KOMUNIKACJA NA PROFILU FIRMOWYM KANCELARII

Transkrypt

KOMUNIKACJA NA PROFILU FIRMOWYM KANCELARII
KOMUNIKACJA NA PROFILU FIRMOWYM KANCELARII (COMPANY PAGE) NA LINKEDIN
Komunikacja kancelarii na profilu firmowym LinkedIn będzie różniła się od komunikacji na profilu osobistym
przede wszystkim z uwagi na inny cel profilu firmowego.
Company Page zakładamy w celu:
 zwiększania świadomości istnienia kancelarii w grupie docelowej i budowania jej marki
 budowania eksperckiego wizerunku kancelarii poprzez prezentowanie eksperckiego kontentu i
aktywności PR-owej jej wybranych ekspertów
 pokazania aktywności marketingowych i sukcesów kancelarii
 zwiększenia ruchu na www i zainteresowania ofertą kancelarii
 wsparcia promocji oraz rekrutacji na eventy własne
 utrzymania kontaktu oraz dwustronnej komunikacji z klientami, potencjalnymi klientami,
sojusznikami biznesowymi
 budowania zaangażowanej społeczności wokół marki kancelarii.
To także tutaj, poprzez real time foto i relacje możemy pokazać ciekawe wydarzenia z życia firmy czy
od tzw. „kuchni”, aktywności CSR oraz pośrednio kulturę organizacyjną kancelarii.
PROFIL OSOBISTY VS PROFIL FIRMOWY
Dla lepszego zrozumienia dalszej treści wskażmy podstawowe różnice pomiędzy profilem LiN
indywidualnym a firmowym:
INDYWIDUALNY
COMPANY PAGE
> zapraszanie do kontaktu
> profil bierny – brak funkcji zapraszania do kontaktu, brak możliwości
wysyłania zaproszeń do obserwowania, brak Inbox firmowego
> adres e-mail firmowy lub osobisty
> rozbudowane funkcje techniczne
> adres e-mail z domeny firmy (do założenia profilu nie można użyć np.
adresu indywidualnego na gmail)
> wersje odpłatne rozszerzone: Premium i
SalesNavigetor
> założenie Company Page poprzez profil indywidualny administratora po
min. 7 dniach od założenia jego profilu indywidualnego
> lista kontaktów widoczna lub niewidoczna dla naszej
sieci kontaktów 1-go stopnia
> 1 lub wielu administratorów mających dostęp do edycji profilu,
statystyk, publikacji aktualizacji, listy obserwujących
> format publikacji: aktualizacje (krótki format,
ograniczona liczba znaków, news widoczny na feedzie
głównym) i artykuły długoformatowe (zapisują się na
profilu osobistym, trafiają do LinkedIn Pulse)
> w ramach jednego profilu głównego Company Page możliwe dodanie
stron tematycznych Showcase Pages
> możliwe dodawanie do profilu wielu plików video,
foto, prezentacji
> odpłatne różne formy reklamowe, ogłoszeń o pracę, rozwiązanie
Rekruter
> brak możliwości sponsorowania aktualizacji
> obserwujący profil są widoczni tylko dla administratora
> dodawanie rekomendacji wystawionych przez innych
użytkowników
> format publikacji: tylko aktualizacje
> brak wersji odpłatnych profilu
> brak możliwości dodania prezentacji video firmy do profilu
podstawowego
> inne funkcje lub brak niektórych w stosunku do profilu osobistego
(np w treści aktualizacji. brak możliwości aktywnych powiązań innych
użytkowników LinkedIn @nazwafirmy, @imięinazwisko; ograniczone i inne
statystyki)
> „Obserwujący” zamiast „Kontaktów” - zwiększenie liczby obserwujących
możliwe poprzez angażujące treści, wysokiej jakości kontent i aktywność
pracowników-ambasadorów profilu, którzy rozwijają swoją sieć biznzesową
na LinkedIn.
> brak funkcji „Rekomendacje” (funkcja pierwotnie dostępna, została
zamknięta przez LinkedIn kilka lat temu, w wyniku czego z profili firmowych
usunięto widoczne wcześniej rekomendacje)
> brak funkcji Eventy (funkcja pierwotnie dostępna, została zamknięta
przez LinkedIn kilka lat temu).
PRZEPIS NA KOMUNIKACYJNY SUKCES
Przepis na sukces komunikacji firmy na LinkedIn jest prosty i można go opisać wzorem:
Mix: zasięg + częstotliwość + zaangażowanie = SUKCES
ZASIĘG
-> szkolenie pracowników i narzędzia = większa aktywność na profilach indywidualnych
Pracownik, który zna możliwości platformy i indywidualne korzyści z posiadania profilu, a także rozumie
wagę swojej roli w działaniach firmy będzie ją chętniej wspierał. Większe zaangażowanie pracownika w
komunikację na biznesowej platformie społecznościowej zaprocentuje także większym zaangażowaniem w
sprawy firmy poza tą platformą oraz poczuciem wpływu na sukces firmy. Przedstawiając działania na
LinkedIn jako nasz wspólny projekt komunikacyjny i przydzielając pracownikom role ambasadorów marki
możemy sprawić, że poczują się dumni z pracy w tej firmie.
CZĘSTOTLIWOŚĆ
-> treści publikowane często, jednak w odpowiednim dla odbiorców czasie oraz dobrane do grupy
docelowej.
Doświadczenie BO Communications płynące z prowadzenia kilkunastu profili firmowych kancelarii na
LinkedIn pokazuje, że najlepszy zasięg i zaangażowanie osiągają aktualizacje zamieszczane w szczytowych
godzinach pracy – 9.00 - 14.00.
Za najlepiej sprawdzającą się częstotliwość, co potwierdzają także statystyki LinkedIn nt działań top marek
(publikowane w raporcie Content Marketing Score – LinkedIn), należałoby uznać publikację ok. 12,6
postów tygodniowo. W przypadku kancelarii, która ma mniej aktywności marketingowych i PR może to być
liczba trudna do osiągnięcia, jednak kilka razy w miesiącu byłoby absolutnym minimum.
ZAANGAŻOWANIE
-> język komunikacji, wartość contentu, różnorodność informacji publikowanych na profilu
firmowym
Czy marka opowiada dobre, ciekawe historie? Czy komunikacja wywołuje pozytywne emocje u odbiorców?
Warto sobie zdać sprawę z tego, że w mediach społecznościowych sposób komunikacji nie tylko na profilu
firmowym, ale także na profilu każdego pracownika wywołuje określone emocje u odbiorców komunikatu,
a co za tym idzie wpływa na postrzeganie firmy (także jako pracodawcy) i poziom sentymentu do marki.
Przywiązujemy się ( kupujemy) i angażujemy w działania firm, które lubimy. Lubimy natomiast te, za
którymi stoi „fajna historia”, ciekawe angażujące akcje lub wyróżniająca się osobowość. Lubimy te firmy, za
którymi stoją przyjaźni, zaangażowani oraz kompetentni pracownicy.
Komunikacja i wizerunek to ściśle połączone ze sobą pojęcia, może więc warto projektując komunikację
zmienić myślenie na takie: jak dobrze „służyć” swojej publiczności i wchodzić z nią w interakcje?
Natomiast przed napisaniem postu, komentarza czy wysłaniem wiadomości zapytać samego siebie: czy
odbiorcy rzeczywiście jej chcą? Jaką wartość dla odbiorcy ma content zaszyty w polecanym linku?
Kancelarie prawne nie mogąc korzystać z odpłatnych form reklamowych mają utrudnione zadanie
wypromowania i sprzedaży swoich usług. Wyróżnienie się, przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów i
utrzymanie uwagi aktualnych odbiorców – to nielada wyzwanie, przejawiające się także w sposobie
komunikacji w mediach społecznościowych.
Szkoląc wielu użytkowników profili indywidualnych LinkedIn oraz administratorów profili firmowych,
zauważyliśmy, że dopiero pokazanie budowy mechanizmu komunikacyjnego pojedynczej aktualizacji na
sekwencji starej marketingowej zasady AIDA znacznie ułatwiło uczestnikom jego zrozumienie i poprawę
umiejętności praktycznych.
Komunikacja z zasadą AIDA(S) przebiega tak:
A - Attention (przyciągnijmy uwagę atrakcyjną grafiką, leadem)
I - Interest (wzbudźmy zainteresowanie treścią)
D - Desire (sprawmy, aby odbiorca komunikatu zapragnął wiedzieć więcej i przeszedł do kroku
„działanie”)
A - Action (działanie, czyli kliknięcie w link do www/pdf)
S - Satisfaction (satysfakcja użytkownika z informacji, polecenie).
PROFIL FIRMOWY W PRAKTYCE AMBASADORA I ADMINISTRATORA
Przyjrzyjmy się, jakie działania wspierające profil firmowy można prowadzić z poziomu profilu
indywidualnego oraz jaki miks informacji administrator profilu firmowego kancelarii powinien brać pod
uwagę podczas budowania strategii komunikacji i planując scenariusz wpisów.
Działania użytkownika indywidualnego wspierające zasięg i promocję aktualizacji firmowych - checklista:
 „follow” – śledzenie profilu firmowego Kancelarii
 update i synchronizacja z pracodawcą (na profilu osobistym) - w opisie zajmowanego stanowiska w
kancelarii /firmie poprzez wybór nazwy z logo (będzie podpowiedź), co automatycznie powiąże profil
osobisty z profilem firmowym
 „like” / komentarz dla każdego postu na profilu firmowym
 „share”- ale wówczas koniecznie z własnym komentarzem i wtedy, gdy chcemy poprosić o aktywność
konkretne osoby / firmy wzywając je w aktualizacji na profilu indywidualnym (@imię i nazwisko
osoby, @nazwa firmy).
 przekierowanie do profilu firmowego – www, landing pages, zaproszenie swoich kontaktów do
obserwowania profilu firmowego na LinkedIn (wiadomość), dodane do indywidualnej stopki firmowej
w mailu, informacja w newsletterze / cyklicznym materiale merytorycznym wysyłanym do bazy
kontaktów.
Powiększanie sieci biznesowych kontaktów na indywidualnym profilu LinkedIn = zwiększanie zasięgu
postów na profilu firmowym LinkedIn i potencjalny wzrost liczby obserwujących, stąd tak ważna rola profili
indywidualnych w działaniach firmowych.
Działania administratora profilu firmowego kancelarii - wskazówki:
Różnorodność publikowanych aktualizacji jest nie mniej ważna niż sama komunikacja, jeśli chcemy
utrzymać atrakcyjność profil dla odbiorców. Warto co pół roku zrobić rewizję działań i zastanowić się nad
ewentualnym wprowadzeniem urozmaicenia.
Najważniejszy oczywiście jest dobry jakościowo kontent - traktujący o aktualnych problemach, odnoszący
się do aktualnych trendów i wyzwań, ekspercki komentarz bieżących wydarzeń. Oprócz własnego kontentu,
zadając sobie wspomniane wcześniej pytanie „co może zainteresować mojego odbiorcę?”, możemy
publikować aktualizacje bazując na poniższym miksie przeplatanych pomiędzy sobą postów:
 Media - informacja o artykule / wystąpieniu w radio lub telewizji pojawia się 1 raz.
W zależności od tego czy kancelarii zależy na ugruntowaniu swojej pozycji w danej tematyce czy na
eksponowaniu (nośnego, nowego) medium, podajemy treści i opisy leadów aktualizacji odnosząc się
do tematu lub do połączenia nazwiska eksperta z medium, w którym się pojawił.
Jeśli piszemy o wystąpieniu w radio lub telewizji najlepiej zapowiedzieć konkretną godzinę i medium
wystąpienia PRZED tym zdarzeniem, aby odbiorca zainteresowany tematem mógł wysłuchać/obejrzeć
naszego eksperta na żywo.
 Wydarzenia - informacja o prelekcji / patronacie nad wydarzeniem może pojawić się jeden raz,
wówczas koniecznie ze zdjęciem w czasie rzeczywistym w trakcie trwania eventu lub z
komentarzem/relacją po wydarzeniu).
W przypadku własnego eventu, gdzie celem aktualizacji na LinkedIn będzie także wsparcie rekrutacji
uczestników, możemy informację zmieścić kilka razy, jednak zalecamy za każdym podać ją w innym
kontekście. Przykład: 1 aktualizacja zbudowana w oparciu o ciekawy temat, częste problemy; 2
aktualizacja eksponująca ekspertów i ich doświadczenie w danej tematyce; 3 aktualizacja – foto z
wydarzenia w czasie rzeczywistym wraz z angażującym komentarzem.
 Raporty / Zestawienia / Badania branżowe - jeśli własne: informacja może pojawić się kilkakrotnie w
różnych kontekstach, zależnie od zaplanowanych akcji marketingowych promujących tą aktywność i
wraz z teaserem lub komentarzem; pojedynczo jako ciekawy dla odbiorców link zewnętrzny.
 Newsletter / Wpis na blogu - najlepiej publikować aktualizację raz i zaciekawiać tematem lub jego
ujęciem; dla odświeżenia komunikacji można wyeksponować w poście sylwetkę autora jeśli jest nim
już dobrze wypozycjonowany ekspert lub gość.
 Publikacje naukowe/eksperckie - informacja publikowana maksymalnie 2 razy (tuż przed publikacją
zajawka o terminie pojawienia się publikacji oraz o dostępności w sprzedaży. Kolejne informacje mogą
dotyczyć eventów związanych z jej promocją przez wydawnictwo lub dotyczyć odniesienia do
komentarza przy okazji tekstu na blogu lub w serwisie internetowym). Jeśli mamy wiele innych
aktywności marketingowych i PR informacja może pojawić się tylko raz, w pierwszym dniu sprzedaży
publikacji jako „news dnia’.
 Akcje specjalne – najlepiej publikować językiem adekwatnym i zgodnie ze scenariuszem promocji.
 „Z życia kancelarii” / CSR – informacja podana dość luźnym językiem, ze szczyptą poczucia humoru
jako post z adekwatnym zdjęciem w czasie rzeczywistym. Dla maksymalizacji efektu, treść najlepiej
zbudować w oparciu o zdjęcie a nie odwrotnie.
Dodatkowo, zależnie od strategii i charakteru działalności kancelarii można jeszcze wykorzystać:
 Sukcesy kancelarii – jednorazowo, tuż „po” i przedstawić jako zrealizowany z sukcesem projekt.
Można tutaj podlinkować wywiad w prasie/telewizji/serwisie internetowymi, referencje od klienta lub
przygotować własną aktualizację opierającą treść o przedmiot zlecenia/ zakres zadań zrealizowanych
w ramach sprawy. Informacje te często prezentuje są w połączeniu z podziękowaniami dla zespołu,
przy czym bezpieczniej będzie unikać samochwalstwa - nie ma bardziej irytujących dla odbiorców
wpisów. Aktualizacji nt sukcesów nie powinno być zbyt dużo w proporcjach do innych treści.
PODSUMOWANIE
Bazując na powyższych wskazówkach można zabrać się do przygotowania strategii komunikacji kancelarii
na LinkedIn oraz zaplanowania scenariusza aktualizacji. Kolejnym krokiem będzie monitorowanie efektów
naszych działań i wprowadzanie zmian.
Profilu firmowego na LinkedIn - ani też na innej platformie społecznościowej - nie da się prowadzić nie
opierając go o własne aktywności marketingowe i PR oraz content, tak więc strategia komunikacji na
LinkedIn powinna być zsynchronizowana z planem marketingowym, PR-owym i wsparciem sprzedaży.
Autor: Beata Okowiak, wspólnik w BO Communications.