Ośrodek Nowy Świat w Legnicy Ośrodek Nowy Świat to miejsce

Komentarze

Transkrypt

Ośrodek Nowy Świat w Legnicy Ośrodek Nowy Świat to miejsce
Instytucja Kultury
Samorządu Województwa
Dolnośląskiego
Ośrodek
Nowy Świat
w Legnicy
Ośrodek Nowy Świat
to miejsce zderzenia różnych
kultur, miejsce spotkań młodych
ludzi stąd i stamtąd, z daleka
i z bliska.
Nowy Świat – widok z zewnątrz
Scena na Nowym Świecie
O Ośrodku
O budynku
Od 2010 r. odbywają się tu
animacyjne, badawcze, i artystyczne działania skierowane
do mieszkańców okolicy oraz
przyjezdnych gości z różnych
stron świata. Odwiedzili nas Estończycy, Łotysze, Łemkowie,
Niemcy, Włosi, Rosjanie, Żydzi.
Działamy jako część Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław
2016, jako laboratorium ESK.
Sama nazwa ośrodka podchodzi
od ulicy Nowy Świat, przy której
mieści się budynek. To XIX-wieczna
kamienica z dobudowaną sceną.
Przed wojną była tu najpierw restauracja, a potem sala teatralna.
Po wojnie w budynku prężnie działało Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce. W czasach
PRL-u mieścił się tu Wojewódzki
Dom Kultury. Aktualnie budynek
jest własnością Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, odbywają się tam
spektakle Teatru i działania Ośrodka Nowy Świat.
Od 2010 roku budynek coraz bardziej się ożywia, coraz więcej się tu
dzieje. Nie zmienia to jednak faktu,
że jest to obiekt zdegradowany.
Dlatego jednym z naszych głównych celów jest remont, rewitalizacja. Ale zanim uda nam się zdobyć
na to finanse - już działamy.
O Legnicy
Pomysł podyktowała Legnica
i jej historia. Miasto o wieloetnicznej historii. Przechodziło z
rak do rąk. Zanim stało się polskim miastem było najpierw niemieckie, potem sowieckie. Po
wojnie liczna była tu społeczność żydowska. Łemkowie zostali przymusowo przesiedlani
w okolice Legnicy. Przybywali tu
też Grecy. Każda z tych narodowości coś zmieniła, budowała
swoją Legnicę - tak dosłownie,
materialnie jak i metaforycznie, tworząc „wielką” historię
miasta, na którą składają się
„mniejsze”, ale osobiste i prawdziwe historie jej mieszkańców.
Z tą wielokulturowością Legnicy
wiąże się działalność Ośrodka
Nowy Świat, który ma być miejscem spotkań młodych ludzi z
różnych kultur.
Magdalena Pietrewicz
(koordynatorka Ośrodka
Nowy Świat)
Kontakt:
[email protected]
Telefon: 515852070
Blog:
http://legnicanowyswiat.blogspot.com/
Koncert w ramach „Przeglądu kapel” (wrzesień 2011)
Zdarzenie teatralne „Pomnik Przyjaźni” - ramach projektu „Pomnik
Przyjaźni”, w którym wzięli udział Estończycy, Łotysze, Polacy i Rosjanie (październik 2010)
Odnawianie Świata
- opis idei działania Ideą jest zaprojektowanie w
międzynarodowym gronie przestrzeni należących do zespołu budynków przy ulicy Nowy
Świat 19. Jest to dziewiętnastowieczna kamienica z dobudowaną sceną.
Zależy nam, aby projekt zawierał elementy wzięte z różnych kultur równocześnie zachowując atmosferę i charakter
miejsca. Tak, aby była to przestrzeń przyjazna dla międzynarodowych spotkań i działań artystycznych. Powstały podczas
warsztatów projekt zostanie
zrealizowany podczas remontu
obiektu.
Proponujemy współpracę Uniwersytetowi Artystycznemu w
Poznaniu oraz szkołom partnerskim z Norwegii.
Studenci z Polski i Norwegii
pod okiem swoich wykładowców zaprojektują wyznaczoną
przestrzeń Nowego Świata według ustalonych wytycznych.
Będzie to możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce, próba zmierzenia sił z konkretnym
obiektem, a wreszcie stworzenie projektu, który zostanie wy-
korzystany i przyczyni się do rewitalizacji ważnego, wartościowego i
historycznego miejsca w Legnicy.
Zdajemy sobie sprawę, że rewitalizacja powinna mieć też swój społeczny wymiar. Dlatego studenci i
wykładowcy będą mieli okazję wykorzystania przestrzeni Nowego
Świata oraz możliwości technicznych i promocyjnych, jakie oferuje
Teatr do działań performatywnych i
animacyjnych w duchu rewitalizacji,
odnawiania, odbudowywania.
Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
zapewni noclegi, wyżywienie oraz
zwróci koszta transportu studentów i kadry. A ponadto zapewni potrzebną pomoc techniczną.
Praca odbywała by się w formie
spotkań warsztatowych, praktyk
lub plenerów w Legnicy, podczas
których odbywały by się konsultacje, ustalenia, debaty z mieszkańcami oraz równoległe warsztaty performatywne i audiowizualne, które
będą metaforycznie ilustrować proces odnawiania budynku. Całość
natomiast zakończy się pokazem
oraz prezentacją projektu. Podczas
spotkań „projektowych” planujemy także warsztaty plastyczne/
ekologiczne dla dzieci i młodzieży
w okolicy.
Terminy ustalimy wspólnie, tak
by były dogodne dla wszystkich
partnerów.
Warsztaty muzyczne w ramach niemiecko-polsko-włoskiego projektu „Nowy Świat –
Nowy Mit” (maj 2010)
Warsztaty plastyczne dla dzieci z okolicy „Podwórkowe Zoo” (czerwiec 2011)
Zajęcia rysunku i malarstwa „Sztuka dla Ludzi” (wrzesień 2011)
Spektakl „Spotkania/Muzykowania” efekt polsko-łemkowskich badań etnografczicznych
i warsztatów teatralnych
Warsztaty teatralne w ramach niemiecko-polsko-żydowskiego projektu „Historia Nowego Świata” (maj 2011)
Instytucja Kultury
Samorządu Województwa
Dolnośląskiego
Ośrodek
Nowy Świat
w Legnicy
Ośrodek Nowy Świat
to miejsce zderzenia różnych
kultur, miejsce spotkań młodych
ludzi stąd i stamtąd, z daleka
i z bliska.
Spektakl „Historia Nowego Świata” ” (maj 2011)

Podobne dokumenty