Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

Transkrypt

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
Przedmioty rozszerzone:
matematyka, geografia, język angielski
Języki obce:
kontynuacja: język angielski
drugi język do wyboru spośród:
język niemiecki, język hiszpański,
język włoski, język francuski, język rosyjski
W ramach tego profilu oferujemy:











rozszerzony program nauczania matematyki, geografii, języka angielskiego
matematykę stosowaną oraz informatykę w ekonomii
zajęcia laboratoryjne z informatyki i matematyki w ramach ćwiczeń dodatkowych
projekty edukacyjne
przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach z matematyki, geografii, języka
angielskiego i innych
zajęcia fakultatywne z przedmiotów rozszerzonych
naukę języka obcego w grupach międzyoddziałowych, na różnych poziomach zaawansowania
udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Rzeszowskim
przekazywanie informacji przy wykorzystaniu środków multimedialnych
wycieczki krajoznawcze
spotkania z ciekawymi ludźmi
Edukacja w klasie o tym profilu umożliwi:
 przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym
 doskonalenie umiejętności językowych
 udział w olimpiadach i konkursach
 rozwój własnych zainteresowań
 pracę w zespołach zadaniowych realizujących
interdyscyplinarne projekty edukacyjne
 szerokie spektrum wyboru kierunków dalszego
kształcenia ekonomicznych, społecznych
i gospodarczych, m.in.: ekonomia, zarządzanie,
finanse, rachunkowość, logistykę, turystykę a także
studia menedżerskie

 Absolwentka Liceum Ekonomicznego przeglądając ofertę naszej szkoły stwierdziła:
 „(…) W tradycyjnym „Ekonomiku” uczniowie dostają dobre podstawy wiedzy ekonomicznej przez co
łatwiej im jest poszerzać przedmioty kierunkowe na studiach ekonomicznych czy administracyjnych.
Absolwenci „Ogólniaków” mają z kolei bardzo szeroką wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących
w tym z matematyki i języków obcych, które są niezbędne na wszystkich studiach
„okołobiznesowych”. Proponowany w II LO profil jest próbą pogodzenia tych dwóch światów i w tym
kontekście wydaje mi się być wart uwagi (…)”.

Podobne dokumenty