InterRisk SA Towarzystwo Ubezpieczeniowe 40-008

Transkrypt

InterRisk SA Towarzystwo Ubezpieczeniowe 40-008
Firma Ubezpieczeniowa:
InterRisk S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe
40-008 Katowice
Ul. Warszawska 58
355-10-30 –Dział Organizacyjny/ Sekretariat/ Jolanta Fujarska wew.21
Zakres ochrony i wysokość sum ubezpieczenia w roku szkolnym 2010/2011:
Suma ubezpieczenia
9.000,00
Rodzaj świadczenia
OPCJA PODSTAWOWA
Wysokość świadczenia
Wariant III
100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW
1% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów
Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(w tym również zawał serca i udar mózgu)
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku sepsy
Śmierć jednego lub obojga rodziców w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
100% SU
1% SU
do 25% SU
do 25% SU
100% SU
1% SU jednorazowe świadczenie
100% SU
10% SU do 50% SU
NOWOŚĆ! Z tytułu popełnienia lub usiłowania popełnienia
samobójstwa
Pogryzienie przez psa – świadczenie dodatkowe
Zwrot kosztów leczenia na terenie RP
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Świadczenia dodatkowe
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
Poważne zachorowania
Operacje w wyniku choroby
Składka za 1 osobę
1% SU jednorazowe świadczenie
do 300zł
20zł/dzień
do 1000zł
Suma ubezpieczeń
Wysokość świadczenia
2.000,00
20zł/dzień
1.000,00
100% SU
500zł
do 500zł
43,00

Podobne dokumenty