Wykres pozycji - okładka ze skrzydełkami

Komentarze

Transkrypt

Wykres pozycji - okładka ze skrzydełkami
Wykres pozycji - okáadka ze skrzydeákami
5
kant
2
2
wysokoĞü
spad
kant
spad
spad
skrzydeáko
5
0
szerokoĞü
0
grzbiet
szerokoĞü
skrzydeáko
0
0
0
spad
5
skrzydeáko powinno tworzyü mniej wiĊcej 50 - 75 % szerokoĞci bloku ksiąĪki - nie jest to konieczne, tylko zalecane
0
5

Podobne dokumenty