KATALOG GŁÓWNY - pełna oferta produkcyjna

Komentarze

Transkrypt

KATALOG GŁÓWNY - pełna oferta produkcyjna
Machinery and equipment for the food industry
Maschinen und Geräte für die Lebensmittelindustrie
MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Machinery and equipment for the food industry
Maschinen und Geräte für die Lebensmittelindustrie
Początki firmy sięgają roku 1952. Nazwę „UNIMASZ” zakład przyjął w 1989r. Obecnie działa jako spółka prawa handlowego
i zatrudnia ok. 160 osób. Zakład wykonuje urządzenia technologiczne mające zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. W zakresie urządzeń
do przemysłu spożywczego możemy dostarczyć zarówno pojedyncze maszyny, jak i kompletne linie wraz z wyposażeniem towarzyszącym. Nasze
wyroby eksportujemy m.in. do: Danii, Niemiec, Holandii, Anglii, Ukrainy, Rosji oraz na Litwę i Łotwę. Dynamiczny rozwój firmy, stosowanie nowoczesnych
technologii oraz stale odnawiany park maszynowy sprawiają, że oferowane odbiorcom produkty spełniają najwyższe wymagania jakościowe.
Potwierdzeniem sukcesu handlowego firmy jest systematyczne uczestnictwo w międzynarodowych targach branży spożywczej.
Dysponujemy bogatym parkiem maszynowym wraz z obrabiarkami
sterowanymi numerycznie:
• centra frezerskie: CNC 1300x610x600, CNC 800x530x620 mm
• frezarki sterowane numerycznie: CNC 800x550x600, 810x390x290 mm
• tokarki sterowane numerycznie CNC φ1300 i φ630 x 500 mm
• wytaczarki numeryczne CNC 1400x1000 mm
• frezarki z odczytami numerycznymi
X=1000 mm, Y=1000 mm, Z=1000 mm
• elektrodrążarki drutowe CNC 800x550x525 mm
• tokarki do φ1500 i L=6000 mm
• frezarki do 1200x400 mm
• dłutownice skok 500 mm
• szlifierki do płaszczyzn 1000x350 mm
• szlifierki do wałków L=1200 mm
• szlifierki do otworów
• wiertarki współrzędnościowe 400x250 mm, 630x1000 mm NC
• frezarki obwiedniowe do kół zębatych
• piły taśmowe do φ240 mm
• gilotyny do grubości 16 mm, L=3150 mm
• prasy hydrauliczne 63T
• prasy mimośrodowe do 100T
• krawędziarki mechaniczne gr. 4 mm, L=2000 mm
• prasy krawędziowe gr. 5 mm, L=4000 mm
• piece hartownicze
• walce gr. 10 mm, L=2500 mm
• spawarki itp.
Dzięki wykorzystaniu obrabiarek cyfrowych CNC możemy wykonywać
nietypowe części o bardzo skomplikowanych kształtach.
Świadczymy usługi w zakresie wycinania laserem dowolnych kształtów
z blach i innych materiałów palnych przy pomocy najnowocześniejszej
wycinarki japońskiej firmy MAZAK -Hyper Gear 510
o następujących parametrach:
- wielkość arkusza: max 1500x3000 mm
grubość cięcia:
- stal konstrukcyjna do grubości 22 mm
- stal nierdzewna do 12 mm
- blachy aluminiowe do 6 mm
Zalety wycinania laserem:
- cięcie laserowe pozwala wyciąć dowolnie skomplikowany kształt
elementów,
- zapewnia powtarzalność kształtów i wymiarów oraz wysoką
precyzję wycinanych elementów,
- umożliwia uzyskanie krawędzi o bardzo wysokiej jakości
(gładka i czysta powierzchnia nie wymaga obróbki
wykończeniowej),
- zapewnia realizację zlecenia w najkrótszym możliwym czasie,
po kosztach znacznie niższych niż metodami tradycyjnymi,
- gwarantuje oszczędność materiału - poprzez wąską szczelinę
cięcia i maksymalne wykorzystanie arkusza blachy.
The beginning of the company reaches back to 1952. The present name
UNIMASZ has been recognized since 1989. Currently it acts as a limited
commercial company and employs 160 people.
The company is committed to the manufacture a comprehensive range of the
technological devices for various branches of industry. Within the food sector
equipment we are able to provide you with single types of machines and complete
lines as well. Our products are exported to Denmark, Germany, Netherlands,
England, Ukraine, Russia, Lithuania and Latvia.
The dynamic development, modern technologies applied and constantly updated
stock of machinery have established a reputation for supplying the products of the
highest quality. As a proof of success, every year the company participates in the
annual International Food Industry Fairs.
We own fully equipped stock of machinery - numerically controlled machine
tools:
• milling machine cantres: CNC 1300x610x600, CNC 800x530x620 mm
• numerically controlled milling machines CNC 800x550x600 810x390x290 mm
• numerically controlled turning lathes CNC φ1300 i φ630 x 500 mm
• numerical boring machines CNC 1400x1000 mm
• milling machines with numerical readout
X=1000 mm, Y=1000 mm, Z=1000 mm
• electrodriving machines CNC 800x550x525mm
• turning lathes φ1500 i L=6000 mm
• milling machines 1200 x 400 mm
• slotters with the pitch of 500 mm
• grinders for planes 1000x350 mm
• grinders for rollers L=1200 mm
• grinders for holes
• coordinate drillers 400x250 mm, 630x1000 mm
• envelope milling machine for cog-wheels
• band saws φ240 mm
• cutters 16 mm, L=3150 mm
• hydraulic presses 63T
• eccentric presses 100T
• mechanical bending brake 4 mm, L=2000 mm
• edge press 5 mm, L=4000 mm
• hardening furnace
• cylinders 10 mm, L=2500 mm
• welding machine etc.
The use of machine tools lets us produce the unique parts of a very
complicated shape.
We execute services of cutting out with the laser - Mazak machines in sheet
metals, carbon steel, stainless steel and aluminum. Mazak machine guarantees
repeatability and precision in items laser-cutting.
We warrant the obtainment of elements of the top quality at using of the most
modern laser cutting machine at maximum using of material and to optimizing of
the course of cutting.
We assure complex, quick and the efficient service and the realization of orders in
the short time.
Parameters of the laser cutting machine MAZAK Hyper Gear 510:
- the range of the work composition: 1500 mm x 3000 mm
The maximum thickness of cutting out in sheet metals:
* the carbon steel: 22 mm
* the stainless steel: 12 mm
* aluminium: 6 mm
We provide services within the scope of laser cutting of various shapes made
of sheet metal and other combustible materials using the advanced cutter of
Japanese Mazak company.
The value:
- it gives the possibility to cut out the most complicated shapes of the elements,
- it provides the ability to duplicate shapes and dimensions and high precision of
the elements cut.
- it enables to gain the edges of a very high quality (smooth and clean surface
does not need finishing touch)
- the orders are executed within the shortest possible time with the costs
considerably lower than using the traditional methods
- it guarantees the most economic use of material through the narrow slot of
cutting and the maximum use of sheet metal.
Die Anfänge dieser Firma reichen bis in das Jahr 1952 an. 
Den Namen „Unimasz“ hat der Betrieb im Jahr 1989 angenommen.
Zurzeit ist die Firma als eine Handelsgesellschaft tätig und beschäftigt
ca. 160 Eingestellte. Der Betrieb produziert technologische Einrichtungen, die in
verschiedenen Wirtschaftszweigen verwendet werden. Im Rahmen der Geräte für die
Lebensmittelindustrie können wir sowohl einzelne Maschinen, als auch komplette
Linien zusammen mit Begleitausstattung liefern. Unsere Waren exportieren wir in
verschiedene Länder, u.a. Dänemark, Deutschland, Niederlanden, England, Litauen,
Lettland, in die Ukraine und Russland.
Die dynamische Entwicklung der Firma, die Anwendung der neusten Technologien
und ständig erneuerter Maschinenpark verursachen, dass die den Empfängern
angebotene Produkte die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.
Die Bestätigung des Erfolgs ist eine systematische Teilnahme an internationalen
Messen in Lebensmittelbranche.
Wir verfügen über einen reichen Maschinenpark zusammen mit numerisch
gesteuerten Bearbeitungsmaschinen:
• Fräsenzenter: CNC 1300x610x600, CNC 800x530x620 mm
• Numerisch gesteuerte Fräsen CNC 800x550x600, 810x390x290 mm
• Numerisch gesteuerte Drehbänke CNC φ1300 i φ630x500 mm
• Numerische Herausrolle Hohlen CNC 1400x1000,
• Fräsen mit numerischen Ablesungen X=1000mm, Y=1000mm, Z=1000mm
• Rundstabhobelmaschine CNC 800x550x525 mm
• Drehbänke bis φ1500 i L = 6000 mm
• Fräsen bis 1200x400 mm
• S toßmaschine Sprung 500 mm
• Schleifmaschinen für Flächen 1000x350 mm
• Schleifmaschinen für Walzen L=1200 mm
• Schleifmaschinen für Öffnungen
• Bohrmaschinen Beiordnung 400x250 mm, 630x1000 mm NC
• Fräsen für Zahnräder
• Bandsägen bis φ240 mm
• Fallbeile bis 16 mm, L=3150 mm dick
• Hydraulischepressen 63T
• Asmittig Pressen bis 100T
• Abbiegemaschine 4 mm, L=2000 mm dick
• Kante Pressem 5 mm, L=3150 mm dick
• Abhärtender Ofen
• Walze 10 mm, L=2500 mm
• Schweißgerät usw.
Dank der Benutzung der digitalen Bearbeitungsmaschinen CNC können wir
untypische Teile in komplizierten Gestalten anfertigen.
Laserschneiden von beliebigen Formen in Blech und anderen brennbaren
Stoffen mit Hilfe von Laserschneidemaschinen der Firma MAZAK. Die
Laserschneidemaschinen gewährleisten die Wiederholbarkeit der Produktionsteile
mit einer hohen Maßgenauigkeit, eine schnelle Fertigung von sehr komplizierten
Teilen in Bleich bei den deutlich niedrigeren Kosten im Vergleich zu den
traditionellen Methoden. Das Laserschneiden ist eine moderne, schnellste
und heutzutage genauste der Methoden zum Blechschneiden. Die mit dieser
Technologie erzeugten Teile benötigen selten einer weiteren Bearbeitung.
Laserscherenmaschinen MAZAK Hyper Gear 510:
- Bereich der Arbeit: 1500 mm x 3000 mm
Maximdicke des Schneidens in den Blechen:
* Konstruktionsblech: 22 mm
* Edelblech (Säureblech): 12 mm
* Aluminium: 6 mm
Die Vorteile: glatte und saubere Oberfläche (es bedarf keiner Endbearbeitung),
Materialersparnis dank der dünnen Schneideritze,
große Prozessschnelligkeit und -elastizität.
Wir garantieren die Gewinnung der Hochqualitätselementen unter Anwendung der
modernste
Laserscherenmaschinen bei der maximallen Benutzung des Stoffes und der
Optimalisierung des Schneidensverlaufs.
Wir versichern der komplexwerte, schnelle und leistungsfähige Dienst und die
Bestellungsrealisierung in der kurzen Zeit.
MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Machinery and equipment for the food industry
Maschinen und Geräte für die Lebensmittelindustrie
Biuro konstrukcyjne wyposażone jest w najnowocześniejsze
systemy projektowe CAD/CAM, a doświadczona kadra pracuje
nad ciągłym unowocześnianiem maszyn, tworząc innowacyjne urządzenia,
znajdujące zastosowanie w wielu branżach przemysłu.
Zorientowani na rozwój rynku, a przede wszystkim indywidualne potrzeby
klientów, stale wprowadzamy nowatorskie i kreatywne rozwiązania,
zgodne z dyrektywami i normami Unii Europejskiej, określającymi
podstawowe wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jakie
powinny być wzięte pod uwagę przy projektowaniu
i budowie maszyn dla przemysłu spożywczego.
Dbamy o rozwój naszej firmy, czego dowodem jest
przynależność do elitarnego Klubu Gazel Biznesu,
ponadto wyroby nasze produkowane są w oparciu
o system zarządzania jakością ISO 9001:2000
oraz posiadają oznaczenie CE.
Our designs and constructions involves the newest CAD and
CAM systems and experienced crew is constantly working on the
improvement of the machines and equipment offering the innovative products for
a wide variety of industries.
Recognizing the needs of the market and individual requirements we apply
the fresh and creative solutions in accordance with the European Union norms
and directives, determining the basic safety and health protection regulations
that should be taken into account when designing and constructing the food
industry equipment. The continuous care about the company’s development in
association with excellent standards of customer service have enabled
us to become a member of the Exclusive Business Gazelle Club, what
is more the manufacture is based on the Quality Management System
ISO 9001:2000 and all our products are designated by CE
mark.
Das Konstruktionsbüro ist in
die neusten Entwurfssysteme
CAD/CAM ausgestattet und die erfahrenen Angestellten arbeiten an ständigen
Erneuerung der Maschinen und schafft dabei
innovative Geräte, die Anwendung in vielen
Industriezweigen finden.
An der Erweiterung des Marktes und speziell auf die individuellen Bedürfnissen der
Kunden orientiert, ständig führen wir innovative und kreative Lösungen auf, gemäß mit
Richtlinien der EU der Grundanforderungen
der Arbeits- und Gesundheitssicherheit
betreffend, die in Betracht gezogen werden
sollten, wenn es um Entwurf und Bau der
Maschinen für die Lebensmittelindustrie
geht. Wir wollen uns ständig entwickeln. Der Beweis dafür kann die Angehörigkeit
zu dem elitären Bund „Gazele Biznesu“ sein. Unsere Waren werden unter der
Aufsicht der Systemmanagement ISO 9001:2000 produziert und besitzen die
Auszeichnung der CE.
Oferta produkcyjna:
– przenośniki
– wyposażenie ubojni drobiu
– linie dzielenia mięsa
– sterylizatory
– stacje higieny
– urządzenia sanitarne dla przemysłu spożywczego
– myjki i suszarki pojemników
– wyposażenie technologiczne ze stali nierdzewnej
– systemy odwodnień hal ze stali nierdzewnej
– urządzenia dla przemysłu owocowo-warzywnego
– usługi cięcia laserem
The offer includes:
– conveyors
– poultry abattoir equipment
– meat partitioning lines
– sterilizers
– hygienic stations
– sanitary devices for food sector
– container washers and driers
– stainless-steel hall drainage systems
– stainless – steel technological equipment
– devices for fruit and vegetable sector
– laser cuting
Unser Angebot:
– Transporteur
– Schlachthausausstattung für Geflügel
– Linien der Fleischteilung
– Sterilisator
– Hygienestationen
– Sanitäre Geräte für die Lebensmittelindustrie
– Waschanlagen und Trockner für Behälter
– Entwässerungssysteme für Fabrikhallen aus rostfreien Stahl
– Technologische Ausstattung aus rostfreien Stahl
– Maschinen für Obst-und Gemüseindustrie
– laserschneiden
MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
PRZENOŚNIKI ORAZ KOMPLETNE SYSTEMY TRANSPORTOWE
Conveyors and complete transportation systems / Fließbänder und komplette Transportsyteme
Przenośniki rolkowe
Przenośniki rolkowe składają się z rolek połączonych między sobą łańcuchami lub paskami (przy mniejszych obciążeniach), z których jedna lub więcej są połączone
bezpośrednio z motoreduktorem. Przenośniki rolkowe grawitacyjne posiadają konstrukcję nośną z zamocowanymi rolkami ustawioną na podporach z możliwością regulacji.
Przenośniki tego typu znajdują zastosowanie przy transporcie przedmiotów stosunkowo ciężkich o regularnych kształtach powierzchni styku z elementem transportującym,
czyli rolkami.
Roller conveyors / Rollenfließbänder
Przenośnik rolkowy napędzany
Roller conveyor – propelled
Rollenfließbänder – Typ PR getrieben von
Przenośnik rolkowy grawitacyjny z łukiem
Roller conveyor gravitational with curve
Rollenfließbänder Gravitationskraft – Form des Bogens
Przenośnik rolkowy napędzany – napęd paskowy
Roller conveyor propelled – belting drive
Rollenfließbänder Riementrieb
Przenośnik rolkowy napędzany z łukiem
Roller conveyor propelled with curve
Rollenfließbänder Bogenantrieb
Przenośnik rolkowy napędzany – napęd łańcuchowy
Roller conveyor propelled – chain drive
Rollenfließbänder Kettenantrieb
Parametry techniczne są każdorazowo uzgadniane z klientem.
Every time the technical parameters are agreed with the customer.
Technischen Parameter werden jedes Mals mit den Kunden vereinbart.
Przenośniki taśmowe – typ PTL
Przenośniki taśmowe stanowią grupę urządzeń transportu ciągłego w poziomie i pod kątem, w których materiał przenoszony jest na powierzchni ruchomej taśmy. Przenośniki
taśmowe stosowane są do - transportu materiałów sypkich np. kruszywa, ziarna, - granulowanych, - drobnicy paczkowanej i workowanej, - elementów i zespołów
w procesach wytwarzania, montażu i kontroli - gotowych wyrobów w magazynach. Stosując taśmy z progami można uzyskać większe kąty pochylenia przenośnika.
Band conveyors –PTL type / Bandförderer – Typ PTL
Przenośnik taśmowy PTL z blatami rozbiorowymi
Band conveyors PTL with partitioning table top
Bandförderer PTL mit Zerlegungsplatte
Łuk taśmowy
Band conveyors horizontal and diagonal
Bandförderer waagerecht-schief
Przenośnik taśmowy poziomo-skośny
Przenośnik taśmowy z taśmą progową
Przenośnik taśmowo-rolkowy
Band conveyors with threshold band
Bandförderer mit Kantbad
Band-roller conveyor
Band-rollen Förderer
Przenośnik taśmowy z taśmą modułową z progami
Przenośnik taśmowy na podwoziu
Przenośnik taśmowy poziomo-skośny
Band conveyors horizontal and diagonal
Bandförderer waagerecht-schief
Przenośnik taśmowy z taśmą progową
Band conveyors with threshold band
Bandbogen mit Schwelleband
Band conveyors curve with modular band and thresholds
Bandbogen Modulband mit Schwellen
Band curve
Bandförderer band Bogen
Band conveyors on the chassis
Bandförderer auf einer Wagestellung
MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Przenośnik taśmowy PTW z pomostem obsługowym
Przenośnik taśmowy z bortami
Przenośnik taśmowy z taśmą filcową
Przenośnik taśmowy z taśmą modułową
Przenośniki ślimakowe typ PS
Przenośniki ślimakowe stanowią grupę urządzeń transportu ciągłego
w poziomie, pionie i pod kątem, w których materiał przemieszczany
jest za pośrednictwem ślimaka obracającego się w korycie.
Przenośniki paskowe typ PP
Przenośniki paskowe mogą być wykorzystywane do transportu niezbyt ciężkich,
lecz dużych gabarytowo przedmiotów.
Band conveyors PTW with working platform
Bandförderer PTW mit Bedienungsbrücke
Band conveyors with felt band
Bandbogen mit Filzband
Worm conveyors – PS type / Schneckenförderer Typ PS
Band conveyors with borts
Bandförderer mit Borden
Band conveyors with modular band
Bandbogen mit Modulband
Strip conveyors – PP type / Gürtelförderer Typ PP
Przenośnik paskowy z blatami
Strip conveyor with table top
Gürtelförderer mit Platte
Przenośnik paskowy
Strip conveyor
Gürtelförderer
PRZENOŚNIKI ORAZ KOMPLETNE SYSTEMY TRANSPORTOWE
Conveyors and complete transportation systems / Fließbänder und komplette Transportsyteme
Przenośniki siatkowe typ PSI
Przenośniki z taśmą siatkową stosuje się do transportu ładunków jednostkowych
o małej powierzchni, lecz mających wysoką temperaturę lub podlegających
operacjom mycia, suszenia itp. W czasie transportu ładunki o wysokiej
temperaturze ulegają chłodzeniu, czemu sprzyja wolny dostęp powietrza przez
otwory oczek siatki.
Net conveyor – PSI type / Netzförderer Typ PSI
Przenośnik siatkowy z workownicą
Net conveyor with sacker
Netzförderer mit Beutel
Przenośniki płytkowe PPL
Przenośniki płytkowe zastępują przenośniki taśmowe w przypadkach, gdy ze
względu na ciężkie warunki pracy (materiały transportowane niszczące taśmę
lub wysoką temperaturę) niewskazane jest użycie taśm.
Do zalet tego typu przenośników należą:
- odporność na przeciążenia
- odporność na nierównomierne obciążenie
- odporność na uderzenia
- odporność na ostre krawędzie przedmiotów
- duża wydajność
Plate conveyors PPL type / Plattenförderer PPL
Przenośnik płytkowy (płytki stalowe)
Plate conveyor ( steel plates)
Plattenförderer (Stahlplatten)
Przenośnik płytkowy (płytki PVC)
Plate conveyor ( PVC plates)
Plattenförderer (PCV Platten)
Przenośniki łańcuchowe PL
Przenośniki łańcuchowe wykorzystywane są m.in. do przenoszenia skrzyń, kontenerów plastikowych i metalowych.
Elementem transportującym są łańcuchy zamontowane w prowadnicach ślizgowych z tworzywa sztucznego, o dużej
wytrzymałości na nacisk i ścieranie. Takie rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia bezpieczny transport zarówno lekkich jak
i ciężkich produktów.
Chain conveyor PL type/ Kettenförderer Type PL
Przenośnik łańcuchowy
Chain conveyor
Kettenförderer
Parametry techniczne są każdorazowo uzgadniane z klientem.
Every time the technical parameters are agreed with the customer.
Technischen Parameter werden jedes Mals mit den Kunden vereinbart.
MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Realizowane projekty
The projects we made / Projekte, die realisiert werden
MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO
Machinery and equipment for meat industry / Maschinen und Geräte für die Fleischindustrie
Linia dzielenia kurczaka i indyka typ LRD
Wszystkie maszyny są wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Są łatwe w obsłudze i utrzymaniu higieny.
Większość maszyn jest dostępna w wersjach dla różnych gatunków drobiu: kurczaka, kury, indyka.
Chicken and turkey partitioning line LRD type / Fleischteilung von Geflügel und Truthahn Typ LRD
Schemat linii dzielenia drobiu
Przykładowy podział operacji:
1. Zakładanie tuszki i zdejmowanie korpusu
2. Obcinanie skrzydła
3. Obcinanie nogi
4. Nacinanie i zdejmowanie skóry
5. Wykrawanie piersi
Poultry partitioning scheme
Exemplary activity division:
1. Putting the carcass
and removing the body
2. Cutting wings off
3. Cutting legs off
4. Skin incising and removing
5. Cutting breast off
Schema Fleischteilung von Geflügel
Beispiel:
1. A nlegung der Geflügel
und Abnahme des Rumpfes
2. Abschneiden der Flügel
3. Abschneiden der Beine
4. Kerbung und Abnahme der Haut
5. Ausblutung der Brust
Parametry techniczne są każdorazowo uzgadniane z klientem.
Every time the technical parameters are agreed with the customer.
Technischen Parameter werden jedes Mals mit den Kunden vereinbart.
MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Linia rozbioru drobiu
Chicken partitioning line / Fleischteilung von Geflügel
Linia rozbioru drobiu służy do dzielenia i filetowania wszystkich rodzajów drobiu. Charakteryzuje się prostą i ergonomiczną budową, która zapewnia łatwe utrzymanie
czystości. Zasada działania polega na tym, że wypatroszone tuszki nasadza się na tworzywowe stożki osadzone na wykonanych ze stali kwasoodpornej wieszakach.
Wieszaki przykręcone do wózków transportera łańcuchowego podtrzymywane są dodatkowo w prowadnicach w celu zachowania stabilności zestawu. Prędkość linii jest
płynnie regulowana i można ją dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości użytkownika. Długość linii zależna jest od wymaganej wydajności (od ilości stanowisk)
a także od rozwiązania przebiegu linii u użytkownika. W przypadku konieczności zwiększenia wydajności linię można w łatwy sposób rozbudować. Dodatkowym ułatwieniem
w procesie rozbioru drobiu w przypadku większych wydajności może być podstawiony pod stanowiskami dzielenia przenośnik taśmowy, na który spadają obcięte elementy.
Przenośnik zabiera spadające elementy i transportuje je poza linię. Część przenośnika poza linią wyposażona jest w blaty robocze. Pracownicy zbierają elementy z taśmy
i wrzucają je do skrzynek lub też dokonują dalszego podziału czy też doczyszczania. W ten sposób następuje selekcja elementów, które rzucane były z linii rozbiorowej na
taśmę a nie bezpośrednio do skrzynek.
Linia trybowania drobiu
Chicken dispartioning line / Untergliedrung von Geflugel
Schładzalnik ślimakowy
Worm cooler / Schnecken Kühlmaschine
Schładzalnik drobiu przeznaczony jest do schładzania wypatroszonych i oczyszczonych tuszek brojlerów, kur, kaczek, gęsi i indyków w wodzie z lodem.Drób wrzucany na początek
zbiornika przemieszczany jest wzdłuż przy pomocy ślimaka. Wyrzucanie schłodzonych tuszek następuje samoczynnie na końcu zbiornika. W celu poprawy wymiany ciepła można
zastosować dodatkowo nadmuch powietrza do zbiornika realizowany za pomocą wentylatora poprzez kolektor. Kolektor znajduje się w wyposażeniu standardowym zaś wentylator
należy do wyposażenia dodatkowego. W celu zwiększenia wydajności schładzalnik może się składać z większej ilości segmentów. Całość wykonana jest ze stali K.O.
Dane techniczne:
średnica
pojemność g przeznaczenie
g czas schładzania:
g ilość produktu na metr:
g
g
1600 mm 1000 L/m drób do 10 kg brojlery 30 min. indyki 60 min. brojlery 360 kg/h/m indyki 150 kg/h/m moc napędu długość segmentu g zapotrzebowanie powietrza
(nadciśnienie 0.01 Mpa)
g waga przy 6 m
g
g
0.37 kW
3 m (możliwe wykonania 2 m i 4 m)
150 m3/h/segment
2180 kg
Występuje także wykonanie o średnicy 1200 i 2100 mm
Ponadto nasza oferta produkcyjna obejmuje także inne urządzenia dla przemysłu mięsnego
Other machinery and equipment for meat industry / Andere Maschinen und Geräte für die Fleischindustrie
Wyciskacz / separator wody z piór
Feather squeezer/Separator für Gefieder
Wyciskacz do piór umożliwia separację pierza od wody ściekowej. Urządzenie
zbudowane jest z ażurowego koryta, w którym obraca się ułożyskowany ślimak,
napędzany motoreduktorem. Ponadto urządzenie składa się z kosza zasypowego, rury
wylotowej oraz zewnętrznego płaszcza rurowego, w którym następuje odprowadzenie
wody ściekowej na zewnątrz. Oddzielanie pierza od ścieków realizowane jest poprzez
sprasowanie piór ślimakiem. Wyciskacz do piór wykonany jest ze stali kwasoodpornej
z użyciem najnowszych technologii, przyjaznych dla środowiska i spełnia wymagania
bezpieczeństwa norm PN i EN.
Zastosowanie wyciskacza do piór pozwala zredukować masę odpadów
nawet o 50%.
Obkurczacz wodny
Water shrinkage/Maschine für Wasserschrumpfung
Urządzenia obkurczające umożliwiają pakowanie artykułów spożywczych
w worki termokurczliwe, poprzez natrysk gorącą wodą (o odpowiednio dobranej
temperaturze). Krótkotrwałe oddziaływanie wody o wysokiej temperaturze na
tworzywo sztuczne, z którego wykonany jest woreczek, powoduje jego skurczenie
się i dokładne przylgnięcie do produktu. Zastosowanie obkurczacza dzięki pakowaniu
próżniowemu, powoduje wydłużenie trwałości artykułów spożywczych oraz poprawia
estetykę pakowania wyrobów. Maszyny są produkowane z najlepszych materiałów,
z użyciem nowoczesnych technologii i spełniają wymagania norm PN i EN.
Parametry techniczne są każdorazowo uzgadniane z klientem.
Every time the technical parameters are agreed with the customer.
Technischen Parameter werden jedes Mals mit den Kunden vereinbart.
Wyposażenie ubojni drobiu
Abattoir equipment / Ausstattung für Schlachthaus
MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Linia dzielenia mięsa
Linia dzielenia służy do rozbioru półtusz wieprzowych na elementy. Charakteryzuje się prostą i ergonomiczną budową, która zapewnia łatwe utrzymanie czystości. Półtusza
bezpośrednio z kolejki kładziona jest na kloc do porcjowania, gdzie następuje wstępny podział. Z kloca elementy półtuszy kładzione są na przenośnik taśmowy, którym
transportowane są do stołów rozbiorowych. Z taśmy pracownik pobiera części półtusz na stół rozbiorowy. Na stołach rozbiorowych elementy półtusz dzielone są na
poszczególne asortymenty. Stół rozbiorowy zaopatrzony jest w stelaże na sześć skrzynek, leje zsypowe oraz blaty wykonane z tworzywa PE500. Do stołów puste skrzynki
dostarczane są górnym rolotokiem przenośnika taśmowo-rolkowego, pełne skrzynki zaś, odbierane są dolnym rolotokiem tego samego przenośnika. Prędkość linii jest
płynnie regulowana i można ją dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości użytkownika. Długość linii zależna jest od wymaganej wydajności (od ilości stanowisk)
a także od rozwiązania ustawienia linii u użytkownika
Meat partitioning line / Fleischteilung des Fleisches
Parametry techniczne są każdorazowo uzgadniane z klientem.
Every time the technical parameters are agreed with the customer.
Technischen Parameter werden jedes Mals mit den Kunden vereinbart.
MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO
Machinery and equipment for meat industry / Maschinen und Geräte für die Fleischindustrie
Schemat linii dzielenia mięsa
Meat partitioning scheme / Schema der Fleischteilung des Fleisches
MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Stoły i kloce
Tables and blocks / Tische und Blöcke
Kloc do porcjowania KP-1
Partitioning blocks KP-1 type
Blöcke zum rationieren Typ KP-1
Stół rozbiorowy SR
Partitioning table type SR type
Zerlegungstisch Typ SR
Stół do nadziewarki SN
Table for stuffer -SN type
Tisch zur Ausstopfung Typ SN
Sterylizatory
Stół rozbiorowy z lejami wrzutowymi SR-5
Partitioning table with throw-in funnels SR5 type
Zerlegungstisch mit Einwurfgisloch Typ SR -5
Sterylizator przeznaczony jest do sterylizacji w gorącej wodzie noży, narzędzi do ich ostrzenia oraz innych narzędzi używanych w zakładach mięsnych i drobiarskich. Wykonany jest
ze stali kwasoodpornej. Podstawowym elementem sterylizatora jest zbiornik z wkładką na noże i stalki. W przypadku sterylizacji toporów lub pił sterylizator jest bez wkładki. Zasilanie
w wodę odbywa się przez przyłącze 1/2”, a nadmiar wody spływa rurką przelewową. Do podgrzewania wody służy grzałka (grzałki), której pracą steruje układ regulacji temperatury.
Sterilizers / Sterilisatoren
Sterylizator na 10 noży typ ST-4T (OCIEPLANY)
Sterilizer for 10 knives ST-4T type (heating)
Sterilisator für 10 Messer Typ ST-4T (Erwärmt)
Informacje techniczne/Technical data/Technische Informationen
Napięcie zasilania/Voltage power/Spannung 230 V
Moc grzałki/Warmer power/Kraft des Tauschsieder 1200 W
Zakres ustawionej temperatury/ Range of the temperature set/
Bereich der aufgestellten Temperatur 88-92°C
Pojemność/Capacity/Aufnahmefähigkeit 6 L
Termometr zegarowy/Clockwork thermometer/Uhrthermometer
Podwójna ścianka/Double wall/doppelte Wand
Masa/Weight/Masse 7,3 kg
Sterylizator na 10 noży typ ST-4M
Sterilizer for 10 knives 4M type
Sterilisator für 10 Messer Typ ST-4M
Informacje techniczne/Technical data/Technische Informationen
Napięcie zasilania/Voltage power/Spannung 230 V
Moc grzałki/Warmer power/Kraft des Tauschsieder 1200 W
Zakres ustawionej temperatury/ Range of the temperature set/
Bereich der aufgestellten Temperatur 88-92°C
Masa/Weight/Masse 4,4 kg
Pojemność/Capacity/Aufnahmefähigkeit 6 L
Termometr zegarowy/Clockwork thermometer/Uhrthermometer
Pojedyncza ścianka/Single wall/einzelne Wand
MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO
Machinery and equipment for meat industry / Maschinen und Geräte für die Fleischindustrie
Sterylizator do piły tarczowej lub toporów.
typ ST-5T(OCIEPLANY)
Sterilizer for circular saw or hatchets ST-5 type (heating)
Sterilisator für Kreissäge oder Beile Typ ST-5T (Erwärmt)
Informacje techniczne/Technical data/Technische Informationen
Napięcie zasilania/Voltage power/Spannung 230 V
Moc grzałki/Warmer power/Kraft des Tauschsieder 2400 W
Zakres ustawionej temperatury/ Range of the temperature set/Bereich der
aufgestellten Temperatur 88-92°C
Masa/Weight/Masse 14 kg
Pojemność/Capacity/Aufnahmefähigkeit 16 L
Termometr zegarowy/Clockwork thermometer/Uhrthermometer
Podwójna ścianka/Double wall/doppelte Wand
Sterylizator na 50 noży typ ST-50T(OCIEPLANY)
Sterilizer for 50 knives ST-50T type (heating)
Sterilisator für 50 Messer Typ ST-50T (Erwärmt)
Informacje techniczne/Technical data/Technische Informationen
Napięcie zasilania/Voltage power/Spannung 3x400 V
Moc grzałki/Warmer power/Kraft des Tauschsieder 3600 W
Zakres ustawionej temperatury/Range of the temperature set/Bereich
der aufgestellten Temperatur 88-92°C
Masa/Weight/Masse 24 kg
Pojemność/Capacity/Aufnahmefähigkeit 29 L
Termometr zegarowy/Clockwork thermometer/Uhrthermometer
Podwójna ścianka/Double wall/doppelte Wand
Sterylizator centralny ST-5/4T (OCIEPLANY)
Central sterilizer ST-5/4 type (heating)
Zentralsterilisator ST-5/4T (Erwärmt)
Informacje techniczne/Technical data/Technische Informationen
Napięcie zasilania/Voltage power/Spannung 3x400 V
Moc grzałki/Warmer power/Kraft des Tauschsieder 3x1400 W
Zakres ustawionej temperatury/ Range of the temperature set/
Bereich der aufgestellten Temperatur 88-92°C
Pojemność 5 koszyków po 4 noże (inna na zamówienie)
Capacity 5 baskets with 4 knives each one (others upon request)
Aufnahmefähigkeit 5 Körbe einer je 4 Messer (andere
Aufnahmefähigkeit auf Bestellung
Cyfrowy regulator temperatury/Digital temperature regulator/
Digitalregulator der Temperatur
Podwójna ścianka/Double wall/doppelte Wand
Masa/Weight/Masse 55 kg
Sterylizator do piły ramowej ST-PRT
Sterilizer for frame -saw ST-PRT type
Sterilisator für Spannsäge ST –PRT
Informacje techniczne/Technical data/Technische Informationen
Napięcie zasilania/Voltage power/Spannung 3x400 V
Moc grzałki/Warmer power/Kraft des Tauschsieder 4200 W
Zakres ustawionej temperatury/ Range of the temperature set/Bereich
der aufgestellten Temperatur 88-92°C
Pojemność/Capacity/Aufnahmefähigkeit 64 L
Głębokość zanurzeniowa/ Depth of submersion/Tiefgang 610 mm
Termometr zegarowy/Clockwork thermometer/Uhrthermometer
Podwójna ścianka/Double wall/doppelte Wand
Masa/Weight/Masse 48 kg
MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
MASZYNY I URZĄDZENIA DO UTRZYMANIA HIGIENY
Hygiene equipment / Maschinen und Geräte für die Erhaltung der Hygiene
Stacje higieny
Stacja higieny wisząca KSHW-01
Hanging hygiene station KSHW-01 type
Hängende Hygienestation KSHW-01
Informacje techniczne/Technical data/Technische Angaben
1. skrzynka dezynfekcyjna/Disinfection box/
Desinfektionskasten
2. skrzynka sterująca/Driving box/Steuerkasten
3. kołowrót/Capstan/Drehrad
4. półka na zbiornik z płynem dezynfekcyjnym/Shelf for
cleaning agent dispenser/Fach für den Behälter mit dem
Desinfektionsmittel
5. przewód odprowadzający i doprowadzający płyn/Liquid
distribution ducts/Abfuhr- und Begleitleitung für den
Desinfektionsmittel
Zasilanie/Power/Stromversorgung 230V
Masa/Weight/Masse 70 kg
Stacja higieny KSH-01
Hygiene station KSH-01 type/Hygienestation KSH-01
Stacja higieny przeznaczona jest do dezynfekcji rąk oraz podeszew butów (stacja higieny z wanną odpływową) w przemyśle spożywczym.
Zasada działania polega na tym, że w chwili włożenia rąk do skrzynki dezynfekcyjnej fotokomórka włącza układ, który powoduje natrysk
płynu dezynfekcyjnego. Po dezynfekcji rąk następuje otwarcie obwodu i umożliwione jest przejście przez kołowrót. Wanna odpływowa
jest tak skonstruowana, że we wstępnej fazie umożliwia dezynfekcję podeszw, a następnie ociekanie spodów przed wejściem na halę.
Konstrukcja wykonana jest ze stali kwasoodpornej.
Informacje techniczne/Technical data/Technische Angaben
1. skrzynka dezynfekcyjna/Disinfection box/
Desinfektionskasten
2. skrzynka sterująca/Driving box/Steuerkasten
3. kołowrót/Capstan/Drehrad
4. rama/Frame/Rahmen
5. wanna odpływowa/outflow bath/Abflusswanne/
6. przewód odprowadzający i doprowadzający płyn
/Liquid distribution duct/Abfuhr- und Begleitleitung
für den Desinfektionsmittel
7. kratka ściekowa/Gratings/Abflussgitter
8. półka na zbiornik z płynem dezynfekcyjnym/Shelf
for cleaning agent dispenser/Fach für den Behälter
mit dem Desinfektionsmittel
Zasilanie/Power/Stromversorgung 230V
Masa/Weight/Masse 115 kg
Modułowa stacja higieny MSH-01
Hygiene station MSH-01 type/Hygienestation Typ MSH-01
Masa/Weight/Masse 430 kg
wejście na halę produkcyjną (dezynfekcja rąk i
podeszw butów)
wyjście z myjki osób z niskimi butami
wyjście
z myjki osób
z wysokimi
butami
wyjście z hali produkcyjnej
do szatni
(przejście przez myjkę
podeszw i cholewek)
Myjki butów
Szczotkowe myjki butów przeznaczone są do mycia butów w przemyśle spożywczym. Zasada działania myjek polega na tym, że po wejściu na myjkę fotokomórka powoduje
załączenie układu. Szczotki zaczynają się obracać i następuje natrysk wody ze środkiem myjącym. Po przejściu przez myjkę fotokomórka powoduje rozłączenie układu. Konstrukcja
myjek wykonana jest ze stali kwasoodpornej.
Boots washer/Bürstenwaschanlage für Schuhe
Myjka przechodnia podeszew MPB-02
Transitively sole washer MPB-02 type
Waschanlage für Sohlen MPB-02
Informacje techniczne/Technical data/Technische
Angaben
1. rama/Frame/Rahmen
2. stopień/Step/Stufe
3. szczotka pozioma/Horizontal brush/Waagerechte Bürste
4. fotokmórka/Photoelectric cell/Photozelle
5. króciec przyłączeniowy do wody/Connection/
Anschlussstutzen für Wasser
6. lanca ze szpikulcem do środka myjącego/Lance with the
spike for disinfection liquid/Lanze mit Spicknadel für den
Waschmittel
Zasilanie/Voltage power/Stromversorgung 3x400V, 50Hz
Moc napędu/Power/Antriebskraft 2x0,25kW
Masa/Weight/Masse 140 kg
Myjka 3-szczotkowa obuwia MPB-03
Three-brush boots washer MPB-03 type
Bürstenwaschanlage für Schuhe 3-Bürste MPB-03
Informacje techniczne/Technical data/Technische Angaben
1. rama/Frame/Rahmen
2. poręcz/Handrail/Lehne
3. szczotka pionowa/Vertical brush/Vertikal Bürste
4. szczotka pozioma/Horizontal brush/Waagerechte Bürste
5. k róciec przyłączeniowy do wody/Connection/
Anschlussstutzen für Wasser
6. skrzynka sterownicza/Control box/Steuerkasten
7. lanca ze szpikulcem do środka myjącego/Lance with the
spike for disinfection liquid/Lanze mit Spicknadel für den
Waschmittel
Zasilanie/Voltage power/Stromversorgung 3x400 V, 50Hz
Moc napędu/Power/Antriebskraft 3x0,25kW
Masa/Weight/Masse 95 kg
Myjka przechodnia obuwia - 5-szczotkowa MPB-05
Five -brush boots washer MPB-05 type – transitive
Durchgangswaschanlage für Schuhe 5- Bürste MPB – 05
Informacje techniczne/Technical data/Technische Angaben
1. rama/Frame/Rahmen
2. stopień/Step/Grad
3. szczotka pozioma/Horizontal brush/Waagerechte Bürste
4. szczotka pionowa/Vertical brush/Vertikal Bürste
5. fotokomórka/Photoelectric cell/Photozelle
6. skrzynka sterownicza/Control box/Steuerkasten
7. k róciec przyłączeniowy do wody/Connection/
Anschlussstutzen für Wasser
8. lanca ze szpikulcem do środka myjącego/Lance with the
spike for disinfection liquid/Lanze mit Spicknadel für den
Waschmittel
Zasilanie/Voltage power/Stromversorgung 3x400 V, 50Hz
Moc napędu/Power/Antriebskraft 5x0,25kW
Masa/Weight/Masse 160 kg
Parametry techniczne są każdorazowo uzgadniane z klientem.
Every time the technical parameters are agreed with the customer.
Technischen Parameter werden jedes Mals mit den Kunden vereinbart.
MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Zlewozmywaki
Zlewozmywaki uruchamiane kolanem lub za pomocą fotokomórki znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie niedopuszczalne jest ręczne uruchamianie wypływu wody
(zakłady mięsne, zakłady przetwórstwa spożywczego i wiele innych).
Washbasin/Ausguss
Zlewozmywak kolanowy UK
Hanging washbasin/Knieausguss UK
Zlewozmywaki kolanowe wykonywane są jako wiszące.
Produkowane są w dwóch odmianach/They are produced in two types /Sie werden als
hängende Ausgusse produziert und zwar in zwei Abänderungen
Typ UK-1 - przystosowany jest do wody przygotowanej centralnie (bez mieszacza)/designed
to water prepared in a central way (without mixer)/ist für das Zentralwasser
vorgesehen (ohne Mischer)
Typ UK-2 - posiada mieszacz mechaniczny i należy do niego doprowadzić wodę ciepłą i zimną/
with mechanical mixer, warm and cold water should be supplied to it/besitzt einen
mechanischen Mischer und man sollte zu ihm warmes und kaltes Wasser geleiten
Masa/Weight/Masse 9,5 kg
Budowa i działanie:
Zlewozmywak wykonany jest ze stali kwasoodpornej. Wyposażony jest w syfon, wylewkę, zawór
oraz w zależności od wersji w jeden lub dwa przewody giętkie 1/2”.
Uruchomienie wypływu wody następuje po naciśnięciu przedniej ścianki zlewozmywaka w jej dolnej
części. Przepływ wody, zależnie od zastosowanej w zaworze wkładki, wynosi od 4 do 13 L/min przy
ciśnieniu 2 bary. Czas otwarcia przepływu wody zależy od założonego w zaworze pierścienia i może
wynosić 3, 6 lub 11 s. Temperatura wypływającej wody w przypadku typu UK-2 nastawiana jest
mieszaczem pod zlewozmywakiem.
Wymiary komory:
= długość
= szerokość
= głębokość
360 mm
330 mm
150 mm
Przyłącza:
= instalacja wodna
G 1/2”
= instalacja ściekowa φ 50
Zlewozmywak automatyczny z fotokomórką UFK-2
Automatic washbasin with photoelectric cell UFK-2 type
Ausguss Automatisch mit Photozelle UFK -2
– fotokomórka w obudowie/photoelectric cell in housing /eingebauter Photozelle
Typ UFK-2.1i – bez mieszacza/without mixer/ohne Mischer
Typ UFK-2.2i – z mieszaczem/with mixer/mit Mischer
Masa/Weight/Masse 10 kg
®
Zlewozmywak automatyczny z fotokomórką UFK-1
Automatic washbasin with photoelectric cell UFK-1 type
Ausguss Automatisch mit Photozelle UFK – 1
– fotokomórka w wylewce/photoelectric cell in cock/Photozelle im Wasserspeier
Typ UFK-1.1i – bez mieszacza/without mixer/ohne Mischer
Typ UFK-1.2i – z mieszaczem/with mixer/mit Mischer
Masa/Weight/Masse 10,5 kg
®
Budowa i działanie
Zlewozmywaki automatyczne wykonywane są jako wiszące. Na zamówienie
mogą być wykonane jako stojące. W zależności od rodzaju zasilania i od tego
czy posiadają mieszacz produkowane są w czterech odmianach.
Zlewozmywak wykonany jest ze stali kwasoodpornej. Wyposażony jest w syfon, baterię z elektrozaworem sterowanym
fotokomórką oraz w zależności od wersji w jeden lub dwa przewody giętkie 1/2”. Wersja UFK-1.1 przystosowana jest do
wody zmieszanej zaś wersja UFK-1.2 posiada mieszacz mechaniczny i należy do niej doprowadzić wodę ciepłą i zimną.
Przy zasilaniu bateryjnym baterię należy umieścić w puszce znajdującej się z tyłu zlewozmywaka.
Uruchomienie wypływu wody następuje po włożeniu rąk do komory zlewozmywaka. Wypływ wody trwa tak długo
jak długo ręce znajdują się w strefie działania fotokomórki. Zamknięcie dopływu następuje 1-2 sek. po cofnięciu rąk.
W przypadku pozostawienia w umywalce jakiegoś przedmiotu (np. ręcznik) wypływ wody trwa 2 min. Zasięg fotokomórki jest nastawiony fabrycznie i można go regulować w zakresie 0-40 cm. Prawidłowo nastawiona strefa działania
nie reaguje na ruch poza zlewozmywakiem. Temperatura i ciśnienie wypływającej wody nastawiane są zaworami pod
umywalką.
Wymiary komory:
= długość
= szerokość
= głębokość
360 mm
330 mm
150 mm
Przyłącza:
= instalacja wodna
G 1/2”
= instalacja ściekowa φ 50
Zlewozmywak z szafką
Washbasin with shelf/Ausguss mit Schrank
MASZYNY I URZĄDZENIA DO UTRZYMANIA HIGIENY
Hygiene equipment / Maschinen und Geräte für die Erhaltung der Hygiene
Myjka do czyszczenia fartuchów i butów MFB-01
Aprons and boots washer MFB-01 type/Waschanlage für Kittel- und Schuhreinigung Typ MFB -01
informacje techniczne/technical data/Technische Angaben
1. rama/Frame/Rahmen
2. pałąk na oparcie buta/Handle for boot/Bügel für die Schuhstützung
3. króciec przyłączeniowy do wody/Connection/Anschlussstutzen für Wasser
Masa/Weight/Masse 60 kg
Myjka do czyszczenia butów MB-01
Boot washer MB-01 type/Waschanlage für die Schuhreinigung MB-01
informacje techniczne/technical data/Technische Angaben
Postawienie nogi na pedale i jego naciśnięcie powoduje uruchomienie wypływu wody
poprzez szczotkę/Putting a leg on pedal and pressing causes water flowing through a brush /Das
stützen des Fußes auf dem Pedal verursacht den Anlauf des Wassers durch die Bürste
Masa/Weight/Masse 20 kg
Suszarka do butów
Boot drier/Schuhtrockner
informacje techniczne/technical data/Technische Angaben
Głębokość/Depth/Tiefe ~ 800 mm
Moc zainstalowanych grzałek/Power of warmers installed/Kraft der installierten Tauschsieder ½ kW
Zasilanie/ Voltage power/Stromversorgung 230 V
Wykonanie: stal kwasoodporna
Made of: acid-resistant steel/Ausführung: säuerfestes Stahl
Wykonujemy suszarki o następujących parametrach:
We manufacture the driers of the following parameters/Wir produzieren Trockner in folgenden Parametern:
L=590,H=1150 - jednostronna wisząca na 6 par obuwia/one-sided type for 6 pairs of boots/einseitig, hängend für 6 Schuhpaare
L=590,H=1500 - jednostronna wisząca na 8 par obuwia/one-sided type for 8 pairs of boots/einseitig, hängend, für 8 Schuhpaare
L=590,H=1850 - jednostronna wisząca - 10 par obuwia/one-sided type for 10 pairs of boots/einseitig, hängend, für 10 Schuhpaare
L=700,H=1840 - dwustronna na 20 par obuwia/ two-sided type for 20 pairs of boots/zweiseitig, hängend, für 20 Schuhpaare
L=1020,H=1840 - dwustronna na 30 par obuwia/ two-sided type for 30 pairs of boots/zweiseitig, hängend, für 30 Schuhpaare
L=1020,H=2150 - dwustronna na 36 par obuwia/ two-sided type for 36 pairs of boots/zweiseitig, hängend, für 36 Schuhpaare
L=1350,H=1840 - dwustronna na 40 par obuwia/ two-sided type for 40 pairs of boots/zweiseitig, hängend, für 40 Schuhpaare
L=1660,H=1840 - dwustronna na 50 par obuwia/ two-sided type for 50 pairs of boots/zweiseitig, hängend, für 50 Schuhpaare
L=1020,H=2150 - jednostronna na 18 par obuwia/one-sided type for 18 pairs of boots/einseitig, für 18 Schuhpaare
L=1350,H=1840 - jednostronna na 20 par obuwia/one-sided type for 20 pairs of boots/einseitig, für 20 Schuhpaare
L=1350,H=2150 - jednostronna na 24 par obuwia/one-sided type for 24 pairs of boots/einseitig, für 24 Schuhpaare
L=1980,H=1840 - jednostronna na 30 par obuwia/one-sided type for 30 pairs of boots/einseitig, für 30 Schuhpaare
L=2300,H=1840 - jednostronna na 35 par obuwia/one-sided type for 35 pairs of boots/einseitig, für 35 Schuhpaare
L=2300,H=2150 - jednostronna na 42 pary obuwia/one-sided type for 42 pairs of boots/einseitig, für 42 Schuhpaare
Szafy
Box/Schränke
wykonanie z blachy nierdzewnej
Units made of stainless sheet metal
Ausfertigung aus rostfreiem Blech
Listwy narożnikowe
Skirtings/Eckwinkelleiste
informacje techniczne/ Technical data/
Technische Angaben
wykonanie z blachy nierdzewnej
o grubości: 0,6mm lub 0,8mm
Made of stainless sheet metal with the
thickness of 0,6 or 0,8mm
Ausfertigung aus rostfreiem Blech, 0,6
oder 0,8 mm dünn
MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
Technological equipment / Technologische Ausstattung
Myjka pojemników
Myjka UNIMA jest jednym z niewielu na rynku przelotowych urządzeń myjących.Podczas trwającego co najmniej 30 sekund procesu mycia uzyskiwany jest bardzo wysoki
stopień czystości zarówno pod względem optycznym jak i higienicznym. Urządzenie jest energo- i wodooszczędne. Woda do mycia znajduje się w obiegu zamkniętym i jej
ubytki uzupełniane są świeżą wodą podawaną w strefie opłukiwania. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, zajmuje mało miejsca.
Container washer/Waschanlage für Behälter
Typ: UNIMA 300 – wydajność 300 szt./h/Capacity of 300 pieces per hour/Ergiebigkeit 300 Stück/h
Typ: UNIMA 400 – wydajność 400 szt./h/Capacity of 400 pieces per hour/Ergiebigkeit 400 Stück/h
Dane techniczne
UNIMA 300
UNIMA 400
Device dimensions/Ausmessung
Wymiary urządzenia
według rysunku/according to drawing/nach Zeichnung
L = 3500 mm
według rysunku/according to drawing/nach Zeichnung
L = 4000 mm
Szerokość tunelu myjącego
410 mm lub inne na życzenie/410 mm or other on request/
410 mm lub inne na życzenie/410 mm or other on request/
Wysokość tunelu myjącego
310 mm lub inne na życzenie/310m or other on request/310 mm
310 mm lub inne na życzenie/310m or other on request/
5,5 kW, 850 l/min przy ciśnieniu wody 3 bar/
7,5 kW, 850 l/min przy ciśnieniu wody 3 bar/
0,37 kW, bezstopniowo regulowany przetwornikiem
częstotliwości/0,37 kW steeples adjustable/0,37 kW stufenlos
0,37 kW, bezstopniowo regulowany przetwornikiem
częstotliwości/0,37 kW steeples adjustable
Technical data/Technische Angaben
Width of cleaning tunnel/Breite des Waschtunnels
Height of cleaning tunnel/Höhe des Waschtunnels
Moc pompy/ Pump power/Pumpkraft
410 mm oder andere je nach Wunsch
oder andere je nach Wunsch
5,5 kW, 850 litres per minute with water pressure of 3 bars
/5,5 kW, 850 l/Min. bei Wasserdruck von 3 Bar
Napęd przenośnika/Conveyor drive/Antriebskraft
des Förderers
MYJKA POJEMNIKÓW
Pojemność zbiornika wody/ Water tank capacity
/Aufnahmefähigkeit des Wasserbehälters
Zużycie świeżej wody/ Fresh water wear/
410 mm oder andere je nach Wunsch
310 mm oder andere je nach Wunsch
7,5 kW, 850 litres per minute with water pressure of 3 bars/
7,5 kW, 850 l/Min. bei Wasserdruck von 3 Bar
reguliert mit dem Transformerfrequenz
/0,37 kW stufenlos reguliert mit dem Transformerfrequenz
300 L
400 L
240 l/h przy ciśnieniu wody 2 bar i temp. min. 45oC/
240 l/h przy ciśnieniu wody 2 bar i temp. min. 45oC/
240 l/h with water pressure of 2 bars and minimum temperature of 45
240 l/h with water pressure of 2 bars and minimum temperature of 45
Unima-300 stanowią krok w rozwoju technikidegrees/240
przelotowych
myjących.
Podczas
30 L/St.
sekund
procesu mycia
Frischwasserverbrauch
L/St. urządzeń
bei Wasserdruck
von 2 Bar
und min.trwającego, co najmniej
degrees/240
bei Wasserdruck
von 2 Bar und min.
uzyskiwany jest bardzo wysoki stopień czystości
zarówno
jestoCenergo- i wodooszTemperatur
45 oCpod względem optycznym jak i higienicznym. Urządzenie
Temperatur 45
czędne. Woda do mycia znajduje się w obiegu zamkniętym i jej ubytki uzupełniane są świeżą wodą podawaną w strefie opłukiwania. Urządzenie
Podłączenie
connection
jest łatwe elektryczne/
w obsłudze, Electrical
zajmuje mało
miejsca.50 A, 400V, 50 Hz
/Elektrischer Anschluss
Łączna moc podłączeniowa/ Total connection
power
/Gesamtanschlusskraft
34 kW
50 A, 400V, 50 Hz
37 kW
Wysokość tunelu myjącego
310 mm lub inne na życzenie
Pojemność zbiornika wody
300 L
Zużycie świeżej wody
240 L/h przy ciśnieniu wody 2 bar i temp. min. 45°C
Podłączenie elektryczne
50 A, 400 V, 50 Hz
Łączna moc podłączeniowa
34 kW
Additional equipment:
• Pump with cleaning agent feeder
Moc grzewcza
27 kW lub inne na życzenie
• Containers switch for one-person operation with propelled roller conveyor
• Venting or drying section
Moc pompy
5,5 kW 850 L/min. przy 3 bar
• Steam, hot water, electric
Zusätzliche Möglichkeiten der Austattung:
Pompa
• Pompe
mit Dosiereinrichtung des WaschmittelsEDUR Pumpen Kiel, pompa wirnikowa wykonana ze stali szlachetnej
• Weiche der Behälter für Einpersonenbesatzung des Gerätes mit angetriebenen Rollenförderer (180 o)
Napędfür
przenośnika
0,25 kW, bezstopniowo regulowany przetwornikiem częstotliwości
• Abteilung
Besäung und Trocknung
• Dampf, Elektrische, Warmwasserheizung
dane aktualne od 15.09.2005 r.
Dodatkowe opcje wyposażenia:
• Pompa
Danez dozownikiem
techniczne środka myjącego Unima-300
• Zwrotnica pojemników dla jednoosobowej obsługi urządzenia z napędzanym przenośnikiem
o)
Wymiary(180
urządzenia
według rysunku
rolkowym
• Sekcja nawiewu lub suszenia
Szerokość tunelu myjącego
410 mm lub inne na życzenie
• Ogrzewanie
parowe, gorącą wodą, elektryczne
MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
Technological equipment / Technologische Ausstattung
Suszarki pojemników/Containers drier/Behältertrockner
Typ SPN - 300 – wydajność 300 szt./h – z napędem łańcuchowym/Capacity of 300 pieces per hour – with chain drive/Ergebigkeit 300 Stück/Min. mit Kettenantrieb
Typ SP - 300 – wydajność 300 szt./h- bez napędu/Capacity of 300 pieces per hour – with no drive/Ergebigkeit 300 Stück/Min ohne Antrieb
Typ SPN - 400 – wydajność 400 szt./h - z napędem łańcuchowym/Capacity of 400 pieces per hour – with chain drive/Ergebigkeit 400 Stück/Min. mit Kettenantrieb
Typ SP - 400 – wydajność 400 szt./h - bez napędu/Capacity of 400 pieces per hour – with no drive/Ergebigkeit 400 Stück/Min ohne Antrieb
Suszarka pojemników przystosowana jest do współpracy z przelotową myjką pojemników UNIMA. Podczas trwającego co najmniej 30 sekund procesu suszenia
uzyskiwany jest wysoki stopień wysuszenia pojemnika. Urządzenie jest energooszczędne. Zastosowanie dwóch wysokowydajnych wentylatorów promieniowych oraz dusz
o odpowiednio dobranej geometrii gwarantuje uzyskanie dobrych efektów suszenia przy niskim poziomie hałasu. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, zajmuje mało miejsca.
Dane techniczne/ Technical data/Technische Angaben
SP - 300
SP - 400
Wymiary urządzenia/ Device dimensions/Ausmessung
według rysunku/according to drawing/nach Zeichnung
L = 2600 mm
według rysunku/according to drawing/nach Zeichnung
L = 3800 mm
Szerokość tunelu suszącego/ Width of drying tunnel
410 mm lub inne na życzenie/410mm or other on request/
410 mm lub inne na życzenie/410mm or other on request/
Wysokość tunelu suszącego/ Height of drying tunnel
310 mm lub inne na życzenie/310m or other on request/310
310 mm lub inne na życzenie/310m or other on request/
Moc wentylatorów/Ventilators power/Kraft der Lüfter
2x4 kW
4x4 kW
Wydajność wentylatorów/Ventilators efficiency
Qr =2800 m3/h Pk=5100 Pa
Qr =2800 m3/h Pk=5100 Pa
Wentylator/Ventilator/Lüfter
VENTURE promieniowy
VENTURE promieniowy
Podłączenie elektryczne/ Electrical connection
50 A, 400V, 50 Hz
50 A, 400V, 50 Hz
Łączna moc podłączeniowa/ Total connection power
8 kW
16 kW
/Breite des Trocknertunnels
/Höhe des Trocknertunnels
/Ergebigkeit der Lüfter
/Elektrischer Anschluss
/Gesamtanschlusskraft
Dodatkowe opcje wyposażenia
- jezdne lub z regulacją wysokości wykonanie urządzenia
- wykonanie z napędem łańcuchowym 0,37kW
- płynna regulacja prędkości
- wentylator wyciągowy z przewodem Ø300mm
410 mm oder andere je nach Wunsch
mm oder andere je nach Wunsch
Additional equipment:
- Carriageable or with height regulation
- with chain drive 0,37 kW
- smooth speed regulation
- windlass ventilator with duct Ø 300mm
410 mm oder andere je nach Wunsch
310 mm oder andere je nach Wunsch
Zusätzliche Austattungsmöglichkeiten
- fahrbare oder mit regulierbarer Höhe
- ausgefertigt mit Kettenantrieb 0,37 kW
- fließende Regulierung der Geschwindigkeit
- Auszugslüfter mit Leitung Ø300mm
MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
Technological equipment / Technologische Ausstattung
Automatyczny zwijacz węża
Automatic hose winder / Automatische roller fur Wasserschlauches
Nowoczesny bębnowy zwijacz węża zapewnia poprawę warunków w miejscu pracy, umożliwiając racjonalne zagospodarowanie podłogi oraz ułatwiając sprzątanie, jest
jednocześnie krokiem w stronę poprawy bezpieczeństwa, uniemożliwiając wystąpienie wypadku. Węże magazynowane na zwijaczach są mniej narażone na zniszczenia
a ich łatwa dostępność zwiększa wydajność pracy. Spełniające wymagania prawodawstwa krajowego i Unii Europejskiej dla przemysłu spożywczego, urządzenia wchodzące
w skład systemu oraz przewody ciśnieniowe wykonane zostały z materiałów odpornych na korozję, głównie ze stali kwasoodpornej. Bębnowe zwijacze węża odpowiadają
najnowszym tendencjom światowym w technice mycia.
Wyposażony jest w podstawę ułatwiającą prosty montaż na ścianie, suficie oraz podłodze.
Fitted with basis that enables simple assembling on the wall, ceiling or floor.
Ausgestattet in eine Basis, die einfache Montage auf der Wand, Decke und Boden erleichtert.
Materiał konstrukcji zwijającej
Średnica węża
Średnica bębna zwijającego
Obrót bębna z wężem w poziomie Długość węża
Maksymalne ciśnienie robocze
Maksymalna temperatura robocza Waga
stal kwasoodporna
½”
420 mm
+/- 50o
25 m
1 MPa (10 atm)
-15 …+60oC
25 kg
Winding construction material
Hose diameter Winding drum diameter Horizontal drum rotation with hose Hose length 25 m
Maximum working pressure Maximum working temperature Weight
acid resistant steel
½”
420 mm
+/- 50o
1 MPa (10 atm)
-15 …+60oC
25 kg
Material Durchmesser des Schlauches Durchmesser der Trommel Drehung der Trommel
mit dem Schlauch waagerecht
Schlauchlänge Max. Arbeitsdruck Max. Temperatur Gewicht säuerfeste Stahl
½ ’’
420mm
+/- 50o
25 m
1 MPa (10atm)
-15 +60 oC
25 kg
SYSTEMY ODWODNIEŃ HALI
Celem systemów odwodnień jest odprowadzenie wody do kanalizacji z pomieszczeń gdzie jest ona używana i spływa po posadzce.
Na systemy te składają się odwodnienia liniowe (kanały ściekowe) oraz odwodnienia punktowe (kratki ściekowe).
Kanały ściekowe i kratki
Sewers and gratings/Kanälle und Gully
Odwodnienia liniowe
Produkowane są w dwóch odmianach jako:
- kanały ściekowe szczelinowe
- przykrywane.
Kanały ściekowe przykrywane wykonywane są w zależności od potrzeb klienta w zestawieniu z różnymi pokrywami (pokrywa z blachy, ruszt
z płaskowników i inne) oraz w różnych szerokościach (standardowo S=170 i S=290).
Drainage lines are produced in two types:
- crevice sewers
- covered.
Depending on customer need covered waste drains are produced as a set with
various covers (sheet metal cover, gridiron-ruszt and others) and in a different
width (as standard S=170 and S=290)
Lineare Abflüsse werben in zwei Abarten produziert:
- Spaltkanälle
- Bedeckte Kanälle
Bedeckte Kanälle werden je nach Bedürfnissen des Kunden produziert, im Zusammenhang
mit verschiedenen Abdeckplatten (Abdeckplatte aus Stahl, Rost aus Flachstahl u.a.), sowie
in verschiedenen Weiten. (Standart S=170 und S=290)
Kanały ściekowe wykonane są z blachy kwasoodpornej o grubości 2 mm.
Składają się z kratki ściekowej (1), w której znajduje się zasyfonowanie (2), osadnik do zbierania zanieczyszczeń (3) oraz z rynien (4). Rynny, zależnie od potrzeb, mogą
znajdować się po jednej lub po obu stronach kratki ściekowej. Spadek rynien wynosi ok. 1.5% (15 mm/mb). Do poziomowania kanałów służą śruby poziomujące (5).
Dla większych długości kanał może być podzielony a na miejscu montażu łączony kołnierzem (6). W przypadku kanałów ściekowych przykrywanych rynny przykryte są
wzmocnionymi pokrywami (7).
Kanał ściekowy s=170 z pokrywą o nośności 3T
Sewer S=170 - carry capacity 3T
Kanälle S=170 - Tragkraft 3T
Masa/Weight/Masse 16 kg/m
Kanał ściekowy s=170 z pokrywami pełnymi i nośności 1T
Sewer S=170 - carry capacity 1T
Kanälle S=170 - Tragkraft 1T
Masa/Weight/Masse 14 kg/m
MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Kanał ściekowy szczelinowy
Sewer/Kanälle
Masa/Weight/Masse 10 kg/m
Kanał ściekowy s=170 z odejściem do dołu
Sewer S=170/Kanälle S=170
Kratki ściekowe
Gratings / Gully
Produkowane są w kilku odmianach w zależności od/Manufacture in a few kinds depending on/Produziere in mehrere Abänderungen nach
g rodzaju pokrywy - o nośności 1 lub 3 ton (w wykonaniu z blachy lub płaskowników)/kind of cover (1T or 3T)/der Sorte des Deckels (1T oder 3T)
g kierunku odprowadzenia wody – kątowe (boczne) lub proste/way of dewatering - of side and straight/die Richtung der Ableitung - Seiten- und Geraden
g średnicy króćca odprowadzającego – DN50 i DN100/bore of outflow DN50 and DN100/des Diameters des Abflusses DN 50 und DN100
Kratki ściekowe wykonane są ze stali kwasoodpornej.
Składają się z korpusu (1), w którym znajduje się syfon (2) i osadnik (3). Wewnętrzna część syfonu osadzona jest w korpusie poprzez uszczelkę (4). W górnej części korpusu
znajduje się pokrywa (5), której wykonanie zależy od nośności kratki. Pokrywa może być wykonana z płaskowników biegnących w jednym lub w obu kierunkach. W pierwszym
przypadku kratka posiada nośność ok. 1 tony, zaś w drugim ok. 3 tony. Pokrywa może być wykonana także z pełnej blachy ze szczeliną spływową po obwodzie korpusu.
Kratka ściekowa kątowa z pokrywą pełną - nośność 1T lub 3T
Gratings carry capacity 1T; 3T
Gully Tragkraft 1T; 3T
WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
Technological equipment / Technologische Ausstattung
Kratka ściekowa kątowa z pokrywą z płaskowników - nośność 1T
Gratings carry capacity 1T
Gully Tragkraft 1T
Kratki ściekowe z odejściem DN50
Gratings DN50
Gully DN50
Masa/Weight/Masse 3 kg
Kratka ściekowa prosta z pokrywą z płaskowników - nośność 3T
Gratings carry capacity 3T
Gully Tragkraft 3T
Widok w posadzce
Top view/Die Draufsicht
MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Maszyny i Urządzenia dla Przemysłu Owocowo-Warzywnego
Machines and devices for Fruit and Vegetable Industry / Maschinen und Geräte für Obst- und Gemüseindustrie
Kalibrownik
Calibrator Vibration type for fruits sorting according to size/Vibrokalibrator
für die Früchtesortierung nach der Größe
Kalibrownik przeznaczony jest do sortowania owoców wg wielkości. Kalibrownik
zbudowany jest z wytrząsacza oraz podstawy. W wytrząsaczu znajdują się 3 poziomy sit
o różnych wielkościach oczek. Owoce wsypuje się na górne sito i uruchamia wibrator.
Owoce o wymiarach mniejszych niż otwory sita przesypują się na niższe poziomy.
Owoce większe przemieszczają się po powierzchni sita do wysypów.
Dane Techniczne/Technical data/Technische Angaben
= długość/length/Länge
= szerokość/total width/Breite
= wysokość załadowcza/loading height/Ladungshöhe ca. = wydajność/capacity/Ergebigkeit
= zasilanie/power/Antrieb
= moc elektrowibratorów/electrovibrator power
/Leistung der Elektrovibratoren
Drylownica do wiśni
Driller for cherries/Kernentferner für Kirschen
3185 mm
1357mm
1900mm
4000 kg/h
3 x 400 V , 50 Hz
2 x 2Kw
Drylownica przeznaczona jest do oczyszczania wiśni z pestek. Owoce przeznaczone
do drylowania są ładowane do kosza zasypowego. W dnie kosza przesuwają się
płyty drylujące, które połączone są za pomocą łańcucha. Maszyna przesuwa płyty
drylujące pod owocami i zabiera tak dużo owoców, jak dużo jest otworów w płycie.
Płyta drylująca przykryta owocami przesuwa się pod suwakiem. Szpilki drylujące
zamontowane w uchwycie opuszczają się i przebijają owoce. Pestki są wypychane
poprzez szczotki pasmowe pokrywy i wyrzucane są do kosza przenośnika ślimakowego
który transportuje je do wysypu. Drylowane owoce zdejmowane z noża za pomocą płyty
ściągającej i zrzucane z powrotem na płytę drylującą. Następnie spadają z otworów
w miejscu rozładunku.
Dane Techniczne/Technical data/Technische Angaben
= długość/length/Länge
= szerokość cakowita/total width/Breite
= wysokość/height/Höhe
= zasilanie/power/Antrieb
= moc całkowita/total power/Ganzleistung
= wydajność/capacity/Ergebigkeit
2780 mm
1272 mm
1690 mm
3 x 400 V, 50 Hz
3,32 kW
1800-2000 kg/h
Płuczka owoców
Fruit rinser/Obstspüler
Płuczki owoców służą do mycia i czyszczenia owoców oraz usuwania drobnych
stałych zanieczyszczeń. Płuczka wodna składa się ze: zbiornika dolnego,
z którego pompa w obiegu zamkniętym pobiera wodę i kolektorem tłoczy ją do zbiornika
górnego w którym płukane są owoce. Umyte owoce spadają na zsyp, natomiast
zanieczyszczenia z wodą spadają na sito szczelinowe. Woda spływa do zbiornika
dolnego a zanieczyszczenia do ześlizgu. Całość konstrukcji umieszczona jest na nogach
umożliwiających regulację wysokości i kąta pracy myjki.
Dane Techniczne/Technical data/Technische Angaben
=
=
=
=
=
=
Szczotkowa myjka owoców
Brush fruit washer/Bürstenwaschanlage für Früchte
długość/length/Länge
szerokość cakowita/total width/Breite
wysokość/height/Höhe zasilanie/power/Antrieb
moc pompy/pomp power/Pumpenkraft
wydajność/capacity/Ergebigkeit
1950 mm
ok. 1085 mm
1740 mm
3 x 400 V , 50 Hz
3kW
4000 - 5000 kg/h
Myjki szczotkowe służą do mycia i czyszczenia owoców i warzyw oraz usuwania
drobnych stałych zanieczyszczeń. Myjka składa się z ramy wykonanej z ceowników
giętych z blachy. Do ramy przykręcone są ślizgowe oprawy łożyskowe. Między
ramami znajduje się 10 szczotek walcowych osadzonych na wałkach. Na jednym
końcu wałków osadzone są koła łańcuchowe przenoszące za pomocą łańcucha napęd
z motoreduktora na szczotki. Do górnej części ramy przykręcone są osłony
i zespół dysz natryskowych. Pod szczotkami znajduje się wanna zbierająca wodę
i nieczystości. Całość konstrukcji umieszczona jest na nogach umożliwiających
regulację wysokości i kąta pracy myjki.
Dane Techniczne/Technical data/Technische Angaben
= długość/length/Länge
= prędkość posuwu/speed of feed
/Geschwindigkeit des Vorschubs
= moc napędu/total power/Antreibskraft
= zasilanie/power/Antrieb
= szerokość robocza/working width/Arbeitsbreite
= szerokość cakowita/total width/Breite
= wysokość/height/Höhe
= wydajność/capacity/Ergebigkeit
1350 mm
0,25 m/s
0,37 kW
3 x 400 V, 50 Hz
800 mm
ok. 1150 mm
1365 mm
4000 kg/h
MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Maszyny i Urządzenia dla Przemysłu Owocowo-Warzywnego
Machines and devices for Fruit and Vegetable Industry / Maschinen und Geräte für Obst- und Gemüseindustrie
Przenośnik ślimakowy z zasobnikiem
Przenośnik ślimakowy z zasobnikiem przeznaczony jest do dozowania i transportu
produktów spożywczych w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego. Owoce
należy podać do zasobnika, w którym opadają pomiędzy wstęgę przenośnika ślimakowego. Materiał przemieszczany jest za pośrednictwem ślimaka obracającego się
w korycie.
Rozdrabniacz owoców i warzyw typ RZD
Rozdrabniacz owoców i warzyw RZD przeznaczony jest do rozdrabniania
produktów spożywczych w zakładach przetwórstwa owocowo - warzywnego.
Wykonany jest z ramy z profili stalowych, na której umieszczone jest koryto
z wałami tnącymi. Wały osadzone są w łożyskach. Specjalnie skonstruowane
noże wałów obracają się przemiennie, rozkruszając i tnąc materiał wsadowy.
Jako mechanizm napędowy użyto motoreduktorów walcowych. Całość konstrukcji
wykonana jest ze stali kwasoodpornej.
Worm conveyor with container
Schneckenförderer mit Vorratsbehälter
Fruit and vegetable shredder RZD type
Brechanlage für Früchte und Gemüse Typ RZD
Dane Techniczne/Technical data/Technische Angaben
= długość/length/Länge
= szerokość robocza/working width/Arbeitsbreite
= szerokość cakowita/total width/Breite = wysokość/height/Höhe
Parametry techniczne są każdorazowo uzgadniane z klientem.
Every time the technical parameters are agreed with the customer.
Technischen Parameter werden jedes Mals mit den Kunden vereinbart.
3250 mm
890 mm
1320 mm
560 mm
Rozkruszacz owoców typ RO
Fruit Crusher R0 type
Zerböckelgerät für früchte Typ RO
Urządzenie ma za zadanie rozdrobnienie zmrożonych owoców dostarczonych
w postaci zamrożonej bryły lodu. Zmrożone owoce należy podać do leja wrzutowego.
Lejem opadają na zęby rozdrabniacza i ulęgają rozkruszeniu. Wielkość rozdrobnienia
ustawiamy za pomocą ruchomego „grzebienia”. Rozdrobnione owoce trafiają na
rozrzutnik zapobiegający zbryleniu kęsów wciąż zamrożonych owoców. Poniżej
znajdują się dwa wałki przesuwające owoce oraz zapobiegające zbryleniu się ich nad
wlotem do ślimaka. Najniżej znajduje się przenośnik ślimakowy o średnicy ø600mm
podający owoce np. do rozparzacza. W części urządzenia gdzie znajduje się
rozrzutnik umiejscowiony jest czujnik wypełnienia sygnalizujący wypełnienie komory
zlodowaciałymi owocami. Zbiornik nad ślimakiem wyposażono w komory grzewcze
z obiegiem gorącej wody ( z wypływem swobodnym). Ślimak podgrzewany jest parą,
która trafia otworami w korycie na zmrożony produkt, zapobiegając zbrylaniu.
Dane Techniczne/Technical data/Technische Angaben
= wysokość/height/Höhe
5200 mm
= szerokość cakowita/total width/Breite
2800 mm
= długość/length/Länge
7000 mm
= długość ślimaka/worm length/Länge der Schnecke
6000 mm
= skok ślimaka/worm pitch/Sprung der Schnecke
300 mm
= średnica ślimaka/worm diameter/Durchmesser des Schnecke 600mm
= kąt pracy ślimaka/worm work angle/Arbeitswinkel der Schnecke 35°
= zasilanie/power/Antrieb
3x 380V, 50Hz
= moc całkowita/total power/Ganzleistung
36 kW
System załadunku jabłek
Apples loading system
Systeme der apfelentladung
Nowoczesny system przeładunkowy składa się z szeregu urządzeń, które zapewniają
optymalny i szybki załadunek owoców, co w znaczący sposób wpływa na
efektywność procesu przeładunku. Podstawowym elementem, który umożliwia
przeładunek owoców jest wywrotnica 2-segmentowa, która integruje przestrzeń
ładunkową pojazdu z układem przenośników, składającym się z:
= przenośnika odbiorczego z taśmą i zabierakami oraz wanną
= przenośnika ukośnego
= przenośnika taśmowego nad spławiakiem.
Parametry techniczne są każdorazowo uzgadniane z klientem.
MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Inne urządzenia
Technological devices / Andere Geräte
Piec PZR-01 wyposażony w elektroniczny regulator temperatury oraz rożno RR-1 stanowią grupę urządzeń przeznaczonych do poddawania obróbce termicznej mięsa.
Piec i rożno wyposażone są w szufladę na skapujący olej. Solidne wykonanie w połączeniu z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych gwarantuje wysoką
wydajność i niezawodność. Urządzenia zostały wykonane ze stali kwasoodpornej.
Piec PZR-1
Oven PZR-1
Ofen PZR -1
Rożno RR-1 do pieczenia mięsa
Barbecue RR-1 to meat roasting
Bratspies RR-1
Uwaga: zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian modernizacyjnych
Referencje
References / Referenzen
W ostatnich latach wykonywaliśmy urządzenia między innymi
dla następujących firm
In recent years we manufactured the machinery and equipment
for the following companies/In den letzten Jahren haben wir
Geräte u.a. für folgende Firmen erledigt
Linie dzielenia drobiu
Poultry partitioning lines/Teillinien für Geflügel
• Ekodrob Iława linia dzielenia i trybowania Indyka
• Indyk Mazury Ostróda linia dzielenia i trybowania Indyka
• Ubojnia Drobiu Górni i Synowie Antonowo linia dzielenia
kurczaka i indyka
• Ubojnia Drobiu Mielewczyk Dzierżążno linia dzielenia kurczaka
• Ubojnia Drobiu EkoGrill Sokółka linia dzielenia kurczaka
• Ubojnia Drobiu Drobful Kczewo linia dzielenia kurczaka
• Hermar Mława linia dzielenia i trybowania kurczaka
• ZPD Marica Próchna linia dzielenia kurczaka
• Ubojnia Drobiu Józef Kowal Sieniec linia dzielenia kurczaka
• Stendrób Brzeźno linia dzielenia kurczaka
• Z akład Przetwórstwa Mięsa Grill-Pol Chełm linia dzielenia
kurczaka,
• Z akład Uboju i Przetwórstwa Drobiu EXODUS Trzcina dwie
linie dzielenia kurczaka
• Ind-Broj Stara Dąbrowa linia dzielenia Indyka
• Z akład Przetwórstwa Mięsnego Grot Starowa Góra linia
dzielenia kurczaka
• Zakład Mięsny Wierzejki SJ Wierzejki linia dzielenia kurczaka
• Zakłady Mięsne Sobkowiak Siedlec linia dzielenia kurczaka
• Zakład Mięsny Cesta Wilno linia dzielenia kurczaka
• Z akład Masarsko Wędliniarski Sław-Pol Terespol linia dzielenia
i trybowania kurczaka i indyka
• Olimpek Rzeszów linia dzielenia kurczaka
• Ubojnia Drobiu Górzna k. Złotowa linia dzielenia kurczaka
• Ubojnia Drobiu Nieborza linia dzielenia kurczaka
• Madama Ostrowiec Świętokrzyski linia dzielenia kurczaka
• Eko-Garden Łódź linia dzielenia kurczaka
• HERMAR Sp. z o.o.Mława linia dzielenia kurczaka
• Ubojnia Drobiu IND-BROJ sp. Z o.o. Stara Dąbrowa 33a linia
dzielenia kurczaka i indyka
• IR-DRÓB P.R.P.H.D. Oborniki Śląskie linia dzielenia kurczaka
• MDM FOODS Karczew linia dzielenia kurczaka
• PPUH LONKAS Głubczyce linia dzielenia kurczaka
• Ubojnia Drobiu Beskid k. Cieszyna linia dzielenia kurczaka
• Podolski. Rozbiór i konfekcja mięsa linia dzielenia kurczaka
LITWA
• Alewista Kauno
• Cesta Vilnius
UKRAINA
• Palyha Lyubov Grusziw
• MPZ KOLOS Czernowcy
• Agrosojuz Kiev
• Sltovka
• Globino
• Galmiaso
ROSJA
• Kiezmierowo
Linie dzielenia wieprzowiny i wołowiny
Pork and beef partitioning lines/Teillinien für Schweinefleisch
und Rind
• Wisapis Zielonka
• Masarnia ELMAS
• Zakład Mięsny Wierzejki Zembry
• Firma Pirex, E.P. Piłacie Rozbiór Mięsa Zgierz
• Zakład Mięsny Janipek Trzebownisko
• BASTRA Chorzów
• Zakład Mięsny Jamir Bechcice
• Zakład Mięsny Corrida (obecnie NOWE)
• Zakład Mięsny Pierzchała Kozienice
• Zakład Mięsny Woźniczka Rybnik
• Zakład Mięsny Nikpol Bobrowniki
• Zakład Agro-Handel Mościszki
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zamość
• Zakład Mięsny Kaminiarz Święcichowa
• Zakład mięsny Rajcza Rajcza
• PHU JO-L Olsza
• Madej i Wróbel Ruda Śląska
UKRAINA
• SMiO Strij
• Globino
• Delikates Chmielnicki
ŁOTWA
• Kombinat Miesny Ardex Saldus
• Kombinat Miesny Jelgawa
• Kombinat Miesny Adazi
ROSJA
• Altair
• Zorinsk
LITWA
• Cesta Vilnius
BIAŁORUŚ
• Kombinat Miesny Bierioza
• Kombinat Miesny Witebsk
• Kombinat Miesny Wolkowysk
• Kombinat Miesny Osmiany
Systemy transportowe
Transporting systems/Transportsysteme
• MICHELIN POLSKA Olsztyn
• LYOVIT Jerzy Godek Daleszyce
• EKODROBS.A. Iława
• OLVIT Sp. z o.o. Gdańsk
• EXDROB S.A. Kutno
• ANIMEX Suwałki
• HAM Ożarowice
• Mazury S.A. Ełk
• Zakłady Mięsne w Dębicy S.A. Dębica
• Delikates S.C. Ostróda
• WSiP S.A. Warszawa
• Faurecia Fotele Samoch. S.A. Grójec
• Sokołów S.A. Sokołów Podlaski
• Zakład Drobiarski Export-Import S. Bik Jędrzejów
• Masarnia ELMAS Radom
• CETCO-POLAND Sp. z o.o. Szczytno
• Kendrion Bianor Sp. z o.o. Białystok
• Rosti (Polska) Sp. z o.o. Białystok
• OPTIROC Gniew Sp. z o.o. Gniew
• Piekarnia Szwajcarska Hiestand Grodzisk Mazowiecki
• DROBIMEX-HEINTZ Sp. z o.o. Szczecin
• Indykpol S.A. Olsztyn
• ZPR-S Ubojnia Drobiu Mława
• THOMSON POLKOLOR Żyrardów
• INDYK MAZURY Ostróda
• Cukrownia Malbork S.A.Malbork
• P.P.U.H. sp. z o.o. Prosper Łukta
• Schürer Kasperski Sp. Z o.o.Warszawa
• LENEX Sp. Z o.o.Sokołów Podlaski
• HERMAR Sp. Z o.o.Mława
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Łukasz Jaworze
• PPH TOR-PAL Sp. Z o.o.Kwidzyn
• FELIX Polska Sp. z o.o. Słomniki k. Krakowa
• KAMAX S.A. Kańczuga
• Serwis AKPiA Poznań
• DUBLET PLUS Brudzew
• Binder International Warszawa Sp. z o.o.
• Wrigley Poland Sp. Z o.o. Poznań
• LU Polska Sp. Z o.o. Płońsk
• REAL S.A. Siedlce
• RSP Nowość Rojewo
• Intermik Sp. z o.o. Warszawa
• NIKPOL Bobrowniki
• EKO-GRIL Sokółka
• ZPM JBB Import Eksport Józef Bałdyga Łyse
• Metalbud Balticum SIA Łotwa
• WIMAR-Chłodnia Sp.z.o.o Sobienia-Jeziory
• Prywatne Gospodarstwo Rolne Ubojnia Drobiu Złotów
• EMF Lebensmitteltechnik-Anlagenbau GmbH Nienburg
• PPC Tago Radzymin
• Białuty RS Błonie
• Kopalnia Soli Kłodawa S.A. Kłodawa
• TRW Sterling Systems Poland. Sp. z o.o Pruszków
ROSJA
• Wrigley Saint Petersburg
• Margarynowy Kombinat Kaliningrad
BUŁGARIA
• Kraft Foods Svoge
LITWA
• Cesta Vilnius
ŁOTWA
• Metalbud Balticum Riga
• Regrand Sia Riga
• Kombinat Miesny Rezekne
Myjki pojemników, suszarki pojemników
Container washer and driers/Waschanlagen für Behälter
• Polmeat Brodnica
• Wiando Radojewice
• ZM Pierzchała Kozienice
• Eurosmak Kraków
• Eurosmak Warszawa,
• Rosja (w pobliżu Moskwy)
• Cesta Wilno Litwa
• OSM Inowrocław
• OSM Czarnków
• REAL Chłodnia Morszków
• OSM Stalowa Wola
• Regrand Rosja
• SPS Handel (S)
• Schürer Kasperski Sp. z o.o.Warszawa (S)
• Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska Warszawa (S)
ROSJA
• Nord ImpeksMoskwa (M+S)
• Regrand
LITWA
• Cesta Vilnius
Ubojnie drobiu
Poultry abbatoirs/Schlachthäuser für Geflügel
• Ubojnia drobiu K. Banasiewicz Szczytniki k. Kalisza 4000
szt./h,
• R zeźnia Drobiu A. Mielewczyk Dzierżążno k. Kartuz 2700 szt./h
• Ubojnia Drobiu J. Kowal Sieniec k. Wielunia 1000 szt./h,
• AB Źukowo k. Kartuz ok. 1000 szt./h
• Eko-Grill Sokółka k. Białegostoku 2500 szt./h
• Ubojnia Drobiu Legiz Woryty k. Olsztyna indyk ok. 500 szt./h
• Gospodarstwo Rolne L. Chuchrak Górzna k. Piły 1500 szt./h
• Ubojnia Drobiu Drobful Kczewo k. Kartuz ok. 700 szt./h
• Przedsiębiorstwo Rolno Spożywcze Józef Piecuch ;Bogucin
2500 szt./h
• Z akład Drobiarski w Stasinie 1000 szt. indyczki/h, 2500 szt.
kury/h
Uzupełnieniem przedstawionej oferty jest szeroka gama maszyn i urządzeń produkowanych na specjalne
zamówienia klientów, według dokumentacji własnej lub powierzonej.
As a supplementation we offer a broad range of machinery and devices produced for special orders according
to ours or given documentation.
Als Ergänzung des vorgestellten Angebots ist eine breite Auswahl von Maschinen und Geräten für spezielle
Bestellungen unserer Kunden, anhand eigener oder anvertrauten Dokumentation.
ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
ul. Stalowa 4
10-420 Olsztyn
POLAND
www.unimasz.pl
e-mail: [email protected]
NIP 739-010-19-87
Regon 510533240
Sekretariat
tel. (0-89) 533 58 27
fax (0-89) 533 58 66
Dział Techniczno-Handlowy
tel. (0-89) 533 54 87
fax (0-89) 533 05 11
projekt i wykonanie AGRAF; www.agraf.net.pl
UNIMASZ Sp. z o.o.

Podobne dokumenty