PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓBEK KAŁU-3

Komentarze

Transkrypt

PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓBEK KAŁU-3
PUNKT PRZYJMOWANIA
PRÓBEK KAŁU
I WYDAWANIA WYNIKÓW
CZYNNY: PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA
POBIERANIE PRÓBEK W GODZ. 7.30 – 9.30
WYDAWANIE WYNIKÓW W GODZ. 11.00 – 12.30
INFORMACJA DLA KLIENTÓW
W związku z reorganizacją bazy laboratoryjnej Inspekcji Sanitarnej
województwa małopolskiego uprzejmie informujemy, że od dnia
03.02.2014 badania na nosicielstwo wykonuje Wojewódzka Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna w Krakowie. W celu umożliwienia
Państwu dostarczania próbek na terenie swojego powiatu, uruchomiono
punkty przyjęć w naszej stacji w następujących dniach poniedziałek,
wtorek, środa i godzinach od 7:30 do 9:30. Warunkiem przyjęcia
materiału do badań jest posiadanie przez klienta dowodu uiszczenia
opłaty w wysokości 90,00 pln (słownie: dziewięćdziesiąt zł). Opłaty
należy dokonać przelewem na konto WSSE w Krakowie
nr 85 1010 1270 0037 0822 3100 0000
(w treści przelewu proszę koniecznie podać imię i nazwisko osoby,
której badanie dotyczy). Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy
składaniu materiału do badań, w przeciwnym wypadku paragon fiskalny
otrzymają Państwo przy odbiorze wyników.

Podobne dokumenty