Pobierz książkę… z ławki

Komentarze

Transkrypt

Pobierz książkę… z ławki
nr
10/15
październik
Miasto / inwestycje
1-7
nr 10/ październik (1266) miesięcznik egz. bezpłatny
nakład: 27.000 egz.
ISSN 1233-5223
kultura / rozrywka
8-13
informacje dotyczące
wyborów parlamentarnych
25 października 2015 r.
4-5
Piękny małżeński jubileusz
Pięćdziesiąt i sześćdziesiąt lat
razem – fotogaleria
12-13
wkrótce start Plusligi
Już 31 października inauguracja siatkarskiego
sezonu. Trzymamy kciuki za MKS Będzin!
Pobierz książkę… z ławki
turystyka / sport / ekologia
14-16
Drodzy
Nauczyciele
MaMy kolejną nowinkę. TyM razeM dla Miłosników liTeraTury. wysTarczy
odszukać ławki oPisane TyTułaMi książek i zagłębić się w lekTurze
Specjalnie dla zapalonych czytelników przygotowanych zostało prawie 30 ławek zlokalizowanych w najpopular niejszych
miejscach naszego miasta.
Usytuowane zostały przy Strefach Aktywności Rodzinnej
w każdej dzielnicy, a także
przy Pałacu Mieroszewskich
oraz na wzgórzu zamkowym.
Na oparciach znajdują się tytuły
16
Z okazji Święta Edukacji Narodowej
pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze
życzenia niegasnącego zapału,
satysfakcji oraz zadowolenia
z wykonywanej pracy.
Doceniam trud, jaki wkładacie
w wychowanie i przygotowanie
do dalszego życia młodego pokolenia,
dlatego chciałbym podziękować wszystkim
pracownikom oświaty
za Waszą niełatwą pracę
oraz codzienny wysiłek pedagogiczny
i wychowawczy.
Życzę Wam wiele radości
z pracy z młodymi mieszkańcami
naszego miasta,
realizacji wszelkich planów
i zamierzeń zawodowych
oraz osobistych.
popularnych książek wraz z tabliczkami z kodem QR, który
pozwoli na pobranie ich na dowolne urządzenie wyposażone
w czytnik kodów. – Mam nadzieję, że akcja „Zaczytaj się
w Będzinie” przypadnie do gustu mieszkańcom i będzie mogła
być kontynuowana w przyszłym
roku – mówił prezydent Łukasz
Komoniewski.
Prezydent Będzina
Sytuacja finansowa Będzina pozytywnie oceniona
zydenta Będzina Łukasza Komoniewskiego sprawozdanie z wykonania budżetu zawierało informacje
na temat dochodów i wydatków gminy w pierwszym półroczu tego roku,
a także informacje o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o realizacji przedsięwzięć
wieloletnich.
Materiały infor mowały także
o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których
gmina jest organem zało życielskim. Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach stwierdziła, że przedstawione
informacje są kompletne i nie wy-
Pozytywna oPinia Regionalnej
izby obRachunkowej PotwieRdza
stabilność i samodzielność
finansową naszego miasta.
EMIA M
AD
AŁ
AK
DKRY
OO
W
C
EG
Inauguracja kolejnego semestru
Będzińskiej Akademii Małego Odkrywcy
kazują rozbież no ści w stosunku
do danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych bu dżetowych.
BĘDZIŃSK
A
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach wydała pozytywną
Opinię o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
Sytuacja finansowa Będzina jest
stabilna. Złożone do RIO przez Pre-
Bezpłatne porady prawne
W związku z trwającymi pracami remontowymi
w budynku przy ulicy 35-lecia PRL 17 (siedziba Miejskiej
Świetlicy Środowiskowej) dyżury psychologa i prawnika
świadczone osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
oraz problemem alkoholowym zostały przeniesione
w inne miejsca.
Psycholog
poniedziałek od 8.30-14.30. Filia Dziennego Domu
Pomocy Społecznej, ul. 35-lecia PRL 7
PRawnik
środa od 16.00-18.00. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. 11 Listopada 1
Y
Przewidywany termin zakończenia prac
remontowych – 15 listopada 2015 roku.
Fundacja Nadzieja zaprasza na bezpłatne konsultacje
prawne w zakresie:
• prawa cywilnego i rodzinnego,
• prawa karnego i wykroczeń,
• prawa gospodarczego,
• prawa pracy.
W ostatnią sobotę września w Teatrze Dzieci Zagłębia zainaugurowany został kolejny semestr Będzińskiej Akademii Małego Odkrywcy.
W trakcie rozpoczęcia mali odkrywcy odebrali z rąk Pełnomocnika Prezydenta Miasta Se bastiana Szaleńca swoje legitymacje oraz
niespodzianki. Wszyscy uczestnicy
zostali oprowadzeni po teatrze
i obejrzeli spektakl pt. „Opowieści
z ulicy Brokatowej”.
Będzińska Akademia Małego Odkrywcy to projekt mający na celu
rozwój potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 7-12 lat
oraz przekazanie im w atrakcyjny
sposób wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.
Zapraszamy w każdą środę w godzinach 16.00 - 18.00
do Klubu Seniora przy ulicy Stalickiego 4 w Będzinie.
Ze względu na duże zainteresowanie konieczna jest
wcześniejsza rezerwacja: tel. 537-773-303.
MIASTO
2
brąz w XXi sportowym
Turnieju Miast i gmin
Choć Sportowy Turniej Miast i Gmin
w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu odbywał się od 26 maja do 1 czerwca,
czas podsumowania przypada zawsze
na jesień. Wiosną w Będzinie przeprowadzono aż 49 imprez sportowych, w których wystartowało ponad 2500 osób.
Turniej organizowany jest przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich
na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jego celem jest promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy
spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz uświadomienie potrzeby
systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk,
grup zawodowych i społecznych, osób
w każdym wieku i o różnym poziomie
sprawności fizycznej.
Będzin uplasował się tuż za Siemianowicami Śląskimi i Piekarami Śląskimi
w grupie miast 30001– 90000 mieszkańców.
drodzy czyTelnicy
Dziś zaczynam od podziekowań dla
wszystkich miłośników zwierząt,
którzy tak licznie przybyli
na wrześniową akcję „Pełna miska
dla schroniska” zorganizowaną
przed będzińską biblioteką.
Zwierzęta, które – jak zawsze
podkreślam – są zdane na ludzi,
bo same nie poproszą o pomoc,
dzięki Państwa wielkim sercom
dostały potrzebne akcesoria
i ogromny zapas jedzenia – ponad
tonę! Wspaniale!
Pozostając w temacie
potrzebujących – już za tydzień
możliwość wsparcia
podopiecznych hospicjum.
Wystarczy kupić cegiełkę!
Zapraszam, tym bardziej, że głosem
dla hospicjum będzie Iris Munos.
W tym wydaniu sporo sportu, bo też
wiele się dzieje. Brąz w Sportowym
Turnieju Miast i Gmin zobowiązuje!
Do kalendarza imprez wpisano
bardzo widowiskowe zawody
konne, które już po raz drugi odbyły
się w grodzieckim parku
Rozkówka.
Natomiast miłośników literatury, ale
też technologii zapraszam, by
przysiedli na literackich ławkach
rozstawionych w mieście. Książkę
przeczytacie po zeskanowaniu
kodu QR. Taka ciekawostka!
marta sowińska-kłosowska
redaktor naczelna
urząd Miejski w Będzinie
działa w godzinach:
poniedziałki
7.30 – 17.00
piątki
7.30 – 14.00
pozostałe dni
roBocze
7.30 – 15.30
aktualności Będzińskie
www.bedzin.pl
[email protected]
adres redakcji: 42-500 Będzin,
ul. Małachowskiego 43
tel. (32) 775 82 00
Redaktor naczelna:
Marta Sowińska-Kłosowska,
[email protected]
Redaguje zespół.
wydawca: Ośrodek Kultury w Będzinie,
ul. Małachowskiego 43
skład: emildesign
korekta: Wioletta Bagnicka
druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec Milowice
nakład: 27 000 egz.
ISSN 1233-5223
Redakcja zastrzega sobie prawo do
poprawek i skrótów nadesłanych tekstów
oraz nie zwraca materiałów nie
zamówionych. Za treść reklam redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.
Nowe wozy dla będzińskiej policji
„Głosy dla hospicjum” znów
zabrzmią dla potrzebujących
Hospicjum Onkologiczne Fundacji Pro Salute w Będzinie w tym roku obchodzi 21. rocznicę swojego istnienia. W ramach Światowego Dnia Hospicjum i Opieki
Paliatywnej, jak co roku w październiku przygotowano
koncert charytatywny „Głosy dla hospicjum”, podczas
którego będzie można wesprzeć potrzebujących.
W niedzielę 11 października o godzinie 16.30 w Teatrze Dzieci Zagłębia odbędzie się wyjątkowy koncert,
na którym wystąpi francuska aktorka i piosenkarka Iris
Munos. Swoją pierwszą trasę koncer tową zagrała
w Polsce w maju 2012 roku, od tego czasu regularnie
występuje. Recital ten obejmuje najpiękniejsze znane
i nieznane piosenki takich twórców jak: Edith Piaf, Jacques Brel, Serge Gainsbourg.
Z tej okazji wydrukowano specjalne cegiełki o nominałach 15 i 25 złotych, które staną się równocześnie
biletami wstępu na uroczystość. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup jednorazowego sprzętu medycznego jak: wenflony, cewniki, igły, plastry przeciwbólowe itp. oraz na wspieranie dzieci osieroconych,
których rodzice byli pod opieką hospicjum. Cegiełki
można nabyć w siedzibie Fundacji Pro Salute w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 27 (telefony kontaktowe: 32 267 32 85, 32 363 41 31) lub w kasie Teatru
Dzieci Zagłębia.
Patronat honorowy nad koncertem objął prezydent
Będzina dyplom stypendia K2.pdf.
Komenda Powiatowa Policji
w Będzinie otrzymała cztery nowe oznakowane radiowozy, które już pojawiły się na ulicach powiatu będzińskiego.
Do ich zakupu dołożyły się
lokalne samorządy. Trzy samo-
chody zostały sfinansowane
przez miasto Będzin, które przekazało 100 tysięcy złotych
do Wojewódzkiego Funduszu
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Wiarygodna Szkoła Podstawowa nr 1
iris Munos
Urodzona w Perpignan we Francji ukończyła Szkołę
Teatralną w Castres. Przez kilka lat występowała
na deskach francuskich teatrów. Prezentowała
swoje umiejętności wokalne na największym
na świecie festiwalu teatralnym w Avignon.
Od zawsze występowała w spektaklach
muzycznych. Karierę piosenkarską rozpoczęła
w Lyonie w 2011 roku i stworzyła wówczas program
pod tytułem „Od Piaf do Brela”.
Magdalena Rebeta
Szkoła Podstawowa nr 1 w Będzinie jako placówka spełniająca
wysokie standardy edukacyjne
została zakwalifikowana do Programu Wiarygodna Szkoła i znalazła się na krajowej liście Wiarygodnych Szkół.
Najważniejszym kryterium
kwalifikującym do programu
jest zdobycie przez placówkę co
najmniej piątego poziomu
w znormalizowanej skali staninowej stosowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe przeprowadzające zewnętrzne egzaminy
w oświacie.
W roku 2014/15 szkoła znalazła się na poziomie siódmym
(wysokim), osiągając na sprawdzianie szóstoklasisty najwyższe
wyniki w mieście.
Na polu dydaktycznym placówka może się pochwalić także
innymi znaczącymi sukcesami.
Dwoje jej uczniów zdobyło
tytuły finalistów wojewódzkich
konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty– jedna uczennica z języka polskiego i jeden
uczeń z matematyki.
Będzińska SP1 spełnia również wysokie standardy w innych
obszarach swojego funkcjonowania, czego potwierdzeniem
jest otrzymanie w minionym roku szkolnym krajowego certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
ośrodek Kultury w Będzinie wynajmie:
• pomieszczenie o powierzchni 112 m² przy ulicy
małachowskiego 43.
szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (32) 775 82 00,
wewnętrzny: 12, od poniedziałku do piątku od 8 do 16.
• powierzchnie reklamowe
na tablicach i słupach ogłoszeniowych na terenie całego
będzina.
szczegóły pod numerem telefonu: 662 19 74 95 oraz na stronie:
www.ok.bedzin.pl
Do wynajęcia
LokaL Użytkowy przy ul. 1 Maja 2 w Będzinie o pow. 707 m² (parter)
Wyposażony w instalacje: C.O., elektryczną, wodno-kanalizacyjną.
Możliwość dokonania przez przyszłego najemcę aranżacji lokalu do własnych potrzeb.
Kontakt: Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
tel. (32) 267-92-24
INWESTYCJE
aktualności będzińskie
Termomodernizacje
w mieście
www.bedzin.pl
październik nr 10
3
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 910
2 października w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na zadanie:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 910 w miejscowości Będzin na odcinku od DK86 do granicy miasta
na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego. Etap projektowy potrwa do końca października 2016 roku,
a koszt wykonania projektu wyniesie 1 mln 100 tys. zł.
Koryto Przemszy w remoncie
Na odcinku od ulicy Siemońskiej do ulicy Prostej rozpoczął się remont koryta i obwałowań rzeki Przemszy.
Przeprowadzany jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i hydrotechnicznego.
Prace polegają na uszczelnieniu i wzmocnieniu korpusu wału oraz
jego podłoża poprzez naprawę uszkodzonych umocnień, co przyczyni się do poprawy hydraulicznych warunków przepływu wody oraz
zabezpieczenia terenu na lewym brzegu przed podtapianiem.
Dodatkowo koryto rzeki zostanie odmulone, a porosty i zarośla
zlikwidowane. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada.
Trwają
termomodernizacje
pięciu budynków
w naszym mieście.
Pracami zostały objęte
budynki przy ulicy
Joselewicza,
Czeladzkiej,
Małachowskiego
oraz Al. Kołłątaja.
Ukończone
modernizacje
na pewno podniosą
komfort życia
lokatorów oraz
pozytywnie wpłyną
na poprawę estetyki
otoczenia.
Planowane
zakończenie
wszystkich
rozpoczętych realizacji
nastąpi jeszcze w tym
roku, a łączny koszt
prowadzonych
inwestycji to około
1.650.000,00 złotych.
Wrześniowe sesje Rady Miejskiej
XI sesja Rady Miejskiej Będzina odbyła się 8 września.
Przedmiotem obrad było podjęcie
uchwał w sprawach:
• zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników,
• utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej
w Będzinie ul. Fryderyka Chopina 1
i PZZOZ Szpital w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12, ustalenia
ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
• zmiany uchwały Nr III/14/2014 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Miastu Sosnowiec
z przeznaczeniem na dofinansowanie
utrzymania Izby Wytrzeźwień,
• upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do przyjęcia dotacji ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
• przyjęcia do Komunikacyjnego
Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany
Statutu Związku.
Ostatniego dnia września podczas XII sesji Rady Miejskiej w porządku obrad znalazła się informacja
prezydenta o wykonaniu budżetu miasta Będzina za I półrocze 2015 roku,
które to wykonanie zostało pozytywnie
zaopiniowane przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Katowicach. RIO
stwierdziła, że przedstawione informacje są kompletne i nie wykazują rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych budżetowych. Ponadto przedstawiono informację Zespołu ds. przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 20162019 o zgłoszonych kandydatach
na ławników w zakresie spełnienia
przez nich wymogów określonych
w ustawie.
Na sesji podjęto też uchwały w sprawach:
1/ wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o nadanie Odznak Honorowych za Zasługi dla
Samorządu Terytorialnego,
2/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla osiedla mieszkaniowego położonego w rejonie ul. Namiarkowej,
3/ zaliczenia drogi oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr
ewid. 72 k. m. 44; 30/1 k. m. 43 oraz 54
k. m. 57 położona w granicach administracyjnych Będzina, do kategorii dróg
gminnych,
4/ zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego dla zawarcia
na czas nieoznaczony umowy użytkowania nieruchomości lokalowej położonej
w budynku przy ulicy Radosnej 6 w Będzinie,
5/ zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego dla zawarcia
na czas nieoznaczony umowy użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w Będzinie przy ulicy Słowackiego 2,
6/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania
dokumentu pn. „Koncepcja systemu
dróg rowerowych w Powiecie Będzińskim”,
7/ zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach
oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin,
8/ wprowadzenia zmian w uchwale
Nr XXXVII/599/2009 Rady Miejskiej
w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez
miasto Będzin dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także nagród
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
9/ zmian budżetu miasta Będzina na 2015 rok,
10/ zmiany uchwały Nr III/10/2014
Rady Miejskiej Będzina z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2015-2023.
MIASTO
4
wyBory parlamentarne 25.10.2015 r.
gŁosowanie koResPondencyjne,
w tym PRzy Pomocy nakŁadek
na kaRty do gŁosowania,
sPoRządzonych w alfabecie bRaille'a
Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112
z późn. zm.), wyborca może głosować
korespondencyjnie.
zamiar głosowania korespondencyjnego należy
zgłosić w Wydziale Spraw Obywatelskich,
Wojskowych i Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego
w Będzinie ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie
elektronicznej – w tym za pośrednictwem zwykłej
poczty elektronicznej (e-mail) w terminie
do 12 października 2015 r.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer
ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów,
których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu,
na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo
deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego
oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru
wyborców w danej gminie. Formularz zgłoszenia
dostępny jest na stronie internetowej miasta www.bedzin.pl w zakładce „Wybory Sejm i Senat RP 2015”.
Wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej
w alfabecie Braille'a. Nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, wyborca, który zgłosił zamiar głosowania
korespondencyjnego, otrzymuje z Urzędu Miejskiego w Będzinie pakiet wyborczy.
Pakiet wyborczy doręczany jest wyłącznie do rąk własnych wyborcy przez upoważnionego pracownika
Urzędu Miejskiego w Będzinie, może być również przesłany za pośrednictwem wyznaczonego operatora
pocztowego lub odebrany osobiście w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jeżeli zostało to zadeklarowane
w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 32-267-91-25, 32-267-92-33.
udzielenie PeŁnomocnictwa do gŁosowania
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn.
zm.) wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy
najpóźniej w dniu głosowania tj. 25 października 2015 r. kończą 75 lat, mogą udzielić pełnomocnictwa
do głosowania w ich imieniu.
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem
referendum tj. do 16 października 2015 r.
Do wniosku załącza się: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu
stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli osoba udzielająca
pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych 75 lat, kopię zaświadczenia o prawie
do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze
wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa, pisemną zgodę osoby mającej być
pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres
zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.
uwaga:
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający
pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla
obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania.
Formularz wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa można
pobrać ze strony internetowej miasta www.bedzin.pl zakładka Wybory Sejm i Senat 2015 lub w Urzędzie
Miejskim w Będzinie – Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności – pok. 27 (parter).
doPisanie do sPisu wyboRcÓw
Każdy wyborca może dopisać się do spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w którym będzie
głosować w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego
w Będzinie najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 20 października 2015 r.
Formularz wniosku o dopisanie do spisu wyborców można pobrać ze strony internetowej www.bedzin.pl,
zakładka Wybory Sejm i Senat RP 2015 lub w Urzędzie Miejskim w Będzinie w Wydziale Spraw Obywatelskich,
Wojskowych i Ewidencji Ludności – pokój 21 (parter).
gŁosowanie na Podstawie zaświadczenia o PRawie do gŁosowania
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed wyborami może otrzymać zaświadczenie o prawie
do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą
lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miejskim
w Będzinie – Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności pok. 21 (parter), najpóźniej
w drugim dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie,
telefaksem na nr 32-267-91-25 lub w formie elektronicznej na adres [email protected],
[email protected]
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną
pisemnie osobę.
w przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek
o wydanie zaświadczenia oraz upoważnienie. może to być jeden dokument, w którym wskazuje swoje
imię (imiona) i nazwisko, numer Pesel oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców
w miejscu stałego zamieszkania.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego
utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału
w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
Zaświadczenie wydawane jest bezzwłocznie.
Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia oraz formularz pełnomocnictwa do odbioru zaświadczenia
można pobrać ze strony internetowej miasta www.bedzin.pl, zakładka Wybory Sejm i Senat 2015
lub w Urzędzie Miejskim w Będzinie – Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności
pok. 21 (parter).
tRansPoRt dla wyboRcÓw mających PRoblem
w samodzielnym dotaRciu do lokalu wyboRczego
ze względu na stan zdRowia.
W dniu głosowania, tj. 25 października 2015 roku w godzinach od 10.00 do 18.00 wyborcy mający problem
w samodzielnym dotarciu do lokalu wyborczego ze względu na stan zdrowia, mogą skorzystać z bezpłatnego
transportu do lokalu wyborczego samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.
W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Miejskim w Będzinie pod numerem telefonu 32 267 91 25,
w godzinach urzędowania pon. 7.30-17.00, wt-czw. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.00, w sobotę 24.10.2015
w godzinach 8.00-14.00, a w dniu głosowania w godzinach 7.00- 17.00.
Możliwe jest również zgłaszanie takiej potrzeby obwodowym komisjom wyborczym w dniu głosowania.
Informuje się, że w dniu głosowania dla wyborców, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu, a mają problem
w samodzielnym dotarciu do lokalu wyborczego ze względu na stan zdrowia, będzie podstawiony samochód
dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, również na wózkach inwalidzkich, na następujących ulicach:
• ul. 11 Listopada zatoczka dla samochodów przy bloku ul. 11 Listopada 4, odjazd o 10.05 do Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 28 z siedzibą w Przedszkolu Miejskim Nr 1, ul. Zawale 7
• ul. 11 Listopada zatoczka dla samochodów przy bloku ul. 11 Listopada 4, odjazd o 14.10 do Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 28 z siedzibą w Przedszkolu Miejskim Nr 1, ul. Zawale 7
• ul. Hutnicza na wysokości posesji nr 15 odjazd o 11.00 do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 z siedzibą
w Miejskim Zespole Szkół Hala Sportowa ul. Jedności 38
• ul. Mickiewicza przystanek autobusowy Jazowe odjazd o 11.10 do Obwodowej Komisji Nr 11 z siedzibą
w Miejskim Zespole Szkół Hala Sportowa ul. Jedności 38
• ul. Hutnicza obok posesji nr 10 – odjazd o 12.00 do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Przedszkolu
Miejskim nr 14 ul. Romualda Traugutta 1
• ul. Mickiewicza na przystanku autobusowym na wysokości bloków odjazd o 12.10 do Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Przedszkolu Miejskim nr 14 ul. Romualda Traugutta 1
• ul. Chopina u zbiegu z ul. Wojska Polskiego odjazd o 13.00 do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą
w Przedszkolu Miejskim nr 15 ul. Barlickiego 75
• ul. Łąkowa przy garażach na wprost posesji nr 9 odjazd o 15.00 do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 34 Szkoła
Podstawowa nr 8 ul. Orla 4
• ul. Łąkowa przy wylocie w ul. Krakowską odjazd o 15.05 do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 34 Szkoła
Podstawowa nr 8 ul. Orla 4
• ul. Krakowska przy wlocie w ul. Podmiejską odjazd 15.10 do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 34 Szkoła
Podstawowa nr 8 ul. Orla 4
• ul. Kamienna na wysokości posesji nr 5 odjazd 16.30 i posesji nr 17 odjazd o 16.35 – do Obwodowej Komisji
Wyborczej nr 34 Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Orla.
MIASTO
aktualności będzińskie
www.bedzin.pl
październik nr 10
5
oBwIeSzCzenIe prezydenta mIaSta BĘdzIna z dnIa 15 wrzeŚnIa 2015 roKU
Na podstawie: art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 roku, Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), Prezydent miasta będzina podaje do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach
oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy będzin oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
numeR
obwodu
gRanice obwodu
siedziba obwodowej
komisji wyboRczej
Przedszkole Miejskie nr 15
ul. Barlickiego 75
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Marii Konopnickiej 13
Miejski Zespół Szkół nr 3,
ul. Hugo Kołłątaja 63
1
ulice: Fryderyka Chopina (bez numeru 1), Stanisława Kempy nieparzyste do nr 75, parzyste do nr 54, Kijowska, Marii Konopnickiej parzyste do nr 4, Rodzinna, Strzyżowicka, Szybowcowa, Wojska Polskiego, Żytnia.
2
ulice: Górnicza, Stanisława Kempy nieparzyste od nr 77 do końca, parzyste od nr 56 do końca, Marii Konopnickiej nieparzyste od nr 1 do końca, parzyste od nr 6 do końca, Torowa.
3
ulice: Hugo Kołłątaja, Bolesława Limanowskiego, Róży Luksemburg, Marcelego Nowotki, Stefana Okrzei, Poprzeczna.
4
ulice: Doroty, Hutnicza nieparzyste od nr 1 do nr 5, i dalej do trasy DK-86, parzyste od nr 2 do nr 14, i dalej do trasy DK-86, Adama Mickiewicza – nieparzyste od nr 1 do nr 89, i dalej do trasy DK-86, parzyste od nr 4
do nr 74 (bez numeru 68), i dalej do trasy DK-86, Osiedlowa, Osówka, Podgórna, Południowa, Romualda Traugutta, Wolności – nieparzyste od trasy DK-86 i od nr 177, i dalej do końca ulicy, parzyste od trasy DK-86
i od nr 164 i dalej, do końca ulicy, Walerego Wróblewskiego.
5
ulice: Asnyka, Barlickiego, Boleradz, Graniczna, Janka Krasickiego, Kwiatowa, Nadgórników, Elizy Orzeszkowej, Piaskowa, Plac im. Skarbińskich, Przechodnia, Przodowników Pracy, Racjonalizatorów, Ludomira
Różyckiego, Juliusza Słowackiego, Węgroda, Willowa, Wiśniowa, ZBOWiD.
6
ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Browarna, Czeladzka od 28 i dalej do końca, Dworska, Pawła Findera, Małgorzaty Fornalskiej, Grobla, Partyzantów, Piastowska, Świerczewskiego nieparzyste
od ronda i od nr 3 do nr 27a, i dalej do zbiegu z Wolności, parzyste od ronda i od nr 2 do nr 58, i dalej do zbiegu z Wolności.
7
ulice: Astrów, Bławatków, Jabłoniowa, Jaśminowa, Leśna, Modrzewiowa, Mostowa, Niecała, Różana, Sadowa, Stokrotek, Wolności nieparzyste od zbiegu ze Świerczewskiego i od nr 7 do nr 143 i dalej do trasy DK86, parzyste od zbiegu ze Świerczewskiego i od nr 4 do nr 162a, i dalej do trasy DK 86.
8
ulice: Bolesława Chrobrego, Grunwaldzka, Jagiellońska, Jasielska, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Władysława Orkana, Władysława Jagiełły.
9
ulice: Basztowa, Bursztynowa, Krośnieńska, Paziowa, Podgrodzie, Rycerska, Rzeszowska, Skośna, Turniejowa.
10
ulice: Brzozowicka, Namiarkowa, Polna, Zygmunta Sierakowskiego, Spokojna, Świerczewskiego – nieparzyste od skrzyżowania z Wolności i od nr 49 do nr 109, i dalej do końca bocznego odcinka ulicy, parzyste
od skrzyżowania z Wolności i od nr 76 do nr 102, i dalej do końca bocznego odcinka ulicy, Tulipanów, Wrzosowa.
11
ulice: Drzewna, Hutnicza nieparzyste od trasy DK-86 i nr 15, i dalej do końca ulicy, parzyste od trasy DK-86 i nr 18, i dalej do końca ulicy, Jedności, Janusza Korczaka, Krótka, Adama Mickiewicza – nieparzyste
od trasy DK-86 i od nr 91, i dalej do końca ulicy, parzyste od trasy DK-86 i nr 78 oraz nr 68, i dalej do końca ulicy, Niepodległości, Odkrywkowa – nieparzyste od skrzyżowania ze Świerczewskiego i od nr 91 i dalej
do końca ulicy, parzyste od skrzyżowania ze Świerczewskiego i od nr 86, i dalej do końca ulicy, Odrodzenia, Ogrodowa, Pokoju, Pustkowie, Stachowe.
12
ulice: Dąbrowska nieparzyste do nr 161 i parzyste do nr 196, Energetyczna, Kolorowa, Odkrywkowa – nieparzyste od początku ulicy i od nr 3 do nr 83 i dalej do skrzyżowania ze Świerczewskiego, parzyste od nr 2
do nr 84, i dalej do skrzyżowania ze Świerczewskiego, Parkowa, Radosna, Świerczewskiego nieparzyste od wiaduktu kolejowego i od nr 115, i dalej do końca ulicy, parzyste od wiaduktu kolejowego i od nr 104,
i dalej do końca ulicy, Świerkowa.
13
ulice: Bory, Dąbrowska nieparzyste od nr 163 do końca i parzyste od nr 198 do końca, Łączna, Niepiekło, Podleśna, Podłosie, Produkcyjna, Rzeczna, Rzemieślnicza, Usługowa.
14
ulice: Władysława Broniewskiego, Dąbrowszczaków, Gwardii Ludowej, Władysława Hibnera, I Armii Wojska Polskiego, Marcina Kasprzaka, Anastazego Kowalczyka, Leona Kruczkowskiego, Lucjana Szenwalda.
15
ulice: 9 Maja 1, 1a, 2, 5, 7, 7a, Powstańców Śląskich.
16
ulice: 9 Maja 7b, 7c, 9, 9a, 9b, 11, 13.
17
ulice: Władysława Kniewskiego, Henryka Rutkowskiego.
18
ulice: Walki Młodych, Zwycięstwa.
19
ulice: Rewolucjonistów.
20
ulice: Józefa Skalskiego nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.
21
ulice: Wirginiusza Chmielewskiego, Józefa Skalskiego nr 5, nr 7, nr 9.
22
ulice: Józefa Skalskiego nr 8, nr 10.
23
ulice: Brzozowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Olszynowa, Sierżanta Grzegorza Załogi, Topolowa, Wierzbowa.
24
ulice: 27 stycznia, Kamila Baczyńskiego, Długa, Ludowa, Małobądzka, Nadbrzeżna, Zofii Nałkowskiej, Juliana Ursyna Niemcewicza, Cypriana Kamila Norwida, Piłsudskiego nieparzyste i parzyste od nr 47 do końca
do zbiegu z trasą DK-86, Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Rolnicza, Słowiańska, Szkolna, Szybowa, Wspólna, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego.
Przedszkole Miejskie nr 11
ul. Podłosie 10
Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Władysława Broniewskiego 12
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Powstańców Śląskich 1
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”,
Klub Rytm ul. Zwycięstwa 12
Miejski Zespół Szkół nr 2
ul. Rewolucjonistów 18
Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Zwycięstwa 21
Miejski Zespół Szkół nr 2
ul. Rewolucjonistów 18
Przedszkole Miejskie nr 13
ul. Józefa Skalskiego 4
Przedszkole Miejskie nr 13
ul. Józefa Skalskiego 4
Miejski Zespół Szkół nr 2
ul. Rewolucjonistów 18
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Szkolna 3
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Szkolna 3
25
ulice: 1 Maja – nieparzyste od nr 1 do nr 37a, i dalej do skrzyżowania z Krakowską, parzyste od nr 2 do nr 92a, i dalej do skrzyżowania z Krakowską, Mikołaja Kopernika, Krakowska – nieparzyste od nr 3 do nr 47,
i dalej do skrzyżowania z 1 Maja, parzyste od nr 2 do nr 82, i dalej do skrzyżowania z 1 Maja, Plac Bohaterów Getta Będzińskiego, Józefa Podsiadły, Wincentego Pola, Kazimierza Promyka, Wincentego Pstrowskiego,
Robotnicza, Sielecka, Henryka Sienkiewicza, Słoneczna, Spółdzielcza, Św. Brata Alberta, Wapienna, Wesoła, Wilcza, Wyzwolenia, Zagórska.
I Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika
ul. Mikołaja Kopernika 2
26
ulice: Ignacego Bereszki, Stanisława Małachowskiego, Modrzejowska – nieparzyste od skrzyżowania z Piłsudskiego i od nr 73, i dalej do końca ulicy, parzyste od skrzyżowania z Piłsudskiego i od nr 54, i dalej
do końca ulicy, Plac 3 Maja, Plac Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej, Sączewskiego.
27
ulice: Józefa Bema, Stanisława Gawlika, Tadeusza Kościuszki, Ignacego Krasickiego, Piłsudskiego – parzyste i nieparzyste od nr 2 do nr 19 do skrzyżowania z Modrzejowską
28
ulice: 11-go Listopada, Bohaterów Getta Warszawskiego, Czeladzka od nr 3 do nr 15 i dalej aż do ronda, Góra Zamkowa, Jasna, Berka Joselewicza, Kamienne Schodki, Modrzejowska – nieparzyste od zbiegu
z Górną i od nr 5 do nr 67, i dalej do skrzyżowania z Piłsudskiego, parzyste od zbiegu z Górną i od nr 4 do nr 52, i dalej do skrzyżowania z Piłsudskiego, Stanisława Moniuszki, Piłsudskiego – nieparzyste
od skrzyżowania z Modrzejowską, i od nr 21 do nr 39 i dalej do skrzyżowania z ul. Małobądzką, parzyste od nr 20 do nr 26, i dalej do skrzyżowania z Małobądzką, Plac Kazimierza Wielkiego, Plebańska, Podjazie,
Podwale, I. Potockiego, Rondo Unii Europejskiej, Rybna, Rybny Rynek, Sportowa, Zamkowa, Zawale, Zawodzie.
29
30
ulice: Aleja H. Kołłątaja – nieparzyste od Ronda i od nr 55 do nr 57a, i dalej do wiaduktu nad linią kolejową, parzyste od Ronda i nr 6 do nr 52, i dalej do wiaduktu nad linią kolejową, Tadeusza Boya-Żeleńskiego,
Górna, Jana Kochanowskiego, Podzamcze, Mikołaja Reja, Teatralna, Tuwima.
ulice: Aleja H. Kołłątaja – nieparzyste od wiaduktu nad linią kolejową i od nr 71, i dalej do końca ulicy, parzyste od wiaduktu nad linią kolejową i od nr 54 do nr 58, i dalej do końca ulicy, Koszelew, Podskarpie,
Wawrzyńca Stalickiego.
31
ulice: Kolejowa, Kręta, Nowa, Prosta, Siemońska – nieparzyste od linii kolejowej i od nr 25, i dalej do końca ulicy, parzyste od linii kolejowej i od nr 26, i dalej do końca ulicy, Wiejska, Zaciszna, Zielona.
32
ulice: Siemońska – nieparzyste od nr 1 do nr 21 i dalej do linii kolejowej, parzyste od nr 2 do nr 12a, i dalej do linii kolejowej, Żwirki i Wigury.
33
ulice: 15 Grudnia, Cynkowa, Filtrowa, Paryska, Spacerowa, Stanisława Staszica, Stawowa, Środkowa, Wąska.
34
ulice: Cicha, Kamienna, Kielecka, Krakowska – nieparzyste od skrzyżowania z 1 Maja i od nr 53, i dalej do końca ulicy, parzyste od skrzyżowania z 1 Maja i od nr 90, i dalej do końca ulicy, Łąkowa, Orla, Podmiejska,
Przyjaźni, Wolska.
35
ulice: 1 Maja – nieparzyste od skrzyżowania z Krakowską i od nr 41 i dalej do końca ulicy, parzyste od skrzyżowania z Krakowską i od nr 94 i dalej do końca ulicy, Generała Władysława Andersa, XXXV – lecia PRL.
36
ulice: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Fryderyka Chopina 1 i przy ul. Adama Mickiewicza 2.
37
ulice: PZZOZ Szpital w Będzinie przy ul. Stanisława Małachowskiego 12.
Przedszkole Miejskie nr 14
ul. Romualda Traugutta 1
Ośrodek Kultury Filia w Grodźcu
ul. Juliusza Słowackiego 2
Przedszkole Miejskie nr 2
ul. Turniejowa 5
Miejski Zespół Szkół nr 1
ul. Wolności 51
Przedszkole Miejskie nr 2
ul. Turniejowa 5
Miejski Zespół Szkół nr 1
ul. Wolności 51
Remsen Investments Sp. z o.o.
S. K. A. Warszawa, Oddział Południe
ul. Brzozowicka 47/49
Miejski Zespół Szkół nr 4 Hala Sportowa
ul. Jedności 38
Ochotnicza Straż Pożarna Łagisza
ul. Pokoju 44
Ośrodek Kultury
ul. Stanisława Małachowskiego 43
Zespół Szkół Techniczno – Usługowych
ul. 11 Listopada 3
Przedszkole Miejskie nr 1
ul. Zawale 7
II Liceum Ogólnokształcące im. St.
Wyspiańskiego ul. Teatralna 5
Szkoła Podstawowa nr 4 Hala Sportowa
ul. Wawrzyńca Stalickiego 1
GPW S.A. Stacja Uzdatniania Wody Będzin
ul. Siemońska 45
Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Wawrzyńca
Stalickiego 10a
Szkoła Podstawowa Nr 4 Sala
Gimnastyczna ul. Wawrzyńca Stalickiego 1
Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Orla 4
Przedszkole Miejskie nr 10
ul. Kielecka 11
Dom Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 1
PZZOZ Szpital w Będzinie
ul. Stanisława Małachowskiego 12
lokale wyboRcze w dniu gŁosowania 25 PaŹdzieRnika 2015 Roku (niedziela) otwaRte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.
uwaga:
KAŻDY WYBORCA, W TYM WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 ROKU O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MOŻE GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE. WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 ROKU O REHABILITACJI
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WYBORCA, KTÓRY NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA KOŃCZY 75 LAT MOŻE UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W JEGO IMIENIU W WYBORACH.
LOKALE WYBORCZE PRZYSTOSOWANE DLA POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
LOKALE WYBORCZE DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
PRezydent miasta będzina
(-) Łukasz komoniewski
MIASTO
6
ciekawe oferty,
atrakcyjne ceny
GoSpodarCza Brama ŚląSKa
Nowe usługi na platformie
ePUAP
Na elektronicznej Platformie Usług Administracji
Publicznej uruchomione zostały nowe e-usługi:
• wniosek o wydanie dowodu osobistego,
• zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
• wniosek o odpis aktu stanu cywilnego.
Są to usługi centralne, służą do załatwiania spraw we
wszystkich urzędach, które realizują dane zadanie.
Pacjencie – nie stój
w kolejce do rejestracji
poradni specjalistycznych!
Załóż konto na e-szpital dla siebie i swoich dzieci. Nie
wychodząc z domu zarejestrujesz się do poradni specjalistycznej albo zmienisz termin już wyznaczonej
wizyty.
jak zaŁożyć konto?
ii przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż inwestycyjnej
nieruchomości niezabudowanej o pow. 1 ha 2487 m2, stanowiącej własność
gminy będzin, położonej w będzinie pomiędzy ulicami: zagórską
i krakowską (przy nowo powstałym układzie komunikacyjnym).
kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż inwestycyjnej nieruchomości
niezabudowanej o powierzchni 1 ha 9079 m2, stanowiącej własność gminy będzin,
położonej w będzinie pomiędzy ulicami: zagórską i krakowską (przy nowo powstałym
układzie komunikacyjnym).
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość o pow. ogólnej 1 ha 2487 m2. oznaczona
na karcie mapy 57 obręb Będzin numerami geod. działek: 4/8 o pow. 464 m2, 3/11
o pow. 1404 m2, 9/10 o pow. 1407 m2, 3/13 o pow. 1057 m2, 5/1 o pow. 968 m2, 5/2
o pow. 993 m2, 6/4 o pow. 1153 m2, 6/11 o pow. 1659 m2, 8/1 o pow. 390 m2, 9/4
o pow. 885 m2, 7/10 o pow. 1528 m2, 7/3 o pow. 579 m2.
Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste:
KA1B/00050971/5 (dla działek 7/3 i 7/10)
i KA1B/00026432/8 (dla pozostałych działek)
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Symbol planu C1. P-U
Obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe.
Zabudowa usługowa w zakresie: usługowe obiekty budowlane z usługami
nieuciążliwymi.
W niewielkiej części – tereny dróg publicznych – symbol planu KDZ, KDL.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość o pow. ogólnej 1 ha 9079 m2 oznaczona na karcie
mapy 44 obręb Będzin numerami geod. działek: 60/4 o pow. 1062 m2, 56/2 o pow. 2239 m2,
60/11 o pow. 874 m2, 56/10 o pow. 1560 m2, 60/12 o pow. 138 m2, 56/11 o pow. 507 m2,
61/4 o pow. 943 m2, 58/4 o pow. 1017 m2, 61/11 o pow. 831 m2, 58/11 o pow. 1337 m2,
61/12 o pow. 108 m2, 58/12 o pow. 153 m2, 54/2 o pow. 641 m2, 59/4 o pow. 1665 m2,
54/9 o pow. 220 m2, 59/11 o pow. 633 m2, 54/10 o pow. 93 m2, 59/12 o pow. 286 m2,
55/2 o pow. 943 m2, 62/4 o pow. 1017 m2, 55/10 o pow. 524 m2, 62/11 o pow. 1012 m2,
55/11 o pow. 293 m2, 63/4 o pow. 395 m2, 63/11 o pow. 425 m2, 63/12 o pow. 31 m2,
62/12 o pow. 132 m2.
Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste:
KA1B/00047323/4, KA1B/00006312/5, KA1B/00026432/8
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
zabudowa usługowa w zakresie: usługowe obiekty budowlane z usługami nieuciążliwymi
z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów – symbol planu A8. U
w niewielkiej części – tereny dróg publicznych – symbol planu KDZ, KDL.
cena wywoławcza wynosi: 903.000,00 zł netto (do ceny osiągniętej
w przetargu doliczony zostanie Vat 23%)
Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu
wynosi 90.000,00 PLN.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 14 października 2015 roku
o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro.
osoby zainteResowane uczestnictwem w Powyższym PRzetaRgu
winny:
• Wydrukuj wniosek dla siebie lub dzieci ze strony internetowej PZZPZ Będzin (www.pzzoz.bedzin.pl) – w zakładce „e-szpital”, bądź pobierz w rejestracji przychodni specjalistycznej.
• Wypełnij i przekaż do rejestracji przychodni specjalistycznej w Czeladzi lub Będzinie – w zależności w jakiej poradni specjalistycznej się leczysz.
• Na swojego maila, wpisanego we wniosku, otrzymasz numer użytkownika i hasło do konta.
• Zaloguj się i wyznacz termin wizyty.
Pierwsze spotkanie
informacyjne – EOG
cena wywoławcza wynosi: 1.515.500,00 zł netto (do ceny osiągniętej w przetargu
doliczony zostanie Vat 23%)
Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 150.000,00 PLN.
Poprzednie przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się w dniach:
4.08. 2014 r. – I przetarg
14.11.2014 r. – II przetarg
3.04.2015 r. – kolejny przetarg
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 9 listopada 2015 roku o godzinie 10.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro.
• zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającym m.in. szczegóły
dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty dostępnym
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie
ul. 11 Listopada 20, pokój 107 I piętro, na stronie internetowej oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie.
• najpóźniej do dnia 8 października 2015 roku wpłacić wadium w podanej
wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału
Księgowo – Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie
Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.
• Wymagane jest, aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie
organizatora przetargu.
• najpóźniej do dnia 8 października 2015 roku do godz. 15.00 złożyć ofertę
przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie,
opisanej „II przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie pomiędzy
ul. Zagórską i Krakowską o pow. 1 ha 2487 m2” należy złożyć w Urzędzie
Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta
Miasta.
• zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającym m.in. szczegóły dotyczące
warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty dostępnym w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107 I piętro,
na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie.
• najpóźniej do dnia 4 listopada 2015 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto
depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo – Budżetowego w ING Banku
Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.
• Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora
przetargu.
• najpóźniej do dnia 4 listopada 2015 roku do godz. 15.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę
sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „Kolejny przetarg na sprzedaż
nieruchomości położonej w Będzinie pomiędzy ul. Zagórską i Krakowską” należy złożyć
w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta.
uwaga! oferty, których zawartość nie będzie zgodna z wymogami
organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po terminie,
nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.
uwaga! oferty, których zawartość nie będzie zgodna z wymogami organizatora
przetargu, a także te które złożone zostaną po terminie, nie zostaną zakwalifikowane
do niejawnej części przetargu.
osoby zainteResowane uczestnictwem w Powyższym PRzetaRgu winny:
W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie, telefon 32 267 92 35.
Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Czym jest Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Jakie cele przyświecają państwom-darczyńcom?
Na te i inne pytania można było uzyskać odpowiedź 16 września podczas spotkania informacyjnego
poświęconego projektowi „Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 11 w Będzinie” dofinansowanego właśnie ze środków tego programu.
Podczas spotkania koordynator projektu objaśnił cele i zasady finansowania przedsięwzięć przez fundatorów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego tj. Norwegię, Islandię i Liechtenstein.
Została również przedstawiona prezentacja multimedialna poświęcona projektowi termomodernizacji realizowanemu w SP 11, a każdy z uczestników spotkania
otrzymał ulotkę informacyjną.
Na koniec została rozdana ankieta badająca czy spotkanie przyniosło wymierny efekt w postaci zwiększenia wiedzy mieszkańców na temat mechanizmu oraz
samego projektu.
MIASTO
aktualności będzińskie
weekend w siodle
II Będzińskie Zawody Jeździeckie odbywały się 12 i 13 września w miejscu,
które szczególnie sprzyja wypoczynkowi w siodle – na terenie grodzieckiego parku Rozkówka.
Zawody były okazją, by sprawdzić
swoje umiejętności, ale także poczuć
ducha sportowej rywalizacji.
Profesjonalna organizacja i przyjazna atmosfera sportowej rywalizacji to
znak rozpoznawczy imprez przygotowywanych przez Klub Jeździecki Amigo.
W programie znalazły się konkursy
ujeżdżania, przejażdżki na kucyku,
z których całkowity dochód przekazany został Stowarzyszeniu opieki
nad zwierzętami „Nadzieja na dom”.
W sobotę odbył się też piknik rodzinny
z Agatsu. W niedzielę natomiast zorganizowano konkursy skoków przez
przeszkody.
Zawody cieszyły się sporym zainteresowaniem – także ze strony osób,
które na co dzień nie trenują jeździectwa, a na imprezie pojawiły się wyłącznie w charakterze widzów.
Dzień Działkowca
Sportowe zmagania przedszkolaków
Tegoroczny Dzień Działkowca na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych
na Ksawerze uroczyście obchodzono w sobotę 27 września.
Działkowców odwiedzili pełnomocnik prezydenta sebastian szaleniec oraz
prezes będzińskich wodociągów Rafał Pietrzyk.
Na stadionie Ośrodka
Sportu i Rekreacji wspólnie
świętowano Dzień
Przedszkolaka, w którym
uczestniczyło około 800
dzieciaków! Na rozpoczęcie
uroczystości najmłodsi
odśpiewali hymn
przedszkolaka oraz
wypuścili kolorowe balony
z marzeniami.
Prezydent Będzina Łukasz
komoniewski złożył
przedszkolakom życzenia
sukcesów i uśmiechów
na twarzy przez cały rok.
Na boisku na maluchy
czekały różne atrakcje,
między innymi: dmuchany
zamek, malowanie twarzy,
spotkanie ze strażakami,
ratownikami medycznymi
czy gry zespołowe.
Dzieciom towarzyszyła
wesoła
i rodzinna atmosfera,
a na koniec nasi milusińscy
zostali obdarowani
pamiątkowymi
upominkami.
V Łagiski Piknik Rodzinny
W sobotę 19 września, na boisku sportowym przy ul. Parkowej w Łagiszy odbył się V Łagiski Piknik Rodzinny – przedsięwzięcie to wpisane jest już
na stałe w kalendarz kulturalny
mieszkańców dzielnicy.
W czasie festynu na wszystkie dzieci czekała moc atrakcji,
m.in. dmuchana zjeżdżalnia,
konkurencje sportowe, trampolina, strzelanie z łuku, daktyloskopia, spotkanie z policyjną
maskotką smoczycą Klarą,
a także ze strażakami z miejscowej OSP. Imprezę zakończył mecz piłki nożnej pomiędzy miejscowym SKS Łagisza
a
Przemszą
Okradzionów – niestety gospodarze ulegli po zaciętym meczu 3:4.
www.bedzin.pl
październik nr 10
7
KULTURA
8
Nowy sezon w Teatrze Dzieci Zagłębia
Pierwszy spektakl po wakacjach pt. „Duszek Śmieciuszek”
został zagrany 5 września.
W tym roku dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Edukacja
na realizację projektu Teatr Nowych Kierunków teatr planuje
zrealizować trzy premiery.
Pierwsza z nich w ramach „Baby Sceny” dla najmłodszych widzów to „Hopla! Jesień, Zima,
Wiosna! na motywach „Czterech pór roku” Antonio Vivaldiego w reżyserii Tomasza Kowalskiego. Kolejną propozycją
będzie zrealizowanie pierwszej
w historii będzińskiej sceny
opery dla dzieci – dzieło
Krzysztofa
Pandereckiego
i Marka Stachowskiego „Najdzielniejszy z Rycerzy”, w reżyserii Michała Chorosińskiego.
Trzecią premierą będzie intertekstualna wersja Kopciuszka – „Kop-ciuszek, czyli bajka
o królewnie co za dużo ciuchów
miała” autorstwa Grzegorza
Reszki w reżyserii Witolda Jurewicza.
Kolejnym zadaniem Teatru
Dzieci Zagłębia będzie propagowanie kultury teatralnej wśród
młodzieży pod nazwą „Lęki
współczesności w świecie
dziecka”. Celem zadania będzie
stworzenie trzech tematycznych
premier oraz cyklu spotkań skupiających się na wybranych
aspektach wykluczenia, inności
i dysfunkcyjności społecznej.
W teatrze nie zabraknie również miejsca na przeprowadzenie warsztatów teatralnych, plastycznych oraz fotograficzno-filmowych pn. „Teatr w obiektywie”. Celem będzie stworzenie
dokumentacji fotograficznej
i filmowej z realizacji spektakli
premierowych. Ze zdjęć i materiału filmowego wykonany zostanie reportaż, który zostanie
zmontowany przez uczestników,
we współpracy z uczniami i instruktorami Liceum Plastycznego z Dąbrowy Górniczej.
Metropolitalna Noc Teatrów
W sobotę 26 września w ramach 6. Metropolitalnej Nocy
Teatrów w będzińskim teatrze
odbyły się całonocne zabawy teatralne. Po spektaklu „Opowieści z ulicy Brokatowej” młodzież
gimnazjalna udała się wraz z aktorami na salę kameralną.
Podczas tej intensywnej nocy, 26 uczestników miało okazję
przekonać się na własnej skórze
jak wygląda od podszewki zawód aktora.
W programie znalazły się: lekcja teatralna z oprowadzaniem
po całym teatrze, prezentacja
technik lalkowych, własnoręcznie
wykonanie lalki (kukły, pacynki),
taniec synchroniczny z lalkami,
gry teatralne, zadania aktorskie,
ćwiczenia: improwizowane, rozluźniające, oddechowe, dykcyjne,
pantomimiczne, rozważania na temat pracy aktora, a wszystko to
uwieńczone spektaklem teatralnym z użyciem folii malarskiej.
– Młodzież bardzo intensywnie pracowała z nami od godziny 17.40 do 3.00 rano następnego dnia. Nie czuliśmy zmęcze-
nia. Nie było też ani chwili przerwy. To co pokazali ci młodzi ludzie świadczy o tym, że nie są
pozbawieni talentu. To była sztuka nie przez małe, lecz przez duże S. Podczas zajęć pokonywali
własne słabości i ograniczenia.
A największą uciechą dla nas
prowadzących jest fakt, że po zakończeniu warsztatów młodzi
ludzie nie chcieli opuścić budynku teatru, a z ich ust padało tylko
jedno pytanie: „kiedy następne
warsztaty?” – mówiły aktorki
będzińskiej sceny Joanna Rząp
i Agnieszka Raj-Kubat. – To była dla nas czysta przyjemność,
pracować z tak fantastycznymi
młodymi ludźmi. Mamy nadzieję, że dzięki tym warsztatom,
w każdym uczestniku zostało zaszczepione choć maleńkie ziarenko teatru. My ze swojej strony bardzo dziękujemy wszystkim za obecność, radość i energię, którą wnieśli w nasze teatralne mury – dodały. TDZ
„Teatr w obiektywie”
mUzeUm zaGłĘBIa w BĘdzInIe oGłaSza KonKUrSy
„Logo na 60-lecie Muzeum Zagłębia”
W przyszłym roku Muzeum Zagłębia w Będzinie obchodzić będzie jubileusz 60-lecia swojej
działalności. Z tej okazji ogłaszony został konkurs na logo,
które w postaci znaku graficznego i nazwy stanie się oficjalną
identyfikacją Jubileuszu Muzeum w 2016 roku. Logo powinno nawiązywać do tradycji instytucji, charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym i łatwo zapadać w pamięć, ale także
cechować się kreatywnością,
funkcjonalnością oraz jasnością
przekazu.
Konkurs ma charakter otwarty.
Prace mogą być realizowane
i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Zwycięski projekt graficzny będzie wykorzystany
zgodnie z działalnością statutową
Organizatora, w szczególności
w materiałach promocyjnych, reklamowych, informacyjnych i korespondencyjnych. Zgłoszenia
do konkursu należy nadsyłać
pocztą tradycyjną na adres:
Muzeum Zagłębia w Będzinie,
ul. Świerczewskiego 15, 42-500
Będzin wraz z wymaganymi załącznikami lub złożyć osobiście
w siedzibie muzeum pod tym samym adresem.
Ter min zgłaszania prac mija
20 listopada. Po tym czasie Ko-
„Zamek Będziński w miniaturze”
wymagania dotyczące prac konkursowych:
• Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
• Makietę należy umieścić na podstawie o wielkości 100 cm x 100 cm.
• Wybór techniki wykonania oraz materiałów jest
dowolny, przy czym zalecane jest użycie materiałów trwałych, które gwarantują bezpieczną
ekspozycję muzealną.
• Podczas oceny prac będą brane pod uwagę następujące wytyczne: prawidłowość merytoryczna,
kompozycja, estetyka wykonania.
• Makieta powinna odzwierciedlać obecną postać
zamku będzińskiego.
termin naboru prac i rozstrzygnięcie konkursu
Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania miastem Będzin, jego przeszłością i teraźniejszością, rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni oraz zachęcanie do odkrywania na nowo
powszechnie znanego zabytku, jakim jest zamek
w Będzinie. Konkurs skierowany jest do dzieci,
młodzieży szkolnej oraz dorosłych zamieszkałych
na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.
Prace konkursowe podlegają ocenie w trzech kategoriach wiekowych:
Prace należy składać do 31 października w Pałacu
Mieroszewskich – siedzibie Muzeum Zagłębia,
Będzin, ul. Świerczewskiego 15, codziennie
oprócz poniedziałku, w godz. 9.00-16.00.
Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie lub faksem do 12 listopada.
Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie
nagród i dyplomów odbędzie się 17 listopada
o godz. 12.00 na zamku będzińskim.
Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.
• uczniowie klas 5-6 szkoły podstawowej,
• uczniowie szkół gimnazjalnych,
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.
informacji na temat konkursu udziela anna góra
z muzeum zagłębia, tel. 32 267 77 07.
Lalki wróciły do pracy
„Teatr w obiektywie” to projekt
w skład którego wchodzą warsztaty teatralne, fotograficzne oraz
plastyczne. Celem warsztatów
jest stworzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji spektakli
premierowych.
Zajęcia plastyczne polegają
na własnoręcznym wykonaniu
maski teatralnej, aktorskie
na ćwiczeniach z emisji głosu
i zadań aktorskich, a na zajęciach
fotograficznych uczestnicy nauczą sie obsługi aparatów fotograficznych w sposób bardziej
profesjonalny, nauczą się m.in.
podstawowych zasad kadrowania i kompozycji obrazu.
Do akcji zaproszone zostały,
celem integracji, osoby z różnych
ośrodków i w różnym wieku. Grupy tworzą dzieci z Domu Dziecka
w Sarnowie, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Będzinie,
uczniowie z Zespołu Szkół Pla-
Po wakacjach również teatralne lalki postanowiły powrócić do pracy! Do Muzeum Zagłębia
w Będzinie wyruszyła Księżniczka Lolita,
a w Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej zagościła Caryca Chwalisława. Zapraszamy do odwiedzania naszych „aktorek”.
stycznych w Dąbrowy Górniczej,
z Gimnazjum nr 1 w Będzinie oraz studenci Będzińskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Na zakończenie projektu
z zebranego materiału zostanie
zorganizowana wystawa prac fotograficznych oraz zostanie
ogłoszony konkurs na najlepsze
zdjęcie. Wystawa prezentowana będzie w Teatrze Dzieci Zagłębia, a następnie zostanie przeniesiona i eksponowana w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.
waRsztaty PRowadzą:
• plastyczne – Jolanta Markowska – kierownik pracowni plastycznej TDZ
• teatralne – Adam Kwapisz –
aktor TDZ
• fotograficzne – Adriana Pohl-Gasidło, Marcin Korek –
z Zespołu Szkół Plastycznych
w Dąbrowie Górniczej
Wsparcia uczestnikom udzielają również inni pracownicy teatru, jak również uczniowie ZSP
z Dąbrowy Górniczej.
misja Konkursowa wyłoniona przez Organizatora wybierze
laureata, któremu zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.
Nie czekaj, weź udział w konkursie i stań się częścią Jubileuszu 60-lecia Muzeum Zagłębia
już dzisiaj.
Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie
www.muzeum.bedzin.pl.
Konkurs plastyczny
rozstrzygnięty
Miło nam poinformować,
że konkurs plastyczny
na plakat i program
do spektaklu Hopla! Jesień, zima, wiosna! z Vivaldim przez „Cztery pory roku” wygrała Natasza
Mańka z Przedszkola
Miejskiego nr 14 w Będzinie. Serdecznie gratulujemy!
Jury konkursu postanowiło przyznać dodatkowo trzy wyróżnienia, które otrzymują:
• Julianna Balcerzak z Przedszkola Miejskiego nr 47
w Sosnowcu,
• Amelia Kucab z Przedszkola „Tęczowa kraina”
w Dąbrowie Górniczej,
• Michał Ganszczyka z Przedszkola Miejskiego
nr 99 w Katowicach.
Dziękujemy bardzo wszystkim dzieciom
za udział w konkursie.
KULTURA
aktualności będzińskie
www.bedzin.pl
październik nr 10
9
Portret zagłębiowski w twórczości grupy RELACJE
pod nazwą Spotkania z Plastyką. W 1999 roku działalność ta
zostaje zawieszona, a w jej
miejsce powstaje Grupa Plastyczna RELACJE. Opiekunem ar tystycznym jest ar tysta
plastyk – Czesław Gałużny.
Jak dotąd zrealizowane zostały wystawy: w Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Pilicy, Szymbarku, Sławkowie, Bielsku-Białej,
Chorzowie, wielokrotnie w Sosnowcu, a obecnie w Muzeum
Zagłębia. Prace członków grupy
były prezentowane również
za granicą.
Spotkanie umilił występ
Małgorzaty Wacławik – nauczyciela Państwowej Szkoły
Muzycznej im. F. Chopina w Będzinie oraz muzyka Filhar monii Śląskiej w Katowicach, a także Magdaleny Bąk
i Julii Dróżdż, absolwentek
będzińskiej szkoły muzycznej –
obecnie uczennic Liceum Muzycznego w Katowicach.
Wystawę można zwiedzać
jeszcze do 10 paździer nika.
Zapraszamy.
Bartosz Gawlik
17 września 2015 roku w Pałacu
Mieroszewskich otwarto nową
wystawę czasową – „Portret zagłębiowski w twórczości Grupy
Plastycznej RELACJE. Grupa
działa przy sosnowieckim Klubie im. Jana Kiepury. Skupia ludzi, których połączyło zainteresowanie malarstwem i rysunkiem. Wspólna pasja zaowocowała plenerami, uczestnictwem
w konkursach plastycznych, realizacją wystaw i artystycznych
projektów.
Na wystawie swoje prace
zaprezentowali: Aleksandra Bogus, Krystyna Brzozowska-Eymar, Anna Czajkowska, Aleksander Jarema, Dominika Kaleta, Krystyna Kozłowska, Anna Maciejewska, Małgorzata
Małkiewicz, Teresa Nalepa, Jerzy Orzeł, Elżbieta Pijewska
Krystyna Rachniowska, Anna Rozenau, Ewa Skatuła, Marlena Skowierzak, Irena Słabiak,
Edward Trzaskalski, Irena Wiltosińska, Malwina Wojtala, Elżbieta Zawadzka, Zbigniew
Zdzienicki, Paweł Żelichowski.
W trakcie wernisażu kurator przybliżyła zebranym działalność grupy i scharakteryzowała twórczość jej członków.
Głos zabrali również założyciel
grupy Zbigniew Zdzienicki
i opiekun artystyczny Czesław
Gałużny.
W prezentowanych na ekspozycji pracach widać fascynację ar tystów tematyką miasta,
zagłębiowskich ulic, budynków
oraz zagłębiowskiej przyrody.
Pojawiły się również interesujące formy abstrakcyjne. Zdaniem
kuratora odbiór wystawy jest
ciekawy właśnie ze względu
na zróżnicowanie prac plastycznych pod względem techniki
i nośnika ekspresji.
Początki grupy RELACJE
należy datować na rok 1997,
kiedy to Zbigniew Zdzienicki – nauczyciel pasjonujący się
malarstwem i fotografią zakłada działalność gospodarczą
Wernisaż wystawy malarstwa
Tadeusza Dula
Czytam sobie w bibliotece
24 września w oddziale dla dzieci i młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Będzinie odbyły się zajęcia literackie dla dzieci pt. „Podróżnicy na tropie odkryć” realizowane w ramach projektu „W bibliotece nie musi być cicho” ogólnopolskiej akcji „Czytam sobie
w bibliotece”.
Uczestniczące w spotkaniu
dzieci z Przedszkola Miejskiego
nr 1 w Będzinie zostały zaproszone w magiczną podróż
za sprawa książki Rafała Witka
„Maja na tropie jaja” z serii Czytam sobie, jaką wraz z innymi
książkami Wydawnictwa Egmont będzińska biblioteka otrzymała od organizatorów akcji.
Ćwierć wieku Towarzystwa
Przyjaciół Będzina
Wykorzystując przygotowane
przez bibliotekarzy podróżnicze
gadżety, pocztówki oraz książki
przedszkolaki poszerzały wiedzę
na temat podróży i podróżowa-
nia. Mali entuzjaści wypraw spakowali swoje czarodziejskie walizki z akcesoriami niezbędnymi
w podróży, zadeklarowali czego
należy unikać, aby bezpiecznie
podróżować i jak należy się zachować, by z podróży przywieźć
same miłe wspomnienia.
Ogólnopolska akcja „Czytam sobie w bibliotece” to pomysł na promocję czy telnic twa, którego adresatami są najmłodsi czytelnicy, dzie ci
w wieku 5-8 lat. Uczestnicząca
w akcji będzińska biblioteka,
przygotowując zajęcia dla
przedszkolaków korzystała ze
scenariuszy zajęć oraz materiałów promo cyjnych otrzyma nych w ramach akcji „Czytam
sobie w bibliotece”.
Pałacowe warsztaty tańca
W Pałacu Mieroszewskich 14 września odbyły się zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Dawny taniec”. Warsztaty
zostały przeprowadzone przez studentkę Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego – Klaudię Dąbrowiecką.
Podczas prezentacji multimedialnej słuchacze zapoznali się z historią tańca od średniowiecza do XIX w., a także przybliżone zostały dobre maniery związane z dawną zabawą taneczną. W części praktycznej prelegentka wprowadziła studentów w arkana tańców renesansowych i barokowych, które następnie wspólnie wykonali. Oprawę całych zajęć stanowiły piękne polichromie w Sali Wodzów Antycznych Pałacu Mieroszewskich.
Bartosz Gawlik
„Przywrócenie historycznej godności królewskiemu miastu Będzin oraz rozsławienie jego dobrego imienia w kraju i na świecie” – to główne założenie i cel
Towarzystwa Przyjaciół Będzina, które działa już 25 lat.
W Teatrze Dzieci Zagłębia odbył
się koncert podsumowujący obchodzony jubileusz. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia za zasługi dla województwa śląskiego, nagrody Filantrop
i Społecznik Będziński, a także
medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznawany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Pełnomocnik Prezydenta Będzina Sebastian Szaleniec złożył członkom towarzystwa
serdeczne życzenia z okazji jubileuszu. Wśród licznie zgromadzonych gości znalazł się również honorowy obywatel Będzina Sławomir Pietras, wybitny menadżer teatru i opery, który regularnie zaszczyca swoją obecnością nasze
miasto. MR
Wernisaż wystawy malarstwa
znanego artysty plastyka Tadeusza Dula, instruktora zajęć plastycznych grodzieckiej filii
Ośrodka Kultury, odbył się
w piątek 2 października w Pałacu Mieroszewskich.
Prace artysty można tam oglądać
do 18 października.
Tadeusz Dul ukończył studia
w Instytucie Wychowania Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Dy-
plom z malarstwa uzyskał
w 1985 roku w pracowni prof.
Leona Macieja. Od 1995 roku
jest członkiem Stowarzyszenia
Pastelistów Polskich. Brał udział
w trzech Konkursach Międzynarodowych Biennale pasteli oraz
wielu plenerach malarskich. Jego prace znajdują się w zbiorach
prywatnych m.in.: w Niemczech, Kanadzie, USA, Belgii,
Norwegii. Mieszka i pracuje
w Będzinie.
Naucz się rycerskich sztuk walki
Bractwo Rycerskie Zamku Będzin proponuje pozalekcyjne zajęcia sportowe: walki mieczem,
łucznictwa, tańca dawnego, połączone z prelekcjami i dodatkowymi atrakcjami.
Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
663 782 274.
Rycerska sztuka walki, średniowieczna szermierka, zajęcia
z mistrzem świata w walkach rycerskich – to wszystko jest w zasięgu ręki. Wystarczy zapisać się
na zajęcia, które poprowadzą pa-
sjonaci kultury średniowiecza
z Bractwa Rycerskiego Zamku
Będzińskiego.
KULTURA
10
HarMonograM wydarzeŃ kulTuralno-sPorTowycH Październik 2015 r.
1-2.10. 14.00 Młodzieżowa Akademia
Pływania. OSiR/ WOPR. Basen OSiR
1-30.10. 10.00-19.00 „Igłą malowane” –
wystawa prac hafciarek ze Stowarzyszenia
Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego
w Będzinie. MiPBP w Będzinie Galeria klubu
„Pod Sową”
1-20.10. 10.00-19.00 „Profesor Włodzimierz
Wójcik – uczony, pisarz, przyjaciel…” – wystawa
edukacyjna upamiętniająca osobę
Włodzimierza Wójcika. MiPBP w Będzinie dolny
hol biblioteki
1-30.10. 15.00 Działalność statutowa Klubu
Seniora. Spotkania klubowiczów odbywają się
codziennie, a w soboty organizowane są
turnieje brydżowe. Siedziba Klubu Seniora
ul. Stalickiego 4, Ksawera
1.10. 10.00 Duszek Śmieciuszek. TDZ
1.10. 10.00 „Kraina dźwięków” – zajęcia
edukacyjne dla przedszkolaków zorganizowane
z okazji Światowego Dnia Muzyki. MiPBP
w Będzinie – oddział dla dzieci i młodzieży
2.10. 10.00 Duszek Śmieciuszek. TDZ
2.10. 10.00 „Kraina radości” – zajęcia literackie
dla przedszkolaków zorganizowane z okazji
Światowego Dnia Uśmiechu. MiPBP w Będzinie
oddział dla dzieci i młodzieży
2.10. 17.00 „Tadeusz Dul – malarstwo” –
wystawa twórczości Tadeusza Dula. Pałac
Mieroszewskich w Będzinie
3.10. 10.00 Poranna Porcja Zdrowia – trening
w Strefie Aktywności Rodzinnej i marsz Nordic
Walking. Strefa Aktywności Rodzinnej
Dolna Syberka
3.10. 10.00 Młodzieżowa Akademia
Ratownicza. Basen OSiR
3.10. 11.00 Pstryk! I wszystko jasne! TDZ
3.10. 15.00 Rozgrywki IV LIGI BKS Sarmacja –
KS Unia Ząbkowice. Boisko OSiR ul. Sportowa 6
3.10. 16.00 O dziewczynce Katarzynce
Czerwonym Kapturkiem zwanej. TDZ
3.10. 18.00 Koncert zespołu ANALOGS
support: O.D.C. + THE BASTARD + POGORIA
cena biletów: 25 zł/30 zł. Sala teatralna
Ośrodka Kultury w Będzinie
5.10. 10.00 „Wesołe wersy, radosne rymy
o literaturze dziś się uczymy!” – zajęcia
literackie dla uczniów szkół podstawowych.
MiPBP w Będzinie oddział dla dzieci i młodzieży
5.10. 10.00 O dziewczynce Katarzynce
Czerwonym Kapturkiem zwanej. TDZ
5.10. 13.30 Uroczyste rozpoczęcie Roku
Akademickiego 2015/2016 studentów
Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. TDZ
5.10. 14.00 BUTW – Inauguracja Roku
Akademickiego. TDZ
5.10. 15.00 Historia Będzina –zajęcia z edukacji
regionalnej dla dzieci dotyczące zabytków
Będzina. MiPBP, Filia Nr 2 ul. 35 lecia PRL 1,
Warpie
5.10. 20.00 Jesienny Maraton na raty.
Stadion OSiR
6.10. 10.00 Jaś i Małgosia. TDZ
7.10. 9.00 Gram i kibicuję bezpiecznie. Boiska
OSiR
7.10. 10.00 Trzy Świnki. TDZ
7-8.10. 10.00 Wielka księga uczuć – czyli jak
sobie radzić z niektórymi uczuciami – zajęcia
edukacyjne dla dzieci. MiPBP, Filia Nr 1
ul. Stalickiego 2, Ksawera
7.10. 11.00 Historie ze świata Muminków –
zajęcia literackie dla dzieci. MiPBP, Filia
Nr 9 – Podłosie, ul. Podłosie 10
7-9.10. 14.00 Młodzieżowa Akademia
Pływania. OSiR/ WOPR. Basen OSiR
8.10. 10.00 Trzy Świnki. TDZ
8.10. 10.00 Kolorowa jesień w lesie: wesołe
listki – zajęcia plastyczne dla dzieci. MiPBP, Filia
Nr 4 ul. Pokoju 44, Łagisza
8.10. 10.00-14.00 „Rola biblioteki
w społeczności lokalnej” – XI FORUM
BIBLIOTEKARZY SAMORZĄDOWYCH POWIATU
BĘDZIŃSKIEGO.
Wykłady: – „Małe biblioteki publiczne
w społeczności lokalnej – przegląd badań
i aspekty praktyczne” – Magdalena Wójcik
z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– Prezentacja i omówienie urządzeń
do skanowania dokumentów – Michał Ładecki
z Digital Center w Złotnikach koło Poznania,
– Archiwistyka społeczna – ruch oddolnego
dokumentowania historii – Ewa Kołodziejska
z Ośrodka Karta w Warszawie.
Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach
8.10. 14.00 Uroczystość z okazji 110-lecia
Związków Nauczycielstwa Polskiego. TDZ
9.10. 10.00 Profesor Włodzimierz Wójcik –
zajęcia z edukacji regionalnej dla dzieci
i młodzieży przybliżające sylwetkę profesora.
MiPBP w Będzinie oddział dla dzieci i młodzieży
9.10. 9.00 Król Edyp 10.30 Antygona.
Gościnnie Teatr Cracovia. TDZ
9.10. 11.00 Liść na drzewach się czerwieni nie
daleko do Jesieni – zajęcia plastyczne dla dzieci.
MiPBP, Filia Nr 7 ul. Rycerska 2, Zamkowe
10.10. 6.00 Wędruj z Olą Dzik. Zostań
Wędrownikiem Roku – górskie wędrówki
po Koronie Gór Polski
10.10. 10.00-12.00 BAMO – Heraldyka dla
każdego. Muzeum Zagłębia w Będzinie. Pałac
Mieroszewskich
10.10. 10.00 Poranna Porcja Zdrowia – trening
w Strefie Aktywności Rodzinnej i marsz Nordic
Walking. Strefa Aktywności Rodzinnej
Dolna Syberka
10.10. 10.00 Młodzieżowa Akademia
Ratownicza. OSiR/ WOPR. Basen OSiR
10.10. 15.00 Rozgrywki IV LIGI GRUPA I RKS
Grodziec Będzin – GKS GIEKSA II. Stadion OSiR
ul. Kijowska 2a Będzin
10.10. 16.00 Zwierzęta Doktora Dolittle. TDZ
11.10. 16.30 Gala Charytatywna „Głosy dla
Hospicjum”. TDZ
12.10. 8.00-10.00 SAP – Spotkanie członków
Stowarzyszenia Autorów Polskich. Ośrodek
Kultury w Będzinie
12.10. 8.30, 11.45 Balladyna – gościnnie Teatr
Cracovia. TDZ
12.10. 10.00 Przyjaciele planety Ziemia –
zajęcia literackie dla przedszkolaków
na podstawie książki Wojciech Widłaka „Marta
i ufoludek” realizowane w ramach
ogólnopolskiej akcji Czytam sobie w bibliotece.
MiPBP w Będzinie oddział dla dzieci i młodzieży
12.10. 15.00 Kiermasz bajki Pani
Chotomskiej – głośne czytanie wybranych
tekstów autorki – zajęcia literackie dla dzieci.
MiPBP, Filia Nr 2- ul. 35-lecia PRL 1, Warpie
12.10. 16.30 Uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. TDZ
12.10. 20.00 Jesienny Maraton na raty.
Stadion OSiR
13.10. 10.00 Duszek Śmieciuszek. TDZ
13.10. 19.00 A może nurkowanie?
OSiR/Akademia 3 Waters. Basen OSiR
14.10. 10.00 Opowieści z ulicy Brokatowej. TDZ
14-15.10. 10.00 Dobre zwyczaje i obyczaje:
savior-vivre dla dzieci, higiena, dobre nawyki
żywieniowe – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
MiPBP, Filia Nr 1 ul. Stalickiego 2, Ksawera
14.10. 10.00-16.00 Blues zza krat – koncert
na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach
14.10. 11.00 Ciemność też jest kolorowa –
zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci
zrealizowane w oparciu o tekst książki
Lemonego Snicketa „Laszlo boi się ciemności”.
MiPBP, Filia Nr 9 ul. Podłosie 10
14-16.10. 14.00 Młodzieżowa Akademia
Pływania. OSIR/WOPR. Basen OSiR
15.10. 10.00-16.00 „Mediacje rodzinne – gest
miłości dla Twojego dziecka” – debata
panelowa poświęcona problematyce mediacji
ze szczególnym uwzględnieniem mediacji
rodzinnych z udziałem kuratorów rodzinnych,
przedstawicieli instytucji i organizacji
pozarządowych wspierających dzieci i rodziny.
Zorganizowana w ramach Międzynarodowego
Dnia Mediacji. MiPBP
15.10. 9.30-11.00 „Spotkanie z bajką
terapeutyczną” – zajęcia edukacyjne dla dzieci
i rodziców zorganizowane przy współpracy
z Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog”
w Dąbrowie Górniczej. MiPBP
16.10. 11.00 Hopla! Jesień, zima,
wiosna! – premiera pedagogiczna TDZ
16.10. 14.00 Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci
i młodzieży – spotkanie literackie. MiPBP
w Będzinie oddział dla dzieci i młodzieży
17.10. 10.00 Młodzieżowa Akademia
Ratownicza. OSiR/ WOPR. Basen OSiR
W ramach stałych spotkań
Będzińskiego Klubu Filmowego
w Kinie Nowość w ostatni
piątek września wyświetlono
„Mandarynki” gruzińskiego
reżysera Zazy Urushadze.
Kolejny seans 10 października.
O godzinie 18. pokazany
zostanie film „Czarny węgiel,
kruchy lód” w reżyserii Diao
Yinan.
seanse są bezpłatne.
17.10. 10.00 Poranna Porcja Zdrowia – trening
w Strefie Aktywności Rodzinnej i marsz Nordic
Walking. Strefa Aktywności Rodzinnej
Dolna Syberka
17.10. 11.00 TDZ. Hopla! Jesień, zima, wiosna!
12.30 Hopla! Jesień, zima, wiosna!
14.00 Hopla! Jesień, zima, wiosna! Premiera
17.10. 15.00 Rozgrywki IV LIGI BKS Sarmacja –
RKS Grodziec Boisko OSiR, ul. Sportowa 6
18.10. 10.00-14.00 Turniej piłki siatkowej –
Akademia Siatkówki w Będzinie. MZS nr 4
18.10 17.00 Koncert jesienny – Krzysztof
Kiliański. Ośrodek Kultury filia w Grodźcu
19.10. 11.00 Kasztany – zieleniutkie jeże, każdy
z nas je chętnie do zabawy bierze – zajęcia
literackie dla dzieci realizowane w oparciu
o tekst książki Krystyny Boglar „Historia
Kasztanowego Króla”. MiPBP, Filia Nr 7
ul. Rycerska 2 Zamkowe
19.10. 20.00 Jesienny Maraton na raty.
Stadion OSiR
19.10. 10.00, 11.15 Hopla! Jesień, zima,
wiosna! TDZ
20.10. 10.00, 11.15 Hopla! Jesień, zima,
wiosna! TDZ
20.10. 10.00 Pierwsze spotkanie w ramach
cyklu wykładów dla Będzińskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Pałac Mieroszewskich
w Będzinie
21.10. 10.00 Calineczka-Reaktywacja. TDZ
21.10. 10.00 Obraz Zagłębia Dąbrowskiego
w legendach i bajkach – zajęcia z edukacji
regionalnej dla przedszkolaków i uczniów klas
wczesnoszkolnych. MiPBP w Będzinie, oddział
dla dzieci i młodzieży
21.10. 11.00 Wędrówki z pocztówką – zajęcia
edukacyjne dla dzieci realizowane w oparciu
o książkę „Mapy” Aleksandry i Daniela
Mizielińskich. MiPBP, Filia Nr 9 ul. Podłosie 10
21.10. 15.00 Podróż po bajkowym świecie
książek – poznajemy ulubionych bohaterów
książek dla dzieci – zajęcia literackie. MiPBP,
Filia Nr 5 ul. Słowackiego 2, Grodziec
21.10. 17.00 „Pamiętnik z mrówkoszczelnej
kasety” Marka Helprina – spotkanie literackie
DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI dla osób
dorosłych. MiPBP w Będzinie klub „Pod Sową”
22.10. 10.00 Calineczka-Reaktywacja. TDZ
22.10. 10.00 Czas pocałować żabę… baśnie
i legendy polskie – zajęcia literackie dla
przedszkolaków. MiPBP, Filia Nr 4 ul. Pokoju 44
Łagisza
22.10. 17.00 Koncert galowy z okazji 70-lecia
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.im.
F. Chopina w Będzinie, aula PSM
23.10. 10.00 Jaś i Małgosia. TDZ
23.10. 17.00 „Honorowi Obywatele Miasta
Będzina” – uroczyste podsumowanie projektu
Stowarzyszenia Filary Kultury. W programie
spotkania:
– wernisaż wystawy „Honorowi Obywatele
Miasta Będzina”,
– promocja broszury „Honorowi Obywatele
Miasta Będzina 1997 -2015”.
MiPBP w Będzinie sala konferencyjna, klub
„Pod Sową”, dolny hol biblioteki
24.10. 10.00 Młodzieżowa Akademia
Ratownicza. OSiR/ WOPR. Basen OSiR
24.10. 10.00 Poranna Porcja Zdrowia – trening
w Strefie Aktywności Rodzinnej i marsz Nordic
Walking. Strefa Aktywności Rodzinnej Dolna
Syberka
24.10. 10.00-12.00 BAMO – warsztaty
taneczne ze Szkołą Tańca EXTREME. Ośrodek
Kultury w Będzinie
24.10. 14.00 Rozgrywki IV LIGI GRUPA I RKS
Grodziec Będzin – KS CONCORDIA KNURÓW.
Stadion OSiR ul. Kijowska 2a Będzin
24.10. 16.00 Jaś i Małgosia. TDZ
26.10. 10.00 Duszek Śmieciuszek. TDZ
26.10. 20.00 Jesienny Maraton na raty.
Stadion OSiR
27.10. 10.00 Zwierzęta Doktora Dolittle. TDZ
28.10. 8.30, 10.00 Dziady. Gościnnie Teatr
Cracovia. TDZ
28.10. 10.00 Obraz Zagłębia Dąbrowskiego
w legendach i bajkach – zajęcia z edukacji
regionalnej dla przedszkolaków i uczniów klas
wczesnoszkolnych. MiPBP w Będzinie oddział
dla dzieci i młodzieży
28.10. 11.00 „Wynalazca” – zajęcia literackie
dla dzieci realizowane w oparciu o książkę
Jeana – Francoisa Martina. MiPBP, Filia Nr 9
ul. Podłosie 10
28-30.10. 14.00 Młodzieżowa Akademia
Pływania. OSIR/WOPR. Basen OSiR
29.10. 12.15 Koncert umuzykalniający. TDZ
29.10. 17.00 Wernisaż wystawy „Od Kleopatry
do Nelsona. Jubileuszowy bal kostiumowy
królowej Wiktorii”. Pałac Mieroszewskich
w Będzinie
30.10. 10.00 Duszek Śmieciuszek. TDZ
30.10. 17.00 Finisaż wystawy zbiorowej
„ŁĄKA”. Ośrodek Kultury w Będzinie.
Galeria na parterze
30.10. 18.00 BKF – film „Czarny węgiel kruchy
lód”. Kino NOWOŚĆ
31.10. 10.00 Młodzieżowa Akademia
Ratownicza. OSiR/ WOPR. Basen OSiR
31.10. 10.00 Poranna Porcja Zdrowia – trening
w Strefie Aktywności Rodzinnej i marsz Nordic
Walking. Strefa Aktywności Rodzinnej Dolna
Syberka
31.10. 13.00 Rozgrywki IV LIGI BKS Sarmacja –
KS Górnik Wesoła. Boisko OSiR ul. Sportowa 6
Będzin
od 5-30.10. pn.-pt. 8.00-20.00
sob. 8.00-15.30 Wystawa z cyklu OBRAZY
MISTRZÓW – „ŁĄKA”. Ośrodek Kultury
w Będzinie. Galeria na parterze sala nr 18
KULTURA
aktualności będzińskie
Ponad tona karmy dla bezdomnych zwierząt
Wielkie serce i niezwykłą wrażliwość na potrzeby innych pokazali
mieszkańcy Będzina podczas akcji Pełna Miska dla Schroniska,
która odbyła się 12 września
na placu prof. Włodzimierza
Wójcika przed będzińską książnicą. Zorganizowana po raz trzeci
zbiórka pokarmu i akcesoriów
potrzebnych do opieki i pielęgnacji podopiecznych sosnowieckiego schroniska dla bezdomnych
zwierząt przyniosła niesamowite
rezultaty. W sumie zebrano:
• 1 017 kg karmy (suchej i mokrej) dla psów i kotów,
• 404,87 złotych ,
• koce, kołdry, poduszki, kuwety
i inne akcesoria niezbędne
do opieki nad zwierzętami,
• nakrętki PET.
To rekord, bo w poprzednich
dwóch edycjach akcji zebrano
w sumie 663 kg karmy i 212 zł.
Wszystkim za ogromne serce i bezcenną pomoc w imieniu
potrzebujących zwierząt dziękujemy.
www.bedzin.pl
październik nr 10
11
krzyżówka nr 10/15
Przypominamy też, że istnieje możliwość wirtualnej adopcji – na taki
sposób pomocy kilka miesięcy temu zdecydowali się pracownicy
będzińskiego Muzeum Zagłębia. Ich podopiecznym został wtedy
Tytus. Wirtualna adopcja zwierzaka nie kończy się tylko
na wpłacaniu pieniędzy na utrzymanie pupila. Każdy wirtualny
opiekun, może odwiedzić swojego zwierzaka, wyjść na spacer,
pobawić się, pobiegać, dać mu trochę ciepła.
Kontakt ze schroniskiem: tel. 32 293 75 56 (pon-pt 8.00-16.00), kom. 669 096 872
Państwowa Szkoła Muzyczna zaprasza:
14 października (dzień edukacji narodowej)
Koncert w wykonaniu uczniów szkoły
22 października koncert galowy z okazji jubileuszu w wykonaniu:
• Duetu fortepianowego – Anna Hajduk i Katarzyna Hajduk-Konieczna
• Big-bandu pod kierunkiem Romana Hyli
• Zespołu trębaczy
Europejskie Dni Dziedzictwa
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 12 września odbył się niezwykły spacer po mieście. Przybyli
w towarzystwie historyka podążali
śladami będzińskich Żydów.
W programie znalazło się zwiedzanie miejsc związanych ze społecznością żydowską – pomnika
upamiętniającego spaloną w czasie II wojny synagogę będzińską,
wzgórza zamkowego łączącego się
z kirkutem, domu Rutki Laskier Żydówki pochodzącej z Będzina, której pamiętnik stał się świadectwem
Holocaustu oraz Domu Modlitwy
Mizrachi i Bramy Cukermana.
W niedzielę 13 września w ramach Europejskich Dni Dziedzic-
twa w Pałacu Mieroszewskich
w Będzinie odbyły się dwie prelekcje. Pierwsza z nich pod nazwą
„Utracone dziedzictwo przemysłowe w Zagłębiu Dąbrowskim” połączona była z prezentacją multimedialną. Wystąpienie traktowało
o budynkach industrialnych, które
zostały zdewastowane głównie
w czasach transformacji ustrojowej
po 1989 roku. Zaprezentowane
zdjęcia ukazały dawny i obecny wygląd omówionych obiektów oraz
możliwości ich zaadoptowania
do nowych funkcji. Druga – „Zmiany funkcji w obiekcie architektury
zabytkowej szansą na jej odrodzenie
w przestrzeni publicznej miasta
i
świadomości
społecznej”
prezentowała przykłady obiektów,
które zostały uratowane poprzez
adaptację do nowej funkcji. Przedstawiono też wybrane zabytki architektury kolejowej na terenie ziem
byłego Królestwa Polskiego. Dużo
miejsca poświęcono historii dworca
kolejowego w Będzinie – Małobądzu, zbudowanego w XIX w. przez
Zarząd Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej.
Na podstawie wiedzy o budynku
i jego stanie zachowania, wspólnie
z uczestnikami spotkania omówiono możliwości realnej ochrony dziedzictwa kulturowego, jakim jest będziński dworzec.
Goście z Ekwadoru i Egiptu
Poprzednia edycja programu AIESEC (współpraca z wolontariuszami
z całego świata) została przyjęta z tak
wielkim entuzjazmem, że nikt
w MZS nr 2 im. Huberta Wagnera nie
miał wątpliwości, aby przyjąć wolontariuszy ponownie.
Tym razem nasi uczniowie mieli
okazję poznawać kulturę i zwyczaje
Ekwadoru i Egiptu. Gabriela (absolwentka architektury) oraz Rawan
(studentka farmacji) prezentowały
swoje kraje, opowiadały o kulturze
i zwyczajach. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim, więc oprócz
możliwości poznania egzotycznych
dla uczniów krajów, mieli oni okazję
sprawdzenia swoich umiejętności
oraz szlifowania języka.
Zainteresowanie zajęciami było
tak duże, że postanowiono zorganizować Dzień Otwarty. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, a także
uczniowie zaproszeni z pobliskich
szkół, mogli wysłuchać ciekawych
opowieści o krajach wolontariuszek.
Wolontariuszki oprócz zajęć poznawały również naszą kulturę, kuchnię i zwyczaje. Bardzo podobał im się
będziński zamek oraz podziemia.
Poziomo: 3. tkanina w prążki. 8. łuk rzeki. 9. cenny metal. 10. książka którą czytaliśmy podczas
Narodowego Czytania. 11. opłata za studia. 12. element paleniska. 13. Andrzej, artysta plastyk
z Będzina, ładnie malujący. 14. sfera działania. 16. pewna suma pieniędzy. 19. logiczność. 20. żona
Simby. 21. ważki argument. 22. etap. 23. zniesmaczenie. 28. pracuje pod wodą. 31. skomplikowane
skrzyżowanie w Będzinie. 32. nowicjusze. 33. gra owalną piłką. 34. muza, opiekunka poezji
miłosnej. 35. ryba dorszowata. 36. „Dzień wakacji z archeologią” podczas tego lata. 37. proszek
do prania.
Pionowo: 1. zabytkowa XIII-wieczna w będzińskim zamku. 2. pięściarz. 3. dalekopis. 4. przypiecek
w chacie. 5. zając łowny. 6. pokryte murawą. 7. cukru lub brukowa. 14. serwis obiadowy.
15. „Zaprojektuj pocztówkę i zgarnij tablet”. 17. modek Skody. 18. na stole i w orkiestrze. 24. nasze
miasto. 25. Kermit, Piggy i Fozzie. 26. Stary, wielki las. 27. krzewy. 28. galas na liściach dębu.
29. kraina. 30. zakopiański zespół na Będzińskiej Biesiadzie Smaków.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 17 dadzą rozwiązanie krzyżówki.
Dziękujemy za udział i zapraszamy do rozwiązania kolejnej.
na rozwiązania krzyżówki czekamy do 15 października pod adresem: [email protected]
w tytule maila prosimy wpisać: krzyżówka 10/2015
wśród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wyłonimy laureata zgodnie z regulaminem dostępnym
w wydziale Promocji, kultury, sportu i komunikacji społecznej. o wygranej poinformujemy,
odpisując na adres mailowy, z którego rozwiązanie zostało wysłane.
jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.
Biegnij z pomocą!
27 wRześnia w PaŁacu mieRoszewskich ekiPa
szlachetnej Paczki nagRywaŁa filmik „suPeR
w Poszukiwany, szlachetna Paczka będzin 2015”
zachęcający do PRzystąPienia do dRużyny
wolontaRiuszy szlachetnej Paczki
Szlachetna Paczka jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy
przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez
wolontariuszy, którzy działają lokalnie. W tym roku Szlachetna Paczka jest organizowana
po raz piętnasty. Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku, kiedy grupa studentów
duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa
Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała trzydzieści ubogich rodzin.
Dzisiaj projekt Szlachetnej Paczki ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja
charytatywna w Polce łączy działania. W Będzinie działa od 2009 r. i pomaga rodzinom
z naszego regionu. Stwórz tegoroczną Paczkę razem z nami! Odwiedź rodziny, opisz ich historię i warunki życia, współpracuj z darczyńcami i daj szansę na zmianę!
Jeśli chcesz być częścią prestiżowej Drużyny SuperW, wejdź na stronę www.superw.pl i zgłoś
się lub napisz do lidera projektu Tomasza Kwietnia na adres [email protected]
Czekamy na Was!
KULTURA
12
zdjęcia: Wojciech Borkowski
pIĘKny małżeńSKI JUBIleUSz – pIĘćdzIeSIąt
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Waleria i Mariusz Kitowie, Stanisława i Ryszard Sierkowie, Barbara i Józef Antosowie, Krystyna i Józef Słąbowie, Mirosława i Bronisław Grzybkowie, Ewa i Tadeusz Dąbkowie
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Bronisława i Jerzy Sareccy, Wanda i Piotr Sokołowie, Henryka i Józef Nowakowie, Danuta i Jan Sygitowie, Maria i Ryszard Brożyńscy, Zofia i Roman Ziółkowscy
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Irena i Jerzy Szczerbowie, Anna i Józef Migodzińscy, Danuta i Ireneusz Kubisowie, Bożena i Wiesław Pawełczykowie, Zofia i Antoni Wołowcowie, Krystyna i Dymitr Mrozkowie,
Krystyna i Jan Kasprzykowie
KULTURA
aktualności będzińskie
www.bedzin.pl
październik nr 10
13
I SzeŚćdzIeSIąt lat razem
zdjęcia: Wojciech Borkowski
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Halina i Paweł Psonkowie, Irena i Józef Staśkowie, Czesława i Jerzy Matyszczykowie, Maria i Ignacy Majkowie, Alfreda i Zygmunt Wyderkowie, Cecylia i Zbigniew Szczęśni
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego: Helena i Józef Jasicowie, Ireneusz Kała, Maria i Julian Pabjanowie, Irena i Jan Sumerowie
103 lata najstarszej mieszkanki będzina
25 września 2015 roku 103. rocznicę urodzin obchodziła najstarsza
mieszkanka miasta Pani Anna Charyton.
Dostojna Jubilatka cieszy się zdrowiem oraz niezłą kondycją.
Pani Anna pozostaje pod opieką wnuczki swojej siostry, która w jej imieniu
25 września odebrała w Urzędzie Stanu Cywilnego listy gratulacyjne
od Wojewody Śląskiego i Prezydenta Miasta Będzina
Łukasza Komoniewskiego
oraz kosz kwiatów.
Pani Annie życzymy dużo
zdrowia i jeszcze wielu
radosnych chwil w gronie rodziny
i przyjaciół.
Do życzeń przyłącza się redakcja
Aktualności Będzińskich
Akademia Młodszego Asystenta Muzealnego
„Aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie, trzeba to zobaczyć, usłyszeć i poczuć.”
Tony Stockwell
Akademia Młodszego Asystenta Muzealnego – przeszłość przyszłości przeznaczona jest dla
każdego, kto żądny jest wiedzy.
Celem projektu, adresowanego do uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych, jest poszerzenie
kompetencji na polu muzealnym, zapoznanie
uczniów z istotą pracy w muzeum, wzbudzenie
wśród młodych słuchaczy poszanowania do dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacja edukacji
lokalnej i regionalnej.
Cały cykl zajęć ujęty w charakter akademicki,
obejmie czas od października 2015 do maja 2016,
spotkania odbywać się będą w systemie semestralnym raz w miesiącu.
Osoba zakwalifikowana do Akademii Młodszego Asystenta Muzealnego nabywa status studenta/
uczestnika Akademii.
Uniwersytecka forma będzie również widoczna w sposobie weryfikowania wiedzy uczestników,
których oceny/wpisy za wykonane zadania, odnotowywane będą w indeksach.
Scenariusz zajęć wzbogacony został o prezentacje multimedialne, fragmenty filmów, zwiedzanie ekspozycji, a także o warsztaty dające możliwość osobistego zaangażowania w temat.
Każdego miesiąca począwszy od października, młodym studentom zostanie przybliżona specjalizacja będąca inną dziedziną muzeum. Odkryte jej tajniki prócz ukazania działalności instytucji, podkreślą również jej misję, historię oraz rolę
zabytków.
Koordynator projektu udziela informacji
pod numerem telefonu 32 267 77 07 wew. 26.
zgłoszenie należy przesłać na adres:
[email protected]
Uroczyste zakończenie Akademii odbędzie się
w Pałacu Mieroszewskich (Sala Wodzów Antycznych) w maju 2016. Wtedy to nastąpi oficjalne pasowanie na Młodszego Asystenta Muzealnika oraz
wręczenie dyplomów i wyróżnień.
SPORT
14
pIłKa nożna
Wspaniała seria Sarmacji
Po słabym początku nie ma już
śladu. Sarmacja Będzin w trzech
ostatnich meczach zdobyła dziewięć punktów i z najgorszego zagłębiowskiego zespołu w lidze
stała się najlepszym.
Sarmaci w ostatnich tygodniach pokonali kolejno Concordię Knurów 4:2, Przemszę Siewierz 3:0 i Raków II Częstochowa 7:3. Wrzesień zakończyli derbowym zwycięstwem nad Górnikiem Piaski 2:1. Dzięki tym wynikom będzinianie awansowali
na szóste miejsce w tabeli
(14 punktów), choć ich strata
do prowadzącego Gwarka Tarnowskie Góry wynosi osiem
„oczek”. – Ważny jest wynik końcowy, wygraliśmy, mamy trzy
punkty, choć niepotrzebnie straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Z perspektywy całego
meczu możemy być zadowoleni,
gdyż mieliśmy przewagę, lepsze
sytuacje. Co do zmarnowanych
setek, to trzeba dobrze dograć piłki i podejść pod nie – mówił
po spotkaniu z Górnikiem
Krzysztof Kiełb, trener naszej
drużyny. – Mam nadzieję, że
szybko dołączymy do góry tabeli
i będziemy grali o czołowe lokaty. Źle zaczęliśmy sezon i to teraz
odbija nam się czkawką – zakończył trener.
W międzyczasie Sarmaci zakończyli swoją przygodę z Pucharem Polski Podokręgu Sosnowiec
na III rundzie, przegrywając,
po dogrywce, z A-klasowym Górnikiem Wojkowice, 1:2. W regulaminowym czasie gry było 1:1.
3 października (godz. 15.00)
podopieczni Krzysztofa Kiełba
zmierzą się u siebie z Unią Ząbkowice. Kolejnymi rywalami Sarmatów będą: Przyszłość Ciochowice, RKS Grodziec, Ruch Radzionków i Górnik Wesoła.
Liga Europejska na miejskiej murawie
Gość specjalny – Antoni Piechniczek, który przyjechał do Będzina 19 września specjalnie na II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, zagrzewał młodych piłkarzy do walki. W rywalizacji
wzięło udział dziesięć zespołów z Polski, Czech i Słowacji.
Na wszystkich uczestników, poza sportowymi emocjami, czekała moc atrakcji m.in. dmuchańce, kule wodne, przedstawiciele
policji z maskotką Klarą i pezentacją metody daktyloskopijnej,
a także miejska maskotka Przemko.
Puchar Ligi Mistrzów trafił do Kosy Konstancin, a Ligi Europejskiej do Zaborza Zabrze, za którymi uplasował się będziński BK-Sport, zajmując zaszczytne II miejsce.
klasyfikacja koŃcowa:
1. Kosa Konstancin
2. Slavia Praga
3. Młoda Gieksa Katowice
4. MKS Zilina
5. Wisła Kraków
6. Zaborze Zabrze
7. BK-SPORT Będzin
8. Widzew Łódź
9. Stara Lubovnia
10. AP MAM TALENT Krzesowice
Przełamanie RKS-u Grodziec
Prawie półtora miesiąca na trzecie zwycięstwo w sezonie czekali piłkarze RKS-u Grodziec.
Przełamanie niemocy nastąpiło 26 września, gdy będzinianie
pokonali rudzką Slavię 6:2.
Wcześniej piłkarze z dzielnicy powiatowego miasta nie mieli
wielu powodów do radości, gdyż
remisy przeplatali porażkami. Inna sprawa, że stawiali czoła drużynom, rywalizującym o awans
do III ligi. – Graliśmy z najlepszymi zespołami w tej lidze, które spowodowały, że musieliśmy
zmienić nasze plany z początku
sezonu. Myśleliśmy, że może
uda nam się powalczyć o coś
więcej, ale boisko wszystko zweryfikowało – mówił o wcześniej-
szych spotkaniach trener RKS-u,
Marcin Paul.
Wygrana ze Slavią poprawiała nastroje w szeregach będzińskiej drużyny, która awansowała
na ósmą pozycję w lidze
(11 pkt). 3 października RKS zagra na wyjeździe z Zielonymi
Żarki, a następnie podejmie
GKS II Katowice, Sarmację Będzin, Concordię Knurów oraz
Przemszę Siewierz.
W połowie października
RKS rozegra także wyjazdowe
spotkanie w ćwierćfinale Pucharu Polski Podokręgu Sosnowiec
z V-ligową Wartą w Zawierciu.
W III rundzie tych rozgrywek
RKS rozgromił w Tucznawie
B-klasowego Zagłębiaka 5:1.
Dominik Zachariasz
SKS Łagisza walczy o punkty
W meczu wyjazdowym w ostatnią sobotę września drużyna SKS Łagisza pokonała MKS
Sławków 0:3. Pierwsza połowa
przebiegała z przewagą drużyny
z Łagiszy, która niestety nie potrafiła udokumentować tego
strzelonymi bramkami. Po przerwie na boisko wszedł Bartosz
Bzdręga, który szybko wyprowadził drużynę na prowadzenie,
a później podwyższył wynik
na 0:2. Formalności dopełnił
Mateusz Utratny bramką strzeloną z rzutu karnego.
Tydzień wcześniej SKS Łagisza przegrał u siebie mecz z UKS
Przemsza Okradzionów 3:4.
Bramki strzelili Robert Karwalski 2 (jedna z karnego) i Seba-
Brąz dla Oliwii
stian Złocki. Pierwsi bramkę
zdobyli goście, potem strzałem
z rzutu karnego wyrównali gospodarze. Mimo dość wyrównanej gry to drużyna Przemszy
zdobywała bramki, doprowadzając do wysokiego prowadzenia 1:4. W końcówce meczu
po dokonaniu zmian zawodnicy
drużyny SKS Łagisza ruszyli
do frontalnego ataku, czego efektem było strzelenie dwóch bramek. Choć osłodziły one gorycz
porażki, niestety punkty przeszły
koło nosa. Na wyrównanie wyniku zabrakło już czasu.
Natomiast w pierwszy październikowy weekend odbędzie
się mecz z drużyną z czołówki
tabeli Górnik Wojkowice.
Oliwia Woźniak, reprezentantka Międzyszkolnego Ośrodka Spor tu w Będzinie,
19 września zajęła trzecie miejsce w kategorii wiekowej U-17 w międzynarodowych zawodach Brno Cup Open Judo, które odbyły
się w Czechach. Utalentowana zawodniczka to dwukrotna mistrzyni Polski judo w kategorii młodziczek. W U-17 jest wprawdzie
najmłodsza, ale sukces z czeskiego Brna
świadczy o tym, że w walkach ze starszymi
rywalkami radzi sobie bardzo dobrze.
Sportowa integracja
XII Olimpiada Osób Niepełnosprawnych „Integracja – Będzin 2015” odbyła się w hali
spor towej przy Zespole Szkół
nr 4 w Będzinie Łagiszy.
Po uroczystym zapaleniu
ognia olimpijskiego, uczestnicy
przystąpili do rywalizacji sportowych w różnych konkurencjach,
takich jak sumo, minigolf, czy
rzuty do bramek i kosza. Zawodnikom i organizatorom pomagali
jak co roku liczni wolontariusze,
bez których całe przedsięwzięcie
byłoby trudne do zrealizowania.
Dla uczestników zostały
przygotowane puchary i medale
oraz upominki. Jednak tego dnia
to nie one są najważniejsze, lecz
zdrowa rywalizacja i wszystko
to, co ze sobą niesie idea sportowej integracji.
W olimpiadzie wzięły udział
szkoły specjalne, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy
społecznej oraz stowarzyszenia
zrzeszające osoby niepełnosprawne.
Jesienne bieganie
bez względu na pogodę
21 września na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie rozpoczęła się druga edycja
maratonu na raty. Biegamy w każdy poniedziałek o godz. 20.00, bez względu na pogodę.
Każdy, kto ukończy wszystkie etapy maratonu (jeden etap składa się z sześciu kilometrów) jest zwycięzcą i otrzymuje pamiątkową koszulkę, promującą imprezę. Zapraszamy wszystkich chętnych dużych i małych.
Jest ekipa, jest zabawa, no i forma rośnie.
KULTURA
SPORT
aktualności będzińskie
Sportowa Dzielnica ruszyła!
październik nr 10
15
Szansa na igrzyska w Rio
Szanowni Państwo,
Jestem sportowcem, trenuję szermierkę. Przygotowuję się do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Rio de
Janeiro. Aby tego dokonać potrzebne
są również starty w turniejach. Aktualnie zbieram fundusze na start w Pucharze Świata w Bostonie. Liczę na Państwa przychylność i zrozumienie.
Z góry dziękuję za wsparcie!
Ze sportowym pozdrowieniem,
Marta Puda
koszykÓwka:
siatkówka:
• Piątek (godz. 18.00-20.00) – Szkoła
Podstawowa nr 6, przy ul. Konopnickiej 13.
PiŁka nożna:
zumba:
• Piątek (godz. 21.00-23.00) – Szkoła
Podstawowa nr 4, przy ul. Stalickiego 1.
• Poniedziałek (godz. 17.00-18.00) – Salka przy basenie OSiR, ul. Siemońska 13
• Wtorek (godz. 17.00 – 18.00) – MZS nr 2,
ul. Rewolucjonistów 18
• Środa (godz. 17.00-18.00) – MZS nr 4,
ul. Jedności 38
• Czwartek (godz. (19.00-20.00) – Szkoła
Podstawowa nr 6, ul. Konopnickiej 13
• Piątek (godz. 17.00-18.00 oraz 18.0019.00) – MZS nr 1 ul. Wolności 4.
– Marta jest bardzo zdolną i utytułowaną szablistką i starając się
zdobyć kwalifikację olimpijską do Rio w przyszłym roku, musi uzbierać trochę funduszy na wyjazdy na walki pucharowe. Bardzo proszę,
również w jej imieniu – o jakiekolwiek wsparcie finansowe poprzez
portal Wspieram To. Każde wpłacone choćby pięć złotych, daje jej
być może jedyną, niepowtarzalną okazję do występu na Igrzyskach
Olimpijskich, o czym jak zapewne wiecie marzy każdy sportowiec.
Serdecznie Wam dziękuję za okazane Marcie wsparcie – mówi
Agnieszka Bittner-Szweda, mama jednej z szablistek, bardzo zaangażowana w sprawy młodych sportsmenek.
szczegóły w linku:
www.wspieram.to/projekt/5432/z-szabla-do-celu-kierunek-boston
HarmonoGram paźdzIernIK 2015
od 3.10. 10:00 Poranna Porcja
Zdrowia – trening w Strefie Aktywności
Rodzinnej i marsz Nordic Walking
3.10. 10:00, 11:00, 12:00 Młodzieżowa
Akademia Ratownicza – basen OSiR
5.10. 20:00 Jesienny Maraton
na raty – stadion OSiR
7.10. 9:00 Gram i kibicuję bezpiecznie –
boiska OSiR
7-9.10. 14:00, 15:00 Młodzieżowa Akademia
Pływania – basen OSiR
10.10. 10:00 Poranna Porcja
Zdrowia – trening w Strefie Aktywności
Rodzinnej i marsz Nordic Walking
10.10. 10:00, 11:00, 12:00 Młodzieżowa
Akademia Ratownicza – basen OSiR
10.10. 6:00 Wędruj z Olą Dzik Zostań
Wędrownikiem Roku – górskie wędrówki
po Koronie Gór Polski
12.10. 20:00 Jesienny Maraton
na raty – stadion OSiR
13.10. 19:00 A może nurkowanie? – basen OSiR
14-16.10. 14:00, 15:00 Młodzieżowa
Akademia Pływania – basen OSiR
17.10. 10:00 Poranna Porcja Zdrowia –
trening w Strefie Aktywności Rodzinnej
i marsz Nordic Walking
17.10. 10:00, 11:00, 12:00 Młodzieżowa
Akademia Ratownicza – basen OSiR
19.10. 20:00 Jesienny Maraton na raty –
stadion OSiR
24.10. 10:00, 11:00, 12:00 Młodzieżowa
Akademia Ratownicza – basen OSiR
24.10. 10:00 Poranna Porcja Zdrowia –
trening w Strefie Aktywności Rodzinnej
i marsz Nordic Walking
26.10. 20:00 Jesienny Maraton
na raty – stadion OSiR
28-30.10. 14:00, 15:00 Młodzieżowa
Akademia Pływania – basen OSiR
31.10. 10:00, 11:00, 12:00 Młodzieżowa
Akademia Ratownicza – basen OSiR
31.10. 10:00 Poranna Porcja Zdrowia –
trening w Strefie Aktywności Rodzinnej
i marsz Nordic Walking
SPORTOWA DZIELNICA
KSAWERA-WARPIE
2.10. 21.00 Piątek Zagraj w piłę, SP nr 4
5.10. 17:00 PoniedziaŁek Zumba, salka
rekreacyjna na basenie OSiR
9.10. 21.00 Piątek Zagraj w piłę, SP nr 4
12.10. 17:00 PoniedziaŁek Zumba, salka
rekreacyjna na basenie OSiR
16.10. 21.00 Piątek Zagraj w piłę, SP nr 4
19.10. 17:00 PoniedziaŁek Zumba, salka
rekreacyjna na basenie OSiR
23.10. 21.00 Piątek Zagraj w piłę, SP nr 4
26.10. 17:00 PoniedziaŁek Zumba, salka
rekreacyjna na basenie OSiR
30.10. 21.00 Piątek Zagraj w piłę, SP nr 4
SYBERKA- CENTRUM
1.10. 20.00 czwaRtek Zagraj w kosza,
MZS nr 2
2.10. 17:00 Piątek Zajęcia ogólnorozwojowe
dla dzieci, SP nr 1
6.10. 17:00 WTOREK Zumba, salka MZS nr 2
8.10. 20.00 CZWARTEK Zagraj w kosza, MZS nr 2
arc Marty Pudy
W czwartek 3 września zainaugurowano nowy sezon Sportowej Dzielnicy. W Miejskim
Zespole Szkół nr 2 na Syberce nasi mieszkańcy grali w koszykówkę.
Na uczestnikach zajęć ogromne wrażenie wywarła przestronna i odnowiona sala
gimnastyczna, której remont był prowadzony w ubiegłym roku. Nowoczesny obiekt
sprawił, że gra, okraszona wieloma składnymi i efektownymi akcjami, stała się
znacznie atrakcyjniejsza, a zawodnicy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach. Przypomnijmy, iż honorowy patronat
nad Spor tową Dzielnicą objął Prezydent
Miasta Będzina Łukasz Komoniewski. Zapraszamy do aktywnego spędzenia wolnego czasu:
• Wtorek (godz. 20.00-22.00) – Szkoła
Podstawowa nr 10, przy ul. Sportowej 2.
• Czwartek (godz. 20.00-22.00) – MZS nr 2,
przy ul. Rewolucjonistów 18.
www.bedzin.pl
9.10. 17:00 PIĄTEK Zajęcia ogólnorozwojowe
dla dzieci, SP nr 1
13.10. 17:00 wtoRek Zumba, salka MZS nr 2
15.10. 20.00 czwaRtek Zagraj w kosza,
MZS nr 2
16.10. 17:00 PIĄTEK Zajęcia ogólnorozwojowe
dla dzieci, SP nr 1
20.10. 17:00 wtoRek Zumba, salka MZS nr 2
22.10. 20.00 czwaRtek Zagraj w kosza,
MZS nr 2
23.10. 17:00 Piątek Zajęcia ogólnorozwojowe
dla dzieci, SP nr 1
27.10. 17:00 wtoRek Zumba, salka
MZS nr 2
29.10. 20.00 czwaRtek Zagraj w kosza,
MZS nr 2
30.10. 17:00 Piątek Zajęcia ogólnorozwojowe
dla dzieci, SP nr 1
ŁAGISZA MZS NR 4
7.10. 17:00 śRoda Zumba
14.10. 17:00 śRoda Zumba
21.10. 17:00 śRoda Zumba
28.10. 17:00 śRoda Zumba
OSIEDLE ZAMKOWE
MZS NR 1
2.10. 17:00 Piątek Zumba
2.10. 18:00 Piątek Zumba
9.10. 17:00 Piątek Zumba
9.10. 18:00 Piątek Zumba
16.10. 17:00 Piątek Zumba
16.10. 18:00 Piątek Zumba
23.10. 17:00 Piątek Zumba
23.10. 18:00 Piątek Zumba
30.10. 17:00 Piątek Zumba
30.10. 18:00 Piątek Zumba
GRODZIEC SP NR 6
1.10. 19:00 czwaRtek Zumba
2.10. 18.00 Piątek Zagraj w siatkę
8.10. 19:00 czwaRtek Zumba
9.10. 18.00 Piątek Zagraj w siatkę
15.10. 19:00 czwaRtek Zumba
16.10. 18.00 Piątek Zagraj w siatkę
22.10. 19:00 czwaRtek Zumba
23.10. 18.00 Piątek Zagraj w siatkę
29.10. 19:00 czwaRtek Zumba
30.10. 18.00 Piątek Zagraj w siatkę
SPORT
16
niecały miesiąc do startu ligi
Pod koniec Października rozPoczną się rozgrywki w siaTkarskiej Pluslidze. Mks będzin PrzygoTowuje się do nicH Między innyMi
PoPrzez Mecze konTrolne
W ostatni weekend września MKS
wziął udział w Turnieju Towarzyskim
o Puchar Prezydenta Miasta Zawiercia,
w którym zremisował z BBTS-em Bielsko-Biała 2:2 i przegrał z Aluronem
Vir tu War tą 1:3, kończąc rozgrywki
na trzecim miejscu, za które otrzymał
puchar. Turniej wygrali siatkarze z Zawiercia, na drugiej pozycji uplasowali
się gracze z Podbeskidzia.
Wyróżnienie indywidualne dla najlepiej zagrywającego zawodnika turnieju
przyznano naszemu atakującemu, Mateuszowi Piotrowskiemu. – Nie spodziewałem się tej nagrody, ale na pewno jestem z niej zadowolony, choć nie ukrywam, że wolałbym ją zamienić na dwie
wygrane w tym turnieju – przekazał Mateusz Piotrowski. – Uważam, iż nasza
gra jest już lepsza niż jeszcze dwa tygodnie temu. Wydaje mi się, że zaczynamy
powoli łapać swój system gry i wtedy
wszystko wygląda całkiem fajnie. Niestety przydarzają nam się jeszcze zbyt
duże przestoje, a gdy popełnimy jeden
błąd, to czasami przydarzają nam się następne – podkreślił atakujący.
Wcześniej będzinianie sparowali
z Lokomotivem Charków (1:3), Czarnymi Katowice (3:2), Aluronem Vir tu
Wartą Zawiercie (1:3) i BBTS-em Biel-
Niedzielna inauguracja
4 października siatkarze MKS-u Będzin rozpoczną zmagania
w Młodej Lidze. Pierwszym rywalem podopiecznych trenera
Zbigniewa Syguły będzie Asseco Resovia.
W ramach przygotowań do inauguracyjnego spotkania
i całego sezonu będzinianie rozegrali pięć meczów sparingowych, w których dwukrotnie pokonali młodzież częstochowskiego AZS-u, raz III-ligową Trójkę Mikołów oraz dwukrotnie przegrali z II-ligowym Płomieniem Sosnowiec.
Trener naszego zespołu był bardzo zadowolony przede
wszystkim z ostatniego meczu z sosnowiecką drużyną. – Przegraliśmy 1:3, ale po zaciętych końcówkach. Płomień był naszym najbardziej wymagającym sparingpartnerem i cieszę się,
że wysoko zawiesiliśmy mu poprzeczkę – przekazał szkoleniowiec. – W okresie przygotowawczym pracowaliśmy bardzo solidnie i mam nadzieję, że nasza ciężka praca przełoży
się na dobre wyniki w trakcie sezonu. Atmosfera w szatni jest
bardzo dobra – zapewnił Zbigniew Syguła.
sko-Biała (1:3). – Dla mnie wyniki sparingów nie mają większego znaczenia,
liczy się przede wszystkim to, w jaki
sposób zespół reaguje na poszczególne
sytuacje na boisku oraz to, jak stara się
z nich wybrnąć – powiedział Tomasz
Kadra młodeJ lIGI
mKS-U BĘdzIn:
Rozgrywający: Jan Rubel,
Mateusz Wikło, Maciej Borzęcki
atakujący: Marcin Biela, Jakub
Aniołek, Patryk Korpal
Przyjmujący: Sławomir Kwaśny,
Daniel Zych, Olek Niebisz, Dawid
Żłobecki, Patryk Rajfura, Kamil
Szwaj, Michał Rączka
środkowi: Radosław Metrycki,
Igor Raciborski, Dominik
Kamiński
libero: Michał Zając, Adrian
Sieradzki
trener: Zbigniew Syguła
statystyk: Mateusz Musiał.
Wasilkowski, trener MKS-u. – Jesteśmy
na etapie bardzo ciężkich treningów,
jednak próbujemy grać pewne akcje,
które powoli zazębiają się. W naszej
grze brakuje jeszcze konsekwencji
i cierpliwości – dodał szkoleniowiec.
3 i 4 października MKS Będzin rozegra dwa test-mecze w Szczyrku z reprezentacją Kataru. Następnie podopieczni Tomasza Wasilkowskiego zagrają sparingi z drużynami z Częstochowy i Jastrzębia-Zdroju.
Powrót do dzieciństwa
W bardzo miłej atmosferze upłynęła wrześniowa wizyta MKS-u Będzin na terenie Przedszkola Miejskiego
nr 46 w Sosnowcu-Zagórzu. – Przypomniało mi się moje dzieciństwo – śmiał się Sebastian Warda, środkowy
zespołu.
Podczas spotkania trener Tomasz Wasilkowski opowiadał dzieciom m. in. o zaletach aktywnego trybu życia i zdrowego odżywania. Pokazał im piłkę, którą na co
dzień trenują zawodnicy oraz swój brązowy medal Orlen Ligi, zdobyty z drużyną z Sopotu w sezonie 2013/2014. – Też mamy medale – cieszyły się dzieci, prezentując swoje trofea.
Najmłodsi chętnie odpowiadali na pytania szkoleniowca, wykazując się przy tym bardzo dużą wiedzą.
Trener, wspólnie ze statystykiem Rafałem Murczkiewiczem, Mariuszem Gacą, Sebastianem Wardą i Michałem Kamińskim przeprowadził, opartą na śmiechu i do-
brej zabawie, rozgrzewkę. Na koniec przedstawiciele będzińskiego klubu rozdali podopiecznym sosnowieckiej
placówki lizaki i balony oraz zaprosili ich na swoje mecze ligowe. Dla obydwu stron spotkanie było doskonałą
odskocznią od codzienności.

Podobne dokumenty