Bibliografia zagadnieniowa książek w obrębie działów księgozbioru

Komentarze

Transkrypt

Bibliografia zagadnieniowa książek w obrębie działów księgozbioru
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Bibliografia zagadnieniowa
książek w obrębie
działów księgozbioru
Czytelni Komputerowej
Spis treści
1. Encyklopedie, leksykony, słowniki ..............................................................................................5
2. Informatyka ..............................................................................................................................6
2.1. Podstawy i teoria informatyki ......................................................................................................6
2.2. Technologia informacyjna .............................................................................................................9
2.3. Kryptografia ................................................................................................................................10
3. Sprzęt komputerowy ............................................................................................................... 10
3.1. Podstawy obsługi komputera ......................................................................................................14
4. Sieci komputerowe .................................................................................................................. 15
4.1. Cisco.............................................................................................................................................19
5. Systemy komputerowe ............................................................................................................ 20
5.1. Teoria systemów komputerowych ..............................................................................................20
5.2. Oprogramowanie systemowe .....................................................................................................20
6. Systemy operacyjne ................................................................................................................. 21
6.1. Android ........................................................................................................................................21
6.2. BIOS, DOS ....................................................................................................................................22
6.3. FreeBSD .......................................................................................................................................23
6.4. Linux ............................................................................................................................................23
6.5. Unix..............................................................................................................................................28
6.6. Windows ......................................................................................................................................29
7. Gry komputerowe ................................................................................................................... 32
8. Internet ................................................................................................................................... 34
8.1. Podstawy Internetu .....................................................................................................................34
8.2. Prawo internetowe ......................................................................................................................36
8.3. E-Biznes/ PR/ Reklama, Usługi, Handel w Internecie ..................................................................37
8.4. Etyka w Internecie .......................................................................................................................40
8.5. Społeczeństwo informacyjne.......................................................................................................40
8.6. Poczta elektroniczna....................................................................................................................41
8.7. Komunikacja internetowa ...........................................................................................................41
8.8. Przeglądarki i wyszukiwarki internetowe ....................................................................................43
8.9. Liderzy w branżyinternetowej .....................................................................................................43
8.10. Serwisy społecznościowe, Fora, Blogi .......................................................................................44
str. 2
8.11. Serwisy internetowe..................................................................................................................45
8.11.1. Apache................................................................................................................................45
8.12. Tworzenie stron WWW .............................................................................................................45
8.12.1. Ajax .....................................................................................................................................50
8.12.2. ASP .NET .............................................................................................................................51
8.12.3. CSS ......................................................................................................................................52
8.12.4. Dreamweaver .....................................................................................................................53
8.12.5. HTML, XML, UML ................................................................................................................53
8.12.6. JavaScript............................................................................................................................56
8.12.7. Joomla! ...............................................................................................................................57
8.12.8. Pajączek ..............................................................................................................................57
8.12.9. PHP .....................................................................................................................................58
8.13. Optymalizacja stron WWW .......................................................................................................60
9. Bezpieczeństwo danych ........................................................................................................... 62
9.1. Wirusy..........................................................................................................................................63
9.2. Hakerstwo....................................................................................................................................63
9.3. Firewall ........................................................................................................................................65
10. Bazy danych .......................................................................................................................... 65
10.1. Access ........................................................................................................................................67
10.2. Oracle ........................................................................................................................................69
10.3. SQL .............................................................................................................................................69
11. Przetwarzanie dokumentów .................................................................................................. 71
11.1. Office .........................................................................................................................................71
11.2. Word ..........................................................................................................................................73
11.3. Excel ...........................................................................................................................................74
11.4. PowerPoint ................................................................................................................................75
11.5. Prezentacje multimedialne........................................................................................................76
12. Skład komputerowy ............................................................................................................... 77
13. Archiwizacja i odzyskiwanie danych ....................................................................................... 78
14. Języki progranowania ............................................................................................................ 80
14.1. Asembler....................................................................................................................................84
14.2. C/C++ .........................................................................................................................................84
14.3. C# ...............................................................................................................................................89
str. 3
14.4. Delphi ........................................................................................................................................90
14.5. Python .......................................................................................................................................92
14.6. Perl.............................................................................................................................................92
14.7. J2ME, J2EE .................................................................................................................................93
14.8. Java ............................................................................................................................................94
14.9. Ruby ...........................................................................................................................................96
14.10. Pascal .......................................................................................................................................97
14.11. Visual .......................................................................................................................................99
15. Grafika komputerowa .......................................................................................................... 100
15.1. 3ds STUDIO ..............................................................................................................................103
15.2. Maya ........................................................................................................................................104
15.3. PaintShop.................................................................................................................................104
15.4. Photoshop ...............................................................................................................................105
15.5. Corel ........................................................................................................................................108
15.6. Flash.........................................................................................................................................109
15.7. GIMP ........................................................................................................................................111
15.8. Illustrator .................................................................................................................................112
16. Projektowanie wspomagane komputerowo ......................................................................... 112
16.1. AutoCAD ..................................................................................................................................112
16.2. CATIA .......................................................................................................................................114
17. Technika cyfrowa ................................................................................................................. 114
17.1. Dźwięk cyfrowy........................................................................................................................114
17.2. Filmy cyfrowe ..........................................................................................................................115
17.2.1. Adobe Premiere ...............................................................................................................116
17.3. Fotografia cyfrowa ..................................................................................................................117
18. Literatura komputerowa dla seniorów ................................................................................. 121
str. 4
1. Encyklopedie, leksykony, słowniki
Adamczewski, Piotr. Słownik informatyczny : terminologia informatyczna w pigułce / Piotr
Adamczewski. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 284 s. ; 21 cm.
Błaszczyk, Adam. Encyklopedia rozszerzeń i formatów plików / Adam Błaszczyk. - Gliwice : Helion,
cop. 2001. - 589 s. ; 24 cm.
Collin, S. M. H. Słownik komputerów i Internetu : [angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim] / S.
M. H. Collin, C. Głowiński. - Warszawa : Wilga : Peter Collin Publishing, 1999. - [6], 384, [98] s. ; 21 cm.
Freedman, Alan. Encyklopedia komputerów / Alan Freedman ; [tł. z ang. Michał Dadan et al.]. Gliwice : Helion, cop. 2004. - 1118 s. : il. ; 25 cm. [dostępna także w Bgr 681 S]
Gookin, Dan. Ilustrowany słownik komputerowy dla opornych / Dan Gookin, Wally Wang, Chris Van
Buren ; [oprac. wersji pol. Irasema Gołębiowska ; przekł. uzupełniający z ang. Wojtek Kowal et al.]. Warszawa : Read Me, 1994. - VIII, 454 s. : il. ; 24 cm.
Komputery, multimedia, internet : leksykon / tł. [z ang.] Krzysztof Pochwalski, Tomasz Lewandowski,
Jacek Szaniawski. - Warszawa : RTW, 1997. - 345 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004, CzG 00,
ODz 004 podr]
Kubiak, Mirosław J. Słownik technologii informacyjnej / Mirosław J. Kubiak. - Warszawa : Mikom,
1999. - 180 s. ; 24 cm.
Pfaffenberger, Bryan. Słownik terminów komputerowych / Bryan Pfaffenberger ; przekł. zbior. [z
ang.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. - 420 s. ; 21 cm. [dostępna także w WG 004, Bgr 681 S]
Płoski, Zdzisław. Informatyka - słownik encyklopedyczny / Zdzisław Płoski. - Wrocław : "Europa", cop.
1999. - 564 s. : il. ; 21 cm.
Polsko-angielski słownik informatyczny : z wymową / [oprac. i zred. Redakcja Encyklopedii,
Słowników i Leksykonów WNT]. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2013. - 405, [3] s.
; 20 cm.
Rosch, Winn L. Biblia o multimediach : [multimedia od A do Z / Winn L. Rosch ; tł. [z ang.] Piotr
Barancewicz. - Warszawa : Intersoftland, 1997. - XXVIII, 548 s. ; 24 cm.
Rosenbaum, Oliver. Praktyczny słownik komputerowy niemiecko-polski, polsko-niemiecki / Oliver
Rosenbaum ; oprac. haseł polskich Dariusz Majkowski. - Warszawa : Rea, cop. 1998. - 245 s. ; 18 cm.
Sikorski, Witold. Słownik terminów i komunikatów komputerowych / Witold Sikorski. - Wyd. 8 rozsz.
- Warszawa : Mikom, 1999. - 123 s. ; 21 cm.
Słownik terminów i skrótów sieciowych / przekł. z jęz. ang. Łukasz Bromirski. - Warszawa : Mikom,
2002. - 272 s. ; 24 cm.
str. 5
Trojański, Mariusz. Słownik informatyki stosowanej : angielsko-polski, polsko-angielski / oprac.
Mariusz Trojański. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. - IX, [1], 596 s. ; 21 cm.
2. Informatyka
2.1. Podstawy i teoria informatyki
Aho, Alfred V. Wykłady z informatyki z przykładami w języku C / Alfred V. Aho, Jeffrey D. Ullman ; [tł.
z ang. Mikołaj Szczepaniak, Bartłomiej Garbacz]. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 846 s. : il. ; 25 cm.
Brookshear, Glenn J. Informatyka w ogólnym zarysie / J. Glenn Brookshear ; [z ang. przeł. Marcin
Engel]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - 635, [1] s. : il., wykr. ; 25 cm.
[dostępna także w: WG 004]
Brzózka, Jerzy. Regulatory cyfrowe w automatyce / Jerzy Brzózka. - Warszawa : Mikom, 2002. - 258 s.
: wykr. ; 24 cm.
Chomuszko, Magdalena. Księgowość komputerowa : praca z programem Symfonia Fk / Magdalena
Chomuszko. - Warszawa : Mikom : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2006. - 257, [3] s. : il. ; 24 cm.
Chomuszko, Magdalena. Kurs księgowości komputerowej : system Symfonia / Magdalena
Chomuszko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 278 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny
(CD-ROM).
Flasiński, Mariusz. Wstęp do sztucznej inteligencji / Mariusz Flasiński. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2011. - 331, [1] s. : il. ; 25 cm.
Harel, David. Rzecz o istocie informatyki : algorytmika / David Harel, Yishai Feldman ; z ang. przeł.
Zdzisław Płoski. - Wyd. 4 zm., rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. - 593 s. :
il. ; 25 cm.
Informatyka / pod red. Macieja Pękali, Wojciecha Z. Chmielowskiego. - Kraków : Krakowskie
Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AMF : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - 130 s. : il. ; 23 cm.
Informatyka dla ekonomistów : przykłady i ćwiczenia / Maria Stefańczyk [et al.]. - Wyd. 2 uzup. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 236 s. : il. ; 24 cm + dysk
optyczny (CD-ROM).
Informatyka dla humanistów / Włodzimierz Gogołek. - Warszawa : Wydawnictwo Trzy Kropki, 2012.
Informatyka ekonomiczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Wrycza ; aut. Stanisław
Wrycza [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 641 s. : il. ; 25 cm.
str. 6
Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich / Cezary Orłowski, Jerzy Lipski,
Andrzej Loska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.
Jaronicki, Adam. Program płatnika / Adam Jaronicki. - Gliwice : Helion, cop. 1999. - 172 s. ; 24 cm.
Kasperski, Marek Jan. Sztuczna inteligencja / Marek Jan Kasperski. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 244
s. : il. ; 24 cm.
Kisielewicz, Andrzej. Sztuczna inteligencja i logika : podsumowanie przedsięwzięcia naukowego /
Andrzej Kisielewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2011. - 379, [1] s. : il. ; 24 cm.
Kisielewicz, Andrzej. Wprowadzenie do informatyki / Andrzej Kisielewicz. - Gliwice : Helion, cop.
2002. - 162 s. ; 24 cm.
Kowalewski, Bogdan. Angielski z komputerem : programy, słowniki komputerowe i strony WWW /
Bogdan Kowalewski, Paweł Wimmer. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 175, [1] s. : rys. ; 24 cm + CDROM.
Kowalski, Robert. Logika w rozwiązywaniu zadań / Robert Kowalski ; z ang. przeł. Paweł Luboński. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1989. - XV, 288, [4] s. : rys. ; 24 cm.
Kwaśny, Bożena. Informatyka w ćwiczeniach : podręcznik do informatyki dla gimnzjum / Bożena
Kwaśny, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun. - Wyd. 7, dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne
PWN, 2009. - 247, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Le Bellac, Michel. Wstęp do informatyki kwantowej / Michel Le Bellac ; z jęz. fr. tł. Helena Kucał, Jerzy
Karczmarczuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 170, [2] s. : il. ; 24 cm.
Maple : podręcznik / Artur Krowiak. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Mrozek, Bogumiła. MATLAB i Simulink : najbardziej efektywne narzędzie do rozwiązywania złożonych
problemów matematycznych i ekonomicznych : poradnik użytkownika / Bogumiła Mrozek, Zbigniew
Mrozek. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 348 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
[dostępna także w: WG 004]
Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C# / Ryszard
Tadeusiewicz [et al.] ; Polska Akademia Umiejętności. Międzywydziałowa Komisja Nauk
Technicznych. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2007. - 426 s. : wykr. ; 24 cm.
Płoszajski, Grzegorz. Elementy informatyki : użytkowanie komputera / Grzegorz Płoszajski. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 610 s. : rys., wykr + Dyskietka ; 24 cm.
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / pod red. Barbary Nowarskiej. - Kraków :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 160 s. ; 24 cm. [dostępna także w: WG 004 oraz CzG
00]
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / pod red. Barbary Nowarskiej. - Kraków : Wydaw.
Akademii Ekonomicznej, 2003. - 240 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w: WG 004]
str. 7
Podstawy informatyki z elementami telemedycyny : ćwiczenia dla studentów medycyny / pod red.
Joanny Martyniak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005.
Pratap, Rudra. MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów / Rudra Pratap ; przekł. z jęz. ang. Marek
Korbecki. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009. - 280 s. : wykr. ; 24 cm.
Prinke, Rafał Tadeusz. Fontes ex machina : komputerowa analiza źródeł historycznych / Rafał T.
Prinke ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka. Centrum Elektronicznych Tekstów
Humanistycznych. - Poznań ; [Kórnik : BK PAN], 2000. - 342, [1] s. : il. ; 24 cm.
Rojek, Izabela. Wspomaganie procesów podejmowania decyzji i sterowania w systemach o różnej
skali złożoności z udziałem metod sztucznej inteligencji / Izabela Rojek. - Bydgoszcz : Wydawnictwo
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. - 212 s. : il. ; 23 cm.
Ryznar, Zygmunt. Informatyka bankowa : próba syntezy / Zygmunt Ryznar. - Poznań : Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Bankowej, 1998. - 257 s. ; 24 cm. [dostępna także w: WG 33]
Samborski, Maciej. Telefon komórkowy : 111 porad / Maciej Samborski. - Warszawa : Mikom, 2005. 84 s. ; 24 cm.
Sharpe, Richard. Samba dla każdego : serwer plików i drukarek dla wielu systemów operacyjnych :
podstawy pracy z Sambą, opis protokołu SMB, konfiguracja Samby i zarządzanie nią, współpraca
Samby z różnymi systemami operacyjnymi / Richard Sharpe, Tim Potter, Jim Morris ; [tł. Radosław
Meryk, Przemysław Boradyn]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2002. - 666 s. : il. ; 24 cm.
Sikorski, Witold. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych / Witold Sikorski. - Warszawa
: Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, 2009. - 130 s. : il. ; 21 cm. - (ECDL ; moduł 1)
Sikorski, Witold. Wykłady z podstaw informatyki / Witold Sikorski. - Warszawa : "Mikom", 2002. 144 s. : il. ; 24 cm.
Stąpor, Katarzyna. Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej / Katarzyna Stąpor. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - XVIII, 219, [1] s. : il. ; 24 cm.
Tadeusiewicz, Ryszard. Wstęp do informatyki / Ryszard Tadeusiewicz. - Wyd. 3 rozsz. - Kraków :
Akademia Ekonomiczna, 1993. - 310 s. : rys. ; 24 cm. [dostępna także w: WG 004]
Tomczak, Magdalena. Symfonia : rachunkowość komputerowa : podstawy obsługi programu [finanse
i księgowość] / Magdalena Tomczak. - Wyd. 2. - Warszawa : "Mikom", 2001. - 116 s. : il. ; 24 cm.
Wajs, Wiesław. Elementy informatyki / Wiesław Wajs ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1993. - 239 s. : rys. ; 24
cm.
Wirtualizacja w praktyce / Marek Serafin. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Zagadnienia maturalne z informatyki / Mirosław Drzazga, Tomasz Francuz, Marcin Szeliga. - Gliwice :
"Helion", cop. 2001. - 284 s. : il. ; 24 cm.
str. 8
Zawacki, Maciej. Fizyka z komputerem : dla liceum i technikum / Maciej Zawacki. - Gliwice : "Helion",
cop. 2006. - 120, [3] s. : rys. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). [dostępna także w: OML 53]
2. Informatyka
2.2. Technologia informacyjna
Barczak, Andrzej. Elektroniczne techniki cyfrowe / Andrzej Barczak, Jacek Florek, Tadeusz Sydoruk. Warszawa : Vizja Press&IT, 2006. - 168 s. : il. ; 24 cm.
Bednarek, Józef. Media w nauczaniu / Józef Bednarek. - Warszawa : "Mikom", 2002. - 342 s. : il. ; 24
cm.
Chatfield, Carl S. Microsoft Project 2000 krok po kroku : wersja polska / Carl S. Chatfield, Timothy D.
Johnson ; [tł. Marcin Kowalczyk]. - Warszawa : RM, 2000. - XXIII, 406, [1] s. + CD ROM ; 24 cm.
Gawrysiak, Piotr. Cyfrowa rewolucja : rozwój cywilizacji informacyjnej / Piotr Gawrysiak. - Warszawa
: Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, cop. 2008. - 392 s. : il. ; 24 cm.
Marasco, Joe. Zarządzanie projektami informatycznymi : eseje / Joe Marasco ; [tł. z ang. Agata Kliber,
Paweł Kliber]. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 347, [4] s. : rys. ; 24 cm.
Molski, Marian. Przewodnik audytora systemów informatycznych : profesjonalne metody
przeprowadzania audytów / Marian Molski, Małgorzata Łacheta. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2007. - 422 s. : il. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM). [dostępna także w BgrIB 15 mol]
Phillips, Joseph. Zarządzanie projektami IT / Joseph Phillips ; [tł. Michał Lipa z wykorzystaniem
fragmentów książki "Zarządzanie projektami IT" w tł. Piotra Pilcha, Michała Lipy oraz Mikołaja
Szczepaniaka]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 528 s. : il. ; 24 cm.
Podstawy technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i zadaniach / pod red. Beaty Byliny,
Jarosława Byliny, Jerzego Mycki ; aut. rozdz. Joanna Potiopa [et al.]. - Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 355 s. : il. ; 24 cm.
Roszkowski, Jerzy. Analiza i projektowanie strukturalne : wspomagana komputerowo analiza i
projektowanie systemów informatycznych / Jerzy Roszkowski. - Wyd. 3. - Gliwice : "Helion", cop.
2004. - 256 s. : rys. ; 24 cm. [dostępna także w: EG 004]
Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych /
red. nauk. Stanisław Stanek [et al. ; aut. Tomasz Babczyński et al.]. - Warszawa : "Placet", 2008. - 455
s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Spolsky, Joel. Zarządzanie projektami informatycznymi : subiektywne spojrzenie programisty / Joel
Spolsky ; [tł. z ang. Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 352 s. ; 24 cm. [dostępna
także w: WG 004]
str. 9
Szymonik, Andrzej. Technologie informatyczne w logistyce / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Placet,
2010. - 261 s. : il. ; 24 cm.
Technologia informacyjna bez tajemnic : podręcznik dla liceum i technikum / pod red. Zdzisława
Nowakowskiego ; [aut.] Anna Butryn [et al.]. - Warszawa : Mikom, 2002. - 223 s. : il. ; 24 cm.
Trzaska, Mariusz. Modelowanie i implementacja systemów informatycznych / Mariusz Trzaska. Warszawa : Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, cop. 2008. 286 s. : il. ; 24 cm.
Wilczewski, Sebastian. MS Project 2003 : zarządzanie projektami / Sebastian Wilczewski. - Gliwice :
"Helion", cop. 2006. - 516, [1] s. : rys. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Wróblewski, Piotr. Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania / Piotr
Wróblewski. - Gliwice : Helion, cop. 2009. - 292 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
2. Informatyka
2.3. Kryptografia
Ferguson, Niels. Kryptografia w praktyce / Niels Ferguson, Bruce Schneier ; [tł. Tomasz Żmijewski]. Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 296 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Karbowski, Marcin. Podstawy kryptografii : odkryj tajemnice szyfrowania danych / Marcin Karbowski.
- Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 263 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 0]
Kenan, Kevin. Kryptografia w bazach danych : ostatnia linia obrony / Kevin Kenan ; przekł. z jęz. ang.
Witold Sikorski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, 2007. - 299, [1] s. : il. ; 24 cm.
[dostępna także w WG 004]
Koblitz, Neal. Algebraiczne aspekty kryptografii / Neal Koblitz ; z ang. przeł. Witold Kraśkiewicz ;
dodatek o krzywych hipereliptycznych napisali Alfred J. Menezes, Yi-Hong Wu, Robert J. Zuccherato. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 256 s. : il. ; 25 cm.
3. Sprzęt komputerowy
Bigelow, Stephen J. Sposoby na hardware / Stephen J. Bigelow ; [tł. z ang. Andrzej Grażyński]. Gliwice : Helion, cop. 2005. - 281 s. : il. ; 25 cm.
Born, Günter. Notebook / Günter Born ; [tł. Joanna Gilewicz]. - Poznań : Wydawnictwo Nakom, cop.
2007. - 329 s. : il. ; 23 cm. [dostępna także w: WG 004]
str. 10
Boyce, Jim. Sam naprawiam i rozbudowuję swój komputer PC : przewodnik ilustrowany / Jim Boyce ;
[tł. z ang. Norbert Franke, Wojciech Ramza, Grzegorz Wasilewski]. - Warszawa : Lynx-SFT, [1997?]. XVI, 484 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w: WG 004]
Budujemy komputer : wersja 2009. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2008. - 118 s. : il. ; 21 cm +
płyta CD.
Collins, C. P. Pocket PC : poznaj możliwości komputerów kieszonkowych / C. P. Collins, Tracy Brown ;
[tł. z ang. Daniel Kaczmarek]. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 376 s. : il. ; 23 cm.
Danowski, Bartosz. ABC laptopów / Bartosz Danowski. - Gliwice : Helion, cop. 2009. - 340 s. : il. ; 23
cm.
Danowski, Bartosz. ABC sam składam komputer / Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla. - Gliwice :
Helion, cop. 2003. - 232 s. : il. ; 24 cm.
Danowski, Bartosz. Hardware : leksykon pojęć sprzętowych / Bartosz Danowski. - Gliwice : Helion,
cop. 2005. - 150 s. ; 17 cm.
Danowski, Bartosz. Komputer PC : poradnik kupującego / Bartosz Danowski. - Gliwice : Helion, cop.
2005. - 231 s. : il. ; 24 cm.
Danowski, Bartosz. Montaż komputera PC / Bartosz Danowski, Adam Chabiński. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 175 s. : il. ; 21 cm.
Danowski, Bartosz. Sam optymalizuję komputer / Bartosz Danowski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2007. - 376 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w: WG 004]
Danowski, Bartosz. Zwiększ moc swojego komputera czyli 101 sposobów na poprawę wydajności /
Bartosz Danowski. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 216 s. : rys. ; 24 cm.
Dembowski, Klaus. Warsztat komputerowy / Klaus Dembowski ; [przekł. z niem. Zbigniew Bielski,
Krzysztof Hermann, Jacek Scholz]. - Wrocław : Robomatic, cop. 2000. - 974 s. ; il. ; 25 cm + CD-ROM.
Dembowski, Klaus. Warsztat komputerowy : [podręcznik] / Klaus Dembowski ; [przekł. z niem. Jerzy
Wiewiór]. - Wrocław : Robomatic, cop. 1997. - 567 s. ; il. ; 25 cm + dyskietka.
Diagnostyka sprzętu komputerowego / Błażej Lutkowski [et al.]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2006. - 143 s. : il. ; 24 cm.
Elementy architektury komputerów / Jan Piecha. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2004.
Gook, Michael. Interfejsy sprzętowe komputerów PC / Michael Gook ; [tł. z ang. Radosław Meryk,
Przemysław Szeremiota]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 533 s. : il. ; 25 cm.
Hardware Hacking : edycja polska / Lee Barken [et al. ; tł. z ang. Radosław Meryk]. - Gliwice : Helion,
cop. 2004. - 418 s. : il. ; 24 cm.
Ilustrowany przewodnik po komputerze i Internecie / [aut. Ruth Maran ; tł. Elżbieta Beuermann ;
Przegląd Reader's Digest]. - Warszawa : Przegląd Reader's Digest, 2001.
str. 11
Jachimek, Stanisław. Komputer PC dla każdego / Stanisław Jachimek. - Gliwice : Helion, cop. 2000. 220 s. ; 24 cm.
Jamsa, Kris. Wygraj unowocześniając swój komputer / Kris Jamsa ; z ang. przeł. Stefan Uss. Warszawa : Mikom, 1996. - 351 s. : rys. ; 24 cm. [dostępna także w: WG 004]
Jedynak, Ryszard. Podstawy obsługi komputera / Ryszard Jedynak. - Kielce : Wszechnica
Świętokrzyska, 1998. - 139 s. ; 21 cm.
Kamieńska-Żyła, Maria. Ergonomia stanowiska komputerowego / Maria Kamieńska-Żyła. - Kraków :
Wydawnictwa AGH, 1996. - 73, [2] s. : rys., 1 wykr. ; 24 cm.
Kluska, Bartłomiej. Automaty liczą : komputery PRL / Bartłomiej Kluska. - Gdynia : Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2013. - 207, [2] s. : il. ; 20 cm.
Koronkiewicz, Paweł. Alchemia PC / Paweł Koronkiewicz. - Wrocław : "Croma", 1995. - 651 s. : rys. ;
26 cm
Kowalski, Tomasz. Urządzenia techniki komputerowej : podręcznik do nauki zawodu technik
informatyk / Tomasz Kowalski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 368 s. : il. ; 24 cm.
Kowalski, Tomasz. Urządzenia techniki komputerowej : podręcznik do nauki zawodu technik
informatyk / Tomasz Kowalski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 368 s. : il. ; 24 cm.
Krawczyński, Edward. Komputer PC dla seniorów : dogoń wnuki w Internecie! / Edward Krawczyński,
Zbigniew Talaga, Maria Wilk. - Gliwice : Helion, cop. 2008. - 327 s. : il. ; 24 cm.
Krzyżanowski, Ryszard. Urządzenia zewnętrzne mikrokomputerów / Ryszard Krzyżanowski. Warszawa : "Mikom", 2003. - 235 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w: WG 004]
Kwaśny, Aleksander. Od skanera do drukarki : skanowanie, obróbka cyfrowa, wydruk / Aleksander
Kwaśny. - Gliwice : Helion, cop. 2001. - 338 s. : il. ; 24 cm.
Ligonniere, Robert. Prehistoria i historia komputerów : od początków rachowania do pierwszych
kalkulatorów elektronicznych / Robert Ligonniere ; przeł. [z fr.] Ryszard Dulinicz. - Wrocław [etc.] :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - 339, [1] s. : rys. ; 22 cm.
Lohnisky, Jakub. Problemy z komputerem : 222 porady / Jakub Lohnisky ; przekł. z jęz. czes. Marek
Korzeniowski. - Warszawa : "Mikom", 2005. - 149 s. ; 24 cm.
MacBride, P. K. Komputer w domu / P. K. MacBride ; tł. Marcin Broniak. - Poznań : Wydawnictwo
Nakom, cop. 2011. - 319, [1] s. : il. ; 25 cm.
MacRae, Kyle. Złóż własny komputer / Kyle MacRae ; [tł. Wojciech Grobel]. - Gliwice : "Helion", cop.
2005. - 143 s. : il. kolor., fot. ; 26 cm. [dostępna także w: WG 004]
Maslennikow, Oleg. Architektura komputerów : ćwiczenia laboratoryjne / Oleg Maslennikow, Jerzy
Kaniewski, Dariusz Gretkowski ; Politechnika Koszalińska. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane
Politechniki Koszalińskiej, 1998. - 95 s. : rys. ; 24 cm.
str. 12
Metzger, Piotr. Anatomia PC / Piotr Metzger, Adam Jełowicki. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Gliwice :
Helion, cop. 1997. - 616 s. : wykr + dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w: WG 004]
Metzger, Piotr. Anatomia PC / Piotr Metzger. - Wyd. 7. - Gliwice : "Helion", cop. 2002. - 1082 s. : rys. ;
24 cm + CD-ROM.
Metzger, Piotr. Anatomia PC : architektura komputerów zgodnych z IBM PC : kompendium : wiedza o
architekturze komputerów PC w pigułce / Piotr Metzger. - Wyd. 2. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. 430 s. : rys. ; 21 cm
Metzger, Piotr. Anatomia PC : architektura komputerów zgodnych z IBM PC / Piotr Metzger. - Wyd. 8.
- Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 1263, [1] s. : rys., tab. ; 25 cm + CD.
Metzger, Piotr. Diagnostyka i optymalizacja komputerów / Piotr Metzger. - Gliwice : Helion, cop.
2000. - 120 s. + CD-ROM ; 24 cm. [dostępna także w: WG 004]
Mielczarek, Wojciech. USB : uniwersalny interfejs szeregowy / Wojciech Mielczarek. - Gliwice :
Helion, cop. 2005. - 127 s. : wykr. ; 24 cm.
Miller, Michael. Rozwiązywanie problemów z komputerem nie tylko dla orłów / Michael Miller ; tł.
Dariusz Pałczyński. - Warszawa : Intersoftland, 2000. - XV, 402 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w: WG
004]
Molski, Marian. Komputer - często zadawane pytania / Marian Molski, Piotr Jarczewski, Andrzej
Jeliński. - Warszawa : "Mikom", 2001. - 195 s. : il. ; 24 cm.
Mroczek, Jarosław Gesy. Alchemia komputera / Jarosław Gesy Mroczek, Kamil Kossowski. - Wrocław
: Croma, cop. 1999. - 394, [1] s. : il. ; 24 cm.
Mueller, Scott. Rozbudowa i naprawa komputera : kompendium : kieszonkowy przewodnik po
sprzęcie komputerowym dla hobbystów i profesjonalistów / Scott Mueller. - Wyd. 2 / [tł. Jarosław
Dobrzański, Adam Jarczyk]. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 344 s. : il. ; 21 cm. [dostępna także w:
WG 004]
Mueller, Scott. Rozbudowa i naprawa komputerów PC / Scott Mueller ; [tł. Piotr Pilch et al.]. - Wyd.
2. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 1454, [2] s. : il. ; 24 cm + CD ROM.
Norton, Peter. W sercu PC : dogłębna wiedza o budowie komputera PC i jego komponentach,
informacje o najnowszych technologiach i stantardach sprzętowych : doskonały przewodnik dla
użytkowników domowych, studentów i serwisantów / wg Petera Nortona ; Scott H. A. Clark ; [tł.
Zygmunt Wereszczyński]. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 634 : il. ; 24 cm.
O'Hara, Shelley. Zakup i rozbudowa komputera nie tylko dla orłów / Shelley O'Hara ; tł. [z ang.]
Władysław Szymczyk. - Warszawa : Intersoftland, 1996. - XVI, 255 s. : rys. ; 24 cm.
Przyspiesz swój komputer. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2007. - 118 s. : il. ; 21 cm + płyta CD.
Rathbone, Andy. Komputery PC / Andy Rathbone ; [tł. Adam Bąk, Zbigniew Smogur, Przemysław
Szeremiota]. - Gliwice : "Helion", cop. 2007. - 666, [5] s. : il. ; 24 cm.
str. 13
Romowicz, Anna. Mój pierwszy komputer / Anna Romowicz. - Gliwice : Helion, cop. 2001. - 112 s. : il.
; 24 cm.
Sam napraw swój komputer. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2008. - 118 s. : il. ; 21 cm + płyta CD.
Sokół, Maria. Podstawy obsługi komputera : ilustrowany przewodnik / Maria Sokół. - Gliwice : Helion,
cop. 2005. - 212 s. : il. ; 21 cm.
Sokół, Radosław. Podkręcanie procesorów : ćwiczenia / Radosław Sokół. - Gliwice : "Helion", cop.
2005. - 126 s. : fot., rys. ; 24 cm.
Szeliga, Marcin. Pracownia komputerowa : poradnik dla nauczyciela : praktyczne porady i wskazówki,
jak zarządzać szkolną pracownią komputerową / Marcin Szeliga. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 84 s.
: rys., tab. ; 21 cm.
Thompson, Robert Bruce. PC Hardware : almanach / Robert Bruce Thompson, Barbara Fritchman
Thompson ; [tł. Michał Dadan, Zygmunt Wereszczyński, Radosław Meryk]. - Gliwice : "Helion", cop.
2004. - 1038, [2] s. : fot. ; 24 cm. [dostępna także w: WG 004]
Torres, Jesse M. To tylko awaria czyli Katastrofy i wpadki z pecetem / Jesse Torres, Peter Sideris ; [tł.
Krzysztof Jurczyk et al.]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 491 s. : il. ; 24 cm.
Wojtuszkiewicz, Krzysztof. Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1, Jak działa komputer ? /
Krzysztof Wojtuszkiewicz. - Warszawa : Mikom, 1999. - 205 s. - Bibliogr. - Indeks ; 24 cm. [dostępna
także w: WG 004]
Wojtuszkiewicz, Krzysztof. Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2, Urządzenia peryferyjne i
interfejsy / Krzysztof Wojtuszkiewicz. - Warszawa : Mikom, 2000. - 169 s. - Bibliogr. - Indeks ; 24 cm.
[dostępna także w: WG 004]
Wróblewski, Piotr. ABC komputera / Piotr Wróblewski. - Wyd. 2. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 284 s.
: rys. ; 24 cm.
Wróblewski, Piotr. ABC komputera / Piotr Wróblewski. - Wyd. 4. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 284
s. : il., rys. ; 24 cm.
Zbuduj komputer. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2007. - 138 s. : il. ; 21 cm + płyta CD.
3. Sprzęt komputerowy
3.1. Podstawy obsługi komputera
Brandys, Henryk. Jak obsługiwać komputer i pisać teksty / Henryk Brandys. - Warszawa : Mikom,
2001. - 330 s. : il + Dyskietka ; 24 cm.
Dec, Zdzisław. Nauka pisania na klawiaturze - czyli Jak 10 palcami pisać szybko, bezbłędnie i
przyjemnie / Zdzisław Dec. - Kraków : MarComp, 1996. - 75 s. + dyskietka ; 24 cm.
str. 14
Dranka, Tomasz. Elementarz obsługi komputera : na rok 1997/98 / Tomasz Dranka, Robert Klecha,
Krzysztof Krupa. - Kraków : Edition 2000, 1997. - 272 s. ; 24 cm.
Józefiok, Adam. Poskromienie peceta : pierwszy komputer / Adam Józefiok. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2007. - 306 s. : il. ; 21 cm. [dostępna także w OML 004]
Mann, William P. Arkana edukacji komputerowej / William P. Mann ; tł. [z ang.] Piotr Barancewicz. Warszawa : Intersoftland, cop. 1995. - XIX, [1], 367 s. ; 17 x 24 cm.
Sacha, Krzysztof. Komputer w szkole i w domu / Krzysztof Sacha. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1995. - 285 s. ; 24 cm. [dostępna także w OML 004]
Siołek, Olimpia. Przy komputerze bez stresu czyli Jak obłaskawić maszynę / O. Siołek [pseud.], O.
Bibok [psued.]. - Kraków : Edition 2000, 1997. - 195 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Stone, M. David. Komputer : vademecum praktyka / M. David Stone, Alfred Poor ; [tł. Lech
Borkowski]. - Warszawa : "RM", 2001. - XXVI, 326 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w: WG 004]
Szumielski, Henryk. Nie bój się komputera / Henryk Szumielski. - Poznań : Ławica, 1993. - 91 s. : rys. ;
21 cm. [dostępna także w OML 004]
4. Sieci komputerowe
Bensel, Paweł. Systemy i sieci komputerowe : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk /
Paweł Bensel. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 332 s. : il. ; 24 cm.
Bradford, Russell. Podstawy sieci komputerowych / Russell Bradford ; tł. Krzysztof Gracki. Warszawa : Wydawnictwa Łączności i Komunikacji, 2009. - 306 s. : il. ; 25 cm.
Bremner, Lynn M. Intranety : Biblia / Lynn M. Bremner, Anthony F. Iasi, Al Servati ; przekł. z ang.
Leksem. - Warszawa : Micom, 1997. - 552 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Buchanan, William. Sieci komputerowe / William Buchanan ; [z ang. tł. Jacek Jarmakiewicz, Jarosław
Krygier]. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1999. - 237, [3] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Casad, Joe. TCP/IP : 24 lekcje / Joe Casad, Bob Willsey ; przekł. z ang. Witold Sikorski i Jerzy Krzysztof
Borowicki. - Warszawa : Mikom, 1999. - 325 s. ; 24 cm.
Ciccarelli, Patrick. Podstawy sieci / Patrick Ciccarelli, Christina Faulkner ; przekł. z jęz. ang. Marek
Korbecki. - Warszawa : "Mikom", cop. 2005. - 431 s. ; 24 cm.
Comer, Douglas E. Sieci komputerowe i intersieci / Douglas E. Comer ; z ang. przeł. Grzegorz
Grudziński, Aleksy Schubert. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 644, [2] s. ; 24
cm.
Danowski, Bartosz. Wi-Fi : domowe sieci bezprzewodowe / Bartosz Danowski. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 208 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
str. 15
Derfler, Frank. Okablowanie sieciowe w praktyce / Frank Derfler, Les Freed ; [tł. z ang. Paweł Zięba]. Gliwice : Helion, cop. 2000. - 251 s. ; 25 cm.
Engst, Adam. Sieci bezprzewodowe : praktyczny przewodnik / Adam Engst, Glenn Fleishman ; [tł. z
ang. Adam Jarczyk]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 516 s. : il. ; 24 cm.
Fabicki, Dariusz. LANtastic : sieć dla każdego / Dariusz Fabicki. - Warszawa : Mikom, 1999. - 536 s. : il.
; 24 cm.
Fall, Kevin R. TCP/IP od środka : protokoły / Kevin R. Fall, W. Richard Stevens ; [tł. Andrzej Grażyński,
Marek Pałczyński, Grzegorz Pawłowski]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 1039, [2] s. : il. ;
25 cm.
Filocha, Maciej. Ćwiczenia z Novell NetWare 5 / Maciej Filocha, Magdalena Trusiewicz [!]. Warszawa : "Mikom", 2002. - 106, [2] s. : il. 24 cm.
Flickenger, Rob. 100 sposobów na sieci bezprzewodowe / Rob Flickenger ; [tł. Witold Zioło]. - Gliwice
: "Helion", cop. 2004. - 287 s. : fot., rys. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Fry, Chris. Monitoring i bezpieczeństwo sieci / Chris Fry, Martin Nystrom ; [tł. Wojciech Moch]. Gliwice : Helion, cop. 2010. - 223, [1] s. : il. ; 24 cm.
Hall, Carl L. Techniczne podstawy systemów klient-serwer / Carl L. Hall ; z ang. przeł. Paweł
Niedziałek. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996. - 187, [1] s. : rys. ; 24 cm.
Hartpence, Bruce. Routing i switching : praktyczny przewodnik / Bruce Hartpence ; [tł. Grzegorz
Pawłowski]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 214, [1] s. : il. ; 21 cm.
Haugdahl, J. Scott. Diagnozowanie i utrzymywanie sieci / J. Scott Haugdahl ; [tł. z ang. Krzysztof
Cieślak]. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 300, [1] s. + CD-ROM ; 25 cm.
Heltzel, Paul. Domowe sieci bezprzewodowe / Paul Heltzel ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice :
"Helion", cop. 2004. - 180 s. : fot. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Holden, Greg. Sieci domowe i bezprzewodowe / Greg Holden ; [tł. Marcin Broniak]. - Poznań :
"Nakom", cop. 2009. - XIV, 256 s. : il. ; 24 cm.
Ivens, Kathy. Sposoby na sieci domowe / Kathy Ivens ; [tł. z ang. Michał Dadan]. - Gliwice : Helion,
cop. 2005. - 234, [5] s. : il. ; 25 cm.
Korczowski, Adam. Novell NetWare 4.0 : użytkowanie i administrowanie / Adam Korczowski i
Krzysztof Markowicz. - Gliwice : Helion, 1994. - 255 s. : 1 mapa, rys. ; 24 cm.
Krysiak, Karol. Sieci komputerowe : kompendium / Karol Krysiak. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. 447 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Krysiak, Karol. Sieci komputerowe : kompendium : kompletne omówienie zagadnień sieci
komputerowych / Karol Krysiak. - Wyd. 2. - Gliwice : "Helion", cop. 2005. - 567 s. : il. ; 24 cm.
str. 16
Kuo, Peter. Sieci komputerowe : oparte na Windows NT i 98 / Peter Kuo, John Pence ; [tł. Adam
Morciszek]. - Gliwice : Helion, 2000. - 464 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Kurose, James F. Sieci komputerowe : od ogółu do szczegółu z internetem w tle / James F. Kurose,
Keith W. Ross ; [tł. Piotr Pilch, Grzegorz Werner]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 788 s. :
il. ; 25 cm.
Kurose, James F. Sieci komputerowe : ujęcie całościowe / Kurose, Ross ; [tł. z ang. Tomasz Walczak]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 964 s. : il. ; 25 cm.
Lindberg, Kelley J. P. Novell NetWare 5 / Kelley J. P. Lindberg, Kevin Shafer ; [tł. z jęz. ang. Marcin
Pancewicz]. - Gliwice : Helion, 2000. - 308 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Loshin, Peter. Extranet w praktyce / Peter Loshin ; [tł. z ang.]. - Warszawa : Exit, cop. 1998. - 412 s. ;
20 cm. [dostępna także w WG 004]
Lowe, Scott. Sieci domowe : nieoficjalny podręcznik : zbuduj domową sieć komputerową / Scott
Lowe ; [tł. z ang. Adam Jarczyk]. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 264, [7] s. : il. ; 24 cm.
Michałowska, Agnieszka. Sieci komputerowe / Agnieszka Michałowska, Sławomir Michalowski [!]. Wyd. 2. - Warszawa : Mikom, 2000. - 73 s. : il. ; 24 cm.
Molski, Marian. Elementarz bezpieczeństwa systemów informatycznych / Marian Molski, Sebastian
Opala. - Warszawa : Mikom, 2002. - 253 s. : il. ; 24 cm.
Naumann, Stefan. Sieć komputerowa w firmie / Stefan Naumann, Hendric Wehr ; [tł. z niem. Leszek
Sagalara]. - Wrocław : Robomatic, cop. 2000. - 278 s. : il. ; 24 cm.
Neibauer, Alan. Domowe sieci komputerowe : przewodnik Microsoftu po komputerowych sieciach
domowych / Alan Neibauer ; [tł. z ang. Konrad Niewiadomski, Marcin Kowalczyk]. - Warszawa : RM,
2000. - XV, [1], 320 s. ; 24 cm.
NetWare 5 : administracja i konfiguracja systemu / Michael G. Moncur [et al.] ; przekł. z jęz. ang.
Radosław Wroński. - Warszawa : Mikom, 1999. - 709 s. ; 24 cm.
Nunemacher, Greg. Przewodnik po sieciach lokalnych / Greg Nunemacher ; przekł. z ang. - Warszawa
: Mikom, 1996. - 356 s. : il. ; 24 cm.
Pawlak, Rafał. Okablowanie strukturalne sieci : teoria i praktyka / Rafał Pawlak. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 186 s. : il. ; 24 cm.
Pawlak, Rafał. Okablowanie strukturalne sieci : teoria i praktyka / Rafał Pawlak. - Wyd. 3. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 294 s. : il. ; 24 cm.
Perełki programowania / Jon Bentley ; [tł. z ang. Ireneusz Jakóbik]. - Warszawa : Wydawnictwo
Helion, cop. 2012.
Rak, Tomasz. Budowa i obsługa domowych sieci komputerowych / Tomasz Rak. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 212 s. : il. ; 21 cm.
str. 17
Rak, Tomasz. Tworzenie sieci komputerowej / Tomasz Rak. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2006. - 159 s. : il. ; 21 cm.
Ramachandran, Vivek. BackTrack 5 : testy penetracyjne sieci WiFi / Vivek Ramachandran ; [tł.
Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 204, [4] s. : il. ; 23 cm.
Robichaux, Paul E. Zdalny dostęp / Paul E. Robichaux ; przekł. z ang. Krzysztof Trojańczyk. - Warszawa
: Mikom, 2000. - 395 s. ; 24 cm.
Ruest, Nelson. Windows Server 2003 : podręcznik administratora / Nelson Ruest, Danielle Ruest ; [tł.
Adam Jarczyk]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 258 s. : fot. ; 21 cm. [dostępna także w WG 004]
Sanders, Chris. Praktyczna analiza pakietów : wykorzystanie narzędzia Wireshark do rozwiązywania
problemów z siecią / Chris Sanders ; [tł. Robert Górczyński]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2013. - 296 s. : il. ; 23 cm.
Schat, Stan. Zrozumieć sieci lokalne / Stan Schat ; [tł. z ang. Przemysław Czarnecki]. - Warszawa :
Intersoftland, 1994. - XII, 352 s. : rys. ; 24 cm.
Serafin, Marek. Sieci VPN : zdalna praca i bezpieczeństwo danych / Marek Serafin. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 158, [1] s. : il. ; 24 cm.
Sieci komputerowe i intersieci : kompendium wiedzy każdego administratora / Douglas E. Comer ;
[tł.: Marek Pałczyński]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012 =
Siyan, Karanjit. TCP/IP : księga eksperta / Karanjit S. Siyan, Tim Parker ; [tł. Paweł Koronkiewicz]. Wyd. 2. - Gliwice : "Helion", cop. 2002. - 940 s. : il. ; 24 cm.
Sloan, Joseph D. Narzędzia administrowania siecią / Joseph D. Sloan ; [tł. z ang. Piotr Kresak]. Warszawa : RM, cop. 2002. - XII, 320, [1] s. : il. ; 24 cm.
Smith, Roderick. Konfiguracja wielosystemowa / Roderick Smith. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 313
s. + CD-ROM ; 24 cm.
Sosinsky, Barrie A. Sieci komputerowe / Barrie Sosinsky ; [tł.: Marek Pałczyński, Robert Górczyński,
Tomasz Bienkiewicz]. - Gliwice : Helion, cop. 2011. - 904 s. : il. ; 25 cm.
Sportack, Mark A. Routing IP : podstawowy podręcznik Cisco Systems, Inc / Mark A. Sportack ; przekł
z ang. Tomasz Michałowski. - Warszawa : Mikom, 2000. - 323 s. : il. ; 24 cm.
Sportack, Mark A. Sieci komputerowe : księga eksperta / Mark Sportack ; [tł. Zbigniew Gala]. Gliwice : Helion, 1999. - 611 s. : rys., wykr. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Spurgeon, Charles E. Ethernet : podręcznik administratora / Charles E. Spurgeon ; [tł. z ang. Krzysztof
Banaszek, Maciej Dąbrowski]. - Warszawa : RM, cop. 2000. - XX, 474, [1] s. ; 24 cm.
Strebe, Matthew. NT Server 4 / Matthew Strebe ; przekł. z jęz. ang. Bartłomiej Grzybicki, Radosław
Wroński. - Warszawa : Mikom, 2000. - 461 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
str. 18
Świątelski, Marcin. Po prostu sieci komputerowe : Windows XP / Marcin Świątelski. - Gliwice :
"Helion", cop. 2004. - 220 s. : rys., tab. ; 23 cm.
Taylor, Paul. Windows NT 4 Server : czarna księga administratora / Paul Taylor ; [tł. z ang. Maciej
Sowa]. - Gliwice : Helion, cop. 1997. - 356 s. ; 24 cm.
Underdahl, Brian. Sieci domowe : zrób to sam / Brian Underdahl ; przekł. z jęz. ang. Zbigniew Szalbot.
- Warszawa : "Mikom", 2005. - 157 s. : fot., rys. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Vladimirov, Andrew A. Wi-Foo : sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych / Andrew
Vladimirov, Konstantin V. Gavrilenko, Andrei A. Mikhailovsky ; [tł. z ang. Witold Zioło, Rafał Szpoton].
- Gliwice : Helion, cop. 2005. - 518 s. : il. ; 24 cm.
Wireless Hacking : edycja polska / Lee Barken [et al. ; tł. z ang. Adam Jarczyk]. - Gliwice : Helion, cop.
2005. - 324 s. : il. ; 24 cm.
Wojownik sieci / Gary A. Donahue ; [tł.: Lech Lachowski, Marek Pałczyński, Marcin Komarnicki]. Gliwice : Helion, cop. 2012.
Wrotek, Witold. Po prostu sieci komputerowe w Windows Vista PL : między kablem a serwerem sieć komputerowa krok po kroku, samodzielnie zbuduj siec !, dopasuj ją do swoich potrzeb !,
skutecznie ją zabezpiecz ! / Piotr Czarny. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 214, [1] s. : il. ;
23 cm.
Zydorowicz, Tomasz. PC i sieci komputerowe / Tomasz Zydorowicz. - Warszawa : PLJ, 1993. - 188,
[11] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
4. Sieci komputerowe
4.1. Cisco
Empson, Scott. CCNA : krótki przegląd poleceń : Akademia sieci Cisco / Scott Empson ; przekł. z jęz.
ang. Aleksandra Jakubowska ; [Cisco Systems]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom,
2006. - 231, [1] s. : il. ; 24 cm.
Dooley, Kevin. Cisco : receptury / Kevin Dooley, Ian J. Brown ; [tł. Marek Pałczyński, Witold Zioło,
Grzegorz Werner]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 954, [6] s. ; 24 cm.
Habraken, Joseph W. Routery Cisco w praktyce / Joe Habraken ; [tł. z ang. Zbigniew Gała]. - Gliwice :
Helion, cop. 2000. - 402 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Kaeo, Merike. Tworzenie bezpiecznych sieci : Cisco Systems, Inc / Merike Kaeo ; przekł. z jęz. ang.
Andrzej Ława, Sławomir Dzieniszewski. - Warszawa : Mikom, 2000. - 435 s. : il. ; 24 cm.
Lucas, Michael. Routery Cisco : efektywne zarządzanie / Michael W. Lucas ; [tł. z ang. Witold Zioło]. Gliwice : Helion, cop. 2005. - 120 s. ; 24 cm.
str. 19
Oppenheimer, Priscilla. Cisco - projektowanie sieci metodą Top-down / Priscilla Oppenheimer ;
przekł. z jęz. ang. Róża Czajkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, cop. 2006. 548 s. : il. ; 24 cm.
5. Systemy komputerowe
5.1. Teoria systemów komputerowych
Adamczewski, Piotr. Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce / Piotr Adamczewski. - Wyd. 2
uzup. - Warszawa : Mikom, 2000. - 179 s. ; 24 cm.
Liderman, Krzysztof. Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych / Krzysztof
Liderman. - Wyd. 1, dodruk 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, 2009. - 288 s. : il.
; 24 cm.
Musumeci, Gian-Paolo D. Optymalizacja systemów komputerowych / Gian-Paolo D. Musumeci &
Mike Loukides ; [tł. z ang. Piotr Kresak]. - Warszawa : RM, 2002. - CV, [1], 338, [1] s. ; 24 cm.
Null, Linda. Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych / Linda Null, Julia Lobur
; [tł. Michał Dadan, Piotr Pilch, Andrzej Grażyński]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 667 s. : rys., wykr.
; 25 cm. [dostępna także w WG 004].
Pieprzyk, Józef. Teoria bezpieczeństwa systemów komputerowych / Josef Pieprzyk, Thomas
Hardjono, Jennifer Seberry ; [tł. z ang. Tomasz Żmijewski, Andrzej Grażyński]. - Gliwice : Helion,
[2005?]. - 596 s. ; 25 cm.
Tanenbaum, Andrew S. Strukturalna organizacja systemów komputerowych / Andrew S. Tanenbaum
; [tł. Paweł Koronkiewicz, Andrzej Grażyński]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 862, [1] s.
: il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
5. Systemy komputerowe
5.2. Oprogramowanie systemowe
63 programy i wtyczki : freeware. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2009. - 118 s. : il. ; 21 cm +
płyta CD.
Bentley, Jon Louis. Perełki oprogramowania / Jon Bentley ; z ang. przeł. Agata Tomaszewska. - Wyd.
3. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. - XV, [1], 297, [1] s. : il. ; 24 cm. [dostępna
także w WG 004]
Bereza-Jarociński, Bogdan. Inżynieria oprogramowania : jak zapewnić jakość tworzonym aplikacjom /
Bogdan Bereza-Jarociński, Bolesław Szomański. - Gliwice : "Helion", 2009. - 322 s. ; 24 cm.
str. 20
Clements, Paul. Architektura oprogramowania : metody oceny oraz analiza przypadków / Paul
Clements, Rick Kazman, Mark Klein ; [tł. Bartłomiej Garbacz]. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 330 s. :
il. ; 25 cm.
Cogswell, Jeff M. Tworzenie użytecznego oprogramowania / Jeff Cogswell ; przekł. z jęz. ang.
Zbigniew Szalbot. - Warszawa : "Mikom", 2005. - 345 s. : rys. ; 24 cm.
Danowski, Bartosz. Darmowe oprogramowanie : leksykon / Bartosz Danowski. - Gliwice : Helion, cop.
2006. - 342, [1] s. : il. ; 21 cm + dysk optyczny (DVD-ROM).
Hasted, Edward. Sprzedaj swój software : znajdź rynek i odbiorców dla swoich programów / Edward
Hasted ; [tł. Jarosław Dobrzański]. - Gliwice : Helion, 2007. - 362 s. : il. ; 23 cm.
Hohmann, Luke. Więcej niż architektura oprogramowania / Luke Hohmann ; [tł. Paweł
Koronkiewicz]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 316 s. : il. ; 25 cm.
Howard, Michael. 19 grzechów śmiertelnych : jak naprawić najczęstsze usterki programowania /
Michael Howard, David LeBlanc, John Viega ; przekł. z ang. Leksem. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN : Mikom, 2006. - 363, [1] s. : il. ; 24 cm.
Jaszkiewicz, Andrzej. Inżynieria oprogramowania / Andrzej Jaszkiewicz. - Gliwice : "Helion", cop.
1997. - 274 s. : il. ; 24 cm.
Johnson, Michael K. Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux / Michael K. Johnson, Erik W.
Troan ; z ang. przeł. Agata Janowska, Paweł Janowski. - Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2000. - XXI, [3], 551, [1] s. ; 25 cm. [dostępna także w BGCK 6.1 oraz WG 004]
Masłowski, Krzysztof. Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu : free download / Krzysztof
Masłowski. - Gliwice : "Helion", cop. 2009. - 176 s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Richardson, Jared R. Sprzedaj swój program : droga do udanych projektów programistycznych /
Jared R. Richardson, William A. Gwaltney Jr. ; [tł. Dariusz Biskup]. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 250,
[4] s. : il. ; 24 cm.
Sacha, Krzysztof. Inżynieria oprogramowania / Krzysztof Sacha. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010. - 417 s. : il. ; 24 cm.
Sztuka testowania oprogramowania / Glenford J. Myers [et al. ; tł. z ang. Andrzej Grażyński]. Gliwice : Helion, cop. 2005. - 271 s. ; 21 cm.
6. Systemy operacyjne
6.1. Android
Android : programowanie gier na tablety / Jeremy Kerfs ; [tł. z ang. Rafał Szpoton]. - Gliwice : Helion,
2013.
str. 21
Android 3 : tworzenie aplikacji / Satya Komatineni, Dave MacLean, Sayed Hashimi ; [tł. Krzysztof
Sawka]. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Android Flash : zaawansowane programowanie aplikacji moblinych / Stephen Chin [et al.] ; [tł.
Łukasz Schmidt]. - Gliwice : Helion, cop. 2012. - 368 s. : il. ; 24 cm.
Darwin, Ian F. Android : receptury / Ian F. Darwin ; [tł. Tomasz Walczak]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2013. - 612, [4] s. : il. ; 24 cm.
Guihot, Hervé. Optymalizacja wydajności aplikacji na Android / Hervé Guihot ; [tł. Tomasz Walczak]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 252 s. : il. ; 24 cm.
Kerfs, Jeremy. Android : programowanie gier na tablety / Jeremy Kerfs ; [tł. z ang. Rafał Szpoton]. Gliwice : Helion, 2013. - 190 s. : il. ; 24 cm.
Komatineni, Satya. Android 3 : tworzenie aplikacji / Satya Komatineni, Dave MacLean, Sayed Hashimi
; [tł. Krzysztof Sawka]. - Gliwice : Helion, cop. 2012. - 1180 s. : il. ; 25 cm.
Lee, Wei-Meng. Android - poradnik programisty : 93 przepisy tworzenia dobrych aplikacji / WeiMeng Lee ; [przekł. Witold Sikorski]. - Warszawa : APN Promise, cop. 2013. - XVIII, 405 s. : il. ; 23 cm.
6. Systemy operacyjne
6.2. BIOS, DOS, Norton
Danowski, Bartosz. Norton Ghost 2003 : ćwiczenia / Bartosz Danowski. - Gliwice : Helion, cop. 2004. 110 s. : il. ; 24 cm.
Dembowski, Klaus. BIOS i usuwanie usterek : vademecum profesjonalisty / Klaus Dembowski ; [tł. z
niem. Magdalena Kaczmarek, Wojciech Moch]. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 561 s. : il. ; 25 cm + CDROM.
Frenki, Dariusz. Windows Commander : ćwiczenia praktyczne / Dariusz Frenki. - Gliwice : Helion, cop.
2001. - 87 s. ; 24 cm.
Gookin, Dan. DOS dla opornych : wersja Windows'95 / Dan Gookin ; [tł. z ang. Halina Rogalińska]. Warszawa : READ ME, 1996. - XVIII, 312 s. : il. ; 25 cm.
Pyrchla, Andrzej. BIOS : leksykon kieszonkowy / Andrzej Pyrchla. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 95 s. ;
17 cm.
Pyrchla, Andrzej. BIOS : przewodnik : sekrety BIOS-u : wydajny i stabilny komputer / Andrzej Pyrchla,
Bartosz Danowski. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2005. - 263 s. : il. ; 21 cm.
[dostępna także w WG 004]
str. 22
Wrotek, Witold. Total commander : leksykon kieszonkowy / Piotr Czarny. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2008. - 173, [2] s. : il. ; 17 cm.
Zawadzki, Andrzej. MS-DOS 6.22/7.0 w praktyce / Andrzej Zawadzki. - [Wyd. 4]. - Wrocław : Magnus,
1996. - 661 s. + dyskietka ; 24 cm.
6. Systemy operacyjne
6.3. FreeBSD
Git : rozproszony system kontroli wersji / Włodzimierz Gajda. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2013.
Hong, Bryan J. FreeBSD 7 : instalacja i konfiguracja / Bryan J. Hong ; [tł. Paweł Koronkiewicz]. Gliwice : Helion, cop. 2009. - 350 s. ; 24 cm.
Lucas, Michael. FreeBSD : podstawy administracji systemem / Michael Lucas ; [tł. Marek Pętlicki,
Grzegorz Werner]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 616 s. : fot. ; 24 cm.
Lucas, Michael. FreeBSD : podstawy administracji systemem / Michael Lucas ; [tł. Radosław Meryk]. Wyd. 2. - Gliwice : "Helion", cop. 2009. - 890 s. : fot. ; 24 cm.
Urban, Michael. FreeBSD 6 / Michael Urban, Brian Tiemann ; [tł. Grzegorz Werner, Piotr Pilch]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 996, [3] s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (DVD).
6. Systemy operacyjne
6.4. Linux
Ball, Bill. Caldera Linux 2.3 / Bill Ball ; [tł. z ang. Krzysztof Olesiejuk et al.]. - Gliwice : Helion, cop.
2000. - 398 s. + CD-ROM ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Ball, Bill. Linux / Bill Ball ; [tł. Michał Mosiewicz]. - Gliwice : Helion, 1998. - 356 s. : rys., wykr ; 24 cm +
CD-ROM. [dostępna także w WG 004]
Ball, Bill. Poznaj Linux / Bill Ball ; przekł. z ang. Piotr Nowakowski, Sławomir Dzieniszewski. Warszawa : Mikom, 1999. - 668 s. ; 24 cm.
Ball, Bill. Poznaj SuSE Linux w 24 godziny / Bill Ball ; tł. Karol Perwenis. - Warszawa : Intersoftland,
2000. - XX, 682 s. : il. ; 24 cm.
Barkakati, Nabajyoti. Linux : sekrety instalacji i konfiguracji. T. 1 / Naba Barkakati ; [tł. Grzegorz
Werner, Piotr Kresak]. - Wyd. 2. - Warszawa : RM, 2000. - XXII, 581 s. + CD ROM - Indeks ; 24 cm.
str. 23
Barkakati, Nabajyoti. Linux : sekrety instalacji i konfiguracji. T. 2 / Naba Barkakati ; [tł. Piotr Kresak]. Wyd. 2. - Warszawa : RM, 2000. - XXIV, 337 s. - Indeks ; 24 cm.
Barrett, Daniel J. Linux / Daniel J. Barrett ; [tł. Adam Bąk]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013.
- 212 s. ; 20 cm.
Barrett, Daniel J. Linux : bezpieczeństwo, receptury / Daniel J. Barrett, Richard E. Silverman, Robert
G. Byrnes ; [tł. Adam Podstawczyński]. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 346, [1] s. ; 24 cm.
Barrett, Daniel J. Linux : leksykon kieszonkowy / Daniel J. Barrett ; [tł. z ang. Wojciech Moch]. Gliwice : Helion, cop. 2004. - 260 s. ; 17 cm.
Benvenuti, Christian. Linux : mechanizmy sieciowe / Christian Benvenuti ; [tł.: Jaromir Senczyk,
Grzegorz Werner]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 994, [5] s. : il. ; 24 cm.
Brickner, David. Linux desktop : leksykon kieszonkowy / David Brickner ; [tł. Przemysław Szeremiota].
- Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 223 s. : il. ; 17 cm.
Czajka, Marek. Mandrake Linux : ćwiczenia / Marek Czajka, Łukasz Kołodziej. - Gliwice : Helion, cop.
2003. - 86 s. : il. ; 24 cm.
Davis, Harold. Po prostu Red Hat Linux 6 / Harold Davis ; [tł. z ang. Jerzy Hodor, Krzysztof Olesiejuk]. Gliwice : Helion, cop. 1999. - 324 s. + CD ROM ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Davis, Harold. Po prostu Red Hat Linux 7.2 / Harold Davis ; [tł. Jerzy Hodor, Krzysztof Olesiejuk]. Gliwice : "Helion", cop. 2002. - 320 s. : il. ; 23 cm + + 2 CD-ROM.
Davis, Harold. Po prostu Red Hat Linux 8 / Harold Davis ; [tł. Tadeusz Szczyrba, Krzysztof Olesiejuk,
Jerzy Hodor]. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 325, [1] s. : il. ; 23 cm + 3 CD-ROM. [dostępna także w
WG 004]
Flanczewski, Sergiusz. Linux w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. - Gliwice : Helion, 2010. - 264
s. : il. ; 24 cm + DVD.
Fusco, John. Linux : niezbędnik programisty / John Fusco ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2009. - 732 s. : il. ; 23 cm.
Gagné, Marcel. Jak przejść na system Linux : koniec z ekranem śmierci! / Marcel Gagné ; z ang. przeł.
Piotr Bolek. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. - 438 s. : il. ; 24 cm + dysk
optyczny (CD).
Gay, Warren W. Linux : gniazda w programowaniu w przykładach / Warren W. Gay ; przekł. z jęz. ang.
Sławomir Dzieniszewski, Sławomir Nowakowski. - Warszawa : Mikom, 2001. - 548 s. ; 24 cm.
Glass, Graham. Linux dla programistów i użytkowników / Graham Glass, King Ables ; [tł. Marcin
Rogóż]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 642 s. : il. ; 24 cm.
Hill, Benjamin Mako . Ubuntu : oficjalny podręcznik / Benjamin Mako Hill, Matthew Helmke, Corey
Burger ; [tł. Adam Bąk]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 360 s. : il ; 23 cm + 1 dysk
optyczny (DVD-ROM).
str. 24
Hudson, Andrew. Fedora 7 : księga eksperta : kompleksowe omówienie jednej z najpopularniejszych
dystrybucji Linuksa / Andrew Hudson, Paul Hudson ; [tł. Przemysław Szeremiota]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 1082 s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (DVD).
Ignaszewski, Michał. Aurox : ćwiczenia / Michał Ignaszewski. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 153 s. : il.
; 24 cm.
Johnson, Michael K. Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux / Michael K. Johnson, Erik W.
Troan ; z ang. przeł. Agata Janowska, Paweł Janowski. - Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2000. - XXI, [3], 551, [1] s. ; 25 cm. [dostępna także w WG 004]
Kirch, Olaf. Linux : podręcznik administratora sieci / Olaf Kirch, Terry Dawson ; [tł. z ang. Krzysztof
Łabanowski]. - Warszawa : RM, cop. 2000. - XXVI, 451 s. ; 24 cm.
Kylix : vademecum profesjonalisty / Charles Calvert [et al. ; tl. z ang. Jakub Mirek, Andrzej Grażyński].
- Gliwice : Helion, cop. 2003. - 806, [1] s. : il. ; 25 cm + CD-ROM.
Lal, Kazimierz. Linux : komendy i polecenia : praktyczne przykłady / Kazimierz Lal, Tomasz Rak. Gliwice : "Helion", cop. 2005. - 259 s. : il. ; 24 cm.
Lavigne, Dru. 100 sposobów na BSD / Dru Lavigne ; [tł. z ang. Marek Pętlicki, Grzegorz Werner]. Gliwice : Helion, cop. 2005. - 454, [1] s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Linux, Apache, MySQL i PHP : zaawansowane programowanie / Jason Gerner [et al. ; tł. Wojciech
Moch]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 431 s. : il. ; 25 cm.
Love, Robert. Linux : programowanie systemowe / Robert Love ; [tł. Jacek Janusz]. - Gliwice : Helion,
cop. 2008. - 394 s. ; 24 cm.
Lowe, Robert. Linux Kernel : przewodnik programisty : poznaj tajniki programowania jądra systemu
Linux, dostosuj je do własnych potrzeb / Robert Lowe ; [tł. Przemysław Szeremiota]. - Gliwice :
"Helion", cop. 2004. - 398 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Madeja, Leszek. Ćwiczenia z systemu Linux : podstawy obsługi systemu / Leszek Madeja. - Warszawa
: Mikom, 1999. - 325, [2] s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Madeja, Leszek. Korzystanie z drukarki : Ćwiczenia z systemu Linux / Leszek Madeja. - Warszawa :
Mikom, 2000. - 189, [1] s. : il. ; 24 cm.
Madeja, Leszek. Midnight Commander : Ćwiczenia z systemu Linux / Leszek Madeja. - Warszawa :
Mikom, 2000. - 265, [2] s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Mako Hill, Benjamin. Debian GNU/Linux 3.1 : biblia / Benjamin Mako Hill, David B. Harris, Jaldhar
Vyas ; [tł. z ang. Grzegorz Kowalczyk, Małgorzata Czart, Leszek Sagalara]. - Gliwice : Helion, cop. 2006.
- 697, [6] s. : rys. ; 25 cm + 2 dyski optyczne (CD-ROM).
Marczyński, Jerzy. Red Hat Linux 6.2 : ćwiczenia praktyczne / Jerzy Marczyński. - Gliwice : Helion,
cop. 2000. - 172 s. ; 24 cm.
str. 25
McCallister, Michael. SUSE Linux 10 / Michael McCallister ; [tł. Adam Jarczyk]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 686, [1] s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (DVD).
McCarty, Bill. Red Hat Linux / Bill McCarty ; [tł. Marcin Palacz]. - Warszawa : RM, 2000. - XIII, 351 s. : il
+ CD ROM ; 24 cm.
Negus, Chris. Fedora Core 2 : biblia / Christopher Negus ; [tł. Piotr Pilch]. - Gliwice : "Helion", cop.
2005. - 1212 s. : fot. ; 25 cm.
Negus, Chris. Fedora Core 3 : biblia / Christopher Negus ; [tł. Piotr Pilch]. - Gliwice : "Helion", cop.
2005. - 1204 s. : il. ; 25 cm + DVD.
Negus, Chris. Linux : edycja 2007 : biblia / Christopher Negus ; [tł. Robert Górczyński]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 966, [1] s. : il. ; 25 cm + 2 dyski optyczne (CD, DVD).
Negus, Chris. Red Hat Linux 9 : biblia / Christopher Negus ; [tł. Piotr Pilch na podst. poprz. wyd. w tł.
Grzegorza Kowalczyka, Aleksandry Tomaszewskiej, Piotra Pilcha]. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. 1199, [1] s. : fot., tab. ; 25 cm + 3 CD.
Oxer, Jonathan. 100 sposobów na Ubuntu / Jonathan Oxer, Kyle Rankin, Bill Childers ; [tł. Adam Bąk,
Przemysław Szeremiota]. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 438, [1] s. : il. ; 24 cm.
Petersen, Richard. Arkana Linux / Richard Petersen ; [tł. z ang. Ewa Hadała-Mikołajczuk, Grzegorz
Werner]. - Wyd. 3. - Warszawa : RM, 2000. - 953, [1] s. : il + 2 CD ROM ; 24 cm.
Podstawczyński, Adam. Linux : praktyczne rozwiązania / Adam Podstawczyński. - Gliwice : Helion,
cop. 2000. - 248 s. + CD-ROM ; 24 cm.
Podstawczyński, Adam. Linux w sieci / Adam Podstawczyński. - Gliwice : "Helion", cop. 2002. - 223 s.
: il. ; 24 cm.
Programowanie w Linuksie : ćwiczenia / Katarzyna Kuźniar, Kazimierz Lal, Tomasz Rak. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2012.
Rankin, Kyle. Multimedia w Linuksie : praktyczne rozwiązania / Kyle Rankin ; [tł. Małgorzata Czart]. Gliwice : Helion, cop. 2006. - 320, [3] s. : il. ; 24 cm.
Rash, Michael. Bezpieczeństwo sieci w Linuksie : wykrywanie ataków i obrona przed nimi : za
pomocą iptables, psad i fwsnort / Rash Michael ; [tł. Andrzej Stefański]. - Gliwice : Helion, cop. 2008. 348 s. : il. ; 23 cm.
Ricart, Manuel Alberto. Linux / Manuel Alberto Ricart ; przeł [z ang.] Maciej Miechowicz. - Poznań :
Dom Wydawniczy "Rebis", 2000. - XVII, [3], 362, [1] s. + CD-ROM ; 23 cm. [dostępna także w WG
004]
Sery, Paul G. Serwery internetowe Red Hat Linux / Paul G. Sery, Jay Beale ; [tł. Rafał Szpoton, Marek
Pętlicki]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 532 s. ; 24 cm.
Shah, Steve. Linux : administracja : kurs podstawowy / Steve Shah ; [tł. z ang. Robert Florczyk, Marcin
Sajak, Piotr Zięba]. - Kraków : Edition 2000, cop. 2001. - XXIV, 664, [2] s. : il. ; 23 cm + CD-ROM.
str. 26
Siever, Ellen. Linux : podręcznik użytkownika / Ellen Siever i zespół ; [tł. Robert Nowak i Katarzyna
Tryc]. - Warszawa : RM, 1999. - XII, 622 s. ; 24 cm.
Skrypty powłoki systemu Linux : receptury, najlepsze przepisy na smakowite skrypty! / Sarath
Lakshman ; [tł. z ang. Piotr Pilch]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.
Sokół, Radosław. ABC Linux / Radosław Sokół. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 300 s. : il. ; 24 cm.
Sokół, Radosław. Po prostu Fedora Core 1 / Radosław Sokół. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 394, [6]
s. : fot. ; 23 cm + 3 CD-ROM. [dostępna także w WG 004]
Sosna, Łukasz. Linux : komendy i polecenia / Łukasz Sosna. - Wyd. 3. - Gliwice : Helion, 2010. - 143 s. :
il. ; 17 cm.
Sosna, Łukasz. Linux : komendy i polecenia : podręczna pomoc dla użytkowników Linuksa / Łukasz
Sosna. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 81 s. ; 17 cm.
Sosna, Łukasz. Linux : komendy i polecenia : podręczna pomoc dla użytkowników Linuxa / Łukasz
Sosna. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 127 s. : il. ; 17 cm.
Sosna, Łukasz. Odtwarzanie i edycja dźwięku w Linuksie / Łukasz Sosna. - Poznań : Nakom, cop. 2007.
- 112, [1] s. : il. ; 21 cm.
Strobel, Stefan. Linux / Stefan Strobel, Thomas Uhl ; z ang. przeł. Piotr Bolek. - [Wyd. 1 dodruk]. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. - 455, [1] s. ; 24 cm. [dostępna także w WG
004]
Toxen, Bob. Bezpieczeństwo w Linuksie : podręcznik administratora : przeczytaj zanim Cię zaatakują /
Bob Toxen ; [tł. Marcin Jędrysiak et al.]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 887, [1] s. ; 24 cm + + CDROM.
Unix i Linux : przewodnik administratora systemów / Evi Nemeth [et al. ; tł. Leszek Sagalara, Marek
Pętlicki]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 1546 s. : il. ; 25 cm.
Von Hagen, Bill. 100 sposobów na Linux Server : wskazówki i narzędzia dotyczące integracji,
monitorowania i rozwiązywania problemów / Bill von Hagen, Brian K. Jones ; [tł. Leszek Sagalara,
Piotr Maciejek, Małgorzata Czart]. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 476, [3] s. : il. ; 24 cm.
Von Hagen, Bill. Ubuntu Linux : biblia / William von Hagen ; [tł. Adam Bąk, Marek Pętlicki]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 950, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD).
Wall, Kurt. Linux : programowanie w przykładach / Kurt Wall ; przekł. z ang. Jacek Sokulski. Warszawa : Mikom, 2000. - 491 s. ; 24 cm.
Ward, Brian. Jak działa Linux / Brian Ward ; [tł. Wojciech Moch]. - Gliwice : "Helion", cop. 2005. - 388
s. ; 24 cm.
Whalen, Edward. Oracle Database 10g : administracja bazy danych w Linuksie / Edward Whalen ; [tł.
Maciej Jezierski, Marek Pałczyński]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 460 s. : il. : 24 cm.
str. 27
Wrotek, Witold. Fedora Core : ćwiczenia / Piotr Czarny. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 152 s. : il. ; 24
cm. [dostępna także w WG 004]
Wrotek, Witold. Linux / Piotr Czarny. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 279, [1] s, : fot. ; 24 cm + 2 CDROM.
Wrotek, Witold. Mandriva Linux : pierwsze starcie : instalacja, konfiguracja i obsługa / Piotr Czarny. Gliwice : Helion, cop. 2007. - 160 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (DVD).
Wrotek, Witold. Red Hat Linux 9 : ćwiczenia praktyczne / Piotr Czarny. - Gliwice : "Helion", cop. 2003.
- 116 s. : il. ; 24 cm.
Wrotek, Witold. Ubuntu Linux : poznaj Ubuntu : system Linux dostępny dla każdego / Piotr Czarny. Gliwice : Helion, cop. 2007. - 162 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
6. Systemy operacyjne
6.5. Unix
Albing, Carl. Bash : receptury / Carl Albing, J. P. Vossen, Cameron Newham ; [tł. Marek Pałczyński]. Gliwice : Wydawnictwo "Helion", cop. 2008. - 622, [1] s. : il. ; 24 cm.
Armstrong, James C. Unix dla każdego / James C. Armstrong, Dave Taylor ; [tł. z ang. Krzysztof
Olesiejuk, Robert Gemza]. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 504 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Burk, Robin K. UNIX Internet : księga eksperta / Robin K. Burk, David Horvath ; [tł. z ang. Robert
Gemza, Adam Haertle, Artur Majdiuk]. - Gliwice : Helion, cop. 1999. - 1195 s. ; 25 cm.
Marczyński, Jerzy. Unix : użytkowanie i administrowanie / Jerzy Marczyński. - Gliwice : Helion, 1995. 423 s. ; 24 cm.
Moritsugu, Steve. Poznaj Unix / Steve Moritsugu ; przekład z ang. Jacek Lampart, Piotr Kowalski. Warszawa : "Mikom", 1999. - 719 s. ; 24 cm.
Newham, Cameron. Bash : wprowadzenie / Cameron Newham, Bill Rosenblatt ; [tł. Daniel
Kaczmarek, Małgorzata Czart]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 337, [6] s. : il. ; 24 cm.
Peek, Jerry D. Unix : wprowadzenie / Jerry Peek, Grace Todino, John Strang ; [tł. Piotr Imiela]. Gliwice : "Helion", cop. 2002. - 156, [1] s. : il. ; 24 cm.
Raymond, Eric S. Unix : sztuka programowania / Eric S. Raymond ; [tł. Grzegorz Werner, Wojciech
Moch]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 520 s. : fot., rys. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Robbins, Arnold. Unix : podręcznik użytkownika SVR4 i Solaris 7 / Arnold Robbins ; [oprac. wersji pol.
Bogdan Kamiński]. - Wyd. 2. - Warszawa : RM, 2000. - XX, 577 s. ; 24 cm.
str. 28
Silvester, Peter P. System operacyjny Unix TM / Peter P. Silvester ; z ang. przeł. Jarosław Deminet i
Piotr Kuźnicki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1991. - 318 s. ; 24 cm.
System operacyjny UNIX dla początkujących i zaawansowanych / Zbyszko Królikowski, Michał
Sajkowski. - Poznań : Wydawnictwo Nakom, 1993 (Pozn. : "TotalDruk").
6. Systemy operacyjne
6.6. Windows
ABC systemu Windows 8 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2013.
Borkowski, Paweł. Tworzenie aplikacji dla Windows : od prostych programów do gier
komputerowych / Paweł Borkowski. - Gliwice : Helion, cop. 2008. - 452 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk
optyczny (CD-ROM).
Carvey, Harlan A. Analiza śledcza i powłamaniowa : zaawansowane techniki prowadzenia analizy
w systemie Windows 7 / Harlan Carvey ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2013. - 326 s. : il. ; 23 cm.
Chorążewski, Mirosław. Rejestr Windows 2003 : leksykon kieszonkowy / Mirosław Chorążewski,
Dorota Zięba. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 196 s. ; 17 cm.
Clercq, Jan de. Bezpieczeństwo Microsoft Windows : podstawy praktyczne / Jan De Clercq, Guido
Grillenmeier ; przekł. z jęz. ang. Maciej Baranowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop.
2008. - 792 s. : il. ; 25 cm.
Danowski, Bartosz. Windows Vista PL / Bartosz Danowski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2008. - 359 s. : il. ; 24 cm.
Danowski, Bartosz. Windows XP : instalacja i naprawa : ćwiczenia praktyczne / Bartosz Danowski. Gliwice : Helion, cop. 2005. - 142, [1] s. : il. ; 24 cm.
Desmond, Michael. Biblia Windows 2000 professional / Michael Desmond [oraz] Michael Meadhra,
Blair Rampling, Robert Correll ; [tł. Wojciech Butryn, Piotr Kresak]. - Warszawa : RM, 2000. - XVIII, 942
s. : il + CD ROM ; 24 cm.
Fehily, Chris. Po prostu Windows Vista PL / Chris Fehily ; [tł. Tomasz Walczak]. - Gliwice : Helion, cop.
2007. - 614 s. : il. ; 23 cm.
Gralla, Preston. 100 sposobów na Windows XP PL / Preston Gralla ; [tł. Andrzej Grażyński, Adam
Jarczyk]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 367, [1] s. : fot. ; 24 cm.
str. 29
Guzowski, Michał. Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8 : zaprojektuj, napisz i opublikuj swoją
aplikację / Michał Guzowski, Maciej Jaskólski, Rafał Madycki. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2013. - 160 s. : il. ; 24 cm.
Hart, Michael. Windows 98 : wersja polska / Michael Hart, Paul Cassel ; [tł. z ang. Marcin Pancewicz].
- Gliwice : Helion, 1998. - 606 s. : rys., wykr. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Honeycutt, Jerry. Windows 2000 Professional : vademecum profesjonalisty / Jerry Honeycutt ; [tł. z
ang. Piotr Stokłosa]. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 338 s. ; 25 cm.
Jones, Allen. Komputery klienckie w środowisku Windows : administracja / Allen Jones ; przekł. z ang.
Maciej Gołębiewski. - Warszawa : Mikom, 2000. - 363 s. ; 24 cm.
Józefiok, Adam. Sztuczki i triki w Windows XP/Vista / Adam Józefiok. - Gliwice : "Helion", cop. 2009. 164 s. ; 21 cm.
Kaplan, Ari. Windows NT 2000 5 : co w trawie piszczy / Ari Kaplan, Morten Strunge Nielsen ; [tł. Piotr
Rajca]. - Gliwice : Helion, cop. 1999. - 440 s. ; 24 cm.
Karp, David A. Windows : dokuczliwości / David A. Karp ; [tł. z ang. Zbigniew Gala]. - Warszawa : RM,
cop. 1998. - XI, [1], 306 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Likness, Jeremy. Windows 8 : tworzenie aplikacji z użyciem C# i XAML / Jeremy Likness ; [tł. Paweł
Gonera]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 256 s. : il. ; 24 cm.
Livingston, Brian. Sekrety Windows 2000 PL / Brian Livingston, Bruce Brown, Bruce Kratofil ; przekł. z
ang. Dominik Najberg, Marek Korbecki. - Warszawa : Mikom, 2000. - 748 s. ; 24 cm. [dostępna także
w WG 004]
Livingston, Brian. Sekrety Windows 98. T. 1 / Brian Livingston, Davis Straub ; [tł. z ang.]. - Warszawa :
Wibet 2, cop. 1999. - XVI, 575 s. + 2 CD-ROMY ; 24 cm.
Maran, Ruth. Windows XP PL : 100 najlepszych sztuczek i trików / Ruth Maran, Kelleigh Johnson ; [tł.
Łukasz Zieliński, Piotr Pilch]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 232 s. : il. kolor., fot. ; 26 cm.
McFedries, Paul. Microsoft Windows Vista PL / Paul McFedries ; [tł. Paweł Gonera, Cezary Welsyng]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 811 s. : il. ; 25 cm.
Mendrala, Danuta. Windows Vista PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. - Gliwice : "Helion", 2007. 334 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. [dostępna także w WG 004]
Michałowska, Agnieszka. Ćwiczenia z Windows 2000 PL Professional / Agnieszka Michałowska,
Sławomir Michałowski. - Warszawa : Mikom, 2000. - 102 s. ; 24 cm.
Microsoft Windows Me Millennium Edition : wersja polska / [tł. z ang. Piotr Stokłosa]. - Warszawa :
RM, 2000. - XXIV, [2], 211, [2] s. + CD-ROM ; 24 cm.
Microsoft Windows XP krok po kroku : wersja polska / [tł. z ang. Katarzyna Tryc]. - Warszawa : RM,
2002. - XVI, [2], 318 s. + CD ROM ; 24 cm.
str. 30
Obsługa komputera (także laptopa) z Windows 7 / [praca zbiorowa pod red. Piotra Gomolińskiego].
- Michałowice : Help, cop. 2010. - 160 s. : il. ; 23 cm.
Ogletree, Terry William. Windows XP PL : księga eksperta / Terry William Ogletree ; [tł. z ang.
Grzegorz Kowalczyk, Aleksandra Kula, Cezary Welsyng]. - Gliwice : Helion, cop. 2002. - 804 s. : il. ; 25
cm.
Petzold, Charles. Programowanie Windows / Charles Petzold ; [tł. Bogdan Kamiński et al.]. - Wyd. 2. Warszawa : RM, 1999. - 1295 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Podstawy Windows Phone 7.5 : projektowanie aplikacji przy użyciu Silverlight / Shawn Wildermuth
; przeł. Jakub Niedźwiedź ; [słowo wstępne Brandon Watson]. - Warszawa : APN Promise, 2012.
Pogue, David. Windows XP Pro : nieoficjalny podręcznik : wszystkie informacje o Windows XP Pro,
jakie powinny zostać zamieszczone w dokumentacji użytkownika / David Pogue, Craig Zacker, L. J.
Zacker ; [tł. z ang. Piotr Pilch, Radosław Meryk, Hanna Marczenko]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 782
s. : il. ; 24 cm.
Preppernau, Joan. Windows 7 : krok po kroku : wersja polska / Joan Preppernau, Joyce Cox ; [tł. i
przygotowanie CD Anna Puziewicz]. - Warszawa : RM, 2010. - XLIII, 444 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk
optyczny (CD-ROM).
Rajca, Piotr. Windows Me : Millenium Edition / Piotr Rajca, Marcin Pancewicz. - Gliwice : Helion, cop.
2000. - 268 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Rathbone, Andy. Windows Vista PL / Andy Rathbone ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 516, [4] s. : il. ; 24 cm.
Redkar, Tejaswi. Platforma Windows Azure / Tejaswi Redkar, Tony Guidici ; [tł. Radosław Meryk]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 478 s. : il. ; 24 cm.
Sokół, Maria. Po prostu Windows XP PL / Maria Sokół. - Gliwice : "Helion", cop. 2002. - 365 s. : il. ; 23
cm.
Sokół, Maria. Po prostu Windows XP PL : Service Pack 2 / Maria Sokół. - Gliwice : "Helion", cop. 2005.
- 373 s. : il. ; 23 cm.
Sokół, Maria. Windows 98 PL : ćwiczenia praktyczne / Maria Sokół. - Gliwice : Helion, cop. 1999. - 124
s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Sokół, Maria. Windows Me : ćwiczenia praktyczne / Maria Sokół. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 120
s. ; 24 cm.
Sokół, Maria. Windows XP PL / Maria Sokół. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 351, [1] s. : fot., rys.,
tab. ; 24 cm + CD-ROM.
Szeliga, Marcin. ABC systemu Windows XP PL / Marcin Szeliga, Marcin Świątelski. - Gliwice : "Helion",
cop. 2002. - 258 s. : il. ; 24 cm.
str. 31
Szeliga, Marcin. Windows XP Professional PL : ćwiczenia praktyczne / Marcin Szeliga. - Gliwice :
"Helion", cop. 2002. - 96 s. : il. ; 24 cm.
Thurrott, Paul. Tajniki Windows 8 / Paul Thurrott, Rafael Rivera ; [tł. Piotr Pilch]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 632 s. : il. ; 24 cm.
Tomaszewska-Adamarek, Aleksandra. Windows Vista PL : ilustrowany przewodnik / Aleksandra
Tomaszewska-Adamarek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion ; cop. 2007. - 216 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Tomaszewska-Adamarek, Aleksandra. Windows XP PL : ilustrowany przewodnik / Aleksandra
Tomaszewska-Adamarek. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 186 s. : il. ; 21 cm.
Twój osobisty Windows. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2009. - 118 s. : il. ; 21 cm + płyta CD.
Windows 98 : szybki kurs / [przeł. z ang. Piotr Listosz]. - Warszawa : Medium, cop. 1998. - [14], 212 s.
; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Windows Azure : wprowadzenie do programowania w chmurze / Zbigniew Fryźlewicz, Daniel
Nikończuk. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Windows Vista PL / Bartosz Danowski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008.
Windows Vista resource kit. T. 1 / Mitch Tulloch, Tony Northrup i Jerry Honeycutt ; oraz Microsoft
Windows Vista Team ; [przekł. Leszek Biolik et al.]. - Warszawa : APN Promise, 2007.
Windows Vista resource kit. T. 2 / Mitch Tulloch, Tony Northrup i Jerry Honeycutt ; oraz Microsoft
Windows Vista Team ; [przekł. Leszek Biolik et al.]. - [Warszawa : APN Promise, 2007].
Windows XP : indywidualne szkolenie / [tł. Alina Sikora-Godlewska, Mateusz Michalski]. - Gliwice :
Helion, cop. 2005. - 463 s. : il. ; 23 cm.
Wrotek, Witold. Po prostu optymalizacja Windows Vista PL / Piotr Czarny. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2008. - 248 s. : il. ; 23 cm.
Wrotek, Witold. Rejestr Windows XP : praktyczne przykłady : podręcznik przydatny każdemu
użytkownikowi systemu Widows / Piotr Czarny. - Gliwice : "Helion", cop. 2007. - 103 s. : il. ; 24 cm.
Wrotek, Witold. Windows 7 : komendy i polecenia / Witold Wrotek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2010. - 239 s. : il. ; 17 cm.
7. Gry komputerowe
Bourg, David M. Fizyka dla programistów gier / David M. Bourg ; [tł. z ang. Krzysztof Masłowski]. Gliwice : Helion, cop. 2003. - 360, [1] s. : il. ; 24 cm.
str. 32
Bura, Ûrij. Profesjonalne tworzenie gier internetowych dla systemu Android : w językach HTML5,
CSS3 i JavaScript / Juriy Bura, Paul Coates ; [tł. Krzysztof Rychlicki-Kicior]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2013. - 512 s. : il. ; 24 cm.
Dotknij, przesuń, potrząśnij : od pomysłu do gry na iPhone'a i iPada / Todd Moore ; tł. Robert
Górczyński. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Grywalizacja : mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych / Gabe Zichermann,
Christopher Cunningham ; [tł. z ang. Rafał Jońca]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.
Grzyb, Janusz. J2ME : tworzenie gier / Janusz Grzyb. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. 266 s. : il. ; 24 cm.
Łukasz, Sławomir. Magia gier wirtualnych / Sławomir Łukasz. - Warszawa : Mikom, 1998. - 88 s. :
wykr. ; 23 cm.
Mańkowski, Piotr. Cyfrowe marzenia : historia gier komputerowych i wideo / Piotr Mańkowski. Warszawa : Wydawnictwo Trio : Collegium Civitas, 2010. - 374 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w OML
004]
Microsoft XNA Game Studio 4.0 : projektuj i buduj gry dla konsoli Xbox 360, urządzeń z systemem
Windows Phone 7 i własnego PC / Rob Miles ; [tł. Mikołaj Szczepaniak, Jacek Kowolik]. - Gliwice :
Helion, cop. 2012.
Miles, Rob S. Microsoft XNA Game Studio 4.0 : projektuj i buduj gry dla konsoli Xbox 360, urządzeń z
systemem Windows Phone 7 i własnego PC / Rob Miles ; [tł. Mikołaj Szczepaniak, Jacek Kowolik]. Gliwice : Helion, cop. 2012. - 526 s. : il. ; 23 cm.
Moore, Todd. Dotknij, przesuń, potrząśnij : od pomysłu do gry na iPhone'a i iPada / Todd Moore ; tł.
Robert Górczyński. - Gliwice : Helion, cop. 2012. - 208 s. : il. ; 24 cm.
Pagella, Mario Andrés. Tworzenie izometrycznych gier społecznościowych w HTML5, CSS3 i
JavaScript / Mario Andrés Pagella ; [tł. Aleksander Lamża]. - Gliwice : Helion, cop. 2012. - 130 s. : il. ;
24 cm.
Pasek, Krzysztof. Flash MX 2004 : tworzenie gier / Krzysztof Pasek. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. 122, [2] s. : rys., tab. ; 24 cm + CD-ROM.
Rogers, Scott. Dotknij i przeciągnij! : projektowanie gier na ekrany dotykowe / Scott Rogers ; [tł. Piotr
Cieślak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 382 s. : il. ; 24 cm.
Światy z pikseli : antologia studiów nad grami komputerowymi / wybór i koncepcja Mirosław
Filiciak. - Warszawa : Wydawnictwo SWPS Academica, cop. 2010. - 470 s. ; 21 cm.
Tworzenie izometrycznych gier społecznościowych w HTML5, CSS3 i JavaScript / Mario Andrés
Pagella ; [tł. Aleksander Lamża]. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Zichermann, Gabe. Grywalizacja : mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych /
Gabe Zichermann, Christopher Cunningham ; [tł. z ang. Rafał Jońca]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2012. - 164, [4] s. : il. ; 24 cm.
str. 33
8. Internet
Vademecum teleinformatyka II : praca zbiorowa / [oprac. red. Tomasz Boczyński, Tomasz Janoś,
Stefan Kaczmarek]. - Dodr. - Warszawa : "IDG Poland", cop. 2002.
8. Internet
8.1. Podstawy Internetu
Buckley, Peter. Internet : wszystko, co musisz wiedzieć / Peter Buckley i Duncan Clark ; [tł. Katarzyna
Tryc]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 2006. - VIII, 408 s. : il. ; 17 cm.
Budujemy sieć Wi-Fi : VoIP - tanie rozmowy. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2009. - 118 s. : il. ;
21 cm + płyta CD
Burns, Peter. Szybki bezprzewodowy Internet / Peter Burns ; [tł. Katarzyna Tryc]. - Warszawa : RM,
2007. - 256 s. : il. ; 17 cm.
Crumlish, Christian. Internet dla zabieganych / Christian Crumlish ; [oprac. wersji pol. Piotr
Czarnocki]. - Warszawa : RM, 1999. - XX, 331 s. : il. ; 24 cm.
Dobrowolski, Zdzisław. W labiryncie internetu : poradnik nawigacji dla bibliotekarzy / Zdzisław
Dobrowolski, Jerzy Franke ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2000. - 287, [1] s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Dutko, Maciej. Domeny internetowe / Maciej Dutko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2008. - 149, [3] s. : il. ; 21 cm.
Falk, Bennett. Internet / Bennett Falk ; [tł. z ang. Marek Konopka]. - Gliwice : Helion, 1997. - 240 s. ;
24 cm.
Franke, Thomas. WWW prosto i przystępnie : [światowa pajęczyna czyli świat w Internecie] / Thomas
Franke ; przekł. z niem. - Warszawa : Mikom, 1997. - 125 s. ; 24 cm.
Internet : między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem : praca zbiorowa / pod red. Mirosława
Kowalskiego. - Tychy : Maternus Media, cop. 2008. - 95 s. ; 20 cm.
Kennedy, Angus J. Internet / Angus J. Kennedy ; [przekł. z ang. Joanna Białko, Piotr Fraś, Piotr Goraj].
- Bielsko-Biała : Pascal, 1999. - 592 s. ; 15 cm. [dostępna także w WG 004]
Korona, Zbigniew P. Internet - narzędzie informacji naukowej / Zbigniew P. Korona, Anna Sadoch,
Marzanna Stacholec ; red. nauk. Zbigniew M. Nowicki. - Warszawa : Instytut Informacji Naukowej,
Technicznej i Ekonomicznej, 1997. - IV, 136 s. : il. ; 30 cm. [dostępna także w OML 004]
str. 34
Korzystaj z internetu : szybciej, bezpieczniej, wygodniej. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2008. [2], 118 s. : il. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Levine Young, Margaret. Internet FAQs : często zadawane pytania / Margaret Levine Young, John R.
Levine ; [oprac. wersji pol. Janusz Machowski ; tł. z ang.]. - Warszawa : Read Me, cop. 1996. - XXVIII,
408 s. ; 24 cm.
Levine, John R. Internet dla opornych / John R. Levine, Carol Baroudi, Maragret Levine Young ; [tł. z
ang. Tomasz Pokora]. - Warszawa : Read Me, 1996. - XXX, 412 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG
004]
Pikoń, Krzysztof. ABC Internetu / Krzysztof Pikoń. - Wyd. 4. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 280 s. :
rys., tab. ; 24 cm.
Rajca, Piotr. Internet : ćwiczenia praktyczne / Piotr Rajca. - Gliwice : Helion, 1999. - 163 s. : il. ; 24 cm.
[dostępna także w WG 004]
Rak, Tomasz. Po prostu własny serwer internetowy / Tomasz Rak, Kazimierz Lal. - Gliwice : Helion,
cop. 2002. - 200 s. : il. ; 23 cm.
Rygałło, Piotr. Internet bez tajemnic / Piotr Rygałło. - Warszawa : PLJ, 1997. - 223 s. ; 24 cm.
Sławik, Mirosław. @bc użytkownika Internetu : przewodnik po sieci / Mirosław Sławik. - Katowice :
Videograf Edukacja, 2010. - 287, [1] s. : il. ; 24 cm.
Smith, Bud E. WordPress od podszewki : poznaj najpopularniejszy system CMS! / Bud Smith, Michael
McCallister ; [tł. Julia Szajkowska]. - Gliwice : Helion, cop. 2011. - 476 s. : il. ; 24 cm.
Sokół, Maria. Blog : więcej niż internetowy pamiętnik / Maria Sokół, Radosław Sokół. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 231 s. : il. ; 21 cm.
Sokół, Maria. Internet / Maria Sokół, Maciej Kunowski. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 307, [1] s. : il.
; 24 cm + CD-ROM.
Sokół, Maria. Internet : jak surfować bezpiecznie / Maria Sokół, Radosław Sokół. - Gliwice : Helion,
cop. 2005. - 285 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Sokół, Maria. Internet : przewodnik / Maria Sokół. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 720 s. : il. ; 21 cm.
[dostępna także w WG 004]
Sokół, Radosław. Internet / Radosław Sokół. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 135 s. : il. ;
21 cm.
Trusewicz, Magdalena. Internet / Magdalena Trusewicz. - Warszawa : Mikom, 1998. - 115 s. ; 24 cm.
Weiss, Aaron. Jak chronić się w Internecie? : nie tylko dla orłów / Aaron Weiss ; tł. [z ang.] Władysław
Szymczyk. - Warszawa : Intersoftland, 1995. - XV, [1], 226 s. : rys. ; 24 cm. [dostępna także w WG
004]
Wielka księga Internetu / Joe Kraynak [et al. ; tł. z ang. Tadeusz Kurpiel]. - Warszawa : PLJ, 1997. 850 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
str. 35
Wójcik, Łukasz. WordPress 3 : instalacja i zarządzanie / Łukasz Wójcik. - Gliwice : Helion, cop. 2011. 200 s. ; 24 cm.
Żarowska-Mazur, Alicja. ECDL : przeglądanie stron internetowych i komunikacja / Alicja ŻarowskaMazur, Waldemar Węglarz. - Wyd. 1, dodruk 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. 166, [2] s. : il. ; 21 cm.
8. Internet
8.2. Prawo internetowe
Adams, Carlisle. Podpis elektroniczny : klucz publiczny / Carlisle Adams, Steve Lloyd ; [przekł. z ang.
Jacek Wandzel]. - Wrocław : Robomatic, cop. 2002. - [4], 250 s. : il. ; 25 cm.
Adams, Carlisle. PKI : podstawy i zasady działania : koncepcje, standardy i wdrażanie infrastruktury
kluczy publicznych / Carliste Adams, Steve Lloyd ; przekł. z jęz. ang. Witold Sikorski. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, cop. 2007. - 352 s. : il. ; 24 cm.
Barta, Janusz. Internet a prawo / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Kraków : Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998. - 357 s. ; 22 cm. [dostępna także w WG 34,
CzG 34/35]
Fischer, Bogdan. Wzory umów w prawie komputerowym / Bogdan Fischer, Michał Skruch, Paweł
Szewczyk. - Wyd. 2. - Kraków : Zakamycze, 2002. - 504 s. ; 24 cm + CD-ROM.
Golat, Katarzyna. Prawo komputerowe : (zagadnienia podstawowe) / Katarzyna Golat, Rafał Golat. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1998. - 235, [1] s. ; 21 cm. [dostępna także w WG 34]
Grzybczyk, Katarzyna. Prawo w wirtualnych światach / Kat[a]rzyna Grzybczyk (red.), Aleksandra
Auleytner, Jan Kulesza. - Warszawa : Difin, 2013. - 332 s. : il. ; 23 cm.
Informatyka prawnicza : nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji
publicznej / Grzegorz Wierczyński, Wojciech Rafał Wiewiórowski. - 3. wyd., stan prawny na 1 stycznia
2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.
Internet : cloud computing, przetwarzanie w chmurach : cloud computing, data processing in the
clouds / red. Grażyna Szpor ; aut. Giovanni Bianco [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,
2013. - XVI, 278 s. ; 24 cm.
Internet : prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług / red. Grażyna Szpor i Wojciech R.
Wiewiórowski ; aut. Dorota Chromicka [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2012.
Janowski, Jacek. Elektroniczny obrót prawny / Jacek Janowski. - Stan prawny: 1 czerwca 2008 r. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - 408, [1] s. ; 24 cm. [dostępna także w
BgrIB 21 jan]
str. 36
Janowski, Jacek. Informatyka prawa : zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się
elektronicznego obrotu prawnego / Jacek Janowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2011. - 626 s. ; 25 cm.
Janowski, Jacek. Informatyka prawnicza / Jacek Janowski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,
2011. - XLIX, [1], 447 s. ; 21 cm.
Janowski, Jacek. Kontrakty elektroniczne w obrocie prawnym / Jacek Janowski. - Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. - 326, [2] s. ; 21 cm.
Janowski, Jacek. Podpis elektroniczny w obrocie prawnym / Jacek Janowski. - Warszawa : Wolters
Kluwer Polska, cop. 2007. - 314, [1] s. ; 21 cm. [dostępna także w BgrIB 21 jan]
Kondrat, Mariusz. Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie / Mariusz Kondrat.
- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. - 272, [1] s. : il. ; 21 cm. [dostępna także w BgrIB 3.6
kon]
Monarcha-Matlak, Aleksandra. Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej / Aleksandra
Monarcha-Matlak. - Stan prawny na 1 maja 2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 346
s. ; 21 cm.
Odpowiedzialność deliktowa pośredniczących dostawców usług internetowych : analiza
prawnoporównawcza / Marcin Z. Zieliński. - Stan prawny na 30 września 2012 r. - Warszawa :
Wolters Kluwer Polska, 2013.
Prawo handlu elektronicznego / Mariusz Chudzik [et al.]. - Kraków ; Bydgoszcz : "Branta", 2005. 297, [2] s. ; 24 cm.
Prawo Internetu : teksty jednolite / wraz z wprow. Przemysława Polańskiego oraz z indeksem
rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. - Stan prawny kwiecień 2008. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,
2008. - LIII, [1], 520 s. ; 20 cm.
Suchorzewska, Aleksandra. Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia
cyberterroryzmem / Aleksandra Suchorzewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 394 s. :
il. ; 21 cm. [dostępna także w BgrIB 21 suc]
Waglowski, Piotr. Prawo w sieci : zarys regulacji internetu / Piotr Waglowski. - Gliwice : Helion, cop.
2005. - 407 s. ; 21 cm. [dostępna także w WG 34]
8. Internet
8.3. E-biznes / PR / Reklama, Usługi, Handel w Internecie
Balanescu, Emilian. PHP5 i MySQL : zastosowania e-commerce / Emilian Balanescu, Mihai Bucica,
Cristian Darie ; [tł. z ang. Marek Pałczyński, Michał Dadan, Maja Królikowska]. - Gliwice : "Helion",
cop. 2005. - 526 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
str. 37
Berkley, Holly. Marketing internetowy w małej firmie / Holly Berkley ; [tł. Anna Kanclerz]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2005. - 142 s. ; 21 cm.
E-biznes bez ryzyka : zarządzanie bezpieczeństwem w sieci / [red.] Jonathan Reuvid ; [tł. Bartosz
Sałbut]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 249 s. ; 24 cm.
Fox, Scott C. Internetowi milionerzy czyli Jak zdobyć fortunę online / Scott Fox ; [tł. Tomasz Boszko]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 335 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w BgrIB 3.6 fox]
Frontczak, Tomasz. Marketing internetowy w wyszukiwarkach / Tomasz Frontczak. - Gliwice : Helion,
cop. 2006. - 338 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004, BgrIB 3.6 fro]
Guziur, Piotr. Marketing w Internecie : strategie dla małych i dużych firm / Piotr Guziur. - Gliwice :
Helion, cop. 2001. - 150, [1] s. ; 24 cm.
Halligan, Brian. Inbound marketing : daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na
blogu / Brian Halligan, Dharmesh Shah ; [tł. Bartosz Sałbut]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 313 s. : il. ;
21 cm.
Kierzkowska, Patrycja. E-biznes : relacje z klientem / Patrycja Kierzkowska. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2008. - 200 s. : il. ; 21 cm. [dostępna także w BgrIB 3.6 kie]
Kitajewski, Maciej. Home Banking : usługa przyszłości / Maciej "Maciejły" Kitajewski. - Gliwice :
Helion, cop. 2001. - 83 s. ; 24 cm.
Kobis, Paweł. Marketing z Google : jak wejść na pierwszą pozycję : techniki pozycjonowania a spam /
Paweł Kobis. - Wyd. 1, dodruk 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, 2008. - 268 s. :
il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Kobis, Paweł. Marketing z Google : jak wejść na pierwszą pozycję? Techniki pozycjonowania a spam /
Paweł Kobis. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, 2007. - 268 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk
optyczny (CD-ROM). [dostępna także w BgrIB 3.6 kob]
Krzymowski, Bogdan. Zaistnieć w Internecie : blog, galeria, witryna, aukcja, sklep : poradnik HELP dla
nieinformatyków / Bogdan Krzymowski. - Michałowice : Komputerowa Oficyna Wydawnicza "Help",
2009. - 244 s. : il. ; 24 cm.
Kyciak, Wojciech. Allegro.pl : jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych / Wojciech
Kyciak, Beniamin Krupowicz, Błażej Łukjanowicz. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 182 s. :
il. ; 21 cm. [dostępna także w WG 33]
Kyciak, Wojciech. Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy / Wojciech Kyciak, Karol
Przeliorz. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 279 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 33]
Lee, Kevin. Reklama w wyszukiwarkach internetowych : jak planować i prowadzić kampanię / Kevin
Lee, Catherine Seda ; [tł. Tomasz Walczak]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 252 s. : il. ; 24 cm.
[dostępna także w BgrIB 3.6 lee]
Leśniewska, Agnieszka. Reklama internetowa / Agnieszka Leśniewska. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2006. - 249 s. : il. ; 21 cm. [dostępna także w BgrIB 3.6 leś]
str. 38
Majewski, Piotr. Czas na e-biznes / Piotr Majewski. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 385 s. ; 24 cm.
[dostępna także w WG 33, BgrIB 3.6 maj]
Mercer, David. OsCommerce : tworzenie sklepów internetowych : wydanie dla początkujących /
David Mercer ; [tł. Wojciech Moch]. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 214 s. ; 23 cm. [dostępna także w
BgrIB 3.6 mer]
Michalak, Piotr R. Marketing wirusowy w internecie / Piotr R. Michalak, Damian Daszkiewicz, Anna
Musz. - Gliwice : Helion, cop. 2009. - 129 s. : il. ; 21 cm.
Mullen, Jeanniey. Godzina dziennie z e-mail marketingiem / Jeanniey Mullen, David Daniels ; tł. [z
ang.] Tomasz Walczak. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 342 s. : il. ; 24 cm. [dostępna
także w BgrIB 10.1 tre]
Olszański, Leszek. Dziennikarstwo internetowe / Leszek Olszański. - Warszawa : Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2006. - 313, [1] s. : il. ; 24 cm. [dostępna
także w WG 0, CzG 00]
Rall, Beatrice. Internet w aptece / Beatrice Rall, Piotr Bohater ; [tł. Weronika Szala]. - Wyd. 1 polskie.
- Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2007. - VIII, 93 s. : il. ; 17 cm.
Seda, Catherine. Sprzedaż online : jak wzmocnić swoją pozycję w internecie / Catherine Seda ; [tł.
Tomasz Boszko]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 239 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w
BgrIB 3.6 sed]
Smektała, Tymon. Public relations w Internecie / Tymon Smektała. - Bydgoszcz : Wydawnictwo
Astrum, 2006. - 198 s. : il. ; 21 cm.
Szumski, Oskar. E-procurement : systemy elektronicznych zamówień publicznych / Oskar Szumski. Stan prawny na dzień 1 lutego 2007. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - 184
s. : il. ; 23 cm. [dostępna także w BgrIB 3.6 szu]
Szyfter, Jerzy. Public relations w internecie / Jerzy P. Szyfter. - Warszawa : "Helion", cop. 2005. - 178
s. : rys. ; 21 cm. [dostępna także w BgrIB 3.6 szy]
Twoja firma w internecie / Tomasz Grynkiewicz, Przemysław Poznański. - Warszawa : Agora, cop.
2011.
Ullman, Larry E. E-commerce : genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL / Larry Ullman ;
[tł. Aleksander Lamża]. - Gliwice : Helion, cop. 2011. - 400 s. : il. ; 24 cm.
str. 39
8. Internet
8.4. Etyka w Internecie
Bober, Wojciech J. Powinność w świecie cyfrowym : etyka komputerowa w świetle współczesnej
filozofii moralnej / Wojciech Jerzy Bober. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
cop. 2008. - 205, [1] s. : il. 21 cm.
Kulesza, Joanna. Ius internet : między prawem a etyką / Joanna Kulesza. - Warszawa : Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010. - 283, [1] s. : il. ; 21 cm. [dostępna także w WG 34, CzG 347]
Szewczyk, Agnieszka. Problemy moralne w świecie informacji / Agnieszka Szewczyk. - Warszawa :
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - 196 s. ; 23 cm. [dostępna także w BgrIB 3.2 sze]
Światy z pikseli : antologia studiów nad grami komputerowymi / wybór i koncepcja Mirosław
Filiciak. - Warszawa : Wydawnictwo SWPS Academica, cop. 2010. - 470 s. ; 21 cm.
8. Internet
8.5. Społeczeństwo informacyjne
Augustynek, Andrzej. Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej
Augustynek. - Warszawa : Difin, 2010. - 159 s. : il. ; 23 cm. [dostępna także w WG, CzG 159.9]
Celiński, Piotr. Interfejsy : cyfrowe technologie w komunikowaniu / Piotr Celiński ; Fundacja na Rzecz
Nauki Polskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - 240 s. : il. ; 21 cm.
[dostępna także w Bgr 659.3]
Dyson, Esther. Wersja 2.0 : przepis na życie w epoce cyfrowej / Esther Dyson ; przeł. [z ang.] Grażyna
Grygiel. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. - 296 s. ; 21 cm. [dostępna także w WG 004]
Godin, Seth. Plemiona 2.0 : zostań internetowym przywódcą / Seth Godin ; [tł. z ang. Magda
Witkowska]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 131 s. ; 21 cm.
Karciarz, Magdalena. Informacja w Internecie / Magdalena Karciarz, Maciej Dutko. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 141, [1] s. : il. ; 21 cm. [dostępna także w Bgr 681 I]
Społeczeństwo informacyjne : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papińskiej-Kacperek ; [aut. rozdz.
Joanna Papińska-Kacperek et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, cop. 2008. 600 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w BgrIB 3.6 spo, CzG 316]
Społeczeństwo informacyjne : problemy rozwoju / pod red. Agnieszki Szewczyk ; [aut. Agnieszka
Szewczyk et al.]. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - 267 s. : il. ; 23 cm.
Społeczne konteksty internetu : implikacje dla edukacji / wstęp, wybór tekstów Damian Muszyński,
Grzegorz Dominik Stunża. - Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2008. 125 s. : il. ; 20 cm.
str. 40
8. Internet
8.6. Poczta elektroniczna
Boyce, Jim. Po prostu Outlook 2003 PL / Jim Boyce, Michael J. Young ; [tł. Marzena Baranowska]. Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 292 s. : fot. ; 23 cm. [dostępna także w WG 004]
Całka, Leszek. Poczta elektroniczna / Leszek Całka, Piotr Kuchta. - Gliwice : Helion, cop. 1997. - 166 s.
; 24 cm.
Danowski, Bartosz. Świat według Mozilli : Thunderbird / Bartosz Danowski. - Gliwice : Helion, cop.
2005. - 217 s. : il. ; 24 cm.
Hildebrandt, Ralf. Postfix : nowoczesny system przesyłania wiadomości / Ralf Hildebrandt, Patrick
Koetter ; [tł. Adam Jarczyk]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 495 s. : il. ; 24 cm.
Hunt, Craig. Sendmail : receptury / Craig Hunt ; [tł. Adam Jarczyk]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. 414, [2] s. ; 24 cm.
Marciniak, Krzysztof. Qmail : szybki i wydajny serwer pocztowy / Krzysztof Marciniak. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 206, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Schneier, Bruce. Ochrona poczty elektronicznej : jak chronić prywatność korespondencji w sieci
Internet? / Bruce Schneier ; z ang. przeł. Piotr Szpryngier. - Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 1996. - 386 s. : rys. ; 24 cm.
Schwartz, Alan. Prowadzenie list dystrybucyjnych / Alan Schwartz ; [tł. z ang. Sławomir
Dzieniszewski]. - Gliwice : Helion, cop. 2002. - 286 s. : il. ; 24 cm.
Sokół, Maria. ABC Outlook 2003 PL / Maria Sokół. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 200 s. : rys., tab. ;
24 cm. [dostępna także w WG 004]
Sokół, Maria. E-mail : poczta elektroniczna dla każdego / Maria Sokół. - Gliwice : Helion, cop. 1999. 332 s. : il. ; 24 cm.
Wrotek, Witold. The Bat! : ćwiczenia / Piotr Czarny. - Gliwice : "Helion", cop. 2005. - 123 s. : rys. ; 24
cm.
8. Internet
8.7. Komunikacja internetowa
Charalabidis, Alex. IRC : pogawędki, serwery, boty / Alex Charalabidis ; [tł. z ang. Marcin Miłkowski,
Jacek Dębski]. - Warszawa : RM, 2000. - XIII, [3], 354 s. ; 24 cm.
Cisowski, Jakub. ABC Neostrada / Jakub Cisowski, Bartosz Danowski. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. 146 s. : fot., rys., tab. ; 24 cm.
str. 41
Crawford, Sharon. Modem bez tajemnic / Sharon Crawford ; [tł. z ang. Wojciech Oliwa]. - Gliwice :
Helion, 1997. - 192 s. : rys + dyskietka ; 24 cm.
DeTienne, Kristen Bell. Komunikacja elektroniczna / Kristen Bell DeTienne ; przeł. Elżbieta
Gadalińska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska : International Publishing Service, 2009. - 160 s. : il. ;
21 cm. [dostępna także w Bgr 659.3]
Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej / Anna Przybylska. - Warszawa : Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010.
Miller, Brent A. Bluetooth : uwolnij się od kabli / Brent A. Miller, Chatschik Bisdikian ; [tł. z ang.
Marek Pałczyński]. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 318 s. : il. ; 24 cm.
Nieszwiec, Sebastian. P2P : wymiana plików w internecie : ćwiczenia / Sebastian Nieszwiec. - Gliwice
: Helion, cop. 2005. - 89 s. : il. ; 24 cm.
P2P : wymiana plików w internecie / Marcin Szeliga [et al.]. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 541 s. ; 24
cm. [dostępna także w WG 004]
Pyra, Marianne. IRC / Marianne Pyra. - Gliwice : Helion, cop. 1997. - 188 s. ; 24 cm.
Sławik, Mirosław. Gadu-Gadu dla każdego / Mirosław Sławik. - Chorzów : Videograf Edukacja, 2008. 79 s. : il. ; 24 cm.
Sławik, Mirosław. Komunikacja w Internecie : dla każdego / Mirosław Sławik. - Chorzów : Videograf
Edukacja, 2006 - 112 s. : il. ; 24 cm.
Sławik, Mirosław. Skype dla każdego / Mirosław Sławik. - Chorzów : Videograf Edukacja, 2008. - 87 s.
: il. ; 24 cm.
Surgut, Krzysztof. Tania telefonia internetowa VoIP / Krzysztof Surgut. - Gliwice : Helion, cop. 2006. 116, [3] s. : il. ; 21 cm.
WCF od podstaw : komunikacja sieciowa nowej generacji / Maciej Grabek. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2012.
Wojtachnik, Robert. Elektroniczna wymiana dokumentów : handel, usługi, logistyka, finanse / Robert
Wojtachnik. - Warszawa : "Mikom", cop. 2004. - 133 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Wrotek, Witold. Skype : darmowy telefon przez internet : ćwiczenia / Piotr Czarny. - Gliwice : Helion,
cop. 2005. - 78 s. : il. ; 24 cm.
str. 42
8. Internet
8.8. Przeglądarki i wyszukiwarki internetowe
Brandt, Richard L. Potęga Google'a : poznaj sekrety Larry'ego i Sergeya / Richard L. Brandt ; tł. Jacek
Żuławnik. - Kraków : Znak, 2011. - 245 s. ; 21 cm.
Calishain, Tara. 100 sposobów na Google / Tara Calishain, Rael Dornfest ; [tł. Aleksandra
Tomaszewska]. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 333, [1] s. ; 24 cm.
Danowski, Bartosz. Świat według Mozilli : Firefox / Bartosz Danowski. - Gliwice : Helion, cop. 2005. 183 s. : il. ; 24 cm.
Kitajewski, Maciej. Google : ćwiczenia praktyczne / Maciej "Maciejly" Kitajewski. - Gliwice :
Wydawnictwo "Helion", cop. 2005. - 96 s. : il. ; 24 cm.
Lieb, Rebecca. Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych : cała prawda / Rebecca Lieb ; [tł.
Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 281 s. ; 21 cm.
Łazęcka, Beata. Ćwiczenia z Internet Explorer 5 : wersja polska / Beata Łazęcka. - Warszawa : Mikom,
2000. - 85 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Morville, Peter. Wzorce wyszukiwania : projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek / Peter Morville,
Jeffery Callender ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 207, [1] s.,
[8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Sosna, Łukasz. Mozilla Firefox 2.0 dla systemu Linux / Łukasz Sosna. - Poznań : Wydawnictwo Nakom,
cop. 2006. - 96, [3] s. ; 21 cm.
Suárez Sánchez-Ocaña, Alejandro. Tajemnice Google'a : Wielki Brat ery informatycznej / Alejandro
Suárez Sánchez-Ocaña ; tł. Barbara Sławomirska. - Warszawa : Bellona, cop. 2013. - 349, [3] s. : il. ; 21
cm.
Szumilas, Dorota. Internetowy detektyw / Dorota Szumilas. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności, 2008. - 203 s. ; 21 cm.
Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo / Alexander Halavais ; przekł. Tomasz Płudowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
8. Internet
8.9. Liderzy w branży internetowej
E-wangeliści : ucz się od najlepszych twórców polskiego internetu / Tomasz Cisek, Paweł Nowacki. Gliwice : Helion, cop. 2012.
str. 43
Levis, Kieran. Twórcy i ofiary ery Internetu / Kieran Levis ; przeł. Anna Dorota Czajkowska. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2010. - 453, [3] s. ; 24 cm.
Vise, David A. Google story : opowieść o firmie, która zmieniła świat / David A. Vise [oraz] Mark
Malseed ; przeł. Joanna Urban. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2007. - 389, [3] s. : il. ; 21 cm.
8. Internet
8.10. Serwisy społecznościowe, fora, blogi
Evans, Liana. Social media marketing : odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali
społecznościowych / Liana "Li" Evans ; [tł. Bartosz Sałbut]. - Gliwice : Helion, cop. 2011. - 309 s. : il. ;
24 cm.
Frankowski, Paweł. Serwisy społecznościowe : budowa, administracja i moderacja / Paweł
Frankowski, Arvind Juneja. - Gliwice : Helion, cop. 2009. - 311 s. : il. ; 24 cm.
Hedengren, Thord Daniel. Podręcznik WordPressa / Thord Daniel Hedengren ; [tł. Łukasz Piwko]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 380 s. : il. ; 24 cm.
ProBlogger : jak czerpać zyski ze swojego bloga / Darren Rowse, Chris Garrett ; [tł. Marcin Machnik].
- Gliwice : Helion, cop. 2012
Sokół, Maria. Blog : więcej niż internetowy pamiętnik / Maria Sokół, Radosław Sokół. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 231 s. : il. ; 21 cm.
Sosna, Łukasz. Jak stworzyć własny blog : PHP i MySQL - podręcznik programisty / Łukasz Sosna. Poznań : "Nakom", cop. 2008. - 304 s. : il. ; 23 cm.
Suma, Łukasz. Facebook : daj sie poznać / Łukasz Suma. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 228 s. : il. ; 21
cm.
Wibbels, Andy. Prowadź blog! : przewodnik dla małych firm / Andy Wibbels ; [tł. Małgorzata
Głogowska]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 185, [2] s. ; 20 cm.
WordPress : chcesz zaistnieć w sieci? WordPress Ci w tym pomoże! : ćwiczenia praktyczne / Witold
Wrotek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.
Wtyczki do WordPressa : programowanie dla profesjonalistów / Brad Williams, Ozh Richard, Justin
Tadlock ; tł. [z ang.] Robert Górczyński. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
str. 44
8. Internet
8.11. Serwery internetowe
8.11.1. Apache
Barnett, Ryan C. Apache : zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW / Ryan C. Barnett ; [tł. Marek
Pałczyński]. - Gliwice : "Helion", cop. 2007. - 538 s. ; 24 cm.
Coar, Ken A. L. Apache : receptury / Ken Coar, Rich Bowen ; [tł. Witold Zioło]. - Gliwice : "Helion",
cop. 2004. - 276, [4] s. ; 24 cm.
Ford, Andrew (1957- ). Apache : leksykon kieszonkowy / Andrew Ford ; [tł. z ang. Tomasz Sadowski]. Gliwice : Helion, cop. 2000. - 172 s. ; 17 cm.
Ford, Andrew (1957- ). Apache 2 / Andrew Ford ; [tł. Grzegorz Werner]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2010. - 218 s. ; 17 cm. - (Leksykon Kieszonkowy)
8. Internet
8.12. Tworzenie stron www
Allsopp, John. Tworzenie serwisów WWW : standardy sieciowe / John Allsopp ; [tł. Dagmara Suma]. Gliwice : Helion, cop. 2010. - 475 s. : il. ; 24 cm.
Beaird, Jason. Artystyczne projektowanie stron internetowych / Jason Beaird ; [tł. Marcin
Leszczyński]. - Lublin : Wydawnictwo Power Net, cop. 2007. - XII, 185 s. : il. kolor. ; 26 cm.
Bell, Mark W. Darmowe sposoby na tworzenie profesjonalnych stron WWW : podręcznik
webmastera / Mark Bell ; [tł. Maksymilian Gutowski]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. 350 s. : il. ; 24 cm.
Cederholm, Dan. Kuloodporne strony internetowe : jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem
XHTML-a i CSS / Dan Cederholm ; [tł. z ang. Agata Bulandra]. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 279 s. : il.
; 23 cm.
Cohen, June. Serwisy WWW : projektowanie, tworzenie i zarządzanie : wszystko, co powinieneś
wiedzieć, by Twój serwis WWW odniósł sukces / June Cohen ; [tł. Agata Bulandra, Marek Pałczyński].
- Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 384 s. : fot., portr. ; 23 cm. [dostępna także w WG 004]
Crowder, David. Tworzenie stron WWW / Phillip Crowder, David A. Crowder ; [tł. Tomasz Walczak]. Wyd. 3. - Gliwice : Helion, cop. 2009. - 822 s. : il. ; 25 cm.
Danowski, Bartosz. FrontPage 2000 : ćwiczenia praktyczne / Bartosz Danowski. - Gliwice : Helion,
cop. 2001. - 74, [1] s. ; 24 cm.
str. 45
Danowski, Bartosz. MS FrontPage XP : ćwiczenia praktyczne / Bartosz Danowski. - Gliwice : "Helion",
cop. 2001. - 108, [1] s. : il. ; 24 cm.
Danowski, Bartosz. Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW : jak to się robi / Bartosz Danowski,
Michał Makaruk. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009. - 431 s. : il. ; 24
cm.
Danowski, Bartosz. Tworzenie stron WWW w praktyce / Bartosz Danowski. - Wyd. 2. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 380, [3] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Danowski, Bartosz. Wstęp do CSS3 i HTML5 : wyjdź z cienia, opracuj własną stronę WWW / Bartosz
Danowski. - Gliwice : Helion, cop. 2011. - 294 s. : il. ; 24 cm.
Dąbkowski, Kamil. VRML - trzeci wymiar sieci / Kamil Dąbkowski. - Warszawa : Mikom, 1998. - 196 s.
: rys + dyskietka ; 24 cm.
Design dla hakerów : sekrety genialnych projektów / David Kadavy ; [tł. Maksymilian Gutowski]. Gliwice : Helion, cop. 2012.
Dutko, Maciej. Twoja pierwsza strona www : stwórz profesjonalną i funkcjonalną stronę www bez
znajomości programowania / Maciej Dutko. - Gliwice : Helion, cop. 2011. - 112 s. : il. ; 24 cm.
Frankowski, Paweł. Elementy graficzne na stronach www : zaprojektuj i wykonaj grafikę dla swojej
strony www / Paweł Frankowski. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 187 s. : il. ; 24 cm.
Gajda, Włodzimierz. Symfony w przykładach / Włodzimierz Gajda. - Gliwice : Wyd. Helion, cop. 2011.
- 378 s. : il. ; 24 cm.
Gardner, Lyza Danger. Mobile Web / Lyza Danger Gardner, Jason Grigsby ; [tł. Aleksander Lamża]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - XXXII, 423 s. : il. ; 23 cm.
Grappone, Jennifer. Godzina dziennie z SEO : wejdź na szczyty wyszukiwarek / Jennifer Grappone,
Gradiva Couzin ; [tł. Tomasz Walczak]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 404 s. : il. ; 24 cm.
Hauser, Tobias. Mambo : tworzenie wydajnych serwisów internetowych / Tobias Hauser, Christian
Wenz ; [tł. Zbigniew Smogur]. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 309 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w
WG 004]
Hester, Nolan. Po prostu FrontPage 2002/XP PL / Nolan Hester ; [tł. Bogdan Czogalik]. - Gliwice :
"Helion", cop. 2002. - 376 s. : il. ; 23 cm.
Hester, Nolan. Po prostu FrontPage 2003 PL / Nolan Hester ; [tł. Agata Bulandra]. - Gliwice : "Helion",
cop. 2004. - 464 s. : fot. ; 23 cm.
Hoekman, Robert. Magia interfejsu : praktyczne metody projektowania aplikacji internetowych /
Robert Hoekman jr ; [tł. Paweł Szajkowski]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 263 s. : il. (w tym kolor.) ;
21 cm.
Hougland, Damon. JSP - tworzenie stron www / Damon Hougland, Aaron Tavistock ; przedm. Wayne
Flake ; [tł. z ang. Piotr Kamiński]. - Warszawa : RM, 2002. - X, [4], 176 s. ; 24 cm.
str. 46
Howil, Waldemar. CMS : praktyczne projekty / Waldemar Howil. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2007. - 230 s. : il. ; 24 cm.
Kalbach, James. Projektowanie nawigacji strony WWW : optymalizacja funkcjonalności witryny /
James Kalbach ; [tł. Tomasz Walczak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 421 s. : il. ; 24 cm.
[dostępna także w WG 004]
Krug, Steve. Nie każ mi myśleć! : o życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych /
Steve Krug ; [tł. Krzysztof Jurczyk]. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2006. - 191 s. : il. ; 23
cm.
Krzemień, Grzegorz. Serwis firmowy : od pomysłu do gotowej witryny : poradnik menedżera /
Grzegorz Krzemień. - Gliwice : Helion, cop. 2009. - 163 s. : il. ; 21 cm.
Layon, Kristofer. Tworzenie aplikacji iOS na urządzenia iPhone, iPod touch oraz iPad : przewodnik dla
projektantów serwisów WWW / Kristofer Layon ; [tł. Łukasz Suma]. - Gliwice : Helion, cop. 2011. 260 s. : il. ; 24 cm.
Linderman, Matthew. Przyjazne witryny WWW / Matthew Linderman, Jason Fried ; [tł. z ang.
Sławomir Dzieniszewski, Renata Wójcicka]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 254 s. ; 24 cm.
Lis, Marcin. 101 praktycznych skryptów na stronę WWW / Marcin Lis. - Gliwice : "Helion", cop. 2002.
- 195 s. : il. ; 24 cm + dyskietka.
Lis, Marcin. 505 praktycznych skryptów dla webmastera / Marcin Lis. - Gliwice : "Helion", cop. 2005. 942, [1] s. : rys. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
MacDonald, Matthew. Tworzenie stron www : nieoficjalny podręcznik : HTML, CSS, blogi / Matthew
MacDonald ; [tł. Wojciech Moch]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 566, [1] s. : il. ; 24 cm.
McGovern, Gerry. Zabójczo skuteczne treści internetowe : jak przykuć uwagę internauty? / Gerry
McGovern ; [tł. Aleksander Jurczak]. - Gliwice : "Helion", cop. 2009. - 221 s. ; 23 cm.
Meyer, Eric A. Podręcznik CSS : Eric Meyer o tworzeniu nowoczesnych układów stron www :
Smashing Magazine / Eric A. Meyer ; tł. Łukasz Piwko. - Gliwice : Helion, 2011. - 272 s. : il kolor. ; 24
cm.
Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition : projektuj sam! / [Jim Buyens ; przekł. Ewa
Swędrowska]. - Warszawa : APN Promise, cop. 2006.
Morris, David. Tworzenie stron WWW we Flashu 8 / David Morris ; [tł. Aleksander Lamża]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 159 s. : il. ; 23 cm.
Morris, David. Tworzenie stron WWW we Flashu CS3 Professional / David Morris ; [tł. Aleksander
Lamża]. - Gliwice : "Helion", cop. 2008. - 167 s. : il. ; 23 cm.
Negrino, Tom. Contribute 2 : błyskawiczny kurs administrowania treścią serwisu WWW / Tom
Negrino ; [tł. z ang. Jacek Smycz]. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 261 s. ; 23 cm.
str. 47
Niederst Robbins, Jennifer. Projektowanie stron internetowych : przewodnik dla początkujących
webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice / Jennifer Niederst Robbins ; [tł. Anna Trojan]. - Gliwice :
Helion, cop. 2008. - 487 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Niederst Robbins, Jennifer. Tworzenie stron WWW : almanach / Jennifer Niederst ; [tł. Mikołaj
Barwicki, Jacek Smycz, Monika Stępińska]. - Gliwice : "Helion", cop. 2002. - 669, [2] s. : il. ; 24 cm.
Nielsen, Jakob. Funkcjonalność aplikacji mobilnych : nowoczesne standardy UX i UI / Jakob Nielsen,
Raluca Budiu ; [tł. Marta Najman]. - Gliwice : Helion, cop. 2013. - 230 s. : il. ; 24 cm.
Palikowski, Krzysztof. Drupal 7 w praktyce : własna strona WWW w jeden dzień / Krzysztof
Palikowski. - Gliwice : Helion, cop. 2011. - 192 s. : il. ; 24 cm.
Price, Jonathan. Profesjonalny serwis www / Jonathan Price, Lisa Price ; [tł. z ang. Sławomir
Dzieniszewski]. - Gliwice : Helion, cop. 2002. - 402 s. : wykr. ; 24 cm.
Projektowanie interfejsów : sprawdzone wzorce projektowe / Jenifer Tidwell ; tł. [z ang.]
Maksymilian Gutowski. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.
Rajca, Piotr. Po prostu FrontPage / Piotr Rajca. - Gliwice : Helion, [1998?]. - 324 s. ; 23 cm.
Sanchez, Juan. Flex 3.0 : tworzenie efektownych aplikacji / Juan Sanchez, Andy McIntosh ; [tł.:
Aleksander Lamża]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 404 s. : il. ; 23 cm.
Shreves, Ric. Mambo : tworzenie, edycja i zarządzanie stroną : niebieski podręcznik / Ric Shreves ; tł.
Łukasz Suma. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - XII, 330 s. : il. ; 23 cm. [dostępna także w
WG 004]
Sklar, Joel. Zasady tworzenia stron WWW / Joel Sklar ; [tł. Witold Hrycyk]. - Warszawa : "RM",
cop.2001. - XV, [1], 310 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Snell, Ned. Poznaj tworzenie stron webowskich w 24 godziny / Ned Snell ; tł. Michał Borychowski. Warszawa : Intersoftland, 2000. - XIV, 333 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Sokół, Maria. Tworzenie stron WWW : ćwiczenia praktyczne / Maria Sokół. - Gliwice : Helion, 2000. 124 s. : il. ; 24 cm.
Sokół, Radosław. Tworzenie stron WWW / Radosław Sokół. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 316, [4]
s. : fot., tab. ; 24 cm + CD-ROM.
Sopala, Andrzej. Pisanie programów internetowych : środowisko UNIX, środowisko Windows, język
Java / Andrzej Sopala. - Warszawa : Mikom, 2000. - 435 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Sosna, Łukasz. CodeIgniter : zaawansowane tworzenie stron w PHP / Łukasz Sosna. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 270 s. ; 24 cm.
Souders, Steve. Jeszcze wydajniejsze witryny internetowe : przyspieszanie działania serwisów WWW
/ Steve Souders ; [tł. z ang. Leszek Sagalara]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 238, [2] s. ; 24 cm.
str. 48
Stauffer, Todd. Kurs tworzenia stron internetowych / Todd Stauffer ; [tł. Tomasz Jarzębowicz]. Gliwice : "Helion", cop. 2002. - 500 s. ; 24 cm.
Strychalski, Rafał. Webmasterstwo w 7 dni / Rafał Strychalski. - Poznań : Nakom, cop. 2011. - 165 s. :
il. ; 21 cm.
Suma, Łukasz. Mambo : ćwiczenia / Łukasz Suma. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 151 s.
: il. ; 21 cm.
Thurow, Shari. Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych / Shari Thurow ; [tł. z ang. Marcin
Samodulski]. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 232 s. : il. ; 24 cm.
Tomaszewska-Adamarek, Aleksandra. Tworzenie stron www / Aleksandra Tomaszewska-Adamarek.
- Gliwice : Helion, cop. 2007. - 183 s. : il. (kolor.) ; 21 cm.
Tomaszewska-Adamarek, Aleksandra. Tworzenie stron www / Aleksandra Tomaszewska. - Wyd. 2. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 224 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Tomaszewska-Adamarek, Aleksandra. Tworzenie stron WWW : ilustrowany przewodnik / Aleksandra
Tomaszewska-Adamarek. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 183 s. : il. ; 21 cm.
Tworzenie stron metodą stopniowego ulepszania : witryny dostępne dla każdego / Todd Parker [et
al. ; tł. Łukasz Piwko]. - Gliwice : Helion, cop. 2011. - 412 s. : il. ; 24 cm.
Tworzenie stron WWW / Radosław Sokół. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007.
Tyler, Denise. FrontPage 2000 dla każdego / Denise Tyler ; [tł. z ang. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice :
Helion, cop. 2001. - 348 s. + CD-ROM ; 24 cm.
Ullman, Larry E. Adobe AIR i Ajax / Larry Ullman ; [tł. Krzysztof Rychlicki-Kicior]. - Gliwice : Helion,
cop. 2010. - 394 s. : il. ; 23 cm.
Ullman, Larry E. PHP6 i MySQL 5 : dynamiczne strony WWW / Larry Ullman ; [tł. Jaromir Senczyk]. Gliwice : Helion, cop. 2009. - 639 s. : il. ; 23 cm.
Wandschneider, Marc. PHP i MySQL : tworzenie aplikacji WWW / Marc Wandschneider ; [tł.
Radosław Meryk, Jarosław Dobrzański]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 854 s. : il. ; 25
cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Weisskopf, Gene. Microsoft FrontPage / Gene Weisskopf ; [tł. z ang.]. - Warszawa : Exit, cop. 1997. 330 s. ; 20 cm. [dostępna także w WG 004]
Williams, Robin. Projektowanie stron WWW : jak to zrobić? / Robin Williams, John Tollet ; [tł.
Sławomir Dzieniszewski, Łukasz Kołodziej, Sebastian Marek]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 299, [5]
s. : fot. kolor., rys. kolor. ;
24 cm.
Wrycza, Joanna. Webwriting : profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu / Joanna WryczaBekier. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 153 s. : il. ; 21 cm.
str. 49
Zakrzewski, Paweł. Adobe Creative Suite 3 Web Standard : tworzenie dynamicznych stron WWW :
warsztaty / Paweł Zakrzewski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 390 s. : il. ; 24 cm + dysk
optyczny (DVD).
Zbuduj własną stronę www. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2008. - [2], 118 s. : il. ; 21 cm.
Zeldman, Jeffrey. Projektowanie serwisów WWW : standardy sieciowe / Jeffrey Zeldman ; [tł. Janusz
Grabis, Szymon Kobalczyk]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 408 s. : fot. ; 24 cm. [dostępna także w
WG 004]
8. Internet
8.12. Tworzenie stron www
8.12.1. Ajax
AJAX i PHP : tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych / Cristian Darie [et al. ; tł. Julia
Malinowska]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 327 s. : il. ; 23 cm.
Ballard, Phil. Ajax w mgnieniu oka / Phil Ballard ; [tł. Jacek Lempart, Magdalena Faszczewska]. Gliwice : "Helion", cop. 2007. - 248 s. : il. ; 21 cm.
Hadlock, Kris. Ajax dla twórców aplikacji internetowych / Kris Hadlock ; [tł. Adam Jarczyk]. - Gliwice :
"Helion", cop. 2007. - 254 s. ; 24 cm.
Hoffman, Billy. Bezpieczeństwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax / Billy Hoffman, Bryan
Sullivan ; [tł.: Robert Górczyński]. - Gliwice : Helion, cop. 2009. - 495 s. : il. ; 24 cm.
Holzner, Steven. Ajax : biblia / Steven Holzner ; [tł. Anna Trojan]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2008. - 635 s. : il. ; 25 cm.
Keith, Jeremy. Kuloodporny Ajax : jak nowocześnie projektować strony internetowe / Jeremy Keith ;
[tł. Rafał Jońca]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 212 s. : il. ; 24 cm.
Lis, Marcin. Ajax : 101 praktycznych skryptów : inspiracje i rozwiązania, pomysłowe wykorzystanie
skryptów Ajax na własnych stronach www / Marcin Lis. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. 310 s. : il. ; 24 cm.
Lis, Marcin. Ajax : ćwiczenia / Marcin Lis. - Gliwice : "Helion", cop. 2007. - 162, [4] s. : il. ; 21 cm.
Lis, Marcin. AJAX i PHP / Marcin Lis. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 159 s. : il. ; 21 cm.
Lis, Marcin. Ajax i PHP : praktyczny kurs / Marcin Lis. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. 324 s. : il. ; 24 cm.
McLaughlin, Brett. Head rush Ajax : edycja polska / Brett McLaughlin ; [tł. Piotr Rajca]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 439 s. : il. ; 23 cm.
str. 50
Olson, Steven Douglas. Ajax on Java / Steven Douglas Olson ; [tł. Sławomir Dzieniszewski]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 224, [7] s. : il. ; 24 cm.
Perry, Bruce W. 80 sposobów na Ajax / Bruce Perry ; [tł. Robert Górczyński]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2007. - 422, [1] s. : il. ; 24 cm.
Powers, Shelley. Ajax : implementacje / Shelley Powers ; [tł. Tomasz Walczak]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 354, [5] s. : il. ; 24 cm.
Ullman, Chris. Ajax od podstaw / Chris Ullman, Lucinda Dykes ; [tł. Anna Trojan]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 538 s. : il. ; 25 cm.
Ullman, Larry E. Tworzenie stron www z wykorzystaniem Ajaksa / Larry Ullman ; [tł. Radosław
Meryk]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 175 s. : il. ; 23 cm.
Wells, Christopher. Ajax : bezpieczne aplikacje internetowe / Christopher Wells ; [tł. Piotr Rajca]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 242, [5] s. : il. ; 24 cm.
8. Internet
8.12. Tworzenie stron www
8.12.2. ASP.NET
Calderon, Adam. ASP.NET AJAX : server controls : zaawansowane programowanie w nurcie .NET
Framework 3.5 / Adam Calderon, Joel Rumerman ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice : Helion, cop.
2009. - 583 s. : il. ; 24 cm.
Darie, Cristian. ASP.NET 2.0 : tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica /
Cristian Darie, Zak Ruvalcaba ; [tł.: Maciej Jezierski, Ireneusz Jakóbik]. - Gliwice : Helion, cop. 2007. 606 s. : il. ; 24 cm.
Evjen, Bill. Asp.Net 4 z wykorzystaniem C# i VB : zaawansowane programowanie / Bill Evjen, Scott
Hanselman, Devin Rader ; [tł. Wojciech Moch, Tomasz Walczak na podst. "ASP.Net 3.5 z
wykorzystaniem C# i VB" w tł. Pawła Dyla i Marka Pałczyńskiego]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2010. - 1790 s. : il. ; 25 cm.
Gibbs, Matthew. ASP.NET 2.0 AJAX : zaawansowane programowanie / Matt Gibbs, Dan Wahlin ; [tł.
Krzysztof Bąbol]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 324 s. : il. ; 25 cm.
Hettihewa, Sanjaya. Active Server Pages 2.0 dla każdego / Sanjaya Hettihewa ; [tł. z ang. Piotr Rajca].
- Gliwice : Helion, cop. 1999. - 720 s. ; 24 cm.
Lee, Wei-Meng. ASP.NET 2.0 / Wei-Meng Lee ; [tł. Robert Górczyński]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2006. - 389, [2] s. : il. ; 23 cm.
Liberty, Jesse. ASP.NET : programowanie / Jesse Liberty, Dan Hurwitz ; [tł. Robert Górczyński]. Gliwice : Helion, cop. 2007. - 914 s. : il. ; 24 cm.
str. 51
Matulewski, Jacek. Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer / Jacek Matulewski,
Sławomir Orłowski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 295 s. ; 24 cm.
Mysior, Marian. Wprowadzenie do ASP.NET 2.0 : ćwiczenia praktyczne / Marian Mysior. - Poznań :
"Nakom", cop. 2007. - 139 s. : il. ; 23 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Rychlicki-Kicior, Krzysztof. C# : tworzenie aplikacji graficznych w.NET 3.0 / Krzysztof Rychlicki-Kicior. Gliwice : "Helion", 2007. - 302 s. ; 25 cm.
Templeman, Julian. Visual Studio .NET : NET Framework : czarna księga / Julian Templeman, David
Vitter ; [tł. z ang. Anna Konopka, Marek Konopka]. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 733 s. ; 24 cm + CDROM.
Worley, Scott. ASP.NET : vademecum profesjonalisty / Scott Worley ; [tł. z ang. Paweł Janociński]. Gliwice : Helion, cop. 2003. - 608 s. : il. ; 25 cm.
8. Internet
8.12. Tworzenie stron www
8.12.3. CSS
Andrew, Rachel. CSS. Antologia : 101 wskazówek i trików / Rachel Andrew ; [tł. z ang. Krzysztof
Jurczyk]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 335 s. : il. ; 24 cm.
CSS : leksykon kieszonkowy / Eric A. Meyer ; [tł. Łukasz Schmidt]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2007.
CSS3 : tworzenie nowoczesnych stron WWW / Łukasz Pasternak. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
McFarland, David Sawyer. CSS : wszystko o projektowaniu stron internetowych przy użyciu CSS /
David Sawyer McFarland ; [tł. Łukasz Piwko, Marcin Rogóż]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2007. - 487 s. : il. ; 24 cm.
Meyer, Eric A. CSS według Erica Meyera : kolejna odsłona / Eric A. Meyer ; [tł. z ang. Wojciech Moch].
- Gliwice : Helion, cop. 2005. - 271 s. ; 26 cm.
Sokół, Maria. CSS : ćwiczenia / Maria Sokół. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 150, [1] s. :
il. ; 21 cm.
str. 52
8. Internet
8.12. Tworzenie stron www
8.12.4. Dreamweaver
Adobe Dreamweaver CS3/CS3 PL : oficjalny podręcznik / [tł. Piotr Cieślak]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2008. - 319 s. : il. kolor. ; 23 cm + dysk optyczny (CD).
Adobe Dreamweaver CS5/CS5 PL : oficjalny podręcznik / [tł. Joanna Zatorska]. - Gliwice : Helion,
cop. 2011. - 448 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Alexander, Rene. C++ : optymalizacja oprogramowania / Rene Alexander, Graham Bensley ; [tł.z ang.
Bogdan Kamiński]. - Warszawa : RM, 2001. - XV, [1], 348 s. ; 24 cm.
Arciniegas, Fabio. C++ XML / Fabio Arciniegas ; przekł. z jęz. ang. Piotr Pęzik. - Warszawa : Mikom,
2002. - 322 s. ; 24 cm + CD-ROM.
Bardzell, Jeffrey. Adobe Dreamweaver CS3 z ASP, ColdFusion i PHP : oficjalny podręcznik / Jeffrey
Bardzell, Bob Flynn ; [tł. Marcin Rogóż]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 466 s. : il. ; 23
cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Bruce, Betsy. Macromedia Dreamweaver 3.0 dla każdego / Betsy Bruce ; [tł. z ang. Grzegorz Pałys]. Gliwice : Helion, cop. 2000. - 415 s. ; 24 cm.
Page, Khristine Annwn. Macromedia Dreamweaver 8 : oficjalny podręcznik / Khristine Annwn Page. Gliwice : Helion, cop. 2007. - 598 s. : il. ; 23 cm + CD-ROM.
Page, Khristine Annwn. Macromedia Dreamweaver MX 2004 : oficjalny podręcznik / Khristine Annwn
Page ; [tł. z ang. Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 594 s. ; 24 cm + CD-ROM.
Sokół, Maria. Dreamweaver MX 2004 : tworzenie serwisów www / Maria Sokół. - Gliwice : "Helion",
cop. 2004. - 351 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
8. Internet
8.12. Tworzenie stron www
8.12.5. HTML, XML, UML
Campbell, Bruce. Dynamic HTML / Bruce Campbell, Rick Darnell ; [tł. z ang. Maria Sokół]. - Gliwice :
Helion, cop. 1998. - 520 s. + dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Castro, Elizabeth. Po prostu HTML 3.2 / Elizabeth Castro ; [tł. z ang. Wojciech Oliwa]. - Gliwice :
Helion, cop. 1996. - 274, [1] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Castro, Elizabeth. Po prostu HTML 4 / Elizabeth Castro ; [tł. z ang. Maciej Gdula et al.]. - Wyd. 2. Gliwice : Helion, cop. 2000. - 408 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
str. 53
Fowler, Martin. UML w kropelce / Martin Fowler, Kendall Scott ; przeł. [z ang.] Wojciech Wyglądała. Warszawa : LTP, 2002. - 176 s. : il. ; 24 cm.
Freeman, Elisabeth. Head first HTML with CSS & XHTML / Elisabeth Freeman & Eric Freeman ; [tł.
Piotr Rajca]. - Edycja polska. - Gliwice : "Helion", cop. 2007. - 679, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Fryźlewicz, Zbigniew. Podstawy architektury i technologii usług XML sieci Web / Zbigniew Fryźlewicz,
Adam Salamon. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, cop. 2008. - 456 s. : il. ; 24 cm.
Gajda, Włodzimierz. HTML, XHTML i CSS : praktyczne projekty / Włodzimierz Gajda. - Gliwice :
Helion, cop. 2007. - 476, [3] s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Graves, Mark. Projektowanie baz danych XML : vademecum profesjonalisty / Mark Graves ; [tł.
Tomasz Żmijewski]. - Gliwice : "Helion", cop. 2002. - 497 s. ; 25 cm + CD-ROM.
Hayes, Deidre. Poznaj HTML 4 w 10 minut / Deidre Hayes ; [tł. Jarosław Bukowski]. - Warszawa :
Intersoftland, 2000. - IX, [1], 195 s. : il. ; 21 cm. [dostępna także w WG 004]
Hogan, Brian P. HTML5 i CSS3 : standardy przyszłości / Brian P. Hogan ; [tł.: Daniel Kaczmarek]. Gliwice : Helion, cop. 2011. - 302 s. : il. ; 24 cm.
Holzner, Steven. XML : vademecum profesjonalisty / Steven Holzner ; [tł. z ang. Tomasz Żmijewski]. Gliwice : Helion, cop. 2001. - 520 s. ; 25 cm. [dostępna także w WG 004]
Holzner, Steven. XSLT : vademecum profesjonalisty / Steven Holzner ; [tł. z ang. Tomasz Żmijewski,
Robert Riger]. - Gliwice : Helion, cop. 2002. - 535 s. ; 25 cm.
HTML5 : programowanie aplikacji / Zachary Kessin ; [tł. Piotr Pilch]. - Gliwice : Helion, 2012.
HTML5 canvas : receptury / Eric Rowell ; [tł. Piotr Rajca]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013.
Lawson, Bruce. Wprowadzenie do HTML5 / Bruce Lawson, Remy Sharp ; [tł. Radosław Meryk]. Gliwice : Helion, cop. 2011. - 240 s. : il. ; 24 cm.
Lemay, Laura. HTML i XHTML dla każdego / Laura Lemay ; [tł. Łukasz Zieliński, Marzena Baranowska].
- Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 460, [4] s. : fot. ; 24 cm + + CD-ROM. [dostępna także w WG 004]
Lis, Marcin. Dynamiczny HTML : 101 praktycznych skryptów / Marcin Lis. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2010. - 296 s. : il. ; 24 cm.
Mangano, Sal. XSLT : receptury / Sal Mangano ; [tł. Anna Trojan]. - Wyd. 2 opisuje XSLT 1.0 i 2.0. Gliwice : Helion, cop. 2007. - 660, [3] s. : il. ; 24 cm.
Miles, Russ. UML 2.0 : wprowadzenie / Russ Miles, Kim Hamilton ; [tł. Rafał Szpoton]. - Gliwice :
Helion, cop. 2007. - 268 s. : il. ; 24 cm.
Niederst Robbins, Jennifer. HTML : leksykon kieszonkowy / Jennifer Niederst ; [tł. Maciej Górnicki]. Gliwice : Helion, cop. 2000. - 136 s. ; 17 cm. [dostępna także w WG 004]
str. 54
North, Simon. XML dla każdego / Simon North ; [tł. Tomasz Żmijewski]. - Gliwice : Helion, 2000. - 545
s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Nowakowski, Marek. HTML 4.0 i CSS w przykładach : krótki kurs / Marek Nowakowski. - Warszawa :
"Translator", cop. 2000. - 108 s. : il. ; 24 cm.
Pfaffenberger, Bryan. HTML 4 : biblia / Bryan Pfaffenberger, Bill Karow ; [tł. Robert Riger, Krzysztof
Sapkowski]. - Gliwice : "Helion", cop. 2001. - 731, [1] s. : il. ; 25 cm + CD ROM.
Pilone, Dan. UML 2.0 : almanach / Dan Pilone, Neil Pitman ; [tł. Łukasz Piwko]. - Gliwice : Helion,
2007. - 242 s. : il. ; 24 cm.
Romowicz, Wojciech. HTML i JavaScript / Wojciech Romowicz. - Gliwice : Helion, cop. 1998. - 462 s. :
rys + dyskietka ; 24 cm.
Schultz, David. HTML, XHTML i CSS : nowoczesne tworzenie stron WWW / David Schultz, Craig Cook ;
[tł. Rafał Jońca]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 383 s. : il. ; 24 cm.
Shafer, Dan. Utopia HTML : projektowanie w CSS bez użycia tabel / Dan Shafer ; [tł. z ang. Renata
Wójcicka]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 417 s. ; 24 cm.
Sokół, Maria. ABC języka HTML / Maria Sokół. - Gliwice : "Helion", cop. 2002. - 191 s. : il. ; 24 cm.
Sokół, Maria. Abc języka HTML i XHTML / Maria Sokół. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. 255 s., [2] s. tabl. kolor. : il. ; 23 cm.
Śmiałek, Michał. Zrozumieć UML 2.0 : metody modelowania obiektowego / Michał Śmiałek. - Gliwice
: Helion, cop. 2005. - 303 s. : il. ; 24 cm.
UML 2.x : ćwiczenia zaawansowane / Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Jacek Maślankowski.
- Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.
Wprowadzenie do HTML5 : nauka HTML5 i JavaScriptu na przykładzie gier / Jeanine Meyer ; tł.
Marek Pętlicki. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Wrycza, Stanisław . Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych : diagramy języka
UML, modelowanie biznesowe, metodyki projektowe oparte na UML, narzędzia CASE / Stanisław
Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2005. 450 s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
8. Internet
8.12. Tworzenie stron www
8.12.6. JavaScript
Flanagan, David. JavaScript : leksykon kieszonkowy / David Flanagan ; [tł. z ang. Paweł Zięba]. Gliwice : Helion, cop. 2000. - 113 s. ; 17 cm.
str. 55
Flanagan, David. jQuery : leksykon kieszonkowy / David Flanagan ; tł. Rafał Downarowicz. - Gliwice :
Helion, 2011. - 157 s. ; 17 cm.
Goodman, Danny. JavaScript : księga eksperta / Danny Goodman ; [tł. z ang. Adam Żytka]. - Gliwice :
Helion, cop. 2000. - 1094 s. + CD-ROM ; 25 cm.
Holzner, Steven. Eclipse / Steve Holzner ; [tł. Adam Bochenek]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 299,
[5] s. : fot. ; 24 cm.
JavaScript : aplikacje WWW / Alex MacCaw ; [tł. Daniel Kaczmarek]. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
JavaScript : wzorce / Stoyan Stefanov ; [tł. Rafał Jońca]. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
JavaScript : zaawansowane programowanie / Mark Baartse [et al. ; tł. Maciej Gónicki]. - Gliwice :
"Helion", cop. 2003. - 1222 s. : il. ; 25 cm.
jQuery / Ryan Benedetti, Ronan Cranley ; [tł. Ireneusz Jakóbik]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2012.
jQuery : od nowicjusza do wojownika ninja / Earle Castledine, Craig Sharkie ; [tł. Marek Pętlicki]. Gliwice : Helion, cop. 2012.
Lis, Marcin. jQuery : zaoszczędź mnóstwo czasu : jeszcze dziś poznaj jQuery! / Marcin Lis. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 214 s. : il. ; 21 cm.
Majkowski, Wojciech. jQuery : tworzenie animowanych witryn internetowych / Wojciech Majkowski.
- Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 134 s. : il. ; 24 cm.
Siatecka, Joanna. JavaScript dla każdego : programy w świecie WWW / Joanna Siatecka. - Warszawa :
Mikom, 1999. - 182 s. : il + dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Suehring, Steve. JavaScript : krok po kroku / Steve Suehring ; [tł. z ang. Jarosław Cichorski]. Warszawa : "RM", 2009. - XII, [4], 359 s. ; 24 cm.
Thau, Dave. JavaScript : podręcznik tworzenia interaktywnych stron internetowych / Dave Thau ; [tł.
Marcin Karbowski, Tomasz Walczak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 586 s. : il. ; 24 cm.
Ullman, Larry E. Nowoczesny język JavaScript / Larry Ullman ; [tł. Rafał Jońca]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 430 s. : il. ; 24 cm.
Wenz, Christian. JavaScript : rozmówki : podręczny słownik najważniejszych poleceń języka JavaScript
/ Christian Wenz ; [tł. Leszek Sagalara]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 282 s. : il. ; 17
cm.
Zakas, Nicholas C. JavaScript dla webmasterów : zaawansowane programowanie / Nicholas C. Zakas ;
[tł. z ang. Jarosław Dobrzański, Krzysztof Czupryński, Daniel Kaczmarek]. - Gliwice : Helion, cop. 2006.
- 693, [2] s. : rys. ; 25 cm.
str. 56
8. Internet
8.12. Tworzenie stron www
8.12.7. Joomla!
Canavan, Tom. Joomla! : zabezpieczanie witryn / Tom Canavan ; [tł.: Roman Gryzowski, Tomasz
Walczak]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 244 s. : il. ; 23 cm.
Derr, Marni. Joomla! Tworzenie stron www : rozpocznij swoją przygodę z Joomla! / Marni Derr,
Tanya Symes ; [tł.: Leszek Sagalara]. - Gliwice : Helion, cop. 2009. - 295 s. : il. ; 23 cm.
Frankowski, Paweł. Joomla! : budowa i modyfikacja szblonów / Paweł Frankowski. - Gliwice : Helion,
cop. 2010. - 247 s. : il. ; 24 cm.
Frankowski, Paweł. Joomla! : podręcznik administratora systemu / Paweł Frankowski, Marcin
Szumański. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 450 s. : il. ; 24 cm.
Howil, Waldemar. Joomla! 1.5 / Waldemar Howil. - Gliwice : Helion, cop. 2008. - 138 s. : il. ; 24 cm.
Joomla! : oficjalny podręcznik / Jennifer Marriott, Elin Waring ; [tł. z ang. Piotr Pilch]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2012.
Joomla! : system zarządzania treścią / Hagen Graf ; [tł. Paweł Kita]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2007.
Kennard, James. Joomla! 1.5 od kuchni : ponad 130 przepisów! / James Kennard ; [tł. Daniel
Kaczmarek]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 359 s. : il. ; 23 cm.
Lis, Marcin. Joomla! 1.5 : prosty przepis na własną stronę WWW / Marcin Lis. - Gliwice : Helion, cop.
2009. - 238 s. : ilo. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Rahmel, Dan. Joomla! : profesjonalne tworzenie stron www / Dan Rahmel ; [tł. Tomasz Przedmojski].
- Gliwice : Helion, 2010. - 448 s. : il. ; 24 cm.
8. Internet
8.12. Tworzenie stron www
8.12.8. Pajączek
Płatek, Rafał. Pajączek : najlepszy polski edytor stron WWW / Rafał Płatek, Zbigniew Okoń. - Gliwice :
Helion, cop. 2000. - 359 s. + CD-ROM ; 24 cm.
Płatek, Rafał. Pajączek 5 NxG : oficjalny podręcznik / Rafał Płatek, Marek Reinowski. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2009. - 638 s. : il. ; 24 cm.
Sokół, Maria. Po prostu Pajączek 5 NxG / Maria Sokół. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 333 s. ; 23 cm.
str. 57
Sokół, Radosław. Pajączek 5 NxG : ćwiczenia praktyczne / Radosław Sokół. - Gliwice : "Helion", cop.
2003. - 124 s. : il. ; 24 cm.
Uss, Stefan. Ćwiczenia z Pajączka 2000 PRO / Stefan Uss. - Warszawa : Mikom, 2001. - 103 s. ; 24 cm.
8. Internet
8.12. Tworzenie stron www
8.12.9. PHP
Atkinson, Leon. Core PHP : programowanie : doskonały przewodnik po najnowszej wersji języka PHP
dla twórców dynamicznych serwisów WWW / Leon Atkinson, Zeev Suraski ; [tł. Jarosław Dobrzański].
- Wyd. 3 popr. i uzup. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 951, [1] s. : il. ; 25 cm + CD-ROM. [dostępna
także w WG 004]
Bacon, Jono. PHP i MySQL : 8 komponentów dla kreatywnych webmasterów / Jono Bacon ; [tł. Piotr
Pilch]. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 527 s. : il. ; 23 cm.
Bargieł, Daniel. PHP 5 : kompendium webmastera / Daniel Bargieł. - Gliwice : Helion, cop. 2005. 574, [1] s. ; 24 cm + CD-ROM.
Bargieł, Daniel. PHP i MySQL : tworzenie sklepów internetowych / Daniel Bargieł, Sebastian Marek. Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 510, [1] s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CDROM).
Bisz, Marek. Ćwiczenia z języka PHP / Marek Bisz. - Warszawa : "Mikom", 2001. - 157, [1] s. : il. ; 24
cm + dyskietka.
CakePHP 1.3 : programowanie aplikacji, receptury / Mariano Iglesias ; [tł.: Przemysław Pietraszek,
Krzysztof Rychlicki-Kicior]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.
Coggeshall, John. PHP 5 : księga eksperta / John Coggeshall ; [tł. Piotr Rajca. Paweł Gonera]. - Gliwice
: Helion, cop. 2005. - 743 s. : il. ; 25 cm.
Davis, Michele. PHP i MySQL : wprowadzenie / Michele Davis, Jon Phillips ; [tł. Radosław Meryk]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 344 s. : il. ; 24 cm.
Gilmore, W. J. PHP 4.0 : poradnik dla programistów / W. J. Gilmore ; przekł. z jęz. ang. Jacek Lampart.
- Warszawa : Mikom, 2002. - 403 s. ; 24 cm.
Gunther, Ulrich. PHP : praktyczne wprowadzenie / Ulrich Gunther ; [tł. Piotr Bryja]. - Gliwice :
"Helion", cop. 2004. - 246, [2] s. ; 24 cm.
Hayder, Hasin. Programowanie obiektowe w PHP 5 / Hasin Hayder ; [tł. Robert Górczyński]. - Gliwice
: Wydawnictwo Helion, 2009. - 262 s. : il. ; 23 cm.
Hudson, Paul. PHP : almanach / Paul Hudson ; [tł. Robert Górczyński]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2006. - 382, [1] s. : il. ; 24 cm.
str. 58
Integracja PHP z Windows : optymalna wydajność i bezpieczeństwo / Arno Hollosi ; [tł. Daniel
Kaczmarek, Paweł Gonera]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013.
Kierzkowski, Andrzej. PHP 5 : tworzenie stron WWW : ćwiczenia praktyczne / Andrzej Kierzkowski,
Robert Janeczek (rozdział 7). - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 186 s. : il. ; 24 cm.
Lis, Marcin. PHP : 101 praktycznych skryptów / Marcin Lis. - Wyd. 2. - Gliwice : "Helion", cop. 2007. 295 s. ; 24 cm.
Lis, Marcin. PHP i MySQL dla każdego / Marcin Lis. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 587, [4] s. : il. ; 24
cm + CD-ROM.
Lis, Marcin. PHP5 : praktyczny kurs PHP5 : opanuj techniki tworzenia dynamicznych witryn www /
Marcin Lis. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 426, [5] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Mistrz PHP : pisz nowoczesny kod / Davey Shafik, Lorna Mitchell, Matthew Turland ; [tł. Łukasz
Piwko]. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Newman, Chris. PHP w mgnieniu oka / Chris Newman ; [tł. z ang. Radosław Meryk]. - Gliwice : Helion,
cop. 2005. - 263 s. ; 21 cm.
Nowakowski, Marek. PHP : praktyczne rozwiązania / Marek Nowakowski. - Warszawa : Translator,
cop. 2002. - 229 s. ; 24 cm + CD-ROM.
Paterson, Douglas. PHP-Nuke : tworzenie witryn WWW / Douglas Paterson ; [tł. Paweł Buczek,
Radosław Meryk]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 366 s. : il. ; 24 cm.
PHP 4 : tworzenie stron WWW : ćwiczenia praktyczne / Andrzej Kierzkowski. - Gliwice : "Helion",
cop. 2001.
PHP 5 : zaawansowane programowanie / Ed Lecky-Thompson [et al. ; tł. Jarosław Dobrzański, Adam
Byrtek, Paweł Gonera]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 661 s. : il. ; 25 cm.
Quigley, Ellie. PHP i MySQL : księga przykładów / Ellie Quigley, Marko Gargenta ; [tł. Robert
Górczyński]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 931, [2] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD).
Shiflett, Chris.PHP : bezpieczne programowanie / Chris Shiflett ; [tł. Sławomir Dzieniszewski]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 118, [9] s. : il. ; 25 cm.
Sklar, David.PHP5 : wprowadzenie / David Sklar ; [tł. z ang. Robert Górczyński]. - Gliwice : Helion,
cop. 2006. - 344, [7] s. : il. ; 24 cm.
Steinmetz, William. PHP : praktyczne skrypty, które oszczędzą twój czas / William Steinmetz, Brian
Ward ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009. - 247 s. ; 24 cm.
Szeliga, Marcin. PHP5 : tworzenie bezpiecznych stron www / Marcin Szeliga, Rafał Wileczek. - Gliwice
: Helion, cop. 2006. - 292, [3] s. : il. ; 24 cm.
str. 59
Ullman, Larry E. PHP : tworzenie stron WWW / Larry Ullman ; [tł. z ang. Paweł Gonera]. - Gliwice :
Helion, cop. 2004. - 469 s. : il. ; 23 cm.
Ullman, Larry E. PHP5 : zaawansowane tworzenie stron WWW / Larry Ullman ; [tł. Radosław Meryk].
- Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 598 s. : il. ; 23 cm.
Welling, Luke. PHP i MySQL : tworzenie stron WWW : dynamiczne tworzenie kodu HTML, obrazków i
dokumentów, tworzenie bezpiecznych usług za pomocą uwierzytelniania i SSL, tworzenie koszyka na
zakupy, potrzebnego w witrynach handlu elektronicznego, opis praktyk związanych z inżynierią
oprogramowania dla większych projektów WWW, zastosowanie obiektywnych technik
programistycznych w Internecie / Luke Welling, Laura Thomson ; [tł. Jacek Smycz, Daniel Kaczmarek].
- Gliwice : "Helion", cop. 2002. - 795 s. : il. ; 24 cm.
Wenz, Christian. PHP : rozmówki / Christian Wenz ; [tł. Radosław Meryk]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2006. - 354 s. : il. ; 17 cm.
White, Elliott. PHP 5 w praktyce / Elliott White, Jonathan D. Eisenhamer ; [tł. Radosław Meryk, Piotr
Pietrzak]. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 430 s. ; 24 cm.
Yank, Kevin. PHP i MySQL : witryna WWW oparta na bazie danych / Kevin Yank ; [tł. z ang. Sławomir
Dzieniszewski, Paweł Janociński]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 335 s. : il. ; 24 cm.
Zandstra, Matt. PHP 5 : obiekty, wzorce, narzędzia : profesjonalne techniki programowania
obiektowego w PHP 5 / Matt Zandstra ; [tł. Przemysław Szeremiota]. - Gliwice : Helion, [2005]. - 458
s. : il. ; 24 cm.
Zandstra, Matt. PHP obiekty, wzorce, narzędzia / Matt Zandstra ; [tł. Przemysław Szeremiota]. - Wyd.
3. - Gliwice : Helion, cop. 2011. - 496 s. : il. ; 24 cm.
8. Internet
8.13. Optymalizacja stron www
Colborne, Giles. Prostota i użyteczność : projektowanie rozwiązań internetowych, mobilnych i
interaktywnych / Giles Colborne ; [tł. Daniel Kaczmarek]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011.
- 200 s. : il. ; 24 cm.
Danowski, Bartosz. Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW : jak to się robi / Bartosz Danowski,
Michał Makaruk. - Gliwice : Wydawnictwo "Helion", 2007. - 262 s. : il. ; 24 cm.
Frankowski, Paweł. Firmowa strona www : idee, strategia, realizacja / Paweł Frankowski. - Gliwice :
Helion, cop. 2010. - 274 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w BgrIB 3.6 fra]
Google App Engine : kod w chmurze / Mark C. Chu-Carroll ; tł. Maciej Reszotnik. - Gliwice : Helion,
cop. 2012.
str. 60
Grappone, Jennifer. Godzina dziennie z SEO : wejdź na szczyty wyszukiwarek / Jennifer Grappone,
Gradiva Couzin ; [tł. Tomasz Walczak]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 404 s. : il. ; 24 cm.
Henderson, Cal. Skalowalne witryny internetowe : budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji
internetowych nowej generacji / Cal Henderson ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2007. - 394 s. : il. ; 24 cm.
Kaushik, Avinash. Web Analytics 2.0 : (świadome rozwijanie witryn internetowych) / Avinash Kaushik
; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 600 s. : il. ; 24 cm.
King, Andrew B. Optymalizacja serwisów internetowych / Andrew B. King ; [tł. Radosław Meryk]. Gliwice : Helion, cop. 2009. - 386 s. : il. ; 24 cm.
Krug, Steve. Przetestuj ją sam! : o funkcjonalności stron internetowych / Steve Krug ; [tł. z ang. Paweł
Koronkiewicz]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 160 s. ; 24 cm.
Ledford, Jerri L. SEO : biblia / Jerri L. Ledford ; [tł. Jan Lipka]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2009. - 400 s. : il. ; 25 cm.
Markov, Zdravko. Eksploracja zasobów internetowych : analiza struktury, zawartości i użytkowania
sieci WWW / Zdravko Markov, Daniel T. Larose ; z jęz. ang. przeł. Anna Wilbik. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - XVI, 224 s. : il. ; 25 cm.
Nielsen, Jakob. Funkcjonalność stron www : 50 witryn bez sekretów / Jakob Nielsen i Marie Tahir ;
[tł. z ang. Sławomir Dzieniszewski]. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 419 s. : il. ; 24 cm.
Porter, Joshua. Serwisy społecznościowe : projektowanie / Joshua Porter ; [tł. z ang. Andrzej
Stefański]. - Gliwice : "Helion", cop. 2009. - 199 s. ; 24 cm.
Przechytrzyć Google : odkryj skuteczną strategię SEO i zdobądź szczyty wyszukiwarek / Evan Bailyn,
Bradley Bailyn ; [tł. Bartosz Sałbut]. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Sekrety SEO / Danny Dover, Erik Dafforn ; [tł. Rafał Jońca]. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Souders, Steve. Wydajne witryny internetowe : przyspieszanie działania serwisów WWW / Steve
Souders ; [przedm. Nate'a Koechleya ; tł. Robert Górczyński]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2008. - 157, [2] s. : il. ; 24 cm.
Sztuka SEO : optymalizacja witryn internetowych / Eric Enge [et al. ; tł. Maciej Reszotnik]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 692, [1] s. : il. ; 24 cm.
Walter, Aarron. Witryny nie do ukrycia : jak zbudować stronę, którą znajdzie każda wyszukiwarka /
Aarron Walter ; [tł.: Jan Lipka]. - Gliwice : Helion, cop. 2009. - 276 s. : il. ; 23 cm.
str. 61
9. Bezpieczeństwo danych
Anderson, Ross. Inżynieria zabezpieczeń / Ross Anderson ; z ang. przel. Piotr Carlson. - Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - XXX, 713, [1] s. ; 25 cm.
Czechowski, Ryszard. Przestępcze oblicza komputerów / Ryszard Czechowski, Piotr Sienkiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PAN, 1993. - 171, [1] s. : il. ; 21 cm. [dostępna także w WG 004]
Danowski, Bartosz. Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion - Septem, cop. 2007. - 159, [2] s. : il. ; 21 cm.
Engebretson, Patrick Henry. Hacking i testy penetracyjne : podstawy / Patrick Engebretson ; [tł.
Robert Górczyński]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 192 s. : il. ; 23 cm.
Frankowski, Paweł. Komputerowi detektywi : 111 porad / Paweł Frankowski. - Warszawa : Mikom,
2005. - 160 s. ; 24 cm.
Hope, Paco. Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych : receptury / Paco Hope, Ben
Walther ; [tł. Radosaw Meryk]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 310 s. : il. ; 24 cm.
Lehtinen, Rick. Podstawy ochrony komputerów / Rick Lehtinen, Deborah Russell, G. T. Gangemi ; [tł.
Julia Szajkowska]. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 302, [1] s. ; 24 cm.
Liderman, Krzysztof. Podręcznik administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego / Krzysztof
Liderman. - Warszawa : "Mikom", 2003. - 338 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Metasploit : przewodnik po testach penetracyjnych / David Kennedy [et al. ; tł. Lech Lachowski]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013.
Shinder, Debra Littlejohn. Cyberprzestępczość : jak walczyć z łamaniem prawa w sieci : przygotuj się
do walki z cyberprzestępczością / Debra Littlejohn Shinder, Ed Tittel red. techniczny ; [tł. Jarosław
Dobrzański, Krzysztof Masłowski]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 656 s. : fot. ; 24 cm.
Splątana sieć : przewodnik po bezpieczeństwie nowoczesnych aplikacji WWW / Michał Zalewski ;
[tł. Wojciech Moch]. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Szmit, Maciej. 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej / Maciej Szmit, Marek Gusta,
Mariusz Tomaszewski. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 558, [1] s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Wilczewski, Sebastian. Bezpieczny komputer w domu / Sebastian Wilczewski, Maciej Wrzód. Gliwice : "Helion", cop. 2007. - 327 s. : il. ; 24 cm.
str. 62
9. Bezpieczeństwo danych
9.1. Wirusy
Błaszczyk, Adam. Wirusy : pisanie wirusów i antywirusów / Adam Błaszczyk. - Warszawa : Read Me :
Lupus, cop. 1998. - XVIII, 322 s. + dyskietka ; 24 cm.
Danowski, Bartosz. Spam : profilaktyka i obrona : poznaj rodzaje spamu, chroń swój adres mailowy,
obroń się przed różnymi rodzajami spamu / Bartosz Danowski, Łukasz Kozicki. - Gliwice : "Helion",
cop. 2004. - 184 s. : il., wykr. ; 24 cm.
Dudek, Andrzej. Nie tylko wirusy : hacking, cracking, bezpieczeństwo internetu / Andrzej Dudek. Gliwice : Helion, cop. 1998. - 318 s. + płyta CD ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Jak pisać wirusy / Andrzej Dudek. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza READ ME, 1994.
Sokół, Radosław. ABC ochrony przed wirusami / Radosław Sokół. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. 186 s. : rys. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Szor, Peter. Wirusy : rozpoznawanie i obrona / Peter Szor ; przekł. z jęz. ang. Marek Korbecki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, 2006. - 688 s. : il. ; 24 cm.
Viega, John. Mity bezpieczeństwa IT : czy na pewno nie masz się czego bać? / John Viega ; [tł. Andrzej
Grażyński]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 274 s. : il. ; 21 cm.
Wolfe, Paul. Anti-spam tool kit / Paul Wolfe, Charlie Scott & Mike W. Erwin ; [tł. Szymon Kobalczyk,
Marcin Jędrysiak]. - Ed. pol. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 410 s. : fot., rys. ; 24 cm + dysk optyczny
(CD-ROM).
Wrotek, Witold. Wirusy : jak z nimi walczyć? : ćwiczenia praktyczne / Piotr Czarny. - Gliwice : Helion,
cop. 2005. - 132 s. : il. ; 24 cm.
9. Bezpieczeństwo danych
9.2. Hakerstwo
Ataki na strony internetowe / [aut. Mariusz Gliwiński]. - Kwidzyn : Wydawnictwo CSH, cop. 2012.
Barnett, Ryan C. Apache : zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW / Ryan C. Barnett ; [tł. Marek
Pałczyński]. - Gliwice : "Helion", cop. 2007. - 538 s. ; 24 cm.
Bezpieczne korzystanie z internetu / [aut. Przemysław Dziak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo
Wiedza i Praktyka, cop. 2012.
Červeň, Pavol. Cracking : jak przed nim się bronić / Pavol Cerven ; tł. z jęz. czes. Marian
Aleksandrowicz. - Warszawa : "Mikom", 2001. - 263 s. : il. ; 24 cm + + CD-ROM.
str. 63
Daszkiewicz, Damian. Vademecum hakera : edycja plików binarnych : zobacz, jak wyglądają
programy od środka / Damian Daszkiewicz. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 300 s. : il. ; 24 cm + CDROM.
Hakerzy : technoanarchiści cyberprzestrzeni / Dariusz Doroziński. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2001.
Hoglund, Greg. Rootkity : sabotowanie jądra systemu Windows / Greg Hoglund, James Butler ; [tł. z
ang. Wojciech Moch]. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 306, [5] s. : rys. ; 24 cm.
Internet : agresja i ochrona / [przekł. Adrian Bojczuk et al.]. - Wrocław : "Robomatic", cop. 1998. XVI, 608 s. : il. ; 25 cm + CD ROM.
Klander, Lars. Hacker proof czyli Jak się bronić przed intruzami / Lars Klander ; przekł. z ang. Warszawa : Mikom, 1998. - 824 s. : rys + CD-ROM ; 24 cm.
McClure, Stuart. Hacking zdemaskowany : bezpieczeństwo sieci - sekrety i rozwiązania / Stuart
McClure, Joel Scambray, Georg Kurtz ; przekł. z jęz. ang. Marek Korbecki. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN : Mikom, cop. 2006. - 699, [1] s. ; 24 cm.
McClure, Stuart. Vademecum hackingu 7 : skuteczna obrona sieci przed atakami / Stuart McClure,
Joel Scambray, George Kurtz ; [tł. Tomasz Walczak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 824
s. : il. ; 23 cm.
Mitnick, Kevin D. Sztuka infiltracji / Kevin D. Mitnick [oraz] William L. Simon ; z ang. przeł. Cezary
Frąc. - Warszawa : Albatros - Andrzej Kuryłowicz, 2006. - 302, [1] s. ; 21 cm.
Niezgódka, Joanna. Jak bronić się przed hackerami ? / Joanna Niezgódka. - Warszawa : Help, 1998. 156 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Sklyarov, Ivan. Hakerskie łamigłówki / Ivan Sklyarov ; [tł. Radosław Meryk]. - Gliwice : Helion, cop.
2006. - 276 s. : il. ; 24 cm.
Sokół, Radosław. Vademecum hakera : zabezpieczenia w Windows : zabezpiecz swój komputer przed
atakami z sieci / Radosław Sokół. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 300 s. ; 24 cm.
Włamanie do komputera - jak się przed nim obronić / [aut. Marcin Szeliga]. - Warszawa :
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2011.
str. 64
9. Bezpieczeństwo danych
9.3. Firewall
Cheswick, William R. Firewalle i bezpieczeństwo w sieci : vademecum profesjonalisty / William R.
Chestwick[!], Steven M. Bellovin, Aviel D. Rubin ; [tł. Arkadiusz Romanek, Witold Zioło]. - Gliwice :
"Helion", cop. 2003. - 464 s. : rys., tab. ; 25 cm.
Cisco PIX Firewalle : kompendium wiedzy na temat zapór sieciowych PIX / Thorsten Behrens [at al.]
; red. techniczny Charles Riley ; [tł. z ang. Adam Jarczyk]. - Gliwice : "Helion", cop. 2006. - 540, [3] s. :
il. ; 24 cm.
Ratkowski, Jarosław. Firewall : błyskawiczny kurs instalacji, konfiguracji i obsługi zapór sieciowych /
Jarosław Ratkowski, Krzysztof Żebrowski, Jacek Matulewski. - Gliwice : "Helion", cop. 2005. - 211 s. :
rys. ; 23 cm.
Stawowski, Mariusz. Zapory sieciowe firewall : projektowanie i praktyczne implementacje na bazie
zabezpieczeń Check Point NGX / Mariusz Stawowski. - Warszawa : ArsKom, 2006. - 170, [6] s. : il. ; 23
cm.
Wielka księga firewalli : przewodnik po najpopularniejszych obecnie implementacjach firewalli /
Robert J. Shimorski [et al.] ; [tł. z ang. Sławomir Dzieniszewski et al.]. - Gliwice : Helion, cop. 2004. 1376 s. : il. ; 25 cm.
Zwicky, Elizabeth D. Internet Firewalls : tworzenie zapór ogniowych / Elizabeth D. Zwicky, Simon
Cooper, D. Brent Chapman ; [tł. z ang. Piotr Kamiński, Grzegorz Werner]. - Warszawa : RM, cop. 2001.
- XX, 823, [1] s. ; 24 cm.
10. Bazy danych
Abiteboul, Serge. Dane w sieci WWW / Serge Abiteboul, Peter Buneman, Dan Suciu ; przekł. z jęz.
ang. Paweł Brągoszewski, Piotr Pęzik, Sławomir Dzieniszewski. - Warszawa : "Mikom", 2001. - 259, [1]
s. ; 24 cm.
Aho, Alfred V. Projektowanie i analiza algorytmów / Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D.
Ullman ; [tł. Wojciech Derechowski]. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 488 s. : il. ; 25 cm.
Allen, Sharon. Modelowanie danych / Sharon Allen ; [tł. z ang. Bartłomiej Garbacz, Tomasz Walczak].
- Gliwice : Helion, cop. 2006. - 554, [5] s. : il. ; 24 cm.
Beynon-Davies, Paul. Systemy baz danych / Paul Beynon-Davies ; z ang. przeł. Lech Banachowski,
Marcin Banachowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998. - 311, [1] s. : rys. ; 24
cm. [dostępna także w WG 004]
Buyens, Jim. Bazy danych w Internecie / Jim Buyens ; [tł. z ang. Piotr Kresak]. - Warszawa : RM, 2000.
- XVI, 494 s. + CD-ROM ; 24 cm.
str. 65
Connolly, Thomas M. Systemy baz danych : praktyczne metody projektowania implementacji i
zarządzania. T. 2 / Thomas Connolly, Carolyn Begg ; [tł. Przemysława Kanarek, Tomasz Jurdziński,
Marek Piotrów]. - Warszawa "RM", 2004. - XXIII, [1], 688 s. : fot., rys. ; 25 cm.
Connolly, Thomas M. Systemy baz danych : praktyczne metody projektowania implementacji i
zarządzania. T. 1 / Thomas Connolly, Carolyn Begg ; [tł. Przemysława Kanarek, Tomasz Jurdziński,
Marek Piotrów]. - Warszawa "RM", 2004. - XXXI, 622, [2] s. : fot., rys. ; 25 cm.
Dasgupta, Sanjoy. Algorytmy / Sanjoy Dasgupta, Christos Papadimitriou, Umesh Vazirani ; przekł. z
ang. Iwona Cieślik [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 335, [2] s. : il. ; 24 cm.
Date, C. J. Relacyjne bazy danych dla praktyków : wszystkie tajniki relacyjnego modelu danych / C. J.
Date ; [tł. Marek Pętlicki]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 276, [1] s. ; 24 cm.
Eksploracja danych : metody i algorytmy / Tadeusz Morzy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2013.
Garcia-Molina, Hector. Implementacja systemów baz danych / Hector Garcia-Molina, Jeffrey D.
Ullman, Jennifer Widom ; z ang. przeł. Monika Jurkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2003. - 702 s. : wykr. ; 25 cm.
Harrington, Jan L. Projektowanie obiektowych baz danych / Jan L. Harrington ; przekł. z jęz. ang.
Andrzej Zieliński. - Warszawa : "Mikom", 2001. - 263 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Heineman, George T. Algorytmy : almanach / George Heineman, Gary Pollice, Stanley Selkow ; [tł.
Zdzisław Płoski]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 349, [2] s. : il. ; 24 cm.
Hernandez, Michael J. Bazy danych dla zwykłych śmiertelników / Michael J. Hernandez ; przekł. z
ang. Piotr Nowakowski. - Warszawa : Mikom, 1998. - 329 s. : wykr. ; 24 cm.
Koffman, Elliot. Struktury danych i techniki obiektowe na przykładzie Javy 5.0 : poznaj zasady
nowoczesnej inżynierii programowania / Elliot Koffman, Paul Wolfgang ; [tł. z ang. Rafał Jońca,
Tomasz Żmijewski]. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 934, [1] s. : rys. ; 25 cm.
Kopertowska-Tomczak, Mirosława. Bazy danych / Mirosława Kopertowska-Tomczak. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 141, [2] s. : il. ; 21 cm.
Kopertowska-Tomczak, Mirosława. Bazy danych / Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski. Warszawa : Mikom : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm.
Kowalski, Piotr. Podstawowe zagadnienia baz danych i procesów przetwarzania / Piotr Kowalski. Warszawa : "Mikom", 2005. - 298 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Marzec, Mariusz. JBuilder i bazy danych / Mariusz Marzec. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 258 s. : il. ;
24 cm + CD-ROM.
Miłosz, Marek. Progress : baza danych, język i środowisko graficzne / Marek Miłosz, Elżbieta Miłosz,
Piotr Muryjas. - Warszawa : Mikom, 2000. - 210 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
str. 66
Pelikant, Adam. Bazy danych : pierwsze starcie / Adam Pelikant. - Gliwice : "Helion", cop. 2009. - 204
s. ; 24 cm.
Pelikant, Adam. Hurtownie danych : od przetwarzania analitycznego do raportowania / Adam
Pelikant. - Gliwice : Helion, 2011. - 398 s. : il. ; 24 cm.
Stephens, Rod. Algorytmy i struktury danych z przykładami w Delphi : stosowane w Delphi 3, 4 i 5 /
Rod Stephens ; [tł., oprac. wersji pol. i uzup. Andrzej Grażyński]. - Gliwice : Helion, 2000. - 380 s. : il +
dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Todman, Chris. Projektowanie hurtowni danych : wspomaganie zarządzania relacjami z klientami /
Chris Todman ; [tł. Paweł Gonera]. - Gliwice : Helion, cop. 2011. - 292 s. : il. ; 25 cm.
Toigo, Jon William. Zarządzanie przechowywaniem danych w sieci : przewodnik dla każdego, kto
zajmuje się zarządzaniem danymi w sieci i organizacji / Jon William Toigo ; [tł. Wojciech Federowicz,
Danuta Ochman, Grzegorz Werner]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 258 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Turczyński, Krzysztof. Projektowanie sieciowych baz danych / Krzysztof Turczyński. - Warszawa :
"Mikom", 2002. - 118 s. ; 24 cm.
Ullman, Jeffrey D. Systemy baz danych / Jeffrey D. Ullman ; z ang. przeł. Włodzimierz Grudziński. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988. - 501, [3] s. : rys. ; 24 cm.
Wilson, Greg. Przetwarzanie danych dla programistów / Greg Wilson ; [tł. Marek Pętlicki]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 263 s. : il. ; 24 cm.
Wirth, Niklaus. Algorytmy + struktury danych "programy" / Niklaus Wirth ; tł. z ang. [Michał Iglewski
et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1989. - 374, [10] s. : 3 il. ; 23 cm.
Wirth, Niklaus. Algorytmy + struktury danych = programy / Niklaus Wirth ; z ang. przeł. Michał
Iglewski [et al.]. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - 384 s. : il. ; 25
cm.
Wprowadzenie do algorytmów / Thomas H. Cormen [et al.] ; z jęz. ang. tł. Krzysztof Diks [et al.]. Wyd. 7 (1 w PWN), 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - XIX, [1], 1300 s. : il. ;
25 cm.
Wrotek, Witold. Odzyskiwanie danych w praktyce / Piotr Czarny. - Gliwice : Helion, cop. 2002. - 145
s. : il. ; 24 cm.
10. Bazy danych
10.1. Access
Access 2007 PL / Michael R. Groh [et al. ; tł. Radosław Meryk, Adam Jarczyk, Zbigniew Smogur]. Gliwice : Helion, 2008. - 1342 s. : il. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
str. 67
Balter, Alison. ACCESS 2003 PL dla każdego / Alison Balter ; [tł. z ang. Tomasz Pędziwiatr]. - Gliwice :
Helion, cop. 2004. - 548 s. ; 24 cm.
Bluttman, Ken. Access : analiza danych : receptury / Ken Bluttman & Wayne S. Freeze ; [tł. Grzegorz
Kowalczyk]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 352, [7] s. : il. ; 24 cm.
Cassel, Paul. Access 2000 PL dla każdego / Paul Cassel, Pamela Palmer ; [tł. z ang. Tomasz Madej,
Adam Żytka]. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 720 s. + CD-ROM ; 24 cm.
Flanczewski, Sergiusz. Access w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. - Gliwice : Helion, cop. 2007.
- 416 s. ; il. ; 24 cm + CD-ROM.
Graf, Janusz. Access 97 PL : ćwiczenia praktyczne / Janusz Graf. - Gliwice : Helion, cop. 2001. - 118,
[1] s. + dyskietka ; 24 cm.
Kaufeld, John. Access 97 dla opornych : wersja polska / John Kaufeld ; [tł. z ang. Halina Rogalińska]. Warszawa : Read Me, 1997. - XVIII, 372 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Kopertowska-Tomczak, Mirosława. Zaawansowane możliwości bazy danych Access 2000 PL :
ćwiczenia / Mirosława Kopertowska. - Warszawa : Mikom, 2000. - 132 s. : il + dyskietka ; 24 cm.
[dostępna także w WG 004]
Mendrala, Danuta. Access 2007 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. - Gliwice : Helion, cop. 2007. 350 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Microsoft Access 2002 krok po kroku : wersja polska / [tł. z ang. Krzysztof Gęstwa]. - Warszawa :
RM, 2001. - XXIX, [1], 322 s. ; 24 cm + CD-ROM.
Nelson, Stephen L. Microsoft Access 2000 PL : przewodnik d A do Z / Stephen L. Nelson ; przekł. z
ang. Leszek Krowicki. - Warszawa : Mikom, 1999. - 199 s. ; 21 cm. [dostępna także w WG 004]
Norton, Peter. Access 2000 PL : programowanie według Petera Nortona / Peter Norton, Virginia
Andersen ; przekł. z jęz. ang. Leszek Krowicki, Jacek Mozdyniewicz. - Warszawa : Mikom, 2000. - 738
s. : il + CD ROM ; 24 cm. [dostępna także w WG 004 + CD]
Prague, Cary N. Access 2003 PL : biblia / Cary N. Prague, Michael R. Irwin, Jennifer Reardon ; [tł.
Jarosław Gierlicki et al.]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 1351, [1] s. : fot. ; 25 cm + CD-ROM.
Prague, Cary N. Biblia Access 2000 / Cary N. Prague, Michael R. Irwin ; [tł. Piotr Kresak]. - Warszawa :
RM, 2000. - XXXVII, 1113 s. : il + CD ROM ; 24 cm.
Ray, Deborah S. Po prostu Access 2000 PL / [Deborah S. Ray, Eric S. Ray [!] ; tł. z ang. Michał Szolc]. Gliwice : Helion, cop. 2000. - 272 s. ; 23 cm. [dostępna także w WG 004]
Roman, Steven. Access : baza danych / Steven Roman ; [tł. z ang. Bogdan Czogalik]. - Gliwice : Helion,
cop. 2001. - 380 s. ; 24 cm.
Schwartz, Steven. Po prostu Access 2003 PL / Steve Schwartz ; [tł. Paweł Koronkiewicz]. - Gliwice :
"Helion", cop. 2004. - 258 s. : fot. ; 23 cm. [dostępna także w WG 004]
str. 68
Sławik, Mirosław. Microsoft Access 2003 : dla każdego / Mirosław Sławik. - Chorzów : Videograf
Edukacja, 2006. - 112 s. ; 24 cm.
Willett, Edward C. ABC Access 2002/XP PL / Edward C. Willett, Steve Cummings ; [tł. z ang. Marek
Korbecki]. - Gliwice : Helion, cop. 2002. - 141 s. ; 24 cm.
10. Bazy danych
10.2. Oracle
Austin, David. Poznaj Oracle 8 / David Austin ; przekł. z ang. Radosław Wroński, Anna Szyling. Warszawa : Mikom, 1999. - 893 s. ; 24 cm.
Barney, Lee. Oracle Database : tworzenie aplikacji internetowych w AJAX i PHP / Lee Barney, Michael
McLaughlin ; [tł. Andrzej Stefański, Rafał Jońca]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 404 s. : il. ; 24 cm.
Loney, Kevin. Oracle Database 10 g : kompendium administratora / Kevin Loney ; [tł. z ang. Kevin
Loney]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 1476 s. ; 25 cm.
McLaughlin, Michael. Oracle Database 10g Express edition : tworzenie aplikacji internetowych w PHP
/ Michael McLaughlin ; [tł. Rafał Jońca]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 648, [8] s. : il. ;
24 cm + dysk optyczny (CD).
Price, Jason. Oracle Database 11g i SQL : programowanie / Jason Price ; [tł. Marcin Rogóż]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2009. - 670 s. : il. ; 24 cm.
Urman, Scott. Oracle Database 10g : programowanie w języku PL/SQL / Scott Urman, Ron Hardman,
Michael McLaughlin ; [tł. Tomasz Walczak]. - Gliwice : Helion, 2008. - 750 s. : il. ; 24 cm.
Wessler, Mike. Administracja baz danych w systemach Unix i Linux / Michael Wessler ; przekł. z jęz.
ang. Anna Wiejak. - Warszawa : "Mikom", 2002. - 618 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Widera, Michał. Oracle : Form Builder / Michał Widera. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 312 s. + CDROM ; 24 cm.
10. Bazy danych
10.3. SQL
Antywzorce języka SQL : jak uniknąć pułapek podczas programowania baz danych / Bill Karwin ; [tł.
Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.
Celko, Joe. SQL : zaawansowane techniki programowania / Joe Celko ; przekł. z jęz. ang. Witold
Sikorski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008. - 816 s. ; 24 cm.
str. 69
Cumming, Andrew. 100 sposobów na SQL / Andrew Cumming, Gordon Russell ; [tł. Marcin
Karbowski]. - Gliwice : Helion, 2007. - 392 s. : il. ; 24 cm.
DuBois, Paul. MySQL / Paul DuBois ; przekł z ang. Jan Kubacki [et al.]. - Warszawa : Mikom, 2000. 719 s. ; 24 cm.
DuBois, Paul. MySQL : podręcznik administratora / Paul DuBois ; [tł. Tomasz Pędziwiatr, Grzegorz
Werner]. - Gliwice : "Helion", cop. 2005. - 710 s. ; 24 cm.
Dudek, Wiesław A. Bazy danych SQL : teoria i praktyka / Wiesław Dudek. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2006. - 484 s. ; 24 cm.
Faroult, Stéphane. Sztuka programowania SQL / Stéphane Faroult, Peter Robson ; [tł. Marek Pętlicki].
- Gliwice : Helion, cop. 2007. - 468 s. : il. ; 24 cm.
Forta, Ben. SQL w mgnieniu oka / Ben Forta ; [tł. Rafał Jońca]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 248 s. ;
21 cm.
Gallagher, Simon. Microsoft SQL Server 7 / Simon Gallagher ; [tł. z ang. Tomasz Żmijewski,
Aleksandra Jakubowska]. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 797 s. + CD-ROM ; 24 cm.
Gennick, Jonathan. SQL : leksykon kieszonkowy / Jonathan Gennick ; [tł. z ang. Marek Pałczyński]. Gliwice : Helion, cop. 2004. - 191 s. ; 17 cm.
Gruber, Martin. SQL : [polecenia i elementy języka od A do Z] / Martin Gruber ; [tł. z ang. Paweł
Koronkiewicz]. - Wyd.2. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 341 s. ; 24 cm.
Harrington, Jan L. SQL dla każdego / Jan L. Harrington ; przekł. z ang. Piotr Nowakowski. - Warszawa :
Mikom, 1998. - 234 s. ; 24 cm.
Jakubowski, Arkadiusz. SQL w InterBase : dla Windows i Linuksa / Arkadiusz Jakubowski. - Gliwice :
Helion, cop. 2001. - 164 s. : il. ; 24 cm.
Lis, Marcin. SQL : ćwiczenia praktyczne / Marcin Lis. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2011. - 172 s. : il. ; 21 cm.
Majczak, Adam. SQL : przykłady praktyczne / Adam Majczak. - Warszawa : "Mikom", 2002. - 287 s. :
il. ; 24 cm + CD-ROM.
Mendrala, Danuta. SQL : praktyczny kurs / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 302 s. : il. ; 24 cm.
Pachev, Alexander Sasha . MySQL : mechanizmy wewnętrzne bazy danych / Sasha Pachev ; [tł.
Grzegorz Werner]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 238, [1] s. ; 24 cm.
Stones, Richard. Bazy danych i PostgreSQL / Richard Stones, Neil Matthew ; [tl. z ang. Radosław
Meryk]. - Gliwice : Helion, cop. 2001. - 609 s. ; 24 cm.
Stucky, Matthew. MySQL : budowanie interfejsów użytkownika : vademecum profesjonalisty /
Matthew Stucky ; [tł. Tomasz Miszkiel]. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 582 s. : il. ; 25 cm.
str. 70
Szeliga, Marcin. ABC języka SQL / Marcin Szeliga. - Gliwice : Helion, cop. 2002. - 194 s. ; 24 cm.
Tow, Dan. SQL : optymalizacja / Dan Tow ; [tł. Marek Pałczyński, Tomasz Pędziwiatr]. - Gliwice :
"Helion", cop. 2004. - 377, [6] s. : rys. ; 24 cm.
Ullman, Larry E. MySQL / Larry Ullman ; [tł. Marek Pałczyński]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2003. - 335 s. ; 23 cm.
Ullman, Larry E. PHP i MySQL : dynamiczne strony WWW / Larry Ullman ; [tł. z ang. Michał Dadan,
Piotr Pilch]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 580 s. : il. ; 23 cm.
Wysoko wydajne MySQL : optymalizacja, archiwizacja, replikacja / Baron Schwartz [et al. ; tł. Robert
Górczyński]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009. - 709, [2] s. : il. ; 24 cm.
11. Przetwarzanie dokumentów
Edytory vi i Vim : leksykon kieszonkowy / Arnold Robbins ; [tł.: z ang. Przemysław Szeremiota]. Katowice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.
InDesign / Robin Williams ; [tł. Joanna Pasek]. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Pokorska, Jolanta. Oprogramowanie biurowe : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk /
Jolanta Pokorska. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 340 s. : il. ; 24 cm.
Sikorski, Witold. Podstawy edycji tekstów : przykłady i ćwiczenia MS Word 2007/2010, Open Office
Writer 3.3 / Witold Sikorski. - Warszawa : WITKOM (Salma Press) , 2011. - 140 s. : il. ; 24 cm.
11. Przetwarzanie dokumentów
11.1. Office
Born, Günter. Office 2007 / Günter Born ; [tł. Marcin Broniak]. - Poznań : Wydawnictwo Nakom, cop.
2011. - 304 s. : il. ; 24 cm.
Gawin, Ewa. OpenOffice i Mozilla : podręcznik użytkownika / Ewa Gawin. - Warszawa :
OpenOfficePolska, 2004. - 560 s. : il. ; 24 cm.
Grover, Chris. Office 2007 PL / Chris Grover, Matthew MacDonald, E. Moore ; [tł. Łukasz Wita]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 854 s. : il. ; 24 cm.
Haugland, Solveig. OpenOffice.org / Solveig Haugland, Floyd Jones ; [tł. Wojciech Moch et al.]. Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 975, [1] s. : fot. ; 25 cm + + CD-ROM. [dostępna także w OML 004]
str. 71
Jaronicki, Adam. ABC MS Office 2013 PL / Adam Jaronicki. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2013. - 368 s. : il. ; 23 cm.
Kocur, Grzegorz. OpenOffice 1.1.x ux.pl : writer, calc, draw, impress, math : podręcznik użytkownika /
Grzegorz Kocur, Piotr Majchrzak, Leszek Zdonek. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 303, [1] s. : il. ; 24
cm + CD-ROM. [dostępna także w WG 004]
Leonhard, Woody. Office 97 : dokuczliwości / Woody Leonhard, Lee Hudspeth i T. J. Lee ; [tł. z ang.
Piotr Kresak]. - Warszawa : RM, cop. 1998. - XVI, 384 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Łoś, Maciej. MS Office 2000 i 2002/XP : tworzenie własnych aplikacji w VBA / Maciej Łoś. - Gliwice :
"Helion", cop. 2003. - 138 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
McBride, P. K. Office XP - to proste / P. K. McBride ; [tł. Piotr Czarnocki, tł. uzup. Andrzej Kopańczyk].
- Warszawa : "RM", 2002. - X, 193 s. : il. ; 24 cm.
Microsoft Office 97 z marszu. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. - XII, 343, [1] s. : rys., wykr. ; 19 x
24 cm.
Pośpieszczyk, Grzegorz. MS Office 2000 PL : intranet i praca grupowa / Grzegorz Pośpieszczyk. Gliwice : Helion, cop. 2000. - 186 s. + dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Sagman, Stephen W. Po prostu Office 2003 PL / Steve Sagman ; [tekst oprac. Mikołaj Szczepaniak na
podst. tł. Bogdana Czogalika]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 520 s. : fot. ; 23 cm.
Siemieniacki, Michał. OpenOffice / Michał Siemieniacki. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 181 s. : il. ; 24
cm + CD-ROM.
Szeliga, Marcin. MS Office 2002/XP : ćwiczenia zaawansowane / Marcin Szeliga. - Gliwice : "Helion",
cop. 2002. - 155 s. : il. ; 24 cm.
Ulrich, Laurie. Office 2000 PL dla każdego / Laurie Ulrich ; [tł. z ang. Marek Suczyk, Maria Sokół]. Gliwice : Helion, cop. 2000. - 565 s. : il + CD ROM ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Wells, Nicholas. StarOffice 5 dla każdego / Nicholas Wells ; [tł. Krzysztof Olesiejuk]. - Gliwice : Helion,
2000. - 496 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Wróblewski, Piotr. Microsoft Office 2007 PL w biurze i nie tylko / Piotr Wróblewski. - Gliwice :
"Helion", 2007. - 236 s. : il. ; 24 cm.
Wróblewski, Piotr. MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko : 2013/365 / Piotr Wróblewski. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 372 s. : il. ; 24 cm.
str. 72
11. Przetwarzanie dokumentów
11.2. Word
Bobola, Daniel T. Microsoft Word 2000 nie tylko dla orłów / Daniel T. Bobola ; tł. Marcin Świnoga. Warszawa : Intersoftland, 2000. - XVI, 313 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Calabria, Jane. Poznaj Microsoft Word 2000 PL / Jane Calabria, Dorothy Burke, Rob Kirkland ;
przekład z jęz. ang. Leszek Bogdański. - Warszawa : Mikom, 2000. - 725 s. ; 24 cm. [dostępna także w
WG 004]
Flanczewski, Sergiusz. Word w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. - Gliwice : "Helion", cop.
2004. - 279, [1] s. : fot., rys., tab. ; 24 cm + CD-ROM.
Graf, Janusz. MS Word 2000 PL dla każdego / Janusz Graf. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 320 s. ; 24
cm. [dostępna także w WG 004]
Grover, Chris. Word 2007 PL / Chris Grover ; [tł. Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik]. - Gliwice : Helion,
cop. 2007. - 540 s. : il. ; 24 cm.
Joyce, Jerry. Microsoft Word 2000 z marszu / [Jerry Joyce, Marianne Moon] ; tł. z jęz. ang. LEKSEM. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. - X, 340, [2] s. ; 20 x 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Kopertowska-Tomczak, Mirosława. Ćwiczenia z Word 2002 : wersja polska / Mirosława
Kopertowska. - Warszawa : "Mikom", 2002. - 128 s. : il. ; 24 cm.
Kopertowska-Tomczak, Mirosława. Przetwarzanie tekstów / Mirosława Kopertowska-Tomczak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 142 s. : il. ; 21 cm.
Kowalczyk, Grzegorz. Word 2003 PL / Grzegorz Kowalczyk. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 343 s. :
faks., rys., tab. ; 24 cm + CD-ROM.
Kowalczyk, Grzegorz. Word 2003 PL : ćwiczenia praktyczne / Grzegorz Kowalczyk. - Gliwice : "Helion",
cop. 2004. - 156 s. : il., rys., tab. ; 24 cm.
Kula, Aleksandra. ABC Word 2003 PL / Aleksandra Kula. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 212 s. ; 24
cm. [dostępna także w WG 004]
Langer, Maria. Po prostu Word 2000 PL / Maria Langer ; [tł. z ang. Mariusz Bul]. - Gliwice : Helion,
cop. 2000. - 274 s. ; 23 cm. [dostępna także w WG 004]
Langer, Maria. Po prostu Word 2003 PL / Maria Langer ; [tekst oprac. Michał Dadan na podst. tł.
Krzysztofa Masłowskiego]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 446 s. : fot. ; 23 cm.
Leonhard, Woody. Word 97 : dokuczliwości / Woody Leonhard, Lee Hudspeth, Lee Lee T. J. ; [tł. z
ang. Włodzimierz Bieliński]. - Warszawa : RM, cop. 1998. - XV, [1], 350, [1] s. ; 24 cm. [dostępna także
w WG 004]
Microsoft Word 2002 krok po kroku : wersja polska / [tł. z ang. Grzegorz Werner]. - Warszawa : RM,
2001. - XXVI,289, [2] s. ; 24 cm + CD-ROM.
str. 73
Microsoft Word 97 krok po kroku : wersja polska / [oprac. Janusz Machowski ; tł. z ang.]. Warszawa : RM, 1997. - 282 s. + dyskietka ; 24 cm.
Nelson, Stephen L. Microsoft Word 2000 PL : przewodnik od A do Z / Stephen L. Nelson ; przekł z
ang. Leszek Krowicki. - Warszawa : Mikom, 1999. - 211 s. ; 21 cm.
Roman, Steven. Word : makrodefinicje / Steven Roman ; [tł. z ang. Bogdan Czogalik]. - Gliwice :
Helion, cop. 2000. - 364, [1] s. ; 24 cm.
Sechman, Magdalena. W świat z komputerem. Cz. 1, System, edytor, arkusz / Magdalena Sechman. Warszawa : Mikom, 2002. - 94 s. : il. ; 24 cm.
Tomaszewska-Adamarek, Aleksandra. Abc Word 2013 PL / Aleksandra Tomaszewska. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 252 s. : il. ; 23 cm.
Word, Excel, PowerPoint : 173 praktyczne porady. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2009. - 118 s. :
il. ; 21 cm + płyta CD.
11. Przetwarzanie dokumentów
11.3. Excel
Alexander, Michael. Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel : vademecum Walkenbacha /
Michael Alexander, John Walkenbach ; [tł. Adam Bąk]. - Gliwice : Helion, cop. 2011. - 416 s. : il. ; 25
cm.
Foltynowicz, Izabella. Ćwiczenia z matematyki finansowej w Excelu : w poszukiwaniu równania
bankierów / Izabella Foltynowicz. - Warszawa : Mikom, 2001. - 97, [1] s. : il. ; 24 cm + dyskietka.
Frye, Curtis. Microsoft Excel 2013 : krok po kroku / Curtis D. Frye ; przekł. Leszek Biolik. - Warszawa :
APN Promise, 2013. - XIII, [1], 397, [1] s. : il. ; 23 cm.
Hawley, David E. 100 sposobów na Excel 2007 PL : tworzenie funkcjonalnych arkuszy / David & Raina
Hawley ; [tł. Zbigniew Smogur]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 360 s. : il. ; 24 cm.
Kopertowska-Tomczak, Mirosława. Arkusze kalkulacyjne / Mirosława Kopertowska-Tomczak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 154, [2] s. : il. ; 21 cm.
Kopertowska-Tomczak, Mirosława. Arkusze kalkulacyjne / Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, 2006. - 150, [2] s. : il. ; 24 cm.
Kopertowska-Tomczak, Mirosława. Ćwiczenia z Excel 2002 : wersja polska / Mirosława Kopertowska.
- Warszawa : "Mikom", 2002. - 98 s. : il. ; 24 cm.
Kuźniewska, Czesława. Ćwiczenia z matematyki w Excelu dla szkoły średniej / Czesława Kuźniewska,
Andrzej Szczygieł. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Mikom", 2001. - 124 s. : il. ; 24 cm + dyskietka.
str. 74
Łacheciński, Sebastian. Ćwiczenia z elektrotechniki w Excelu / Sebastian Łacheciński. - Warszawa :
Mikom, 2001. - 137 s. : il. ; 24 cm + dyskietka.
Masłowski, Krzysztof. Excel : funkcje w przykładach / Krzysztof Masłowski. - Gliwice : Helion, cop.
2007. - 410 s. ; 24 cm.
Walkenbach, John. Biblia Excel 2000 / John Walkenbach ; [tł. Piotr Kresak]. - Warszawa : RM, 1999. XXXVI, 875 s. + CD ROM ; 24 cm.
Willett, Edward C. ABC Excel 2002/XP PL / Edward C. Willett, Steve Cummings ; [tł. Cezary Welsyng]. Gliwice : "Helion", cop. 2002. - 167 s. : il. ; 24 cm.
Wrotek, Witold. ABC Excel 2003 PL / Maciej Groszek. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 184 s. : rys.,
wykr. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Wrotek, Witold. Abc Excel 2013 PL / Witold Wrotek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. 286 s. : il. ; 23 cm.
Wrotek, Witold. ABC Excel 2007 PL / Maciej Groszek. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 246 s. : il. ; 23
cm. [dostępna także w WG 004]
Wykresy w Excelu : 25 sztuczek, dzięki którym dwa razy szybciej przygotujesz graficzne prezentacje
danych / [red. merytoryczny Tadeusz Jankowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka,
2008.
11. Przetwarzanie dokumentów
11.4. PowerPoint
Altman, Rick. Po prostu PowerPoint 2003 PL / Rick Altman, Rebecca Altman ; [tekst oprac. Witold
Zioło na podst. tł. Bogdana Czogalika]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 378 s. : fot. ; 23 cm.
Beyond bullet points : magia ukryta w Microsoft PowerPoint : oczaruj słuchaczy i porwij ich do
działania / [Cliff Atkinson ;[tł. Dominika Kurek]. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Błąd PowerPointa : jeszcze prezentujesz, czy już fascynujesz? / Matthias Pöhm ; [przekł. Jacek
Miron]. - Warszawa : Studio EMKA, 2009.
Cox, Joyce. Microsoft PowerPoint 2013 : krok po kroku / Joyce Cox, Joan Lambert ; przekł. Leszek
Biolik. - Warszawa : APN Promise, 2013. - XI, [1], 398 s. : il. ; 23 cm.
Kopertowska-Tomczak, Mirosława. PowerPoint 2007 : ćwiczenia / Mirosława Kopertowska-Tomczak.
- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 111, [1] s. : il. ; 24 cm.
Moore, Emily A. PowerPoint 2007 PL / E. A. Vander Veer ; [tł.: Zbigniew Waśko, Piotr Rajca, Jędrzej
Ilukowicz]. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 496 s. : il. ; 24 cm.
str. 75
Negrino, Tom. Po prostu PowerPoint 2007 PL : błyskawiczny kurs tworzenia prezentacji / Tom
Negrino ; [tł. Marcin Rogóż]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 270 s. : il. ; 23 cm.
Negrino, Tom. PowerPoint : tworzenie prezentacji / Tom Negrino ; [tł. z ang. Alina SikoraGodlewska]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 159 s. : il. ; 23 cm.
Negrino, Tom. Prezentacje w PowerPoint 2007 PL / Tom Negrino ; [tł. Alina Sikora-Godlewska]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 147 s. : il. ; 23 cm.
Nelson, Stephen L. Microsoft PowerPoint 2000 PL : przewodnik od A do Z / Stephen L. Nelson ;
przekł. z ang. Bożena Klaman. - Warszawa : Mikom, 1999. - 199 s. ; 21 cm.
Pöhm, Matthias. Błąd PowerPointa : jeszcze prezentujesz, czy już fascynujesz? / Matthias Pöhm ;
[przekł. Jacek Miron]. - Warszawa : Studio EMKA, 2009. - 251, [1] s. : il. ; 21 cm.
Stephen, Moira. PowerPoint 2000 - to proste / Moira Stephen ; [tł. Tomasz Zajbt]. - Warszawa :
"RM", 2002. - IX, [1], 146 s. : il. ; 24 cm.
Tomaszewska-Adamarek, Aleksandra. ABC PowerPoint 2010 PL / Aleksandra Tomaszewska. - Gliwice
: Helion, cop. 2010. - 186 s. : il. ; 23 cm.
Zimek, Roland. PowerPoint 2003 PL : ćwiczenia / Roland Zimek. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 110 s. :
il. ; 24 cm.
Zimek, Roland. PowerPoint 2007 PL : ćwiczenia / Roland Zimek. - Gliwice : "Helion", cop. 2007. - 150
s. : rys. ; 21 cm.
11. Przetwarzanie dokumentów
11.5. Prezentacje multimedialne
Duarte, Nancy. Slajd:ologia : nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji / Nancy Duarte ; [tł.
Maksymilian Gutowski]. - Gliwice : Helion, cop. 2011. - 287 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Kopertowska-Tomczak, Mirosława. Grafika menedżerska i prezentacyjna / Mirosława KopertowskaTomczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 135, [2] s. : il. ; 21 cm.
Kopertowska-Tomczak, Mirosława. Grafika menedżerska i prezentacyjna / Mirosława Kopertowska,
Witold Sikorski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, 2006. - 130, [2] s. : il. ; 24 cm.
Lenar, Paweł. Profesjonalna prezentacja multimedialna : [jak uniknąć 27 najczęściej popełnionych
błędów] / Paweł Lenar. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 145, [2] s. : il. ; 21 cm.
[dostępna także w WG 31]
Sadowski, Marcin Paweł. Doskonała prezentacja : sztuka skutecznego przekazu / Marcin Paweł
Sadowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008. - 115, [4] s. : il. ; 21 cm.
str. 76
Sechman, Magdalena. W świat z komputerem. Cz. 2, Prezentacje, sieci, bazy danych / Magdalena
Sechman. - Warszawa : Mikom, 2002. - 99 s. : il. ; 24 cm.
12. Skład komputerowy
Adobe InDesign CS3/CS3 PL : oficjalny podręcznik / [tł. Piotr Cieślak]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2008. - 477, [2] s. : il. kolor. ; 23 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Adobe InDesign CS5/CS5 PL : oficjalny podręcznik / [tł. Joanna Pasek]. - Gliwice : Helion, cop. 2011. 463 s. : il. kolor. ; 23 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Ambrose, Gavin. Pre-press : poradnik dla grafików / [Ambrose, Harris ; tł. Urszula Kowalczyk]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. - 191, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 m.
Ambrose, Gavin. Typografia / Gawin [i.e. Gavin] Ambrose, Paul Harris ; [tł. Małgorzata Jesionek]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008. - 175, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm. [dostępna także
w WG 655]
Binder, Kate. QuarkXPress 4 / Kate Binder ; [tł. z ang. Robert Riger]. - Gliwice : Helion, cop. 1998. 322 s. : rys. ; 24 cm.
Browne, David. Po prostu Pagemaker : dla Windows 95/NT / David Browne ; [tł. z ang. Anna
Karmańska]. - Gliwice : Helion, cop. 1997. - VIII, 216 s. ; 23 cm.
Busch, David D. Skanowanie cyfrowe dla profesjonalistów / David D. Busch. - Warszawa : RM, 2004. XIX, [1], 300 s. : il. ; 24 cm.
Cendrowska, Dorota. Zrób to lepiej! : o sztuce komputerowego składania tekstu / Dorota
Cendrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2009. - 122, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : il.
; 24 cm.
Chwałowski, Robert. Typografia typowej książki / Robert Chwałowski. - Gliwice : Wydawnictwo
"Helion", cop. 2002. - 109 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 655]
Cohen, Sandee. InDesign CS3/CS3 PL / Sandee Cohen ; [tł. Joanna Pasek]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2009. - 610 s. : il. ; 23 cm.
Czarnecki, Tomasz L. PageMaker 6.5 PL : ćwiczenia praktyczne / Tomasz L. Czarnecki. - Gliwice :
Helion, 2000. - 80 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Grossmann, Joe. Projektowanie czasopism na twoim komputerze / Joe Grossmann, David Doty ; tł. [z
ang.] Władysław Szymczyk. - Warszawa : Intersoftland, 1997. - XV, 351 s. : faks. ; 24 cm.
Ihrig, Sybil. Skanowanie dla profesjonalistów / Sybil Ihrig, Emil Ihrig ; [tł. z ang. Paweł Kresak]. Warszawa : RM, 1998. - X, 146 s. tabl. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 655]
str. 77
Kamiński, Bogdan. QuarkXPress 7 Passport / Bogdan Kamiński. - Warszawa : Wydawnictwo
Translator, cop. 2007. - 471, [1] s. : il. ; 24 cm.
Kopertowska-Tomczak, Mirosława. Przetwarzanie tekstu / Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski.
- Warszawa : Mikom : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 147, [1] s. : il. ; 24 cm.
Łupkowski, Paweł. Latex : leksykon kieszonkowy / Paweł Łupkowski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2007. - 140 s. : il. ; 17 cm.
McCue, Claudia. Profesjonalny druk : przygotowanie materiałów / Claudia McCue ; [tł. Piotr Cieślak].
- Gliwice : Helion, cop. 2007. - 476 s. : il. ; 25 cm.
Simmons, Jason. Komputerowy warsztat projektanta / Jason Simmons ; tł. Katarzyna Więcek. Warszawa : ABE Dom Wydawniczy, cop. 2008. - 256 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Skanowanie : twój osobisty doradca / Jonathan Hornstein ; [tł. Przemysław Dygdoń]. - Warszawa :
Wydawnictwo PLJ, 1995.
Słomka, Beata. Page Maker 6.5 PL od A do Z / Beata Słomka. - Warszawa : Mikom, 1999. - 76 s. ; 24
cm. [dostępna także w WG 004]
Szojda, Adam. PageMaker 7 : ćwiczenia / Adam Szojda, Ryszard Szojda. - Gliwice : "Helion", cop.
2004. - 108 s. : rys. ; 24 cm.
Williams, Robin. Mistrzowskie stosowanie czcionek : jak to zrobić? / Robin Williams ; [tł. Anna
Witerkowska]. - Gliwice : "Helion", cop. 2003.
Zimek, Roland. Microsoft Publisher 2007 PL : ćwiczenia praktyczne / Roland Zimek. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 143 s. : il. ; 21 cm.
13. Archiwizacja i odzyskiwanie danych
Alspach, Jennifer. Po prostu Acrobat 5 : tworzenie plików PDF / Jennifer Alspach ; [tł. z ang. Rafał
Jońca]. - Gliwice : Helion, cop. 2002. - 301 s. ; 23 cm.
Backup i zarządzanie danymi w Windows 7 : praktyczny podręcznik / Adam Józefiok. - Gliwice :
Helion, cop. 2012.
Biernat, Jan. Ćwiczenia z Adobe Acrobat Reader 3.0 i 4.1, eBook Reader 2.0 / Jan Biernat. - Warszawa
: Mikom, 2001. - 99 s. ; 24 cm.
Danowski, Bartosz. ABC nagrywania płyt CD / Bartosz Danowski. - Wyd. 2. - Gliwice : "Helion", cop.
2004. - 284 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Danowski, Bartosz. ABC nagrywania płyt DVD / Bartosz Danowski. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 232
s. : il. ; 24 cm.
str. 78
Danowski, Bartosz. Nagrywanie płyt CD w Windows i Linuksie : ćwiczenia praktyczne / Bartosz
Danowski. - Gliwice : Helion, cop. 2001. - 86 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Danowski, Bartosz. Nero 6 : nagrywanie płyt CD i DVD : ćwiczenia praktyczne / Bartosz Danowski. Gliwice : Helion, cop. 2004. - 155, [1] s. : il. ; 24 cm.
Danowski, Bartosz. Po prostu Nero 6 / Bartosz Danowski. - Warszawa : "Helion", cop. 2005. - 204, [2]
s. : fot., rys. ; 23 cm + dysk optyczny (CD).
Danowski, Bartosz. Po prostu Nero 7 : opanuj możliwości najnowszej wersji doskonałego pakietu do
nagrywania płyt / Bartosz Danowski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 274 s. : il. ; 23 cm.
Hart, Matthew. Oracle database 10g : RMAN, archiwizacja i odzyskiwanie danych / Matthew Hart,
Robert G. Freeman ; [tł. Radosław Meryk]. - Gliwice : Helion, cop. 2008. - 662 s. : il. ; 24 cm.
Heim, Krzysztof. Metody kompresji danych / Krzysztof Heim. - Warszawa : Mikom, 2000. - 124 s. ; 24
cm.
Kamiński, Rafał. Kurs obsługi Nero : praktyczne porady krok po kroku. - Warszawa : Axel Springer
Polska, 2006. - 112 s. : il. ; 19 cm.
Pindraszak, Dariusz. Archiwizatory : kompresja danych / Dariusz Pindraszak. - Warszawa : Mikom,
1998. - 168 s. : fot., rys + dyskietka ; 24 cm.
Preston, W. Curtis. Archiwizacja i odzyskiwanie danych / W. Curtis Preston ; tł. Piotr Pilch, Marek
Pętlicki. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 764, [3] s. : il. ; 24 cm.
Profesjonalne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych / Steven Nelson ; [tł. Grzegorz
Kowalczyk, Witold Wrotek]. - Gliwice : Helion, cop. 2012
Sokół, Radosław. MP3 i DivX : ćwiczenia praktyczne / Radosław Sokół. - Gliwice : Helion, cop. 2002. 102, [1] s. : il. ; 24 cm.
Sokół, Radosław. Sam wypalam CD / Radosław Sokół. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 244 s. : rys. ;
23 cm.
Tomich, Steve. Adobe Encore DVD : błyskawiczny kurs tworzenia publikacji DVD / Steve Tomich ; [tł. z
ang. Piotr Pilch]. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 248 s. ; 23 cm.
Trejderowski, Tomasz. IrfanView : zorganizuj i uporządkuj archiwum plików graficznych : pobierz i
zainstaluj IrfanView, rozbuduj możliwości programu za pomocą rozszerzeń, poznaj wszystkie
możliwości IrfanView / Tomasz Trejderowski. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 221 s. : il. ; 24 cm + CDROM.
Underdahl, Brian. Tajniki nagrywania DVD / Brian Underdahl ; przekł. z jęz. ang. Aleksandra
Jakubowska. - Warszawa : Mikom, 2003. - 347 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Uss, Stefan. Ćwiczenia z WinZip 8.0 / Stefan Uss. - Warszawa : Mikom, 2000. - 96 s. ; 24 cm.
Wrotek, Witold. Nero 6.0 / Paweł Kaczor. - Warszawa : Mikom, 2003. - 164 s. : il. ; 24 cm.
str. 79
Wrotek, Witold. Sam wypalam DVD / Piotr Czarny. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 192 s. : rys. ; 23
cm. [dostępna także w WG 004]
14. Języki programowania
Aho, Alfred V. Kompilatory : reguły, metody i narzędzia / Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman ;
z ang. przeł. Przemysław Kozankiewicz, Łukasz Sznuk. - Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2002. - XV, [1], 750 s. : il. ; 25 cm.
Beck, Kent. Wydajne programowanie = Extreme programming / Kent Beck ; przekł. z ang. Stefan Uss.
- Warszawa : Mikom, 2001. - 159 s. ; 24 cm.
Beck, Kent. Wydajne programowanie = Extreme programming / Kent Beck, Cynthia Andres ; przekł. z
jęz. ang. Piotr Nowakowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Mikom, 2006. - 176 s. : il. ; 24 cm.
Ben-Ari, Mordechai. Podstawy programowania współbieżnego / M. Ben-Ari ; z ang. przeł. Piotr
Chrząstowski, Janina Mincer-Daszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1989. 143, [5] s. : rys. ; 24 cm.
Biancuzzi, Federico. Wielkie umysły programowania : jak myślą i pracują twórcy najważniejszych
języków / Federico Biancuzzi, Shane Warden ; przedm. Tony Hoare ; [tł. z ang Radosław Meryk]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 580 s. ; 24 cm.
Bruegge, Bernd. Inżynieria oprogramowania w ujęciu obiektowym : UML, wzorce projektowe i Java /
Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit ; [tł.: Andrzej Grażyński]. - Gliwice : Helion, cop. 2011. - 872 s. ; 25 cm.
Brzózka, Jerzy. Programowanie w MATLAB / Jerzy Brzózka, Lech Dorobczyński. - Warszawa : Mikom,
1998. - 314 s. : rys., wykr + dyskietka ; 24 cm.
Butcher, Paul. Debugowanie : jak wyszukiwać i naprawiać błędy w kodzie oraz im zapobiegać / Paul
Butcher ; [tł. Andrzej Grażyński]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 230 s. : il. ; 24 cm.
Clocksin, William F. Prolog : programowanie / W. F. Clocksin, C. S. Mellish ; [tł. z ang. Tomasz
Żmijewski]. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 274 s. ; 24 cm.
Coar, Ken A. L. Apache : receptury / Ken Coar, Rich Bowen ; [tł. Witold Zioło]. - Gliwice : "Helion",
cop. 2004. - 276, [4] s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Ford, Andrew. Apache : leksykon kieszonkowy / Andrew Ford ; [tł. z ang. Tomasz Sadowski]. - Gliwice
: Helion, cop. 2000. - 172 s. ; 17 cm.
Ford, Andrew. Apache 2 / Andrew Ford ; [tł. Grzegorz Werner]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2010. - 218 s. ; 17 cm.
Ford, Neal. Mistrz programowania : zwiększ efektywność i zrób karierę / Neal Ford ; przedm. David
Bock ; [tł. Łukasz Piwko]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 213, [3] s. : il. ; 24 cm.
str. 80
Halloway, Stuart Dabbs. Programowanie w języku Clojure / Stuart Halloway, Aaron Bedra ;
z przedm. Richa Hickeya ; [tł. Tomasz Walczak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 310 s. ;
24 cm.
Hewardt, Mario. Debugowanie .NET : zaawansowane techniki diagnostyczne / Mario Hewardt ;
[przedm. Patric Dussud ; tł. Łukasz Piwko]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 526 s. : il. ; 24
cm.
Hunt, Andrew. Pragmatyczny programista : od czeladnika do mistrza / Andrew Hunt, David Thomas ;
z ang przeł. Witold Kraśkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - XXV, [1],
354 s. : il. ; 25 cm.
Hunt, Andrew. Pragmatyczny programista : od czeladnika do mistrza / Andrew Hunt, David Thomas ;
[tł. Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice : Helion, cop. 2011. - 324 s. ; 24 cm.
Hyde, Randall. Profesjonalne programowanie. Cz. 1, Zrozumieć komputer / Randall Hyde ; [tł. z ang.
Tomasz Żmijewski]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 391 s. : il. ; 25 cm.
Igoe, Tom. Spraw, by rzeczy przemówiły : programowanie urządzeń elektronicznych
z wykorzystaniem Arduino / Tom Igoe ; [tł. Joanna Celej-Kobalczyk]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2013. - XVI, [2], 462 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
iPhone : programowanie dla początkujących / Paweł Niedzin & Bartosz Polender. - Brzezia Łąka :
Wydawnictwo Poligraf, cop. 2012.
Jak kierować zespołem programistów / Murray Cantor ; z ang. przeł. Jacek Baszkiewicz. - Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Jak stworzyć własny xFaceBook / Łukasz Sosna. - Poznań : Wydawnictwo Nakom, cop. 2012.
Jankowski, Bronisław. Programowanie w praktyce / Bronisław Jankowski. - Warszawa : Mikom, 1999.
- 214 s. : rys + dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Język programowania Scala / Grzegorz Balcerek. - Poznań : Grzegorz Balcerek, 2012.
Kaleta, Mariusz. Turbo Basic : przewodnik programisty / Mariusz Kaleta, Marek Zieliński. - Warszawa
: PLJ, 1991. - 174, [2] s. ; 24 cm.
Kerievsky, Joshua. Refaktoryzacja do wzorców projektowych / Joshua Kerievsky ; [tł. Paweł
Koronkiewicz]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2005. - 319 s. : il. ; 25 cm.
Kernighan, Brian W. Lekcja programowania : najlepsze praktyki / Brian W. Kernighan, Rob Pike ; [tł.
Łukasz Piwko]. - 270 s. ; 25 cm.
LaMothe, Andre. Triki najlepszych programistów Gier 3D : vademecum profesjonalisty / Andre
LaMothe ; [tł. Adam Bochenek, Jarosław Dobrzański, Sławomir Dzieniszewski]. - Gliwice : "Helion",
cop. 2004. - 1311, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm + CD-ROM.
str. 81
Lopp, Michael. Geek w świecie korporacji : podręcznik kariery programisty / Michael Lopp. - Gliwice :
Helion, 2011. - 248 s. ; 24 cm.
Malina, Witold. Metodologia i techniki programowania / Witold Malina, Mariusz Szwoch. - Warszawa
: Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, cop. 2008. - 140 s. : il. ; 24 cm.
Martin, Robert C. Czysty kod : podręcznik dobrego programisty / Robert C. Martin ; [tł. Paweł
Gonera]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 423 s. : il. ; 24 cm.
Meyer, Bertrand. Programowanie zorientowane obiektowo / Bertrand Meyer ; [tł. z ang. Michał
Dadan et al.]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 1457 s. ; 25 cm + CD-ROM.
Mueller, John Paul. Com+ : kompendium programisty / John Paul Mueller ; [tł. z ang. Adam
Balcerzak, Marcin Jędrysiak, Tomasz Wasilewski]. - Gliwice : Helion, 2002. - 452 s. ; 24 cm.
Mueller, John Paul. Poznaj SOAP / John Paul Mueller ; przekł. z jęz. ang. Jarosław Jurgielewicz,
Agnieszka Chodkowska-Gyurics. - Warszawa : Mikom, 2002. - 506 s. ; 24 cm.
NET CLR / Kevin Burton ; [tł. Marcin Jędrysiak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2003.
Objective-C : podstawy / Christopher Fairbairn, Johannes Fahrenkrug, Collin Ruffenach ; [tł. Robert
Górczyński]. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Piękny kod : tajemnice mistrzów programowania / pod red. And'ego Orama i Grega Wilsona ; [tł.
Łukasz Piwko, Marcin Rogóż ; aut. Joe Bentley et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. 602 s. : il. ; 24 cm.
Pirjanowicz, Wincenty. Podstawy programowania / Wincenty Pirjanowicz. - Olsztyn : Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. - 283 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Programista doskonały / Steve McConnell ; przeł. Łukasz Kopyt i Paweł Kopyt. - Warszawa : Oficyna
Wydawnicza LTP, 2003.
Programowanie sterowników PLC / Tadeusz Legierski [et al.]. - Gliwice : Wydawnictwo Pracowni
Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 1998. - [2], VII, [1], 521 s. ; 24 cm.
Ramtal, Dev. Wprowadzenie do fizyki w grach, animacjach i symulacjach Flash / Dev Ramtal, Adrian
Dobre ; [tł. Julia Szajkowska]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 534 s. : il. ; 24 cm.
Ross, Jacek. Bezpieczne programowanie : aplikacje hakeroodporne / Jacek Ross. - Gliwice : Helion,
cop. 2009. - 310, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Rotem-Gal-Oz, Arnon. Wzorce SOA : najlepsze podejście do wytwarzania oprogramowania! / Arnon
Rotem-Gal-Oz ; [tł. Lech Lachowski]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 320 s. : il. ; 24 cm.
Sawerwain, Marek. CORBA - programowanie w praktyce / Marek Sawerwain. - Warszawa : "Mikom",
2002. - 215 s. : il. ; 24 cm.
Seibel, Peter. Sztuka kodowania : sekrety wielkich programistów / Peter Seibel ; [tł. Tomasz Walczak,
Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 406 s. ; 24 cm.
str. 82
Shalloway, Alan. Projektowanie zorientowane obiektowo : wzorce projektowe / Alan Shalloway,
James R. Trott ; [tł. Piotr Rajca]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Helion", cop. 2005. - 366 s. : il., rys. ; 24 cm.
Smilgin, Radosław. Dane testowe : teoria i praktyka / Radosław Smilgin, Anna Piaskowy. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 120 s. : il. ; 24 cm.
Spolsky, Joel. Programista poszukiwany : znajdź i zatrudnij najlepszego / Joel Spolsky ; [tł. Beata
Pawlak]. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, cop. 2011. - 168 s. : il. ; 21 cm.
Spolsky, Joel. Projektowanie interfejsu użytkownika : poradnik dla programistów / Joel Spolsky ;
przekł. z jęz. ang. Lech Borkowski. - Warszawa : Mikom, 2001. - 134, [3] s. ; 24 cm.
Spraul, V. Anton. Myśl jak programista : techniki kreatywnego rozwiązywania problemów / V. Anton
Spraul ; [tł. Jacek Janusz]. - Gliwice : Helion, cop. 2013. - 280 s. : il. ; 23 cm.
Stępień, Mariusz. WAP : PHP i ASP / Mariusz Stępień. - Wyd. 2. - Gliwice : Helion, cop. 2001. - 180 s. +
CD-ROM ; 24 cm.
Stubblebine, Tony. Wyrażenia regularne : leksykon kieszonkowy / Tony Stubbleine ; [tł. Piotr Rajca]. Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 159 s. ; 17 cm.
Szajna, Janusz. TURBO PROLOG : programowanie w języku logiki / Janusz Szajna, Marian Adamski,
Tomasz Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1991. - 166, [2] s. ; 24 cm.
Sztuka pisania oprogramowania / wybór i red. Joel Spolsky ; [tł. Andrzej Grażyński]. - Gliwice :
Helion, cop. 2007. - 318, [9] s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Van-Roy, Peter. Programowanie : koncepcje, techniki i modele / Peter Van Roy, Seif Haridi ; [tł. z ang.
Bartłomiej Garbacz, Paweł Koronkiewicz, Andrzej Grażyński]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 902 s. ;
25 cm.
Vesperman, Jennifer. CVS bez tajemnic / Jennifer Vesperman ; [tł. Marek Pałczyński, Rafał Sionek]. Gliwice : "Helion", cop. 2005. - 358 s. : rys. ; 24 cm.
Williams, Al. MFC czarna księga / Al Williams ; [tł. z ang. Marcin Pancewicz, Piotr Rajca]. - Gliwice :
Helion, cop. 1999. - 506 s. + CD-ROM ; 24 cm.
Wirth, Niklaus. Wstęp do programowania systematycznego / Niklaus Wirth ; z niem. przeł. Mirosław
Grzymkowski i Danuta Prus-Grzymkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1978. XII, 147, [1] s. : rys. ; 24 cm.
Wiszniewski, Bogdan. Teoria i praktyka testowania programów / Bogdan Wiszniewski, Bogdan
Bereza-Jarociński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, cop. 2006. - 460 s. : il. ; 24
cm.
Wołoszyn, Jacek. Wprowadzenie do programowania komputerów / Jacek Wołoszyn. - Kraków :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 174, [1] s. ; 24 cm.
str. 83
Wzorce projektowe : elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku / Erich
Gamma [et al.] ; z ang. przeł. Janusz Jabłonowski ; [słowo wstępne Grady'ego Boocha]. - Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. - XXII, 455, [1] s. : il. ; 25 cm.
14. Języki programowania
14.1. Asembler
Asembler : leksykon kieszonkowy / Dawid Farbaniec. - Gliwice : Helion, 2012.
Błaszczyk, Adam. Win32ASM : Asembler w Windows : programowanie w Windows dla
wtajemniczonych / Adam Błaszczyk. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 376 s. ; 24 cm. [Dostępna także
w WG 004]
Hyde, Randall. Asembler : sztuka programowania / Randall Hyde ; [tł. Przemysław Szeremiota]. Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 816 s. : il. ; 25 cm.
Kowalczyk, Artur. Assembler / Artur Kowalczyk. - Wrocław : "Croma", 1999. - 264 s. : il. ; 24 cm.
Kruk, Stanisław. Asembler - podręcznik użytkownika / Stanisław Kruk. - Warszawa : Mikom, 1999. 108 s. : rys. ; 24 cm. [Dostępna także w WG 004]
Kruk, Stanisław. Asembler : wykłady i ćwiczenia / Stanisław Kruk. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2009. - 302, [2] s. : il. ; 24 cm.
Kruk, Stanisław. Asembler : wykłady i ćwiczenia / Stanisław Kruk. - Warszawa : "Mikom", 2003. - 259
s. : il. ; 24 cm.
Wróbel, Eugeniusz. Praktyczny kurs asemblera / Eugeniusz Wróbel. - Wyd. 2. - Gliwice : Helion, cop.
2011. - 420 s. : il. ; 24 cm.
14. Języki programowania
14.2. C/C++
Alexandrescu, Andrei. Nowoczesne projektowanie w C++ : uogólnione implementacje wzorców
projektowych / Andrei Alexandrescu ; tł. Przemysław Szeremiota. - Gliwice : Helion, 2011. - 351 s. : il.
24 cm.
Baron, Bernard. Metody numeryczne w C++Builder : zaimplementuj algorytmy numeryczne w C++ /
Bernard Baron [oraz] Łukasz Piątek. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 550, [2] s. : rys., tab., wykr. ; 24
cm + CD-ROM.
Bates, Jon. Poznaj Visual C++ 6 / Jon Bates, Tim Tompkins ; przekł. z ang. Marek Korbecki, Sławomir
Dzieniszewski. - Warszawa : Mikom, 1999. - 807, [6] s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
str. 84
Bielecki, Jan. Turbo C ++ : nowa generacja / Jan Bielecki. - Warszawa : PLJ, 1991. - 368 s. ; 24 cm.
[dostępna także w WG 004]
Bisz, Marek. Ćwiczenia z C++ Builder (wersja 3-4-5) / Marek Bisz. - Wyd. 2, rozszerz. - Warszawa :
Mikom, 2001. - 121 s. + dyskietka.
Borowik, Bohdan. Meandry języka C++. Cz. 1, Vademecum programowania / Bohdan Borowik. Kraków : OPAL PG, 1997. - 59 s. - Indeks ; 24 cm.
Borowik, Bohdan. Meandry języka C++. Cz. 2, Klasy i obiekty / Bohdan Borowik. - Kraków : OPAL PG,
1997. - 54 s. - Indeks ; 24 cm.
C++11 : nowy standard / Andrzej Stasiewicz. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.
C++Builder 5 : vademecum profesjonalisty. T. 1 / Jarrod Hollingworth [et al. ; tł. Andrzej Grażyński,
Tomasz M. Sadowski, Tomasz Kłakus]. - Gliwice : "Helion", cop. 2001. - 1035 s. : il. ; 25 cm + CD ROM.
C++Builder 5 : vademecum profesjonalisty. T. 2 / Jarrod Hollingworth [et al. ; tł. Przemysław
Szeremiota et al.]. - Gliwice : "Helion", cop. 2002. - 771 s. : il. ; 25 cm + CD ROM.
Coplien, James O. C++ : styl i technika zaawansowanego programowania : efektywne programowanie
w C++ z użyciem stylów i idiomów / James O. Coplien ; [tł. Jaromir Senczyk]. - Gliwice : "Helion", cop.
2004. - 478 s. ; 24 cm.
Daniluk, Andrzej. C++Builder : kompendium programisty : programowanie przenośnych aplikacji w
języku C++ / Andrzej Daniluk. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 495, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm +
CD-ROM.
Daniluk, Andrzej. C++Builder 2006 / Andrzej Daniluk. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. 188 s. : il. ; 21 cm.
Daniluk, Andrzej. C++Builder 2006 Borland Developer Studio 2006 : kompendium programisty /
Andrzej Daniluk. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 742, [1] s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny
(DVD-ROM).
Daniluk, Andrzej. C++Builder 5 : ćwiczenia praktyczne / Andrzej Daniluk. - Gliwice : "Helion", cop.
2001. - 125 s. : il. : ; 24 cm + dyskietka.
Dewhurst, Stephen C. C++ : kanony wiedzy programistycznej / Stephen C. Dewhurst ; [tł. z ang.
Przemysław Szeremiota]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 241 s. ; 24 cm.
Drozdek, Adam. C++ : algorytmy i struktury danych / Adam Drozdek ; [tł. Piotr Rajca, Tomasz
Żmijewski]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 612 s. : rys., tab. ; 25 cm.
Eckel, Bruce. Thinking in C++ : edycja polska / Bruce Eckel ; [tł. z ang. Piotr Imiela]. - Gliwice : Helion,
cop. 2002. - 642 s. ; 24 cm.
str. 85
Ganczarski, Janusz. C++ : wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych / Janusz Ganczarski, Mariusz
Owczarek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 446, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CDROM).
Grębosz, Jerzy. Symfonia C++ : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. T. 1 / Jerzy
Grębosz. - Kraków : Kallimach, 1996. - XI, [1], 257, [1] s. ; 24 cm.
Grębosz, Jerzy. Symfonia C++ : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. T. 2 / Jerzy
Grębosz. - Kraków : Kallimach, 1996. - s. XI, [2], 260-493, [5] ; 24 cm.
Grębosz, Jerzy. Symfonia C++ : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. T. 3 / Jerzy
Grębosz. - Kraków : Kallimach, 1996. - s. XI, [2], 496-748, [2] ; 24 cm.
Grębosz, Jerzy. Symfonia C++ : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. T. 2 / Jerzy
Grębosz. - Wyd. 4 uzup. - Kraków : Kallimach, 1999. - s. XI, [2], 260-493, [5] ; 24 cm.
Grębosz, Jerzy. Symfonia C++ : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. T. 3 / Jerzy
Grębosz. - Wyd. 4 uzup. - Kraków : Kallimach, 1999. - s. XI, [2], 496-748, [2] ; 24 cm.
Grębosz, Jerzy. Symfonia C++ standard : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. T. 1 /
Jerzy Grębosz ; Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego, Polska Akademia Nauk Kraków. Wyd. 2 zm. - Kraków : Edition 2000 : Kraków : Kallimach, 2006. - XV, 628, 24 s. ; 24 cm.
Grębosz, Jerzy. Symfonia C++ standard : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. T. 2 /
Jerzy Grębosz ; Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego, Polska Akademia Nauk Kraków. Wyd. 2 zm. - Kraków : Edition 2000 : Kraków : Kallimach, 2006. - S. XV, 629-1240, 24 ; 24 cm.
Gunnerson, Eric. Programowanie w języku C / Eric Gunnerson ; przekł. z jęz. ang. Stanisław Piech. Warszawa : Mikom, 2001. - 520 s. ; 24 cm.
Holzner, Steven. Visual C++ / Steven Holzner ; [tł. z ang. Marcin Pancewicz]. - Gliwice : Helion, 1998. 504 s. + dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Karlsson, Bjorn. Więcej niż C++ : wprowadzenie do bibliotek Boost / Bjorn Karlsson ; [tł. Przemysław
Szeremiota]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 382 s. ; 24 cm.
Kernighan, Brian W. Język ANSI C / Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie ; z ang. przeł. Danuta i
Marek Kruszewscy. - Wyd. 9. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 357, [1] s. :
rys., tab. ; 25 cm.
Kernighan, Brian W. Język ANSI C : programowanie / Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie ; [tł.
Paweł Koronkiewicz]. - Wyd. 2. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 322 s. ; 25 cm.
King, K. N. Język C : nowoczesne programowanie / K. N. King ; [tł. Przemysław Szeremiota]. - Wyd. 2. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 936 s. : il. ; 23 cm.
Koenig, Andrew. C++ : potęga języka : od przykładu do przykładu / Andrew Koenig, Barbara E. Moo ;
[tł. Przemysław Szeremiota]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 428 s. ; 24 cm.
str. 86
Kubiak, Mirosław J. Programuję w językach Turbo Pascal i C/C++ : programowanie strukturalne z
elementami programowania obiektowego / Mirosław J. Kubiak. - Warszawa : "Mikom", 2001.
Lafore, Robert. Poznaj struktury danych i algorytmy C++ w 24 godziny / Robert Lafore ; Tł. Grzegorz
Werner. - Warszawa : Intersoftland, 1999. - XXII, 477, [7] s. : il + CD ROM ; 24 cm. [dostępna także w
WG 004]
Lakos, John. C++ : projektowanie systemów informatycznych : vademecum profesjonalisty / John
Lakos ; [tł. z ang. Michał Dadan, Radosław Meryk, Wojciech Moch]. - Gliwice : Helion, [2004?]. - 687 s.
: il. ; 25 cm.
Langer, Angelika. C++ : biblioteka IOStreams i lokalizacja programów / Angelika Langer, Klaus Kreft ;
[tł. Przemysław Szeremiota]. - Gliwice : "Helion", cop. 2005. - 607 s. ; 25 cm.
Leinecker, Richard C. Visual C++6 : vademecum profesjonalisty / Richard C. Leinecker, Tom Archer ;
[tł. z ang. Marcin Pancewicz]. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 1204 s. + CD-ROM ; 25 cm. [dostępna
także w WG 004]
Liberty, Jesse. C++ : księga eksperta / Jesse Liberty ; [tł. Krzysztof Cieślak, Marek Suczyk, Andrzej
Grażyński]. - Gliwice : Helion, 1999. - 778 s. : il + CD ROM ; 24 cm.
Liberty, Jesse. Poznaj C++ w 10 minut / Jesse Liberty ; [tł. Grzegorz Michałek]. - Warszawa :
Intersoftland, 1999. - IX, 219 s. : rys. ; 21 cm.
Lippman, Stanley B. Model obiektu w C++ / Stanley B. Lippman ; z ang. przeł. Adam Malinowski. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - XXI, [1], 270 s. ; 24 cm. [dostępna także w
WG 004]
Loudon, Kyle. Algorytmy w C / Kyle Loudon ; [tł. Tomasz Żmijewski]. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. 506, [2] s. : il. ; 24 cm.
Loudon, Kyle. C++ : leksykon kieszonkowy / Kyle Loudon ; [tł. z ang. Przemysław Steć]. - Gliwice :
Helion, cop. 2003. - 164 s. ; 17 cm.
Majczak, Adam. Microsoft Visual C++ : ćwiczenia / Adam Majczak. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. 122 s. : il. ; 24 cm.
Matulewski, Jacek. C++Builder 2006 : 222 gotowe rozwiązania / Jacek Matulewski. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 492 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Matulewski, Jacek. C++Builder i Turbo C++ : podstawy / Jacek Matulewski. - Gliwice : Helion, cop.
2007. - 274 s. ; 24 cm.
Meyers, Scott. STL w praktyce : 50 sposobów efektywnego wykorzystania / Scott Meyers ; [tł. Adam
Majczak, Wojciech Moch]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 294 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG
004]
Neapolitan, Richard. Podstawy algorytmów z przykładami w C++ / Richard Neapolitan, Kumarss
Naimipour ; [tł. Bartłomiej Garbacz et al.]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 648 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
str. 87
Paczuski, Paweł. Programowanie w C++ : szkoła pisania programów od podstaw / [Paweł Paczuski]. Warszawa : Axel Springer Polska, 2005. - 112 s. : il. ; 19 cm.
Pasja C++ : szablony, pojemniki i obsługa sytuacji wyjątkowych w języku C++. T. 1 / Jerzy Grębosz. Wyd. 3, popr. - Kraków : Oficyna Kallimach : Wydawnictwo "Edition 2000", [2004].
Pasja C++ : szablony, pojemniki i obsługa sytuacji wyjątkowych w języku C++. T. 2 / Jerzy Grębosz. Wyd. 3, popr. - Kraków : Oficyna Kallimach : Wydawnictwo "Edition 2000", [2004].
Perry, Greg M. Język C w przykładach / Greg Perry ; przekł. z ang. Karol Gasiński. - Warszawa :
Mikom, 2000. - 488 s. ; 24 cm.
Plauger, P. J. Biblioteka standardowa C++ / P. J. Plauger ; z ang. przeł. Danuta Kruszewska. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. - 774 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Reisdorph, Kent. C++Builder 3 / Kent Reisdorph ; [tł. z ang. Tomasz M. Sadowski]. - Gliwice : Helion,
cop. 1998. - 900 s. ; 24 cm + CD-ROM.
Savitch, Walter J. W tonacji C++. T. 1 / Walter Savitch ; [tł. Piotr Kolczyński, Ewa Hadała-Mikołajczuk,
Agnieszka Chodkowska-Gyurics]. - Warszawa : RM, 2005. - XXIII, [1], 280 s. : fot., portr., rys. ; 24 cm.
Savitch, Walter J. W tonacji C++. T. 2 / Walter Savitch ; [tł. Piotr Kolczyński, Ewa Hadała-Mikołajczuk,
Agnieszka Chodkowska-Gyurics]. - Warszawa : RM, 2005. - S. XV, [1], 281-572 ; 24 cm.
Savitch, Walter J. W tonacji C++. T. 3 / Walter Savitch ; [tł. Piotr Kolczyński, Ewa Hadała-Mikołajczuk,
Agnieszka Chodkowska-Gyurics]. - Warszawa : RM, 2005. - S. XV, [1], 573-892 : rys. ; 24 cm.
Stasiewicz, Andrzej. C++ : ćwiczenia praktyczne / Andrzej Stasiewicz. - Gliwice : Helion, cop. 2004. 118 s. : il. ; 24 cm.
Stasiewicz, Andrzej. C++ : ćwiczenia zaawansowane / Andrzej Stasiewicz. - Gliwice : "Helion", cop.
2005. - 116, [1] s. : rys. ; 24 cm.
Stroustrup, Bjarne. Programowanie : teoria i praktyka z wykorzystaniem C++ / Bjarne Stroustrup ; [tł.
Łukasz Piwko]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 1106 s. : il. ; 25 cm.
Summit, Steve. Programowanie w języku C : FAQ Frequently Asked Questions / Steve Summit ; [tł. z
ang. Przemysław Kowalczyk]. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 396 s. ; 24 cm.
Sutter, Herb. Wyjątkowy język C++ : 40 nowych łamigłówek, zadań programistycznych i rozwiązań /
Herb Sutter ; [tł. Marcin Miklas]. - Gliwice : "Helion", cop. 2005. - 278 s. ; 24 cm.
Symfonia C++ : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. T. 1 / Jerzy Grębosz. - Wyd. 4
uzup. - Kraków : Oficyna Kallimach, 1999.
Symfonia C++ : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. T. 2 / Jerzy Grębosz. - Wyd. 4
uzup. - Kraków : Oficyna Kallimach, 1999.
Symfonia C++ : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. T. 3 / Jerzy Grębosz. - Wyd. 4
uzup. - Kraków : Oficyna Kallimach, 1999.
str. 88
Williams, Mickey. Visual C++6 : programowanie dla Internetu i ActiveX : księga eksperta / Mickey
Williams, David Bennett ; [tł. Adam Fiącek]. - Gliwice : "Helion", cop. 2001. - 450 s. : il. ; 25 cm + CD
ROM.
Williams, Robin. Prezentacja, która robi wrażenie / Robin Williams ; [tł. Aleksander Jurczak, Sławomir
Kupisz]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 167 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Wilson, Matthew. C++ : gotowe rozwiązania dla programistów / Matthew Wilson ; [tł. z ang.
Zbigniew Banach, Tomasz Walczak, Michał Dadan]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 694 s. ; 24 cm + CDROM.
Wołoszyn, Jacek. Podstawy programowania obiektowego w języku C++ / Jacek Wołoszyn. - Kraków :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 178, [1] s. ; 24 cm.
Wołoszyn, Jacek. Wprowadzenie do języka C / Jacek Wołoszyn. - Kraków : Akademia Ekonomiczna.
Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 243, [2] s. + dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Zhang, Tony. Poznaj C w 24 godziny / Tony Zhang ; tł. [z ang.] Adam Majczak. - Warszawa :
Intersoftland, 1998. - XXII, 459 s. + CD-ROM ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
14. Języki programowania
14.3. C#
Boduch, Adam. Wstęp do programowania w języku C# / Adam Boduch. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2006. - 390 s. : il. ; 24 cm.
C# : od podszewki / Jon Skeet ; [tł. Janusz Grabis]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.
C# : tworzenie aplikacji sieciowych : gotowe projekty / Sławomir Orłowski, Maciej Grabek. - Gliwice :
Helion, cop. 2012.
C# i ASP.NET : błyskawiczny kurs tworzenia aplikacji WWW w języku C# / Jose Mojica ; [tł. Wojciech
Moch, Radosław Meryk]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2004.
Hoffman, Kevin. Microsoft Visual C# 2005 : kompletny przewodnik po języku C# / Kevin Hoffman ; [tł.
Marcin Winiarski, Tomasz Grochowski, Dariusz Małyszko]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2007. - 682 s. : il. ; 25 cm.
Język C# : programowanie dla platformy .NET w środowisku Borland C# Builder / Jacek Matulewski.
- Michałowice : Komputerowa Oficyna Wydawnicza Help, 2004.
Kingsley-Hughes, Adrian. C# 2005 : warsztat programisty / Adrian Kingsley-Hughes, Kathie KingsleyHughes ; [tł. Wojciech Demski]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 390 s. : il. ; 25 cm.
Liberty, Jesse. C# : programowanie / Jesse Liberty ; [tł. Tomasz Walczak]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2006. - 595 s. : il. ; 24 cm.
str. 89
Liberty, Jesse. C# 2005 : wprowadzenie / Jesse Liberty, Brian MacDonald ; [tł. Ireneusz Jakóbik,
Tomasz Walczak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 464 s. ; 24 cm.
Liberty, Jesse. Visual C# 2005 / Jesse Liberty ; [tł. Przemysław Szeremiota]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2006. - 277, [1] s. : il. ; 24 cm.
Martin, Robert C. Agile : programowanie zwinne : zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania
oprogramowania w C# / Robert C. Martin, Micah Martin ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 843 s. : il. ; 25 cm.
Matulewski, Jacek. C#3.0 i .NET 3.5 : technologia LINQ / Jacek Matulewski. - Gliwice : HELION, 2008. 87 s. : rys. ; 24 cm.
Metsker, Steven John. C# : wzorce projektowe / Steven John Metsker ; [tł. z ang. Zbigniew Banach,
Krzysztof Trawiński]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 411 s. : il. ; 25 cm.
Michelsen, Klaus. Język C# : szkoła programowania / Klaus Michelsen ; [tł. Krystyna Zięba et al.]. Gliwice : Helion, cop. 2007. - 1126 s. ; 25 cm.
Mojica, Jose. C# i ASP.NET : błyskawiczny kurs tworzenia aplikacji WWW w języku C# / Jose Mojica ;
[tł. Wojciech Moch, Radosław Meryk]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 452 s. ; 24 cm. [dostępna
także w WG 004]
Orłowski, Sławomir. C# : tworzenie aplikacji sieciowych : 101 gotowych projektów / Sławomir
Orłowski. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 258 s. ; 24 cm.
Troelsen, Andrew W. Język C# 2010 i platforma .Net 4 / Andrew Troelsen ; tł. Maciej Baranowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - XXVII, [1], 1300 s. : il. ; 29 cm.
14. Języki programowania
14.4. Delphi
Biernat, Jan. Ćwiczenia z podstawowych komponentów Delphi / Jan Biernat. - Warszawa : Mikom,
2001. - 114 s. + dyskietka ; 24 cm.
Boduch, Adam. Delphi 2005 : kompendium programisty / Adam Boduch. - Gliwice : "Helion", cop.
2005. - 1046 s. : il. ; 24 cm + CD ROM.
Boduch, Adam. Delphi 7 : kompendium programisty / Adam Boduch. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. 684, [4] s. : tab. ; 24 cm + CD-ROM.
Boduch, Adam. Delphi 8.NET : kompendium programisty / Adam Boduch. - Gliwice : "Helion", cop.
2004. - 838, [2] s. : fot. ; 24 cm + CD-ROM. [dostępna także w WG 004]
str. 90
Jakubowski, Arkadiusz. Delphi 4 : księga eksperta / Arkadiusz Jakubowski. - Gliwice : Helion, cop.
1999. - 537 s. + CD-ROM ; 24 cm.
Kunowski, Maciej. Delphi 7 : ćwiczenia / Maciej Kunowski. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 81 s. : il. ;
24 cm.
Matulewski, Jacek. ABC Delphi 2006 / Jacek Matulewski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006.
- 330 s. : il. ; 23 cm.
Mościcki, Artur. Oracle 10g i Delphi : programowanie baz danych : błyskawiczne tworzenie
profesjonalnych aplikacji bazodanowych / Artur Mościcki, Igor Kruk. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2006. - 388, [3] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Orłowski, Andrzej. Delphi 2006 : ćwiczenia praktyczne / Andrzej Orłowski. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2006. - 127 s. : il. ; 21 cm.
Osier, Dan. Delphi 3 / Dan Osier, Steve Grobman, Steve Batson ; [tł. z ang. Adam Bochenek]. - Gliwice
: Helion, cop. 1997. - 418 s. + dyskietka ; 24 cm.
Pacheco, Xavier. Delphi dla .NET : vademecum profesjonalisty / Xavier Pacheco ; [tł. Mikołaj
Szczepaniak, Szymon Kobalczyk, Rafał Jońca]. - Gliwice : "Helion", cop. 2005. - 939 s. : rys. ; 25 cm +
dysk optyczny (CD-ROM).
Pamuła, Teresa. Aplikacje w Delphi : przykłady / Teresa Pamuła. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2007. - 354 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Pamuła, Teresa. Aplikacje w Delphi : przykłady : praktyczne rozwiązania konkretnych problemów /
Teresa Pamula. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 260 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Reisdorph, Kent. Delphi 6 dla każdego : przewodnik dla wszystkich zainteresowanych problematyką
efektywnego tworzenia profesjonalnych aplikacji / Kent Reisdorph ; [oprac. wrsji pol. Andrzej
Grażyński]. - Gliwice : Helion, cop. 2001. - 859 s. ; 24 cm.
Snarska, Agnieszka. Ćwiczenia z Delphi 3.0 / Agnieszka Snarska. - Warszawa : Mikom, 1999. - 129 s. :
rys., 1 wykr + dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Sterna, Wojciech. Delphi : 10 praktycznych programów / Wojciech Sterna. - Warszawa : "Mikom",
2005. - 242, [1] s. : rys. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Szmit, Maciej. Delphi : błyskawiczne wprowadzenie do jednego z najpopularniejszych środowisk
programistycznych / Maciej Szmit. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 222, [1] s. : il. ; 23 cm + dysk
optyczny (CD-ROM).
Wybrańczyk, Marian. Delphi 7 i bazy danych : tworzenie profesjonalnych aplikacji / Marian
Wybrańczyk. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 240 s. : rys., tab. ; 24 cm.
str. 91
14. Języki programowania
14.5. Python
Knowlton, James O. Python : projekty do wykorzystania / James O. Knowlton ; [tł. Marek Pętlicki]. Gliwice : Helion, cop. 2010. - 260 s. : il. ; 25 cm.
Lutz, Mark. Python : leksykon kieszonkowy / Mark Lutz ; [tł. z ang. Marek Kubicz]. - Gliwice : Helion,
cop. 2001. - 92 s. ; 17 cm.
Lutz, Mark. Python : wprowadzenie / Mark Lutz, David Ascher ; [tł. Zygmunt Wereszczyński]. - Gliwice
: "Helion", cop. 2002. - 364, [1] s. : il. ; 24 cm.
Martelli, Alex. Python : receptury / Alex Martelli, Anna Martelli Ravenscroft, David Ascher ; [tł. z ang.
Wojciech Moch, Marek Pętlicki]. - Gliwice : "Helion", cop. 2006. - 840, [7] s. ; 24 cm.
Mysior, Marian. IronPython Studio / Marian Mysior. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2009. - 172 s. : il. ; 24 cm.
Python : od podstaw / Peter Norton [et al. ; tł. Rafał Jońca]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2006. - 698 s. : il. ; 25 cm.
Summerfield, Mark. Python 3 : kompletne wprowadzenie do programowania / Mark Summerfield ;
[tł. Robert Górczyński]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 636 s. ; 23 cm.
14. Języki programowania
14.6. Perl
Blank-Edelman, David N. Perl dla administratorów systemów / David N. Blank-Edelman ; [tł. z ang.
Piotr Kresak]. - Warszawa : RM, cop. 2000. - XIV, 420, [1] s. ; 24 cm.
Castro, Elizabeth. PERL i CGI : nauka pisania skryptów / Elizabeth Castro ; przekł z ang. Piotr
Nowakowski. - Warszawa : Mikom, 1999. - 266 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Colburn, Rafe. CGI / Rafe Colburn ; [tł. z ang. Michał Mosiewicz]. - Gliwice : Helion, cop. 1998. - 343 s.
; 24 cm.
Conway, Damian. Perl : najlepsze rozwiązania / Damian Conway ; [tł. Grzegorz Werner]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 482, [5] s. ; 24 cm.
Descartes, Alligator. Perl DBI : programowanie / Alligator Descartes i Tim Bunce ; [tł. Adam
Podstawczyński]. - Warszawa : RM, 2000. - XIII, [1], 305, [1] s. ; 24 cm.
Fitzgerald, Michael. Wyrażenia regularne : wprowadzenie / Michael Fitzgerald ; [tł. Robert
Górczyński]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 167, [1] s. : il. ; 21 cm.
str. 92
Foy, Brian D. Perl - mistrzostwo w programowaniu / Brian D. Foy ; przedm. Randal L. Schwartz ; [tł.
Grzegorz Werner]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 296 s. : il. ; 24 cm.
Langworth, Ian. Perl : testowanie / Ian Langworth & Chromatic ; [tł. Maja Królikowska]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 230, [2] s. ; 24 cm.
Lemay, Laura. Perl dla każdego / Laura Lemay ; [tł. Janusz Grabis]. - Gliwice : Helion, 2000. - 646 s. ;
24 cm. [dostępna także w WG 004]
Perl : wprowadzenie / Randal L. Schwartz, Tom Phoenix, Brian D Foy ; [tł. Rafał Szpoton]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006.
Pierce, Clinton. Poznaj Perl w 24 godziny / Clinton Pierce ; tł. Tomasz Rabij. - Warszawa :
Intersoftland, 2000. - XVIII, 463 s. : il. ; 24 cm.
Schwartz, Randal L. Perl : wprowadzenie / Randal L. Schwartz, Tom Christiansen ; [tł. z ang. Michał
Jęczalik, Marcin Jagodziński]. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 254 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG
004]
Schwartz, Randal L. Perl dla średnio zaawansowanych / Randal L. Schwartz, Brian D. Foy, Tom
Phoenix ; [tł. Tomasz Walczak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 262, [1] s. : il. ; 24 cm.
Wyrażenia regularne / Jeffrey E. F. Friedl ; [tł. Adam Podstawczyński]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2001.
14. Języki programowania
14.7. J2ME, J2EE
Alur, Deepak. Core J2EE : wzorce projektowe : najlepsze praktyki i strategie projektowania / Deepak
Alur, John Crupi, Dan Malks ; przedm. autorstwa Grady'ego Boocha i Martina Fowlera ; [tł. z ang.
Maciej Gorywoda]. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 360 s. ; 25 cm.
Crawford, William. J2EE : stosowanie wzorców projektowych / William Crawford, Jonathan Kaplan ;
[tł. Jaromir Senczyk]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 386 s. : rys. ; 24 cm. [dostępna także w WG
004]
J2EE : vademecum profesjonalisty / Stephanie Bodoff [et al. ; tł. z ang. Piotr Rajca et al.]. - Gliwice :
"Helion", cop. 2005. - 1284 s. ; 24 cm + CD-ROM. [dostępna także w WG 004]
Rychlicki-Kicior, Krzysztof. J2ME : praktyczne projekty / Krzysztof Rychlicki-Kicior. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 212 s. : il. ; 24 cm.
str. 93
14. Języki programowania
14.8. Java
Barteczko, Krzysztof. Ćwiczenia z... Java : wykłady i ćwiczenia / Krzysztof Barteczko. - Warszawa :
Mikom, 2000. - 331 s. ; 24 cm.
Bielecki, Jan. Java 3 : programowanie współbieżne, obiektowe i zdarzeniowe do Windows 95/98/NT /
Jan Bielecki. - Gliwice : Helion, cop. 1999. - 602 s. + dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Bielecki, Jan. Java 4 Swing. T. 1 / Jan Bielecki. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 548 s. + dyskietka. Bibliogr. - Indeks ; 24 cm.
Bielecki, Jan. Java 4 Swing. T. 2 / Jan Bielecki. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 720 s. + dyskietka Indeks ; 24 cm.
Bielecki, Jan. Java na uczelni / Jan Bielecki. - Gliwice : Helion, cop. 1999. - 458 s. + dyskietka ; 24 cm.
Brackeen, David. Java : tworzenie gier : wykorzystaj do tworzenia gier najpopularniejszy język
programowania ery internetu : wyświetlanie grafiki z akceleracją sprzętową, sztuczna inteligencja,
system sterowania grą, efekty dźwiękowe działające w czasie rzeczywistym / David Brackeen, Bret
Barker, Laurence Vanhelsuwe ; [tł. z ang. Sławomir Dzieniszewski, Paweł Gonera, Mikołaj
Szczepaniak]. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 782 s. : il. ; 24 cm.
Core Java Data Objects / Sameer Tyagi [et al. ; tł. Jaromir Senczyk]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. 456 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Eckel, Bruce. Thinking in Java : wprowadzenie do programowania zorientowanego obiektowo w sieci
www : edycja polska / Bruce Eckel ; [tł. z ang. Adrian Nowak, Łukasz Fryz, Szymon Kobalczyk]. Gliwice : Helion, cop. 2001. - 816 s. ; 24 cm.
Fisher, Timothy. Java : rozmówki / Timothy R. Fisher ; [tł. Przemysław Szeremiota]. - Gliwice : Helion,
cop. 2007. - 268 s. ; 17 cm.
Grochala, Michał. Java : aplikacje bazodanowe / Michał Grochala. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 94 s.
; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Gupta, Arun. Java EE 6 : leksykon kieszonkowy / Arun Gupta ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 182, [2] s. : il. ; 20 cm.
Harold, Elliotte Rusty. Java : programowanie sieciowe / Elliotte Rusty Harold ; [tł. z ang. Katarzyna
Tryc, Grzegorz Werner]. - Warszawa : RM, cop. 2001. - XXIV, 671, [1] s. ; 24 cm.
Head first design patterns : edycja polska / Eric Freeman [et al. ; tł. z ang. Paweł Koronkiewicz,
Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 655 s. : il. ; 23 cm.
Horstmann, Cay S. Core Java 2 : techniki zaawansowane / Cay S. Horstmann, Gary Cornell ; [tł. z ang.
Jaromir Senczyk]. - Wyd. 2. - Gliwice : "Helion", cop. 2005. - 1143 s. : il. ; 25 cm.
str. 94
Hunt, Charlie. Wydajność Javy / Charlie Hunt, Binu John ; [tł. Lech Lachowski]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 524 s. : il. ; 24 cm.
Java : kompendium programisty / Herbert Schildt ; [tł. z ang. Rafał Jońca, Mikołaj Szczepaniak, Jakub
Thiele-Wieczorek]. - Gliwice : "Helion", cop. 2005.
Java : współbieżność dla praktyków / Brian Goetz [et al. ; tł. Rafał Jońca]. - Gliwice : Helion, cop.
2007. - 375 s. : il. ; 24 cm.
Java ME : tworzenie zaawansowanych aplikacji na smartfony / Ovidiu Iliescu ; [Paweł Koronkiewicz,
Robert Górczyński]. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Kamińska, Anna. Java : kurs podstawowy : najnowsza wersja Java SE 6 / Anna Kamińska. - Poznań :
Nakom, cop. 2008. - 223 s. : il. ; 23 cm.
Kubiak, Mirosław J. Java : zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami / Mirosław J.
Kubiak. - Gliwice : Helion, 2011. - 110 s. : il. ; 22 cm.
Lis, Marcin. Java : leksykon kieszonkowy / Marcin Lis. - Gliwice : "Helion", cop. 2005. - 138 s. ; 17 cm.
Lis, Marcin. Java : praktyczny kurs / Marcin Lis. - Wyd. 3. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. 400 s. : il. ; 24 cm.
Lis, Marcin. Praktyczny kurs Java / Marcin Lis. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 382 s. : fot., rys., wykr.
; 24 cm + CD-ROM.
Matulewski, Jacek. JBuilder X : efektywne programowanie w Javie / Jacek Matulewski. - Gliwice :
"Helion", cop. 2004. - 378, [6] s. : rys., tab. ; 24 cm + CD-ROM.
McLaughlin, Brett. Java 1.5 Tiger / Brett McLaughlin, David Flanagan ; [tł. Jaromir Senczyk]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2005. - 222, [1] s. ; 23 cm.
McLaughlin, Brett. Java i XML / Brett McLaughlin ; [tł. z ang. Adam Podstawczyński]. - Gliwice :
Helion, cop. 2001. - 398, [1] s. : il. ; 24 cm.
Morgan, Mike. Poznaj język JAVA 1.2 / Mike Morgan ; przekł. z ang. Sławomir Osiak, Jacek Lampart. Warszawa : Mikom, 1999. - 817 s. ; 24 cm.
Potts, Steve. Java w zadaniach / Steve Potts ; [przekł. z ang. Grzegorz Werner]. - Wrocław :
Robomatic, cop. 2001. - 464 s. ; 25 cm + CD-ROM.
Romowicz, Wojciech. Java Server Pages oraz inne komponenty JavaPlatform / Wojciech Romowicz. Gliwice : Helion, cop. 2001. - 221 s. ; 24 cm.
Schildt, Herbert. Java : kompendium programisty / Herbert Schildt ; [tł. z ang. Rafał Jońca, Mikołaj
Szczepaniak, Jakub Thiele-Wieczorek]. - Gliwice : "Helion", cop. 2005. - 1111 s. ; 24 cm.
Schildt, Herbert. Java : sztuka programowania / Herbert Schildt, James Holmes ; [tł. Rofał! Jońca]. Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 336 s. : fot. ; 24 cm.
str. 95
Sierra, Kathy. Head first EJB : edycja polska / Kathy Sierra & Bert Bates ; [tł. z ang. Piotr Rajca, Rafał
Jońca]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 719 s. : il. ; 23 cm.
Smith, Dori. Po prostu Java 2 / Dori Smith ; [tł. z ang. Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice : Helion, cop.
2002. - 356 s. : il. ; 23 cm.
Spring w akcji / Craig Walls ; [tł. Jacek Kowolik, Krzysztof Wołowski]. - Wyd. 3. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2013.
Stelting, Stephen. Java : obsługa wyjątków, usuwanie błędów i testowanie kodu / Stephen Stelting ;
[tł. z ang. Adam Bochenek]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 374 s. : il. ; 25 cm.
Tate, Bruce. Spring / Bruce Tate, Justin Gehtland ; [tł. z ang. Piotr Rajca]. - Gliwice : Helion, cop. 2006.
- 267, [4] s. : rys. ; 23 cm.
Tate, Bruce. Więcej niż Java / Bruce A. Tate ; [tł. Paweł Koronkiewicz]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2006. - 176, [7] s. : il. ; 24 cm.
Wierzbicki, Marek. Java : programowanie obiektowe / Marek Wierzbicki. - Gliwice : Helion, cop.
2006. - 262, [1] s. : il. ; 24 cm.
14. Języki programowania
14.9. Ruby
Benson, Edward. Rails : sztuka programowania / Edward Benson ; [tł. Rafał Jońca]. - Gliwice : Helion,
cop. 2009. - 334 s. ; 25 cm.
Carlson, Lucas. Ruby : receptury / Lucas Carlson, Leonard Richardson ; [tł. Andrzej Grażyński,
Radosław Meryk]. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 886, [1] s. ; 24 cm.
Chak, Dan. Rails : projektowanie systemów klasy enterprise / Dan Chak ; [tł. Andrzej Grażyński]. Gliwice : Helion, cop. 2010. - 324 s. : il. ; 24 cm.
Clinton, Jason. Ruby : rozmówki / Jason D. Clinton ; [tł. Anna Trojan]. - Gliwice : Helion, cop. 2009. 230, [9] s. ; 17 cm.
Ediger, Brad. Rails : zaawansowane programowanie / Brad Ediger ; [tł. Paweł Gonera]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2009. - 328, [1] s. ; 24 cm.
Fitzgerald, Michael. Ruby : leksykon kieszonkowy / Michael Fitzgerald ; [tł. Anna Trojan]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 186 s. ; 17 cm.
Fitzgerald, Michael. Ruby : wprowadzenie / Michael Fitzgerald ; [tł. Adam Jarczyk]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 232, [7] s. : il. ; 24 cm.
str. 96
Fulton, Hal. Ruby : tao programowania w 400 przykładach / Hal Fulton ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 904 s. : il. ; 24 cm.
Hartl, Michael. RailsSpace : tworzenie społecznościowych serwisów internetowych w Ruby on Rails /
Michael Hartl, Aurelius Prochazka ; [tł. Marcin Rogóż]. - Gliwice : Helion, cop. 2008. - 550 s. : rys. ; 26
cm.
Olsen, Russ. Ruby - wzorce projektowe / Russ Olsen ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 362 s. ; 25 cm.
Orsini, Rob. Rails : receptury / Rob Orsini ; [tł. Leszek Sagalara, Łukasz Piwko]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 506, [5] s. : il. ; 24 cm.
Pugh, Steve. Ruby : praktyczne skrypty, które rozwiążą trudne problemy / Steve Pugh ; [tł. Tomasz
Walczak, Marek Kowalcze]. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 226 s. : il. ; 23 cm.
Rappin, Noel. Ruby on Rails : zaawansowane programowanie / Noel Rappin ; [tł. Justyna Walkowska].
- Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009. - 486 s. ; 25 cm.
Sobczak, Michał. Ruby on Rails : ćwiczenia / Michał Sobczak. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2007. - 186 s. : il. ; 21 cm.
Tate, Bruce. Ruby on Rails : wprowadzenie / Bruce A. Tate, Curt Hibbs ; [tł. Sławomir Dzieniszewski]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 182, [1] s. : il. ; 24 cm.
Ullman, Larry E. Ruby / Larry Ullman ; [tł. Artur Przybyła, Łukasz Suma, Grzegorz Werner]. - Gliwice :
Helion, cop. 2009. - 446 s. ; 23 cm.
14. Języki programowania
14.10. Pascal
Besta, Piotr. Tworzenie gier 2D i 3D w języku Turbo Pascal : grafika BGI a gry, Assembler najtrudniejszy język świata, jak działają gry?, obrazy - próba stworzenia własnej rzeczywistości, efekty
specjalne, animacja, dźwięk, komunikacja z graczem i wyświetlanie tekstu / Piotr Besta. - Gliwice :
"Helion", cop. 2002. - 414 s. : il. ; 24 cm.
Bielecki, Jan. Grafika TURBO : od TURBO PASCALA 4.0 do TURBO C 1.5 / Jan Bielecki. - Warszawa :
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989. - 302, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Glaza, Danuta. Turbo Pascal w zadaniach z komentarzem / Danuta Glaza, Elżbieta Krasowska. Warszawa : "Edu-Mikom", 1998. - 143 s., [2] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
Gospodarowicz, Andrzej. Wstęp do programowania w języku PASCAL / Andrzej Gospodarowicz. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1989. - 174, [2] s. : rys. ; 24 cm.
str. 97
Jakubczyk, Kazimierz. Turbo Pascal i Borland C++ : przykłady / Kazimierz Jakubczyk. - Wyd. 2. Gliwice : "Helion", cop. 2006. - 372 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Jankowski, Bronisław. Grafy : algorytmy w Pascalu : od problemów do programu / Bronisław
Jankowski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Mikom", 2003. - 331, [1] s. : rys. ; 24 cm + CD-ROM.
Jarża, Ryszard. Turbo Pascal 7.0 : szkoła programowania / Ryszard Jarża. - Wrocław : Robomatic,
[1996]. - 414 s. + dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Kierzkowski, Andrzej. Turbo Pascal : ćwiczenia praktyczne / Andrzej Kierzkowski. - Gliwice : Helion,
cop. 2000. - 144 s. + dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Kierzkowski, Andrzej. Turbo Pascal : poradnik dla nauczyciela / Andrzej Kierzkowski, Tomasz M.
Sadowski. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 342 s. ; 21 cm.
Kott, Ryszard K. Programowanie w języku PASCAL / Ryszard K. Kott. - Wyd. 2. - Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1990. - 253, [3] s. : rys. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Kubiak, Mirosław J. Turbo Pascal : zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami /
Mirosław J. Kubiak. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, cop. 2011. - 128 s. : il. ; 21 cm.
Kwasowiec, Włodzimierz. Sztuka programowania w Pascalu : od podstaw / Włodzimierz Kwasowiec.
- Warszawa : Wydawnictwo Translator, cop. 2008. - 268 s. : il. ; 24 cm.
Majczak, Adam. Pascal od podstaw / Adam Majczak. - Warszawa : "Translator", cop. 2001. - 158 s. :
il. ; 24 cm.
Majczak, Adam. Poznaj Turbo Pascal w 24 godziny / Adam Majczak. - Warszawa : Intersoftland, 1999.
- XI, 292 s. : rys + dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Majewski, Mirosław Lucjan. TURBO PASCAL dla początkujących / Mirosław Lucjan Majewski. Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1990. - 240 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Marciniak, Andrzej. Borland Pascal 7.0 z elementami programowania. Cz. 2 a, Biblioteka Turbo Vision
2.0 / Andrzej Marciniak. - Poznań : Nakom, 1997. - XVII, [3], 561 s. ; 23 cm.
Marciniak, Andrzej. Borland Pascal 7.0 z elementami programowania. Cz. 2 b, Biblioteka
ObjectWindows / Andrzej Marciniak. - Poznań : Nakom, 1997. - S. XIV, [563]-944 ; 23 cm.
Marciniak, Andrzej. Borland Pascal 7.0 z elementami programowania. Cz. 2 c, Łącze programowe do
Windows / Andrzej Marciniak. - Poznań : Nakom, 1997. - S. XIV, [945]-1417, [1] ; 23 cm.
Marciniak, Andrzej. TURBO PASCAL 5.5 / Andrzej Marciniak. - Poznań : Nakom, 1991. - 592 s., [2] s.
tabl. : faks., rys. ; 24 cm.
Marciniak, Andrzej. TURBO PASCAL 5.5 / Andrzej Marciniak. - Warszawa ; Poznań : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe. Oddział, 1990. - 610 s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm.
str. 98
Marciniak, Andrzej. Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania. Cz. 1, Środowiska programowe,
język programowania, programy narzędziowe / Andrzej Marciniak. - Poznań : "Nakom", 2001. - XVIII,
[2], 907 s. : rys., wykr. ; 23 cm.
Marciniak, Andrzej. Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania. Cz. 2, Biblioteka Turbo Vision 2.0
/ Andrzej Marciniak. - Poznań : "Nakom", 2001. - XII, 561 s. : rys. ; 23 cm.
Pascal - to proste / P. K. McBride ; [tł. Tomasz Zajbt]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 2001.
Porębski, Wiesław. PASCAL : wprowadzenie do programowania / Wiesław Porębski. - Warszawa :
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - 264 s. : rys. ; 21 cm.
14. Języki programowania
14.11. Visual
Avery, James. 100 sposobów na Visual Studio / James Avery ; [tł. z ang. Bartłomiej Garbacz, Daniel
Kaczmarek]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 466, [1] s. : il. ; 24 cm.
Czogalik, Bogdan. ABC Visual Basic 6 / Bogdan Czogalik. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 300 s. +
dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Czogalik, Bogdan. Visual Basic 6 : ćwiczenia praktyczne / Bogdan Czogalik. - Gliwice : Helion, 2000. 149, [3] s. : il + dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Davis, Harold. Po prostu Visual Basic 6 / Harold Davis ; [tł. z ang. Bogdan Czogalik]. - Gliwice : Helion,
cop. 2000. - 312 s. ; 23 cm. [dostępna także w WG 004]
Grand, Mark. Visual Basic.NET : wzorce projektowe / Mark Grand, Brad Merrill ; [tł. Mikołaj
Szczepaniak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 574 s. : il. ; 24 cm.
Korol, Julitta. Visual Basic w Excelu 2000 : programowanie dla każdego / Julitta Korol. - Warszawa :
"Mikom", 2001. - 716 s. : il. ; 24 cm + dyskietka.
Liberty, Jesse. Visual Basic 2005 : programowanie / Jesse Liberty ; [tł. Daniel Kaczmarek]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 564 s. : il. ; 24 cm.
Lula, Paweł. Programowanie w środowisku MS Windows Visual Basic / Paweł Lula. - Kraków :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 146 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
MacDonald, Matthew. Visual Basic 2005 / Matthew MacDonald ; [tł. Grzegorz Werner]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 285, [2] s. : il. ; 23 cm.
Perry, Greg M. Visual Basic 6 / Greg Perry, Sanjaya Hettihewa ; [tł. z ang. Jadwiga Gnybek]. - Gliwice :
Helion, cop. 1998. - 416 s. + CD-ROM ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
str. 99
Powers, Lars. Microsoft Visual Studio 2005 : księga eksperta / Lars Powers, Mike Snell ; [tł. Tomasz
Walczak, Maria Chaniewska]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 840 s. : il. ; 25 cm.
Sanna, Paul. Visual Basic dla Aplikacji 5 w zastosowaniach / napisał Paul Sanna przy współudz. Christy
Anderson [et al. ; tł. z ang. Przemysław Gniewek]. - Warszawa : LT&P, cop. 1998. - XXVI, [2], 802, [1] s.
; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Stephens, Rod. Visual Basic 2008 : warsztat programisty / Rod Stephens ; [tł. Łukasz Piwko]. - Gliwice
: Helion, cop. 2009. - 1220 s : il. ; 25 cm.
Visual Basic 2005 : almanach / Tim Patrick [et al.] ; tł. Mikołaj Szczepaniak. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2007. - 878 s. ; 24 cm.
Wileczek, Rafał. Visual C++ : 2005 express edition : tworzenie aplikacji dla Windows / Rafał Wileczek.
- Gliwice : "Helion", cop. 2006. - 166, [1] s. : rys. ; 24 cm.
Willis, Thearon. Microsoft Visual Basic 2010 / Thearon Willis, Bryan Newsome ; [tł. Tomasz Walczak].
- Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 726 s. : il. ; 25 cm.
Willis, Thearon. Visual Basic 2005 / Thearon Willis, Bryan Newsome ; [tł. Tomasz Walczak]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 862, [1] s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
15. Grafika komputerowa
Adobe Creative Suite 2/2PL : oficjalny podręcznik / [tł. Piotr Cieślak, Gabriela Wiśniewska]. - Gliwice
: Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 326, [1] s. : il kolor. ; 23 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Austin, Tricia. Projektowanie dla nowych mediów / Tricia Austin, Richard Doust ; [tł. Aleksander
Garbiński]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008. - 192 s. : il. kolor. ; 26 cm.
[dostępna także w WG 004]
Babiuch, Mirosław. SolidWorks 2006 w praktyce / Mirosław Babiuch. - Gliwice : Helion, cop. 2007. 375 s. : il. ; 24 cm.
Birn, Jeremy. Cyfrowe oświetlenie i rendering / Jeremy Birn ; [tł. Remigiusz Zagrobelski]. - Wyd. 2. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 447 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Cohen, Luanne Seymour. Podstawy fotomontażu i tworzenia kolaży : kilkadziesiąt ciekawych i
wartościowych technik tworzenia kolaży i kompozycji graficznych / Luanne Seymour Cohen ; [tł.
Marcin Samodulski]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 240 s. : fot. kolor. ; 24 cm.
Cohen, Sandee. Po prostu FreeHand 8 / Sandee Cohen ; [tł. z ang. Patrycja Domagała, Kazimierz
Gajewski]. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 290 s. : il. ; 23 cm.
Dymek, Marek. Ćwiczenia z Picture Publisher 8.0 : obróbka grafiki / Marek Dymek. - Warszawa :
Mikom, 2001. - 104, [1] s., [4] s. tabl. : il. ; 24 cm.
str. 100
Erlank, Steve. PowerBuilder 6.0 : oficjalny podręcznik / Steve Erlank, Craig Levin ; przekł. z ang.
Andrzej Zieliński, Ion Iona. - Warszawa : Mikom, 1998. - 608 s. + dyskietka ; 24 cm.
Fernandez, Judi N. Grafika w Internecie : GIF, JPEG, BMP / Judi N. Fernandez ; przekł. z ang.
Agnieszka Gradomska. - Warszawa : Mikom, 1998. - 218 s. : fot + dyskietka ; 24 cm.
Fleming, Bill. Animacja cyfrowych twarzy / Bill Fleming, Darris Dobbs ; [tł. z ang. Łukasz Oberlan]. Gliwice : Helion, cop. 2002. - 382 s., [4] s. tabl. : il + CD-ROM.
Gorczyca, Adam. Allplan FT : Teoria i praktyka / Adam Gorczyca. - Gliwice : Helion, cop. 2002. - 140,
[1] s. : il. ; 24 cm.
Grafika vectorowa : szkolenie podstawowe / Von Glitschka ; [tł. Joanna Pasek] - Gliwice : Helion,
cop. 2012.
Jankowski, Michał. Elementy grafiki komputerowej / Michał Jankowski. - Warszawa : Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, 1990. - 241, [7] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm.
Kapias, Krystian. SolidWorks 2001 Plus : podstawy / Krystian Kapias. - Gliwice : Helion, cop. 2003. 88 s. : il. ; 24 cm.
Kazimierczak, Grzegorz. Solid Edge 17 : podstawy / Grzegorz Kazimierczak. - Gliwice : Helion, cop.
2005. - 351 s. : il. ; 24 cm.
Marciniak, Andrzej. Grafika komputerowa w języku Turbo Pascal / Andrzej Marciniak. - Wyd. 2. Poznań : Nakom, 1998. - 674 s. : il. ; 23 cm.
Matulewski, Jacek. ACDSee : ćwiczenia / Jacek Matulewski, Katarzyna Matulewska, Sławek
Pogodziński. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 144 s. : fot., rys. ; 24 cm.
Meller-Kawa, Agnieszka. Cinema 4D / Agnieszka Meller-Kawa, Agnieszka Sikorska-Długaj. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 488 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Modelowanie w programie Solid Edge : podstawy / Tomasz Gawroński. - Warszawa : Wydawnictwo
Rea, cop. 2009.
Mortier, R. Shamms. Bryce 4 F/X : efekty specjalne / R. Shamms Mortier ; [tł. z ang. Wojciech
Pazdur]. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 380 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Mortier, R. Shamms. Poser 4 : zaludnij wirtualne światy trójwymiarowymi postaciami ludzkimi i
zwierzęcymi / R. Shamms Mortier ; [tł. z ang. Rafał Jońca et al.]. - Gliwice : Helion, cop. 2001. - 547,
[1], [4] s. tabl. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Multimedia i grafika komputerowa / Radosław Jaworski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2010.
Myrda, Grzegorz. GIS czyli Mapa w komputerze / Grzegorz Myrda. - Gliwice : Helion : Autodesk,
1997. - 104 s. : mapy, rys., wykr. ; 24 cm. [dostępna także w WG 91]
str. 101
Noga, Bogdan. Inventor : podstawy projektowania / Bogdan Noga. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2011. - 462 s. : il. ; 25 cm.
Persidsky, Andre. Director MX : błyskawiczny kurs tworzenia prezentacji multimedialnych / Andre
Persidsky, Mark Schaeffer ; [tł. z ang. Bohdan Głębocki]. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 532 s. ; 23 cm.
Persidsky, Andre. Po prostu Director / Andre Persidsky ; [tł. Andrzej Kowalczyk]. - Gliwice : Helion,
cop. 1999. - 298 s. ; 24 cm.
Podręcznik projektantów logo : Smashing Magazine / Gareth Hardy ; [tł. Dominika Kurek]. - Gliwice :
Helion, cop. 2012.
Powell, Keith. Visio 2002 : szybkie tworzenie diagramów i schematów / Keith Powell ; [tł. z ang.
Tomasz Miszkiel]. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 502 s. : il. ; 24 cm.
Powers, Shelley. Grafika w Internecie / Shelley Powers ; [tł.: Paweł Szajkowski, Julia Szajkowska]. Gliwice : Helion, cop. 2009. - 626 s., [32] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Rosenzweig, Gary. Director 7 : vademecum profesjonalisty / Gary Rosenzweig ; [tł. z ang. Grzegorz
Pałys, Jacek Skaźnik]. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 864 s. : il. ; 25 cm + CD-ROM.
Rudny, Tomasz. Multimedia i grafika komputerowa : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk
/ Tomasz Rudny. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 248 s. : il. ; 24 cm.
Schulze, Patti. Macromedia Fireworks 8 : oficjalny podręcznik / Patti Schulze ; tekst oprac. Marcin
Miklas na podst. tł. Małgorzaty Koziej]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 292, [3] s. : il. ;
24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Sokół, Maria. Mathcad : leksykon kieszonkowy / Maria Sokół. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 231 s. ;
17 cm.
Stasiak, Fabian. Mechanical Desktop 4.0 PL/4.0 : ćwiczenia praktyczne / Fabian Stasiak. - Gliwice :
Helion, cop. 2000. - 138 s. : il. ; 24 cm.
Szajrych, Katarzyna. Revit Architecture : podręcznik użytkownika / Katarzyna Szajrych, Jadwiga Fijka,
Wojciech Kozłowski ; Autodesk Autorized Training Center. - Gliwice : Helion, cop. 2010. - 130 s. : il. ;
24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Tomaszewska-Adamarek, Aleksandra. ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć / Aleksandra
Tomaszewska-Adamarek, Roland Zimek. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 358 s. : il. ; 23 cm.
Wawer, Marek. Modelowanie trójwymiarowe w systemie MegaCAD 16.0 / Marek Wawer. Warszawa : Mikom, 2003. - 108, [1] s. : il. ; 24 cm.
Wawer, Rafał. Animacja komputerowa w procesie kształcenia / Rafał Wawer. - Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - 160 s. : il. ; 25 cm.
str. 102
15. Grafika komputerowa
15.1. 3ds STUDIO
Ablan, Dan. LightWave 3D : wersja 5.5 / Dan Ablan ; [tł. Maciej Gdula]. - Gliwice : Helion, cop. 1999. 642 s. : il. ; 24 cm.
Bell, Jon A. 3ds max 6 : skuteczne rozwiązania : największy zbiór porad i trików dla użytkowników 3ds
max 6 / Jon A. Bell ; [tł. z ang. Zenon Zabłocki]. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 304 s. : il. ; 24 cm.
Bociek, Bogdan. Blender : podstawy modelowania : praktyczne wprowadzenie do modelowania w
programie Blender / Bogdan Bociek. - Gliwice : Helion, 2007. - 308 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Dziomdziora, Marcin. Grafika 3D : modelowanie i rendering od podstaw / [Marcin Dziomdziora,
Michał Dziomdziora]. - Warszawa : Axel Springer Polska, 2004. - 111, [1] s. : il. ; 19 cm.
Kuklo, Kamil. Blender : kompletny podręcznik do tworzenia grafiki 3D w programie Blender :
kompendium / Kamil Kuklo, Jarosław Kolmaga. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 872, [7]
s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Matossian, Michele. Po prostu 3D Studio Max 3 / Michele Matossian ; [tł. z ang. Zenon Zabłocki]. Gliwice : Helion, cop. 2000. - 376 s. : il. ; 23 cm.
Pasek, Joanna. 3D Studio MAX 2 w przykładach / Joanna i Maciej Pasek. - Gliwice : Helion, cop. 1998.
- 548, [4] s. : il + CD-ROM ; 24 cm.
Pasek, Joanna. 3D Studio Max 3 : ćwiczenia praktyczne / Joanna Pasek. - Gliwice : Helion, cop. 2001. 103, [1] s. + dyskietka ; 24 cm.
Pasek, Joanna. 3D Studio w praktyce / Joanna i Maciej Pasek. - Gliwice : Helion, cop. 1996. - 291 s.,
[4] s. tabl. : il + dyskietka ; 24 cm.
Pasek, Joanna. 3ds max 7 : ćwiczenia praktyczne / Joanna Pasek. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 122 s.
: il. ; 24 cm.
Pasek, Joanna. 3ds max 8 : modelowanie i animacja : ćwiczenia praktyczne / Joanna Pasek. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 156 s. : il. ; 21 cm.
Pasek, Joanna. 3ds max 9 : animacja 3D od podstaw : profesjonalne przygotowanie do tworzenia
grafiki i animacji w programie 3ds max 9 / Joanna Pasek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. 460, [3] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Pasek, Joanna. Wizualizacje architektoniczne : 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011 / Joanna Pasek. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 296 s. : il. kolor. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Polevoi, Rob. 3D Studio Max 3 : vademecum profesjonalisty / Rob Polevoi ; [tł. zbiorowe z ang.]. Gliwice : Helion, cop. 2001. - 792, [1] s., [16] s. tabl. : il + CD-ROM ; 24 cm.
str. 103
Ross, Aaron.3ds max : projekty i rozwiązania / Aaron Ross, Michele Bousquet ; [tł. Piotr Cieślak,
Marcin Samodulski, Piotr Białas-Kupajczyk]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 919, [1] s. : fot., rys, ; 24
cm + CD-ROM. [dostępna także w WG 004]
Todd Peterson, Michael. 3D Studio MAX 3 dla każdego / Michael Todd Peterson ; [tł. z ang. Marek
Binkowski, Wojciech Pazdur, Patrycja Domagała]. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 559 s. : il + CD-ROM ;
24 cm.
15. Grafika komputerowa
15.2. Maya
Derakhshani, Dariush. Maya 2011 : wprowadzenie / Dariush Derakhshani ; [tł. Zbigniew Waśko]. Gliwice : Helion, cop. 2011. - 720 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Flash i Wallaby : projektowanie animacji zgodnych z HTML5 / Ian McLean ; [tł. Piotr Cieślak]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.
Harovas, Perry. Maya 2 : podstawy obsługi i modelowanie / Perry Harovas, John Kundert-Gibbs,
Peter Lee ; [tł z ang. Joanna i Maciej Pasek]. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 320 s. + CD-ROM ; 24 cm.
Schonherr, Maximilian. Maya 4 : 30 przykładów animacji 3D / Maximilian Schonherr ; przekł. z jęz.
ang. Zbigniew Szalbot. - Warszawa : Mikom, 2002. - 180 s., [4] s. tabl. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Vogel, Nathan. Maya 2 : animacja postaci : opracowanie scenariusza 3D i modelowanie / Nathan
Vogel, Sherri Sheridan, Tim Coleman ; [tł. z ang. Michał Żyliński]. - Gliwice : Helion, cop. 2001. - 525,
[1] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
15. Grafika komputerowa
15.3. PaintShop
Clark, T. Michael. Poznaj Paint Shop Pro 6 w 24 godziny / T. Michael Clark ; tł. Władysław Szymczyk. Warszawa : Intersoftland, 2000. - XIII, [3], 316 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Fulton, Jennifer. Paint Shop Pro 8 w wolnej chwili / Jennifer Fulton ; [tł. Marek Korbecki, Anna
Witerkowska]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 471, [1] s., [[4] s. tabl. : fot. (w tym kolor.) ; 24 cm.
[dostępna także w WG 004]
London, Sherry. Painter 6 f/x : efekty specjalne / Sherry London, Rhoda Grossman ; [tł. z ang. Patrycja
Domagała]. - Gliwice : Helion, cop. 2001. - 379, [1] s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Uss, Stefan. Ćwiczenia z Paint Shop Pro 7 / Stefan Uss. - Warszawa : Mikom, 2001. - 138 s. : il. ; 24 cm
+ dyskietka.
str. 104
Wrotek, Witold. Corel Paint Shop Pro Photo X2 : pierwsze starcie / Witold Wrotek. - Gliwice : Helion,
cop. 2008. - 159 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
15. Grafika komputerowa
15.4. Photoshop
Adobe Photoshop 5.0 : praktyczne projekty / [tł. z ang. Marek Binkowski]. - Gliwice : Helion, cop.
2000. - 156 s. : il + CD-ROM ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Adobe Photoshop Lightroom 3 : oficjalny podręcznik / [tł. Irmina Lubowiecka]. - Gliwice : Helion,
cop. 2011. - 351 s. : il. kolor. ; 23 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Adobe Photoshop wersja 5.5 w 16 lekcjach / [tł. Marek Gawrysiak]. - Warszawa : "Lynx-SFT", 2001. XII, 524 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Brisbin, Shelly. Po prostu Adobe GoLive 4 / Shelly Brisbin ; [tł. z ang. Maciej Górnicki]. - Gliwice :
Helion, cop. 2000. - 356 s. ; 23 cm. [dostępna także w WG 004]
Davis, Jack. Adobe Photoshop 7 : wystarczy jedno kliknięcie! / Jack Davis, Linnea Dayton ; [tł. z ang.
Marek Korbecki]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 96 s. : il. ; 20 cm + CD-ROM.
Eigen, Brad. Photoshop - tworzenie grafiki WWW / Brad Eigen ; [tł. Katarzyna Tryc]. - Warszawa :
"RM", 2002. - XVI, [2], 321 s. : il. ; 24 cm.
Eismann, Katrin. Photoshop : maskowanie i komponowanie / Katrin Eismann ; [tł. z ang. Zbigniew
Waśko]. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 575 s. : il. ; 25 cm.
Faulkner, Andrew. Adobe Photoshop CS3/CS3 PL : oficjalny podręcznik / [Andrew Faulkner i Judy
Walthers von Alten ; tł. Zbigniew Waśko]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 502, [1] s. : il.
kolor. ; 23 cm + dysk optyczny (CD).
Fotomontaż w Photoshopie : sekrety doskonałego wyboru i łączenia obrazów cyfrowych / Matt
Kloskowski ; [tł. Piotr Cieślak]. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Fuller, Laurie Ulrich. Photoshop CS3/CS3 PL : biblia : wiedza obiecana / Laurie Ulrich Fuller, Robert C.
Fuller ; [tł.: Zbigniew Waśko]. - Gliwice : Helion, cop. 2008. - 1164 s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm + 1
dysk optyczny (CD-ROM).
Galer, Mark. Photoshop CS2/CS2 PL / Mark Galer, Philip Andrews ; [tł. Zbigniew Waśko]. - Gliwice :
Helion, cop. 2007. - 455 s. : il. kolor. ; 24 cm + CD-ROM.
Kelby, Scott. Photoshop CS2/CS2 PL : skuteczne rozwiązania / Scott Kelby, [oraz] Felix Nelson ; [tł.
Piotr Cieślak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 282 s. : il. kolor. ; 24 cm.
str. 105
Kelby, Scott. Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelby'ego : edycja i obróbka zdjęć w programie Adobe
Photoshop Lightroom / Scott Kelby ; [tł. Piotr Cieślak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. 471 s. : il. kolor. ; 24 cm.
King, Julie Adair. Photoshop dla fotografów : zawsze pod ręką / Julie King ; przekł. z jęz. ang.
Zbigniew Szalbot. - Warszawa : Wydawnictwo Mikom, 2005. - 384 s., [26] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ;
24 cm.
Margulis, Dan. Photoshop : korekcja i separacja / Dan Margulis ; [tł. Piotr Cieślak]. - Wyd. 5. - Gliwice
: Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 638, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm + dysk optyczny (CD).
Margulis, Dan. Photoshop 7/7 CE : korekcja i separacja : vademecum profesjonalisty / Dan Margulis ;
[tekst oprac. przez Joannę Pasek i Łukasza Oberlana na podst. tłumaczenia Joanny Pasek]. - Gliwice :
"Helion", cop. 2005. - 414, [1] s. : fot., tab. ; 25 cm + CD-ROM.
McClelland, Deke. Adobe Photoshop CS : oko w oko / Deke McClelland ; [tł. z ang. Piotr Cieślak]. Gliwice : "Helion", cop. 2005. - XIV, 553 s. : fot., rys., tab. ; 25 cm + CD-ROM.
McClelland, Deke. Adobe Photoshop CS2 oko w oko / Deke McClelland ; [tł. Piotr Cieślak]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - XIV, 553, [5] s. : il. kolor. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
McClelland, Deke. Adobe Photoshop CS3 oko w oko / Deke McClelland ; [tł. Piotr Cieślak]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 639 s. : il. kolor. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD).
McClelland, Deke. Photoshop 7/7 CE : biblia / Deke McClelland ; [tł. Michał Dadan]. - Gliwice :
"Helion", cop. 2003. - 994 s., [24] s. tabl. : fot. (w tym kolor.), tab. ; 25 cm.
McClelland, Deke. Photoshop CS2/CS2 PL : biblia / Deke McClelland, Laurie Ulrich Fuller, Robert C.
Fuller ; [tł. z ang. Michał Dadan]. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 1078, [1], [32] s. tabl. : il. ; 25 cm.
McClelland, Deke. Photoshop CS2/CS2 PL : biblia profesjonalisty / Deke McClelland, Laurie Ulrich
Fuller, Robert C. Fuller ; [tł. z ang. Michał Dadan, Klaudia Szpunar]. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 677
s. : il. ; 25 cm.
Mościcki, Artur. Photoshop : pluginy i efekty specjalne : praktyczny przegląd kilkudziesięciu
najpopularniejszych wtyczek dla programu Photoshop / Artur Mościcki, Kamil Mościcki. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 191 s. : il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Ninness, Michael. Photoshop 7 : leksykon kieszonkowy : podręczna pomoc dla użytkowników
Photoshopa / Michael Ninness ; [tł. Marek Korbecki]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 258 s. : fot., rys.
; 17 cm.
Oberlan, Łukasz. ABC Photoshop 7 / Łukasz Oberlan. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 169 s. : il. ; 24 cm.
Oberlan, Łukasz. Photoshop CS : ćwiczenia praktyczne / Łukasz Oberlan. - Gliwice : "Helion", cop.
2004. - 124 s. : il. ; 24 cm.
Owczarz-Dadan, Anna. Adobe Photoshop CS : podręcznik / Anna Owczarz. - Gliwice : "Helion", cop.
2004. - 339, [5] s. : fot., rys., tab. ; 24 cm + CD-ROM.
str. 106
Owczarz-Dadan, Anna. Obróbka zdjęć cyfrowych : Adobe Photoshop Elements 7 PL / Anna OwczarzDadan. - Gliwice : Helion, cop. 2009. - 238 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Owczarz-Dadan, Anna. Photoshop : samouczek/kurs help dla nieinformatyków / Anna Owczarz. Wyd. 2. - Michałowice : Komputerowa Oficyna Wydawnicza "Help", [2008]. - 128 s. : il. ; 24 cm.
Owczarz-Dadan, Anna. Photoshop CS : ćwiczenia zaawansowane / Anna Owczarz. - Gliwice :
"Helion", cop. 2004. - 152 s. : fot., tab. ; 24 cm.
Owczarz-Dadan, Anna. Photoshop CS : napisane by pomóc Ci w samodzielnej nauce! / Anna Owczarz.
- Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 347, [5] s. : rys. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). [dostępna także
w WG 004]
Owczarz-Dadan, Anna. Photoshop CS3 CE / Anna Owczarz-Dadan. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 353
s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Owczarz-Dadan, Anna. Photoshop CS3 PL / Anna Owczarz-Dadan. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2008. - 503 s. : il. kolor. ; 25 cm + Skróty klawiaturowe : 4 s. ; 20 cm.
Owczarz-Dadan, Anna. Zaklęcia Photoshopa : edycja zdjęć : zdemaskowane techniki profesjonalnych
fotografów! / Anna Owczarz-Dadan. - Gliwice : Helion, cop. 2009. - 655 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Pasek, Joanna. Photoshop 4 w praktyce / Joanna Pasek. - Gliwice : Helion, cop. 1998. - 360, [8] s. tabl.
: il. ; 24 cm.
Pruitt, Ramona. Photoshop 6 / Ramona Pruitt, Joshua Pruitt ; przekł. z jęz. ang. Przemysław Gniewek.
- Warszawa : "Mikom", 2001. - 396, [2] s., [16] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Steuer, Sharon. Thinking in Photoshop / Sharon Steuer ; [tł. Piotr Cieślak]. - Gliwice : "Helion", cop.
2004. - 192 s. : fot. kolor., rys. ; 24 cm.
Tomaszewska-Adamarek, Aleksandra. ABC Photoshop CS / Aleksandra Tomaszewska-Adamarek. Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 152 s. : fot., tab. ; 24 cm.
Tomaszewska-Adamarek, Aleksandra. Abc CS3/CS3 PL Photoshop / Aleksandra TomaszewskaAdamarek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 250, [1] s. : il. ; 23 cm.
Tomaszewska-Adamarek, Aleksandra. ABC Photoshop CS6/CS6 PL / Aleksandra Tomaszewska. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 254 s. : il. ; 23 cm.
Weinmann, Elaine. Po prostu Photoshop 6/6 CE / Elaine Weinmann, Peter Lourekas ; [oprac. na
podst. tł. Zbigniewa Szalbota - Łukasz Oberlan]. - Gliwice : Helion, cop. 2001. - 523 s. : il. ; 23 cm.
Weinmann, Elaine. Po prostu Photoshop CS / Elaine Weinmann, Peter Lourekas ; [red. Piotr Cieślak
na podst. tł. Zbigniewa Szalbota i Łukasza Oberlana]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 600 s. : fot. ; 23
cm.
Willmore, Ben. Photoshop CS2/CS2 PL : prosto do celu / Ben Willmore ; [tł. z ang. Łukasz
Nowakowski]. - Gliwice : Helion, [2006]. - 189, [2] s. : il. ; 23 cm.
str. 107
Xenakis, David. Photoshop 5 : vademecum profesjonalisty / David Xenakis, Sherry London ; [tł.
Zbigniew Szalbot, Marek Binkowski]. - Gliwice : Helion, 1999. - 1100 s., [31] s. tabl. kolor. : il + CD
ROM ; 24 cm.
15. Grafika komputerowa
15.5. Corel
Bain, Steve. CorelDRAW 10 : vademecum profesjonalisty : oficjalny podręcznik / Steve Bain ; [tł. z
ang. Zenon Zabłocki et al.]. - Gliwice : Helion, cop. 2001. - 698 s. : il. ; 25 cm + CD-ROM.
Cedro, Leszek. CorelDRAW! : przykłady praktyczne / Leszek Cedro, Jarosław Gałkiewicz. - Warszawa :
Mikom, 1999. - 107 s. : il. ; 24 cm.
Coburn, Foster D. Arkana CorelDRAW 9 : wersja polska / Foster D. Coburn III & Peter McCormick ;
[oprac. wersji pol. Krzysztof Gęstwa, Witold Hrycyk]. - Warszawa : RM, 2000. - XXII, 757 s. + CD ROM ;
24 cm.
Karlins, David. Poznaj CorelDRAW 9 w 24 godziny / David Karlins ; tł. Grzegorz Michałek. - Warszawa :
Intersoftland, 2000. - XIII, 345 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Łazęcka, Beata. Ćwiczenia z CorelDRAW 9 PL / Beata Łazęcka. - Warszawa : Mikom, 2000. - 107 s. : il.
; 24 cm.
Maćkuś, Bożena. Ćwiczenia z CorelDRAW 12 i Corel PhotoPaint 12 / Bożena Maćkuś. - Warszawa :
Mikom, 2004. - 324 s. : il. ; 24 cm.
Pasek, Joanna. CorelDRAW 9 PL : ćwiczenia praktyczne / Joanna i Maciej Pasek. - Gliwice : Helion,
2000. - 128 s. ; 24 cm.
Schwartz, Steven. Po prostu CorelDRAW 11 / Steve Schwartz, Phyllis Davis ; [tł. Marcin Samodulski]. Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 260 s. : il. ; 23 cm.
Wrotek, Witold. Corel Photo-Paint 10 : ćwiczenia praktyczne / Bolesław Ogórek. - Gliwice : Helion,
cop. 2001. - 120 s. : il. ; 24 cm + dyskietka.
Wrotek, Witold. Corel Photo-Paint 12 : ćwiczenia / Bolesław Ogórek. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. 134 s. : fot., rys., tab. ; 24 cm + Dyskietka.
Wrotek, Witold. CorelDraw 10 / Paweł Kaczor. - Warszawa : "Mikom", 2001. - 335 s. : il. ; 24 cm.
[dostępna także w WG 004]
Wrotek, Witold. CorelDRAW Graphics Suite 11 / Paweł Kaczor. - Warszawa : "Mikom", 2003. - 232 s. :
il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Wrotek, Witold. CorelDRAW Graphics Suite 11 PL : kompendium / Bolesław Ogórek. - Gliwice :
"Helion", cop. 2003. - 257 s. : fot., rys., tab. ; 24 cm.
str. 108
Wrotek, Witold. CorelDRAW Graphics Suite X5 PL / Witold Wrotek. - Gliwice : Helion, cop. 2011. 358 s. : il. ; 24 cm.
Wrotek, Witold. CorelDRAW! 7 PL od A do Z / Paweł Kaczor. - Warszawa : Mikom, 1998. - 106 s. : il. ;
24 cm.
Zimek, Roland. ABC CorelDRAW X3 PL / Roland Zimek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. 274 s. : il. ; 23 cm.
Zimek, Roland. ABC CorelDRAW X5 PL / Roland Zimek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. 258, [1] s. : il. ; 23 cm.
Zimek, Roland. CorelDraw 12 : ćwiczenia praktyczne / Roland Zimek. - Gliwice : Helion, cop. 2004. 196 s. : il. ; 24 cm.
Zimek, Roland. CorelDRAW X3 : ćwiczenia praktyczne / Roland Zimek. - Gliwice : Helion, cop. 2006. 146, [5] s. : rys. ; 21 cm.
Zimek, Roland. CorelDraw X4 PL : ćwiczenia praktyczne / Roland Zimek. - Gliwice : Helion, 2008. - 150
s. : il. ; 21 cm.
15. Grafika komputerowa
15.6. Flash
Adobe Flash CS3 Professional : oficjalny podręcznik / [tł. Łukasz Schmidt]. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2008. - 350, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm + 1 dysk optyczne (CD).
Bargieł, Daniel. Flash 4 w praktyce : rysowanie, animacja, interakcja / Daniel Bargieł. - Gliwice :
Helion, cop. 2000. - 270, [2] s. : il + CD-ROM ; 24 cm.
Bargieł, Daniel. Flash 5 w praktyce : rysowanie, animacja, interakcja / Daniel Bargieł. - Gliwice :
Helion, cop. 2001. - 349 s. : il + CD-ROM.
Bargieł, Daniel. Flash ActionScript : ćwiczenia praktyczne / Daniel Bargieł. - Gliwice : Helion, cop.
2001. - 76 s. : il. ; 24 cm + dyskietka.
Bargieł, Daniel. Flash MX : ćwiczenia praktyczne / Daniel Bargieł. - Gliwice : "Helion", cop. 2002. - 138
s. : il. ; 24 cm.
Bhangal, Sham. 100 sposobów na Flash / Sham Bhangal ; [tł. Piotr Cieślak, Konrad Mantorski]. Gliwice : "Helion", cop. 2005. - 476 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Chun, Russell. Flash 8 : techniki zaawansowane : klatka po klatce / Russell Chun, H. Paul Robertson ;
[tł. Aleksander Lamża, Rafał Jońca]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 692 s. : il. ; 25 cm. +
dysk optyczny (CD-ROM).
str. 109
Chun, Russell. Po prostu Flash 5 : techniki zaawansowane / Russell Chun ; [tł. z ang. Łukasz Oberlan].
- Gliwice : Helion, cop. 2001. - 446, [1] s. : i. ; 24 cm + CD-ROM.
Curtis, Hillman. Flash 4 : sztuka ruchu / Hillman Curtis ; [tł. z ang. Joanna Pasek]. - Gliwice : Helion,
cop. 2001. - 306 s. pag. varia ; 24 cm.
Derksen, Nathan. ActionScript 2.0 od podstaw / Nathan Derksen, Jeff Berg ; [tł. Łukasz Schmidt,
Jarosław Dobrzański]. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 868 s. : il. ; 25 cm.
Elliott, Shane. Flash MX 2004 : skuteczne rozwiązania : największy zbiór porad i trików dla Flasha MX
2004 / Shane Elliott ; [tł. z ang. Jarosław Dobrzański]. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 200 s. ; il. ; 24 cm.
Emberton, David J. Macromedia Flash : warsztaty / David J. Emberton, J. Scott Hamlin ; [tł. z ang.
Aleksander Paleczny]. - Warszawa : Translator, 2000. - XV, [1], 326 s. : il. ; 23 cm + CD-ROM.
English, James. Macromedia Flash 8 : oficjalny podręcznik / James English ; [tł. z ang. Rafał Jońca]. Gliwice : Helion, cop. 2006. - 371, [4] s. : il. ; 23 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Flash 5 : ćwiczenia praktyczne / Joanna Pasek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2000.
Flash MX 2004 ActionScript / Daniel Bargieł. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2005.
Green, Tom. Macromedia Flash 8 Professional : oficjalny podręcznik / Tom Green, Jordan L. Chilcott ;
[tł. Paweł Kita]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 472, [7] s. : il. ; 23 cm + dysk optyczny
(CD-ROM).
Kamysz, Radosław. Flash i ActionScript : aplikacje 3D od podstaw / Radosław Kamysz. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 606 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Lott, Joey. ActionScript : receptury / Joey Lott ; [tł. z ang. Marzena Baranowska, Anna Witerkowska,
Łukasz Zieliński]. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 899 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Milburn, Ken. Flash 3 - animacje sieciowe : efekty specjalne / Ken Milburn, Janine Warner ; [tł.
zbiorowe]. - Gliwice : Helion, cop. 1999. - 432 s., [16] s. tabl. kolor. : il + CD ROM ; 24 cm.
Pasek, Joanna. Flash 5 : ćwiczenia praktyczne / Joanna Pasek. - Gliwice : Helion, cop. 2000. - 95 s. : il
+ dyskietka ; 24 cm.
Pasek, Krzysztof. Flash 8 : ćwiczenia praktyczne / Krzysztof Pasek. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 135
s. : rys. ; 21 cm.
Piecuch, Łukasz. Flash i PHP : tworzenie systemu e-commerce / Łukasz Piecuch. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 271, [1] s. : il. ; 24 cm. + dysk optyczny (CD-ROM).
Rebenschied, Shane. Macromedia Flash MX 2004 : sztuka projektowania / Shane Rebenschied, Lynda
Weinman ; [tł. z ang. Jakub Thiele-Wieczorek, Marcin Samodulski]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 407
s. : il. ; 23 cm + CD-ROM.
str. 110
Reinhardt, Robert. Flash MX 2004 : biblia / Robert Reinhardt, Snow Dowd ; [tł. z ang. Rafał Jońca]. Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 1151, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 25 cm + CD-ROM.
Sanders, Bill. Flash ActionScript f/x : efekty specjalne / Bill Sanders ; [tł. z ang. Marek Binkowski]. Gliwice : Helion, cop. 2001. - 325, [3] s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Ulrich, Katherine. Flash 8 : klatka po klatce / Katherine Ulrich ; [tł. Wojciech Pazdur]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 610 s. : il. ; 25 cm.
Ulrich, Katherine. Po prostu Flash MX 2004 / Katherine Ulrich ; [tł. z ang. Tomasz Machnik]. - Gliwice :
Helion, cop. 2004. - 708 s. : il. ; 23 cm.
Underdahl, Brian. Flash MX : głębsze spojrzenie / Brian Underdahl ; [tł. z ang. Łukasz Oberlan]. Gliwice : Helion, 2002. - 226, [1] s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Underdahl, Brian. Flash MX : programowanie w języku ActionScript / Brian Underdahl ; [tł. z ang.
Wojciech Pazdur]. - Gliwice : Helion, cop. 2002. - 252 s. ; 24 cm.
Webster, Steve. Flash i PHP : podstawy / Steve Webster ; [tł. Marek Korbecki]. - Gliwice : "Helion",
cop. 2002. - 391, [1] s. : il. ; 24 cm.
Zakrzewski, Paweł. Adobe Flash CS6 i ActionScript 3.0 : interaktywne projekty od podstaw / Paweł
Zakrzewski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - 774 s. : il. ; 24 cm.
15. Grafika komputerowa
15.7. GIMP
Gajda, Włodzimierz. GIMP : praktyczne projekty : wprowadzenie w świat cyfrowego przetwarzania
obrazów / Włodzimierz Gajda. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 586 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
GIMP 2.6. : receptury : ponad 50 przepisów na stworzenie niesamowitej grafiki w GIMP-ie! / Juan
Manuel Ferreyra ;[tł. Paulina Makolus-Krasa. - Gliwice : Helion, cop. 2012.
Hammel, Michael J. GIMP : kreatywne techniki dla fotografów i grafików / Michael J. Hammel ; [tł.
Zbigniew Waśko]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. - XVII, [1], 302 s. : il. kolor. ; 17x23 cm.
Oberlan, Łukasz. GIMP : domowe studio graficzne : ćwiczenia / Łukasz Oberlan. - Gliwice : "Helion",
cop. 2003. - 113 s. : il. ; 24 cm.
str. 111
15. Grafika komputerowa
15.8. Illustrator
Adobe Illustrator CS5/CS5 PL : oficjalny podręcznik / [tł. Joanna Zatorska]. - Gliwice : Helion, cop.
2011. - 535 s. : il. kolor. ; 23 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Golding, Mordy. Poznaj Illustratora 7 w 24 godziny / Mordy Golding ; tł. [z ang.] Władysław Szymczyk.
- Warszawa : Intersoftland, 1998. - XVI, 252 s. ; 24 cm.
London, Sherry. Illustrator 9/9 PL f/x : efekty specjalne / Sherry London ; [tł. z ang. Jarosław Kiełbasa,
Iwo Nowosielski, Marek Korbecki]. - Gliwice : Helion, cop. 2001. - 530 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm + CDROM.
16. Projektowanie wspomagane komputerowo
16.1. AutoCAD
Babiuch, Mirosław. AutoCAD 2000 PL : ćwiczenia praktyczne / Mirosław Babiuch. - Gliwice : Helion,
cop. 2000. - 148 s. : rys. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Babiuch, Mirosław. AutoCAD 2007 i 2007 PL / Mirosław Babiuch. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2008. - 271 s. : il. ; 21 cm.
Clark, Jeffrey E. AutoCAD 2002 i 2004 : tworzenie makr w VBA / Jeffrey E. Clark ; [tł. z ang. Jacek
Marzec]. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 670, [2] s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Czyżycki, Wojciech. AutoCAD : automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi / Wojciech Czyżycki,
Edward Lisowski. - Gliwice : "Helion", cop. 2002. - 254 s. : il. ; 24 cm + płyta CD.
Frenki, Dariusz. AutoCAD dla wersji 14 i 2000 : LSP i DCL / Dariusz Frenki. - Gliwice : Helion, cop.
2000. - 212 s. + dyskietka ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Graf, Janusz. Modelowanie przestrzenne : ćwiczenia z AutoCADa / Janusz Graf. - Warszawa : ZNIMikom, 1999. - 127 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Head, George O. AutoCAD : 1000 tips & tricks czyli sztuczki i chwyty / George O. Head & Jan Doster
Head ; [tł. z ang. Barbara Kazimierczak-Pikoń]. - Gliwice : Helion, cop. 1997. - 662 s. + dyskietka ; 24
cm.
Jaskulski, Andrzej. AutoCAD 2004/LT2004 : wersja polska i angielska : podstawy projektowania /
Andrzej Jaskulski. - Warszawa : "Mikom", 2003. - 274 s. : il. ; 24 cm.
Jaskulski, Andrzej. AutoCAD 2006/LT2006+ : wersja polska i angielska : kurs projektowania / Andrzej
Jaskulski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 454, [2] s. : il. ; 24 cm.
str. 112
Jaskulski, Andrzej. AutoCAD 2009/LT2009+ : kurs projektowania : wersja polska i angielska / Andrzej
Jaskulski ; Autodesk Authorized Training Center. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. 636 s. : il. ; 24 cm.
Kaniewska, Anna. Rysunek techniczny : ćwiczenia z AutoCADa / Anna Kaniewska, Wiesław Kaniewski.
- Warszawa : ZNI-Mikom, 1999. - 64 s. : rys. ; 24 cm.
Karlins, David. Poznaj CorelDRAW 8 w 24 godziny / Dave Karlins ; tł. [z ang.] Grzegorz Michałek. Warszawa : Intersoftland, 1999. - XIV, 342 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Mathcad : od obliczeń do programowania / Ryszard Motyka, Dawid Rasała. - Gliwice : Helion, cop.
2012.
Pikoń, Andrzej. AutoCAD 2006 PL : pierwsze kroki / Andrzej Pikoń. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2006. - 262 s. : il. ; 24 cm.
Pikoń, Andrzej. AutoCAD 14 : wersja 14&14 PL / Andrzej Pikoń. - Gliwice : Helion, 1998. - 560 s. : 2
pl., rys., wykr. ; 24 cm.
Pikoń, Andrzej. AutoCAD 2002 : pierwsze kroki / Andrzej Pikoń. - Gliwice : "Helion", cop. 2001. - 192,
[3] s. : il. ; 24 cm.
Pikoń, Andrzej. AutoCAD 2002 i 2002 PL / Andrzej Pikoń. - Gliwice : Helion, cop. 2002. - 620 s. : il. ; 24
cm.
Pikoń, Andrzej. AutoCAD 2004 i 2004 PL : mini słowniczek poleceń angielsko-polski, polsko-angielski /
Andrzej Pikoń. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 48 s. ; 15 cm. [dostępna także w WG 004]
Pikoń, Andrzej. AutoCAD 2005 : pierwsze kroki / Andrzej Pikoń. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 214
s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Pikoń, Andrzej. AutoCAD 2006 : pierwsze kroki / Andrzej Pikoń. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2006. - 268 s. : il. ; 24 cm.
Pikoń, Andrzej. AutoCAD 2006 i 2006 PL / Andrzej Pikoń. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007.
- 514 s. : il. ; 24 cm.
Pikoń, Andrzej. AutoCAD 2007 PL / Andrzej Pikoń. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 1205,
[2] s. : il. ; 25 cm + Słowniczek + 3 dyski optyczne (CD-ROM).
Pikoń, Andrzej. AutoCAD 2008 PL : pierwsze kroki / Andrzej Pikoń. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2008. - 262 s. : il. ; 24 cm.
Pikoń, Andrzej. AutoCAD 2010 : pierwsze kroki / Andrzej Pikoń. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2010. - 282 s. : il. ; 24 cm.
Pikoń, Andrzej. INTERsoft IntelliCAD 5.0 PL : pierwsze kroki / Andrzej Pikoń. - Gliwice : "Helion", cop.
2005. - 174 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm + CD-ROM.
str. 113
Salamak, Marek. BeStCAD dla AutoCAD-a 2002 LT / Marek Salamak, Adam Silarski. - Gliwice : Helion,
cop. 2002. - 304, [2] s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Simmons, Thomas M. ArchiCAD 7.0/7.0 PL : krok po kroku / Thomas M. Simmons. - Gliwice : Helion,
cop. 2002. - 312 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Ślęk, Rafał. ArchiCAD 8.1/9 / Rafał Ślęk. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 535 s. : il. ; 24 cm + dysk
optyczny (CD-ROM).
16. Projektowanie wspomagane komputerowo
16.2. CATIA
Wełyczko, Andrzej. CATIA V5 : przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu
mechanicznym / Andrzej Wełyczko. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 348 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Wyleżoł, Marek. CATIA : podstawy modelowania powierzchniowego i hybrydowego / Marek Wyleżoł.
- Gliwice : Helion, cop. 2003. - 380, [4] s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Wyleżoł, Marek. CATIA V5 : modelowanie i analiza układów kinematycznych / Marek Wyleżoł. Gliwice : Helion, cop. 2007. - 382 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
17. Technika cyfrowa
Miller, Michael. Windows Media Center : domowe centrum rozrywki / Michael Miller, The Green
Button ; [tł. Łukasz Suma, Łukasz Sobczyk]. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 522 s. : il. ; 23 cm.
17. Technika cyfrowa
17.1. Dźwięk cyfrowy
Brown, Thad. Cubase SX / Thad Brown ; [tł. Marek Korbecki]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 432 s. :
fot. ; 24 cm.
Butryn, Wojciech. Dźwięk cyfrowy : systemy wielokanałowe / Wojciech Butryn. - Warszawa :
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002. - 229, [3] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Fernandez, Judi N. Muzyka w Internecie : [WAV, MIDI, RealAudio] / Judi N. Fernandez ; z ang. przeł.
Jacek Mozdyniewicz. - Warszawa : Mikom, 1999. - 250 s. : fot + CD ROM ; 24 cm.
str. 114
Guerin, Robert. Cubase SX/SL 3 : wyzwól potęgę / Robert Guerin ; [tł. Jarosław Dobrzański]. - Gliwice
: Helion, cop. 2007. - 499 s. : il. ; 23 cm + 1 dysk optyczny (CD).
Haines, Russell. Cyfrowe przetwarzanie dźwięku : digital audio / Russ Haines ; przekł. z jęz. ang.
Marek Korbecki. - Warszawa : Mikom, 2002. - 367 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Kołodziej, Piotr. Finale : edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów / Piotr Kołodziej. - Gliwice :
Helion, cop. 2004. - 291, [1] s. : il., nuty ; 24 cm + CD-ROM.
Korbecki, Marek. Komputerowe przetwarzanie dźwięku / Marek Korbecki. - Warszawa : Mikom,
1999. - 200 s. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Muzyka z komputera. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2007. - 116 s. : il. ; 21 cm + płyta CD.
Rudny, Tomasz. Multimedia i grafika komputerowa : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk
/ Tomasz Rudny. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 231 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Stępień, Mariusz. MIDI : cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych / Mariusz Stępień. - Gliwice :
Helion, cop. 2002. - 138 s. : il. ; 24 cm.
Świerk, Grzegorz. Multimedia : obróbka dźwięku i filmów : podstawy / Grzegorz Świerk, Łukasz
Madurski. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 266 s. : il. ; 24 cm. [dostępna także w WG 004]
Wszystko o MP3 : praktyczne porady krok po kroku / [Bartłomiej Dramczyk et al.]. - Warszawa : Axel
Springer Polska, 2005. - 128 s. : il. ; 19 cm.
17. Technika cyfrowa
17.2. Filmy cyfrowe
Bourne, Jennie. Wrzuć film! : Web video od pomysłu po realizację : zaistniej w świecie internetowego
wideo! / Jennie Bourne, Dave Burstein ; [tł. Jacek Janusz]. - Gliwice : Helion, cop. 2009. - 335 s. : il.
kol. ; 23 cm.
Danowski, Bartosz. Komputerowy montaż wideo : ćwiczenia praktyczne / Bartosz Danowski. - Gliwice
: "Helion", cop. 2003. - 112, [1] s. : fot., rys., tab. ; 24 cm.
Filmy z peceta. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2007. - 122 s. : il. ; 21 cm + płyta CD.
Flynn, Deras. Tworzenie cyfrowego wideo / Deras Flynn ; [tł. Witold Kurylak]. - Gliwice : "Helion",
cop. 2002. - 410, [2] s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Johnson, Dave. Cyfrowe filmy wideo w wolnej chwili / Dave Johnson ; [tł. z ang. Piotr Budzyna,
Marcin Starzyk]. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 307, [1] s. : il. ; 24 cm.
Klatka po klatce : poznaj tajniki edycji, konserwacji i naprawy plików wideo / Jacek Janusz. - Gliwice
: Helion, cop. 2012.
str. 115
Long, Ben. Cyfrowe filmy wideo : od scenariusza do gotowego, cyfrowego filmu / Ben Long, Sonja
Schenk ; [tł. Marek Binkowski, Maciej Gdula]. - Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 471, [2] s., [4] s. tabl. :
il. (w tym kolor.)., rys., wykr. ; 24 cm + 2 CD-ROMy.
Ozer, Jan. Tworzenie filmów w Windows XP / Jan Ozer ; [tł. z ang. Piotr Białas-Kupajczyk]. - Gliwice :
Helion, cop. 2005. - 159 s. : il. ; 23 cm.
Paul, Joshua. 100 sposobów na cyfrowe wideo / Joshua Paul ; tł. Paweł Kita. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, 2007. - 385, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Story, Derrick. Cyfrowe filmy wideo : leksykon kieszonkowy / Derrick Story ; [tł. Marek Korbecki]. Gliwice : "Helion", cop. 2003. - 134 s. : il., fot., rys. ; 17 cm.
Wrotek, Witold. Ulead Video Studio 11 PL : pierwsze starcie : poznaj Ulead Video Studio 11 PL i twórz
własne filmy / Witold Wrotek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 135 s. : il. ; 24 cm.
17. Technika cyfrowa
17.2. Filmy cyfrowe
17.2.1. Adobe Premiere
Adobe Premiere 6.5 : podręcznik montażysty / [tł. Maciej Gdula]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. 421, [3] s. : fot. ; 24 cm + CD. [dostępna także w WG 004]
Adobe Premiere wersja 5 w 12 lekcjach / [tł. Piotr Wyrodow-Rakowski, Marzena Baranowska]. Warszawa : "Lynx-SFT", [1999]. - 376 s. : fot. ; 24 cm + CD ROM.
Bolante, Antony. Adobe Premiere Pro : błyskawiczny kurs cyfrowego montażu materiału wideo /
Antony Bolante ; [tł. z ang. Marek Korbecki]. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 588 s. : il. ; 23 cm.
Gdula, Maciej. Adobe Premiere Pro : ćwiczenia / Maciej Gdula. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 172
s. : faks., tab. ; 24 cm.
Morris, Tee. Premier [!] 6.5 power! / Tee Morris, Steve Oakley ; przekł. z jęz. ang. Piotr Nowakowski. Warszawa : "Mikom", 2003. - 304 s. : fot., tab. ; 24 cm.
Rosenberg, Jacob. Adobe Premiere Pro 1.5 : techniki studyjne / Jacob Rosenberg ; [tł. z ang. Łukasz
Nowakowski, Arkadiusz Romanek]. - Gliwice : Helion, cop. 2005. - 454 s. : il. ; 23 cm + DVD.
str. 116
17. Technika cyfrowa
17.3. Fotografia cyfrowa
Albrecht, Peter-Alexis. Zrobiłem zdjęcie - i co dalej? : amatorska cyfrowa obróbka fotografii / Peter
Albrecht ; z jęz. niem. przeł. Mieczysław Dutkiewicz. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild
Media, 2008. - 143, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm.
Ang, Tom. Fotografia / Tom Ang ; [tł. Tomasz Grochowski]. - Warszawa : Wiedza i Życie - Hachette
Livre Polska, cop. 2009. - 344 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Bebb, Jennifer. Fotokast w fotografii ślubnej / Jennifer Bebb ; przekł. Piotr Cieślak. - Łódź : Galaktyka,
cop. 2011. - 254 s. : il. kolor. ; 23 cm + 1 dysk optyczny (CD).
Benicewicz-Miazga, Anna. Cyfrowa fotografia panoramiczna / Anna Benicewicz-Miazga, Ernest
Klauziński, Anna Góra-Klauzińska ; [wstęp: Pawel Pierściński]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop.
2011. - 215 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Bloch, Christian. Technika HDRI w fotografii : od inspiracji do obrazu / Christian Bloch ; [tł. Paweł
Kita]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2010. - 342 s. : il. ; 23 cm + DVD.
Brągoszewski, Paweł. Fotografia cyfrowa : edycja zdjęć w Linuksie / Paweł Brągoszewski. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 142, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Bulow, Heinz von. Fotografia cyfrowa / Heinz von Bulow ; z niem. przeł. Leszek Karnas. - Warszawa :
Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2006. - 80 s. : il. ; 27 cm.
Busch, David D. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów / David D. Busch : [tł. Agnieszka Różańska]. Warszawa : Wydawnictwo RM, 2004. - 308 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Busch, David D. Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu / David D. Busch ; [tł. z ang. Michał Arent,
Witold Kurylak, Paweł Zielniok]. - Gliwice : Helion, cop. 2002. - 263 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
[dostępna także w WG 77]
Busch, David D. Fotografia cyfrowa w podróży : przewodnik / David D. Busch ; [tł. Zbigniew Waśko]. Gliwice : Helion, cop. 2007. - 247 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Campbell, Marc. Fotografia cyfrowa dla nastolatków / Marc Campbell, Dave Long ; [tł. Zbigniew
Waśko]. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 300 s. " il. kolor. ; 24 cm. [dostępna także w OML 77]
Carr, Pete. Technika HDR / Pete Carr, Robert Correll ; [tł. Marcin Machnik]. - Gliwice : Helion, cop.
2010. - 304 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Daly, Tim. Fotografia cyfrowa dla każdego / Tim Daly ; [tł. Mariusz Boguszewski]. - Warszawa : "G+J
Gruner+Jahr Polska", cop. 2003. - 144 s. : il. kolor. ; 27 cm. [dostępna także w WG 77 oraz OML 77]
Danowski, Bartosz. Cyfrowe albumy fotograficzne : ćwiczenia / Bartosz Danowski. - Gliwice : Helion,
cop. 2006. - 188, [3] s. : rys. ; 21 cm.
Danowski, Bartosz. Google Picasa : ćwiczenia praktyczne / Bartosz Danowski. - Gliwice : Helion, cop.
2008. - 188 s. : il. ; 21 cm.
str. 117
Davis, Harold. Fotografia cyfrowa : przewodnik / Harold Davis ; [tł. Piotr Cieślak]. - Gliwice : Helion,
cop. 2006. - 239 s. : il. kolor. ; 25 cm. [dostępna także w WG 77]
Davis, Harold. Photoshop w cyfrowej ciemni : kreatywna obróbka obrazu / Harold Davis, Phylis Davis
; tł. Piotr Cieślak. - Gliwice : Helion, 2011. - 207 s. : il. ; 23x23 cm.
Edwardes, Guy. Naucz się dobrze fotografować krajobrazy : 100 rad i pomysłów / Guy Edwardes ; [tł.
Natalia Szwarc]. - Cieszyn : Zoner, 2007. - 144 s. : il. kolor. ; 28 cm.
Fedak, Jerzy. Fotografia cyfrowa od A do Z : encyklopedia / Jerzy Fedak. - Wyd. 2 (popr.). - Warszawa
: Muza, 2006. - 259, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm + Jaki aparat wybrać? : 23 s. : il. ; 20 cm.
Filmowanie lustrzanką cyfrową / James Ball [et al.] ; przekł. Przemysław Imieliński. - Łódź : Galaktyka,
cop. 2011. - 335 s. : il. ; 23 cm + dysk optyczny (CD).
Fotografia cyfrowa : techniki fotograficzne, praktyczne porady, kursy. - Warszawa : Wydawnictwo
Bauer, [2003]. - 114 s. : il. ; 17 cm.
Fotografia cyfrowa w Windows XP : dla początkujących. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, [2003]. 129 s. : il. ; 17 cm.
Freeman, Michael. Fotografia zbliżeniowa / Michael Freeman ; [tł. Paulina Głuchowska] ; National
Geographic. - Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, cop. 2008. - 160 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Freeman, Michael. Kolor / Michael Freeman ; [tł. Agata Trzcińska] ; National Geographic. - Warszawa
: Wydawnictwo G+J RBA, cop. 2008. - 160 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Freeman, Michael. Krajobrazy i przyroda / Michael Freeman ; [tł. Katarzyna Skarewicz, Mateusz
Mroczek] ; National Geographic. - Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, cop. 2008. - 160 s. : il. kolor. ;
24 cm.
Freeman, Michael. Okiem fotografa : sztuka komponowania i projektowania zdjęć cyfrowych /
Michael Freeman ; [tł. Robert Łęcki] ; National Geographic. - Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, cop.
2008. - 192 s. : il. kolor. ; 26 cm.
Grey, Tim. Mistrzowskie ujęcia : Tim Grey o perfekcyjnej obróbce zdjęć? / Tim Grey ; [tł. Irmina
Lubowiecka]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2010. - 247 s. : il. ; 24 cm.
Grover, Chris. Fotografia cyfrowa : poznaj tajniki fotografii cyfrowej / Chris Grover, Barbara Brundage
; [tł. Piotr Cieślak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 479 s ; il. kolor., fot. : 24 cm.
Hook, Patrick. Fotografia cyfrowa : pierwsze kroki : sprzęt, edycja zdjęć, wskazówki / Patrick Hook ;
[tł. Patryk Gawron]. - Warszawa : Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk - Inwestycje, cop. 2006.
- 191 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Ihrig, Sybil. Obrazy cyfrowe : przygotowanie do druku / Sybil Ihrig, Emil Ihrig ; [oprac. wersji pol.
Iwona Król ; tł. z niem.]. - Warszawa : RM, cop. 1998. - 162 s., [16]s. tabl. kolor. : fot. ; 23 cm.
[dostępna także w CzG 00]
str. 118
Jak robić doskonałe zdjęcia : wyzwania / [aut. Marcin Brzozowski, Jerzy Łabuda, Michał Kałużny]. Warszawa : Ringier Axel Springer Polska, 2011.
Jaynes, Joseph T. Potęga obrazu : podręcznik fotografii cyfrowej / Joseph T. Jaynes, Rip Noël ; [tł.
Marcin Karbowski]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. - 327 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Joinson, Simon. 101 wspaniałych rzeczy, które możesz robić za pomocą aparatu cyfrowego / Simon
Joinson ; z jęz. ang. przeł. Anna Klingofer. - Warszawa : Bauer-Weltbild Media - Klub dla Ciebie, cop.
2009. - 160 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Kelby, Scott. Fotografia cyfrowa : edycja zdjęć / Scott Kelby ; [red. Piotr Cieślak na podst. tł. Łukasza
Oberlana]. - Wyd. 2. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 400 s. : fot. (gł. kolor.), rys. ; 24 cm.
Kelby, Scott. Sekrety mistrza fotografii cyfrowej : 195 ujęć Scotta Kelby'ego / Scott Kelby ; [tł. Piotr
Cieślak]. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 231 s. : fot. kolor. ; 24 cm.
Kelby, Scott. Sekrety mistrza fotografii cyfrowej : nowe ujęcia Scotta Kelby'ego / Scott Kelby ; [tł.
Piotr Cieślak]. - Gliwice : Helion, 2008. - 236 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Kelby, Scott. System 7 punktów Scotta Kelby'ego : kluczowe techniki, które dzielą przeciętne zdjęcie
od prawdziwej fotografii / Scott Kelby ; [tł. Piotr Cieślak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008.
- 287 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Kim, John. Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach / John Kim ; [tł. z ang. Piotr Cieślak]. - Gliwice : Helion,
cop. 2004. - 200 s. : il. kolor. ; 19 cm + CD-ROM. [dostępna także w WG 77]
King, Julie Adair. Fotografuj cyfrowo jak profesjonalista : techniki fotografii cyfrowej / Julie Adair King
; [tł. Katarzyna Tryc]. - Warszawa : "RM", 2004. - XIV, 231 s., 32 s. tab. kolor. : fot., rys., tab. ; 24 cm.
Kompendium fotografii / [tł. Maciej Hen] ; National Geographic. - Warszawa : Wydawnictwo G+J
RBA, cop. 2007. - 399, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm.
Lepsze zdjęcia : 108 praktycznych porad. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2009. - 118 s. : il. ; 21
cm + płyta CD.
Lezano, Daniel. Fotografia portretowa : 100 rad i pomysłów / Daniel Lezano & Bjorn Thomassen ; [tł.
Filip Koky]. - Cieszyn : Zoner, 2007. - 144 s. : il. kolor. ; 28 cm.
Long, Ben. Fotografia cyfrowa / Ben Long ; [tł. z ang. Łukasz Oberlan]. - Wyd. 2. - Gliwice : "Helion",
cop. 2003. - 439, [1] s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm + CD-ROM.
Long, Ben. Fotografia cyfrowa / Ben Long ; [tł. Zbigniew Waśko]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2006. - 554 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Manning, Erin. Fotografia portretowa i reportażowa / Erin Manning ; [tł. Marcin Machnik]. - Gliwice :
Helion, cop. 2010. - 263 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Meehan, Les. Fotografia cyfrowa / Les Meehan ; z ang. przeł. Jolanta Zubek. - Warszawa : "Świat
Książki", 2004. - 96 s. : fot. kolor., rys. ; 22 cm.
str. 119
Meyer, Pedro. Prawda i rzeczywistość w fotografii / Pedro Meyer ; [tł. Jacek Mikołajczyk]. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 294 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Mroczek, Andrzej Artur. Książka o fotografowaniu dzieci / Andrzej A. Mroczek. - Kraków : Społeczny
Instytut Wydawniczy Znak, 2008. - 261, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 20x24 cm. [dostępna także w WG 77]
Niezbędnik fotograficzny. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2007. - 118 s. : il. ; 21 cm + płyta CD.
Oberlan, Łukasz. ABC fotografii cyfrowej / Łukasz Oberlan. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 182 s. :
fot., tab. ; 24 cm.
Oberlan, Łukasz. Fotografia cyfrowa : ćwiczenia praktyczne / Łukasz Oberlan. - Gliwice : Helion, cop.
2003. - 102 s. : il. ; 24 cm.
Owczarz-Dadan, Anna. Abc fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć / Anna Owczarz-Dadan. - Gliwice :
Helion, cop. 2006. - 343 s. : il. ; 23 cm.
Owczarz-Dadan, Anna. Fotografia cyfrowa / Anna Owczarz. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 325, [3]
s. : il. ; 24 cm + CD-ROM.
Owczarz-Dadan, Anna. Fotografia cyfrowa : ilustrowany przewodnik / Anna Owczarz. - Gliwice :
"Helion", cop. 2005. - 167 s. : il. ; 21 cm.
Owczarz-Dadan, Anna. Fotografia cyfrowa i obróbka zdjęć / Anna Owczarz-Dadan. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 284 s. : il. ; 21 cm.
Peterson, Bryan F. Czas naświetlania bez tajemnic : kreatywna fotografia ruchu oraz fotografia przy
słabym oświetleniu / Bryan Peterson ; przekł. Włodzimierz Stanisławski. - Łódź : Galaktyka, cop. 2008.
- 160 s. : il. kolor. ; 28 cm.
Sheppard, Rob. Szkoła fotografowania National Geographic : fotografia cyfrowa / Rob Sheppard ; [tł.
Maciej Hen]. - Warszawa : "G+J RBA", cop. 2003. - 174, [2] s. : fot. kolor., portr. ; 22 cm.
Simon, Dan. Fotografia cyfrowa : biblia / Dan Simon ; [tł. Marek Korbecki, Marcin Starzyk]. - Gliwice :
"Helion", cop. 2005. - 471 s., [16] s. tabl. : fot. (w tym kolor.) ; 25 cm. [dostępna także w WG 77]
Stach, Rostislav. Fotołowy - naucz się fotografować zwierzęta na łonie natury / Rostislav Stach ; [tł. z
czes. Norbert Dąkowski]. - Cieszyn : Zoner, 2007. - 176 s. : fot. kolor. ; 27 cm.
Story, Derrick. 100 sposobów na fotografię cyfrową / Derrick Story ; [tł. z ang. Piotr Cieślak]. - Gliwice
: Helion, cop. 2004. - 333, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Story, Derrick. Fotografia cyfrowa : leksykon kieszonkowy / Derrick Story ; [tł. Krzysztof Masłowski]. Wyd. 2. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - 128 s. : fot. kolor. ; 17 cm. [dostępna także w WG 77]
Thompson, Robert. Nauczcie się dobrze fotografować makro i szczegół / Robert Thompson ; [tł.
Norbert Dabkowski]. - Cieszyn : Zonner Press, 2008. - 159 s. : il. 27x24 cm.
str. 120
Tuma, Tomas. Kreatywna fotografia cyfrowa : montaż, retusz i techniki artystyczne / Tomas Tuma ;
[przekł. Jarosław Radimersky]. - Warszawa : APN Promise, 2006. - 183 s. : il. ; 23 cm. [dostępna także
w WG 77]
Wrotek, Witold. Fotografia cyfrowa : pasja ukryta w pikselach / Witold Wrotek. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, cop. 2009. - 270 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Wrotek, Witold. Makrofotografia : magia szczegółu / Witold Wrotek. - Gliwice : Helion, cop. 2009. 127 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Zdjęcia cyfrowe w praktyce. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2004. - 130 s. : il. ; 17 cm.
18. Literatura komputerowa dla seniorów
Ballew, Joli. Laptop po pięćdziesiątce / Joli Ballew ; [tł. Marcin Broniak]. - Poznań : Wydawnictwo
Nakom, 2009. - XI, 419 s. : il. ; 24 cm.
Born, Günter. Fotografia cyfrowa : łatwy start dla seniorów / Günter Born ; [tł. Joanna Piekarska]. Poznań : Nakom, cop. 2008. - 275 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Born, Günter. Internet / Günter Born ; [tł. Paweł i Paulina Osiak]. - Poznań : Nakom, cop. 2007. - 296
s. : il. ; 23 cm. [dostępna także w WG 004]
Born, Günter. Komputer / Günter Born ; [tł. Marcin Broniak]. - Poznań : Nakom, cop. 2007. - 321 s. :
il. ; 23 cm. [dostępna także w WG 004]
Danowski, Bartosz. Internet / Bartosz Danowski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 208 s. :
il. ; 24 cm.
Danowski, Bartosz. Zakupy w sieci dla seniorów / Bartosz Danowski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2012. - 168 s. : il. kolor. ; 24 cm
E-maile, listy, pisma : pisanie tekstów na komputerze / Wendy Hobson ; [tł. Marcin Broniak]. Poznań : Wydawnictwo Nakom, cop. 2012.
Gunia, Magdalena. Word i Excel dla seniorów / Magdalena Gunia, Paweł Milewicz. - Gliwice :
"Helion", cop. 2010. - 192 s. : il. ; 24 cm.
Komputer dla seniorów : rozwiązywanie problemów / Bartosz Danowski. - Gliwice : Helion, cop.
2012.
Makaruk, Michał. Serwisy społecznościowe dla seniorów : odśwież stare znajomości i nawiąż nowe przez internet! / Michał Makaruk. - Gliwice : Helion, cop. 2012. - 216 s. : il. ; 24 cm.
McBride, P. K. Internet po pięćdziesiątce / P. K. McBride ; [tł. Marcin Broniak]. - Poznań : Nakom, cop.
2009. - XV, 274 s. : il. ; 24 cm.
str. 121
McBride, P. K. Komputer po pięćdziesiątce / P. K. McBride ; [tł. Marcin Broniak]. - Poznań : Nakom,
2009. - XIV, 280 s. : il. ; 24 cm.
Muir, Nancy C. Komputer dla seniorów : informatyka dla bystrzaków / Nancy C. Muir ; przedm.
Stirling Moss ; [tł. Marek Marczak]. - Gliwice : Helion, cop. 2009. - 382 s. : il. ; 24 cm.
Serafinowicz, Agnieszka. Internet dla seniorów : internet krok po kroku : płać rachunki, rozmawiaj
z bliskimi i graj online / Agnieszka Serafinowicz, Joachim Wandelberg. - Warszawa : Edgard, cop.
2013. - 246 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Wieprzkowicz, Daniel. Komputer dla seniorów : obsługa komputera krok po kroku : praktyczny
poradnik dla początkujących / Daniel Wieprzkowicz. - Warszawa : Edgard, cop. 2013. - 230 s. : il.
kolor. ; 24 cm.
str. 122

Podobne dokumenty