B A R R A C U D A M E S S A G E A R C H IV E R Barracuda

Transkrypt

B A R R A C U D A M E S S A G E A R C H IV E R Barracuda
Skuteczna archiwizacja wiadomości e-mail i Instant
Messenger
Barracuda Message Archiver to zintegrowane rozwiązanie
sprzętowe i software’owe zaprojektowane aby archiwizować
wiadomości e-mail: przychodzące, wychodzące i przesyłane
pomiędzy użytkownikami w ramach danej organizacji.
Barracuda Message Archiver automatycznie zapisuje
i indeksuje wszystkie wiadomości pocztowe w czasie
rzeczywistym, umożliwiając jednocześnie ich natychmiastowe
przeszukiwanie i odzyskiwanie przez uprawnionych do tego
użytkowników.
By móc natychmiast przechwytywać nowe wiadomości,
Barracuda Message Archiver korzysta z funkcji księgowania
Microsoft Exchange i innych standardowych serwerów
pocztowych. Dla stworzenia pełnego archiwum, Barracuda
Message Archiver może również importować starsze
wiadomości i pliki PST. Jest to pierwsze urządzenie na rynku,
które pozwala archiwizować oprócz poczty także pozycje
z kalendarza, kontaktów i zadań w systemie MS Exchange.
Poprawa wydajności serwerów pocztowych
Przenoszenie wiadomości e-mail, załączników, pozycji
kalendarza, zadań i kontaktów do Barracuda Message Archiver
znacząco usprawnia pracę serwera pocztowego, obniża koszty
przechowywania danych i pozwala uzyskać wyższą wydajność
operacyjną. Archiwizowane wiadomości e-mail są łatwo
dostępne dzięki dodatkowej aplikacji, a użytkownik końcowy
nie zauważa żadnych utrudnień w dostępie do swojej poczty.
Barracuda Message Archiver wyświetla statystyki
na podstawie: wiadomości, polityk, zużycia zasobów
i subskrypcji serwisu Energize Updates.
Zgodność z politykami
Zaawansowany, oparty na rolach interfejs użytkownika oraz sposób przechowywania danych, odporny na próby ich
modyfikacji, umożliwiają administratorowi wewnętrzną kontrolę dostępu, pomagając w egzekwowaniu polityki firmy
i przepisów zewnętrznych.
Ekonomiczność i łatwość użytkowania
W przypadku Barracuda Message Archiver nie ma opłat licencyjnych uzależnionych od liczby użytkowników. Co więcej,
eliminacja duplikowania danych oraz kompresja wiadomości sprawiają, że zmniejszają się koszty przechowywania
wiadomości. Energize Updates dostarczają automatycznych aktualizacji dla rozbudowanej biblioteki sygnatur wirusów
i polityk bezpieczeństwa.
BARRACUDA MESSAGE ARCHIVER
Barracuda Message Archiver
Architektura Barracuda Message Archiver
Dystrybutor w Polsce:
Biuro Bezpieczeństwa IT
firmy DAGMA
ul. Bażantów 4/2
40-668 Katowice
tel. 32 259 11 00
faks 32 259 11 90
www.dagma.com.pl
BARRACUDA MESSAGE ARCHIVER
Typowe zastosowanie
ZARZĄDZANIE POLITYKĄ
Ÿ
Standardowe polityki
Ÿ
Wulgarny język
Ÿ
Korzystanie z poczty do celów
prywatnych
Ÿ
Dane osobowe
Ÿ
Możliwość konfiguracji polityk
Ÿ
Powiadomienia dla wszystkich
wiadomości naruszających politykę
Ÿ
Okresowy przegląd naruszeń polityki
dotyczącej poczty elektronicznej
Ÿ
Zasady przechowywania danych
ze względu na czas
Ÿ
Wykrywanie wirusów, spyware
i malware
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Kluczowe funkcje
PEŁNA ARCHIWIZACJA
Ÿ
Odzyskiwanie z Exchange (MAPI)
Ÿ
Integracja z księgowaniem Exchange
Ÿ
Odzyskiwanie przez IMAP i POP3
Ÿ
Integracja z Novell GroupWise
Ÿ
Archiwizacja wiadomości SMTP, pozycji
kalendarza, zadań i kontaktów
Ÿ
Import i eksport plików PST
Ÿ
Przechowywanie załączników
na urządzeniu (Exchange stubbing)
Ÿ
Eliminacja duplikacji
Ÿ
Kompresja wiadomości
Ÿ
Przechowywanie odporne na próby
fałszowania danych
INTELIGENTNY MANAGER
PRZECHOWYWANIA
Ÿ
Zarządzanie wewnętrzną macierzą
RAID
Ÿ
Zapisywanie kopii zewnętrznej
Ÿ
Możliwość powiększenia o magazyn
zewnętrzny
Ÿ
Wsparcie dla standardów CIFS
Ÿ
Integracja z iSCSI
Ÿ
Zarządzanie
WYSZUKIWANIE I ODZYSKIWANIE
Ÿ
Wyszukiwanie ze względu
na metadane
Ÿ
Wyszukiwanie ze względu
na zawartości wiadomości
Ÿ
Wyszukiwanie załączników
Ÿ
Wyszukiwanie złożone
Ÿ
Zapisywanie wyszukiwań
Ÿ
Oznaczanie wiadomości
Ÿ
Eksport wyników wyszukiwania
INTERFEJS ADMINISTRATORA I
AUDYTORA
Ÿ
Predefiniowane role
Ÿ
Szczegółowa kontrola dostępu
i polityki
Ÿ
Audytor na poziomie domeny
RAPORTOWANIE I STATYSTYKI
Ÿ
Wielkość poczty
Ÿ
Użycie pamięci magazynowania
Ÿ
Łamanie polityki
PORÓWNANIE MODELI
Model 150
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Ÿ
Dostęp dla użytkownika końcowego
Ÿ
Integracja z Outlookiem
Ÿ
Integracja z serwerami LDAP
Charakterystyka sprzętu
ZŁĄCZA
Ÿ
Standardowa VGA
Ÿ
Klawiatura / mysz – PS/2
Ÿ
Ethernet (patrz: tabela poniżej)
Ÿ
Port szeregowy (DB-9)
Opcje wsparcia
SUBSKRYPCJA ENERGIZE UPDATES
Ÿ
Standardowe wsparcie techniczne
producenta
Ÿ
Aktualizacje definicji polityk
Ÿ
Aktualizacje definicji typów
dokumentów
Ÿ
Aktualizacje sygnatur wirusów
Ÿ
Aktualizacje bezpieczeństwa
USŁUGA NATYCHMIASTOWEJ
WYMIANY
Ÿ
Jednostka na wymianę wysyłana jest
następnego dnia roboczego
Ÿ
Całodobowe wsparcie techniczne
producenta
Model 350
Model 450
Model 650
Model 850
Model 950
Model 1050
POJEMNOŚĆ*
Maksymalna liczba użytkowników
150
500
1000
2000
4000
6000
18000
Wielkość pamięci magazynowania
500 GB
1 TB
2 TB
4 TB
8 TB
12 TB
24 TB
SPRZĘT
1U
1U
1U
1U
2U
2U
3U
Wymiary (in)
16,8 x 1,7 x 9
17,2 x 1,7 x 19,8
17,2 x 1,7 x 19,8
17,2 x 1,7 x 19,8
17,4 x 3,5 x 25,5
17,4 x 3,5 x 25,5
17,4 x 5,2 x 25,5
Wymiary (cm)
42,7 x 4,3 x 23
43,7 x 4,3 x 50,3
43,7 x 4,3 x 50,3
43,7 x 4,3 x 50,3
44,2 x 8,9 x 64,8
44,2 x 8,9 x 64,8
43,7 x 13,2 x 64,8
Waga (lb/kg)
8/3,6
21/9,5
21/9,5
26/11,8
52/23,6
52/23,6
76/34,5
1 x Gigabit
1 x Gigabit
1 x Gigabit
1 x Gigabit
1 x Gigabit
1 x Gigabit
1 x Gigabit
RAID-1
RAID-1
RAID-6
RAID-6
RAID-6
RAID-60
Obudowa rack
Ethernet
Nadmiarowa macierz
niezależnych dysków (RAID)
Pamięć ECC
Zasilanie nadmiarowe
FUNKCJE
Wzmocniony i bezpieczny
system operacyjny
Pełna archiwizacja
Wyszukiwanie i odzyskiwanie
Exchange stubbing
Raportowanie i statystyki
Dystrybutor w Polsce:
Biuro Bezpieczeństwa IT
firmy DAGMA
ul. Bażantów 4/2
40-668 Katowice
tel. 32 259 11 00
faks 32 259 11 90
www.dagma.com.pl
Zarządzanie politykami
Inteligentny manager przechowywania
Interfejs oparty na rolach
Wysoka dostępność (HA)
Możliwość wstawiania LOGA firmy
Sprzętowy adapter iSCSI
US 17.4
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. *Pojemność zależy od środowiska i wybranych opcji.
Wszystkie modele Barracuda Backup Server wymagają serwisu Barracuda Backup Subscription.

Podobne dokumenty