CONTENT

Transkrypt

CONTENT
CONTENT
FOREWORD ............................................................................................................................ 4
WSTĘP ..................................................................................................................................... 5
INTERNATIONAL CONFERENCE INNOVATIVE MANUFACTURING
TECHNOLOGY IMT 2016......................................................................................................... 7
SEMINAR: FIELD ASSISTANT SINTERING TECHNOLOGY
AND ADVANCED MATERIALS......................................................................................... 57
WORKSHOP: PROGRAMMING AND SELECTION OF PROCESS SINTERING
PARAMETERS FOR MULTIPHASE, HIGH-MELTING POINT AND
NON-EQUILIBRIUM CERAMICS ....................................................................................... 81
AUTHORS INDEX ................................................................................................................ 87
3
INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY 2016
CONFERENCE PROGRAMME
13th April 2016 (Wednesday)
830 – 930 Meeting of participants (Coach transportation to Krynica Zdrój)
Institute of Advanced Manufacturing Technology, Wroclawska St. 37A
930 – 1200 Transfer to Krynica-Zdrój
1200 – 1300 Conference check-in (Krynica Zdrój)
Hotel Prezydent Medical Spa & Wellness ****, Al. inż. Leona Nowotarskiego 3
1300 – 1400 Lunch
1400 – 1430 Conference opening – Piłsudski Hall – Level 2
Maria ZYBURA-SKRABALAK
Director of The Institute of Advanced Manufacturing Technology
1415 – 1600 Plenary session I – Piłsudski Hall – Level 2
Chair: Maria ZYBURA-SKRABALAK & Joseph McGEOUGH
1415 – 1435 New materials science under strong gravitational field
Nowe możliwości zastosowania silnego pola grawitacyjnego w nauce o materiałach
Tsutomu MASHIMO
Institute of Pulsed Power Science, Kumamoto University, Japan
1435 – 1440 Discussion
1440 – 1500 Study on the solid phase sintering process of a Cu-doped Ni-Zn ferrite: thermal cycle
design and optimization
Analiza procesu spiekania w fazie stałej ferrytów Ni-Zn domieszkowanych miedzią:
projektowanie i optymalizacja cyklu termicznego
Antonio BARBA JUAN, Carolina CLAUSELL
Universitat Jaume I, Chemical Engineering Department and Institute of Ceramic
Technology, Castellón, Spain
1500 – 1505 Discussion
1505 – 1525 Pulsed electric current sintering of advanced materials
Spiekanie impulsowe zaawansowanych materiałów
Simo-Pekka HANNULA
Aalto University School of Chemical Technology, Department of Material Science and
Engineering, Finland
1530 – 1535 Discussion
1535 – 1555 Detail structure and chemical bonding characterization of advanced material using
synchrotron radiation: the usefulness of combined synchrotron XRD and XAFS
experiments
Charakterystyka struktury i wiązań chemicznych zaawansowanych materiałów
za pomocą promieniowania synchrotronowego: zalety połączenia metod XRD i XAFS
Akira YOSHIASA
Graduate School of Science and Technology, Kumamoto University, Japan
1555 – 1600 Discussion
1600 – 1615 Coffee break
9
INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY 2016
1615 – 1800 Plenary Session II – Piłsudski Hall – Level 2
Chair: Ashutosh TIWARI & Marcin LEONOWICZ
1615 – 1635 Selected mechanical properties of AlCrN coatings deposited using cathodic arc
evaporation method
Wybrane właściwości mechaniczne powłok AlCrN otrzymanych metodą katodowego
odparowania łukowego
Adam GILEWICZ, Bogdan GOLUCH, Zbigniew KUKLIŃSKI, Bogdan WARCHOLIŃSKI
Koszalin University of Technology, Faculty of Technology and Education, Poland
1635 – 1640 Discussion
1640 – 1700 The effect of stitching method on the change of surface topography parameters
Wpływ metody „sklejania” powierzchni na zmianę wartości parametrów struktury
geometrycznej powierzchni
Andrzej DZIERWA
Rzeszow University of Technology, Department of Manufacturing Processes
and Production Engineering, Poland
1700 – 1705 Discussion
1705 – 1725 Trajectory planning for conditioning ring in single-sided lapping process
Planowanie ścieżek pierścienia prowadzącego w docieraniu jednotarczowym
Adam BARYLSKI, Norbert PIOTROWSKI
Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Poland
1725 – 1730 Discussion
1735 – 1755 RENISHAW – innovations in precision measurements and healthcare
Innowacyjne rozwiązania firmy RENISHAW
Tomasz RŻYSKO
Renishaw Sp. z o.o., Warszawa, Poland
1755 – 1800 Discussion
1600 – 1800 Advisory Board Meeting – Mościcki Hall – Level 0
1900 Dinner in Magnolia Restaurant. Hotel Prezydent
14th April 2016 (Thursday)
930 - 1230 Guided tour round Krynica Zdrój
1300 – 1400 Lunch in Magnolia Restaurant
1400 – 1620 Conference session I – Piłsudski Hall A – Level 2
Chair: Jacques G. NOUDEM & Jan DUTKIEWICZ
1400 – 1415 Comparison of the Cu- and Al-graphene composites produced with use of the severe
plastic deformation
Porównanie kompozytów Cu- oraz Al-grafen wytworzonych metodą intensywnego
odkształcenia
Tomasz CZEPPE1, Galia KORZNIKOVA2, Aleksander KORZNIKOV2, Piotr OZGA1,
Lidia LITYŃSKA-DOBRZYŃSKA1, Robert SOCHA3, Anna SYPIEŃ1
1Institute of Metallurgy and Materials Science Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
2Institute for Metals Superplasticity Problems, Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia
3Institute of Catalysis and Surfaces Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
10
INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY 2016
1415 – 1420 Discussion
1420 – 1435 Titanium matrix composites with high specific stiffness manufactured by rapid
densification techniques
Kompozyty o osnowie tytanu o wysokiej sztywności właściwej wytwarzane metodami
szybkiego zagęszczania
Erich NEUBAUER, Lilla VÁLY, Michael KITZMANTEL, David GRECH
RHP-Technology GmbH, Forschungs- und Technologiezentrum, Seibersdorf, Austria
1435 – 1440 Discussion
1440 – 1455 Development of efficient non–uniform thermoelectric materials
Opracowanie efektywnych, niejednorodnych materiałów termoelektrycznych
Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI
Thermoelectric Research Laboratory, Faculty of Materials Science and Ceramics; Centre
of Energetic
AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland
1455 – 1500 Discussion
1500 – 1520 Coffee break
1520 – 1620 Conference session II – Piłsudski Hall A – Level 2
Chair: Gurmet SINGH & Magdalena SZUTKOWSKA
1520 – 1535 A novel approach to electroconductive ceramics
Elektroprzewodzące materiały ceramiczne - nowe podejście
Maria DROZDOVA1, Marina AGHAYAN1, Roman IVANOV1, Fernando RUBIO-MARCOS2,
Domingo PÉREZ-COLL2, Irina HUSSAINOVA1, Miguel Angel RODRÍGUEZ2
1Tallin Technological University, Tallin, Estonia
2Institute of Ceramic and Glass (CSIC), Madrid, Spain
1535 – 1540 Discussion
1540 – 1555 Microstructure optimization of alumina/zirconia materials resistant for abrasive wear
Optymalizacja mikrostruktury materiałów korundowo-cyrkoniowych odpornych na zużycie
abrazyjne
Zbigniew PĘDZICH, Agnieszka WOJTECZKO
AGH – University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics,
Kraków, Poland
1555 – 1600 Discussion
1600 – 1615 Ultrafine Y-TZP monoliths obtained by seeding-assisted chemical coprecipitation:
a method of microstructural control in ceramic materials
Ultradrobne spieki z polikrystalicznego tetragonalnego ZrO2 stabilizowanego itrem (Y-TZP),
uzyskane w procesie chemicznego współstrącania: metoda sterowania mikrostrukturą
materiałów ceramicznych
Jesús TARTAJ
Electroceramics Department, Institute of Ceramic and Glass (CSIC), Madrid, Spain
1615 – 1620 Discussion
11
INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY 2016
1640 – 1740 Conference session III – Piłsudski Hall A – Level 2
Chair: Akira YOSHIASA & Tomasz CZEPPE
1640 – 1655 Unconventional cutting technologies in orthopaedic surgery
Niekonwencjonalne metody skrawania w ortopedii
Joseph A. McGEOUGH
School of Engineering, University of Edinburgh, Scotland, UK
1655 – 1700 Discussion
1700 – 1715 Development of a method for brazing elements made from WC/Co with addition of TiC
Opracowanie metody lutowania elementów wykonanych z WC/Co z dodatkiem TiC
Wojciech LEŚNIEWSKI1, Marek WAWRYLAK1, Piotr WIELICZKO1, Andrzej PIECZARA2
1Foundry Research Institute, Kraków, Poland
2Gonar Bis Sp. z o.o., Katowice, Poland
1715 – 1720 Discussion
1720 – 1735 The technique of selective laser sintering (SLS) in the design of high-porous ceramic
implants
Technika selektywnego spiekania laserowego w projektowaniu implantów z ceramiki
wysokoporowej
Barbara STANIEWICZ-BRUDNIK1, Andrzej STWORA1, Joanna MASZYBROCKA2, Grzegorz
SKRABALAK1, Elżbieta BĄCZEK1
1The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków, Poland
2University of Silesia, Institute of Materials Science, Gliwice, Poland
1735 – 1740 Discussion
1740 – 1840 Poster session – Piłsudski Hall A and B – Level 2
Mechanical properties of pulsed electric current sintered Cr2O3 - graphene oxide
composites
Właściwości mechaniczne kompozytów Cr2O3-tlenek grafenu spiekanych prądem
impulsowym
M. Erkin CURA, Vivek KUMAR SINGH, Panu VIITAHARJU, Joonas LEHTONEN, Simo-Pekka
HANNULA
Aalto University School of Chemical Technology, Department of Materials Science and
Engineering, Finland
Mechanical properties of hot-pressed Si3N4-TiN grain composites
Właściwości mechaniczne kompozytów ziarnistych Si3N4-TiN otrzymywanych metodą
prasowania na gorąco HP
Aleksandra DUBIEL
AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland
Thermal analysis of air gap between air bearing working surface and working guide
surface
Analiza termiczna szczeliny powietrznej między powierzchnią roboczą prowadnicy
aerostatycznej i roboczą powierzchnią prowadzącą
Jacek GOGÓL, Janusz FRANCZAK
The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków, Poland
12
INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY 2016
Structure and properties of the graphene- and diamond – copper composites fabricated
by the high pressure high temperature method
Struktura i właściwości kompozytów miedź-grafen oraz miedź-diament wytworzonych za
pomocą metody wysokiego ciśnienia-wysokiej temperatury
Katarzyna JANIK1, Tomasz CZEPPE1, Lucyna JAWORSKA2, Paweł FIGIEL2, Lidia LITYŃSKADOBRZYŃSKA1,
Piotr OZGA1
1Institute of Metallurgy and Materials Science Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
2The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków, Poland
Analysis of the geometric structure of the surface after sequential machining of an
aluminium alloy
Analiza struktury geometrycznej powierzchni po obróbce sekwencyjnej stopu aluminium
Janusz KALISZ1, Krzysztof ŻAK2
1 The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków, Poland
2 Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Poland
Slide and ball finishing burnishing of aluminium alloy surface after milling
Gładkościowe nagniatanie ślizgowe i toczne powierzchni frezowanej stopu aluminium
Janusz KALISZ, Daniel TOBOŁA, Kazimierz CZECHOWSKI, Andrzej CZERWIŃSKI, Zbigniew
MACHYNIA
The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków, Poland
Influence of measurement areas selection on roughness parameters in burnished
surfaces measurements
Wpływ doboru obszaru pomiarowego na parametry chropowatości w pomiarach
powierzchni nagniatanych
Aneta ŁĘTOCHA, Tatiana MILLER, Janusz KALISZ
The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków, Poland
Unconventional methods for forming implanto-distractors
Niekonwencjonalne metody kształtowania implanto-dystraktorów
Zbigniew MACHYNIA, Grzegorz SKRABALAK, Andrzej STWORA, Maria ZYBURA
The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków, Poland
Preparation of nanocrystalline heterostructures TiO2-SnO2 by modified SOL-GEL method
Otrzymywanie nanokrystalicznych heterostruktur TiO2-SnO2 modyfikowaną metodą
ZOL-ŻEL
Anna MARZEC1, Zbigniew PĘDZICH1, Wojciech MAZIARZ2
1AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics,
Department of Ceramics and Refractory Metals, Kraków, Poland
2Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, Kraków,
Poland
Quality evaluation of the surface shaped by laser and EDM (Electrical Discharge
Machining)
Ocena jakości powierzchni kształtowanych laserowo i drążeniem elektroerozyjnym
Andrzej MAZURKIEWICZ1, Stanisław BIELAK2, Paweł MAZURKIEWICZ3
1University of Technology and Humanities in Radom, Poland
2NABOR, Kraśnik, Poland
3Warsaw University of Technology, Poland
13
INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY 2016
Simulation of the needle pulse power generator for the EDM process
Badania symulacyjne generatora szpilkowego mocy dla procesu elektroerozji
Wojciech MYSIŃSKI
Cracow University of Technology, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Institute
of Electrical Engineering and Computer Science E-1, Poland
Microstructure and fatigue life after the multiple remelting of alloy A359 and A359based composite reinforced with SiC particles
Mikrostruktura i trwałość zmęczeniowa po wielokrotnym przetopie stopu A359
i kompozytu na bazie stopu A359 zbrojonego cząsteczkami SiC
Krystyna PIETRZAK1, Adam KLASIK2, Maria MAJ3, Andrzej WOJCIECHOWSKI1
1Institute of Precision Mechanics, Warsaw, Poland
2Motor Transport Institute, Warsaw, Poland
3AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland
Electrochemical and electrochemical-discharge machining of small holes in difficult
to cut materials
Elektrochemiczne oraz elektrochemiczno-elektroerozyjne drążenie małych otworów
w materiałach trudno skrawalnych
Grzegorz SKRABALAK, Andrzej STWORA
The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków, Poland
Electrochemical machining of long holes
Elektrochemiczne kształtowanie długich otworów
Grzegorz SKRABALAK1, Maria ZYBURA1, Józef DZIEDZIC1, Jan CZEKAJ1, Tadeusz ŚWIĘTEK2
1 The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków, Poland
2 ZM Tarnów S.A., Tarnów, Poland
Determination of the subcritical crack growth parameters in ZrO2-Al2O3 composite under
different environmental conditions
Określenie parametrów pękania podkrytycznego kompozytu z układu ZrO2-Al2O3 w różnych
warunkach środowiskowych
Agnieszka WOJTECZKO, Łukasz NARÓG, Zbigniew PĘDZICH
AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics,
Department of Ceramics and Refractory Materials, Kraków, Poland
1930 Regional dinner in Magnolia Restaurant. Night in Jack’s Place music club, Hotel Prezydent
15th April 2016 (Friday)
900 – 1040 Conference session IV – Piłsudski Hall A – Level 2
Chair: Erich NEUBAUER & Joanna KARWAN-BACZEWSKA
900 – 915 The influence of the complex deformation on the microstructure and mechanical
properties of model Al - Li alloys
Wpływ złożonego sposobu odkształcenia na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne
modelowych stopów Al – Li
Milena KORALNIK, Bogusława ADAMCZYK-CIEŚLAK, Jarosław MIZERA
Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering, Poland
915 – 920 Discussion
14
INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY 2016
920 – 935 XRD and thermal conductivity of tetrahedrites prepared by field assisted sintering
technique
Strukturalne i cieplne właściwości tetraedrytów otrzymywanych techniką FAST
Raju CHETTY, Krzysztof WOJCIECHOWSKI
AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics,
Krakow, Poland
935 – 940 Discussion
940 – 955 Diamond nanocrystals with nitrogen-vacancy centers as new type temperature sensors
Nanokryształy diamentu z centrami barwnymi azot-wakancja jako czujniki temperatury
nowego typu
Daniel RUDNICKI1,2, Mariusz MRÓZEK2, Wojciech GAWLIK2, Krzysztof WOJCIECHOWSKI1
1AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics,
Kraków, Poland
2Institute of Physics, Jagiellonian University, Kraków, Poland
955 – 1000 Discussion
1000 – 1015 Studies on high pressure high temperature synthesis of carbon clathrates
Badania nad wysokociśnieniowo-wysokotemperaturową syntezą klatratów węglowych
Juliusz LESZCZYŃSKI1, Piotr KLIMCZYK2, Krzysztof WOJCIECHOWSKI1, Andrzej KOLEŻYŃSKI1
1AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics,
Kraków, Poland
2The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków, Poland
1015 – 1020 Discussion
1020 – 1035 The influence of punch shape on the cold backward extrusion force for copper cans
Wpływ kształtu stempla na siłę nacisku przy wyciskaniu na zimno wyprasek w kształcie
naczyń cylindrycznych z miedzi
Tomasz MIŁEK
Kielce University of Technology, Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering,
Department of Applied Computer Science and Armament Engineering, Poland
1035 – 1040 Discussion
1040 – 1120 Coffee break (checking out)
1120 – 1220 Conference session V - – Piłsudski Hall A – Level 2
Chair: Marcus SCHWARZ & Zbigniew PĘDZICH
1120 – 1135 Experimental ceramic proppants characterization in process of shale gas extraction
Charakterystyka eksperymentalnych proppantów ceramicznych służących w procesie
pozyskiwania gazu z łupków
Marcin MAŁEK, Paweł WIŚNIEWSKI, Joanna SZYMAŃSKA, Jarosław MIZERA, Krzysztof Jan
KURZYDŁOWSKI
Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering, Poland
1135 – 1140 Discussion
1140 – 1155 Rheological studies of ceramic slurries used for the preparation of the proppants
Badania reologiczne mas ceramicznych służących do otrzymywania proppantów
Dorota ZARZYCKA*, Paweł WIŚNIEWSKI, Jarosław. MIZERA
Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering, Poland
1155 – 1200 Discussion
15
INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY 2016
1200 – 1215 Characterization and evaluation properties of ceramic proppants used in the extraction
of the unconventional hydrocarbons
Charakterystyka i ocena właściwości proppantów ceramicznych wykorzystywanych
w pozyskiwaniu węglowodorów niekonwencjonalnych
Paweł WIŚNIEWSKI, Mateusz Konrad KORALNIK, Marcin MAŁEK,
Joanna SZYMAŃSKA, Jarosław MIZERA, Krzysztof Jan KURZYDŁOWSKI
Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering, Poland
1215 – 1220 Discussion
1230 – 1300 Conference closing – Piłsudski Hall A – Level 2
1300 – 1400 Lunch
1400 – 1630 Transfer to Krakow
16
INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY 2016
SEMINAR PROGRAMME
14th April 2016 (Thursday)
1400 – 1500 Seminar session I – Piłsudski Hall B – Level 2
Chair: Lucyna JAWORSKA & Miguel A. RODRIGUEZ
1400 – 1415 Stimuli-enabled graphene interfaces for switchable bioelectronics
Aktywowane bodźcami interfejsy grafenowe dla przełączników bioelektronicznych
Ashutosh TIWARI1,2*
1Biosensors and Bioelectronics Centre, IFM, Linköping University, Sweden
2Tekidag AB, UCS, Linköping, Sweden
1415 – 1420 Discussion
1420 – 1435 Quinoxaline - a useful and effective inhibitor for the corrosion of mild steel
in 0.5 M H2SO4 solution
Quinoxaline – skuteczny inhibitor korozji stali niskowęglowej w roztworze 0,5 M H2SO4
Gurmeet SINGH, Kirti KANSAL
Department of Chemistry, University of Delhi, India
1435 – 1440 Discussion
1440 – 1455 Sintering of 17-4 PH stainless steel powder
Spiekanie proszku stali nierdzewnej 17-4 PH
Jan KAZIOR1, Aneta SZEWCZYK-NYKIEL1, Barbara KOZUB1, Tadeusz PIECZONKA2
1Cracow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of
Materials Technology, Poland
2AGH University of Science and Technology, Faculty of Metals Engineering and Industrial
Computer Science, Kraków, Poland
1455 – 1500 Discussion
1500 – 1520 Coffee break
1520 – 1620 Seminar session II – Piłsudski Hall B – Level 2
Chair: Jan KAZIOR & Simo-Pekka HANNULA
1520 – 1535 Functional materials processed by spark plasma sintering
Materiały funkcjonalne otrzymywane metodą iskrowego spiekania plazmowego
Jacques G. NOUDEM1,2
1CRISMAT-CNRS UMR 6508, ENSICAEN 6 bd Mal Juin, Caen, France
2LUSAC EA-4253, Université de Caen-Normandie, Cherbourg, France
1535 – 1540 Discussion
1540 – 1555 The use of spark plasma sintering in production of intermetallics
Zastosowanie metody SPS do wytwarzania spieków związków międzymetalicznych
Pavel NOVÁK1, Filip PRŮŠA1, Ivo MAREK1, Tomas F. KUBATÍK2
1University of Chemistry and Technology, Department of Metals and Corrosion
Engineering, Prague, Czech Republic
2Institute of Physics of the ASCR, v. v. i., Prague, Czech Republic
1555 – 1600 Discussion
59
INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY 2016
1600 – 1615 Processing and properties of powder materials with boron
Wytwarzanie i właściwości materiałów proszkowych zawierających bor
Joanna KARWAN-BACZEWSKA
AGH University of Science and Technology, Faculty of Non-Ferrous Metals, Kraków,
Poland
1615 – 1620 Discussion
1620 – 1640 Coffee break
15th April 2016 (Friday)
900 – 1040 Seminar session III – Piłsudski Hall B – Level 2
Chair: Pavel NOVAK & Jesús TARTAJ
900 – 915 The high pressure forms of Si3N4, AlN: from shock-wave synthesis to sintered compacts
Wysokociśnieniowe odmiany Si3N4, AlN: od syntezy proszków falą uderzeniową do
spiekanych wyprasek
Marcus R. SCHWARZ1, Kevin KELLER2, Thomas SCHLOTHAUER3
1TU-Bergakademie Freiberg, Freiberg High Pressure Research Centre FHP, Institute for
Inorganic Chemistry, Germany
2KI Keramik-Institut GmbH, Meißen, Germany
3TU-Bergakademie Freiberg, Freiberg High Pressure Research Centre FHP Institute for
Mineralogy, Germany
915 – 920 Discussion
920 – 935 The effect of additions of TiC AND Ti3SiC2 TO WC-Co composite tool materials
on mechanical properties and structure changes
Wpływ dodatków TiC i Ti3SiC2 na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę
narzędziowych materiałów kompozytowych typu WC-Co
Jan DUTKIEWICZ1, Magdalena SZUTKOWSKA2, Łukasz ROGAL1, Wojciech LEŚNIEWSKI3,
Sławomir CYGAN2, Piotr BOBROWSKI1, Piotr DŁUŻEWSKI4
1Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Kraków,
Poland
2The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków, Poland
3Foundry Research Institute, Kraków, Poland
4Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
935 – 940 Discussion
940 – 955 Non-newtonian fluid based composite materials for energy absorbing systems
Materiały kompozytowe na bazie cieczy nienewtonowskich do zastosowania w układach
absorpcji energii
Marcin LEONOWICZ, Łukasz WIERZBICKI
Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering, Poland
955 – 1000 Discussion
1000 – 1015 On mechanical and friction-wear properties of TiBX coated alumina sinters
Właściwości mechaniczne oraz tarciowo-zużyciowe spieków korundowych pokrytych
powłoką typu TiBX
Agnieszka TWARDOWSKA
Pedagogical University of Cracow, Institute of Technology, Poland
1015 – 1020 Discussion
60
INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY 2016
1020 – 1035 Sintered in situ magnesium matrix composites
Spiekane kompozyty magnezowe typu in situ
Anita OLSZÓWKA-MYALSKA
Silesian University of Technology, Institute of Materials Science, Katowice, Poland
1035 – 1040 Discussion
1040 – 1120 Coffee break (checking out)
1120 – 1220 Seminar session IV – Piłsudski Hall B – Level 2
Chair: Anita OLSZÓWKA-MYALSKA & Antonio BARBA JUAN
1120 – 1135 Some phenomena taking place during aluminium sintering in nitrogen
Wybrane zjawiska zachodzące podczas spiekania glinu w atmosferze azotu
Tadeusz PIECZONKA
AGH University of Science and Technology, Faculty of Metals Engineering and Industrial
Computer Science, Kraków, Poland
1140 – 1155 Spark plasma and high pressure sintering of composite materials
Spiekanie sps i spiekanie wysokociśnieniowe materiałów kompozytowych
Iwona SULIMA
Pedagogical University of Cracow, Institute of Technology, Poland
1155 – 1200 Discussion
1200 – 1215 The high pressure sintering of diamond composites using pulsed or alternating current –
comparison of phase composition
Spiekanie wysokociśnieniowe kompozytów diamentowych z użyciem prądu impulsowego
lub zmiennego – porównanie składu fazowego
Lucyna JAWORSKA, Sławomir CYGAN, Jolanta CYBOROŃ, Magdalena SZUTKOWSKA
The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków, Poland
1215 – 1220 Discussion
61
INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY 2016
WORKSHOP PROGRAMME
14th April 2016 (Thursday)
1640 – 1740 Workshop session – Piłsudski Hall B – Level 2
Chair: Tsutomu MASHIMO & Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI
1640 – 1655 Reaction heat utilization in materials synthesis and sintering – potential in mullite and
magnesium aluminate spinel based ceramics
Wykorzystanie ciepła reakcji podczas syntezy i spiekania – możliwości materiałów
ceramicznych na bazie mullitów i spineli glinianów magnezu
Marjaana KARHU, Juha LAGERBOM, Päivi KIVIKYTÖ-REPONEN, Tomi LINDROOS
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Espoo, Finland
1655 – 1700 Discussion
1700 – 1715 Simulation of Inconel 718 alloy machining with respect to the modified material model
Symulacja obróbki stopu Inconel 718 z uwzględnieniem zmodyfikowanego modelu
materiałowego
Wojciech ZĘBALA
Cracow University of Technology, Poland
1715 – 1720 Discussion
1720 – 1735 Characterization of the starting materials for functionally graded thermoelectric
materials for pseudo-binary system of Bi2Te3-Sb2Te3
Charakterystyka materiałów wyjściowych do materiałów gradientowych układu pseudobinarnego Bi2Te3-Sb2Te3
Kamila JANUSZKO1,3, Michał MUSIAŁ2, Raju CHETTY1, Tsutomu MASHIMO3, Krzysztof T.
WOJCIECHOWSKI1
1AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics,
Kraków, Poland
2AGH University of Science and Technology, Faculty of Energy and Fuels, Kraków, Poland
3Institute of Pulsed Power, Kumamoto University, Japan
1735 – 1740 Discussion
83

Podobne dokumenty