Pobierz - Atlas Copco Polska

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Atlas Copco Polska
PRODUCTIVITY
Magazine for your effective production
No. 2/2015
Spis treści
Dokręcanie
bez obracania
śruby
Wytyczne
dotyczące
bezpieczenstwa
strona 4
Nasze kraje:
Bośnia
i Hercegowina
strona 11
strona 8
PRZYJAŹNIE NASTAWIENI LUDZIE,
PRALNIE DOMOWE I PROHIBICJA
Gabriela Vránková, kierownik działu wymiany informacji na obszar Europy Wschodniej, spędziła pół roku pracując
w szwedzkiej centrali firmy. Obserwowała pracę w centrali oraz brała udział w koordynacji zarządzania wieloma globalnymi
przedsiębiorstwami. Dodatkowo, ma za sobą doświadczenie najzimniejszego lata w historii Skandynawii. Jej zdaniem,
ludzie północy nie są tak zamknięci w sobie i niedostępni, jak to się powszechnie uważa.
Jakim projektem zajmowała się Pani w Sztokholmie?
Byłam członkiem zespołu prasowego centrali, moim
zadaniem było przygotowywanie planu wymiany informacji
dla zupełnie nowego obszaru biznesu. W przeciągu
kilku ostatnich lat, firma Atlas Copco nabyła dwie duże
firmy produkujące urządzenia dla branży energetycznej.
W związku z wejściem na nowe rynki, wystąpiła potrzeba
przygotowania nowej strategii wymiany informacji dla tych
nowych obszarów oraz ich integracji z dotychczasowymi
działaniami marketingowymi firmy. Było to zadanie
całkowicie inne od mojej dotychczasowej pracy
wykonywanej w Pradze.
Gabriela Vránková,
Kierownik Działu Wymiany
Informacji
Jest Pani specjalistką od koordynacji wymiany informacji
w wielu krajach Europy Wschodniej. W tym porównaniu,
dwie nowe firmy nie wydają się być ambitnym
wyzwaniem.
Mam doświadczenie w pracy w międzynarodowym
środowisku biznesowym. Ze Sztokholmu koordynowałam
pracę zespołu działającego na terenie Wielkiej
Brytanii oraz zespołu w Stanach Zjednoczonych.
Problemem była konieczność opierania się wyłącznie
na wideokonferencjach oraz oczywiście różnice stref
czasowych. Wszystkie spotkania odbywały się późnym
popołudniem, ponieważ koledzy ze Stanów Zjednoczonych
właśnie wtedy zaczynali swój dzień pracy.
Dodatkowo, każda z firm miała swoją własną strukturę
i filozofię działania. Różne były oczywiście także
wewnętrzne procesy i procedury. Dlatego staraliśmy się
NAGRODA RED DOT DLA
URZĄDZENIA MICROTROQUE
Ciężka praca i kreatywność naszego działu
R&D kolejny raz przyniosła wspaniałe efekty.
Dział Technologii Przemysłowych firmy
Atlas Copco otrzymał prestiżową nagrodę
Red Dot, przyznaną za wkrętaki MicroTorque
i sterowniki MT Focus 6000.
materiałów umożliwiły zmniejszenie masy
o połowę, w porównaniu z poprzednimi modelami.
Uzyskano także zwiększenie prędkości
montażu oraz zmniejszenie nakładu czynności
konserwacyjnych.
Wkrętaki QMC 21 i QMC 41
Firma Atlas Copco uzyskała nagrodę za
sterownik MicroTorque Focus 6000, stworzony
w zespole R&D, kierowanym przez Magnusa
Lindstrӧma i Johana Wallgrena. Wzornictwo jest
dziełem Oli Nystrӧma. System ułatwia montaż
miniaturowych śrub stosowanych w podzespołach
elektronicznych oraz ustanawia nowe standardy
w dziedzinie rozmiarów i użyteczności.
Wkrętaki MicroTorque QMC 21 oraz QMC
41 zostały stworzone przez zespół, w którym
pracowali Ola Nyström, Ola Stray, Göran
Johansson oraz Johan Wallgren. Urządzenia
te są przeznaczone do montażu miniaturowych
śrub w małych urządzeniach elektronicznych.
Nowa konstrukcja oraz odpowiedni dobór
Sterownik MT Focus 6000
W latach 2011, 2012 oraz 2013, dział Technologii Przemysłowych uzyskał
cztery nagrody Red Dot oraz jedną nagrodę iF za wzornictwo produktów.
Spełnianie wymagań klienta
Ola Stray, Kierownik Działu Wzornictwa
Przemysłowego i Ergonomii stwierdza:
„Kolejny rok potwierdza, że nasze wzornictwo
i konstrukcje zapewniają nie tylko wysokie
parametry robocze i atrakcyjny wygląd,
lecz dają także możliwość rozszerzania
funkcjonalności produktów w przyszlości..
Stosowne wzornictwo przemysłowe
odwzorowuje wysoką precyzję i przemysłowe
przeznaczenie urządzeń, odpowiadając
na podświadome oczekiwania klientów,
zapewniając wyjątkową ergonomię
i umożliwiając powtórne zastosowanie
surowców. Ułatwia to utrzymanie przez naszą
firmę czołowej pozycji w branży“.
Świat Atlas Copco
Productivity Magazine 2 / 2015
SPIS TREŚCI
Strona tytułowa
Cyril Eštok, General Manager
Świat Atlas Copco
PROLOG
Drodzy czytelnicy, dziękujemy, że sięgnęliście po niniejsze wydanie
magazynu Productivity. Z całą pewnością znajdziecie w nim wiele
ważnych dla życia zawodowego informacji, a także ciekawe
artykuły dotyczące technologii produkcyjnych firmy Atlas Copco
oferowanych na terenie Europy Wschodniej.
Firma Atlas Copco dąży do ciągłego wzrostu na runku narzędzi
przemysłowych i montażowych. Jest to codzienne zadanie
prowadzonego przeze mnie zespołu. Myślę, że nasza polityka
jest rozpoznawana także na zewnątrz firmy, ponieważ notujemy
ciągły wzrost zainteresowania naszymi produktami i usługami.
Dziękujemy za dotychczasową współpracę i deklarujemy
zaangażowanie w dalszym dążeniu do spełnienia wszystkich
wymagań naszych klientów.
Nasze jednostki rozwojowe i produkcyjne dokładają wszelkich
starań, aby centra serwisowe zawsze były w stanie zainteresować
klientów nowymi rozwiązaniami. W moim przekonaniu,
przeprowadzanie zaawansowanych prac rozwojowych nie jest
wystarczające. Konieczne jest zaangażowanie najwyższej klasy
specjalistów na każdym poziomie działania firmy. Dotyczy to
także centrum serwisowego, które jest kluczowym elementem
komunikacji z klientami. Komunikacja jest w szczególności
zadaniem, któremu poświęcam cały swój czas pracy. Ludzie
są głównym czynnikiem naszego sukcesu. Oznacza to, że
konieczne jest zapewnienie odpowiedniego procesu selekcji,
rozwoju i utrzymania kadr. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej
sytuacji gwałtownego wzrostu liczby naszych pracowników.
Moje trzy koleżanki z działu personalnego zajmują się ciągłym
wyszukiwaniem obiecujących kandydatów na stanowiska, które
stwarzamy w celu zaspokojenia nowych potrzeb klientów. Wzrost
naszego zespołu odzwierciedla wzrost naszego przedsiębiorstwa.
Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ nasz rynek nie zna granic
geograficznych lub geopolitycznych. Z łatwością przekraczamy
granice państw. Naszym zadaniem jest odnalezienie właściwego
kandydata na określone miejsce pracy. Kierownik działu
personalnego stale przegląda stos życiorysów kandydatów
z Bułgarii, aplikujących na stanowisko inżyniera sprzedaży lub na
stanowiska kierowników projektów na Węgrzech lub na Słowacji.
Wszystkie procesy rekrutacji przebiegają równolegle. Zapewniam,
że jest to bardzo wymagające i odpowiedzialne zadanie.
Zajmujemy się także wprowadzaniem zmian systemowych
dotyczących wszystkich spółek firmy Atlas Copco. W szczególności
dotyczy to wprowadzenia sytemu SAP. Każdy, kto przechodził
przez ten proces zdaje sobie sprawę z jego złożoności. Jest to
kompleksowa zmiana naszego systemu działania, wymagająca
koordynacji wszystkich działów współpracujących z centrum
serwisowym. Oczywiście nie zaniedbujemy naszych relacji
biznesowych. Prowadzone zmiany nie mogą mieć żadnego
wpływu na naszą współpracę zewnętrzną. Nasi klienci są
i pozostaną dla nas zawsze najważniejsi, niezależnie od procesów
i zmian dotyczących centrum serwisowego. Głównym celem
zmian systemowych jest optymalizacja naszej wydajności oraz
zwiększenie wydajności po stronie klientów i ich satysfakcji.
Naszym celem jest ułatwianie procesów. Jesteśmy przekonani,
że taka możliwość istnieje zawsze. Jest to droga do ciągłego
i stabilnego wzrostu.
Magazyn ten zawiera wiele informacji dotyczących nowych
produktów, procesów oraz ludzi.
Mam nadzieję, że lektura zarówno wersji papierowej, jak
i elektronicznej, dostarczy czytelnikowi wiele satysfakcji.
Z wyrazami szacunku, Cyril
Przyjaźnie nastawieni ludzie, pralnie
domowe i prohibicja
1
Nagroda red dot dla urządzenia
microtroque
1
Prolog
2
Przyjaźnie nastawieni ludzie, pralnie
domowe i prohibicja
3
Nowości produktowe Dokręcanie bez obracania śruby
Rozwiązania
użytkowników
Społeczna
odpowiedzialność
biznesu
Nasz region
4-5
Firma Atlas Copco rozszerza swoją ofertę
o mechaniczne klucze dynamometryczne
6
Nowy katalog nasadek Saltus
6
Kompleksowe rozwiązanie stosowane
w technologii dla off-road
6
Sterowniki nowej generacji: Kompleksowe
monitorowanie procesu dokręcania
i personelu
7
Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
8
Nie jesteśmy dostawcą narzędzi. Oferujemy
rozwiązania systemowe.
9
Konserwacja prewencyjna coraz
ważniejszym czynnikiem produkcyjnym
9
Zwiększenie wydajności dzięki zwiększeniu
bezpieczeństwa i higieny pracy
10
Drużyna biegaczy firmy Atlas Copco bierze
udział w maratonie Volkswagen Praga
10
Przedsiębiorstwa o wysokiej wrażliwości
społecznej
10
Nasze kraje: Bośnia i Hercegowina
11
Nasz zespół: HR
12
Brakowało ci naszego newslettera F&M?
12
Nowy katalog
Quiz
12
12
Wersja internetowa magazynu Productivity, adres: www.productivity-magazine.cz
© Zdjęcia: Atlas Copco,
Zdjęcie strona 10, 11–Internet
To wydanie magazynu Productivity zostało opublikowane w listopadzie 2015 r.
Wydawca: Atlas Copco Tools Eastern Europe,
Kontakt z wydawcą: [email protected], www.atlascopco.com
Redakcja, grafiki i multimedia:
Flyingteam, wydawnictwo firmowe, www.flyingteam.cz.
Dystrybucja jako biuletyn przesyłany pocztą e-mail.
Copyright © 2011–2015 Atlas Copco Tools Eastern Europe
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Spis treści
2
Świat Atlas Copco
Productivity Magazine 2 / 2015
PRZYJAŹNIE NASTAWIENI LUDZIE,
PRALNIE DOMOWE I PROHIBICJA
kontynuacja ze strony 1
stworzyć strategię wymiany informacji, która
pozostając wierna zasadom firmy Atlas Copco,
uwzględniałaby realia obu firm. Podsumowując,
integracja nowej firmy w strukturze Atlas Copco
to bardzo długotrwały, trwający wiele lat proces.
Pani poprzednie doświadczenia związane były
wyłącznie z Centrum Wsparcia Klienta. Czy
zapoznanie się z pracą centrali było dla Pani
ciekawym doświadczeniem?
Myślę, że mój pobyt był korzystny dla obu stron.
Osobiście miałam okazję bezpośrednio zapoznać
się z pracą centrali. Teraz lepiej rozumiem pewne
procesy. Z drugiej strony, koledzy korzystali
także z mojego doświadczenia zdobytego
w Centrum Wsparcia Klienta. Nie posiadając
bezpośredniego kontaktu z samymi klientami,
nie zdawali sobie sprawy z wielu typowych
problemów. Przykładowo, sporządzanie przeze
mnie planów świątecznych już w połowie lata,
spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem.
Dotychczas nie mieli oni okazji przekonać się, że
zamówienie spotkania i prezentów musi odbyć
się często w sierpniu. Nasz region jest duży,
i jeżeli chcemy osiągnąć sukces we wszystkich
krajach, jest to jedyny sposób działania.
Czy oba te doświadczenia mogą być ze sobą
porównywane? Czy uważa Pani, że praca
w centrali i przygotowywanie materiałów dla
Centrum Wsparcia Klienta to łatwiejsze zadanie?
Centrala podejmuje decyzję o sprzedaży danych
produktów oraz tworzy materiały marketingowe.
Jest to bardzo długi i wymagający proces.
Wprowadzenie ustaleń na poziomie Centrum
Wsparcia Klienta jest czynnością o wiele
łatwiejszą. Efekty pracy są szybciej widoczne.
Jakie wrażenie wywarła na Pani Szwecja jako kraj?
Według moich kolegów, to lato mogło być
najzimniejszym latem w historii. Po szwedzku,
nauczyli mnie jak cieszyć się każdym promieniem
słońca. Byłam miło zaskoczona otwartością
i przyjaznym nastawieniem wszystkich
mieszkańców. Oczekiwałam północnego chłodu,
lecz zdecydowanie jest to tylko legenda. Szwecja
kojarzyć mi się będzie z trzema symbolami.
Fika, czyli przerwa na kawę, najlepiej połączoną
ze słodkimi wypiekami. Domowe pralnie
z systemem rezerwacji, dokładnie określającym
czas na korzystanie. Brak alkoholu - tęskniłam
za swobodną możliwością otwarcia butelki wina
do kolacji. Dla ludzi z mojego kraju to duży szok
kulturowy, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do
tego, że piwo w restauracjach jest tańsze niż woda.
Czy chciałaby Pani zostać w Szwecji na stałe?
Nie, w tym momencie nie. Mimo, że już teraz
brakuje mi aktywności i działań związanych
z nabytymi firmami. Muszę przyznać, że segment
energetyczny ze swoją skalą był i jest dla nas
niezwykle ciekawym wyzwaniem. Doświadczenie
pracy w centrali jest bezcenne i cieszę się, że
mogłam w niej uczestniczyć. Aktualnie chcę
skorzystać z zebranych doświadczeń i skupić się
na ich wykorzystaniu we współpracy z naszymi
klientami. Oczywiście chcę też wesprzeć mój
zespół, który ma za sobą okres zwiększonego
obciążenia, wynikającego z mojej nieobecności.
Jestem dumna ze swoich koleżanek i kolegów.
Jaki jest Pani główny cel po powrocie?
Nasz dział uczestniczy w przekazywaniu
informacji do inżynierów sprzedaży, techników
serwisu, klientów oraz dystrybutorów. Łącznie
zajmujemy się 14 krajami, od Polski po Albanię.
Aktualnie zajmujemy się działaniami związanymi
z końcem roku, planujemy kolejny rok oraz
przejście do systemu SAP. Posiadamy bardzo
obszerną bazę danych, pracujemy nad jej
oczyszczeniem i doprecyzowaniem. Nie chcemy
zaśmiecać nowego systemu niepotrzebnymi
danymi. Jest to jednakże ciągle zmieniający się,
żywy organizm. Wiele informacji się zmienia,
wiele informacji ciągle napływa. Uruchomiliśmy
mechanizm usuwania niepotrzebnych informacji
z bazy i mamy nadzieję, że efekty tej pracy będą
widoczne przez dłuższy okres.
Do czego służą te bazy danych? Czy kontakt
z klientem nie jest zadaniem zespołów sprzedaży
i serwisu?
Firma Atlas Copco to firma, w której każdy
z działów skupia się na zwiększaniu wyniku
finansowego. Dotyczy to także naszego działu
wymiany informacji. Naszym zadaniem jest
wspieranie sprzedaży. Bazy danych klientów
są źródłem ważnych informacji. Przykładowo
przeprowadzamy regularne sondaże wśród
klientów. Nie pytamy jedynie o poziom
satysfakcji, interesuje nas także gotowość
do stałej współpracy, lojalność. Analizujemy
ich zachowania i przekazujemy odpowiednie
informacje do naszych sprzedawców.
Czy największej wiedzy o klientach nie
posiadają właśnie sprzedawcy? Koniec końców,
to oni właśnie są w bezpośrednim kontakcie
z klientami.
To prawda, lecz oferując kompleksowe usługi,
poszczególni członkowie działu sprzedaży tracą
całościowy obraz działań. W przypadku dużych
firm, poszczególni pracownicy często nie wiedzą
o działaniach innych działów takich jak sprzedaż,
produkcja, utrzymanie ruchu itp. W naszej
organizacji pracują specjaliści ds. produkcji,
zarządzania produktem i ds. serwisu. Pracownicy
ci współpracują ze sobą, lecz jak zawsze, pewne
szczegóły są pozostawiane w kompetencji
wykwalifikowanych pracowników. Nasz dział
zbiera całościowy obraz działania firmy Atlas
Copco starając się ulepszyć poziom usług oraz
usprawnić kontakt z klientem.
Innym ważnym projektem jest aktualizacja
strony internetowej. Kiedy chce Pani ją zmienić?
Musimy iść z biegiem czasu i zapewnić
użytkownikom dostęp do poszukiwanych
informacji. Koncentrujemy się na ich
zachowaniach po wejściu na naszą stronę.
Analizujemy ich ruch na stronie, treść
wyszukiwania oraz poszukiwane informacje.
Cała struktura strony internetowej ulegnie
więc zmianie, zawartość stron będzie
bardziej interaktywna, planujemy także
umieszczenie większej liczby odsyłaczy do
działań lokalnych. Chcemy wykorzystać
wszystkie możliwości stwarzane przez internet
i dostosować zawartość strony internetowej do
potrzeb użytkowników. Projekt ciągle znajduje
się w fazie rozwojowej, lecz wiążemy z nim
duże nadzieje na przyszłość. Myślę, że nowa
strona spodoba się użytkownikom.
Czy jest to w jakiś sposób związane
z konkursem WebCup?
Tak. Cyfrowa komunikacja ma dla nas
najwyższe znaczenie. WebCup pomógł
w rozbudzeniu zainteresowania pracowników
stronami internetowymi Centrum Wsparcia
Klienta. Konkurs ten zachęcił ich do
korzystania ze stron internetowych oraz do
pełnego wykorzystania oferowanego przez
tę technologię potencjału. Konkurs był także
wykorzystywany do symulacji współpracy
pomiędzy różnymi działami w różnych krajach.
Zajęcie przez prowadzony przeze mnie zespół
„Czeskich orłów“ drugiego miejsca jest dla
mnie prawdziwym powodem do dumy.
Jak długo zajęło Pani, jako kobiecie,
zapoznanie się z technologią dokręcania złącz
śrubowych?
Chwilę to trwało. Lecz do dzisiaj pamiętam
moment, gdy cała przekazana mi wiedza
ułożyła się w jedną całość. Osobiście uważam
się za osobę uzdolnioną technicznie. Myślę,
że dokręcanie połączeń śrubowych to
dziedzina ściśle naukowa. Chylę czoła przed
kolegami, którzy każdego dnia zmagają
się z nowymi wyzwaniami technicznymi,
zgłaszanymi przez klientów.
Spis treści
3
Nowości produktowe
Productivity Magazine 2 / 2015
DOKRĘCANIE BEZ OBRACANIA ŚRUBY
Teoria połączeń śrubowych
CELEM operacji dokręcania złącza śrubowego jest wytworzenie siły docisku. Siła
docisku jest wystarczająca, jeżeli umożliwia przeniesienie obciążeń, do których
dane złącze zostało zaprojektowane, a także jeżeli złącze pozostaje nienaruszone
mimo przyłożenia obciążenia zmiennego, albo innych sił działających na to złącze.
Nieprawidłowa siła docisku może być powodem nieszczelności kołnierza oraz
separacji materiału, może prowadzić do poluzowania złącza, uszkodzenia,
zwiększenia ryzyka oraz usterek.
Złącze śrubowe wykorzystuje elastyczne wydłużenie śruby (powodowane przez
rozciąganie), skutkujące powstaniem siły docisku, utrzymującej łączone elementy
w ciągłym kontakcie i w sposób zależny od specyfiki danego złącza śrubowego.
Uzyskanie stałej i precyzyjnej siły docisku wymaga zastosowania metody
dokręcania, uwzględniającej dodatkowe zjawiska i „luzowania złącza“. Celem
jest uzyskanie w rzeczywistości sił docisku o wartości zgodnej z wartością
konstrukcyjną. Stopień skomplikowania oraz praktyczne problemy zależą od wielu czynników, takich jak własności materiałowe, jakość powierzchni,
dokładność narzędzia, współczynniki tarcia (tarcie pod nakrętką oraz pod łbem śruby oraz tarcie na powierzchni gwintu) itp.
W celu zminimalizowania tych efektów ubocznych zajmujemy się także tworzeniem i modyfikacją połączeń śrubowych w celu uzyskania bardziej
stabilnych, powtarzalnych i przewidywalnych warunków.
Dokręcanie do wartości momentu obrotowego
Nakrętka przesuwa się po gwincie śruby pod wpływem obracania. Wsparcie się nakrętki oraz
łba śruby na łączonych elementach (np. zetknięcie się łba śruby na jednej części kołnierza oraz
nakrętki na drugiej części kołnierza), dalsze obracanie się nakrętki jest możliwe tylko ze względu na
odkształcalność materiału (w celu uproszczenia nie rozpatrujemy efektów plastycznych i relaksacji).
Uzyskanie właściwej siły docisku w wyniku przyłożenia momentu dokręcania (obracanie nakrętki) wymaga
prawidłowego uwzględnienia tarcia pod nakrętką, pod łbem oraz tarcia powierzchni gwintu. Konieczne jest
także zapewnienie stabilnych i prawidłowych parametrów materiałowych elementów złącza. Zwiększanie
momentu dokręcania utrudnia kontrolowanie siły reakcji narzędzia obracającego nakrętkę.
Przykładami czynników wpływających na współczynnik tarcia są rdza, farba, smar, woda, deformacja
materiału, stosowanie nakrętek, powłoki śrub itp.
Dokręcanie do określonej wartości momentu obrotowego odbywa się do uzyskania momentu
obrotowego wyrażanego w jednostkach Nm lub ftlb. Parametry te mogą być monitorowane przez
narzędzie. Połączenie wykonanych testów i obliczeń pozwala na ustalenie siły docisku w złączu.
Zazwyczaj dokręcanie do określonej wartości momentu obrotowego jest wykonywane
z zastosowaniem dynamometrycznych kluczy zapadkowych, hydraulicznych, pneumatycznych
i elektrycznych. Urządzenia te mogą być wyposażone w czujnik zatrzymujący narzędzie w momencie
uzyskania odpowiedniej wartości momentu obrotowego.
RT klucz hydrauliczny, RTP, Tensor Revo
Dokręcanie poprzez rozciąganie śruby
Dokręcanie poprzez rozciąganie śruby umożliwia rozwiązanie problemów wynikających
z ograniczeń metody dokręcania do odpowiedniej wartości momentu obrotowego. Dotyczy
to takich sytuacji jak: konieczność zagwarantowania bardzo precyzyjnej siły docisku przy jej
bardzo wysokiej wartości, gdy monitorowanie wpływu na moment dokręcania nie jest możliwe
ze względu na wielkość śruby i łączonych komponentów, gdy konieczne jest zagwarantowanie
stałego poziomu siły docisku wielu śrub jednocześnie, gdy kontrolowanie siły reakcji jest
utrudnione oraz wielu innych krytycznych i wymagających technicznie konfiguracji.
Napinacz śruby jest urządzeniem bazującym na siłowniku hydraulicznym zamocowanym
powyżej śruby nakrętki.
Napinacz służy do wywołania wydłużenia śruby pod wpływem ciśnienia oleju kierowanego
do siłownika. Powierzchnia czynna siłownika hydraulicznego oraz ciśnienie oleju pozwala
na dokładne obliczenie siły wydłużenia śruby. Siła wydłużająca śrubę umożliwia precyzyjne
określenie siły zacisku złącza.
Napinacze śruby
Wpływ tarcia jest wyeliminowany.
Wydłużenie śruby powoduje powstanie szczeliny pomiędzy nakrętką a łączonym elementem.
Po uzyskaniu odpowiedniej wartości wydłużenia śruby, nakrętka jest obracana aż do
zetknięcia się z łączonym elementem (aż do dotknięcia jego powierzchni) w celu ustalenia
wydłużenia śruby. Po zablokowaniu śruby w pozycji odpowiedniego wydłużenia siła
wywierana przez napinacz jest eliminowana, a sam napinacz jest demontowany ze złącza
śrubowego. Złącze zostało dokręcone z wysoką precyzją siły docisku, przy wykorzystaniu
minimalnej przestrzeni oraz bez konieczności kompensacji siły reakcji wynikającej
z przyłożenia momentu dokręcania.
Napinacz śruby
Spis treści
4
Nowości produktowe
Productivity Magazine 2 / 2015
Zalety technologii dokręcania po rozciągnięciu śruby
1. Dokręcanie jednoczesne – jednoczesne dokręcanie
wszystkich śrub złącza.
2. Stabilne i precyzyjne obciążenie śruby – stabilna siła
docisku (bardzo mały rozrzut).
3. Precyzja – wyeliminowanie zmienności wynikających
z obecności środków smarnych, rdzy, farby, uszkodzeń
mechanicznych itp.
4. Polepszenie warunków dokręcania długich śrub –
wyeliminowanie skręcania.
5. Zmniejszenie siły reakcji obrotowej – siła reakcji obrotowej
została wyeliminowana, ponieważ siła reakcji jest przejmowana
bezpośrednio przez powierzchnię łączonych elementów (siła
reakcji jest wprowadzana w osi śruby) i tworzy siłę docisku
złącza.
Większość powyższych zalet nie może zostać zrealizowana
w przypadku zastosowania dokręcania do określonej wartości
momentu obrotowego.
Wadą dokręcania po rozciągnięciu śruby jest występujący
czasami brak możliwości zastosowania tej metody do
dokręcania krótkich śrub. Zastosowanie tej metody wymaga
zapewnienia odpowiedniej długości gwintu na zamontowanie
narzędzia.
Urządzenia firmy Atlas Copco do
dokręcania poprzez rozciągnięcie
śruby
Firma Atlas Copco oferuje szeroką gamę urządzeń przeznaczonych do
dokręcania poprzez rozciągnięcie śruby. Wszystkie te urządzenia bazują
na tej samej zasadzie i wywołują ten sam efekt. Zróżnicowanie polega
na różnym stopniu automatyzacji produkcji, ergonomii, dostępności,
wielkości, kształcie itp.
Nasze produkty są tworzone w technologii modułowej, co ułatwia zmianę
parametrów roboczych i natychmiastową reakcję na nieoczekiwane
sytuacje. W przypadku aplikacji wymagających stworzenia nowych
rozwiązań, do akcji wkracza nasz zespół konstruktorów zajmujący się
tworzeniem konstrukcji specjalnych, precyzyjnie odpowiadających na
specyficzne wymagania klientów. Dostępność produktu oraz szybkość
dostawy to kluczowe czynniki. Dlatego też napinacze Tentec należą do
stałego stanu magazynowego w celu umożliwienia dostawy klientom
z całego świata w jak najkrótszym czasie.
Nasze urządzenia do dokręcania złącz śrubowych
mogą być zastosowane w następujących gałęziach
przemysłu:
• Siłownie wiatrowe
• Wydobycie ropy naftowej i gazu
• Przemysł chemiczny
• Energetyka
• Budownictwo
• Instalacje podwodne (instalacje podwodne obsługiwane przez nurków)
• Narzędzia ogólnego zastosowania
• Nakrętki hydrauliczne zastępujące standardowe nakrętki sześciokątne
• Narzędzia specjalne
Nabycie znajdującej się w Wielkiej Brytanii firmy Tentec przez
Atlas Copco pod koniec 2013 roku było następnym krokiem
w rozszerzaniu oferty firmy Atlas Copco, obejmującej wysokiej klasy
narzędzia przemysłowe, przeznaczone do zakładów produkcyjnych
oraz firm serwisowych.
Literatura dotycząca tematyki dokręcania
złącz śrubowych
Polecamy lekturę niedawno wydanych materiałów informacyjnych dotyczących złącz
śrubowych. Broszura reklamowa dotyczącą naszej oferty (9833 2031 01) oraz katalog
sprzedaży (9833 2030 01) mogą teraz być zamawiane z naszego Print Shop.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.
Spis treści
5
Nowości produktowe
Productivity Magazine 2 / 2015
Firma Atlas Copco rozszerza swoją ofertę
o mechaniczne klucze dynamometryczne
Stosujesz złącza śrubowe? Wykonujesz czynności montażowe? Posiadamy odpowiednie zdolności produkcyjne
i wiedzę. Poszerzamy ofertę wysokiej jakości narzędzi o mechaniczne klucze dynamometryczne.
Nowa linia kluczy mechanicznych Saltus należąca do oferty firmy Atlas Copco zawiera
podstawowe narzędzia umożliwiające dokręcanie. Urządzenia te pozwalają na optymalny dobór
modelu do danego zastosowania, przeznaczonego do linii produkcyjnej, naprawy lub konserwacji
albo operacji roboczych realizowanych w ograniczonej przestrzeni.
Klucze te są także idealnym zastępstwem dla urządzeń sterowanych.
Ręczne klucze dynamometryczne są często najbardziej efektywnym i najtańszym wyposażeniem
miejsca pracy, pozwalającym także na zwiększenie wydajności.
Łatwa obsługa znalazła uznanie wśród stosujących te narzędzia pracowników. Różne typy kluczy
dynamometrycznych pozwalają na zastosowanie odpowiedniej, dla danej aplikacji, strategii
dokręcania.
CWR - seria kluczy zapadkowych
Klucze dynamometryczne serii CWR generują dźwięk zapadki po uzyskaniu nastawionej wartości
momentu obrotowego. Powtarzalność w granicach ±4% oznacza znakomite przystosowanie do
pracy w linii produkcyjnej.
BWR - seria kluczy łamanych
Klucze dynamometryczne serii BWR są używane głównie w profesjonalnych warunkach produkcyjnych. Dzięki zastosowaniu unikatowego
mechanizmu BWR, możliwość przyłożenia zbyt dużego momentu obrotowego została wyeliminowana przez kąt wyłamania wynoszący 22°.
Dlatego też, klucze BWR są bardzo dobrze przystosowane do pracy w liniach montażowych oraz przy naprawach i konserwacji.
SWR - seria kluczy ze sprzęgłem ślizgowym
Klucze dynamometryczne serii SWR są automatycznie odłączane po uzyskaniu zadanej wartości momentu obrotowego. Technologia Camover
całkowicie eliminuje zagrożenie przekroczenia zadanej wartości momentu obrotowego. Po zadziałaniu sprzęgła, klucz SWR jest ponownie gotowy
do zastosowania. Funkcja zintegrowanej zapadki umożliwia kontrolowane dokręcanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Zachęcamy do pobrania naszego nowego katalogu Kluczy mechanicznych. W celu uzyskania dalszych informacji polecamy kontakt z naszym
przedstawicielem.
Nowy katalog nasadek Saltus
Doświadczeni inżynierowie pracujący w „Centrum rozwoju nasadek“ firmy Atlas Copco zajmują się
tworzeniem i produkcją standardowych oraz nietypowych nasadek do wszystkich zastosowań. Ciągły proces
wprowadzania innowacji i doskonalenia dotyczy stosowanych materiałów, kształtów i funkcji.
Doskonały przykład naszej ciągłej wydajności: W zależności od zastosowania, nowe
nasadki Long Life charakteryzują się od trzech do dziesięciu razy większą żywotnością
w porównaniu z normalnymi nasadkami.
W sytuacji, w której standardowe nasadki nie umożliwiają uzyskania odpowiedniej
wydajności danego procesu produkcyjnego, oferujemy możliwość stworzenia specjalnych
elementów o optymalnych właściwościach. Nasadki takie mogą być produkowane nawet
w małych seriach, dostępnych w razie potrzeby nawet w przeciągu 5-10 dni roboczych.
Nowy katalog zawiera ponad 1400 różnych nasadek Saltus w różnych wersjach
i o różnych długościach. Wiele przydatnych własności pozwala na optymalizację procesu
montażowego oraz na zwiększenie wydajności.
Pobierz katalog i zapoznaj się z wysokiej jakości nasadkami Saltus, umożliwiającymi
optymalizację procesu montażowego.
Kompleksowe rozwiązanie stosowane
w technologii dla off-road
Jesteśmy głównym dostawcą dla czołowych producentów samochodów terenowych. Firmy te zajmują
się produkcją maszyn przeznaczonych do najbardziej wymagających zadań w budownictwie, górnictwie,
transporcie oraz rolnictwie.
Ten film przedstawia kompleksowe rozwiązania oferowane przez firmę Atlas Copco producentom
pojazdów terenowych.
Spis treści
6
Nowości produktowe
Productivity Magazine 2 / 2015
Sterowniki nowej generacji:
Kompleksowe monitorowanie procesu
dokręcania i personelu
Odwrócenie tradycyjnego podziału ról umożliwiło uzyskanie niespotykanej dotychczas wydajności procesu
dokręcania. Nowoczesne systemy sterowania są nie tylko szybsze, lecz także bardziej niezawodne niż
najlepsi pracownicy. Systemy te przejmują rolę monitorowania procesu. Umożliwia to uzyskanie oszczędności
finansowych oraz zmniejszenie zagrożenia ludzkim błędem.
Z tego powodu coraz więcej przedsiębiorstw motoryzacyjnych skłania się ku tej technologii. Firma Atlas Copco jest światowym liderem
w dziedzinie technologii montażu. Najnowsza generacja sterowników - Power Focus 6000 jest aktualnie oferowana czeskim firmom
motoryzacyjnym. Wg. Tomáša Pasovskiego z firmy Atlas Copco “To urządzenie pozwala na znaczne zwiększenie wydajności krytycznych
procesów montażowych“. Jego słowa znajdują potwierdzenie w praktycznej eksploatacji na całym świecie.
Milionowe oszczędności
“Po przeniesieniu produkcji na teren rynków wschodzących, jeden z naszych głównych
klientów z Europy zachodniej zanotował straty wynoszące 5 centów na każdym złączu. W skali
całego pojazdu straty wynosiły ponad 220 Euro“, raportuje Pasovský. Straty spowodowane były
nie tylko przez uszkodzone komponenty, lecz wynikały także z zaangażowania pracowników
w naprawy. Zagrożony był także wizerunek firmy.
“Po zastosowaniu urządzeń Power Focus 6000 i wkrętarek Tensor STR, usterkowość znacznie
zmalała. Dzięki temu możliwe jest wygenerowanie oszczędności powyżej 560000 EUR“ wylicza
dalej Pasovský, dodając, że inni klienci gromadzą podobne doświadczenia.
Aktualnie nowe jednostki sterowania są wyposażone w wiele specjalnych funkcji. “Stosują
objętą ochroną patentową technologię TurboTight, zmniejszającą impulsy momentu
obrotowego powodujące zmęczenie operatora w trakcie dokręcania. Inną zaletą jest skrócenie
czasu roboczego i zmniejszenie kosztów produkcji“, relacjonuje dalej Pasovský. Inną ciekawą
funkcją jest True Angle. Funkcja ta ogranicza możliwość poruszenia narzędzia przez operatora,
co znacznie zwiększa jakość dokręcania. Urządzenia Power Focus 6000 przewyższają
oczekiwania klientów pod względem precyzji wykrywania usterek.
Wiele wkrętarek obsługiwanych przez jeden sterownik
Być może największą zaletą nowych jednostek sterowania firmy Atlas Copco jest możliwość kontrolowania wielu wkrętarek. „Oznacza to, że
jednocześnie, sterownik może bezprzewodowo kontrolować pracę do pięciu wkrętarek. Korzyścią jest nie tylko oszczędność miejsca, lecz
także zmniejszenie kosztów wyposażenia“, przekonuje Pasovský.
Nowa generacja sterowników jest pierwszy raz oferowana przez Centrum Wsparcia Klienta obsługujące klientów z regionu Europy ŚrodkowoWschodniej. Klienci znający te urządzenia zachwalają nie tylko nowe funkcje oraz oszczędności finansowe, lecz także łatwość obsługi.
Ustawienia systemowe przeprowadza się w sposób intuicyjny, co pozwala na zmniejszenie kosztów szkolenia pracowników.
Prosimy o kontakt w przypadku zainteresowania tymi nowatorskimi urządzeniami.
NOWA WERSJA
SKLEPU ONLINE JUŻ
DOSTĘPNA!
Mamy zaszczyt poinformować o otwarciu naszego
sklepu online!
System umożliwia bezpośredni dostęp online
z urządzenia każdego rodzaju.
Korzyści?
• łatwy w użyciu system sprzedaży elektronicznej
• dostępność 24/7 z urządzenia każdego rodzaju (iOS, Android, Windows)
• możliwość szybkiego sprawdzenia dostępności i cen
• skrócenie czasu składania zamówień
WIEDZIAŁEŚ, ŻE
MILIONY POŁĄCZEŃ
ŚRUBOWYCH...
...są stosowane w budowie nowoczesnego
odrzutowca pasażerskiego?
W rzeczywistości, w każdym egzemplarzu
stosuje się kilka milionów złącz! Nasza
oferta zawiera wiele ergonomicznych
urządzeń przeznaczonych do wkręcania
i wiercenia, przystosowanych do wymagań
przemysłu lotniczego.
Nie ma konieczności pobierania dodatkowej aplikacji, po prostu przejdź do adresu
www.shoponline.atlascopco.com i wprowadź swoje dane.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: [email protected]
Spis treści
7
Rozwiązania użytkowników
Productivity Magazine 2 / 2015
Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
Spis treści
8
Rozwiązania użytkowników
Productivity Magazine 2 / 2015
Nie jesteśmy dostawcą narzędzi. Oferujemy
rozwiązania systemowe.
Modernizacja dostępnych linii produkcyjnych możliwa jest bez ogromnych inwestycji. Jest to wniosek z działalności firmy
Iveco. Po dogłębnej analizie, specjaliści firmy Atlas Copco zaproponowali nową technologię produkcyjną. Spełnienie
wszystkich wymagań uzyskano stosując dostępne wyposażenie. „Zawsze poszukujemy optymalnego rozwiązania dla
danego zakładu. Czasami zwracamy uwagę, że klient nie musi stosować nowych urządzeń. Odradzamy zakupy, które
nie są konieczne“, relacjonuje Andrej Mazura, inżynier sprzedaży firmy Atlas Copco. Takie podejście jest nietypowe, lecz
klienci bardzo je sobie cenią.
Pewien czas temu firma Iveco była
zainteresowana zwiększeniem
bezpieczeństwa i ułatwieniem pracy
personelu wykonującego dokręcanie
połączeń śrubowych. Dzięki rozwiązaniu
zaproponowanemu przez firmę Atlas
Copco, cel został osiągnięty już po dodaniu
manipulatora. Rozwiązanie to zwiększyło
wydajność pracy oraz polepszyło jakość
montażu. Oczywiście osiągnięto także główny
cel czyli ułatwienie pracy operatorów.
W halach produkcyjnych Iveco, do montażu
kolumn kierowniczych oraz układów
wspomagania stosowane są wkrętarki ST
wrench . “Dźwignie sterowania dokręcane są
dwoma różnymi momentami, 220 Nm i 260
Nm. Wspomaganie kierownicy dokręcane było
momentem 700 Nm“ relacjonuje Mazura. Klient
zwrócił się do zespołu specjalistów Mazury
o pomoc w polepszeniu warunków pracy
operatorów. “Obsługa wkrętarki była bardzo
trudnym zadaniem. Jednocześnie występowało
ryzyko poluzowania się urządzenia i zagrożenie
odniesienia obrażeń ciała przez niektórych
operatorów.“ wyjaśnia Mazura.
Przed zaproponowaniem rozwiązania,
specjaliści firmy Atlas Copco skoncentrowali
się na głębokim przestudiowaniu procesu
stosowanego przez klienta. “Firma Iveco
była w posiadaniu niewykorzystywanych
wkrętarek ETX“, opowiada Mazura. Model
ten należy do najbardziej niezawodnych
na rynku. Kompaktowe wymiary ułatwiają
także integrację z innymi urządzeniami.
„Z tego względu wystarczyło jedynie
dobrać odpowiedni manipulator. To było
najtrafniejszym rozwiązaniem problemu
klienta“, relacjonuje Mazura.
Klient bardzo pozytywnie wyraził się o nowej
metodzie montażowej oraz wyraził głębokie
zadowolenie ze współpracy z firmą Atlas
Copco. Przedstawiciel departamentu
technologii z firmy Iveco stwierdził:
„Widzieliśmy głębokie zaangażowanie
ekspertów firmy Atlas Copco w odnalezieniu
najlepszego dla nas rozwiązania. Partnerskie
podejście oraz uczciwa postawa negocjacyjna
były niezwykle miłym zaskoczeniem“.
Dla firmy Atlas Copco przypadek ten nie
jest wyjątkiem. „Nie staramy się sprzedać
klientowi największej liczby urządzeń po
jak najlepszej dla nas cenie“. Jesteśmy
zainteresowani długofalową współpracą
bazującą na obustronnej uczciwości
i zaufaniu“, stwierdza Mazura. Z tego względu,
przed zaproponowaniem rozwiązania,
cały zespół koncentruje się na analizie
wszystkich możliwych i dostępnych rozwiązań.
„Zazwyczaj nasze rozwiązania optymalnie
odpowiadają na zapotrzebowanie klienta“,
relacjonuje Mazura. Indywidualne
podejście, zdolność do pełnego
zrozumienia każdego zamówienia oraz
otwarcie na nietypowe rozwiązania, to tylko
niektóre z podstaw sukcesu odniesionego
przez firmę Atlas Copco.
Konserwacja prewencyjna coraz
ważniejszym czynnikiem produkcyjnym
Od kilku lat obserwujemy zainteresowanie usługami dotyczącymi konserwacji i utrzymania w ruchu. Tegoroczne lato było wyjątkowe
dla specjalistów serwisowych firmy Atlas Copco. Technicy odwiedzili 344 klientów.
Co stoi za wzrostem zainteresowania serwisem
idącym za ciągłym rozwojem technologicznym
coraz doskonalszych urządzeń? Czy tendencja
nie powinna być przeciwna? „W żadnym
wypadku. Przekonaliśmy klientów, że dobre
narzędzia mogą im służyć przez lata. Wymagają
one jedynie prawidłowej obsługi i konserwacji“,
wyjaśnia David Tydlitat, dyrektor ds. serwisu
firmy Atlas Copco. Prawidłowa obsługa
i konserwacja oznacza regularne serwisowanie.
„Wielu klientów stosuje naszą usługę kalibracji
zapobiegawczej. W ich przekonaniu, to jedyna
droga do pełnego wykorzystania potencjału
naszych narzędzi“, dodaje. Tendencja ta jest
szczególnie widoczna w przypadku systemów
dokręcających ze sterowaniem elektronicznym.
Zwiększone zainteresowanie usługami
serwisowymi to odpowiedź naszej firmy na
zapotrzebowanie rynku. Nacisk klientów
na ceny oraz silna konkurencja wymusza
poszukiwanie oszczędności. Inni klienci
dostrzegają zalety kontraktów długoterminowych
i są zainteresowani współpracą z partnerami
posiadającymi szczegółową wiedzę nt.
stosowanych procesów i wyposażenia. To
doświadczenie zebraliśmy we współpracy
z firmą Roof Systems.
Ta słowacka firma jest jednym z największych
dostawców systemów dachowych do
motoryzacji. „W produkcji stosujemy 51
systemów Tensor DL oraz SL bez konieczności
serwisowania“, relacjonuje Tydlitat. Firma
Atlas Copco jest godnym zaufania partnerem
wielu firm motoryzacyjnych. Stąd też wzięła
się współpraca z firmą Roof Systems.
„Przygotowaliśmy dla tego klienta program
konserwacji prewencyjnej oraz atestowany
system kalibracji narzędzi“, dodaje Tydlitat.
Teraz ta słowacka firma ma pełny dostęp
do profesjonalnego serwisu za stałą cenę.
Zagrożenie zwiększeniem kosztów w przyszłości
zostało wyeliminowane. Klient ma także dostęp
do działającej przez 24 godziny na dobę
infolinii.
Klienci korzystający z serwisu firmy Atlas
Copco podkreślają zmniejszenie czasu przerw
w pacy, niższy współczynnik awarii narzędzi
oraz ich dłuższą żywotność. „Od wprowadzenia
długofalowego modelu pomocy klientom,
możemy usuwać nieoczekiwane usterki
w bardzo krótkim czasie oraz jesteśmy w stanie
zmniejszyć czas przestojów w produkcji,
dodaje Tydlitat. Każda minuta przestoju linii
produkcyjnej może kosztować dziesiątki lub
setki tysięcy euro.
Spis treści
9
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Productivity Magazine 2 / 2015
Zwiększenie wydajności dzięki zwiększeniu
bezpieczeństwa i higieny pracy
Zgodnie z treścią poprzedniego wydania naszego magazynu, Firma Atlas Copco poświęca wiele uwagi
problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Znaczenie bezpieczeństwa
pracy jest podkreślane corocznie w ramach organizowanego przez firmę we wszystkich zakładach Dnia Bezpiecznej
Pracy. Na dzień ten wybraliśmy 28 kwietnia, ponieważ jest to data Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Celem organizowanego w firmie
Atlas Copco Dnia Bezpiecznej
Pracy jest zaakcentowanie
znaczenia bezpieczeństwa
pracy w naszej polityce oraz
umożliwienie wszystkim
udziałowcom uczestnictwa w dyskusji dotyczącej tych aspektów. Omawiane
są także sposoby dalszego poprawienia standardów bezpieczeństwa
wszystkich naszych pracowników oraz klientów wykorzystujących produkty
firmy Atlas Copco. Bezpieczne środowisko pracy jest dla firmy Atlas
Copco tak samo ważne dla uzyskania wydajności jak promowanie wśród
pracowników zdrowego stylu życia.
Lokalne jednostki mają możliwość niezależnego i odpowiadającego
lokalnym potrzebom i warunkom, ustalenia przebiegu tego dnia.
W naszych oddziałach w Pradze, Bratysławie i Pitesti skupiamy się
na interaktywnych i bardzo ciekawych kursach pierwszej pomocy
organizowanych przez lokalną organizację Czerwonego Krzyża. W wyniku
warsztatów poświęconych bezpieczeństwu i higienie pracy, wprowadziliśmy
nowe oprogramowanie służące optymalizacji kosztów i emisji spalin przez
służbowe pojazdy.
Możemy z dumą stwierdzić, że pracownicy firmy Atlas Copco przywiązują do
zagadnień bezpieczeństwa najwyższą uwagę.
Drużyna biegaczy firmy
Atlas Copco bierze udział
w maratonie Volkswagen
Praga
3 maja wzięliśmy udział w maratonie
przebiegającym jedną z najbardziej
malowniczych tras na świecie. Wyścig
o długości 42,2 km rozpoczyna
i kończy się w sercu Pragi, na rynku
Starego Miasta. W trakcie biegu,
biegacze mogą podziwiać centrum
miasta oraz rzekę Wełtawę. Ponad 40
biegaczy z wszystkich działów firmy
Atlas Copco wzięło udział w całym
biegu lub uczestniczyło w sztafetach
czteroosobowych.
Bieg w dobrej sprawie
Tak jak w poprzednich latach,
wspieraliśmy dwie organizacje typu nonprofit. Jedna z nich zajmuje się pomocą
mieszkańcom domów dziecka, druga
zaś wspiera integrację społeczną osób
niewidomych oraz niedowidzących.
Przedsiębiorstwa
o wysokiej
wrażliwości
społecznej
W Słowacji, firma Atlas Copco otrzymała
nagrodę dla “Przedsiębiorstwa
o wysokiej wrażliwości społecznej”.
Tytułem tym,
podkreślającym
społeczny aspekt
działalności
gospodarczej, może
poszczycić się jedynie
4,4 % przedsiębiorstw
działających na terenie
Słowacji.
Spis treści
10
Nasz region
Productivity Magazine 2 / 2015
Nasze kraje: Bośnia i Hercegowina
Bośnia i Hercegowina to kraj przypominający kształtem serce i położony w sercu południowo-wschodniej Europy.
Jest to styk cywilizacji wschodniej i zachodniej. Bliskość kultur prowadziła czasami do tarć, lecz częściej prowadziła
do wzajemnego ich ubogacania i wzmacniania na przestrzeni długich i fascynujących dziejów.
Ludność: 3 871 643
Stolica:
Sarajewo
Język:
Bośniacki, Chorwacki i Serbski
Oczekiwana długość życia mężczyzn
70
Oczekiwana długość życia kobiet
75
Użytkownicy telefonów
komórkowych
3,5 miliona.
2,6 miliona.
Użytkownicy Internetu
Bośnia i Hercegowina to długa nazwa jak na
kraj, który zajmuje powierzchnie nieco ponad
50 000 km2. Bośnia zajmuje północną i centralną
część kraju. Nazwa pochodzi prawdopodobnie
od słowa „bosana“, starego indoeuropejskiego
słowa, oznaczającego wodę, której jest w tym
kraju pod dostatkiem.
Południowa część antycznej krainy HUM
była pod władaniem Hercega Stjepana
(księcia Stjepana) i została później nazwana
Hercegowiną po zajęciu przez najeżdżających
Ottomanów. Z dzisiejszej perspektywy istotną
dla turystów informacją jest fakt, że Bośnia
i Hercegowina jest niezwykle pięknym krajem,
obfitującym w różnorodne krajobrazy, kultury,
tradycje oraz ludzi. Bośnia i Hercegowina jest
dumna ze swojej gościnności i traktowania gości
jak członków własnej rodziny. A rodzina to coś,
co wszyscy mają w sercu.
Blagaj tekija (Klasztor Derwiszów) Jajce
To wspaniały przykład podziemnej rzeki
krasowej. Wypływa ona z 200 metrowej ściany
klifu i tworzy rzekę Buna. Sułtan osmański
był tak zachwycony, że nakazał zbudowanie
w bezpośredniej bliskości tekiji. Ten pochodzący
z XVI wieku dom/klasztor został zbudowany
jako klasztor derwiszów i do dziś jest jednym
z najbardziej tajemniczych miejsc w całej Bośni
i Hercegowinie.
Jacje było ostatnim bastionem królów
bośniackich przed ich upadkiem spowodowanym
najazdem osmańskim w roku 1528. Ogromny
wodospad znajduje się w samym centrum
miasta, zawierającego ślady wielu stuleci historii
całego regionu. Znaleźć tu można ślady ilyryjskie
i rzymskie oraz niepowtarzalne elementy
bośniackie i osmańskie.
Co warto odwiedzić
Sarajewo
To miasto uosabia trwającą stulecia walkę
z wpływami zewnętrznymi oraz przenikanie tych
wpływów do jednej z najbardziej różnorodnych
kultur europejskich. W rzeczywistości, tylko
niewiele miejsc na ziemi mieści kościoły
katolickie i prawosławne, meczety oraz
synagogi położone tak blisko siebie. Sarajewo
jest europejskim miastem w naturalny sposób
łączącym kulturę wschodu i zachodu. To tutaj
Bizancjum i Imperium Osmańskie ze wschodu
oraz Cesarstwo Rzymskie, Wenecja i Imperium
Austro-Węgierskie z zachodu pozostawiły
trwałe ślady w kulturze, tradycjach i religii.
Spacer przez Sarajewo to spacer przez historię.
Sarajewo łączy najlepsze elementy obu światów.
Orientalna kwatera Osmańska jest otoczona
przez cukiernie, kafejki i warsztaty rękodzieła.
Administracyjne i kulturalne centrum pochodzi
zaś z ery Austro-Węgierskiej.
Blagaj, Ceilings
Travnik
Z tej miejscowości pochodził noblista, pisarz
Ivo Andric. To osmańskie miasto także dziś
zasługuje na tytuł Istambułu Europy. Historyczne
meczety i fortece zachwycają podobnie jak
oryginalna, bośniacka architektura, nadająca
miejscowości niepowtarzalny charakter. Forteca
Travnik była swego czasu niespotykanym
obiektem, do dziś zachowała się w najlepszym
stanie. Nazwa miejscowości pochodzi właśnie
z tych czasów. Niedaleko miejscowości Travnik
znajduje się górski ośrodek narciarski Vlasic - raj
dla pasjonatów snowboardu oraz wspaniała
okazja do wypadu poza zasięg cywilizacji.
Jajce
Co warto zjeść?
Tradycyjna kuchnia regionu zdradza silne
powinowactwo z kuchnią turecką, zawierającą
dużo potraw grillowanych i mięsnych.
Najsłynniejszymi potrawami są: ćevapi
– grillowane, posiekane mięso, japrak –
nazwa potrawy sporządzonej z liści winogron
wypełnionej mięsem i ryżem, burek pieczywo z cienkiego ciasta zwanego jufka.
Pieczywo to może być wypełnione serem,
często fetą, mielonym mięsem lub warzywami.
Bosanski lonac to bardzo popularne w Bośni
i Hercegowinie danie. Jest to zupa z mięsa
i warzyw. Inną specjalnością jest jagnjetina pieczona na ogniu jagnięcina lub baranina.
Popularne są także owocowe napoje
alkoholowe, w szczególności sljivovica (domowa
brandy ze śliwek) oraz loza (z winogron).
Sarajevo-Vijecnica
Travnik fort
Kawiarnie serwują kawę w tygielkach zwanych
džezva ze słodyczami rahat lokum i cukrem
w kostkach i są bardzo popularne zarówno
w Sarajewie, jak i każdym mieście w kraju.
Picie kawy to ulubiona bośniacka rozrywka
i część lokalnej kultury. Bośnia i Hercegowina to
dziesiąty kraj na świecie pod względem spożycia
kawy na mieszkańca.
Spis treści
11
Nasz region
Productivity Magazine 2 / 2015
Nasz zespół: HR
Rolą działu personalnego w naszym centrum serwisowym jest realizacja
strategicznych celów dotyczących polityki personalnej, wspierających
ciągły rozwój firmy. W naszym przekonaniu, kadra kompetentnych
i oddanych pracowników jest kluczowym elementem uzyskiwania
strategicznych celów biznesowych. Z tego względu, oddajemy do
dyspozycji naszych kierowników narzędzia wspierające ich w pracy
polegającej na przyciąganiu, rozwijaniu oraz utrzymywaniu w firmie
kompetentnych i zmotywowanych pracowników. W praktyce oznacza to
koordynację procesu rekrutacyjnego oraz dobór pracowników, odpowiednie
ukształtowanie polityki płacowej oraz wynagrodzeń, wspieranie procesu
gromadzenia kompetencji naszych pracowników. Zajmujemy się także
zarządzaniem wydajnością w organizacji i jesteśmy odpowiedzialni za
administrację personelu w naszym regionie.
Nowy
katalog
Brakowało ci naszego
newslettera F&M?
“Secure joints newsletter“
to nasza nowa publikacja
zawierająca nowości
z dziedziny zapewnienia
jakości w procesach
dokręcania złącz
śrubowych. Co roku
będą wydawane nawet
4 numery.
Nowy katalog „Narzędzia
przemysłowe i rozwiązania
2015-2016“ jest już dostępny
zarówno w formie papierowej,
jak i elektronicznej. Pobierz
egzemplarz w formacie PDF
z naszej bazy danych publikacji
lub skorzystaj z Aplikacji
dostępu do publikacji.
Zapisz się do newslettera firmy Atlas Copco.
QUIZ
Odpowiedz d
o dnia
15. grudnia 2
015
Odpowiedzi na nasze cztery pytania prosimy nadsyłać online lub wysyłać w wiadomości
e-mail na adres [email protected] Przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody.
1. Co to jest dokręcanie poprzez rozciąganie?
a. Dokręcanie wkrętarką elektryczną
3. JIlu klientów skorzystało z usług serwisu
w przeciągu lata 2015?
b. Wydłużenie śruby w wyniku pompowania oleju do siłownika.
a. 344
c. Dokręcanie śruby za pomocą klucza hydraulicznego.
b. 587
2. Na której stronie katalogu zamieszczono
informacje dotyczące kluczy ze sprzęgłem
ślizgowym SWR?
a.
Strona 4
b. Strona 7
c. 129
4. Jakie są zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa eksploatacji wkrętarek?
a. Zawsze stosuj okulary ochronne. Nie stosuj rękawic. Uchwyć
drążek reakcyjny w trakcie dokręcania śruby.
b.
Zawsze stosuj okulary ochronne. Nie stosuj rękawic. Nie
przytrzymuj drążka reakcyjnego w trakcie dokręcania śruby.
c.
Zawsze stosuj okulary ochronne. Korzystaj z rękawic ochronnych. Nie przytrzymuj drążka reakcyjnego w trakcie
dokręcania śruby.
c. Strona 8
Atlas Copco Tools Eastern Europe, [email protected], www.atlascopco.com
Spis treści
12

Podobne dokumenty

Pobierz - Atlas Copco Polska

Pobierz - Atlas Copco Polska © Zdjęcia: Atlas Copco, Zdjęcie strona 10, 11–Internet To wydanie magazynu Productivity zostało opublikowane w październiku 2014 r. Wydawca: Atlas Copco Tools Eastern Europe, Kontakt z wydawcą: act...

Bardziej szczegółowo

Pobierz - Atlas Copco Polska

Pobierz - Atlas Copco Polska Nowe wydanie informacji o produktach w Internecie jest teraz dostępne na stronach internetowych firmy Atlas Copco. Opracowane na drodze pytań klientów o ich potrzeby, zawiera informacje konieczne d...

Bardziej szczegółowo