Najaktywniejsza szkoła w programie Otwarta Firma 2015 Już po raz

Transkrypt

Najaktywniejsza szkoła w programie Otwarta Firma 2015 Już po raz
Najaktywniejsza szkoła w programie Otwarta Firma 2015
Już po raz trzeci zostaliśmy wyróżnieni statuetką i otrzymaliśmy honorowy tytuł
Najaktywniejszej Szkoły w programie Otwarta Firma. Spośród 553 placówek oświatowych,
biorących
udział w rywalizacji, komisja wyłoniła 40
laureatów Konkursu na
Najaktywniejszą Szkołę.
Przypomnijmy, że program organizuje Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w
Warszawie. Celem projektu jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera
przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi oraz pomaga w wyborze drogi
zawodowej.
Wybór
zawodu
jest
jedną
z najważniejszych decyzji każdego człowieka. Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie:
,,Co będę robić w przyszłości?” Trafna decyzja może zagwarantować satysfakcję z
wykonywanej pracy oraz sukces zawodowy. Zawód
wybrany nietrafnie prowadzi do
zniechęcenia i niezadowolenia, a praca w nim staje się udręką. Wybranie właściwego zawodu
warte jest czasu i wysiłku.
Kolejna edycja programu rozpocznie się już w piątek 25 listopada. Zapowiada się
bardzo ciekawie….
Koordynator programu - Alicja Kasprowicz
Dyplom Najaktywniejszej Szkoły
Statuetka

Podobne dokumenty