szkoła języka polskiego przy parafii św. trójcy

Transkrypt

szkoła języka polskiego przy parafii św. trójcy
“SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO
PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY,
WINDSOR, ON ”
„Niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, że swój język mają.”
/ Mikolaj Rej
Ojciec Literatury Polskiej 1505-1569 /
Historia:
W roku 1919 pierwsze lekcje języka polskiego rozpoczęły się w jeszcze
niewykończonej sali nowo wybudowanego kościoła św. Trójcy przy ul. 1035 Ellis
St. East, Windsor, ON. - Z chwilą ukończenia budowy Domu Polskiego, w roku
1925 szkoła przeniosła się do nowego budynku SPDL przy ul. 1275 Langlois Ave.
Liczba uczniów wynosiła przeciętnie od 19 do 45 rocznie. W tym okresie najwięcej
serca i czasu poświęcili Szkole Polskiej: p. Jan Kaniewski, p. Wacław
Morszczyzna,
p.Tadeusz
Basiński.
-
W
roku
1947
zawiązano
Komitet
Międzyorganizacyjny, który miał się troszczyć o Szkołę. Kolejny proboszcz Parafii
św. Trójcy ks. Kanonik Wawrzyniec A. Wnuk (1961-1983) czynił starania, by lekcje
języka polskiego przenieść do budynku szkolnego. Katolicki Wydział Szkolnictwa
(Catholic Separate School Board) zgodził się na udostępnienie klas szkolnych na
lekcje języka polskiego w soboty w szkole św. Anieli (St. Angela School). Uczyły
wtenczas w szkole p. Pola Kossobudzka, p. Julia Wolańska i p. Maria Żehaluk.
Od roku 1965 w szkole zaczęły uczyć Siostry Urszulanki S.J.K., które sprowadził
ks. Kanonik Wawrzyniec Wnuk, aby zajęły się młodzieżą. Siostry ofiarnie, z pełnym
zaangażowaniem przejęły nauczanie i kierownictwo Szkoły. Siostry uczyły wpierw
najmłodsze dzieci w sali parafialnej, następnie klasy elementarne, licealne i
uniwersyteckie. Pierwszą kierowniczką Szkoły była s.Daniela Kołak, następnie od
roku 1983 s.Urszula Wolniewicz, od 1996 s.Maris Komorska, a od 2012 roku
kierowniczką Szkoły jest s. Elżbieta Mruczek.
Od 1925 r. nauczycielami w Szkole Języka Polskiego byli:
1.
Basiński Tadeusz
28. Leszczyńska B.
2.
Bartoszewicz Wiesława
29. Lewandowski S.
3.
Bochus Wiesława
30. Majtczak Z.
4.
Borawska Anna
31. Markiewicz Stefania
5.
S. Budniak Magdalena
32. Michalak Anna
6.
Chadała S.
33. Minkiewicz Hanna
7.
Chemel Anna
34. Morszczyzna Wacław
8.
Cichoń J.
35. S. Mruczek Elżbieta
9.
Ciepielowska
36. Nari Mariola
10.
Czajkowski Andrzej
37. Pajdowska Helena
11.
Dąbrowska
38. Pietraszko
12.
Dziwer J.
39. Rajs W.
13.
S. Gąsiorowska Maria
40. S. Ryniec Pawła
14.
S. Górska Małgorzata
41. Rudyk Elżbieta
15.
Grochowska Teresa
42. S. Sroka Teresa
16.
Jung J.
43. Szewczyk W.
17.
Kamieński J.
44. Tuna J.
18.
Kaniewski Jan
45. S. Unikowska Małgorzata
19.
Kijak Elżbieta
46. Urbanek Aleksandra
20.
Klimska Marta
47. Wadas Barbara
21.
S. Kołak Daniela
48. Wichłacz Jolanta
22.
Koleczko Elżbieta
49. Witiwicka
23.
S. Komorska Maris
50. Wolańska Julia
24.
Konior Maciej
51. S. Wolniewicz Urszula
25.
Kossobudzka Apolonia
52. Zielińska Janina
26.
Kowal Lidia
53. Żehaluk Maria
27.
Kowalewski
54. Żłobicka Jadwiga
Główne cele i osiągniecia:
Szkoła rozbudza wśród młodzieży miłość i szacunek do „własnych korzeni”,
tradycji i kultury polskiej. Utrzymuje kontakty z
Polską przez
pogłębioną
znajomość języka i kultury polskiej, korespondencję z
rodziną,
wyjazdy
wakacyjne
do
Polski.
Poprzez naukę języka polskiego, znajomość historii,
tradycji i geografii Polski, uczniowie zdobywają
wiedzę o Polsce, umiłowanie wszystkiego co polskie,
doskonalą
umiejętność
porozumiewania
się
językiem
Ojców.
Nawiązują
znajomości z rówieśnikami swego pochodzenia. Będąc światłymi obywatelami
Kanady mają możliwości zajmowania odpowiedzialnych stanowisk.
2006 – Grono Pedagogiczne z Ks. Romanem Waszkiewiczem, opiekunem Szkoły.
Przed szkołą Św. Anieli - 2007 r. - Zakończenie Roku Szkolnego
Ilość uczniów jest zmienna – zależna od nasilenia emigracji polskiej.
W roku szk. 1998 - 1999 mieliśmy 365 uczniów.
Od roku szkolnego 2009 - 2010 mamy 11 klas: od I – VIII, oraz klasy X, XI i XII
z ‘Kredytem’ tj. z zaliczeniem Kursu Języka Polskiego w szkołach kanadyjskich.
Posiadamy niżej wymienione klasy:
klasa I (wiek 6 lat)
klasa V
klasa II
klasa VI
klasa III
klasa VII
klasa IV
klasa VIII
oraz klasy licealne z ‘Kredytem’ - X, XI, XII;
Graduacja Klasy XII - 2008
Klasa XII - Rok, 2009
W ramach lekcji języka polskiego w każdej klasie odbywają się 15 min. lekcje
religii zgodnie z programem dla każdej grupy wiekowej. Dzieci przygotowywane
są przez Księdza Katechetę i Siostry Zakonne do przyjęcia Sakramentów: w IIgiej klasie do Sakramentu I Komunii Świętej i w VIII- ej klasie do Sakramentu
Bierzmowania.
Duchowym opiekunem Szkoły jest każdorazowy Proboszcz Parafii.
Kolejnymi opiekunami Szkoły byli: Ks. Wawrzyniec Wnuk (1961-1983),
Ks. Piotr Sanczenko (1983-2003) i Ks. Roman Waszkiewicz (2003-2009).
Obecnie od roku 2009 jest nim Ks. Zbigniew Sawicki.
Przy szkole istnieje też Komitet Rodzicielski, który ściśle współpracuje
z Kierownictwem Szkoły. Od roku 1968 Przewodniczącymi byli: Wawrzyniec
Pernal, Prf. E. Kuffel, Witold Polewski, Wiktor Bas, Maria Lachowicz, Prof. Marek
Zaremba, Ryszard Kuśmierczyk, Teresa Wolfson, Antoni Kuliński, Teresa Baran,
Róża Rzążewska, Ewa Barycka, Elżbieta Kulińska, Elżbieta Rudyk, Justyna
Jaglarz i Magda Zielińska.
Program nauczania:
Niektóre podręczniki:
Kierujemy się programem nauczania opracowanym dla szkól polonijnych przez
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie ( ZNPwK - www.znp.ca ),
dostosowanym do poziomu dzieci. Korzystamy z podręczników wydanych przez,
Wydawnictwo „Krokus”, Mississauga, z książek wydanych przez Macierz Polską w
Anglii i częściowo z podręczników wydanych w Polsce. Mamy też opracowania
własne. Staramy się wyrabiać w dzieciach przekonanie, że są obywatelami
kanadyjskimi, wyrosłymi na kulturze polskiej.
Szkoła Polska to nie tylko nauka języka polskiego, ale uwrażliwienie
dziecka na wszystko, co sercu polskiemu jest bliskie i drogie.
W tym celu co roku dzieci i młodzież pod kierunkiem nauczycieli biorą udział w
różnych imprezach okolicznościowych takich jak: obchody Rocznic 3-Majowych,
Dzień Matki, Jasełka, akademie patriotyczne, przedstawienia, konkursy pisania
wypracowań i recytacji poezji polskiej.
Uczniowie w ciągu roku są też lektorami w Kościele Św. Trójcy. Na zakończenie
roku szkolnego urządzana jest uroczysta akademia połączona z wręczeniem
świadectw i dyplomów. Dwoje uczniów: z kl.VIII
i
XII otrzymuje ze Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie dyplom Ucznia Roku
za wybitne
osiągnięcia w nauce, zachowaniu, oraz za wzorową postawę koleżeńską.
Wydarzenia z życia Szkoły:
Przez szereg kolejnych lat
wycieczki
Komitet Szkoły urządzał dla uczniów całodzienne
autobusowe w wolny od nauki poniedziałek, t.zw. „Victoria Day”.
Byliśmy wiele razy na Boblo Island, w Cedar Point, Ohio, w African Lion Safari,
ON, w ZOO w Toronto i w Detroit, Mich., w Henry Ford Museum, w Wonderland,
ON, w Orchard Lake, Mich., kilkakrotnie w Stratford w teatrze (starsze klasy) i
ostatnio 13.XII 2008 r. w Windsor Community Museum z okazji Wystawy
„100.lecie Polonii w Windsor”.
Szkoła częściowo jest finansowana przez Katolicki Wydział Szkolnictwa oraz przez
Organizacje Polonijne, które z dumą i radością popierają finansowo Szkołę Polską,
rozumiejąc, że od postawy naszej młodzieży zależy Jutro Polonii Kanadyjskiej.
Pieniądze z opłat na Komitet Rodzicielski i z donacji Polskich Organizacji są
przeznaczane na zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, reperacje
sprzętu, opłatę części nauczycieli, nagrody dla dzieci (konkurs recytatorski,
konkurs wypracowań, paczki mikołajowe, dyplomy na zakończenie roku itp. )
Zdjecia: 1) Wycieczka do African Safari, ON
2) Wycieczka do Muzeum Forda, MI 21. V 2007 i
2)
* W roku 2000 Szkoła Języka Polskiego przy Parafii Św. Trójcy obchodziła
uroczyście Jubileusz 75-lecie istnienia. * Z tej okazji został wydany
ilustrowany „Pamiętnik 75.lecia” Szkoły. - Gratulacje Szkole przesłał wraz z
Apostolskim Błogosławieństwem Ojciec Święty Jan Paweł II. Były też inne życzenia
i gatulacje, między innymi od ks. Infułata W. Wnuka, który w zakończeniu napisał:
„Na 75-lecie pracy Szkoły Języka Polskiego składamy wielkie dzięki Bogu
za opiekę i dalszego Błogosławieństwa Niebios życzymy.”
Co roku uczniowie klas od IV do XII biorą udział w Konkursie
najpiękniejsze
wypracowanie
w
języku
polskim,
pisania na
organizowanym
przez
ZNPwKanadzie. Wiele prac naszych uczniów otrzymuje nagrody. Konkurs jest
sponsorowany przez „Fundację Adama Mickiewicza”.
Każde dziecko jest artystą, kwestią jest jak pozostać artystą gdy dojrzejemy ~ Pablo Picasso
Młodsze klasy mają równolegle Konkurs Rysunków.
W roku 2000 uczniowie młodszych klas przygotowali
specjalne rysunki „O pokoju i harmonii w świecie”
by włączyć się w Wystawę Karuzelową.
Fotografia: Kula ziemska opasana rysunkami uczniów
klas I, II i III na Wystawie „Karuzela 2000”.
W 2011 roku uczniowie wykonali wiele prac artystycznych na wystawę
parafialną o Papieżu JPII. * 30 prac zostało wyróżnionych.
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, a nie jutro - Jan Pawel II
W okresie Wielkiego Postu, przed świętami Wielkanocy, Szkoła urządza w
ramach zajęć lekcyjnych dla wszystkich dzieci rekolekcje, aby przybliżyć im
Zbawiciela – Dawcy wszelkiego dobra.
Jest też co roku ciekawy Konkurs Recytacji poezji polskiej, w którym
uczniowie z wszystkich klas biorą udział. Wielu z nich otrzymuje nagrody
i dyplomy.
S. Urszula Wolniewicz i S. Teresa Sroka z Laureatami Konkursu.
Od lat 90.tych absolwenci klasy XII wyjeżdżają do Polski na studia z czego
bardzo się cieszymy i gratulujemy naszej Polonii. Wspólnymi siłami
przyczyniamy się do zachowania tożsamości narodowej wśród tylu pokoleń
młodzieży polskiej w Windsor, do szerzenia polskiej kultury, i budowania
mostów pokoju i harmonii między narodami.
Dzięki zgodnej i ofiarnej współpracy Rodziców, Nauczycieli i Organizacji
Polonijnych - pod opieką naszych Duszpasterzy osiągamy zamierzone cele.
Jasełka 2011
„Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy.” – Św. Urszula Ledóchowska
**************************************************
Parafia Św.Trόjcy
1035 Ellis St. E
Windsor, ON N8X 2J2
Tel.(519)253-5863
[email protected]
S. Urszulanki S.J.K.
1371 Langlois Ave.
Windsor, ON N8X 4L8
Tel.(519)256-7115
[email protected]