„Drzewo przeżyć” to forma testu socjometrycznego

Komentarze

Transkrypt

„Drzewo przeżyć” to forma testu socjometrycznego
„Drzewo przeżyć”
„Drzewo przeżyć” to forma testu socjometrycznego, którego celem jest podanie
ilościowego wyniku ustalonych decyzji podjętych przez uczniów i pomiaru określonych
cech.
Celem szczegółowym tego testu jest ustalenie pozycji ucznia w klasie. Przy jego
pomocy można określić pozytywne lub negatywne nastawienie do obowiązków
i życia na terenie klasy.
Zaleca się przeprowadzenie tego testu po 2 – 3 miesiącach pracy z daną grupą. Po
rozdaniu uczniom kart i podpisaniu ich wychowawca wypowiada zdania;
 Drzewo, które widzicie to wasza klasa. Na nim i wokół niego znajdują się
różne postacie. Waszym zadaniem jest wybranie jednej postaci
i zakolorowanie jej. Musi to być postać, z którą się identyfikujesz.
Zakolorowana postać – TO TY.
Nauczyciel zbiera karty i dokonuje opracowania testu w następujący sposób;
+
-
(postacie pozytywne)
1; imiona i nazwiska uczniów
(postacie negatywne)
2; imiona i nazwiska uczniów
3;
4;
6;
5;
8;
12;
9;
13;
itd.
itd.
Dodatkowo opracować można sposoby działań wychowawczych i pozytywnego
wzmocnienia pozycji poszczególnych uczniów w klasie.
Zaleca się ponowne powtórzenie testu po półrocznym obserwowaniu uczniów.
Opracowanie testu wówczas polega na zestawieniu dwóch przeprowadzonych prób
i określenie zmian w wyborze; negatywnych na pozytywne i pozytywnych na
negatywne, oraz (w razie konieczności) opracowanie działań wychowawczych.
Przygotowała: Katarzyna Kamińska

Podobne dokumenty