Spis treści - Instytut Sztuki PAN

Komentarze

Transkrypt

Spis treści - Instytut Sztuki PAN
Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Andrzej Gołembnik
Podstawy metodyczne badań archeologicznych zespołów
pałacowo-ogrodowych na przykładzie rezydencji w Wilanowie
i Łazienkach Królewskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Radosław Herman, Wojciech Dudak
Wyniki badań naukowych a projekt adaptacji zamku.
Wzajemne uwarunkowania na przykładach zamków
w Uniejowie, Lidzbarku Warmińskim i Ełku . . . . . . . . . . . . . . . 27
Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Dorota Piramidowicz
Tajemnicze umocnienia ziemne w Ostromęczynie na Podlasiu.
Gródek czy fortyfikacje nowożytne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ewa Korpysz
Klasycystyczny pałac i park romantyczny w Samczykach na Wołyniu . 73
Magdalena Lachowska
Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Piotr Lasek
„Trwała ruina” czy rekonstrukcja? Konserwacja zabytków
architektury obronno-rezydencjonalnej w Polsce XXI w. oczami
historyka sztuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
Paweł Rajski
Historyczne ruiny Dolnego Śląska. Praktyka działań
rewaloryzacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
renovatio 2014 calosc do drukarni ostatni ze zmiana spisu tresci i data wydania.indd 5
2015-05-20 09:58:35
6
Spis treści
Piotr Sypczuk
Gaj w Gucinie. Powojenna dewastacja, fenomen recepcji
i postulaty restytucji parku-pomnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Małgorzata Szafrańska
Ogrody i polityka. Sto lat odnawiania ogrodów Zamku
Królewskiego w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Tadeusz J. Żuchowski
Zamek zrekonstruowany. Problemy ochrony zabytków –
problemy z zabytkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Indeks miejscowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
renovatio 2014 calosc do drukarni ostatni ze zmiana spisu tresci i data wydania.indd 6
241
2015-05-20 09:58:35

Podobne dokumenty