Jak przygotować ucznia do matury z matematyki

Komentarze

Transkrypt

Jak przygotować ucznia do matury z matematyki
Jak przygotować
ucznia do matury
z matematyki
Barbara Jastrzębska
nauczyciel matematyki
V LO Sosnowiec
Sukces ucznia na maturze
zależy od jego pracy
i zaangażowania.
Nauczyciel w procesie
przygotowania pełni rolę
przewodnika i doradcy
Warsztat pracy ucznia
• Informator maturalny
• Źródła wiedzy np.: podręcznik,
kompendium, zeszyty przedmiotowe
• Zestaw wzorów maturalnych
• Zbiory zadań powtórzeniowych
• Kalkulator
Praca z wymaganiami
egzaminacyjnymi
• Znajomość i zrozumienie przez ucznia
• Wypełnienie wymagań treścią
Organizacja powtórek
• Praca z wymaganiami
• Wspólne rozwiązywanie zadań
• Kształcenie umiejętności analizowania
treści zadania Zadanie 1 Zadanie 2
• Samodzielne rozwiązywanie zadań
• Wspólne rozwiązywanie zadań, z którymi
uczniowie mieli problemy
• Sprawdzian po każdym dziale
• Informacja zwrotna
Praca z próbnymi arkuszami
maturalnymi
• Różnorodność źródeł arkuszy ze
szczególnym uwzględnieniem
standaryzowanych arkuszy CKE
• Samodzielne rozwiązywanie przez ucznia
całego zestawu w określonym czasie
• Pomoc nauczyciela w rozwiązaniu zadań,
które uczniowi sprawiły problem
• Udział w maturach próbnych
Zadanie 1
Znajdź wzór funkcji kwadratowej
y=f(x), której wykresem jest parabola o
wierzchołku (1,-9) przechodząca przez
punkt o współrzędnych (2,-8).
Otrzymaną funkcję przedstaw w
postaci kanonicznej. Oblicz jej
miejsca zerowe i naszkicuj wykres.
Zadanie 2
Liczba rozwiązań równania
Jest równa
a) 3
b) 2
c) 1
d) 0
Organizacja powtórek
x−3
=0
(5 − x )(x + 2)

Podobne dokumenty