1923 2016 ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA

Transkrypt

1923 2016 ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA
1923
ST. STANISLAUS KOSTKA
CHURCH
Staten Island, New York
PARAFIA
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
Pastor - Proboszcz: Rev. Jacek Piotr Woźny
PARISH OFFICE
109 York Avenue, Staten Island, New York 10301
Tel: 718-447-3937
Fax: 718-815-5733
E-Mail: [email protected]
www.stanislawkostkasi.org
2016
MASS SCHEDULE
MSZE ŚWIĘTE
Weekdays: Tuesday to Saturday
9:00 AM - English
Saturday: 6:00 PM - Polish
Sunday: 8:30 AM - Polish
10:00 AM - English
11:30 AM - Polish
(Msza św. dla dzieci)
1:00 PM - Polish
Holy Day Masses - Święta:
9:00 AM - English
7:00 PM - Polish
First Friday - Pierwszy Piątek Miesiąca:
Spowiedź: 6:00 PM
Msza Św.: 7:00 PM – Polish
Confessions – Spowiedź:
15 minutes before each mass
15 minut przed Mszą.
Baptisms - Chrzty:
First Sunday of every month 1:00 PM;
Pierwsza niedziela miesiąca 1:00 PM.
Weddings – Śluby:
By appointment 6 months before;
Zgłoszenie 6 miesięcy przed ślubem.
Music Director - Organistka:
Alicja Kenig- Stola
tel:718-689-4720
Polska Szkoła:
Aneta Jedynasty – Dyrektor
tel: 718-450-0236
Piątek: 6:00 P.M. – 9:00 P.M.
Sobota: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.
www.psstatenisland.w.interia.pl
Office Hours - Kancelaria Parafialna:
Secretary - Sekretarka: Monika Tutka
tel: 718-447-3937
Monday: closed - nieczynne
Tuesday:
9:00 AM - 3:00 PM
Wednesday: 9:00 AM - 3:00 PM
Thursday: 1:00 PM - 4:00 PM
Friday:
10:00 AM - 3:00 PM
Saturday: closed - nieczynne
Art Class, Kółko teatralne oraz chór dla
dzieci: - Sobota - 1:00 PM.
Chór parafialny:
Środa - 8:00 PM.
Spotkania biblijne:
Pierwszy Piątek Miesiąca 8:00 P.M.
JANUARY 10, 2016
THE BAPTISM OF THE LORD
UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO
Saturday/Sobota
6:00 P.M. Ś.P. Olimpia i Edmund Makowiak od
syna Mirka z rodziną.
Sunday/ Niedziela
8:30 A.M. Ś.P. Stanisław Andrelczyk od siostry z
rodziną.
10:00 A.M.
11:30 A.M. Ś.P. Stanisław Wolicki od wnuczki z
rodziną.
1:00 P.M. O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla dzieci, które przyjmują Sakrament
Chrztu Św. i ich rodziców.
TUESDAY/WTOREK
9:00 A.M.
WEDNESDAY/ ŚRODA
9:00 A.M.
THURSDAY / CZWARTEK
9:00 A.M.
FRIDAY / PIĄTEK
9:00 A.M
SATURDAY/ SOBOTA
9:00 A.M. L.M. Józefa Siuzdak from Family.
JANUARY 17, 2016
SECOND SUNDAY IN ORDYNARY TIME
DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA
Saturday/Sobota
6:00 P.M. Ś.P. Piotr Matecki (1 rocznica śmierci) od
córki z rodziną.
Sunday/ Niedziela
8:30 A.M. Ś.P. Bronisław Popiołek, Marianna i
Aleksander Mogielnicki.
10:00 A.M.
11:30 A.M. Ś.P. Katarzyna Budek od Anny i
Dariusza Pahl.
1:00 P.M. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Danieli Popiołek od córki z rodziną.
PARISH NEWS
THE BAPTISM OF THE LORD
JANUARY 10, 2016
He saved us through the bath of rebirth
and renewal by the Holy Spirit.
- Titus 3:5
then into his years of service.
With this solemn celebration of the baptism,
we too are sent back into the days called “Ordinary
Time,” reminded that God has spoken these same
words to us at our baptism: You are my son, my
daughter. I delight in you. I send you forth to serve as
my Son, Jesus, went forth to serve, accompanied by
the Holy Spirit.
TODAY’S READINGS
First Reading - Isaiah speaks of the Servant whom
the Lord upholds; he shall bring forth justice to the
nations (Isaiah 42:1-4, 6-7) or Isaiah 40:1-5, 9-11.
Psalm - The Lord will bless his people with peace
(Psalm 29) or Psalm 104.
Second Reading - Jesus was anointed by God with
the Holy Spirit; he went out healing and doing good
(Acts 10:34-38) or Titus 2:11-14; 3:4-7.
Gospel - A voice comes from heaven proclaiming
Jesus as the beloved Son, with whom God is well
pleased (Luke 3:15-16, 21-22).
LIVING GOD’S WORD
We pray as Jesus prayed that we might hear
the voice of the Father, a voice that speaks of God’s
love for us. We ask that we might allow that Spirit,
God’s holy breath that came upon us at our own
baptism, to move us out into the world in service to
those most in need whom God has set before us.
REFLECTING ON GOD’S WORD
The other night I was looking out the window
as the sun was setting and the layers of clouds allowed
the sun to create an extraordinary sunset, painting
some clouds with a golden hue, while others were
orange and red, moving to purple and gray. It was a
stunning moment. The baptism of Jesus is one of
those brief moments of beauty, occurring in the first
three Gospels (and alluded to in the fourth).
Luke’s account differs from the others in that
the dramatic moment does not occur as Jesus is
coming up out of the water but only after his baptism,
while he is praying. Luke’s Gospel has been called the
Gospel of prayer, and from its beginning the adult
Jesus is presented as one who prays. At this moment
of intimacy, “heaven was opened and the Holy Spirit
descended upon him in bodily form like a dove”
(Luke 3:21–22). While he was at prayer, the voice
spoke to him: “You are my beloved Son; with you I
am well pleased” (3:22). From here on we find that
Jesus is under the influence of the Holy Spirit, and
this Spirit directs him first into the desert to be tested,
MANIFESTING THE SPIRIT
The Christmas season closes this Sunday with
the Baptism of the Lord. This feast is a sister to last
week's feast of the Epiphany. Each of them celebrates
an "epiphany," or a manifestation of the Spirit of God
in Jesus--first in his birth, and now at his baptism.
The divine Spirit is manifested in all of the
scriptures for this feast. Psalm 104 highlights the
Spirit of God creating and renewing the earth, while
the reading from Isaiah describes God restoring
Israel. In Luke's account of the baptism of the Lord
the Holy Spirit descends upon Jesus. And the letter to
Titus reminds us that the Holy Spirit was "richly
poured out" on us also, through the "bath of rebirth"
(Titus 3:5, 6).
TREASURES FROM OUR TRADITION
Merry Christmas! Share that cheerful greeting
with some folks today. They may wonder if you have
had any Elvis sightings lately, attended Star Trek
conventions, or were Cleopatra in a previous lifetime.
Despite the skeptics, today is solidly within the
Christmas season. In fact, in some strands of the
Christian tradition it represents the clearest
manifestation of the mystery of the Incarnation. On
Christmas Day, for example, the Gospel reading is the
Prologue of John's Gospel, which reveals the glory of
Christ shining through our humanity precisely in his
baptism.
At any rate, this is an ancient feast, celebrated
first in Egypt sixteen centuries ago. More than most
other ancient people, the Egyptians understood the
life-giving properties of water. On this day, they drew
water from the Nile, so central in the history of their
people, and reserved it in honor. Many other places
copied the custom, so that St. John Chrysostom
wrote of people in Antioch gathering at midnight to
collect flowing water into vessels they brought from
home since "today there is a blessing on the water."
At home for dinner tonight, decorate the table with
beautiful bowls of water and white candles, toast one
another with goblets of sparkling water, and light a
Christmas candle in the window one last time.
2016 MASS BOOK:
It will be necessary for everyone who would like to
schedule Masses for their loved ones in 2015 to come
to the rectory or call (718) 447-3937. Thank you and
God Bless.
WIADOMOŚCI PARAFIALNE
UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO
10 STYCZNIA 2016
Cytat dnia:
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
Czytania:
Pierwsze czytanie: Iz 42, 1-4. 6-7 Chrystus sługą,
w którym Bóg ma upodobanie
Psalm: Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b)
Drugie czytanie:
Dz 10, 34-38 Jezus został
namaszczony Duchem Świętym
Ewangelia: Łk 3, 15-16. 21-22 Chrzest Jezusa
Remember Our Sick
Dear Jesus, Divine Physician and Healer of the sick,
we turn to you in this time of illness. O dearest
comforter of the troubled, alleviate our worry and
sorrow with your gentle love, and grant us the grace
and strength to accept this burden. Dear God, we
place our worries in your hands. We place our sick
under your care and humbly ask that you restore your
servant to health again. Above all, grant us the grace
to acknowledge your will and know that whatever you
do, you do for the love of us. Amen.
Robert Kozłowski, Katarzyna Wysoczański;
Wacława Kowalczyk.
Liturgicznie dziś kończy się okres Bożego
Narodzenia, co nie znaczy, ze przestaniemy spiewać
kolędy i pastorałki, bo będziemy jeszcze je śpiewać aż
do 2 lutego, kiedy to tradycyjnie obchodzimy swięto
Ofiarowania Pańskiego, w którym Maryja, zgodnie z
tradycją żydowską, po czterdziestu dniach urodzin
swego pierworodnego ofiaruje go Bogu w świątyni.
Dzisiejsza uroczystość Chrztu Pańskiego kończy
okres ukrytego życia Jezusa, w domu w Nazarecie,
zapowiadając zarazem Jego publiczną działalność, tzn.
obchodzenie miast i wiosek, by głosić ludowi
Królestwo Boże. Okres do dwóch tygodni po Bożym
Narodzeniu, w którym to swięto występuje, wpisuje
się też dobrze w fakt, że katolicy chrzczą swoje dzieci,
jak najszybciej po ich narodzeniu, by otrzymały one
to, co Chrystus sam otrzymał przyjmując chrzest z rąk
Jana Chrzciciela, i co nam wysłuży na krzyżu: łaskę
zbawienia w Duchu Świętym. O tym mówią dzisiejsze
czytania. Prorok Izajasz najpierw zapowiada przyjście
wybranego Sługi Pańskiego, na którego spocznie
Duch Boży przynoszący narodom Prawo miłości,
jako światło i znak przymierza Boga z ludźmi. Na
modlącego się Jezusa w momencie przyjęcie chrztu z
rąk Jana zstępuje Duch Święty i odzywa się głos Ojca
zapewniający o Jego wybraniu, co potem potwierdza
w swych wspomnieniach Piotr, mówiąc do
pierwszych chrześcijan zebranych w domu
Korneliusza, w Cezarei: „Wiecie, co działo się w całej
Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił
Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg
namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On
dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli
pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.
Przyjęcie przez nas chrztu chrystusowego przynosi
nam uzdrowienie i uwolnienie od władzy diabła,
zapewniając, że Bóg jest właśnie z Nim, po to, by
każdy z nas mocą Jego krzyżowej męki i
zmartwychwstania mógł żyć nowym życiem Bożym.
Oto owoc Chrztu Chrystusa.
JEZUS TAKŻE PRZYJĄŁ CHRZEST
Wiele osób z trudem rozumie, że przychodząc
do biura parafialnego, zwłaszcza prosząc o
sakramenty święte, nie przyszło do supermarketu,
gdzie wystarczy zdjąć towar z półki i pójść z nim do
kasy. Każde „chcę" wypowiedziane w Kościele trzeba
potwierdzić własnym życiem.
Takich przypadków każdego roku jest bardzo
wiele: w biurze parafialnym i podczas corocznej
kolędy kapłani spotykają ludzi żyjących bez
sakramentalnego związku małżeńskiego, którzy chcą
ochrzcić swoje dziecko. Wielu jest przekonanych, że
w chrzcie chodzi tylko o dziecko, a sytuacja rodziców
nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Niewielu
chce się przyznać, że widać tu bardzo poważną
sprzeczność. Skoro ktoś nie uznaje potrzeby
sakramentu małżeństwa, to jak może pragnąć
sakramentu chrztu? W jednym i drugim przypadku
słyszymy słowo „sakrament", jak więc można raz
mówić „tak", a w drugim przypadku „nie"?
„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus
także przyjął chrzest". Gdy czytamy fragment
Ewangelii opowiadający o chrzcie Chrystusa nad
Jordanem, właściwie za każdym razem patrzymy na tę
scenę z pewnym zdziwieniem. I choć słyszeliśmy już
niejedną odpowiedź i wyjaśnienie tego, co wydarzyło
się nad Jordanem, wciąż na nowo powraca pytanie o
sens tego wydarzenia. Krótkie stwierdzenie św.
Łukasza, że „Jezus także przyjął chrzest", pokazuje
nam, że Ten, który przyszedł nauczać wiary, nie
stanął z boku, nie nauczał, patrząc na wszystkich z
góry, ale wszedł w lud, aby razem z ludźmi przeżyć to,
co było częścią ich doświadczenia wiary.
Każdemu z nas potrzeba świadomości, że
wiara rodzi się i rozwija w oparciu o osobiste
doświadczenie, zetknięcie się z kimś, kto wierzy; wiara
potrzebuje przykładu. Skoro więc również chrzest ma
być udzielany na podstawie wiary rodziców dziecka,
zrozumiałe są wątpliwości dotyczące rodziców, którzy
- choć nie mają przeszkody - żyją w związku
niesakramentalnym. Bo jakaż jest ich wiara? Czy mogą
po katolicku wychować dziecko, skoro swoim życiem
odrzucają jeden z najważniejszych elementów życia
Kościoła, sakrament małżeństwa?
Niech przykład Jezusa, który wraz z innymi
wszedł do Jordanu, by przyjąć chrzest, będzie dla nas
wszystkich przypomnieniem, że najlepszą nauką i
najlepszym kazaniem pozostaje zawsze nasze życie.
RENOWACJA WITRAŻY
RENOVATION STAINED GLASS
W związku z prowadzoną renowacją naszych
witraży można wpłacać na ten cel „cegiełki” w
wysokości $100, $150 oraz $200. Ciegiełki można
wpłacać także ratami. Za wszystkie ofiary składam
serdeczne Bóg zapłać.
Witraż Św. Anny - TOTAL: $11,250
FINANCIAL REPORT
Pasterki - $2,902
Christamas Day - $2,983 + $5 Canada + 0,50 Euro
Sunday - December 27, 2015
I - $2,607 II - $1,515
FUELL - $301 Total: $3,059
Membership 2016 - $850
Remont kościoła - $300
Nowy Rok - $2,196
Sunday - January 03, 2016
I - $2,916
Catholic University - $1,004
Zabawa Sylwestrowa - $5,090
TOTAL: $23,259.00
$1000 - W. Kaufman;
$750 - Ch. Taylor;
$400 - W.B. Zmijewski; W.A. Skrzypiec
$300 - M.K. Kutrzuba;
$250 - A.A. Rezayev; Z. Frydrych; R. Kreamer;
T.Kowalski;
$220 - K.A. Jankowski;
$200 - J. Daszkielewicz; W. Gwozdz; L.Piersiak;
K. Misiurek; A.B. Sienkiewicz; P.A. Cieslar;
R.I. Vasquez; M.S. Nowak; A.A. Kozlowski;
R.B. Wichiciel; G.J. Szumczyk;
$150 - D.I. Mieczkowski; P.B. Gruchacz;
B.M. Pisarek; Z.M. Flisak; M.M. Tutka; K.H.Sikorski
$125 - W.E. Baginski;
$120 - A.E. Wilk; R.K. Wisniewski; J.E. Bojarski;
M.B. Geca;
$100 - B.J. Orzylowski; J. E.J. Szerszen; J. Lehman;
K.M. Kleczkowski; W.B. Felski; R. Ukowska; J.J.
Kutryb; R.G. Rogowski; S.B. Baginski; M.B. Sojka;
A.J. Korzyk; P.A. Gajda; W.E. Kopiec; St.M. Kuczek;
J.B. Kurowski; K.J. Ostaszewski; J.Zawisny; S.T.
Kosiba; J.A. Gawecki; M.B. Wojtach; St. M.
Jagodzinski; St. B. Grygiel; J.K. Rak; M.M. Majowicz;
W.B. Pyda; K.A. Adamek; J.A. Skorupa; E. Kida; K.I.
Grum; W.S. Gliniak; J.Pichnarczyk; W.M. Regula; J.
Tarnawski; I. Lalak; T.H. Tararuj; Cz.E. Sokolowski;
S.W. Borucki; L.B. Doupla; K.B. Bodziuch; A.R.
Remba; Z.E. Perkowski; B.B. Foremny; M.B.
Niebrzydowski; B.M. Kumor; W.R. Zakrzewski; W.E.
Debicki; T.E. Wasilewski; S.G. Kaczala; M. Milewski;
J.Z. Smolny; R.E. Podkowka; J.K. Wadalowski; A.D.
Matusik; A.E. Zak; J.J. Wegiel; F.B. Bielawski;
A.B. Dulaba; D.A. Geca; K.A. Winsko; P. Koziura;
E.B. Bilar; G.L. Brzozowski; J.A. Gosk; Z.M.
Mierzwa; K.B. Jankowski; Z.H. Mikrut;
D.Protasewicz; J. Jasinski; M.M.Szczesny;
D.L.Grudzien; J. Coogan; D.J. Popek; W.M.
Rzeszuto; M.A. Trojan; P.B. Wojcik;J.I. Kongorski;
A.K. Gorzelski; J.E. Perkowski; A. Burow; D.B.
Paruch; G.D. Zaniewski; M.W. Marczewski; G.K.
Ignatowicz; Z.M. Olszewski; J.A. Knapczyk; R.J.
Puchnowski; A.M. Derylo; M.Z. Tur; J.J. Zalewski;
S.St. Hus; L.G. Kopec; G.A. Krawiec; A. Padula
$80 - A.Rola; I.M. Stachyra; P.A. Jurkowski; A.E.
Kolano; J.Fiertek;
$75 - F.L. Enigan;
$70 - H.G. Krzyzanowski; J.M. Mazurek;
$60 - J.I. Kubrak; A.J. Minew; D. Baginski; Z.U.
Balutowski; J.M. Bartosik; U. Yousseff; Z.I. Jablonski;
K.M. Halas; D.K. Lubak; A.E. Kozlowski; A.M.
Sawicki;
$50 - J.R. Gnatek; A.M. Jaskiewicz; M.Chrapusta; M.
I. Bucior; P. D. Polowczyk; K. Kopyto;
B. Gumkowski; J. karwowski; B. Borejczuk; W.B.
Zadrozny; M. Dudek; P.M. Nowak; A.M. Dyrda;
L.Wasilewski; W.M. Ratynski; M.Grzybowska;
E.Lewandowski; A.P.Pulapa; J.I. Kasprzak;
R.K.Bagienski; A.M. Rak; K.Hanusiewicz; W.W.
Sobota; D.K. Mikucki; Z.Grabowski; R.
Wisniewski; S.J. Iwanow; T. Nawrot; F.A. Sankiewicz;
W.M. Kopec; L.E. Bastrzyk; Ch.J. Burdzy; W.A.
Ostrowski; L. Szczech; J.D. Madej; J.D. Madej; J.M.
Ratynski; R.J. Poskrobko-Strzeciwilk; M.J. Oksien;
K.J. Myssura; A.U. Czajka; J. Kuczynski;
V.E. D’Silva; K.A. Majkut; Z.M. Szeszko; W.L.
Zyznowski; D.E. Bielski; Matlok;
L.M. Lorczak; B.M. Wojtach; L.U. Michaliszyn; K.A.
Gorski; H.Z. Wyka; E.Roslan;
M.E. Mackiewicz; T.K. Tandek; P.A. Knapczyk; R.R.
Konarzewski; K.M. Zwierzynski;
A.J. Wolicki; S.J. Gromowski; L.K. Wiszowaty; Z.K.
Goclowski; A.D. Paszko; M.Podbielski;
K.Gajewski; U. Tworek; J.St. Koterba;
$45 - B. Gadek;
$40 - T.M. Zyskowski; P.E. Pawlowski; S. Brzegowy;
A.E. Krol; J.Strzepka; A.H. Charubin; D.M. Pakula; S.
Figula; A.T. Mirecki; K.J. Reska; H. Szwaczka; A.
Piskadlo; P.A. Truszkowski; D.W. Mileski; D.Gorski;
A.A. Chorazewicz; St.G. Kosciolek; T.A. Suberski;
T.A. Lantowski;
$30 - St. Szewczyk; W.B. Osewski; K.B. Gozdz; W.
Czaplicki; T. Kordas; M.A. Krupa; J.E. Dabrowski;
M.A. Niebrzydowski; S. Styka; M.E. Korzyk; J.L.
Wasilewski; W.A. Jernigan; W.T. Zablocki; M.
Wywial; J.W. Czerski;
$25 - St. Szewczyk; M.A. Jung; W.I. Drzal;
R.A.Wilkos; L.K. Maksymowicz; W.M. Kica; Z.M.
Dziuba; T.R. Gulan; P.A. Kica; R. Boguslawski;
VIGIL CANDLES BEFORE THE TABERNACLE
THE MOST BLESSED SACRAMENT.
FLOWER OFFERING
TOTAL: $370
Za zmarłych Ś.P. /In Loving Memory:
Mateusz Czesław Sulewski. Józef Bęćkowski.
O Boże Błogosławieństwo dla rodzin:
J. Daszkielewicz, F.B, Bielawski, M.J. Oksien, S.A.
Kawalec, A.E. Zak, H.J. Sienkiewicz, I. Gomolińska,
D.J.Popek, P.A.Jurkowski, M. S. Chrapusta.
INTENCJE MSZY ŚW. NA 2016 ROK :
Można zamawiać Msze Św. na 2016 rok , osobiście
lub telefonicznie w godzinach pracy kancelarii (718447-3937)
OGŁOSZENIA DROBNE
1. “Pierogies” - Polish Food, Lunch & Diner,
Catering Available - 2960 Richmond Terrace, Staten
Island. Kontakt: 718-510-6196 lub 718-510-2932
2. Domowe wypieki ciast oraz tortów. Kontakt Jola 347-385-2979.
3. USŁUGI DLA TWOJEGO DOMU – Renowacja
kuchni i łazienek, instalacja sprzętów AGD, naprawa i
wymiana systemów ogrzewania oraz AC, malowanie i
inne usługi remontowe. Kontakt - Sławek 347-3208452.
4. Tradycyjne polskie ciasta i torty oraz ciasta
bezglutenowe i vegańskie. Kontakt - Monika 347439-3832.
5. FIDELIS CARE – ubezpieczenia zdrowotne,
przeznaczone dla dzieci i dorosłych w każdym wieku.
Kontakt: Agnieszka Rola 347-738-2569.
6. Usługi krawiecki, kontakt: Wanda 929-255-8158.
7. Apartament 2 sypialniowy, trzecie piętro, Silver
Lake $1,300. Kontakt Mark: 718-917-1313.
8. Od 2 Stycznia wynajmę
na Staten Island
apartament 1-sypialniowy, dobre połączenie do Ferry.
Kontakt 347-837-8274.
9. ORGANIZACJA P.O.M.O.C. ZAPRASZA W
KAŻDY CZWARTEK - 10:00 A.M. DO 3:00 P.M,
DO KEARNY BANK, STATEN ISLAND, 339
SAND LANE. KONSULTACJE W SPRAWACH
SOCJALNYCH I EMIGRACYJNYCH. TEL 347
825 2444.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA POKAZ
FILMU “CHEMIA”
W SOBOTĘ 16 STYCZNIA 2016
O 7:00PM W AUDYTORIUM
BILETY $5
January 3 - January 10,2016
Joseph Piciocco –Living & deceased members of
the: Piciocco, Tucciarelli, Mastropaolo and Levato
Families.
J. Coogan:
1. In memory of the deceased members of the
Kamienowski, Zagajewski, Urgo, Thompson
Families.
2. Good health for our Family.
Teresa Ascher:
1. L.M. Teresa & Anthony Romanik.
2. Special Intentions.
Stanley Jasinski – Parents.
Jacqueline Jasinski – Husband.
J. Ostrowski:
1. L.M. Daniel Ostrowski.
2. L.M. Emily Ostrowski
3. Special Intentions for Perkowski family.
4. Good health for our Family.
5. Special prayers for good health & happiness for
Kathy and Walley Mason.
6. Special intention.
7. In Thanksgiving.
Helen T. Pulaski:
1. L.M. Pulaski Family.
2. L.M. Smieya Family.
3. L.M. Diana Mrozinski.
4. L.M. Margaret Etter.
5. L.M. Dorcas Carr
6. L.M. Cecelia Harzewski
Rita & Bill Kreamer
1. L.M. Diana & Louis Mrozinski.
2. Special Intention.
J.J. Kasprzak :
1. Ś.P. Artur Kasprzak.
2. Ś.P. Loretta Wysocki.
3. Ś.P. Stefania Kowalska.
Joanna Jaskowski:
1. Ś.P. Janina i Piotr Mateccy
2. Special Intention.
S.Szewczyk:
1. Ś.P. Jan Szewczyk.
2. Ś.P. Elżbieta Szewczyk
3. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny.
M.M. Dudek 1. Ś.P. Jan Szewczyk.
2. Ś.P. Elżbieta Szewczyk w 28 rocz. śmierci
Anna Kozłowski - Ś.P. Stanisław Kozłowski.
Jadwiga Korzyk
1.W intencji zmarłych rodziców Danuty i Mariana
Nykiel.
Regina Kobeszko - Ś.P. Julia Stanisław
Mieleszkiewicz.

Podobne dokumenty

1923 2016 ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA

1923 2016  ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA Życzymy dziecku wielu łask Bożych na każdy dzień. RENOWACJA WITRAŻY RENOVATION STAINED GLASS W związku z prowadzoną renowacją naszych witraży można wpłacać na ten cel „cegiełki” w wysokości $100, $...

Bardziej szczegółowo

ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI RENOWACJA WITRAŻY RENOVATION STAINED GLASS W związku z prowadzoną renowacją naszych witraży można wpłacać na ten cel „cegiełki” w wysokości $100, $150 oraz $200. Ciegiełki można wpłacać także ratam...

Bardziej szczegółowo

1923 2016 ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA

1923 2016  ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA 109 York Avenue, Staten Island, New York 10301 Tel: 718-447-3937 Fax: 718-815-5733 E-Mail: [email protected] www.stanislawkostkasi.org

Bardziej szczegółowo