INSTYTUCJA: Politechnika Gdańska, Dział Obiegu i

Komentarze

Transkrypt

INSTYTUCJA: Politechnika Gdańska, Dział Obiegu i
INSTYTUCJA:
Politechnika Gdańska, Dział Obiegu i Archiwizacji
Dokumentów
MIASTO:
Gdańsk
STANOWISKO:
Samodzielny referent
DATA OGŁOSZENIA:
15.06.2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
30.06.2016
LINK DO STRONY:
http://praca.pg.gda.pl/oferta/1451/pl
Zadania/Rola w zespole
•
•
•
•
•
wdrażanie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Politechnice Gdańskiej
szkolenia użytkowników
testowanie i weryfikowanie zmian w systemie EOD
przygotowywanie i aktualizowanie instrukcji dla użytkowników systemu
pomoc użytkownikom w korzystaniu z systemu EOD (także zdalna)
Wymagania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne, zarządzanie lub związane z
organizacją biurową i administracyjną
przynajmniej roczne doświadczenie w pracy zawodowej (praca na uczelni lub w dużej
organizacji będzie dodatkowym atutem)
znajomość systemów kancelaryjnych (udział we wdrożeniach elektronicznego obiegu
dokumentów będzie dodatkowym atutem)
dobra organizacja pracy
zdolność logicznego myślenia, wyciągania wniosków oraz analitycznego podchodzenia do
rozwiązywania problemów
umiejętność pracy zespołowej
chęć uczenia się i zdobywania nowych kwalifikacji
umiejętność przygotowywania procedur obiegu dokumentów (znajomość notacji BPMN
będzie dodatkowym atutem)
doświadczenie w zakresie zaawansowanego wykorzystywania, konfiguracji systemu
elektronicznego obiegu będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (na zastępstwo)
wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji
ciekawą pracę w zespole specjalistów
systematyczną ocenę wyników pracy wraz ze zwrotną informacją
szkolenia niezbędne na stanowisku pracy oraz podnoszące kwalifikacje zawodowe
pracownika
udział w konferencjach tematycznych
wszystkie niezbędne narzędzia do pracy na stanowisku zgodne z najnowszymi trendami IT
bogate zaplecze socjalne: pakiet socjalny, dofinansowanie do kolonii i zimowiska dla
dzieci oraz możliwość dofinansowanych wczasów we własnym ośrodku wczasowym.
Dokumenty
•
•
CV
list motywacyjny
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
08.07.2016 r.
PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:
01.08.2016
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z listem motywacyjnym, do 30 czerwca 2016
r., na adres: [email protected]
W tytule e-maila proszę wpisać: oferta pracy.
Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych
przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883)".
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Podobne dokumenty