wełna mineralna (bazaltowa) do domów

Komentarze

Transkrypt

wełna mineralna (bazaltowa) do domów
Cigacice, 03.2009
Wełna skalna do domów drewnianych prefabrykowanych
Do izolacji termicznej szkieletowych domów drewnianych (prefabrykowanych)
polecane są standardowe produkty ze skalnej wełny mineralnej. Wełna posiada kilka
cennych walorów, które są istotne dla domów drewnianych. Ocieplenie z wełny jest
niepalne, czyli szczególnie zalecane do domów, gdzie konstrukcja nie jest odporna na
ogień. Ocieplenie ścian w takich domach jest dwuwarstwowe. Jedna wełna wypełnia
szkielet drewniany. Druga, użyta jest od zewnątrz, w bezspoinowym systemie ocieplenia
z cienkowarstwowym tynkiem. Wełna przepuszcza dużą ilość pary wodnej. Ściana
ocieplona płytami z wełny umożliwia swobodny przepływ pary wodnej. Skalna wełna
pochłania energię akustyczną, co jest szczególnie ważne w domu drewnianym. Dom
szkieletowy jest lekki, brakuje mu masy, stąd łatwo narażony jest na pogorszony komfort
akustyczny. Płyty z wełny mineralnej w połączeniu z płytami gipsowo – kartonowymi
(stosowanymi najczęściej do wewnętrznego wykończenia) tworzą efektywne przegrody
akustyczne. Wełna posiada bardzo dobry deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
nie przekraczający 0,035 W/mK. Najnowsze wymagania termiczne kwalifikują opór
termiczny ściany na poziomie równym 5 m2K/W. W związku z wysokimi cenami energii,
warto dobierać grubość izolacji w taki sposób, aby opór termiczny był nie mniejszy niż 5
m2K/W. Czyli ściana na „piątkę”!!! W praktyce są to dwie warstwy wełny o łącznej
grubości od 15 do 20 cm. W dachu – energooszczędna grubość to również dwie warstwy
o łącznej grubości 30 cm (najczęściej 20 + 10 cm).
Na pierwszą warstwę izolacji ściany (między elementy szkieletu drewnianego)
polecana jest wełna o gęstości 35 kg/m3 i deklarowanym współczynniku przewodzenia
ciepła λ D = 0,035 W/mK. Wymóg ten spełniają m.in. płyty SUPERROCK, produkowane
przez Rockwool Polska. Na drugą warstwę izolacji (od zewnętrznej strony) nadaje się
bezspoinowy system ocieplenia z wełną mineralną (dawniej nazywany metodą lekką
mokrą). System zawiera 7 elementów: zaprawę klejącą, wełnę mineralną o gęstości 100
λ
kg/m3 i deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła
D = 0,037 W/mK (coraz
częściej używany jest system ECOROCK-SZ tego samego producenta), łączniki, zaprawę
zbrojącą, siatkę zbrojącą, podkład tynkarski oraz tynk mineralny strukturalny (baranek
lub drapany). Do izolacji ścian działowych zalecaną płytą jest wełna o gęstości 50 kg/m3 i
Wyróżnia się
deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepłaλ D = 0,036 W/mK.
bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi oraz pochłaniania dźwięku. Do tego celu
nadaje się m.in. płyta ROCKTON, produkcji Rocwkool Polska. Izolacja poddasza to
dwuwarstwowe ocieplenie z dwóch różnych wełen. Pierwsza to wełna o gęstości 40
kg/m3 i deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła λ D = 0,035 W/mK (nadaje się
m.in. wielkowymiarowa zrolowana płyta TOPROCK). Druga to wełna o gęstości 35 kg/m3
i takim samym deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła (opisana wyżej).
Wełna TOPROCK układana jest między krokwie, SUPERROCK – między metalowy stelaż
zamontowany pod krokwiami. Alternatywny zestaw to dwie wełny o zbliżonej gęstości
około 30 kg/m3 i takim samym deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepłaλ D =
0,039 W/mK. Wymóg spełniają MEGAROCK (mata) oraz ROCKMIN (płyta).
Zaleceniem kluczowym jest dokładne i szczelne ułożenie płyt ze skalnej wełny
między elementy konstrukcyjne ścian czy dachu. W tym celu należy płyty przycinać z
naddatkiem 1-2 cm i wciskać delikatnie między elementy konstrukcyjne. Nie ugniatamy i
nie upychamy płyt. Od staranności ułożenia zależy energooszczędność domu. Płyty
docinamy zwykłym ostrym nożem. W płycie wiórowej OSB (która stanowi poszycie w
ścianie dla zewnętrznego bezspoinowego systemu ocieplenia) nawiercamy otwory Ǿ 18 -
20 mm wg siatki kwadratu 25x25 cm. Pomimo stosowania folii paraizolacyjnej od
wewnętrznej strony ściany, otwory umożliwiają swobodny i ciągły odpływ pary wodnej z
budynku. Eliminujemy źródło ewentualnej korozji drewnianego szkieletu. System
ocieplenia ECOROCK-SZ realizujemy zgodnie z technologią Rockwool, opisaną w katalogu
Rockwool.
W
przypadku
zastosowania
desek
elewacyjnych
zamiast
tynku
cienkowarstwowego, pamiętamy o pionowej szczelinie wentylacyjnej między deską z
wełną skalną. Dodatkowo niezbędne są otwory wlotowe nad terenem oraz wylotowe w
okapie budynku.
Tomasz Kwiatkowski
Doradca Techniczny
Rockwool Polska Sp. z o.o.
Rockwool Polska Sp. z o.o.
66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14
[email protected]
www.rockwool.pl
Infolinia:
0-801-66-00-36
0-601-66-00-33