komunikat meteorologiczny nr 1

Komentarze

Transkrypt

komunikat meteorologiczny nr 1
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Białymstoku
15-950 Białystok ul. Ciołkowskiego 2 /3
tel: 085-7486150, fax: 085-7486183
email: [email protected]
www: www.imgw.pl
KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1
Nazwa biura
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Białymstoku
Odniesienie
dotyczy ostrzeżenia nr 6 wydanego o godz. 05:35 dnia 10-01-2015
Zjawisko/stopień zagrożenia
Silny wiatr/1
Obszar
woj. podlaskie
Stan obserwowany
Na stacji w Suwałkach / godz. 23 / został zanotowany poryw wiatru zachodniego 21 m/s tj. 76
km/h
Przewidywany rozwój zjawisk
Na obszarze województwa nadal prognozowany jest zachodni wiatr o średniej prędkości 30 - 45
km/h, w porywach do 90 km/h.
Uwagi
Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów
detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Dyżurny synoptyk
Wiesław Winnicki
Godzina i data wydania
godz. 23:19 dnia 10.01.2015
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Podobne dokumenty