dyplom - mali bracia Ubogich

Komentarze

Transkrypt

dyplom - mali bracia Ubogich
Warszawa, 31 marca 2011
Centrum Wolontariatu
DYPLOM
UZNANIA
dla
Wolontariuszy
Stowarzyszenia "mali bracia Ubogich"
Wyrażam serdeczne podziękowanie za ofiarność, wytrwałość i poświęcenie w służbie
na rzecz innych ludzi i dobra wspólnego.
Nikogo chyba nie trze a przekonywać, jak cenna dla ludzi i środowisk oczekujących
wsparcia jest pomoc w lontariuszy.Jak wiele życzliwości, ciepła i pogody ducha niosą ze
sobą w swej posłudze a rzecz innych.
To w dużej mierze dzięki pracy wolontariuszy
otaczającego nas
iata.
możliwe jest zmienianie
na lepsze
ś
Dziękuję za dzielenie się swoimi talentami i czasem. Wasze zaangażowanie sprawia,
że innym osobom żyje się łatwiej ipiękniej.
Wyróżnienie przyznane w konkursie Barwy Wolontariatu jest dowodem na to,
że praca ludzi takich jak Wy -ludzi dobrej woli, zasługuje na najwyższy szacunek.

Podobne dokumenty