Program oraz inforamcje szczegółowe

Transkrypt

Program oraz inforamcje szczegółowe
ISO 9001
ZETOM-CERT
Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa
na bezpłatne szkolenie pt. „Profesjonalna komunikacja w procesie sprzedaży
i obsługi klienta”.
Celem szkolenia jest
poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie
profesjonalnej komunikacji w procesie sprzedaży i obsługi klienta, we współczesnych
realiach biznesowych.
Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, sprzedawców i wszystkich tych, którzy
na co dzień nawiązują kontakty biznesowe, pracują z klientami w obszarze B2B
oraz B2C, a także dla osób chcących wzbogacić swoją wiedzę na temat
profesjonalnej komunikacji w biznesie.
Podczas szkolenia uczestnicy usystematyzują wiedzę na temat znaczenia
profesjonalnej komunikacji w pracy z klientem, wpływu zmieniającego się świata
na sposób
komunikacji
w
sprzedaży,
dowiedzą
się
jak
budować
własną
wiarygodność i autorytet w pracy sprzedażowej, poznają techniki wywierania wpływu
społecznego i nauczą się podnosić własną efektywność sprzedażową dzięki
stosowaniu odpowiednich pytań i zwrotów w komunikacji z klientem. W trakcie zajęć
uczestnicy poznają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych,
a następnie zastosują je podczas praktycznych ćwiczeń. Dzięki temu podniosą
poziom pewności siebie w kontakcie z klientami. Program szkolenia obejmuje także
poznanie głównych zasad etykiety w komunikacji biznesowej
będą
wykorzystywane
następujące
metody
pracy:
Podczas szkolenia
ćwiczenia,
gry,
wykład
oraz prezentacja.
Szkolenie poprowadzi pani Monika Jankowska-Janicka, doradca biznesu, na co
dzień zajmująca się doradztwem reklamowym, od lat związana z mediami
ogólnopolskimi, trener współpracujący z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.
Szkolenie odbędzie się dnia 8 grudnia 2016 r. w godzinach 9.00 – 16.00, w Łodzi,
miejsce szkolenia: al. Politechniki 32, sala konferencyjna nr 114.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o wypełnienie
i przesłanie
formularza
zgłoszeniowego
dostępnego
na
stronie
http://www.sds.lodz.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji: www.sds.lodz.pl
Serdecznie zapraszamy!
ISO 9001
ZETOM-CERT
Program szkolenia
„Profesjonalna komunikacja w procesie sprzedaży
i obsługi klienta”
Temat zajęć
Godzina
9.00 – 9.15
9.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 12.15
12.15 – 12.45
12.45– 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00
Powitanie uczestników i wprowadzenie
 Znaczenie komunikacji w sprzedaży – realia współczesności
- Definicja i mechanizm komunikacji. Zmiany obyczajów komunikacyjnych ostatniej
dekady.
- Ponadczasowe kompetencje komunikacyjne – fundament dobrego kontaktu z
klientem
- Uniwersalne zasady komunikacji w relacji :Ty – klient.
- Komunikacja z klientem w erze cyfrowej: mail, telefon, sms.
Przerwa
 Budowanie wiarygodności w komunikacji z klientem
- Komunikacja niewerbalna : mowa ciała profesjonalisty, wygląd, gesty, mimika
- Rola głosu: dynamika, akcent, intonacja. Panowanie nad głosem w trudnych
sytuacjach komunikacyjnych. Ćwiczenia
- Spójność w komunikacji werbalnej i niewerbalnej – ćwiczenia
- Etapy budowania zaufania w komunikacji z klientem.
- Sztuka komplementowania.
Przerwa
 Siła słowa – jak osiągać cele w procesie sprzedaży
- Zadawanie celnych pytań. Sztuka dobrego słuchania. Ćwiczenia
- Język faktów a język emocji
- Język perswazji - skuteczne przekonywanie klientów.
- Reguły wywierania wpływu społecznego: reguła autorytetu, niedostępności,
kontrastu, społecznego dowodu słuszności, wzajemności, zaangażowania
- Metafora, cytat, historia – „pomocnicy” sprzedawcy
Przerwa
 Bariery skutecznej komunikacji
- Percepcja i uprzedzenia
- Uogólnianie, ocenianie, pułapki interpretacji
- Komunikat Ty, komunikat Ja
 Etykieta w komunikacji biznesowej
- Zasady grzeczności
- Błędy językowe i komunikacyjne faux-pas
- Eleganckie przeprosiny
- Slang zawodowy
Zakończenie szkolenia

Podobne dokumenty