Nowiny Rzemieślnicze nr 27- pdf - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza

Transkrypt

Nowiny Rzemieślnicze nr 27- pdf - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza
Pismo rzemieślników i przedsiębiorców - wydawnictwo bezpłatne
nr 27
zima 2014
ISSN 1898-1968
Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej
Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO
NARODZIENIA WSZYSTKIM
CZYTELNIKOM NOWIN
RZEMIESLNICZYCH
ŻYCZYMY ZDROWYCH
I WESOŁYCH ŚWIĄT
W NUMERZE :
KRZYSZTOF ZANUSSI OTRZYMA TYTYŁ HONOROWEGO MISTRZA
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
zima 2014 1
SPIS TREŚCI:
Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy
Przekazujemy Państwu
zimowy numer „Nowin
Rzemieślniczych” z najserdeczniejszymi, świątecznymi życzeniami.
W bieżącym wydaniu
przeczytają
Państwo
o Europejskiej Rezolucji
podpisanej w Dreźnie.
Ogromnie znaczące wydarzenie, którego celem
jest zacienienie współpracy na płaszczyźnie europejskiej w rzemiośle.
Ponadto przedstawiamy sylwetkę i twórczość
znanego reżysera Krzysztofa Zanussiego, który w tym
roku otrzyma Tytuł Honorowego Mistrza. Z publikacji
dowiecie się Państwo dlaczego burmistrz izraelskiego
miasta Netanya odwiedziła Wrocław i co robiła wiceminiester Ilona Antoniszyn-Klik w Zakładach Grupy
Ładziński.
Omówione są również zasady zamówień publicznych oraz nowe możliwości dla młodych przedsiebiorców w programie Erasmus. W tym numerze
również relacje z zakończonej sesji egzaminacyjnej,
rozdania świadectw czeladniczych i nowych naborach
do szkół zawodowych. Zamieszczamy ponadto relację
z konkursu fryzjerskiego KREATOR w Oleśnicy i konkursu na najlepszego nauczyciela zawodu w Bolesławcu. Przy okazji gratulujemy mistrzom szkolącym, których pracę i zaangażowanie docenili ich podopieczni.
Piszemy także o otwarciu nowego rzemieślniczego browaru, jako przykładzie odrodzenia tradycji
browarniczych i reaktywacji rzemiosła browarników
we Wrocławiu. W biuletynie znajdziecie Państwo słów
kilka o centum kształcenia w Lipsku i wizycie prezydenta Niemiec Joachima Gaucka podczas Dnia Mistrza.
W naszym biuletynie znajduje się jeszcze wiele, wiele innych ciekawych artykułów, do których lektury serdecznie Państwa zapraszam.
1. Honorowy Mistrz Krzysztof Zanussi....................................str. 3
2. Minister na Dolnym Śląsku...................................................str. 4
3. Wizyta Burmistrza Miriam Fierberg-Ikar..............................str. 5
4. Nowi czeladnicy i mistrzowie w Kamiennej Górze .............str. 6
5. Browar Stu Mostów...............................................................str. 7
6. Zasada udzielania zamówień publicznych.............................str. 8
7. Młodzi zawodowcy ze Świadectwem czeladniczym...........str. 10
8. Rozdanie świadectw w Oleśnicy..........................................str. 11
9. Zespół szkół zawodowych nr 5............................................str. 12
10. Oszczędzaj i chroń środowisko............................................str. 13
11. Program „ERASMUS dla młodych przedsiębiorców”.........str.14
12. Konkurs Kreator....................................................................str.15
13. Młodzi budowlańcy na szkoleniu w Europie........................str.16
14. Msza w intencji rzemieślników.............................................str.17
15. Odchodzą ludzie, giną zawody..............................................str.18
16. Najlepsi nauczyciele nagrodzeni...........................................str.19
17. Europejska Rezolucja ...........................................................str.20
18. Święto mistrza .......................................................................str.21
19. Lipsk- centrum szkolenia i rozdanie nagród..........................str.22
20. Promocja poradnika...............................................................str.23
Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia życzymy
Państwu, aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne
i spokojne, a każdy dzień Nowego
Roku pełen szczęścia i radości.
W imieniu Zarządu Izby Rzemieślniczej
życzy Prezes Zbigniew Ładziński
Zbigniew Ładziński Prezes Izby
Adres
redakcji:
Dolnośląska
Izba Rzemieślnicza
we Wrocławiu
Adres
redakcji:
Dolnośląska
Izba Rzemieślnicza
we Wrocławiu
pl. Solny
13, 50-061
Wrocław
pl. Solny
13, 50-061
Wrocław
tel. 71tel.
3447186344
91,86
fax91,
71fax
3437138343
32,38
www.izba.wroc.pl
32, www.izba.wroc.pl
Zespół redakcyjny: Halina Kotek, Małgorzata Lucińska,
Zespół redakcyjny:
Halina
Kotek ,Małgorzata
Lucińska,
Agnieszka WieciołkowAgnieszka
Wieciołkowska,
Agnieszka
Bomersbach,
ska, Agnieszka
Bomersbach, Agnieszka Wilk
Agnieszka
Wilk
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych tekstów. Autorzy, przekazując do redakcji teksty i zdjęcia, przenoszą na wydawcę prawo do publikacji w wydawnictwach
redakcji.
2
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
zima 2014
Korekta, skład, łamanie Dział Promocji, Projektów i Współpracy Międzynarodowej
Korekta, skład,
łamanie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu
i opracowanie
graficzne:
i opracowanie graficzne:
Druk: KEA Sp. J. I.B.Banaszak Ul. Osobowicka 89
Druk: 51-008 Wrocław www.kea.com.pl
Nakład: 2000 egz.
Nakład:
2000 sztuk
HONOROWY
MISTRZ
KRZYSZTOF
ZANUSSI
Już ósmy raz Kapituła Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej
we Wrocławiu przyzna Tytuł Honorowego Mistrza.
Otrzyma go Krzysztof Zanussi.
Krzysztof Zanussi to wybitny
reżyser filmowy, scenarzysta, producent.
Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim (1955-1959) i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1959-1962).
Studia reżyserskie ukończył w 1967 roku
w Łodzi. Działał w amatorskim ruchu
filmowym, realizując 11 filmów, spośród
których nagrodzono aż 9. Od 1980 roku
jest dyrektorem Studia Filmowego „TOR”.
W latach 1971-1983 pełnił funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Filmowców
Polskich. Wykładał na wielu uczelniach
filmowych, m. in. w PWSTiF w Łodzi,
National Film School w Wielkiej Brytanii,
na Uniwersytecie Columbia w Nowym
Jorku, Yale University, University of California Berkeley oraz Cambridge. Od ponad 20 lat prowadzi zajęcia na Wyższych
Kursach Reżyserskich w Moskwie, a od
ponad trzydziestu związany jest z Uniwersytetem Śląskim. Jest także reżyserem
teatralnym i operowym. Reżyseruje m.in.
w teatrach w Mediolanie, Rzymie, Palermo, Syrakuzach, Bonn, Moskwie, Bremie,
Bazylei. Filmy Krzysztofa Zanussiego wyróżniono wieloma prestiżowymi nagrodami na międzynarodowych festiwalach
filmowych m.in. w Cannes, Wenecji,
Moskwie. Krzysztof Zanussi został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski, „Commandeur d’l’Ordre des
Arts et des Lettres” (Francja), „David di
Donatello” (Włochy), Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Republiki Włoskiej, Krzyżem Komandorskim Orderu
„Za Zasługi dla Litwy“ czy Orderem
Księcia Jarosława Mądrego, przyznanym przez prezydenta Ukrainy. Jest
autorem wielu książek: „O montażu w
filmie amatorskim” (1968), „Rozmowy
o filmie amatorskim” (1978), sześciu
tomów „Scenariuszy filmowych”, „Pora
umierać” (1999), „Miedzy jarmarkiem
a salonem” (1999). W latach 1990-1994
był prezydentem Europejskiej Federacji Realizatorów Audiowizualnych
(FERA). Był również prezydentem
Stowarzyszenia EUROVISIONI oraz
członkiem zarządu Europejskiej Akademii Filmowej, Polskiej Akademii
Umiejętności, PEN-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Otrzymał tytuł
Doctor Honoris Causa moskiewskiego
WGIK, „I.L. Caragiale” (Bukareszt),
European Humanities University (Mińsk), Bulgarian
University (Sofia), University of Film and Television
(Sankt Petersburg), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Opolskiego,
Grodzieńskiego
Uniwersytetu Państwowego
im. Janki Kupały, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pázmány Péter Catholic University
(Budapest).
Żródło : www.tor.com.pl
TWÓRCZOŚĆ:
Filmy krótkometrażowe:
1966 - Śmierć prowincjała, Przemyśl Maria Dąbrowska
1967 - Komputery, Twarzą w twarz 1968
Zaliczenie, Krzysztof Penderecki
1970 - Góry o zmierzchu, Rola
1972 - Hipoteza
1987 - Moja Warszawa
1992 - Muzyka w Warszawskim getcie Felietony
Rozmowa z Krzysztofem Zanussim
1993 - Chopin a la Gare Central, Rozmowa z
Lordem Yehudi Menuhinem
1995 - Dama z Łasiczką, Danish Girls Show
Everything, Nie lękajcie się
1997 - Re Pescatore
2005 - Solidarność
Filmy fabularne :
1969
1971
1973
1974
1976
1979
1980
1981
1982
1985
1988
1990
1995
1997
2000
2002
2005
2008
2009
2014
- Struktura kryształu
- Życie rodzinne, Za ścianą
- Iluminacja, Morderstwo w Catamount
- Bilans kwartalny
- Barwy ochronne 1978 - Spirala
- Drogi pośród nocy
-Constans, Kontrakt
- Z dalekiego kraju
- Imperatyw, Niedostępna 1984 - Rok spo
kojnego słońca
- Paradygmat, koprodukcja
- Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest… 1989Stan posiadania
- Życie za życie 1991/92 - Dotknięcie ręki
- Cwał
- Brat naszego Boga
- Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową
- Suplement
- Persona non grata 2007 - Czarne Słońce
- Serce na dłoni
- Rewizyta
- Obce ciało
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
zima 2014 3
WICEMINISTER NA DOLNYM ŚLĄSKU
„Region możliwości – nowe perspektywy finansowe 2014–2020” to temat konferencji zorganizowanej w Piechowicach przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, burmistrza Piechowic Witolda Rudolfa i zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębior
czości w Kamiennej Górze.
Konferencja na temat nowej
perspektywy finansowej na lata 2014–
2020 odbyła się 12 listopada 2014 r. w
Pałacu Pakoszów, podczas której dyskutowano o możliwościach finansowania
działalności gospodarczej i korzyści dla
przedsiębiorców, którzy oczekują wsparcia z funduszy europejskich. Głównym
celem spotkania było zwrócenie przed-
siębiorcom uwagi na dokładność wypełniania wniosków oraz pozyskanie
niezbędnych informacji do ubiegania
się o środki unijne. Samorządowcom
przyblizono oczekiwania inwestorów co
do miejsc lokowania swoich inwestycji.
W konferencji udział wzięli samorządowcy i przedsiębiorcy, którzy inwestują w kamiennogórskiej strefie,
a także prowadzą mały i średni biznes w regionie jeleniogórskim. Gościem specjalnym była wiceminister
4
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
gospodarki Ilona Antoniszyn–Klik.
Zewnętrzne źródła finansowania są dla
każdego właściciela firmy niezmiernie ważne. Tym bardziej, jeśli w swoim
przedsiebiorstwie szkoli uczniów. Dlatego tematy związane z kształceniem
zawodowym oraz kształceniem dualnym
i kompetencjami zawodowymi były poruszone przez uczestników konferencji.
Podkreślono kwestie
kształcenia zawodowego, jako jednego z głównych zadań stojących przed
przedsiębiorcami
pracującymi w strefie
ekonomicznej.
Pani minister Ilona
Antoniszyn-Klik promuje projekt zmian
w szkolnictwie zawodowym, który ma
objąć gimnazjalistów poznających od
pierwszej klasy zakłady, które działają
w pobliżu miejsca zamieszkania. Poznanie przez młodzież istniejących miejsc
pracy pozwoli na dostosowanie ścieżki
kariery do potrzeb rynku pracy. Projekt
zakłada również możliwość otrzymywania grantów przez szkoły zawodowe na
wykształcenie przyszłych pracowników.
Program nauczania realizowany ma być
we współpracy szkoły i zakładu pra-
zima 2014
cy. Motywacją dla młodego człowieka
ma być zapłata za wykonywaną pracę
podczas praktyk i gwarancja pracy po
uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.
W spotkaniu uczestniczył również jeleniogórski przedsiębiorca i równocześnie
prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Zbigniew Ładziński,
który po konferencji towarzyszł pani
minister podczas wizyty w Zakładach
Metalowych Grupy Ładziński. Minister Antoniszyn-Klik została oprowadzona po halach produkcyjnych, tam
też miała okazję przyjrzec sie pracy
pracowników zakładu oraz zapoznać
się z produkcją i asortymentem produkowanym przez rodzinną firmę, która w głównej mierze eksportuje swoje
wyroby na rynki Europy Zachodniej.
źródło: www.portalik24.pl
WIZYTA
BURMISTRZ
MIRIAM
FIERBERG-IKAR
Wrocław odwiedziła delegacja miasta Netanya wraz z burmistrz Miriam Fierberg–
Ikar. Inicjatorem tego spotkania był prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu – Zbigniew Ładziński. Organizacją wszystkich spotkań izraelskiej delegacji w
Polsce zajął się dr inż. Maciej Sygit.
Miriam Fierberg – Ikar jest
jedną z niewielu kobiet, które w Izraelu piastują urząd burmistrza. Swoją
funkcję pełni od 16 lat. W jednym
z ostatnich wywiadów, opublikowanych w piśmie Leaders Magazine,
dziennikarz nazwał panią burmistrz
„Żelazną dłonią w jedwabnej rękawiczce”.
We Wrocławiu spotkała się
z przedstawicielami firm i rzemieślnikami zrzeszonymi w dolnośląskich
cechach.
-Przyjechałam do Wrocławia,
aby nawiązać współpracę z rzemieślnikami z całego Dolnego Śląska.
Mam nadzieję, że będzie ona wieloto-
rowa w każdej dziedzinie – mówi pani
burmistrz.
Podczas wizyty omawiano wspólne
sprawy istotne dla handlu i rzemiosła.
W Izraelu brakuje krawców i szewców.
- Naszym oczkiem w głowie są szkolenia zawodowe. Mamy ponad pięć
tysięcy uczniów. Szkolimy ich w 48
zawodach podstawowych np. piekarzy, murarzy czy rusznikarzy. Jednym
z unikatowych zawodów jest organomistrzostwo - naprawa i konserwacja
organów kościelnych – tłumaczy prezes Ładziński.
Do współpracy z Izraelem garną
się dolnośląscy rzemieślnicy. Jedna
z takich firm wyprodukowała super
lekki odrzutowiec, który jest w fazie
badań. Konstruktor liczy na nawiązanie kontaktów oraz na dystrybucję
maszyny w Izraelu. Samolot osiąga
prędkość ponad 700 kilometrów na
godzinę. Ma właściwości szybowcowe – to znaczy może wylądować,
kiedy przestanie pracować silnik.
- Ma też wyjątkową aerodynamikę.
Jego zaletą jest prosta obsługa. Maszyna wzbudziła duże zainteresowanie na
międzynarodowych targach lotniczych
w Paryżu – opowiada konstruktor.
W grupie osób przybyłych z Izraela był również małżonek pani burmistrz- emerytowany komandor
marynarki wojennej, który urodził
się i spędził wczesne lata dzieciństwa we Wrocławiu.
Na koniec prezes Ładziński wręczył burmistrz Netanya Dolnośląską
Odznakę Rzemiosła.
autor tekstu i zdjęć:
Jacek Bomersbach
źródło: www.express-miejski.pl
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
zima 2014 5
NOWI CZELADNICY I MISTRZOWIE
W KAMIENNEJ GÓRZE
Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Kamiennej
Górze zorganizował po raz drugi uroczyste wręczenie świadectw czeladniczych.
Wydarzenie odbyło się dnia 12 września 2014 roku w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza.
W spotkaniu uczestniczyli
zaproszeni goście, m.in.: burmistrz
miasta Kamienna Góra Krzysztof
Świątek, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Mankiewicz, prezes
Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej
we Wrocławiu Zbigniew Ładziński,
zarząd kamiennogórskiego cechu
oraz rzemieślnicy i przedstawiciele
pracodawców. Głównymi uczestnikami spotkania byli absolwenci i
absolwentki Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz osoby zdające
egzamin mistrzowski. Tytuł zawodowy uzyskało 61 osób, w tym 55 tytuł
czeladnika, a 6 osób tytuł mistrza. Uroczystość otworzył starszy cechu
Jerzy Germata, który składał gratulacje absolwentom i życzył dalszych
sukcesów w karierze zawodowej.
Burmistrz miasta i prezes izby gratulowali nowym czeladnikom pomyśl-
nie zdanych egzaminów i wyrazili • Robert Kraśnicki, kierownik stacji
nadzieję na spotkanie za trzy lata, na obsługi PKS w Kamiennej Górze.
rozdaniu dyplomów mistrzowskich. Po wręczeniu odznaczeń
Po przemówieniach Jerzy Germata i nastąpiło rozdanie dyplomów miZbigniew Ładziński wręczyli medale strzowskich i świadectw czeladniimienia Jana Kilińskiego „Za Zasłu- czych.
gi dla Rzemiosła Polskiego”. Złote Na zakończenie starszy cekrążki otrzymali Krzysztof Świątek
– burmistrz miasta Kamienna Góra
oraz Ireneusz Kruczek - prezes Dofamy Thies Sp. z o.o. Srebrny medal
otrzymał Robert Wąsiołek – zastępca starszego cechu. Przyznano również honorowe odznaki „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”. W tym
roku otrzymali je:
• Sabina Żołnierczyk, Piekarstwo s.
c. z Bolkowa,
chu podziękował nowym mistrzom
• Daniel Kubacki, Budownictwo i czeladnikom, którzy w ramach
egzaminów praktycznych, wy-
Ogólne z Lubawki,
• Andrzej Halaś, kierownik warsztatów szkolnych Dofama Thies w Kamiennej Górze,
konywali prace remontowe w
budynku cechu oraz pracodawcom za partycypację w kosztach tego remontu. Gratulował
wszystkim obecnym czeladnikom, mistrzom, odznaczonym,
rzemieślnikom, pracodawcom
oraz życzył dalszych sukcesów
w życiu osobistym i w karierze
zawodowej.
Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości
w Kamiennej Górze
Dofama Thies Sp. z o.o. jest członkiem kamiennogórskiego cechu od 2013
roku. Spółka w ciągu ostatnich 3 lat zwiększyła trzykrotnie zatrudnienie
pracowników młodocianych i zainwestowała 100 tys. zł w rozbudowę warsztatów szkolnych. W tych warsztatach młodzież uczy się zawodu ślusarza i
operatora obrabiarek skrawających. Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską z wieloletnim stażem gwarantującą wysoką jakość szkolenia. Siedmioro z nich jest członkami komisji egzaminacyjnych w zawodach
ślusarz i operator obrabiarek skrawających.
6
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
zima 2014
BROWAR STU MOSTÓW
Wrocław będzie kontynuował tradycje browarnicze. Otwarcie Browaru Stu Mostów to okazja byśmy przypomnieli
mieszkańcom Wrocławia jak smakuje dobre piwo.
marzeniem. Mamy wszystko. Pokolenia ludzi tęsknią za prawdziwym rzemieślniczym
piwem. Mamy wielką tradycje, o której
musimy przypomnieć całej Polsce.
Browar Stu Mostów to założony po latach klasyczny browar
we Wrocławiu. W opinii wielu osób
to najładniejszy i najnowocześniejszy browar rzemieślniczy w Polsce.
- Chcemy pokazywać proces warzenia piwa i różnicę pomiedzy produkcją rzemieślniczą
a przemysłową – takie podejście
prezentują Arletta i Grzegorz Ziemian. Budując browar zadbali, by
stał się on miejscem spotkań. Jako
pierwszych zaprosili pracowników
browarów, których działalność
przerwała wojna, nacjonalizacja
albo globalizacja. Im pierwszym
zaprezentowano nową linię technologiczną i to oni odsłonili serce
instalacji, czyli warzelnię. W spotkaniu wziął udział prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we
Wrocławiu, która przyjęła patronat
nad całym przedsięwzięciem.
miejscem spotkania restauratorów,
kucharzy i producentów produktów
regionalnych.
- Największym grzechem
globalizacji nie jest przeciętny produkt, ale zabranie ludziom fascynacji
smakiem, niepowtarzalnych przeżyć i
słów opisujących smak piwa – mówi
Grzegorz Ziemian i zarazem dodaje - Kulturę piwa musimy odrodzić i
od 14. listopada 2014 r. na nikogo nie
będziemy się oglądać. Zrobimy to we
Wrocławiu. To jest naszym wspólnym
Browar powstał na ulicy Długosza
2, vis a vis zamkniętych 10 lat temu Browarów Piast. Zaprojektowany został tak,
by stać się miejscem edukacji.
Pub w browarze czynny jest w godzinach 16:00-24:00. Oferuje 10 różnych
rodzajów piwa. Stoliki i bar są zlokalizowane na antresoli, z której widać cały
proces produkcji. Ciąg technologiczny z
dwunaczyniową warzelnią, 6 tankami fermentacyjno-leżakowymi oraz 2 tankami
ciśnieniowymi, umieszczono na parterze
budynku.
Browar Stu Mostów zamierza
rocznie warzyć do 500 tysięcy litrów piwa
górnej fermentacji (typu ale). Piwa te mają
bogaty aromat i smak dzięki długiemu cyklowi produkcyjnemu, jakości składników
i podejściu, które my rzemieślnicy musimy promować. Piwo i Browar Stu Mostów
może być naszym silnym sojusznikiem.
red.
Browar gościł też przedstawicieli nowej fali polskich bro-
warów rzemieślniczych oraz duńskiego Mikkellera, który wyznacza
światowe trendy rzemieślnicze pod
względem jakości i oryginalności.
Browar Stu Mostów był ostatnio
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
zima 2014 7
ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia publiczne powinny przebiegać
zgodnie ze szczegółowo określoną w ustawie
procedurą. Istnieje kilka fundamentalnych zasad, które służą ochronie wykonawców. Te generalne reguły mają szeroki zasięg oddziaływania i obowiązują w całym postępowaniu o
udzielenie zamówienia, bez względu na rodzaj
zamówienia lub tryb jego udzielania.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2013.907) zwanej dalej pzp, naczelne
normy to uczciwa konkurencja, równe
traktowanie wykonawców oraz bezstronność i obiektywizm. Ich naruszenie stanowi najczęstszą przyczynę
odwołań wykonawców. Ustawa statuuje również zasady legalizmu, jawności, pisemności postępowania oraz
pierwszeństwa trybów przetargowych.
ZASADA UCZCIWEJ KONKURENCJI
(art. 7 ust. 1 pzp)
Uczciwa konkurencja jest
podstawą funkcjonowania przedsiębiorców w gospodarce rynkowej.
Na zamawiającym ciąży obowiązek
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji, a więc taki, który nie będzie eliminować z udziału lub
faworyzować w postępowaniu określonej grupy wykonawców. Naruszenie
zasady uczciwej konkurencji może wystąpić na każdym etapie postępowania i
wynikać z działań zamawiającego (np.
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, przedmiot zamówienia określony
w sposób mogący utrudniać uczciwą
konkurencję), jak również wykonawcy
(np. zawarcie w ofercie rażąco niskiej
8
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, zmowa przetargowa wykonawców). Czynem nieuczciwej konkurencji
jest także działanie sprzeczne z prawem
lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża
interesowi innego przedsiębiorcy bądź
klienta lub go narusza (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Ustawa wyraźnie wskazuje, że ograniczenie
konkurencji jest wyjątkiem od generalnej reguły i może mieć miejsce tylko w
przypadkach określonych przez prawo
zamówień publicznych. Zasada uczciwej konkurencji oznacza również, że
zamawiający jest obowiązany eliminować z postępowania wykonawców dopuszczających się względem siebie czynów nieuczciwej konkurencji poprzez
odrzucanie złożonych przez nich ofert.
ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA WYKONAWCÓW
(art. 7 ust. 1 pzp)
Zasada równego traktowania
wykonawców zabrania zamawiającemu
preferowania lub dyskryminacji któregokolwiek z wykonawców, gwarantuje wykonawcom równe szanse w dostępie do
informacji o zamówieniu i w uzyskaniu
zamówienia, przeciwdziała wykorzystywaniu pozycji monopolistycznych przez
któregokolwiek z wykonawców oraz
sprzyja racjonalnemu i efektywnemu
wydatkowaniu środków publicznych.
W praktyce oznacza ona, że zamawia-
zima 2014
§
§
§
Magdalena Kieszkowska
Radca Prawny
jący ma obowiązek ustalania jednakowych warunków i wymogów wobec
wszystkich wykonawców. Wymagania,
które zamawiający stawia przed ubiegającymi się o udzielenie zamówienia,
mogą być uzasadnione jedynie dążeniem do osiągnięcia efektu w postaci dobrze wykonanego zamówienia.
ZASADA BEZSTRONNOŚCI I
OBIEKTYWIZMU (art. 7 ust. 2 pzp)
Zgodnie z zasadą bezstronności i obiektywizmu, czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia, wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
Postępowanie powinno być prowa-
dzone w sposób przejrzysty. Dyrektywa
nakłada obowiązek, aby w postępowaniu
nie brały udziału osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonawcą. Zamawiający obowiązany jest wykluczyć takie
osoby z postępowania. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem
odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania, pisemne oświadczenie o braku
lub istnieniu okoliczności stanowiących
podstawę wyłączenia z postępowania.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy
wykonywali bezpośrednio czynności
związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu
technicznego, o którym mowa w art. 31a
ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, jeżeli
udział tych wykonawców w postępowaniu utrudnia uczciwą konkurencję. W
przypadku podjęcia czynności przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu
przez nią wiadomości o okolicznościach
skutkujących wyłączeniem, czynności
powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert
oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.
udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami prawa
zamówień publicznych. Przepis ten
zakazuje dokonywania zmian podmiotowych po stronie wykonawcy w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Zamówienie publiczne może być
udzielone bowiem wyłącznie dostawcy
lub wykonawcy, który został wybrany
na zasadach określonych w ustawie, a
więc takiemu oferentowi, który uczestniczył w jawnym przetargu i był poddany rygorom procedury przetargowej.
ZASADA
JAWNOŚCI
(art.
8
pzp)
publicznego. Ograniczeniem zasady
jawności jest - wyrażony w art. 8 ust.
3 - zakaz ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane.
ZASADA PISEMNOŚCI
(art. 9 pzp)
Ustawa wskazuje na obowiązek prowadzenia postępowania w formie pisemnej, co służy realizacji zasady
jawności postępowania i zachowaniu
jego przejrzystości. Od obowiązku zachowania formy pisemnej może zatem
zwalniać tylko szczególny przepis prawa
zamówień publicznych. Do zachowania
pisemności postępowania zobowiązany jest zamawiający, który sporządza
dokumentację oraz porozumiewa się z
wykonawcami w tej formie, ale też wykonawcy, którzy składają oświadczenia
i przekazują zawiadomienia zamawiającemu. Ustawodawca umożliwił istotne
ograniczenie zasady pisemności, pozostawiając decyzji zamawiającego prawo
do odstąpienia od formy pisemnej w
stosunku do wielu czynności w postępowaniu. Ustawa nie pozwala jednakże na
eliminowanie formy pisemnej przez zamawiającego, czyniąc ją zawsze dopuszczalną (chyba że zabrania tego ustawa).
Zasada jawności prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne oraz jawność umów, zawieranych w
ramach tego postępowania, gwarantują
przejrzystość prowadzonej przez zamawiającego procedury. Przepisy pzp oraz
aktów wykonawczych do niej, w szczególności rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 26 października 2010
r. w sprawie protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (Dz.
U. 223. 1458), wskazują na obowiązki
zamawiającego służące realizacji zasady
jawności. Do podstawowych regulacji z
tego zakresu zaliczyć należy przepisy o
ogłoszeniach, informowaniu wykonawców o czynnościach podejmowanych
ZASADA LEGALIZMU
w ramach postępowania, takich jak:
(art. 7 ust. 3 pzp)
wykluczenie wykonawców, odrzucenie
oferty, wybór oferty najkorzystniejszej,
Zgodnie z wyrażoną w art. 7 a także udostępnianiu protokołu z poust. 3 zasadą legalizmu, zamówienia stępowania o udzielenie zamówienia ZASADA PIERWSZEŃSTWA TRYBU PRZETARGOWEGO (art. 10 pzp)
Stan prawny na dzień 12 sierpnia 2014 r.
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U.2013.907),
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503),
3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. 2014.121),
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26
października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 223.1458).
Do zasad udzielania zamówień
ustawa zalicza zasadę stosowania jedynie trybów wymienionych w ustawie,
do których należą tryby podstawowe
przetargu nieograniczonego i ograniczonego, które zamawiający może zastosować w każdym przypadku, bez
zajścia szczególnych okoliczności dla
ich wyboru, oraz tryby pozostałe: negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki,
zapytania o cenę i licytacji elektronicznej, które mogą być stosowane jedynie
w przypadkach określonych w ustawie.
Magdalena Kieszkowska
Radca Prawny
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
zima 2014 9
MŁODZI ZAWODOWCY ZE ŚWIADECTWEM CZELADNICZYM
16 września 2014 roku do Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
przybyło 160 absolwentów rzemieślniczej nauki zawodu z terenu Wrocławia,
aby odebrać świadectwo czeladnika.
wództwa dolnośląskiego Lilla Jaroń, przewodnicząca Wojewódzkiej
Rady Zatrudnienia Agnieszka Piątkiewicz, przedstawiciele Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, Urzędu Miejskiego
Wrocławia, kierownictwo ZSZ nr 5
we Wrocławiu, zarząd Izby i przed
Tytuł ten młody człowiek
uzyskuje w wyniku pomyślnie zdanego egzaminu czeladniczego przed
komisją egzaminacyjną Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Młodzież najpierw zdawała egzamin praktyczny a następnie
egzamin teoretyczny, w formie pisemnej i ustnej. Najwięcej osób potwierdziło swoje kwalifikacje w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów
samochodowych, cukiernik, piekarz,
stolarz, blacharz czy murarz. Na sukces młodych zawodowców pracowali, oprócz samych zainteresowanych,
nauczyciele szkół zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu.
Na uroczystość przybyli znamienici
goście: wicewojewoda dolnośląski
Ewa Mańkowska, sekretarz woje-
10
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
zwłaszcza wśród ludzi młodych.
Wskazywali na szerokie możliwości
rozwoju, jakie stoją przed młodymi
ludźmi i perspektywy kariery zawodowej, przytaczając przykłady rzemieślników odnoszących sukcesy w
swojej branży, jak i w innych dziedzinach życia. Symbolicznej ceremonii mianowania na czeladnika dokonał wiceprezes Dolnośląskiej Izby
Rzemieślniczej we Wrocławiu Zygmunt Rzucidło w asyście Starszych
Cechów, przewodniczących komisji egzaminacyjnych oraz mistrzów
szkolących, nawiązując do dawnego
zwyczaju kończącego naukę ucznia
u mistrza, zwanego aktem wyzwolin.
Zorganizowanie tej uroczystości w tak godnym i okazałym
miejscu było możliwe dzięki przychylności i uprzejmości wiecewojewody Ewy Mańkowskiej, która wraz
z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty Beatą Pawłowicz oraz prezesem
Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej
we Wrocławiu Zbigniewem Ładzińskim sprawowali patronat nad tą uroczystością.
Uroczystości o podobnym
charakterze organizuje wiele Cechów na terenie Dolnego Śląska,
dając tym samym świadectwo poszanowania tradycji rzemieślniczych
i godności rzemieślnika.
Małgorzata Lucińska
stawiciele oraz kierownicy wrocławskich Cechów, przewodniczący
komisji egzaminacyjnych, a także
mistrzowie szkolący.
W wystąpieniach skierowanych do czeladników mówcy podkreślali znaczenie wykształcenia
zawodowego i tytułu czeladnika na
krajowym i europejskim rynku pracy w obliczu problemu bezrobocia,
zima 2014
ROZDANIE ŚWIADECTW W OLEŚNICY
Dnia 27 października 2014 roku
w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w
Oleśnicy odbyło się uroczyste wręczenie
świadectw czeladniczych. Organizatorem
spotkania był Cech Rzemiosł Różnych
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w
Oleśnicy.
Zaproszonych gości, mistrzów szkolących
oraz absolwentów przywitał starszego cechu Henryk Kruszelnicki. Wśród osób przemawiajacych do
uczniów przemawiał również gość honorowy, medalista mistrzostw olimpijskich i mistrzostw Europy, a
także dziesięciokrotny mistrz Polski w boksie Wojciech Bartnik. Opowiedział on o swoich osiągnięciach i porażkach, o ciężkiej pracy, dzięki której tak
wiele w życiu osiągnął. Po wystąpieniu pana Bartnika starszy cechu, w asyście swoich zastępców, w podziękowaniu za spotkanie z młodzieżą rzemieślniczą
i młodzieżą miasta Oleśnicy wręczył panu Bartnikowi kronikę cechu i medal jubileuszowy.
Za pracę z młodzieżą odznaczono także dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu Agatę
Szpiłyk oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Irenę
Lisikiewicz. Następnie starosta Oleśnicy Zbigniew Potyrała
oraz dyrektor Centrum Kultury i Wychowania OHP Jowita
Tomaszewska, złożyli podziękowania za pracę i organizację
Henrykowi Kruszelnickiemu. NIe zapomniano o tegorocznych absolwentach. W tym roku grono czeladników zasiliło:
21 mechaników pojazdów samochodowych, 14 fryzjerów,
9 tapicerów, 8 stolarzy, 4 piekarzy, 4 elektryków, 4 blacharzy samochodowych, 3 monterów instalacji i urządzeń sanitarnych, 2 cukierników, 2 elektromechaników pojazdów
samochodowych i 2 operatorów obrabiarek skrawających.
Osiągnięcia Wojciecha Bartnika:
W karierze amatorskiej
brązowy medal z Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie (1992)
brązowy medal Mistrzostw Europy w Vejle (1996)
dziesięć złotych medali Mistrzostw Polski
(1990 i od 1992 do 2000)
W karierze zawodowej
dwukrotny pas Międzynarodowego Mistrza Polski
pas federacji World Boxing Foundation w wersji „WBF International”
Jako pierwsi świadectwa otrzymali prymusi: Małgorzata
Chotnicka (fryzjer), Bartosz Łabowski (stolarz), Mateusz
Kuca (stolarz), Jakub Kubaszczyk (elektryk), Sebastian
Piątek (elektryk), Tomasz Monasterki (monter instalacji i
urządzeń sanitarnych) oraz Adrian Bielski (monter instalacji i urządzeń sanitarnych). Dokumenty potwierdzające
uzyskanie kwalifikacji zawodowych wręczali: Wojciech
Bartnik, starosta Oleśnicy Zbigniew Potyrała oraz burmistrz miasta Oleśnicy Jan Bronś.
Po wręczeniu dyplomów, w związku z kończącą się kadencją władz samorządowych, starszy cechu wręczył
kwiaty i podziękował burmistrzowi i staroście za wieloletnią dobrą współpracę.
Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Oleśnicy
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
zima 2014 11
Zespół Szkół Zawodowych nr 5
W Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu
odbyło się zaprzysiężenie uczniów pierwszych klas oraz
uroczyste ślubowanie wraz z wręczeniem nagród laureatom konkursu „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”.
26 września 2014 roku
był dniem szczególnym dla
uczniów pierwszych klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr
5 im. Jana Kilińskiego i Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego. Młodzież została oficjalnie
przyjęta do grona uczniów i
złożyła ślubowanie na sztandar.
Uczniowie obiecali dbać o dobre imię szkoły i kontynuować
jej chlubne tradycje. Przyrzekli
uczciwie i odpowiedzialnie wykonywać obowiązki szkolne,
a także dbać o piękno języka
ojczystego i kulturę osobistą.
Ponadto zobowiązali się okazywać szacunek nauczycielom i
pracownikom szkoły.
W
roku
szkolnym
2014/2015 uczniowie rozpoczęli naukę w trzynastu zawodach:
fryzjer, tapicer, stolarz, fotograf,
sprzedawca, cukiernik, piekarz,
mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz
samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych,
ślusarz, krawiec. Reprezentanci
zawodów rzemieślniczych zostali pasowani Szablą Kilińskie12
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
go na adeptów rzemiosła przez
prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Zbigniewa Ładzińskiego w asyście
starszych dolnośląskich Cechów.
Szabla Kilińskiego została wykonana w pracowni Stanisława Modelskiego i przekazana ZSZ Nr 5 we Wrocławiu
w uznaniu wybitnych zasług w
kształceniu i wychowaniu młodzieży rzemieślniczej oraz wieloletniej współpracy z organizacjami samorządu rzemieślniczego
we Wrocławiu. Zarząd Izby jest
przekonany, że szabla ta będzie
zawsze przypominać młodzieży
patrona szkoły Jana Kilińskiego postać wielkiego Polaka, gorącego patrioty, rzemieślnika-szewca i pułkownika insurekcji kościuszkowskiej z 24 marca 1794
roku. Życiorys patrona szkoły stał się
inspiracją dla kierownika praktyk Zofii Kaweckiej do zorganizowania I Ogólnopolskiego
Konkursu „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”. Po uroczystości ślubowania uczniów klas
pierwszych i pasowania na adeptów sztuki rzemieślniczej odbyło
się uroczyste wręczenie nagród
laureatom pierwszej edycji tego
konkursu.
Dyrekcja szkoły ma nadzieję, że
konkurs na stałe wpisze się w
szkolną tradycję, tak jak trwające
od dwudziestu lat Ogólnopolskie
Turnieje na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Cukiernik i Piekarz.
Lidia Nestoruk
zima 2014
XX FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO
TURNIEJU
NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE CUKIERNIK I PIEKARZ
Konkursodbedziesiewdniach13-15
kwietnia 2015 r. Ideą turnieju jest promocja zawoducukiernikaipiekarza,poszerzaniewiedzy
teoretycznej,doskonaleniezdolnościpraktycznychi
wymianadoświadczeń.Tematemprzewodnimturniejubędzie„EuropejskaStolicaKulturyWrocław
2016”.
Wlistopadzie2014r.odbyłsię1.etap
turnieju.Jegolaureaciwezmąudziałwetapiewojewódzkim,któryodbędziesięwstyczniu2015r.
Zwycięzcyetapówwojewódzkichrywalizować
będą w ogólnopolskim finale.
Organizatorzyponadtopragnąpoznaćdrogiżyciowelaureatówkonkursu.Zachęcamy
zwycięzcówpoprzednichedycjidokontaktuz
ZespołemSzkółZawodowychNr5weWrocławiu ul. J. Wł. Dawida 5 na email [email protected]
Projekt jest dofinansowany z udziałem instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ i ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
OSZCZĘDZAJ I CHROŃ ŚRODOWISKO
biorcach za korzystanie ze środowiska w
celach gospodarczych.
Zbiór dobrych praktyk opracowany
przez projektowy zespoł ekspertów obejmuje sześć branż: budowlaną, drzewną,
poligraficzną, motoryzacyjną (warsztaty
Problemy związane z ochroną środowiska dotykają przedsiębiorców na wielu
płaszczyznach. Prowadzący działalność
gospodarczą muszą sprostać wymaganiom obowiązującego prawa, co stanowi
poważne wyzwanie. Ale to tylko jeden z
aspektów sprawy – coraz częściej ochrona środowiska jest postrzegana także w
kategorii standardów jakości, instrumentu marketingu, bezpieczeństwa zdrowia,
społecznego wizerunku firmy i konkurencyjności. To wyzwania, przed którymi
stoi sektor MŚP, w tym przedsiębiorstwa
rzemieślnicze.
Propagowaniu i upowszechnianiu edukacji ekologicznej w rzemiośle służy
projekt realizowany przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska, Związek
Rzemiosła Polskiego oraz Stowarzyszenie TRANSFER pn. „Trzy kampanie
integrujące przedsiębiorstwa MŚP i ich
otoczenie w działaniach na rzecz środowiska” dofinansowanego z udziałem
instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ i ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszymi rezultatami
projektu jest publikacja książkowa wraz
z dobrymi praktykami, będące merytorycznym wsparciem dla rzemieślników,
zainteresowanych wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań środowiskowych
w swoich firmach.
Nowy podręcznik i dobre praktyki
Podręcznik „Edukacja ekologiczna dla
przedsiębiorstw rzemieślniczych” autorstwa Iwony Derdy i Iwony Wojciechowskiej stanowi zbiór najistotniejszych
informacji, obejmujących problematykę ochrony środowiska oraz formalnoprawnych obowiązków ewidencyjnych i
sprawozdawczych ciążących na przedsię-
samochodowe), spożywczą (piekarstwo,
cukiernictwo) i usługi osobiste (fryzjerstwo, kosmetyka). Pokazane sa również
przykłady rozwiązań proekologicznych
możliwych do zastosowania w firmach.
Redukcja zużycia wody – rączka prysznicowa z włącznikiem strumienia wody
w momencie użytkowania
Miejsce zastosowania: „Renesans Urody
Salon Fryzjerski” Marii Katscher w Poznaniu. Salon zajmuje powierzchnię 70
m2, posiada 8 stanowisk pracy, 2 myjnie,
zatrudnia 4 fryzjerów i 5 uczniów. Dziennie obsługuje 30 – 40 klientów. Dotychczas myjnie fryzjerskie były wyposażone
w dwie standardowe baterie prysznicowe, co skutkowało zużyciem dużej ilości
wody i jej marnowaniem podczas odkładania słuchawki prysznicowej „na
chwilę” bez wyłączania jej strumienia.
Przy zastosowaniu tradycyjnych baterii obliczono dzienne zużycie wody w
myjniach na 2880 l. Postanowiono ograniczyć marnotrawstwo wody i obniżyć
koszty poprzez zastąpienie istniejących
baterii prysznicowych rączkami prysznicowymi z włącznikiem strumienia wody.
Odłożenie rączki prysznicowej przez
pracownika automatycznie zatrzymuje
wypływ wody. Ponowne uruchomienie
wypływu wody jest możliwe przy przytrzymaniu włącznika w dolnej części
rączki. W wyniku zainstalowania rączek
prysznicowych z włącznikiem strumie-
nia wody średnie miesięczne zużycie
wody zmniejszyło się o 17% przy takim
samym poziomie świadczonych usług.
Przykłady rozwiązań proekologicznych
możliwych do zastosowania w firmach.
Obniżenie zużycia wody w zakładach
piekarsko-cukierniczych dzięki zastosowaniu zmywarki przemysłowej.
Firma, która wdrożyła proponowane
rozwiązanie działa w branży spożywczej, zatrudnia 15 pracowników i pracuje w systemie dwuzmianowym. Wyroby
cukiernicze stanowią 60% produkcji,
pozostała część to produkcja piekarska.
W zakładzie w ciągłym użyciu (obieg
tygodniowy) jest ok. 1000 koszy. Mycie koszy odbywa się dwa razy w tygodniu po 500 szt. i trwa 8 godzin. W
trakcie zmiany pracownik jest w stanie
umyć ok. 70 koszy na godzinę. Podczas
ręcznego cyklu mycia 500 koszy zakład
zużywa ok. 1620 l wody. W skali roku,
przy założeniu 50 tygodni pracy, zużycie wody do mycia koszy oszacowano
na poziomie 162000 l. W celu zmniejszenia zużycia wody i zaoszczędzenia
czasu pracy pracowników myjących
kosze podjęto decyzję zakupie zmywarki do koszy i drobnego sprzętu. Do
umycia 500 koszy w zmywarce potrzebnych jest 755 l wody, a czas zmywania wynosi 210 minut. W skali roku,
przy założeniu 50 tygodni pracy, zużycie wody na umycie koszy w zmywarce
wynosi 75500 l. W wyniku zastosowania zmywarki zużycie wody do mycia
koszy zmniejszyło się o 50% w porównaniu z tradycyjną metodą zmywania.
opr. Małgorzata Lucińska
Źródło: „Edukacja ekologiczna dla przedsiębiorstw rzemieślniczych” I. Derda, I. Wojciechowska, Warszawa 2014 r.
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
zima 2014 13
PROGRAM „ERASMUS” DLA MŁODYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW”
MOŻE BYĆ WŁAŚNIE DLA CIEBIE!
Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców pomaga przyszłym, europejskim przedsiębiorcom nabyć
umiejętności niezbędne do założenia lub prowadzenia własnej, dobrze prosperującej firmy w Europie.
Początkujący
przedsiębiorcy spotykają się i wymieniają wiedzą
oraz pomysłami na prowadzenie firmy
z doświadczonymi przedsiębiorcami, u
których przebywają i z którymi współpracują przez okres od 1 miesiąca do 6
miesięcy. Pobyt ten jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską.
Każdy początkujący przedsiębiorca czerpie korzyść z kształcenia w
miejscu pracy, w małym lub średnim
przedsiębiorstwie w innym państwie
uczestniczącym. Ułatwia to dobry start
w zakładaniu własnej firmy lub wzmocnieniu istniejącego już przedsiębiorstwa.
Korzyścią jest również dostęp do nowych rynków, współpraca międzynarodowa i potencjalne możliwości współpracy z partnerami z zagranicy.
Każdy przedsiębiorca przyjmujący może zastosować w swojej firmie
pomysły, chętnego do działania początkującego przedsiębiorcy. Początkujący
przedsiębiorca może posiadać umiejętności lub wiedzę, której nie ma doświadczony przedsiębiorca, stanowiąc
tym samym doskonałe uzupełnienie.
Większość przedsiębiorców przyjmujących tak ceni sobie to doświadczenie, że
decyduje się na przyjmowanie kolejnych
początkujących przedsiębiorców. Z całą
pewnością jest to współpraca, na której
zyskuje każdy. Obie strony mogą odkrywać nowe rynki europejskie, nowych
partnerów biznesowych i nowe sposoby
14
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
prowadzenia działalności.
Przedsiębiorcy w perspektywie
długofalowej czerpią korzyści z szerokiej sieci kontaktów i mogą zdecydować
się na kontynuowanie współpracy w
ramach długoterminowego partnerstwa
biznesowego (np. spółki joint-venture,
podwykonawstwo, stosunki wykonawca-dostawca, itp.).
Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” jest finansowany
przez Komisję Europejską i realizowany na terenie państw uczestniczących
za pośrednictwem lokalnych punktów
kontaktowych, odpowiedzialnych za
wspieranie przedsiębiorców (np. izby
gospodarcze, centra przedsiębiorczości,
inkubatory przedsiębiorczości itp.). Ich
działalność jest koordynowana na poziomie unijnym przez biuro wsparcia programu.
W programie może uczestniczyć początkujący przedsiębiorca, który poważnie myśli o założeniu własnej
działalności gospodarczej opartej na
wykonalnym biznes planie i prowadzi
działalność gospodarczą nie dłużej niż 3
lata. Przyszła działalność może być prowadzona w obrębie dowolnego sektora,
a wiek nie ma żadnego znaczenia.
Przedsiębiorca musi jednak:
- posiadać zezwolenie na pobyt stały w
jednym z państw uczestniczących
zima 2014
- mieć konkretny projekt lub pomysł na
firmę, odzwierciedlony w biznes planie,
- wykazywać motywację i chęć do
współpracy podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy z innego państwa uczestniczącego,
- być gotowym do pracy na rzecz rozwoju firmy przedsiębiorcy przyjmującego poprzez udostępnianie swoich umiejętności i kompetencji,
- wykazywać gotowość do poniesienia
części kosztów związanych z pobytem
za granicą, które nie zostaną objęte finansowaniem w ramach programu.
Przedsiębiorcą przyjmującym
w programie może być przedsiębiorca,
który:
- posiada zezwolenie na pobyt stały w
jednym z państw uczestniczących,
- prowadzi małe lub średnie przedsiębiorstwo, jest jego właścicielem lub osobą zaangażowaną w działalność MŚP na
poziomie zarządu,
- prowadzi działalność od kilku lat,
- jest chętny do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą z początkującym
przedsiębiorcą oraz do pełnienia roli
mentora.
Procedura składa się z
czterech następujących etapów:
1. Złożenie wniosku
Zarówno początkujący, jak
i doświadczeni przedsiębiorcy mogą
Sieć Enterprise Europe Network jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz
konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa
=przystąpić do uczestnictwa, składając
wniosek elektroniczny. Na tym etapie
konieczne będzie również nawiązanie
kontaktu z wybraną instytucją pośredniczącą. Wybrany lokalny punkt kontaktowy będzie odpowiadał za weryfikację
złożonego wniosku oraz, o ile zostaną
spełnione wszystkie wymagania, za
przyjęcie wniosku.
2. Nawiązanie kontaktu
Po przyjęciu wniosku przedsiębiorca uzyskuje dostęp do internetowej
bazy danych zawierającej informacje
o początkujących przedsiębiorcach i
przedsiębiorcach przyjmujących, biorących udział w programie. Aby znaleźć
odpowiedniego partnera wymiany, należy wskazać w bazie danych do 5 propozycji. Zadaniem lokalnego punktu kontaktowego będzie ułatwienie nawiązania
kontaktu pomiędzy przedsiębiorcami i
udzielenie pomocy przy poszukiwaniu
partnera wymiany.
3. Zobowiązanie i przygotowania
Zaangażowane strony (tj.
przedsiębiorca początkujący, przedsiębiorca przyjmujący oraz ich lokalne
punkty kontaktowe) spisują „Zobowiązanie na rzecz jakości”, składające się z
opisu pracy/projektu kształcenia, zadań,
obowiązków, działań, warunków finansowania i prawnych następstw wymiany.
Lokalne punkty kontaktowe organizują
również szkolenia, które mają przygotować początkujących przedsiębiorców do
wymiany.
4. Etap wdrożenia
Przedsiębiorca realizuje wymianę podczas jednego lub kilku pobytów w zależności od własnych potrzeb
i jest następnie proszony o wypełnienie
formularza oceny. Właściwe lokalne
punkty kontaktowe będą monitorować
jakość działań i dokonywać oceny wyników.
Programem na poziomie lokalnym
zarządzają organizacje pośredniczące, takie jak izby gospodarcze, centra
przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości i inne organizacje wspierające przedsiębiorczość oraz zaangażowane
już w promowanie przedsiębiorczości na
poziomie europejskim, krajowym lub
lokalnym. Pełnią one rolę lokalnych
punktów kontaktowych i są odpowiedzialne za wspieranie owocnych relacji
między początkującymi przedsiębiorcami a przedsiębiorcami przyjmującymi. W tym celu promują one program,
udzielają informacji, zatwierdzają wnioski, ułatwiają kontakty, podejmują zobowiązania i wspierają przedsiębiorcę
początkującego podczas pobytu u przedsiębiorcy przyjmującego. Ponieważ
początkujący przedsiębiorca i przedsiębiorca przyjmujący muszą być z różnych
państw, każdy stosunek współpracy pomiędzy nimi wymaga zaangażowania
dwóch instytucji pośredniczących (jedna
będąca punktem kontaktowym dla początkującego przedsiębiorcy, a druga dla
przedsiębiorcy przyjmującego).
W programie przewidziane jest
finansowe wsparcie dla początkującego przedsiębiorcy, które służy pokryciu
kosztów podróży i kosztów utrzymania
podczas pobytu. Grant wypłacany jest
przez lokalny punkt kontaktowy wskazany przez początkującego przedsiębiorcę (podczas rejestracji internetowej).
Wysokość wsparcia finansowego jest
obliczana na podstawie stawki miesięcznej i odzwierciedla ogólne koszty utrzymania w państwie pobytu.
Przyszły przedsiębiorca,
uczestniczący w programie ma
dostęp do wielu korzyści:
- zdobycie wiedzy z pierwszej ręki na
temat początków prowadzenia działalności i zagadnień takich jak: marketing/
sprzedaż, księgowość, relacje z klientami, finansowanie itp. oraz możliwość
udoskonalenia swojego biznes planu,
budowanie pewności siebie i
zdobywanie umiejętności z zakresu wiedzy sektorowej, wiedzy specjalistycznej, wiedzy technicznej i
umiejętności z zakresu zarządzania,
- budowanie sieci kontaktów i silnych
relacji, które mogą być przydatne w
przyszłości w związku z wzajemnymi konsultacjami, polecaniem się firmom zewnętrznym lub poszukiwaniem
partnerów biznesowych za granicą,
uzyskanie wglądu w inne wzorce
kulturowe i organizacyjne oraz sposoby
funkcjonowania firm w innym państwie
uczestniczącym,
- uzyskanie wglądu w środowisko biznesowe innego państwa uczestniczącego;
- doskonalenie umiejętności językowych.
Przedsiębiorca
przyjmujący
uczestniczący w programie czerpie korzyści uzyskując możliwość:
- pracy z energicznym i zmotywowanym początkującym przedsiębiorcą,
który może przyczynić się do rozwoju
firmy, wnosząc innowacyjne pomysły,
nową wiedzę i umiejętności,
- nabycia specjalistycznej wiedzy, którą dysponuje początkujący przedsiębiorca, a której nie ma przedsiębiorca przyjmujący,
- pełnienia roli trenera i mentora,
- zdobywania wiedzy na temat zagranicznych rynków, rozszerzania możliwości biznesowych i angażowania się w
działania międzynarodowe,
- budowania sieci kontaktów i silnych
relacji, które mogą być przydatne w
przyszłości do wzajemnych konsultacji,
udzielania referencji i poszukiwania zagranicznych partnerów;
doskonalenia umiejętności językowych.
Źródło i więcej informacji:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
Barbara Buryta
Enteprise Europe Network
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
zima 2014 15
Współrganizatorem konkursu był Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Oleśnicy oraz
Paweł Leszczyłowski – właściciel
Salonu Fryzjerskiego FRYZ w
Oleśnicy.
Jedenaście uczestniczek
walczyło w dwóch konkurencjach
„Afryka dzika” oraz „Kids crazy
hair”.
Kluczowymi kryteriami
oceny fryzjerskich zmagań była
kreatywność oraz nowatorstwo.
Profesjonalne jury bacznie przyglądało się precyzji wykonania
fryzur. W jego skład weszli przewodnicząca Julita Sikorska oraz
Beata Pałczyńska-Czop, Beata
Krzemińska i Dariusz Fronia.
Jurorzy to wieloletni członkowie
lub przewodniczący komisji egza-
2 sierpnia 2014 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w
Oleśnicy odbyła się 8. edycja Oleśnickiego Konkursu Fryzjerskiego „Kreator”.
KONKURS KREATOR
Kasina. Nagrodzone fryzjerki
otrzymały puchary i kosmetyki, a
zwyciężczynie dodatkowo przechodnie statuetki.
Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w
Oleśnicy
minacyjnych w zawodzie fryzjer
przy Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu.
Konkurs
poprowadzili
również egzaminatorzy w zawodzie fryzjer: Dorota Kogut i Paweł Leszczyłowski, a wyróżnienia wręczali m.in. starszy cechu
Henryk Kruszelnicki, burmistrz
Oleśnicy Jan Bronś, starosta Zbigniew Potyrała i wójt Marcin
16
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
Osoby nagrodzone w konkurencji :
„Afryka dzika”
I miejsce – Joanna Brodnicka
II miejsce – Ewelina Różowska
III miejsce – Adrianna Mędrzycka
„Kids crazy hair”
I miejsce - Małgorzata Chotnicka
II miejsce – Paulina Mondzelewska
III miejsce - Agata Andrzejkowicz
zima 2014
OGŁOSZENIE
Sprzedam
Sprzedam dom w MIRKOWIE
(kołoWrocławia o powierzchni
mieszkalnej 210 m2 + warsztat 50
m2. Stan techniczny bardzo dobry.
Atrakcyjna cena.
Kontakt tel. + 48 664 649 284
[email protected]
Młodzi budowlańcy
na szkoleniu w Europie
W ramach tego przedsięwzięcia 50 uczestników projektu,
podzielonych na 5 grup, wyjechało na 3-tygodniowe staże do
Niemiec. Praktyka odbyła się w
zawodach murarz, ślusarz, stolarz, monter urządzeń i instalacji
sanitarnej oraz elektryk. Rekrutacja obejmowała uczniów szkół
zawodowych z całego Dolnego
Śląska w wieku od 16 do 20 lat.
Partnerami projektu byli: Mobilitätsberatung
Handwerkskammer Potsdam Zentrum für
Gewerbeförderung Götz z Poczdamu oraz Institut für lebenslanges Lernen der FORTIS-FAKULTAS Bildungsgesellschaft
mbH z Chemnitz.
Sprawna realizacja projektu wymagała od wszystkich
partnerów dużego zaangażowania. Odbyło się wiele wizyt studyjnych, podczas których zostały
dopracowane szczegóły współpracy, tj. odpowiedzialność za
powierzone zadania w projekcie, zawarcie umów, omówienie
szczegółów stażu, opracowanie
„Bardzo miło będę wspominać
ten wyjazd. To wspaniałe doświadczenie. Zdobyłem, nowe
umiejętności i poznałem nową
kulturę”.
W Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu zakończył
się pierwszy projekt stażowy „Młodzi budowlańcy na szkoleniu w
Europie” realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci
będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie.
programu stażu itd.
Przed wyjazdem na staże uczniowie w ramach projektu
uczestniczyli w przygotowaniu
językowym, pedagogicznym, kulturowym w wymiarze 76 godzin
na każdą grupę. Uczniowie zostali
wyposażeni w niezbędne pomoce
„Staż był dla mnie cennym doświadczeniem. Ułatwił mi w znacznym stopniu
naukę języka obcego oraz poznanie
kraju naszych sąsiadów. Mam nadzieję, że dzięki dokumentowi Europass
Mobilność również znalezienie pracy
stanie się o wiele łatwiejsze.”
MATEUSZ
„Nauczyłem się języka w stop-
niu komunikatywnym, podszkoliłem się w wybranym zawodzie
oraz poznałem nowe metody
budowania”
TOMEK
ze środków projektu. Dla uczestników stażu przygotowano polsko-angielskie Certyfikaty Europass Mobilność, potwierdzające
poziom wiedzy, umiejętności i
zdobytych za granicą kwalifikacji. Uzyskany certyfikat przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów szkoły na rynku pracy
w określonej branży w Polsce, jak
i w krajach Unii Europejskiej.
KAMIL
Anna Smardzewska
Cech Rzemiosł Budowlanych
dydaktyczne oraz pomocne materiały. Cech zapewnił uczniom
podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe na czas stażu oraz opiekę.
Wszystko to zostało sfinansowane
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
zima 2014 17
MSZA W INTENCJI RZEMIEŚLNIKÓW
W niedzielę 26 października
2014 roku o godzinie 18:00 w kościele
św. Jadwigi Śląskiej została odprawiona msza święta w intencji rzemieślników Ziemi Złotoryjskiej. Podczas
mszy starszy cechu Andrzej Piekut
wygłosił krótką mowę, w której podziękował wszystkim rzemieślnikom
oraz wiernym za przybycie i poprosił
o wspólną modlitwę. Rzemieślnicy w
darze ofiarowali krzyż franciszkański
wykonany z drewna. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: wójt gminy Złotoryja
Maria Leśna, starosta powiatu złotoryjskiego Ryszard Raszkiewicz, bur-
wiali o roli Cechu Rzemiosł Różnych w
Złotoryi oraz o dalszych planach działania i współpracy.
Cech Rzemiosł Różnych
w Złotoryi
mistrz miasta Złotoryi Ireneusz Żurawski.
Po nabożeńśtwie rzemieślnicy
spotkali się w sali katechetycznej, którą
udostępnił ojciec Bogdan Koczor - proboszcz parafii. Podczas spotkania rzemieślnicy oraz zaproszeni goście rozma-
ODCHODZĄ LUDZIE GINĄ ZAWODY
W mijającym roku przyszło
nam pożegnać trzech znakomitych
mistrzów zawodu.
Wiesław
Ciesiołkiewicz
(1931-2014) należał do Cechu Rzemiosł Skórzanych 56 lat. Sprawował
w nim funkcję m.in. sztandarowego
cechu. Za zasługi dla rzemiosła został
doceniony i nagrodzony wielokrotnie.
Otrzymał Dolnośląską Odznakę Rzemiosła (1989), Honorową Odznakę
Rzemiosła (1990), brązowy i srebrny
medal im. Jana Kilińskiego.
Pożegnaliśmy też Antoniego Słupianka (1926-2014), kaletnika urodzonego w Jaworze. W Cechu
Rzemiosł Skórzanych we Wrocławiu
18
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
pełnił przez wiele lat funkcję podstarszego, a później starszego cechu. Był
inicjatorem i pomysłodawcą insygniów
cechu: sztandaru i świątecznych strojów
wizerunkowych. Dzięki niemu powstała
pierwsza kronika cechowa. Jego praca w
rozwój rzemiosła została zauważona, za
co otrzymał wiele odznaczeń: Dolnośląską. Odznakę Rzemiosła (1960),
Honorową Odznakę Rzemiosła (1962),
Brązowy Krzyż Zasługi (1971) oraz
Srebrny Krzyż Zasługi (1976). W 1983
roku Antoni Słupianek został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Odszedł od nas również Stanisław Górniak (1932-2014). Do Wrocławia przyjechał w maju 1948 roku i
zima 2014
pracował w wielu zakładach szewskich.
Do Cechu Rzemiosł Skórzanych wstąpił
w 1956 roku. Przez wiele lat zajmował
się edukacją młodzieży, a od 1985 roku
sprawował funkcje przewodniczącego
komisji egzaminacyjnej w Dolnośląskiej
Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu.
Był skarbnikiem zarządu cechu w latach
1962-1965. Udzielał się również społecznie w Spółdzielni Skórzanej i Włókienniczej aż do jej likwidacji, a następnie pełnił funkcję radcy Izby w trzech
kolejnych kadencjach.
Na zawsze pozostaną wśród
nas i w naszej pamięci. Będą dla nas
przykładem do naśladowania w pracy i
w życiu, jako wzór niezwykłego kunsztu
i rzetelności.
red.
NAJLEPSI NAUCZYCIELE NAGRODZENI
Galę poprowadzili rzecznik
prasowy powiatu bolesławieckiego
Katarzyna Biegasiewicz oraz rzemieślnik cechu Przemysław Kotowicz. „Praca nauczyciela to niezwykle odpowiedzialne zadanie. To Wy
mistrzowie nauki zawodu, poprzez
wytężoną pracę, pozwalacie młodzieży poznawać arkana kunsztu
rzemiosła. To Wy uczycie, jak budować świat dla innych” – tymi słowami zwrócili się prowadzący galę do
obecnych na sali nauczycieli zawodu.
Na uroczystość przybyło
około 200 osób. Swoją obecnością
galę zaszczycili: prezes Związku
Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik,
wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Zygmunt
Rzucidło, marszałek województwa
dolnośląskiego Cezary Przybylski,
starosta bolesławiecki Dariusz Kwaśniewski, przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego Karol Stasik,
wicestarosta bolesławiecki Stanisław
Chwojnicki, kierownik Oddziału
Państwowej Inspekcji Pracy w Jeleniej Górze Mirosław Kocuba, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bolesławiec Janina Piestrak-Babijczuk,
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Alicja Krzyszczak, komendant OHP w Bolesławcu
Nina Rusin, dyrektorzy szkół, kierownicy praktycznej nauki zawodu i
wielu innych znakomitych gości.
Do prestiżowej nagrody
„Najlepszego Nauczyciela Zawodu 2014 r.” zostało nominowanych
12 rzemieślników: Dorota Mrozek
(fryzjer), Helena Kozioł (kucharz),
Małgorzata Kowalska (sprzedawca),
Wioletta Sobko-Złotek
(fryzjer), Bożena Mucha i Halina Pieniądz (sprzedawca), Grażyna
Matczak (kucharz), Adam Bednarczuk (zawody budowlane), Wiesław
Burłak (monter instalacji sanitarnych), Krzysztof Bednarz (monter instalacji sanitarnych), Tomasz Chuchro
(mechanik pojazdów samochodowych), Przemysław Kotowicz (zawody budowlane) i Andrzej Laudański
(cukiernik). Do nagrody nominowali
swoich nauczycieli praktycznej nauki zawodu uczniowie szkół zawodowych, w których były przeprowadzane ankiety.
Wszyscy nominowani otrzymali listy
gratulacyjne i upominki ceramiczne wykonane w Zakładzie Ceramiki
„KALICH” w Bolesławcu. Poziom
konkursu był wyrównany, w związku
z czym komisja miała trudność z dokonaniem wyboru tych najlepszych i
postanowiła nie przyznawać miejsca
trzeciego tylko dwa równorzędne drugie.
Najlepszym
Nauczycielem Zawodu 2014 roku została Grażyna Matczak. II miejsce otrzymali: Halina Pieniądz i
Bożena Mucha orazAdam Bednarczuk.
Podczas gali zostali odznaczeni zasłużeni nauczyciele zawodu.
Platynową odznakę „Za szkolenie
uczniów w rzemiośle” otrzymał Stanisław Brzozowski. Złotą odznakę
otrzymali: Zdzisław Klityński, Jan
Stawiany i Piotr Gąsiorowski. Srebrną odznakę „Za szkolenie uczniów
w rzemiośle” otrzymali: Irena Gesner, Andrzej Laudański, Przemysław Kotowicz oraz Józef Światek.
25 październik a 2 0 1 4 ro k u w Te a t r z e
Starym w Bolesławcu
odbyła się gala wręczenia nagród w VIII już
edycji konkursu „Najlepszy Nauczyciel Zaw o d u ” o rg a n i z o w a n e g o
p r z e z S t a ro s t w o P o w i a towe w Bolesławcu i
Cech Rzemiosł Różnych
i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu.
cechu Marzena Kruk w imieniu
zarządu wręczyła podziękowania
rzemieślnikom, którzy mimo licznych obowiazków znajdują czas i
angażują się w prace na rzecz poprawy wizerunku cechu. Podziękowania otrzymali: Krystyna Mielnik, Kamila Lubczyńska, Czesława
Danielewicz, Marta Dolik, Bolesław Buryło, Antoni Pawlikowski,
Lech Stępień, Czesław Pawlikowski, Antoni Makowski, Adolf Stupiec, Karol Kowalski oraz Józef
Głowacz.
Gala wręczenia nagród
zbiegła się z obchodami Dnia Mistrza. Wszyscy obecni rzemieślnicy otrzymali kwiaty i życzenia.
Uroczystość uświetniły występy
artystyczne młodzieży z Zespołu
Szkół Handlowych i Usługowych
w Bolesławcu.
Urszula Róg
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
zima 2014 19
Rezolucja pod hasłem: „Wesprzeć rzemiosło.
Wykorzystać szanse Europy na przyszłoś”
została podpisana przez Izbę Rzemieślniczą
w Dreźnie, Regionalną Izbę Rzemieślniczą
l’lle-de France, Izbę Rzemieślniczą Val de
Marne, Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we
Wrocławiu, Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, oraz Okręgową Izbę Gospodarczą w
Děčínie.
Podczas spotkania reprezentantów rzemiosła europejskich izb
rzemieslniczych spisano wspólne
postulaty, które zostana przekazane Parlamentu Europejskiego.
Wszystkie izby reprezentują
wspólne interesy ponad 221 000
zrzeszonych przedsiębiorstw, 670
000 zatrudnionych oraz 39 000
uczniów. Organizacje te są głosem
rzemiosła w swoich regionach
i angażują się aktywnie w sprawy
swoich członków na płaszczyźnie
regionalnej, krajowej i europejskiej.
EUROPEJSKA
EUROPEJSKA
REZOLUCJA
REZOLUCJA
W oparciu o poruszone kwestie organizacje partnerstwa dla rzemiosła
wysuwają następujące postulaty:
utrzymując wzrost, przyczyniając się
tym samym do wzrostu jakości życia
obywateli.
W obliczu politycznych, gospodarczych i społecznych wyzwań, wynikających z zainstniałego w strefie
euro kryzysu długu publicznego, sygnatariusze niniejszej Rezolucji opowiadają się zdecydowanie za Unią
Europejską dążącą do osiągnięcia
jednolitego wzrostu i wyrównanego poziomu życia oraz wyznającą
wspólne wartości. Niżej podpisani
Przedstawiciele partnerstwa dla rzemiosła z Niemiec, Francji, Polski i
Czech kierują się ideałami Wspólnoty Europejskiej, która od dziesięcioleci dąży do osiągnięcia pokoju, wolności i dobrobytu i która w zakresie
globalnym nie ma sobie równych.
Jest to znakomity przykład
silnego, transregionalnego partnerstwa, rzeczywistego, europejskiego porozumienia i transgranicznej
współpracy europejskich rzemieślników. Dla dobra rzemiosła organizacje gospodarcze pragną Europy, która stawi czoło globalnej rywalizacji,
dając szanse kształcenia i zatrudnienia, wspierając badania i rozwój, stymulując inwestycje i innowacje oraz
wspierają rozsądne pod względem
gospodarczym i socjalnym działania oraz inicjatywy prowadzące do inteligentnego, trwałego i
jednoczącego wzrostu w Europie.
Ponadto
sygnatariusze
niniejszej Rezolucji opowiadają
się za utrzymaniem zasady subsydiarności, praktyką gospodarczej
samorządności, a także za wzmocnieniem wewnątrzregionalej odpowiedzialności w Europie.
20
zima 2014
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
1. Silna Europa pod znakiem międzynarodowej współpracy i wewnątrzregionalnej odpowiedzialności
2. Wsparcie dualnego systemu nauczania jako gwaranta pełnej szans
drogi kształcenia
3. Wspieranie gospodarki przedsiębiorstw średniej wielkości jako jednostki napędzającej wzrost i przyczyniającej się do poprawy jakości
życia w Europie
Z perspektywy rzemiosła
możliwe jest to tylko, jeśli europejskie ustawy tworzone będą z
uwzględnieniem potrzeb klasy średniej, a małe i średnie przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do dużych
koncernów, nie będą się musiały
obawiać intensyfikacji zadań administracyjnych. Zgodnie z powyższym,
sygnatariusze niniejszej rezolucji
opowiadają się za konsekwentnym i
zdecydowanym zredukowaniem europejskich aktów prawnych.
Drezno, 21 listopada 2014
opr. Agnieszka Bomersbach
W sali zaproszonych
było ponad 2 tys. gości, którzy na stojąco oklaskiwali tegorocznych mistrzów. Łącznie przybyło odebrać dyplom
mistrzowski 407 uczniów w
tym 51 kobiet.
Dziecięciu
wyróżnionych
zaproszono na scenę, na której otrzymali dyplom oraz
bukiet kwiatów. Najlepszy z
mistrzów wygłosił przemówienie, w którym podkreślał
jak bardzo jest dumy z tego,
że jest mistrzem rzemiosła.
Podczas uroczystości
swoje przemówienie wygłosił prezydent Gauck. Podkreślał, jak ważna jest odpowiedzialność zawodowa
młodych rzemieślników i jak
ważne jest ich uczestnictwo
w tworzeniu struktur zawodowchy i społecznych.
Gaucke zaznaczył, że system
dualnego kształcenia powinien być wiodącym w systemie edukacyjnym, ponieważ
się sprawdza i pozwala na
efektywniejsze kształcenie
kolejnych pokoleń.
- Siła, ambicja i dokładność
to pewny sukces, jeśli rozwija się potencjał osobisty a
tym samym potencjał swoje-
Podczas obchodów tegorocznego Dnia Mistrza w Dreźnie
gościem specjalnym był prezydent Joachim Gauck.
ŚWIĘTO
MISTRZA
go kraju – przekonywał prezydent.
Dr Jörg Dittrich - prezes Drezdeńskiej Izby Rzemieślniczej - stwierdził, że
uznanie kwalifikacji zawodowych jest istotnym czynnikiem kształtującym wzorzec w dualnym kształceniu
zawodowym. Każdy młody
rzemieślnik musi się zmierzyć z nowymi technologiami i kształcić w wielu nowych dziedzinach. Zdobycie
zawodu rzemieślniczego, to
początek ścieżki zawodowej,
a nie jej koniec.
Agnieszka Bomersbach
Nowiny Rzemieślnicze
To jest
miejsce
na
Twoją
reklamę
nr 27
zima 2014 21
LIPSK - CENTRUM SZKOLENIA
I ROZDANIE NAGRÓD
Delegacja Dolnośląskiej Izby
Rzemieślniczej we Wrocławiu odwiedziła zaprzyjaźnioną Izbę w Lipsku.
Podczas gościnnej wizyty gospodarze
prezentowali swoje centrum kształcenia. W pełni wyposażone pracownie
zostały sfinansowane ze środków unijnych.
propozycje zawodowe dla rzemieślników.
Targi Rzemieślnicze w Lipsku cieszą się wielkim zainteresowaniem w Niemczech. Nawet strajk kolei nie był w stanie
odstraszyć pasjonatów tej imprezy.
Agnieszka Bomersbach
Podczas Targów Lipskich odbywało się też podsumowanie konkursu
na najlepszą pracę w dziedzinie ochrony zabytków.
Izba w Lipsku ma ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu prac
restauratorskich i renowacyjnych.
Otrzymanie nagrody w tym konkursie
niesie ze sobą wielki zaszczyt i kolejne
22
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
zima 2014
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.
PROMOCJA PORADNIKA
Ostatnim etapem realizacji projektu „Kariera bez granic” jest promocja poradnika i
orientacja zawodowa w gimnazjach.
Początkujący
cy spotykają się i
wiedzą oraz poprowadzenie firmy
czonymi
przedu których przebyrymi współpracuod 1 miesiąca do
Pobyt ten jest
nansowany przez
ropejską.
przedsiębior- pełnienie. Większość przedsiębiorców
w y m i e n i a j ą przyjmujących jest zadowolona z taBiuro projektu:
mysłami
na kiej wymiany. Z całą pewnością jest to
z
doświad- współpraca, na której zyskuje każdy.
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza
siębiorcami, Obie strony mogą odkrywać nowe rynwe Wrocławiu
wają i z któ- ki europejskie, nowych partnerów bizWrocław,
Pl. Solny 13, pok. 51
ją przez okres nesowych i nowe sposoby prowadzenia
tel.
71
344
86 91 wew. 14 i 29
6 miesięcy. działalności. Tworza sieci kontaktów i
e-mail: [email protected]
częściowo fi- mogą zdecydować się na kontynuowaKomisję Eu- nie współpracy w ramach długoterminowego partnerstwa biznesowego (np.
spółki joint-venture, podwykonawstwo,
Ułatwia
to dobry start stosunki wykonawca-dostawca, itp.).
w zakładaniu własnej
firmy Program „Erasmus dla młolub wzmocnieniu
istniejącego dych przedsiębiorców” jest finansowany
już przedsiębiorstwa. Korzy- przez Komisję Europejską i realizowaścią jest dostęp
do nowych ny na terenie państw uczestniczących
rynków, współpraca mię- za pośrednictwem lokalnych punktów
dzynarod o w a kontaktowych, odpowiedzialnych za
i powspieranie przedsiębiorców (np. izby
gospodarcze, centra przedsiębiorczości,
inkubatory przedsiębiorczości itp.).
Ich działalność jest koordynowana
na poziomie unijnym przez biuro
W ramach projektu poprojektu. Na promocję książwsparcia
programu. prezentację,
wstała publikacja pt. „Transgraki przygotowała
programie
może
niczna Orientacja Zawodowa
która jestWdostępna
na stronie
uczestniczyć
początkujący
– polsko-niemiecki poradnik
projektu. W spotkaniach
wzięprzedsiębiorca,
który poważnie
dla nauczycieli”. Opracowali udział pracownicy
zespołu
nie umożliwia nauczycielom i
projektowego
i własnej
przedstawimyśli o założeniu
dziauczniom poznanie i przygotociele
dolnośląskich
łalności gospodarczej cechów,
opartej
wanie się do podjęcia decyzji
którzy
opowiedzieli
młodzieży
na
wykonalnym
biznes
planie i
związanej z wyborem ścieżki
jak wygląda ścieżka kariery, gdy
prowadzi działalność gospodarczą
kształcenia zawodowego. Każdy
wybierze się zawód rzemieślniczy.
nie dłużej niż 3 lata. Przyszła dziazawarty w nim pomysł przybliży naSpotkania w gimnazjach potwierdziły
łalność
możetransgranicznej
być prowadzona
w obuczycielowi i uczniowi niezbędną wiesens
realizacji
orientacji
rębie dowolnego
sektora,
a wiek nie ma
dzę w obszarze transgranicznej orientacji
zawodowej.
Uczniowie
z zainteresowaniem
tencjaln e żadnego
znaczenia.
zawodowej (TOZ). Poradnik zawiera podstawowysłuchali
informacji
dotyczących wyboru zawowe informacje o kształceniu zawodowym,
branżach stradu izpoznali
wspomagające
takispełnić
wybór. przedsięNauczymożliwości
współpracy
partne-metody
Kryteria,
jakie musi
tegicznych oraz wymaganych umiejętnościach
i
kompeciele,
jak
również
doradcy
zawo
dowi,
bardzo
dobrze
rami z zagranicy.
biorca:
tencjach kluczowych w Euroregionie Nysa.
We wrześniu
ocenili
zawartość
poradnika
i zapewniali,
będą
Każdy przedsiębiorca
przyjmu- posiadać
zezwolenie
na pobytżestały
w
2014 roku odbyła się prezentacja i promocja poradnika.
korzystali
z
zaproponowanych
w
nim
rozwiązań
i
jący może zastosować w swojej firmie jednym z państw uczestniczących
Został on wysłany do polskich gimnazjów oraz niemiecpomysłów.Wersja elektroniczna publikacji jest dopomysły chętnego do działania począt- - mieć konkretny projekt lub pomysł na
kich szkół średnich euroregionu. W kilku gimnazjach
stępna na stronie internetowej projektu www.kariekującegorzemieślprzedsiębiorcy., rabezgranic.pl.
który może firmę, odzwierciedlony w biznes planie,
odbyła się promocja poradnika oraz zawodów
posiadaćpoprowaumiejętności lub wiedzę, której - wykazywać motywację i chęć do
niczych. Spotkania dla uczniów i nauczycieli
ma doświadczony przedsiębiorca, współpracy Agnieszka
podczas pobytu
u doświaddziła Ewa Miłuch-Szewczyk – ekspertniei współautorka
Wieciołkowska
publikacji. Koordynowała wszystkie działania
w
ramach
stanowiąc tym samym doskonałe uzu- czonego przedsiębiorcy z innego pań-
Nowiny Rzemieślnicze
nr 27
zima 2014 23
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza We Wrocławiu
organizuje:
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
CEL: zdobycie uprawnień pedagogicznych instruktora praktycznej nauki zawodu
ADRESACI: pracodawcy zamierzający zatrudniać pracowników młodocianych w celu nauki zawodu
CEL SZKOLENIA:
MIEJSCE SZKOLENIA:
marzec 2015
Dolnośląska Izba
Rzemieślnicza we
Wrocławiu
KOSZT SZKOLENIA
945 zł/osoba
(możliwe raty)
PROFIL WYKŁADOWCÓW:
kadra Uniwersytetu
wrocławskiego oraz Ośrodka
Szkolenia Państwowej
Inspekcji Pracy
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w kursie przez zgłoszenie telefoniczne lub osobiste. Warunkiem przystąpienia do kursu pedagogicznego jest posiadanie kwalifikacji zawodowych.
ZAPRASZAMY
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu
50-061 Wrocław, Plac Solny 13
tel. 71 344-86-91, fax. 71 343-38-32
www.izba.wroc.pl; email: [email protected]
rachunek bankowy:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie II oddział Wrocław
23 1930 1190 2013 1300 0185 0002
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza
we Wrocławiu

Podobne dokumenty