Rozkład materiału dla zajęć technicznych – Rysunek techniczny

Komentarze

Transkrypt

Rozkład materiału dla zajęć technicznych – Rysunek techniczny
Rozkład materiału dla zajęć technicznych –
Rysunek techniczny
Rok szkolny 2015/16 klasy drugie
Treści nauczania
KLASA DRUGA – 1 godz. tygodniowo
RYSUNEK TECHNICZNY I KONSTRUKCJE
ZAGADNIENIA WSTĘPNE
Czas
przewidziany na
realizację (w
godzinach
lekcyjnych)
– 11 godz.
Rola i znaczenie rysunku technicznego. Materiały i przybory
kreślarskie- 1 godz.
Formaty arkuszy rysunkowych.– 1 godz.
Przygotowanie arkusza do kreślenia. Tabliczka rysunkowa – 1 godz.
Rodzaje i grubości linii rysunkowych– 2 godz.
Pismo rysunkowe – 4 godz.
Podziałki rysunkowe – 1 godz.
Powtórzenie wiadomości – 1 godz.
RYSUNEK GEOMETRYCZNY
– 5 godz.
Proste równoległe i proste prostopadłe. Podział odcinka – 1 godz.
Kreślenie różnych figur – 1 godz.
Kreślenie wielokątów foremnych – 2 godz.
Krzywe płaskie: owal, elipsa – 1 godz.
ZASADY RZUTOWANIA PROSTOKĄTNEGO
– 10 godz.
Pojęcie rzutu prostokątnego – 1 godz.
Układ rzutni – 1 godz.
Rzuty punktu – 1 godz.
Rzuty figur płaskich – 1 godz.
Rzuty wielościanów i brył obrotowych – 1 godz.
Proste przekroje wielościanów – 1 godz.
Wymiarowanie rysunków przedmiotów przedstawionych w rzutach
prostokątnych - 3 godz.
Powtórzenie wiadomości – 1 godz.
RZUTY AKSONOMETRYCZNE
– 4 godz.
Demetria ukośna- widomości wstępne – 1 godz.
Rysowanie brył w dimetrii ukośnej na podstawie rzutu prostokątnego –
ćwiczenia – 2 godz.
Izometria – wiadomości wstępne – 1 godz.
Rysowanie brył w izometrii na podstawie rzutu prostokątnego –
ćwiczenia – 2 godz.
Perspektywa zbieżna, czołowa i boczna – 1 godz.
Razem=30 +3 godz.
– 3 godz.

Podobne dokumenty