średnioroczna nominalna stopa zwrotu, w proc. średnioroczna

Step 1: Fill the captcha

Please donate to us

Step 2: Click to download

pdf