PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ Stowarzyszenie Przyjaciół

Transkrypt

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ Stowarzyszenie Przyjaciół
PROJEKT
REALIZOWANY PRZEZ
Stowarzyszenie Przyjaciół Borowiaczka
wraz z Przedszkolem "Borowiaczek" w Śliwicach
działanie publiczne wg. własnego projektu zatytułowane:
"PRZEDSZKOLAK SPRAWNY FIZYCZNIE WIE CO JE".
Projekt działania publicznego zgłoszony do Urzędu Gminy w Śliwicach
pozytywnie przeszedł weryfikację i Stowarzyszenie Przyjaciół Borowiaczka
otrzymało dofinansowanie z funduszy Gminy Śliwice.
Temat "Przedszkolak sprawny fizycznie wie co je" jest jednocześnie
głównym kierunkiem działań " Borowiaczka" w obecnycm roku szkolnym
2014/15.
Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych wynika z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego. W obecnym roku szkolnym dzieci z Przedszkola w Śliwicach
w rozszerzonym zakresie realizują wychowanie zdrowotne i kształtowanie
sprawności fizycznej dzieci. Od września wszystkie grupy relizowały lub
realizują tematy:
–
zespołowe gry sportowe z piłką,
–
lekkoatletyka,
–
zasady zdrowego odżywiania
Finalnym momentem i podsumowaniem naszych działań będzie wydarzenie, do
którego zaprosiliśmy inne przedszkola:
OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA
"Przedszkolak sprawny fizycznie, wie co je"
która odbędzie sie 13 czerwca 2015 roku w sali sportowej w Szkole
Podstawowej w Śliwicach.
Do rywalizacji zaprosiliśmy dzieci 5 i 6 letnie z oddziałów przedszkolnych w
Lińsku, Śliwiczkach oraz z Przedszkoli w Bysławiu i Cekcynie.
Rywalizacja dotyczć będzie sprawności fizycznych w dyscyplinach
sportowych oraz wiedzy na temat zdrowego odżywiania.
Rywalizować będą między sobą dzieci i ...dorośli.
Aby poszerzyć wiedzę dorosłych, zarówno rodziców jak i nauczycieli oraz
całego personelu przedszkola na temat zasad zdrowego żywienia
zorganizowaliśmy spotkanie z dietetykiem, który w kompetentny i interesujący
sposób poszerzył naszą wiedzę i świadomość odżywiania dorosłych i dzieci.
Wierzymy, że dzięki podjętym działaniom dzieci i dorośli poszerzą swoją
wiedzę i docenią wartość odpowiedniej dbałości o to co jedzą dzici i dorośli
oraz zwiększą "apetyt" na ruch w codzinnym życiu:)