zalecana metodyka postępowania w sytuacjach awaryjnych

Komentarze

Transkrypt

zalecana metodyka postępowania w sytuacjach awaryjnych
ZAŁĄCZNIK Nr 7
ZALECANA METODYKA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH
NIEBEZPIECZNYCH
1.
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH NIEBEZPIECZNYCH
1.1
Za decyzję o wykonaniu oraz za poprawne wykonanie skoku odpowiedzialność ponosi
sam skoczek (uczeń-skoczek).
Niedozwolone jest zmuszanie osoby do wykonania skoku, chyba że pozostanie na
pokładzie statku powietrznego zagraża jej bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu
pozostałych osób znajdujących się na pokładzie tego statku powietrznego.
Uczeń – skoczek oraz pasażer tandemu powinien zostać poinformowany przez
Instruktora o niebezpieczeństwie i ryzyku poniesienia obrażeń lub śmierci podczas
wykonywania skoku, a także o braku możliwości udzielenia pomocy podczas
wykonywania skoku.
Uczeń – skoczek oraz pasażer tandemu, w szczególności powinni zostać zapoznani z
ostrzeżeniami oraz zrzeczeniem się odpowiedzialności przez niektórych producentów
umieszczonymi na czaszy i w instrukcji spadochronu oraz braku możliwości
zagwarantowania prawidłowego działania spadochronu nawet przy właściwym jego
przygotowaniu do skoku.
Oddzielenie się skoczka od statku powietrznego lub zrzut może nastąpić wyłącznie w
rejonie wynikającym z planowanego lądowania, w określonym wcześniej miejscu.
W przypadku gdy kontynuowanie skoków lub zrzutów narusza bezpieczeństwo ich
wykonywania lub bezpieczeństwo osób trzecich, należy niezwłocznie przerwać ich
wykonywanie
Żaden zrzut lub skok z wyjątkiem ratowniczego nie może się odbyć, jeżeli jego
prawidłowe wykonanie stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla osób
trzecich lub ich mienia.
Załoga i wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie statku powietrznego
wyposażone w spadochrony, w przypadku gdy dalszy lot lub lądowanie na tym statku
zagraża ich życiu, mogą opuścić pokład statku powietrznego, wykonując skok
ratowniczy ze spadochronem.
Skok ratowniczy ze statku powietrznego wykonuje się po komendzie dowódcy statku
powietrznego lub bez tej komendy, jeżeli dalsze przebywanie na pokładzie statku
powietrznego stwarza zagrożenie dla życia lub wydanie tej komendy nie jest możliwe.
W sytuacjach niebezpiecznych skoczek ma prawo postąpić w sposób, który uzna za
najskuteczniejszy w zaistniałej sytuacji, niezależnie od zalecanej metodyki
postępowania,
Jeżeli podczas skoku spadochron zaczepi się o statek powietrzny i skoczek zawiśnie,
to jest on obowiązany uwolnić się od zaczepionej czaszy i ratować na pozostałym
spadochronie.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1
2.
OPIS SYTUACJI AWARYJNYCH
2.1
PROCEDURA AWARYJNA
2.1.1 Otwarcie spadochronu zapasowego gdy nie rozpoczął się proces otwarcia czaszy
głównej, nie wyszła z pokrowca.
• Spójrz na uchwyt zapasu
• Chwyć obiema rękami uchwyt otwierający spadochron zapasowy
• Wyciągnij do wyprostowania rąk uchwyt zapasu
• Sprawdź czaszę zapasową
2.1.2 Wypięcie czaszy głównej otwarcie spadochronu zapasowego
• Spójrz na uchwyt wyczepny czaszy głównej
• Chwyć obiema rękami uchwyt wyczepny czaszy głównej, następnie;
• Zlokalizuj wzrokiem uchwyt otwierający spadochron zapasowy, obserwując go;
• Wyciągnij w dół do wyprostowania rąk uchwyt wyczepny czaszy głównej bez
odrywania wzroku od uchwytu otwierającego spadochron zapasowy.
• Chwyć obiema rękami uchwyt otwierający zapas
• Wyciągnij w dół do wyprostowania rąk uchwyt zapasu
• Sprawdź czaszę zapasu
W przypadku ucznia skoczka zaleca się wyrzucanie uchwytów w trakcie procedury awaryjnej
UWAGA !!!
Jeśli podczas procedury awaryjnej ciężko jest wyrwać uchwyty (mocno trzymają rzepy),
należy najpierw oderwać rzepy a następnie ciągnąć za uchwyty.
2.2
NA STATKU POWIETRZNYM
2.3
PRZY DUŻYCH PRĘDKOŚCIACH
2.3.1 „Zgubiony uchwyt”
• Opis sytuacji; skoczek nie może odnaleźć uchwytu. Uchwyt wypadł z kieszonki,
wysunął się z kieszonki lub skoczek ciągnie za inne elementy wyposażenia.
• Postępowanie; kontrola wysokości, jeśli mamy zapas wysokości jesteśmy powyżej
wysokości decyzji można podjąć jeszcze jedną próbę, poniżej wysokości decyzji
należy otwierać spadochron zapasowy.
• Zapobieganie; Dokładne przeszkolenie skoczka w zakresie obsługi danego sprzętu.
Kontrola sprzętu przed skokiem a szczególnie kieszonek uchwytów i kieszeni
pilocika.
Zawsze przed opuszczeniem samolotu sprawdź czy uchwyt zapasu, wyczepny oraz uchwyt
głównego są na swoim miejscu. Wstając, siadając, przemieszczając się przed skokiem i w
samolocie chroń uchwyty uważając by o coś nie zaczepić.
2.3.2 „Twardy Uchwyt”
• Opis sytuacji; skoczek ciągnie za uchwyt (piłeczka, tulejka, myszka itp.) nie może
wyciągnąć i rozpocząć procesu otwarcia czaszy głównej
2
• Postępowanie; kontrola wysokości, jeśli mamy zapas wysokości jesteśmy powyżej
wysokości decyzji można podjąć jeszcze jedną próbę, poniżej wysokości decyzji
należy otwierać spadochron zapasowy.
• Zapobieganie; składanie sprzętu zgodnie z instrukcją, kontrola uchwytu przed
skokiem.
2.3.3 „Przyssanie”
• Opis sytuacji; pokrowiec spadochronu jest otwarty, pilocik został wyrzucony a
proces otwarcie nie rozpoczął się. Pilocik nie opuścił strefy zawirowań za
skoczkiem.
• Postępowanie; zmienić lekko pozycję spadania, poprzez wyciągnięcie rąk do
przodu, nie próbować szukać ręką pilocika, spowodować można podkowę.
• Zapobieganie; Szkolenie naziemne ze sprzętem na którym skaczmy obejmujące,
prawidłowe wyrzucanie pilocika. Z nowym sprzętem, systemem otwarcia należy
zapoznać się przed wykonaniem skoku na ziemi.
Poprawnie wyrzucaj pilocik lub ciągnij "myszkę" w prawidłowej pozycji a unikniesz
przyssania.
2.3.3 „Holowanie pilocika”
• Opis sytuacji; skoczek holuje za sobą pilocik wypełniony lub nie, proces otwarcia
nie rozpoczyna się.
• Postępowanie; otwieramy spadochron zapasowy, nie szarpiemy za taśmę łączącą
może spowodować podkowę, nie zmieniamy pozycji zwiększa szansę na splątanie
spadochronów.
• Zapobieganie; Dobra znajomość spadochronu i kontrola systemu kill-line,
składanie zgodnie z instrukcją.
2.3.4
„Podkowa”
• Opis sytuacji; pilocik lub taśma łącząca zaczepiła o skoczka lub jego wyposażenie.
Osłona wyszła z pokrowca, linki mogły się częściowo wypleść. Skoczek jest
podczepiony w trzech punktach, ciągnąc za sobą paczkę.
• Postępowanie; kontrola wysokości, jeśli mamy zapas wysokości wyciągamy
uchwyt wyczepny czaszy głównej, odrzucamy taśmy nośne jeśli same nie odejdą
i otwieramy spadochron zapasowy. Po odrzuceniu taśm nośnych całość ułoży się
w tz. flagę za skoczkiem co zminimalizuje splątanie . W razie zbyt małego zapasu
wysokości otwierać należy spadochron zapasowy, za długa walka z podkową może
pozbawić skoczka czasu na prawidłowe otwarcie zapasu.
• Zapobieganie; Kontrola sprzętu i prawidłowe serwisowanie w szczególności
kontrola stanu technicznego pętli zamykającej (lupa), Zwrócenie uwagi podczas
zajmowania miejsca i przemieszczania się przed skokiem mające na celu
zapobiegnięcie przypadkowemu wysunięciu się zawleczki z pętli. Nie ciągnięcie za
taśmę łączącą pilocik z paczką podczas holowania.
2.3.5 „Kicha” Zamknięta osłona
• Opis sytuacji; czasza nie wyszła z osłony, skoczek spada pionowo „stabilizowany”
przez osłonę i pilocik, prędkość może być większa niż podczas spadania w płaskiej
sylwetce.
3
•
•
Postępowanie; Po stwierdzeniu awarii natychmiast należy wyczepić czaszę główną
i otworzyć spadochron zapasowy.
Zapobieganie; Kontrola stanu technicznego, odpowiedni dobór rozmiaru gumek
zabezpieczających wploty linek na paczce,. Staranne i zgodne z instrukcją
składanie spadochronu
2.3.6
„Grucha” Zawiązanie czaszy
• Opis sytuacji; czasza wyszła z osłony ale nie wypełnia się, nie widać rozpostartego
slidera, czasza zawiązana jest na wysokości stabilizatorów.
• Postępowanie; wypiąć czaszę główną i otworzyć spadochron zapasowy. Szarpanie
za linki pompowanie sterówkami nic nie pomoże, spowoduje utratę cennej
wysokości zabierając czas na prawidłowe przeprowadzenie procedury awaryjnej.
• Zapobieganie; odpowiednie serwisowanie sprzętu, kontrola stanu technicznego
czaszy, linek oraz staranne, zgodne z instrukcją składanie spadochronu
2.3.7
Zerwanie, wyczepienie taśmy nośnej
• Opis sytuacji; w czasie otwarcia urywa się lub wypina jedna z taśm nośnych.
• Postępowanie; wypięcie czaszy głównej i otwarcie spadochronu zapasowego.
• Zapobieganie; kontrola przed skokiem systemu wyczepnego czaszy głównej,
prawidłowa obsługa i konserwacja sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta.
2.3.8
Przedłużające się otwarcie czaszy
• Opis sytuacji; czasza wyszła z osłony, widać rozłożony slider ale czasza nie
wypełnia się.
• Postępowanie; symetryczne pociągnięcia za taśmy nośne lub zapompowanie
sterówkami powinno rozwiązać sytuacje. Jeśli do wysokości decyzji, sytuacja nie
wyklaruje się należy wypiąć czaszę główną i otworzyć zapas.
• Zapobieganie; Prawidłowe serwisowanie spadochronu, szczególnie kontrola stanu
technicznego linek nośnych i kółek slidera oraz rozkręcanie sterówek przed
ułożeniem. Niektóre czasze otwierają się wolno w porównaniu z innymi, należy
znać się z spadochronem i przyzwyczaić się do długich otwarć lub zmienić
spadochron.
2.4
PRZY MAŁYCH PRĘDKOŚCIACH
2.4.1
Slider w połowie linek
• Opis sytuacji; podczas otwarcia czaszy slider zatrzymał się w połowie linek,
skrajne komory podwinięte.
• Postępowanie; odhamować kołki sterownicze i symetrycznie zapompować nimi.
Jeśli do wysokości decyzji spadochron nie wypełni się a slider nie zejdzie na
wysokości taśm nośnych wyczepić czaszę główną i otworzyć spadochron
zapasowy.
• Zapobieganie; Prawidłowe serwisowanie spadochronu, kontrola stanu technicznego
linek, kółek slidera, rozkręcanie sterówek przed ułożeniem.
4
2.4.2
„Kalafior” przejście linek nad czaszą
• Opis sytuacji; po otwarciu linka lub kilka linek przechodzi przez czaszę i powoduje
jej deformację. Skoczek będzie opadał w obrotach.
• Postępowanie; wypiąć czaszę główną otworzyć spadochron zapasowy
• Zapobieganie; staranne, zgodne z instrukcją składanie spadochronu. Otwieranie
spadochronu w stabilnej sylwetce.
2.4.3
Rozdarcie czaszy lub pęknięcie linek
• Opis sytuacji; rozdarta czasza lub pęknięte linki, najczęściej powstaje w momencie
otwarcia czaszy, wtedy na spadochron działają największe obciążenia.
• Postępowanie; wypiąć czaszę i otworzyć spadochron zapasowy
• Zapobieganie; kontrola stanu technicznego czaszy, linek a w pierwszej kolejności
odpowiednie serwisowanie sprzętu. Używanie zgodne z ograniczeniami.
2.4.4
Zerwanie linki sterowniczej
• Opis sytuacji; zerwała się jedna lub dwie linki sterownicze (najczęściej podczas
otwarcia)
• Postępowanie; wypiąć czaszę główną i otworzyć spadochron zapasowy
• Zapobieganie; kontrola stanu technicznego sterówek, rozkręcanie ich przed
ułożeniem odpowiednie serwisowanie sprzętu.
2.4.5
Przedwczesne odhamowanie, zwolnienie linki sterowniczej
• Opis sytuacji; Przy otwarciu nastąpiło odhamowanie jednego kołka sterowniczego,
czasza wpada w obroty, w zależności od wielkości i rodzaju czaszy obroty mogą
być szybkie przy małych czaszach lub wolniejsze przy dużych czaszach.
Najczęściej dochodzi do skręcenia linek przy małych czaszach.
• Postępowanie; kontrola wysokości powyżej wysokości decyzji można próbować
odhamować drugą sterówkę obroty powinny ustać. W sytuacji gdy mamy mocno
skręcone linki, kołek sterowniczy nie daje się odblokować, mamy duże obroty i
szybką utratę wysokości należy wypiąć czaszę główną i otworzyć spadochron
zapasowy nie czekać zbyt długo z procedurą awaryjną można pozbawić się
ostatniej szansy.
• Zapobieganie; staranne i zgodne z instrukcją składanie spadochronu, kontrola stanu
technicznego kieszonek blokujących kołki sterownicze na taśmach nośnych,
prawidłowe blokowanie kołków sterowniczych.
2.4.6
Węzły na linkach
• Opis sytuacji; węzeł na jednej lub kilku linkach, powodują deformację czaszy
spadochronu, mogą zablokować slider i uniemożliwić jego zsunięcie się na taśmy
nośne, mogą powodować obroty czaszy.
• Postępowanie; wypiąć czaszę główną i otworzyć spadochron zapasowy
• Zapobieganie; odpowiednie serwisowanie sprzętu, kontrola stanu technicznego
linek, rozkręcanie sterówek przed ułożeniem spadochronu.
5
2.4.7
Pilocik w linkach
• Opis sytuacji; podczas otwarcia lub manewrowania pilocik zaczepił o linki nośne
spadochronu
• Postępowanie; kontrola wysokości, kontrola sterowności czaszy, gdy czasza jest
stabilna daje się sterować w lewo w prawo można zaciągnąć ją do lądowania nie
powodując utraty stabilności można lądować na niej bez gwałtownych manewrów.
Jeśli czasza nie jest stabilna, bądź są jakiekolwiek wątpliwości co do bezpiecznego
lądowania na niej, należy wypiąć czaszę główną i otworzyć zapas (pamiętając o
kontroli wysokości podejmując procedurę awaryjną poniżej 200 m spadochron
zapasowy może nie zdążyć się prawidłowo wypełnić i umożliwić bezpieczne
lądowanie)
• Zapobieganie; sytuacja która czasami przydarza się bez konkretnej przyczyny
2.4.8
„Line twist” Skręcenie linek
• Opis sytuacji; Po wypełnieniu czaszy linki są skręcone, skręcenie może
powodować dodatkowo kręcenie się skoczka pod czaszą.
• Postępowanie; kontrola wysokości, w przypadku dużych czasz można poczekać aż
linki same rozkręcą się, lub możemy pomóc poprzez wymachy nogami (należy
przećwiczyć w uprzęży pod okiem instruktora) próby rozkręcenia prowadzimy do
wysokości decyzji jeśli nie przyniosą zamierzonego efektu wypinamy czaszę
główną i otwieramy zapas . W przypadku małych, szybkich czasz skręcenie linek
powoduje pogłębiające się obroty skoczka i czaszy, w wyniku czego będzie
znaczna utrata wysokości zaleca się natychmiastowe wypięcie czaszy głównej i
otwarcie zapasu.
• Zapobieganie; stabilna pozycja podczas otwarcia czaszy głównej, równomierne
dociągnięcie taśm udowych, prawidłowe złożenie spadochronu.
2.4.9
Skrajne komory podwinięte
• Opis sytuacji; po otwarciu dwie lub więcej komór pozostaje nie wypełniona
• Postępowanie; kontrola wysokości, zwolnić uchwyty sterownicze i zapompować
(instruktor wyjaśni jak) po tej czynności komory powinny się wypełnić, jeśli
spadochron nie będzie prawidłowo wypełniony lub komory będą się podwijały
należy wypiąć czaszę główną i otworzyć zapas. Pompujemy spadochron do
wysokości decyzji jeśli nie przyniesie pożądanego efektu podejmujemy procedurę
awaryjną.
• Zapobieganie; prawidłowe serwisowanie sprzętu, kontrola stanu technicznego
czaszy i linek.
2.5
SPLĄTANIA SKOCZKÓW
Opisany poniżej sposób postępowania, to tylko zalecane metody postępowania,
ponieważ każde splątanie skoczków będzie się różniło od siebie. Nie jesteśmy w
6
stanie dokładnie przewidzieć przebiegu splątania skoczków, ma na to wpływ wiele
czynników.
Przede wszystkim trzeba nie dopuszczać do sytuacji które mogą prowokować
splątanie skoczków. Trzeba trzymać się ściśle określonych zasad bezpieczeństwa;
zachować bezpieczną separację podczas rozejścia skoczków do otwarcia, otwierać się
na zadanej wysokości, kontrolować przestrzeń z zachowaniem bezpiecznej separacji
od pozostałych skoczków podczas lotu na otwartej czaszy, lądować z obowiązującą
rundą ( np. lewy zakręt), kierunkiem (strzała na ziemi) i w wyznaczonym rejonie
(osobno szybkie czasze, przejściowe, oddzielny rejon dla uczniów-skoczków).
2.5.1
I „Owinięcie” czaszą
• Opis sytuacji; skoczek powyżej owinięty jest czaszą skoczka znajdującego się
poniżej.
• Postępowanie; Po pierwsze kontrola wysokości i nawiązanie wyraźnej komunikacji
pomiędzy skoczkami. W zależności od wysokości podjęcie odpowiedniego
postępowania. W sytuacji gdy mamy zapas wysokości skoczek znajdujący się
wyżej nie może wypiąć się jako pierwszy, powinien próbować wyplątać się i
zrzucić okalającą go czaszę. Jeżeli nie udaje mu się wyplątać, skoczek znajdujący
się poniżej rozpina RSL lub inny system zabezpieczający (jeśli wysokość pozwala)
wypina się i otwiera zapas odlatując na zapasie spod owiniętego skoczka. Skoczek
owinięty powinien wyplątać się, gdyż znikną naprężenia. W sytuacji gdy nie mamy
zapasu wysokości (poniżej 300 m) nie powinno się wypinać lądujemy w takiej
konfiguracji, skoczek znajdujący się wyżej w razie potrzeby powinien starać się
trzymać czaszę skoczka poniżej. Przygotować się na twarde lądowanie.
• Zapobieganie; bezpieczne rozejście z zachowaniem separacji do otwarcia czaszy
głównej. Ścisłe zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas szybowania na otwartej
czaszy, kontrola położenia pozostałych skoczków w przestrzeni z zachowaniem
separacji do momentu wylądowania. Do lądowania trzymamy się obowiązujących
zasad na danej strefie; lądujemy zgodnie z ustalonym kierunkiem i zakrętem (tz.
wszyscy budują rundę z takim samym zakrętem np. lewym) każdy ląduje w
wyznaczonym dla siebie sektorze.
2.5.2
II Splątanie skoczków nie występuje owinięcie
• Opis sytuacji; Splątanych jest dwóch skoczków, jeden znajduje się nad drugim,
a obie czasze są nad skoczkami.
• Postępowanie; kontrola wysokości, nawiązanie wyraźnego kontaktu w sprawie
wysokości, problemu jaki zaistniał oraz tego co robimy. Ochrona uchwytów zapasu
i wypięcia czaszy głównej przed przypadkowym wyciągnięciem. Rozpięcie RSL
lub innego systemu zabezpieczającego. Gdy jest zapas wysokości jako pierwszy
wypina się skoczek znajdujący się powyżej, dolnemu skoczkowi nie wolno się
wypiąć jako pierwszemu, gdyby to zrobił jego linki i taśmy mogłyby zaplątać
skoczka powyżej i zabrać mu szansę na uratowanie. Jeśli splątanie nastąpiło na
niskiej wysokości (poniżej 300 m) może nie być wystarczającej wysokości i czasu
na wyczepienie i otwarcie spadochronu zapasowego.
7
Zaleca się lądowanie w takiej konfiguracji o ile któryś ze spadochronów pozwala
na bezpieczne wylądowanie, w przypadku gdy czasze nie nadają się do
wylądowania skoczek mniej owinięty, otwiera zapas bez wyczepienia czaszy
głównej, więcej tkaniny nad głową może zwiększyć szansę skoczków. Przygotować
się na twarde lądowanie.
• Zapobieganie; bezpieczne rozejście z zachowaniem separacji do otwarcia czaszy
głównej. Ścisłe zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas szybowania na otwartej
czaszy, kontrola położenia pozostałych skoczków w przestrzeni z zachowaniem
separacji do momentu wylądowania. Do lądowania trzymamy się obowiązujących
zasad na danej strefie; lądujemy zgodnie z ustalonym kierunkiem i zakrętem (tz.
wszyscy budują rundę z takim samym zakrętem np. lewym) każdy ląduje w
wyznaczonym dla siebie sektorze.
2.6
SYTUACJE Z DWIEMA CZASZAMI
2.6.1
„Etażerka” czasza za czaszą
• Opis sytuacji; czasze prawidłowo wypełnione ustawione jedna za drugą, zazwyczaj
spadochron główny z przodu a zapasowy z tyłu. Lecą w tym samym kierunku
stabilnie konfiguracja łatwa w pilotażu.
• Postępowanie; nie należy zwalniać kołków sterowniczych tylnego spadochronu
sterujemy delikatnie przednim spadochronem nie robiąc gwałtownych manewrów,
lokalizujemy bezpieczne miejsce do lądowania, ustawiamy spadochron pod wiatr,
nie wypinamy czaszy głównej taśmy mogą spowodować splątanie obu czasz lub
rozerwanie czaszy zapasu. Nie hamujemy spadochronu do lądowania, duża
powierzchnia materiału nad głową znacznie zmniejszy prędkość pionową.
Hamowanie przy lądowaniu spowodować może złożenie się czasz.
Przygotowujemy się do mniej komfortowego lądowania.
• Zapobieganie; kontrola stanu technicznego pętli zamykających zapas i główny
(lupa), odpowiednie serwisowanie sprzętu spadochronowego, przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa w czasie skoku szczególnie związanych z wysokościami otwarcia
czaszy głównej i działania AAD ( poniżej wysokości ratowniczej otwierając
spadochron główny trzeba wiedzieć, iż istnieje możliwość niezamierzonego
otwarcia zapasu przez automat AAD)
2.6.2
„Banan” czasze obok siebie
• Opis sytuacji; Czasze po otwarciu ustawiły się obok siebie
• Postępowanie; jeśli czasze są niestabilne mają tendencje do przejścia w „wariata”
ale nie są splątane, rozpinamy RSL bądź inny system wypinamy czaszę główną.
W sytuacji gdy czasze są stabilne lądujemy w tym układzie bez hamowania żadnej
z czasz. Przygotowujemy się do twardego lądowania nogi razem.
• Zapobieganie; kontrola stanu technicznego pętli zamykających zapas i główny
(lupa), odpowiednie serwisowanie sprzętu spadochronowego, przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa w czasie skoku szczególnie związanych z wysokościami otwarcia
czaszy głównej i działania AAD ( poniżej wysokości ratowniczej otwierając
8
spadochron główny trzeba wiedzieć, iż istnieje możliwość niezamierzonego
otwarcia zapasu przez automat AAD)
2.6.3
2.6.4
„Wariat” czasze skierowane komorami w kierunku do ziemi
• Opis sytuacji; czasze po otwarci ustawiły się w przeciwnych kierunkach, krawędzie
natarcia czasz skierowane będą w stronę ziemi. Układ taki bardzo szybko leci w dół
pionizując skoczka i powodując obroty wokół osi skoczka.
• Postępowanie; Niezwłocznie rozpiąć RSL (jeśli wysokość pozwala) i od razu
wypiąć czaszę główną.
• Zapobieganie; kontrola stanu technicznego pętli zamykających zapas i główny
(lupa), odpowiednie serwisowanie sprzętu spadochronowego, przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa w czasie skoku szczególnie związanych z wysokościami otwarcia
czaszy głównej i działania AAD ( poniżej wysokości ratowniczej otwierając
spadochron główny trzeba wiedzieć, iż istnieje możliwość niezamierzonego
otwarcia zapasu przez automat AAD)
Splątanie obu czasz
W większości przypadków obie czasze wypełniają się prawidłowo, ale trudno
przewidzieć co się stanie na pewno. Im większa wysokość tym większe szanse na
wyklarowanie sytuacji można próbować ciągnąć za linki, taśmy nośne sterówki, aby
rozwiązać problem. Wypięcie czaszy głównej powinno być ostatecznością, gdyż
może tylko skomplikować sytuację. Nie ma jednolitego schematu działania gdyż
konfiguracja będzie zmieniać się dynamicznie.
3.
LĄDOWANIE NA PRZESZKODACH TERENOWYCH
3.1
Lądowanie na drzewach
• Opis sytuacji; skoczek ląduje na terenie zalesionym
• Postępowanie; ustawiamy spadochron pod wiatr, rozpinamy RSL, szczyty drzew
traktujemy jak elewację lotniska na której będziemy lądować, nogi razem ugięte
chroniąc głowę od dołu. Wytracenie prędkości poziomej przez zahamowanie
spadochronu musi nastąpić na wysokości szczytów drzew. Po zawiśnięciu na
gałęziach czekamy na pomoc, kierownik skoków zarządzi poszukiwania tych co nie
wylądowali na lotnisku.
Jeśli zejście z drzewa nie stanowi zagrożenia (mała wysokość, równy teren bez
ukrytych korzeni, gruzu itp.) można ostrożnie się wyswobodzić i zejść. Oceny
sytuacji dokonujemy sami na własną odpowiedzialność.
• Zapobieganie; Wczesne planowanie miejsca lądowania (wys. min. 500m) oraz
w przypadku błędnej oceny odległości do wybranego miejsca lądowania lub
napotkania przeszkody odpowiednio wczesny wybór alternatywnego bezpiecznego
miejsca przyziemienia. Zapoznanie z topografią lotniska i terenu przyległego
3.2
Lądowanie na wodzie
• Opis sytuacji; skoczek ląduje w wodzie
9
• Postępowanie; ustawiamy spadochron pod wiatr, rozpinamy RSL, luzujemy taśmy
udowe tak by sięgnąć potem kołki sterownicze, rozpinamy taśmę piersiową
zachowując ostrożność by nie wypaść z uprzęży. Po wylądowaniu w wodzie
wypinamy czaszę główną i uwalniamy się z uprzęży. Staramy się wylądować w
pobliżu brzegu, ludzi którzy będą mogli nam pomóc w razie problemów.
• Zapobieganie; Wczesne planowanie miejsca lądowania (wys. min. 500m) oraz
w przypadku błędnej oceny odległości do wybranego miejsca lądowania lub
napotkania przeszkody odpowiednio wczesny wybór alternatywnego bezpiecznego
miejsca przyziemienia. Zapoznanie z topografią lotniska i terenu przyległego
3.3
Lądowanie na zabudowaniach
• Opis sytuacji; skoczek ląduje na budynkach
• Postępowanie; ustawiamy się pod wiatr, rozpinamy RSL, jeśli jest możliwość
ominąć budynek wybrać dach płaski, zaraz po wylądowaniu wyczepić czaszę
główną. Wszelkie elementy trwale zamocowane do dachu można traktować, jako
pomocne przy zapobieganiu ściągnięcia przez wiatr. Przy lądowaniu blisko
krawędzi dachu należy rozważyć możliwość odbicia się od niego i lądowania niżej.
Należy liczyć się z tzw. twardym lądowaniem
• Zapobieganie; Wczesne planowanie miejsca lądowania (wys. min. 500m) oraz
w przypadku błędnej oceny odległości do wybranego miejsca lądowania lub
napotkania przeszkody odpowiednio wczesny wybór alternatywnego bezpiecznego
miejsca przyziemienia. Zapoznanie z topografią lotniska i terenu przyległego
3.4
Lądowanie na linii energetycznej
• Opis sytuacji; skoczek ląduje na budynkach
• Postępowanie; Podczas lądowania na liniach energetycznych konieczne jest
unikanie jednoczesnego zetknięcia z dwoma przewodami. Skoczek powinien odbić
się obunóż od przewodu, na zewnątrz linii. Nie wolno łapać się przewodów. Należy
liczyć się z twardym lądowaniem. Po wylądowaniu na linii nie schodzić samemu
czekać na pomoc i wyłączenie napięcia przez specjalistyczne służby, nie próbować
chwytać się słupa energetycznego.
• Zapobieganie; Wczesne planowanie miejsca lądowania (wys. min. 500m) oraz
w przypadku błędnej oceny odległości do wybranego miejsca lądowania lub
napotkania przeszkody odpowiednio wczesny wybór alternatywnego bezpiecznego
miejsca przyziemienia. Zapoznanie z topografią lotniska i terenu przyległego
10

Podobne dokumenty