Ponadto Zamawiający informuje zgodnie z art. 92 ust 2 ww. ustawy

Step 1: Fill the captcha

Please donate to us

Step 2: Click to download

pdf