Cennik 19 kwiecień 2013

Transkrypt

Cennik 19 kwiecień 2013
Ceny obowiązują od 1 września 2011
Aktualizacja cennika 1 kwietnia 2013
Ceny wyrażone są w PLN i nie zawierają podatku VAT
NK.PL - zbiór narzędzi do pracy z marką ......................................................................................................................................................... 03
Budowanie zaangażowania ............................................................................................................................................................................... 04
Nośniki reklamowe ............................................................................................................................................................................................. 06
Pakiety zasięgowe .............................................................................................................................................................................................. 07
Kampanie targetowane ...................................................................................................................................................................................... 08
EasyAd - reklama samoobsługowa ................................................................................................................................................................ 11
Kampanie na Stronie Głównej portalu ............................................................................................................................................................. 12
Usługi dodatkowe ............................................................................................................................................................................................... 14
Reklama w wersji mobilnej portalu NK ............................................................................................................................................................ 15
Reklama w komunikatorze NKtalk .................................................................................................................................................................... 16
Potencjał Research.NK ...................................................................................................................................................................................... 17
Oferta badawcza ................................................................................................................................................................................................. 18
Definicje............................................................................................................................................................................................................... 23
02/23
Nk.pl to największy polski serwis społecznościowy w
Internecie,
odwiedzany miesięcznie przez 9 mln Użytkowników. Skierowany jest głównie do osób, które chcą korzystać z prostych i innowacyjnych narzędzi
komunikacji. Początki portalu to odnajdywanie dawnych znajomych ze
szkoły. Aktualnie NK jest wielokanałową i wielopłaszczyznową platformą
komunikacyjną, która oferuje Użytkownikom zintegrowane narzędzia np.:
wiadomości, mikroblog, komunikator NKtalk, aplikacje mobilne, grupy, gry.
sprzedażowy (np. ułatwienie polecenia i zakupu produktu, nagradzanie
za rekomendację, zakupy grupowe). Wykorzystanie wirtualnych dóbr
dostępnych w serwisie jako motywatorów do zakupu. Istnieje możliwość
przeprowadzenia kampanii displayowej w rozliczeniu CPC oraz CPA.
Reklamodawca może prowadzić kompleksowe działania w nk.pl, korzystając
ze spektrum oferowanych narzędzi:
możliwości badawcze na polu analizy konsumentów, marek,
produktów i komunikacji
budowanie zaangażowania oraz relacji - mechanizmy społecznościowe umożliwiające prowadzenie dialogu z Użytkownikiem
budowanie zasięgu
budowanie wizerunku - wysoka częstotliwość i długi czas kontaktu
z reklamą przez Użytkownika, możliwość emisji kreacji wizerunkowych
na dużych formatach reklamowych
precyzyjne targetowanie reklamy według kryteriów m.in.: wieku, płci,
miejsca zamieszkania, profilu wykształcenia. Bazowanie na wiarygodnych informacjach
generowanie sprzedaży dzięki synergii powyższych elementów oraz
wykorzystaniu dedykowanych narzędzi wzmacniających efekt
03/23
GRUPY
Grupy na NK służą do tworzenia małych społeczności zgromadzonych wokół
wspólnych zainteresowań. Grupy zawierają narzędzia do prowadzenia
dialogu marki z Użytkownikiem (forum, mikroblog), a także funkcjonalności
pozwalające na personalizowanie wyglądu np.: zmiana kolorystyki, moduły
video, statyczny banner graficzny.
Istnieje możliwość nadania Grupie statusu Grupy Oficjalnej, w tym celu
prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]
Funkcjonalności w Grupach Oficjalnych:
forum
video
wpisy (mikroblog)
galeria zdjęć
sonda
widżet Grupy
Tabela 1.
GRUPY
Założenie i utrzymanie Grupy
Promocja Grupy
Usługi dodatkowe:
Możliwość wyłączenia obcych reklam
Zamieszczenie screeningu
Podpięcie zewnętrznych statystyk
Zamieszczenie modułów graficznych
linkujących do stron zewnętrznych
Nadanie krótkiej nazwy w adresie
Grupy (łatwy url: nk.pl/nazwa)
Zamieszczenie aplikacji
Zorganizowania konkursu
0 zł
wg cennika
10 000 zł/miesiąc
prosimy o kontakt pod adresem:
[email protected]
04/23
CENNIK
AKCJE SPECJALNE
Ogromny potencjał aktywnych Użytkowników umożliwia przeprowadzanie
zróżnicowanych, niestandardowych działań reklamowych. Dzięki temu
istnieje możliwość dotarcia z przekazem za pomocą mniej inwazyjnych
i lepiej odbieranych form, w oparciu o mechanizmy portalu
m.in.: grupy, szkoły, aplikacje, gry. Na potrzeby danej akcji może zostać
przygotowana dedykowana sekcja z indywidualnie zaprojektowaną grafiką
oraz zaimplementowanymi mechanizmami społecznościowymi portalu, np.:
możliwość implementacji projektu przygotowanego na zewnątrz poprzez
udostępnienie API portalu.
W celu otrzymania oferty na akcję specjalną prosimy o kontakt pod
adresem: [email protected]
polecenie akcji znajomym
wysyłanie zaproszeń
powiadomienie o aktywności znajomych w ramach akcji
wpisy na mikroblogu
identyfikacja z marką poprzez oznaczenia graficzne profilu uczestnika
akcji (tapety)
przesyłanie wirtualnych prezentów nawiązujących do akcji
Celem akcji specjalnej może być edukacja lub budowanie świadomości
poprzez zabawę, a przede wszystkim tworzenie zaangażowanej społeczności wokół marki. W ramach akcji można przeprowadzać m.in.:
gry
quizy
konkursy
NK.pl specjalizuje się w tworzeniu i obsłudze niestandardowych projektów
dedykowanych indywidualnym potrzebom Klienta. Istnieje również
05/23
Podstawowe dane dotyczące formatów reklamowych emitowanych w NK.pl
prezentuje tabela nr.2. Pełna specyfikacja techniczna dostępna jest pod
adresem: www.nk.pl/reklama
Tabela 2.
NAZWA
WYMIAR (px)
WAGA
Box
180x150
15 kB
Billboard
750x100
40 kB
DoubleBillboard
750x200
40 kB
WideBillboard
950x200
50 kB
Screening (tapeta)
1280x800
40 kB*
*) Podana waga dotyczy tapety. Screening emitowany jest wraz z aktywnym formatem: WideBillboard lub
DoubleBillboard
06/23
Pakiet zasięgowy oznacza kampanię emitowaną losowo na całym portalu
(Run-On-Site). Produkt ten umożliwia realizację kampanii o dużym zasięgu
w krótkim czasie. W zależności od liczby emisji, kampania emitowana jest
z cappingiem lub bez cappingu. Nasza Klasa zastrzega sobie prawo do
określenia minimalnego czasu trwania kampanii oraz wielkości
cappingu. Ceny pakietów podane są dla 1 000 emisji (CPM). Przy zakupie
pakietów możliwe jest skorzystanie z usług dodatkowych (tab. 10).
Istnieje również możliwość zakupienia badania efektywności kampanii.
Składa się ono z poszerzonych statystyk dotarcia oraz pomiaru efektu
wizerunkowego kampanii. Przy zakupie badania Reklamodawca otrzymuje
pakiet odsłon gratis (wielkość świadczeń określa tabela 3). Szczegółowe
informacje o badaniach w NK przedstawione są w części „Badania
marketingowe z Research.NK”.
Tabela 3.
PAKIETY ZASIĘGOWE ROS (CPM)
BADANIE ROSEFFECT.NK
Liczba emisji
Box
Billboard,
DoubleBillboard,
Widebillboard
Screening
Koszt badania*
Dodatkowe odsłony
do kampanii gratis
przy zakupie badań
Do 4,99 mln
4 zł
7 zł
11 zł
5 000 zł
+40%
5 mln - 9,99 mln
3 zł
5 zł
8 zł
6 000 zł
+30%
10 mln - 19,9 mln
2,5 zł
4 zł
6 zł
7 000 zł
+25%
20 mln - 49,9 mln
2 zł
3,5 zł
-
8 000 zł
+20%
50 mln i więcej
1,8 zł
3 zł
-
9 000 zł
+15%
* Od podanej ceny nie przysługuje rabat
07/23
Targetowanie kampanii umożliwia precyzyjne dotarcie do wybranej grupy
celowej np.: kobieta w wieku 25+, mieszkająca w Warszawie. Dostępne są
następujące kryteria targetowania: płeć, wiek, geolokalizacja, szkoła
średnia lub wyższa. Targetowanie bazuje na wiarygodnych informacjach
podawanych przez Użytkowników na swoich profilach. Cena uzależniona jest
od liczby emisji, formatu, oraz liczby kryteriów targetowania, które określają
daną kampanię. Dostępne są dwa poziomy cenowe dla targetowania do
dwóch lub powyżej dwóch kryteriów [tab. 4, 5]. Również w przypadku
kampanii targetowanych istnieje, analogicznie jak przy kampaniach
zasięgowych, możliwość zakupienia dodatkowo badania efektywności
kampanii oraz otrzymania pakietu bonusowych odsłon.
Mniejsze kampanie mogą zostać przeprowadzone przez system reklamy
samoobsługowej EasyAd dostępnej pod adresem http://easyad.nk.pl.
NK oferuje również targetowanie kampanii bazujące na zachowaniu i zainteresowaniach Użytkowników - profile targetowane [tab. 6]. Profile targetowane bazują na zaawansowanych informacjach z unikalnej hurtowni
danych NK. Ceny pakietów podane są dla 1 000 emisji [CPM]. Nasza Klasa
zastrzega sobie prawo do określenia czasu trwania kampanii oraz wielkości
cappingu.
Tabela 4.
DO 2 KRYTERIÓW TARGETOWANIA (CPM)
BADANIE TARGETEFFECT.NK
Liczba emisji
Box
Billboard,
DoubleBillboard,
Widebillboard
Screening
Koszt badania*
Dodatkowe odsłony
do kampanii gratis
przy zakupie badań
Do 4,99 mln
10 zł
16 zł
24 zł
6 000 zł
30%
5 mln - 9,99 mln
7 zł
11 zł
17 zł
7 000 zł
20%
10 mln - 19,9 mln
5,5 zł
9 zł
14 zł
9 000 zł
15%
20 mln - 49,9 mln
5 zł
8 zł
-
11 000 zł
15%
50 mln i więcej
4 zł
7 zł
-
12 500 zł
10%
* Od podanej ceny nie przysługuje rabat
08/23
POWYŻEJ 2 KRYTERIÓW TARGETOWANIA (CPM)
BADANIE TARGETEFFECT.NK
Liczba emisji
Box
Billboard,
DoubleBillboard,
Widebillboard
Screening
Koszt badania*
Dodatkowe odsłony
do kampanii gratis
przy zakupie badań
Do 4,99 mln
13 zł
22 zł
33 zł
6 500 zł
35%
5 mln - 9,99 mln
10 zł
16 zł
24 zł
8 500 zł
25%
10 mln - 19,9 mln
8 zł
13 zł
20 zł
9 900 zł
20%
20 mln - 49,9 mln
7 zł
11 zł
-
11 000 zł
15%
50 mln i więcej
6 zł
10 zł
-
12 500 zł
10%
* Od podanej ceny nie przysługuje rabat
09/23
Tabela 6.
PROFILE TARGETOWANE (CPM)
Nazwa profilu
Box
Billboard,
DoubleBillboard,
Widebillboard
Screening
Studenci
10 zł
16 zł
24 zł
Rodzice
20 zł
35 zł
50 zł
Podróżujący
30 zł
50 zł
75 zł
Fotografujący
30 zł
50 zł
75 zł
Zainteresowani motoryzacją
30 zł
50 zł
75 zł
Zainteresowani zdrowiem i urodą
30 zł
50 zł
75 zł
Fani sportu
30 zł
50 zł
75 zł
Zainteresowani kulinariami
30 zł
50 zł
75 zł
Miłośnicy kina
30 zł
50 zł
75 zł
Lekarze
45 zł
75 zł
115 zł
Istnieje możliwość przygotowania profilu na indywidualne zamówienie
Reklamodawcy na podstawie możliwych do wykorzystania dostępnych
informacji. W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt pod adresem:
[email protected]
10/23
EASYAD - REKLAMA SAMOOBSŁUGOWA
EasyAd to nowy produkt reklamowy w ofercie NK.pl umożliwiający uruchomienie kampanii reklamowej na portalu NK.pl w ciągu kilku minut. Wystarczy
założyć konto na stronie http://easyad.nk.pl, stworzyć graficzno-tekstowy
box reklamowy w prostym edytorze, wybrać do kogo kierowana jest reklama
i określić cenę za kliknięcie.
Tabela 7.
PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE
Forma rozliczenia
Cena za kliknięcie
Minimalny budżet
Bez ograniczeń
Forma reklamy
Graficzno-tekstowa
Możliwości targetowania
Demograficzne (płeć, wiek, wykształcenie)
Geograficzne (GeoIP)
Zainteresowania (profile targetowane)
11/23
Kampania na stronie głównej portalu oferowana jest w modelu Flat Fee (stała
obecność reklamowa na wszystkich odsłonach strony przez cały dzień).
Możliwość wyboru lokalizacji reklamy: na stronie głównej przed zalogowaniem [tab. 8] lub po zalogowaniu [tab. 9].
Przy kampanii na stronie głównej jest możliwość zamówienia rozszerzonego
pakietu statystyk MainpageEffect.NK bazującego na dokładnych informacjach z hurtowni NK. Dokładny opis produktu znajduje się w drugiej części
cennika dotyczącej badań Research.NK. Cena badania to 2000 zł netto*.
Tabela 8.
STRONA GŁÓWNA PRZED ZALOGOWANIEM (Flat Fee - 100% PV)
Nośnik
1 dzień roboczy
1 dzień weekendowy
Billboard,
DoubleBillboard,
WideBillboard
120 000 zł
100 000 zł
Screening
160 000 zł
130 000 zł
Rectangle 300x250
80 000 zł
70 000 zł
* Od podanej ceny nie przysługuje rabat
VIDEOAD NA STRONIE GŁÓWNEJ
Istnieje możliwość zamieszczenia materiału video w ramach kreacji emitowanej na stronie głównej. Materiał video odtwarzany jest automatycznie
na pierwszej odsłonie (capping 1) z wyciszonym dźwiękiem. Dźwięk uruchamiany jest przez Użytkownika.
Dopłata za kreację video: +20% do cen z tabeli 8 i 9
Maksymalna waga pliku video: 1 MB
12/23
Tabela 9.
STRONA GŁÓWNA PO ZALOGOWANIU (Flat Fee - 100% PV)
Nośnik
1 dzień roboczy
1 dzień weekendowy
Billboard,
DoubleBillboard,
WideBillboard
170 000 zł
140 000 zł
Screening
na 3 odsłonach
+ DB na FF
220 000 zł
180 000 zł
Screening
250 000 zł
210 000 zł
Box 180x150
70 000 zł
60 000 zł
13/23
Tabela 10.
USŁUGI DODATKOWE (Dopłata do cen bazowych)
Personalizacja (wyświetlanie imienia Użytkownika na kreacji)
+ 30%
Emisja w wybranej sekcji portalu (z wył. Strony Głównej)
+ 30%
Emisja z video w kampaniach odsłonowych [tab.: 3, 4, 5, 6]*
+ 20%
Emisja z dźwiękiem (po kliknięciu)
+ 10%
Dodatkowy logotyp na kreacji
+ 15%
Targetowanie kreacji - dopłata za każdą kreację**
+ 10%
Emisja w wybranych dniach i godzinach***
+ 10%
Emisja wg łącza / przeglądarki / systemu operacyjnego***
+ 10%
Zwiększona waga kreacji - dopłata za każde 1 kB
+ 1%
Emisja kreacji Rich Media, których waga przekracza standardowe limity
wagowe danego formatu reklamowego, jest możliwa na zasadzie polite
download. Oznacza to, że kreacja musi zawierać kreację inicjującą, która
emitowana jest użytkownikowi jako pierwsza i która mieści się w standardowych limitach wagowych. Pozostałe elementy kreacji dociągają się później,
po wyświetleniu kreacji inicjującej.****
1) Waga elementów dociąganych przez kreację inicjującą automatycznie
(bez akcji użytkownika) nie może wynosić więcej niż 300 kB.
Dopłata +15%
2) Jeżeli waga dodatkowych elementów przekracza 300 kB, może się to
odbywać tylko i wyłącznie po kliknięciu przez użytkownika. W każdym
przypadku zalecane jest umieszczenie w kreacji odpowiedniego komunikatu typu „Kliknij, żeby zobaczyć więcej”
Dopłata +30%
* Materiał video odtwarzany jest automatycznie bez dźwięku. Dźwięk uruchamiany jest przez
Użytkownika.
** Usługa dostępna dla produktów emitowanych do wszystkich (nietargetowanych), polega na
wyświetaniu np. innej kreacji do kobiet i innej do mężczyzn. Możliwa emisja max 4 różnych kreacji,
dopłata 10% za każdą kreację).
*** Usługa dostępna wyłącznie dla produktów z tabeli: 3, 4, 5.
**** Dźwięk w kreacji włączany jest po kliknięciu przez użytkownika, elementy kreacji nie mogą wychodzić
poza obszar nośnika - reklama nie może zasłaniać treści portalu
14/23
Portal NK dostępny jest także w wersji mobilnej. Reklama emitowana jest
na stronie m.nk.pl, losowo w ramach dwóch slotów na górze i na dole
strony - ROS Mobile.
-
Tabela 11.
REKLAMA W WERSJI MOBILNEJ
Nośnik
Miejsce emisji
Kreacja statyczna* (CPM)
Kreacja Rich Media (CPM)
Banner
górny lub dolny slot
20 zł
60 zł
Rectangle
dolny slot
40 zł
60 zł
Surround
banner na górnym slocie
oraz rectangle na dolnym slocie
50 zł
-
*Dopuszczalne formaty plików graficznych to: .gif, .png, .jpg.Reklamy muszą
być statyczne (nieanimowane). Reklamy po kliknięciu muszą kierować do
stron przygotowanych w wersji dla urządzeń mobilnych.
Reklamę należy przygotować w czterech różnych rozmiarach, które są dosto
120x20 px do 3 kB
168x28 px do 3 kB
sowane do różnych urządzeń:
300x50 px do 7 kB
216x36 px do 5 kB
Tabela 12.
USŁUGI DODATKOWE (DOPŁATA DO CEN BAZOWYCH)
Zastosowanie cappingu
+10%
Targetowanie według następujących kategorii: wiek, płeć, system operacyjny
+20%
Targetowanie behawioralne według wybranego profilu: Studenci, Rodzice, Podróżujący, Fotografujący, Fani sportu,
Zainteresowani motoryzacją, Zainteresowani zdrowiem i urodą, Zainteresowani kulinariami, Miłośnicy kina
+25%
15/23
Komunikator NKtalk dostępny jest dla wszystkich Użytkowników NK.pl bez
konieczności instalowania oprogramowania i importowania listy znajomych.
Mechanizm jest w pełni zintegrowany z NK. Obecność reklamowa w komunikatorze możliwa jest w modelu Flat Fee.
Tabela 13.
STAŁA OBECNOŚĆ W KOMUNIKATORZE NK (Flat Fee - 100% PV)
Box 232x35 px
w oknie rozmowy
1 dzień
1 tydzień
15 000 zł
70 000 zł
16/23
Research.NK to grupa wyspecjalizowanych usług badawczych online,
bazująca na potencjale portalu społecznościowego nk.pl. NK stanowi nie
tylko platformę komunikacji, ale również doskonałe miejsce do prowadzenia
badań marketingowych, zapewniające błyskawiczną realizację i precyzyjne
dotarcie do respondentów. To ogromny i stabilny operat badawczy, który
zapewnia korzyści takie, jak:
Możliwość dotarcia do bardzo wąskich grup celowych.
Ponieważ NK odwiedza miesięcznie 9 mln Użytkowników, można
wśród nich spotkać zarówno matki dzieci w wieku do 24 miesięcy,
amatorów sałatek, bliźniaków jednojajowych czy przedstawicieli
innych grup, które w skali populacji są niewielkie. Ponieważ szereg
cennych danych zbieramy w naszej Hurtowni, możemy precyzyjnie
docierać do tych wąskich grup, bez ponoszenia nadmiernych kosztów
rekrutacji.
Pełna losowość prób - ponieważ każdy Użytkownik portalu ma
unikalne konto rzeczywiste (niezależne od zmienności od IP czy
kasowalności cookies), respondenci dobierani są podobnie, jak w przypadku badań opartych o bazę numerów PESEL.
identyfikację Użytkowników. Dzięki integracji z portalem nk.pl dostarczane są nie tylko informacje uzyskane za pomocą ankiety, ale także
wyniki analiz etnograficznych danych zastanych lub pogłębione informacje z wywiadów indywidualnych i dyskusji grupowych.
Naturalna sytuacja dla badanych. Wszystkie narzędzia służące do
zbierania informacji są silnie związane z NK. Oznacza to brak: efektu
ankietera, inwazyjnych metod zapraszania/dołączania do panelu
badawczego czy też konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.
Wszystkie te możliwości pozwalają realizować innowacyjne badania
dostosowane do: potrzeb Klientów, specyfiki mediów społecznościowych
oraz wymogów współczesnego marketingu.
Od 2012 roku firma Nasza Klasa Sp. z o.o. poddawana jest audytowi branżowemu prowadzonemu przez OFBOR (Organizację Badania Opinii i Rynku).
Przyznany certyfikat obejmuje badania typu CAWI.
Dokładne odzwierciedlenie struktury polskiego Internetu.
Monitorujemy ponad 60 klasycznych grup celowych według badania
Megapanel PBI/Gemius pod kątem różnic grupy Użytkowników NK,
a wszytkich Użytkowników polskiego internetu. Przeciętna różnica:
poniżej +/-1 pkt proc.
Synergia różnych technik i informacji w oparciu o precyzyjną
17/23
Priorytetem Research.NK jest dostarczanie Klientom rzetelnej i adekwatnej
wiedzy, jak najbardziej dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Dlatego
oprócz systematycznie rozwijanej oferty produktów standardowych, jesteśmy
w stanie przygotować dedykowane rozwiązania badawcze dla naszych
Partnerów Biznesowych.
Wycena badań jest dokonywana indywidualnie i jest uzależniona od takich
czynników jak zakres usługi badawczej, grupa docelowa, etc. W sprawie
wycen prosimy o kontakt po adresem: [email protected]. Niektóre
z prezentowanych wariantów produktu MaxEffect.NK posiadają ceny stałe
uwzględnione w tabelach zawierających ceny kampanii [tab.: 3, 4, 5].
Tabela 14.
BADANIE
CHARAKTERYSTYKA
BENEFITY
Express.NK
Badanie wykorzystujące w pełni szybkość badań internetowych. Nawet w ciągu 24H dostarcza odpowiedzi na pytania
badawcze Klienta. Realizowane na próbie N=500 reprezentatywnej dla Użytkowników Internetu w Polsce (z możliwością doważania do prób ogólnych).
Błyskawiczna realizacja (fieldwork nawet 24H)
Reprezentatywna próba
Dowolna tematyka
Wiele możliwości pytań
ContentGenerator.NK
Badanie, którego celem jest wygenerowanie ciekawych
i wiarygodnych treści, które mogą być użyte w komunikacji
marketingowej. Realizowane na reprezentatywnej lub
celowej próbie N=1000 lub większej. Dodatkowo w badaniu
mogą być użyte techniki jakościowe, m.in. wywiady
pogłębione lub analiza treści.
Unikalne treści skłaniające do Word-of-Mouth
Duża próba i szybka realizacja
Rozbudowane projekty badawcze
Możliwość użycia mechanizmów społecznościowych
w badaniu oraz przy promocji wyników
BrandComm.NK
Zamknięta grupa badawcza tworzona na potrzeby konkretnego Klienta. Łączy wykorzystanie rozbudowanych mechanizmów komunikacyjnych i społecznościowych z fachową
moderacją doświadczonych badaczy.
Różnorodne badania (ankiety, wywiady, analiza treści,
zdjęć, procesy grupowe) w trybie 24/7
Oszczędność czasu i kosztów
Stały dostęp do grupy wyselekcjonowanych konsumentów
18/23
BADANIE
CHARAKTERYSTYKA
BENEFITY
Adtest.NK
Badanie testujące materiały (bannery, layouty akcji specjalnych, materiały video, etc.) wykorzystywane w kampanii
online.
Badanie CAWI z możliwością wykorzystania technik
jakościowych.
Efektywność kosztowa
Precyzyjny pomiar
Unikalne wskaźniki przewidujące skuteczność kreacji
MaxEffect.NK:
MainpageEffect.NK
RosEffect.NK
TargetEffect.NK
CustomEffect.NK
Pakiet badań umożliwiający zaawansowaną ocenę
skuteczności kampanii prowadzonych w serwisie NK pod
kątem rozbudowanych statystyk oraz pomiaru efektu
brandingowego za pomocą techniki CAWI (w zależności od
wariantu produktu).
Pełna informacja o efektywności kampanii
Szybka dostępność wyników
Dokładność pomiaru
Atrakcyjne pakiety badań z kampaniami
EXPRESS.NK
CONTENTGENERATOR.NK
Badanie wykorzystujące w pełni benefit szybkości badań internetowych.
Produkt badawczy na „nagłą potrzebę” - wyniki nawet w 24h od zdefiniowania
pytań (WORD) na próbie N=500. Idealne narzędzie, by uzyskać
błyskawicznie odpowiedzi na ważne pytania takie, jak:
Zrób własne badanie o tematyce powiązanej z Twoją branżą lub produktem.
„Content is the King”. Dzięki niemu zbudujesz efektywną komunikację z internautami, oferując im treści:
Jaki jest udział w populacji mojej grupy celowej?
Które z kilku haseł reklamowych najlepiej przełoży się na zainteresowanie produktem?
Kto oglądał wczoraj wieczorem mój program w TV?
kreatywne (coś nowego)
unikalne (niedostępne gdzie indziej)
interesujące (przykuwające uwagę na długo)
skłaniające do działań word-of-mouth (warte polecenia innym)
Badanie obejmuje ankietę CAWI na próbie N=1000 lub większej oraz pakiet
wywiadów pogłębionych z wykorzystaniem komunikatora NKtalk i opcjonalnie analizy treści generowanych przez Użytkowników. Dzięki temu otrzymasz
19/23
raport, którego fragmenty mogą posłużyć jako oś komunikacji, szczególnie
w mediach społecznościowych. Zawiera on podsumowanie, wnioski, tabele
i wykresy (jeśli badanie oparto o ankietę CAWI) oraz cytaty i historie „z życia
wzięte” (jeśli badanie wsparto wywiadami indywidualnymi).
Jako pakiet do badania możesz otrzymać:
Sekcję specjalną lub grupę, w której mogą być prezentowane wyniki
badania koncertując zaangażowanie konsumentów i trendsetterów.
Kampanię bannerową na NK promującą wyniki unikalnego badania
prezentowane na NK. W pakiecie zostanie uwzględniona promocja,
by Twoje badanie rozeszło się szerokim echem.
Mechanizmy społecznościowe promujące badanie takie jak: interaktywna przeglądarka wyników, polecanie badania znajomym czy
porównywanie wyników. Dzięki temu w oparciu o wyniki badania jeszcze
bardziej zaangażujesz swoją grupę docelową w relację z marką
i skłonność do dzielenia się z innymi informacjami o niej.
BRANDCOMM.NK
Zamknięta, moderowana grupa kilkuset osób z Twojej grupy celowej to
idealne narzędzie dla tych, którzy chcą mieć możliwość realizacji różnego
typu badań w trybie 24/7.
Stworzenie własnej, zamkniętej grupy badawczej umożliwia nawet
najbardziej wymagającym Klientom ciągły dostęp do wielopoziomowego
feedbacku od Klientów. Efekt to m. in.:
Generowanie insightów (wywiady pogłębione z autorami najbardziej
interesujących wypowiedzi na forum grupy)
Testowania produktów i reklam (szybka sonda i/lub kilka wywiadów
pogłębionych)
Wskazówki, co aktualnie nurtuje Twoją grupę celową (w toku dyskusji
Użytkowników o ważnych dla nich kwestiach)
Wytyczne do formułowania komunikacji (poprzez np. analizę języka
i zdjęć)
Warto pamiętać, że raz zbudowana grupa BrandComm.nk to
długoterminowy dialog z grupą celową. Różnorodność narzędzi badawczych, miejsce i sposób ich stosowania sprawiają, że jest to rozwiązanie
szczególnie dobrze dopasowane do optymalizacji strategii
społecznościowych
ADTEST.NK
Rozwiązanie adresowane do marketerów, którzy chcą mieć pewność, że
dany przekaz reklamowy (kopia reklamowa) spełnia kryteria:
mówi dokładnie to, co miała przekazać
wzbudza zainteresowanie
podoba się odbiorcom
niesie odpowiednią informację o marce
skłania do dzielenia się informacją z innymi (tzw. sharing)
nie zawiera krytycznych błędów (np. sformułowań, które w języku
potocznym grupy celowej może być interpretowane wieloznacznie)
wiele innych…
W ramach badania testowane są materiały kreatywne przygotowane dla
20/23
kampanii online. Wykorzystywane są w zależności od potrzeb Klienta:
ankiety na reprezentatywnych celowych próbach, wywiady indywidualne
i techniki grupowe. Umożliwia to w szybki i efektywny sposób wyciągnięcie
wniosków jakich modyfikacji dokonać w wykorzystywanych materiałach,
które z testowanych kreacji wybrać i określić na jakich obszarach poszczególne kreacje będą dawać najlepsze efekty. Dzięki temu możliwa jest
ocena, która z kilku kreacji lepiej się przebije przez „szum informacyjny”
internetu i dotrze do Twojego odbiorcy.
MAXEFFECT.NK
Narzędzie, które wyjątkowo precyzyjne diagnozuje efektywność kampanii
internetowych.
Dostarcza ono Klientom poszerzone wyniki kampanii prowadzonych w serwisie NK. Badanie składa się z dwóch wykorzystywanych w różnym stopniu
modułów:
Poszerzone analizy danych twardych pochodzących z unikalnej
hurtowni danych NK. Analiza polega na szczegółowym pomiarze i interpretacji informacji zbieranych przez serwery NK, połączonych z informacjami społeczno-demograficznymi Użytkowników portalu, pochodzącymi z formularzy rejestracyjnych
Pomiar efektu brandingowego realizowanych kampanii prowadzony
metodą CAWI
Kluczowe w badaniu
badawcze NK:
MaxEffect
są
m.in.
następujące
przewagi
hurtownia danych - unikalna, zaawansowana technologicznie, zbierająca precyzyjne informacje o kontakcie Użytkowników z komunikacją
marketingową na portalu
ogromny zasięg portalu - ponieważ na portalu NK loguje się duża
część polskich Użytkowników Internetu badać możemy zarówno
kampanie ograniczone do NK, jak i te, w których kampania na NK
jest tylko uzupełnieniem szerszej akcji prowadzonej w całym internecie.
unikalna identyfikowalność internautów - ponieważ 95% Użytkowników NK ma dokładnie 1 konto, a każde z nich jest zweryfikowane
przez średnio ponad 200 osób (tylu znajomych ma przeciętny
Użytkownik NK), jak nigdzie indziej w internecie, możemy zrezygnować
ze zmiennego IP czy kasowalnego cookie jako kryterium odróżniania
internautów
Badanie MaxEffect.NK posiada kilka wariantów w zależności od rodzaju
kampanii dla jakich jest wykonywane:
a) MainpageEffect.NK
Analiza efektywności kampanii ze stałą obecnością na stronie głównej po
zalogowaniu. Wykorzystuje tylko analizy z hurtowni danych. Dostarcza Klientowi precyzyjnych informacji z zakresu płci, wieku, wykształcenia i miejsca
zamieszkania osób, które:
widziały kampanię
kliknęły w kreację
wykonały określone działania (jeśli stroną docelową kampanii była
strona w obrębie portalu nk.pl)
Oprócz wyników kampanii pokazanych w podziale na konkretne pojedyncze
cechy Użytkowników takie jak: wiek czy miejsce zamieszkania, dostarczamy
wyniki analizy konkretnej, zdefiniowanej przez Klienta grupy celowej,
21/23
skonfigurowanej poprzez dowolną kombinację 4 kryteriów: płci, wieku,
wykształcenia i miejsca zamieszkania.
b) RosEffect.NK
Badanie efektywności kampanii zasięgowych (ROS = Run On Site). Badanie
wykorzystuje dwa moduły, czyli:
Poszerzone analizy kampanii z hurtowni danych NK
Pomiar efektu brandingowego, dzięki któremu możliwa jest ocena, jaki
efekt miała kampania w zakresie:
mówienia tego, co miała przekazać
wzbudzania zainteresowania
skłaniania do dzielenia się informacją z innymi (tzw. sharing)
zgodności z ogólnym wizerunkiem marki
Badania z ceną stałą uwzględnioną w cenniku. Przy zakupie Klient może
otrzymać gratisowe odsłony kampanii (tab.: 3).
c) TargetEffect.NK
Wariant badania RosEffect.NK dostosowany do wymogów kampanii targetowanych. Badania z ceną stałą uwzględnioną w cenniku. Przy zakupie Klient
może otrzymać gratisowe odsłony kampanii (tab.: 4, 5).
d) CustomEffect.NK
Dzięki zaawansowanym możliwościom analitycznym jesteśmy w stanie
przygotować rozbudowane projekty badawcze dotyczące skuteczności
projektów specjalnych realizowanych na portalu NK (custom actions). Dobór
wskaźników i metod badawczych jest każdorazowo ustalany z Klientem.
22/23
Analiza treści: badanie polegające na analizie wypowiedzi, wpisów, komentarzy i innych treści umieszczonych w serwisie dotyczących określonego
tematu np. marki lub zagadnienia. Badanie takie może obejmować także
treści multimedialne (zdjęcia, filmy wideo) lub linki umieszczane w serwisie
przez Użytkowników. Dzięki nieinwazyjnemu procesowi badania badanie to
pozwala na uzyskanie spontanicznych opinii.
Capping: limitowanie liczby emisji wyświetlanych jednemu Użytkownikowi.
Określa maksymalną liczbę kontaktów Unikalnego Użytkownika z daną
reklamą w czasie trwania kampanii. Zastosowanie cappingu pozwala
zbudować większy zasięg kampanii. Np.: capping 3 oznacza, że jeden
Użytkownik zobaczy daną reklamę w czasie trwania kampanii maksymalnie
3 razy. Brak zastosowania cappingu zwiększa częstotliwość kontaktu
Użytkownika z reklamą.
CAWI (Computer Assisted Web Interview): technika badawcza, w której
respondent sam wypełnia ankietę online. W procesie nie bierze udziału
ankieter.
CPM (cost per mille): koszt za tysiąc emisji reklamy na określonym nośniku.
Cena zależy od liczby emisji.
Flat Fee (100% PV): koszt za czas emisji. Stała obecność reklamowa
w wybranej sekcji. Reklama wyświetla się na wszystkich odsłonach stron
sekcji (na wyłączność w danym miejscu). Cena zależy od czasu trwania
kampanii.
Operat badawczy: ogólnie operat to populacja wszystkich "obiektów
badawczych", z której losowane są próby badawcze. W przypadku
Research.NK to społeczność wszystkich Użytkowników NK (osób, które
odwiedzają swoje konta rzeczywiste co najmniej raz w miesiącu). Z pośród
nich są losowani respondenci do badań.
Personalizacja: możliwość personalizowania kreacji reklamowej poprzez
wyświetlenie imienia zalogowanego Użytkownika (treść wpisana w polu:
„imię”) na kreacji.
Próba badawcza: grono tych Użytkowników NK, którzy zostali wylosowani
do danego badania, przyjęli zaproszenie i wypełnili kwestionariusz, czyli
odpowiedzieli na wszystkie wyświetlone im pytania. Nasze typowe próby
liczą od 500 do 5000 respondentów, gdyż często wielkość próby ma kluczowe znaczenie dla jakości wyników. Im większa próba, tym dokładniejsze
analizy wyników można wykonać.
PV (page view): odsłona strony. Pełne załadowanie się w przeglądarce
dokumentu typu HTML.
ROS (Run-On-Site): emisja reklamy na całym portalu, na losowo wybranych
stronach.
Targetowanie: targetowanie kampanii umożliwia precyzyjne dotarcie
do wybranej grupy celowej wg kryteriów uwzględnionych w cenniku np.:
kobieta w wieku 25+, mieszkająca w Warszawie. Targetowanie kampanii jest
możliwe wyłącznie dla wybranych produktów reklamowych.
UU (unique user): Unikalny Użytkownik. Osoba korzystająca z Internetu
przynajmniej raz w miesiącu, rozpoznawana i definiowana przez adserver
na podstawie pliku cookie (odpowiada liczbie komputerów).
Wywiad pogłębiony online: dyskusja (grupowa lub w gronie badaczbadany) prowadzona za pomocą internetowych narzędzi komunikacji (grupa,
czat, komunikator), której celem jest dogłębne omówienie danego tematu.
W tym celu wykorzystywany jest szereg technik umożliwiających dotarcie
do pełnych i wyczerpujących informacji o postawach i opiniach respondentów.
23/23

Podobne dokumenty

Internet jako narzędzie pozyskiwania informacji

Internet jako narzędzie pozyskiwania informacji przesyłanie elektronicznych materiałów reklamowych (newsletter, elektroniczne karty okolicznościowe), formularze kontaktowe, płatne linki oraz pozycjonowanie adresu strony w wyszukiwarkach internet...

Bardziej szczegółowo