Nazwa specjalności: UBEZPIECZENIA rok akad. 2013/2014

Komentarze

Transkrypt

Nazwa specjalności: UBEZPIECZENIA rok akad. 2013/2014
Nazwa specjalności: UBEZPIECZENIA
Opiekun specjalności: dr Aldona Klimkiewicz
Kierunek i typ studiów: Finanse i Rachunkowość, niestacjonarne studia I stopnia
Lp.
Nazwa przedmiotu wykładowca
Liczba godzin
ogółem
wykł
inne rodzaje zajęć
Ćwi
cz
Lab.
Konw
au
infor.
dyt
rok akad. 2013/2014
Forma
zalicz.
Semestr
4
5
6
zal.
lub E
A. Przedmioty podstawowe
1.
2.
3.
Teoria ubezpieczeń
Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia majątkowoosobowe
4.
Rachunkowość ubezpieczeniowa
5.
Marketing
i
negocjacje
w
ubezpieczeniach
6.
Ryzyko demograficzne
7.
Ubezpieczenia na życie
8.
Rachunek świadczeń
emerytalnych
9.
Powszechne ubezpieczenie
zdrowotne
10.
Teoria ryzyka ubezpieczeniowego
11.
Ekonomika ubezpieczeń
Razem liczba godz. przedmiotów
podstawowych
...................................................................
podpis kierownika jednostki
20
16
20
16
18
6
12
Z
18
16
6
10
Z
16
16
16
18
34
6
10
18
E
Z
16
Z
16
12
24
Z
Z+E
18
18
Z
16
6
10
Z
20
18
6
6
14
12
E
Z
98 112
3E
210
20
16
18
18
16
20
18
70
70
70
…………………………………………….
podpis opiekuna specjalności

Podobne dokumenty