Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha kukurydza na ziarno

Komentarze

Transkrypt

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha kukurydza na ziarno
Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha kukurydza na ziarno
1
2
3
4
Lp.
A
- klasa bonitacyjna - IIIa IVa
- przyjęta cena skupu z maja 2016 GUS
- ŚOR dopuszczone do obrotu na terenie Polski
- sprzęt do uprawy własny
Wyszczególnienie
1
Wartość produkcji
Wartość produktu
Dopłaty bezpośrednie
Materiał siewny
2
Nawożenie mineralne :
3
B
C
1
Jedn.
miary
zł.
dt
zł/ha
Cena
zł.
Ilość
67,93
85,00
z zakupu zaprawiony
j.s
258,29
1,80
Polifoska 6:20:30
saletra amonowa 34%
mocznik 46%
OSD MIKRO
dt
dt
dt
kg
176,82
126,2
144
14,22
4,00
2,00
2,00
3,00
Maister Power 42,5 OD
Zeagran 340 SE
Karate Zeon 050 CS
l
l
l
zł
zł
160,17
76,70
242,51
1
1,6
0,1
Ochrona roślin:
Plon dt/ha
85,00
Kwota - złotych
6 532,06
5 774,05
758,01
464,92
464,92
1 290,34
707,28
252,40
288,00
42,66
307,14
160,17
122,72
24,25
2 062,40
4 469,66
1 638,57
400,00
1 238,57
414,09
387,00
27,09
Koszty bezpośrednie
Nadwyżka bezpośrednia (A-B)
Usługi :
kombajnowanie
zł/ha
400,00
1
dosuszanie
zł/t%
8
155
2
Inne :
paliwo
zł
4,30
90
oleje i smary 7% kosztu paliwa
zł
pozostałe koszty pośrednie bez amortyzacji
maszyn i urządzeń i KCZ
449,05
3
D
Koszty pośrednie
zł
2 501,71
E
Ogółem koszty na 1 ha *
zł
4 564,11
F
Dochód z działalności z dopłatami ****
zł
1 967,95
H
Dochód z działalności bez dopłat
zł
1 209,94
I
Koszty produkcji 1 dt
zł
(bez wyceny pracy własnej)
53,70
* każde gospodarstwo płaci podatek rolny, który 2016 roku wynosi 134,37 zł od 1 ha przeliczeniowego
gruntów gospodarstw rolnych
** istnieje obowiązek ubezpieczenia 50% upraw
***
wyliczenie zawiera dopłatę JPO i zazielenienie, ponadto przy powierzchni 3-30 ha UR przysługuje płatnośc dodatkowa - 170,22zł/ha
****dochód będzie wyższy jeżeli rolnik skorzysta ze zwrotu podatku akcyzowego na paliwo rolnicze 1 zł/litr

Podobne dokumenty