lista telefonów wewnętrznych

Transkrypt

lista telefonów wewnętrznych
Wykaz telefonów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Pasłęku
Nazwa referatu
Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr wew.
tel.
Nr
pokoju
Adres email
BURMISTRZ
Wiesław Śniecikowski
6
[email protected]
SEKRETARZ
GMINY
Stanisław Miklusz
8
[email protected]
10 (Ip.)
[email protected]
Skarbnik Gminy
Bożena Adamczyk
30
Z-ca Skarbnika Gminy
Wiesława Łysiak
31
Inspektor ds.płac
Śniecikowska Teresa
31
Inspektor ds.dzierżawy
Wiesława Gończ
32
Młodszy referent
ds.podatku
transportowego
Anna Dudycz
33
Referat
Organizacyjny
[email protected]
[email protected]
[email protected]
15 (Ip.)
[email protected]
Inspektor ds.obsługi kasy Regina Jachimek
32
Inspektor ds.wymiaru
podatku
Dorota But
34
Aneta Rosejno
34
Referent ds. poboru i
egzekucji opłat za
odpady
Eliza Hoszwa
35
[email protected]
Podinspektor ds.
dodatków
mieszkaniowych
Teresa Kucej
36
[email protected]
Specjalista ds.funduszu
alimentacyjnego
Dagmara Rakowska
37
Specjalista ds. świadczeń
Jadwiga Czerwińska
rodzinnych
38
Specjalista ds. świadczeń
Mirosława Przyborska
rodzinnych
38
Kierownik Referatu
Eugeniusz Andrusewicz
20
Inspektor ds. zamówień
publicznych
Grzegorz Galikowski
21
Inspektor ds.
budownictwa
Kazimierz Lipnicki
22
Podinspektor ds.
gospodarki komunalnej
Anna Perłowska
22
[email protected]
Młodszy referent
ds.drogownictwa
Paweł Klimczak
23
[email protected]
Podinspektor
ds.mieszkaniowych,
ochrony środowiska
Anna Szydłowska
23
[email protected]
Inspektor ds.
budownictwa
Wiesława Cytrycka
24
[email protected]
Inspektor ds.
budownictwa
Marzena Sidor
25
Referent ds. odpadów
Bożena Starzyńska
73
Kierownik Referatu
Damian Bereżański
14
5 (Ip.)
[email protected]
Inspektor ds. kadrowych
Barbara Cyrkanowicz
16
4 (Ip.)
[email protected]
Inspektor ds.
organizacyjnych i
archiwalnych
Czesława Brzostowska
15
[email protected]
Anna Młynarczyk
15
[email protected]
Inspektor ds. wymiaru
Referat Finansowy podatku
Referat
Budownictwa i
Gospodarki
Komunalnej
14 (Ip.)
Podinspektor ds. obsługi
Rady Miejskiej w
Pasłęku
[email protected]
13 (Ip.)
[email protected]
22 (IIp.)
[email protected]
[email protected]
23 (IIp.)
[email protected]
9 (Ip.)
[email protected]
[email protected]
12 (Ip.)
[email protected]
13A (Ip.)
11 (Ip.)
[email protected]
(ZGKiM) [email protected]
Referat
Organizacyjny
Referat Spraw
Obywatelskich
Inspektor ds. informatyki Marcin Andrusewicz
18
Sekretarka ds. obsługi
sekretariatu
11
Młodszy referent
ds.obsługi sekretariatu
Diana Stefanowska
Urząd Stanu
Cywilnego
Radcy Prawni
diana.stefan[email protected]
7 (Ip.)
Magdalena Strzelecka
Biuro Obsługi
Interesanta
10
[email protected]
17
PARTER
26 (IIp.) [email protected]
Kierownik Referatu
Patryk Kwieciński
40
Młodszy referent ds.
dowodów osobistych
Joanna Pielech
42
Podinspektor ds.
ewidencji ludności
Joanna Gliniewicz
41
Strażnik Miejski
Jörgen Hinz
43
Strażnik Miejski
Jerzy Kulon
43
Strażnik Miejski
Jerzy Oryl
43
Strażnik Miejski
Tadeusz Zarudzki
43
Strażnik Miejski
Sławomir Stando
43
Kierownik Referatu
Piotr Szczepkowski
50
[email protected]
28 (IIp.)
Referent ds. oświaty
Joanna Łopacka
Referat Edukacji,
Promocji i Rozwoju Podinspektor
Jolanta Stankiewicz
ds.stypendiów
Gminy
Podinspektor ds.
Małgorzata Krasińska
działalności gospodarczej
Referat Rolnictwa
i Gospodarki
Gruntami
30 (IIp.) [email protected]
50
[email protected]
29 (IIp.) [email protected]
25 (IIp.)
52
[email protected]
[email protected]
[email protected]
21 (IIp.)
51
[email protected]
[email protected]
Kierownik Referatu
Grzegorz Orłowski
60
Podinspektor ds.
rolnictwa i geodezji
Eugeniusz Ośka
61
Inspektor ds.rolnictwa i
wycinki drzew
Deonizy Krasiński
61
Inspektor ds. sprzedaży
nieruchomości
Irena Misiun
62
17 (IIp.) [email protected]
Kierownik USC
Andrzej Pągowski
70
Z-ca Kierownika USC
Agnieszka Pawłowska
70
[email protected]
2
PARTER [email protected]
Radca prawny
Jolanta Skuratowicz
54
Radca prawny
Andrzej Korzeniowski
54
20 (IIp.)
[email protected]
[email protected]
24 (IIp.)