Katalog franczyz - Portalfranczyza.pl

Komentarze

Transkrypt

Katalog franczyz - Portalfranczyza.pl
Portalfranczyza.pl
e-Magazyn
05/2013 - Nr 1
Wiadomości
Katalog franczyz
www.portalfranczyza.pl
Carrefour Express
sprawdzony pomysł,
aby przetrwać kryzys
yn
gaz yza.pl
a
e-M rancz
talf
r
o
p
Nr20113
05/
Fundusze unijne
Franczyzy też mają szanse na
unijne środki
W 100% bezpłatny, 100% nowoczesny i 100% „przyjazny dla środowiska”, przedstawia on rynek
franczyzy w nowoczesnym i dynamicznym aspekcie.
Wiadomości | Raporty | Katalog franczyz | Przewodnik
Spis treści
6
CH Klif Gdynia – Twórcza
Rewitalizacja
Spis treści
4Wiadomości
24 Katalog franczyz
8
14
Carrefour Express – sprawdzony
pomysł, aby przetrwać kryzys
Sieć restauracji „7 Street – Bar &
Grill” otwiera kolejne lokale
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz może odmówić zamieszczenia
ogłoszenia, reklamy, artykułu reklamowego lub wkładki, jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem, bądź
linią programową i charakterem pisma. Redakcja nie zwraca nadesłanych ogłoszeń i zdjęć, zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian stylistycznych, a także nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Opracowanie graficzne: Graphic River / Profedom Sp. z o.o.
Wydawca / Redakcja: Portalfranczyza.pl (Profedom Sp. z o.o., ul. Domniewska 39A, 02-672 Warszawa)
Redaktor Naczelny: Thierry PLUTA +48 22 219 54 74
Dział Reklamy: +48 22 219 54 74, [email protected]
2
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl.pl
Katalog franczyz
Drodzy czytelnicy!
W 100% bezpłatny, 100% nowoczesny i 100%
„przyjazny dla środowiska”, przedstawia on rynek
franczyza w nowoczesnym i dynamicznym aspekcie.
E-Magazyn Portalfranczyza.pl to dwumiesięcznik
skierowany do do kandydatów na przedsiębiorców, tzn. do osób poszukujących franczyzy w celu
otwarcia własnej firmy.
24
Katalog franczyz
E-Magazyn Portalfranczyza.pl skutecznie pomaga osobom w poszukiwaniu franczyzy przez cały
okres realizacji projektu. Dostarcza wszelkich
kluczowych informacji niezbędnych do: zrozumienia korzystnych mechanizmów franchisingu,
identyfikacji i odpowiedniego wyboru sieci, stworzenia atrakcyjnego projektu, zrozumienia i
pomyślnego przejścia wszystkich etapów wyboru
franczyzobiorcy itd.
Wszystkim poradą towarzyszą wypowiedzi profesjonalistów, jak również katalog projektów franczyzowych w Polsce.
Mamy nadzieję, że ta pierwsza edycja dostarczy
Państwu pełnej satysfakcji.
Thierry PLUTA
Dyrektor Wydawnictwa
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl.pl
3
Wiadomości
Naturhouse
150 placówek Naturhouse w Polsce
W 1992 roku w hiszpańskim mieście Vitoria powstało pierwsze specjalistyczne Centrum Dietetyczne Naturhouse na świecie. Placówka, jedyna w swoim rodzaju, od początku budowała zaufanie
najbardziej wymagających klientów, walczących z nadwagą.
Przez kolejne lata sieć specjalistycznych Centrów Dietetycznych
zwiększyła swój zasięg o kolejne 40 krajów, osiągając w roku 2013 liczbę
2000 punktów i przyjmując tytuł bezkonkurencyjnego, światowego lidera
w dziedzinie żywienia i dietetyki. W Polsce Naturhouse istnieje od 2006
roku. Pierwsze Centrum powstało w Gdyni. Aktualnie na terenie Polski
prężnie działa aż 150 profesjonalnych placówek pod markowym szyldem.
W naszych punktach pracują specjaliści do spraw żywienia. Są to ludzie
z pasją, traktujący swoją pracę jak prawdziwą misję. Każdy pojedynczy
sukces to ich osobista wygrana i tylko takie podejście w połączeniu z
doświadczeniem jest od zawsze wizytówką Naturhouse. Jako specjaliści
w reedukacji żywieniowej, stwarzają najbardziej optymalne, spersonalizowane warunki do utrzymania prawidłowej wagi ciała, ale także do
spełnienia marzeń o idealnej sylwetce.
Naturhouse nie narzuca sztampowych rozwiązań. Kluczem do sukcesu
jest wypracowany przez lata system, oparty na dokładnej analizie antropometrycznej osoby walczącej z nadwagą, indywidualnym programie i
systematyczności. Cotygodniowe wizyty u specjalisty pozwalają na monitorowanie procesu odchudzania, sygnalizowanie
wszelkich spostrzeżeń Klienta a także na szczerą rozmowę będącą często niezbędnym bodźcem do dalszego działania i
wytrwania do końca kuracji. Każdy Klient traktowany jest indywidualnie, czuje się otoczony fachową opieką, a co najważniejsze – na bieżąco widzi wymierne efekty.
Otwórz swoje własne Centrum Dietetyczne Naturhouse
Praca pod szyldem międzynarodowej marki, o tak wypracowanej i ugruntowanej pozycji na rynku, to recepta na sukces.
O jej wiarygodności świadczy między innymi uzyskanie pierwszego miejsca w krajowym rankingu firm franczyzowych w
branży APTEKI/ Artykuły zdrowotne, zbadanych przez Dziennik Gazetę Prawną. Uzyskanie największej liczby punktów,
spośród 151 sieci franczyzowych, pozwala nam śmiało stwierdzić, że bycie franczyzobiorcą Naturhouse to idealny pomysł
na biznes.
Nie musisz być dietetykiem, aby otworzyć swój punkt. Możesz prowadzić centrum dietetyczne biznesowo i zatrudnić
ekspertów. Specjalistyczne szkolenia przed rozpoczęciem działalności oraz w trakcie jej trwania, pomogą zacząć i prowadzić biznes wedle ujednoliconych, korporacyjnych wytycznych wskazujących najlepszy kierunek. Każdy franczyzobiorca
zyskuje wyłączność na działanie w wyznaczonej strefie, wysoką rentowność i szybkie odzyskanie wkładu finansowego.
Naturhouse posiada bardzo elastyczne rozwiązania. Nie pozostawia franczyzobiorców samych sobie, ale w ramach
zarządzania placówką, działań marketingowych czy zatrudniania wykwalifikowanego personelu służy pomocą kierownik
regionalny Naturhouse.
Profity dla franczyzobiorców:
-
bardzo wysoka, niespotykana w innych branżach marża
strefa wyłączności geograficznej
stosunkowo niewielki koszt inwestycji
współpraca z marką o zasięgu międzynarodowym
możliwość prowadzenia własnej firmy korzystając z naszego know-how
działanie w innowacyjnej, dynamicznie rozwijającej się branży
4
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
Wiadomości
Kolporter
Sieć Traf Press powiększy się o 200 punktów
Kolporter zapowiada intensywny rozwój w 2013 roku sieci Traf Press – pierwszej w Polsce sieci franczyzowej, zrzeszającej prywatne kioski i saloniki prasowe.
– Traf Press jest ofertą kierowaną do właścicieli prywatnych punktów sprzedaży
– mówi Grzegorz Fibakiewicz, wiceprezes zarządu
Kolportera, odpowiedzialny
za Departament Dystrybucji Prasy. – To przedsiębiorcy, którzy siłą rzeczy mają
ograniczone możliwości organizacyjne, ich punkty są
niewielkie, nie mogą więc
konkurować z placówkami
zrzeszonymi w innych sieciach handlowych. Tymczasem
obecność w Traf Pressie daje
im szanse na lepsze funkcjonowanie, a także, dzięki
naszemu wsparciu marketingowemu i udziałowi w programach
konsumenckich,
na osiągnięcie dodatkowych przychodów. Nic dziwnego, że zainteresowanie
współpracą jest duże.
Zasady współpracy w ramach
sieci Traf Press są następujące:
właściciel kiosku lub saloniku
prasowego, prowadzący działalność gospodarczą i dysponujący umową najmu lokalu lub
dzierżawy gruntu, zobowiązuje
się sprzedawać w swoim punkcie prasę i usługi terminalowe
(doładowania prepaid, akceptacja kart płatniczych, opłacanie rachunków) dostarczane
wyłącznie przez Kolportera.
Może również zaopatrywać się w
tej spółce w produkty FMCG, a
więc papierosy, artykuły tytoniowe, karty telefoniczne, karty
prepaidowe, słodycze, lekarstwa
OTC, kosmetyki, zabawki.
Wszystkie punkty handlowe,
zrzeszone w sieci, posiadają
wspólną identyfikację wizualną i są
oznaczone logiem Traf Press.
Jak podkreśla
Grzegorz Fibakiewicz, Kolporter stawia przede
wszystkim na dobre lokalizacje – w
atrakcyjnych handlowo miejscach,
pozwalających na efektywną działalność punktów zrzeszonych w
sieci Traf Press.
O sieci TRAF PRESS. Kolporter
tworzy i rozwija na terenie Polski
sieć handlową TRAF PRESS, w ramach której nawiązuje współpracę
z samodzielnymi przedsiębiorcami. Oferuje korzystne warunki
współpracy, dodatkowe źródła dochodów oraz mechanizmy zwiększające efektywność sprzedaży i optymalizujące koszty prowadzonej
działalności.
TRAF PRESS to sieć franczyzowa
Kolportera, skupiająca właścicieli kiosków i sklepów typu salonik
prasowy. Sieć liczy już ponad 200
punktów w całym kraju. Asortyment
oferowany przez sieć TRAF PRESS,
dostarczany przez Kolportera, to
m.in. prasa, papierosy, artykuły tytoniowe, karty telefoniczne, karty
prepaidowe, słodycze, lekarstwa
OTC, kosmetyki, zabawki.
Wybrane punkty TRAF PRESS
oferują również dodatkowe usługi
- opłacanie rachunków w systemie
TransKasa, przyjmowanie płatności kartami, sprzedaż doładowań.
Wszystkie punkty handlowe, zrzeszone w sieci TRAF PRESS, mają
wspólną identyfikację wizualną i są
oznaczone logiem TRAF PRESS.
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
5
Wiadomości
CH Klif Gdynia
CH Klif Gdynia – Twórcza Rewitalizacja
Nowocześniejsze, bardziej komfortowe, nawiązujące do morskiego motywu perły – Centrum Handlowe
Klif Gdynia zmienia się dla swoich Klientów. Obecnie w Klifie trwają zaplanowane na ten rok prace.
Rewitalizacja obejmie pasaże pierwszej części obiektu. Godziny otwarcia centrum pozostaną bez zmian.
Centrum Handlowe Klif Gdynia funkcjonuje na trójmiejskim
rynku obiektów handlowych
od prawie siedemnastu lat.
Jest jednym z pierwszych miejsc tego typu w Polsce. Klif cechuje indywidualne podejście
do Klienta, wyjątkowa atmosfera oraz kameralne wnętrza. Postrzegany jako centrum
stylu, bezustannie podąża
za oczekiwaniami swoich
Klientów.
Po
rozbudowie
obiektu, która miała miejsce
cztery lata temu, nadszedł
czas na kolejne zmiany. W tym
roku odświeżone zostaną przestrzenie publiczne pierwszej
części centrum.
Przygotowana przez architektów Bose International koncepcja projektowa Centrum
Handlowego Klif Gdynia nawiązuje do morskiego motywu
perły. Jasna, oryginalna i nowoczesna przestrzeń publiczna
stanowić będzie odpowiednią
oprawę dla prestiżowych najemców. Duży nacisk położono na odpowiednią tematycznie gamę kolorystyczną,
najwyższej jakości materiały
i profesjonalnie zaprojektowane oświetlenie nowej
aranżacji
przestrzennej.
W zrewitalizowanym Klifie Klienci odnajdą liczne
odwołania zarówno do formy
6
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
oraz kolorystyki perły, jak i do
miękkich kształtów muszli. Szczególnie widoczne będzie to w
głównym holu pierwszej części
centrum, gdzie powstanie efektownie podświetlona rzeźba –
fontanna.
Prace podzielone zostały na trzy
etapy. Najpierw modernizacją objęty zostanie główny hol
oraz zaplecze socjalne i toalety
publiczne na I piętrze pierwszej
części centrum, następnie pasaże
na obydwu poziomach oraz za-
plecze socjalne i toalety publiczne na
parterze pierwszej części centrum. W
trosce o komfort Klientów CH Klif,
prace remontowe odbywać się będą
tylko w nocy. Generalnym wykonawcą jest firma Mega S.A.
Ukończenie modernizacji Centrum
Handlowego Klif Gdynia planowane
jest na drugą połowę bieżącego roku.
Godziny funkcjonowania centrum
podczas prac remontowych pozostają
bez zmian.
CH Klif Gdynia
Wiadomości
Centrum Handlowe Klif Gdynia to wyjątkowe miejsce w Trójmieście, odpowiednie dla tych, którzy cenią
wysoki standard robienia zakupów, innowacyjność i są otwarci na nowe trendy. Klif Gdynia od 17 lat stanowi
trójmiejski symbol mody i stylu. Galeria oferuje wszystko, co najlepsze w świecie aktualnych trendów modowych, proponowanych przez międzynarodowe marki. Położone w dogodnej lokalizacji Centrum Handlowe
Klif Gdynia, to gwarancja przyjemnie spędzonego czasu, możliwość odwiedzenia niemal 150 sklepów, butików i punktów usługowych, znajdujących się na powierzchni 30 000 m kw.
W ofercie Centrum Handlowego Klif Gdynia znajduje się wiele ekskluzywnych marek, wśród których są m.in.:
Tru Trussardi, Deni Cler Milano, LiuJo, Max Mara, Pennyblack, Stefanel, Pierre Cardin, La
Mania, Karen Millen, Elisabetta. W Klifie Gdynia dostępne są również produkty ze średniej półki cenowej, m.in.: Simple Creative Products, czy Solar, oraz marek takich jak ZARA,
Marks&Spencer, New Look, H&M, KaphhAhl, Cubus oraz Reserved. Zróżnicowaną ofertę sportową zapewniają takie sklepy jak Adventure Sports, Adidas, Henri Lloyd, Nike, Quiksilver.
W artykuły dziecięce klienci mogą się zaopatrzyć w takich sklepach jak Benetton Kids, Mothercare, Smyk,
ZARA Kids czy Sisley Young. Wśród marek jubilerskich znajdujących się w Klifie Gdynia, można wymienić
Apart Exclusive, Pandorę, Swarovskiego, W.Kruk, YES, Noble Place, N.Nagel i Time Trend. Artykuły wyposażenia wnętrz można zakupić m.in. w Bed&Breakfast Home, Almi Decor, DUKA, home&you, Monetti, Rosenthal Germany, Villeroy&Boch, perfumy i kosmetyki to Body Shop, Douglas, Sephora, L’Occitane,
natomiast na trening można się wybrać do PURE Jatomi Fitness. W gdyńskim Klifie zaopatrzyć się można
również w sprzęt elektroniczny, m.in. w RTV-Euro-AGD, książki, płyty czy artykuły biurowe - w Empiku
lub Notabene - czy też spotkać się w wybranej restauracji czy kawiarni. Do Klifu Gdynia można się wybrać
dogodną komunikacją miejską lub samochodem, korzystając z 1200 miejsc parkingowych.
Ponadto wieloletnia dbałość o komfort klientów przez Centrum Handlowe Klif Gdynia zaowocowała nagrodą
w kolejnej edycji projektu SUPERBRANDS. Ponownie Klif został uznany za jedną z najsilniejszych marek
Polski i jest jedynym, polskim centrum handlowym, któremu udało się zdobyć tytuł SUPERBRAND, i to
dwukrotnie.
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
7
Wiadomości
Carrefour Express
Carrefour Express – sprawdzony pomysł,
aby przetrwać kryzys
Pod koniec stycznia 2013 w Polsce bez pracy pozostawało ponad 2 miliony 150 tysięcy osób
(według danych GUS). W najbliższym czasie sytuacja raczej nie ulegnie poprawie. Szansą na
przetrwanie kryzysu na rynku pracy jest rozpoczęcie własnej działalności. Można np. otworzyć sklep franczyzowy, jak uczynił to Mariusz Konopka z Zambrowa. Dzięki współpracy z
silnym partnerem, jakim jest Carrefour, zyskał cenne wsparcie, które pozwoliło mu wyróżnić się na tle innych sklepów. Bezrobocie w powiecie zambrowskim kształtuje się na poziomie
16,8%, jednak pan Mariusz, dzięki partnerskiej franczyzie z Carrefour, nie musi się go obawiać.
Pan Mariusz Konopka z Zambrowa pracę w
handlu rozpoczął od razu po szkole średniej.
Na początku lat 90. z żoną otworzyli niewielki sklep w rodzinnej miejscowości i postanowili go rozwinąć. – To był sklep wielobranżowy,
sprzedawaliśmy w nim niemal wszystko. Pamiętam, jak na jego otwarcie wzięliśmy w banku
pożyczkę na zawrotną wówczas kwotę 36 mln
złotych, która w dodatku oprocentowana była
na ponad 80 proc. w skali roku – wspomina pan
Mariusz.
Strzał w dziesiątkę – jak znaleźć pomysł?
Państwo Konopka byli właścicielami sieci mini drogerii w Zambrowie i
okolicach. Postanowili jednak zmienić
branżę na bardziej pewną i dochodową. Zainwestowali w sklep spożywczy Carrefour Express przy ulicy
Hożej w Warszawie. I to był strzał w
dziesiątkę. W ciągu roku otworzyli już
dwa kolejne sklepy. I wciąż myślą o
kolejnych.
Początkowo
jednak
mieli
duże
obawy.
–
Prowadzenie
drogerii
to
zupełnie
inna
bajka.
W sklepie spożywczym jest szybsza
rotacja towarów, inny klient, wszystko
dzieje się szybciej – mówi pan Mariusz. – Na szczęście trafiłem na doświadczonych ludzi z firmy Carrefour,
którzy mi pomogli. Sam pewnie nigdy
bym nie zaryzykował – dodaje.
8
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
Ręka w rękę z pracownikami Carrefour
Powszechnie wiadomo, że połowa sukcesu w
prowadzeniu sklepu spożywczego to dobra lokalizacja. Jeśli nie mamy własnego lokalu, można skorzystać z pomocy biur nieruchomości,
które mają aktualną wiedzę o nowych przetargach. Warto też poprosić o pomoc deweloperów
pracujących dla Carrefour, którzy na bieżąco
szukają ciekawych lokalizacji pod nowe sklepy
i pomagają negocjować warunki umowy.
– W moim przypadku sklep na ul. Hożej
w Warszawie zaproponował mi właśnie deweloper z Carrefour – mówi pan Mariusz. – Ale sam
również stale rozglądam się za odpowiednimi lokalizacjami. Chcemy się rozwijać, myślimy już o
kolejnych sklepach franczyzowych – dodaje.
Eksperci Carrefour przed podjęciem współpracy
szczegółowo analizują otoczenie sklepu. Dokładnie sprawdzają, czy jeśli przedsiębiorca otworzy
biznes w danym miejscu, będzie on rentowny.
Wbrew pozorom, nawet gdy tuż za rogiem jest
sklep dyskontowy, i tak franczyzowy Carrefour
Express może przynosić duże zyski. Silna, budząca zaufanie marka przyciąga grono wiernych
Carrefour Express
Wiadomości
klientów, dla których liczy się jakość i przystępna cena produktów.
Bardzo ważna jest również niepowtarzalna atmosfera osiedlowego sklepiku, w którym
klient nie jest anonimowy. – Znamy naszych klientów. Tym, którzy mieszkają w tej samej
kamienicy, pomagamy przenieść towar przez zaplecze, żeby mieli bliżej do domu – mówi
pan Mariusz – Zawsze znajdziemy czas na rozmowę z klientami, nie tylko o tym, co mogą
u nas kupić – dodaje.
Carrefour Express to kompleksowe wsparcie na każdym etapie prowadzenia sklepu
Carrefour to jedyna firma na polskim rynku, która nie tylko oferuje partnerską franczyzę,
lecz także sama prowadzi sklepy spożywcze. Daje jej to dużą przewagę nad konkurencją.
Eksperci Carrefour są dostępni dla swoich partnerów na każdym etapie prowadzenia sklepu, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki ich pracy otwarcie sklepu
w ramach sieci franczyzowej Carrefour przebiega bardzo sprawnie. W przypadku sklepów
Carrefour Express convenience (tych z pomarańczowym logo Carrefour) firma całkowicie
pokrywa koszt wyposażenia sklepu, co daje przedsiębiorcy duże oszczędności. Oprócz tego
przygotowuje na otwarcie gazetkę z promocjami, zapewnia stroje firmowe dla całego personelu oraz pomaga w opracowaniu planu sklepu. – Carrefour przygotowuje też specjalny
harmonogram otwarcia sklepu, co wiele ułatwia. Wiedziałem, kiedy mam pomalować ściany, kiedy przyjadą regały chłodnicze i półki na produkty – mówi pan Mariusz. Kompleksowe wsparcie zapewniane przez pracowników Carrefour na każdym etapie prowadzenia
sklepu pozytywnie wyróżnia firmę na tle konkurencji.
Spory koszt to pierwsze zatowarowanie sklepu. Ale w tym przypadku Carrefour daje kredyt
kupiecki. Trzeba też oczywiście wydać pieniądze na różne pozwolenia i koncesje. Ale i tu
pomaga franczyzodawca. – Carrefour przygotowuje listę, co, gdzie i kiedy trzeba załatwić,
to spore udogodnienie – mówi pan Mariusz.
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
9
Wiadomości
Carrefour Express
– Bardzo pomocne jest wsparcie specjalistów Carrefour, którzy nie tylko trzy tygodnie
przed otwarciem sklepu, ale także przez tydzień po rozpoczęciu działalności pomagali mi
we wszystkim: od ułożenia towaru do nauki programu komputerowego – mówi pan Mariusz.
– Udzielili mi również dużego wsparcia przy zatowarowaniu sklepu, chociaż program komputerowy sam proponuje, jakie produkty i w jakiej ilości zamówić. Bez tego programu
musiałbym zatrudnić kolejną osobę, która siedziałaby przy biurku i wpisywała dane. A tak
wszyscy mogą zająć się obsługą klientów – dodaje.
Franczyza Carrefour – wiedza i doświadczenie, a nie tylko logo i towar
Wiele osób zna to słowo, ale do końca nie rozumie, co ono oznacza. Franczyza to nic innego, jak wsparcie dużej firmy, która dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą i użycza
swojego logo. – Nigdy nie miałem oporu przed wejściem we franczyzę. Już w latach 90.
skorzystałem z oferty franczyzowe.
Wszedłem w ten biznes, widząc w nim duże szanse, wiedziałem, że to się opłaci. Trudno
dojść do wszystkiego samemu i podjąć duże ryzyko. Choćby system komputerowy: nigdy nie miałem nawet styczności z komputerem, a dzięki franczyzie zostałem rzucony na
głęboką wodę, musiałem podążać za najnowszymi trendami, dostosowywać się do rynku. Na szczęście cały czas miałem wsparcie specjalistów. Podobnie było ze sprzedażą samoobsługową, sam bym się nie zdecydował na wprowadzenie innowacyjnej wówczas zmiany tak szybko – mówi pan Mariusz.
Ofert na rynku jest jednak wiele. Jak wybrać tę najlepszą? – W przypadku wyboru franczyzodawcy kierowałem się opinią rodziny. Oprócz tego czytałem prasę, opinie w internecie na
temat różnych sieci franczyzowych. Brałem pod uwagę przede wszystkim wysokość opłaty
franczyzowej, wysokość inwestycji oraz szybkość zwrotu poniesionych kosztów. Carrefour
po prostu okazał się najlepszy – mówi pan Mariusz.
Carrefour nie narzuca dyscypliny zakupowej
W przypadku Carrefour nie ma opłaty wejściowej, a inwestycje nie są tak duże jak w innych
sieciach franczyzowych. – Poza tym odpowiada mi forma współpracy, w której nikt mi nie
narzuca, co mam robić. Każdy ma trochę inny pomysł na biznes, działa w konkretnej lokalizacji, która ma swoją specyfikę. Ten sam towar w różnych lokalizacjach często różnie się
sprzedaje – mówi pan Mariusz.
Oprócz tego franczyzobiorca może również liczyć na wsparcie marketingowe. – Dostajemy
maile przypominające, że na przykład za kilka dni jest Dzień Babci i trzeba zamówić więcej
czekolad. W natłoku pracy często zapomina się o takich sprawach, chociaż mogą one mieć
później duży wpływ na obrót sklepu – mówi pan Mariusz.
Franczyza – sprawdzony koncept, który gwarantuje sukces
– Trzeba być zaangażowanym, dbać o klienta i pracowników, sprawić, by czuli się częścią
zespołu. Pieniądze są ważne, ale równie istotna jest atmosfera pracy – mówi pan Mariusz.
Dobrze wie, o czym mówi. Bo tylko praca, w której człowiek się spełnia, może zmusić nas do
wstawania o 5.30 rano i rekompensować 4-godzinne dojazdy. Pan Mariusz nie chce bowiem
przeprowadzić się do Warszawy i woli mieszkać w Zambrowie. Ale coraz częściej pomagają mu synowie, którzy studiują w stolicy. Rodzinny biznes, wspierany przez specjalistów
z Carrefour, na pewno przetrwa jeszcze długo.
10
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
Solo Pizza
Wiadomości
Kolejna Solo Pizza tym razem w Krakowie
Już 11 kwietnia w Galerii Kazimierz w Krakowie sieć Solo Pizza otworzy nową pizzerię. Będzie to już
dwunasty lokal łódzkiej sieci i piąty lokal otwarty poza granicami tego miasta.
Pizzeria, która będzie zajmowała powierzchnię 53 mkw., mieścić się w strefie food court Galerii Kazimierz, na
poziomie +1. Właśnie tam będzie można skosztować miedzy innymi wszystkie rodzaje pizzy z sieci Solo Pizza.
– Mam nadzieję, że łódzki sukces Solo Pizzy będzie miał odzwierciedlenie w Krakowie – mówi Mariusz Bednarek,
franczyzobiorca Solo Pizza w Galerii Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim i Galerii Kazimierz w Krakowie. W
Krakowie jest spory wybór pizzerii, ale wierzę, że mieszkańcy docenią wyśmienity smak pizzy Solo jak i fakt, że
pizza przygotowywana jest z naturalnych składników, bez ulepszaczy, czy spulchniaczy – dodaje.
Solo Pizza, oprócz bogatego wyboru różnego rodzaju pizzy oferować będzie również makarony i sałatki.
– Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców Krakowa między innymi na sałaty, które będzie można samemu
komponować na miejscu z ponad 50 zawsze świeżych, ręcznie krojonych składników i 10 sosów, których skład zawiera same naturalne produkty tj. oliwa z oliwek, naturalny jogurt, miód, czy świeże zioła. – zachęca Beata Bednarek
– Zielińska, właścicielka sieci Solo Pizza.
Galeria Kazimierz mieści się przy ul. Podgórskiej 34. Klientom oferuje zakupy w 130 sklepach. Na liście lokali gastronomicznych mieszczących się w galerii znajdują się m.in. Miyako Sushi, Costa Coffe, KFC a już od 11 kwietnia
do tej listy dołączy sieć Solo Pizza.
– Cieszymy się, iż wychodzimy coraz dalej poza Łódź – mówi Beata Bednarek – Zielińska, właścicielka sieci Solo
Pizza – Kraków to jedno z większych i najbardziej atrakcyjnych miast Polski. W najbliższych dwóch latach planujemy otwarcie lokali w innych miastach, również powyżej 500 tys. liczby mieszkańców – dodaje.
Solo Pizza w Krakowie wizualnie dostosowane będzie do standardów wszystkich lokali sieci mieszczących się na
food courtach w Centrach Handlowych. Kolorystyka sieci to przede wszystkim biel, zieleń i bordo. Całość skomponowana w nowoczesnym stylu przy zachowaniu stylowego neonowego logo Solo Pizza. Lokale urządzone w tym
stylu są między innymi w Restauracjach Solo mieszczących się na food courtach w C.H. Manufaktura, C.H. Galeria
Łódzka, C.H. Port Łódź w Łodzi, w C.H. Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim, w Galerii Mazovia w Płocku oraz
w Galerii Agora w Bytomiu.
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
11
Wiadomości
Dobocom
Franczyzy też mają szanse na unijne środki
Fundusze unijne przeznaczone na dotacje dla przedsiębiorstw w obecnym 7-letnim budżecie szybko zmierzają ku wyczerpaniu. Na wsparcie wciąż mogą jednak liczyć firmy, które planują usprawnienie komunikacji
ze swoimi partnerami biznesowymi. Czeka na nich jeszcze jeden nabór do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Dotychczas rozdysponowano dopiero nieco ponad połowę
środków przeznaczonych na wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Po wprowadzeniu
zmian w warunkach przyznawania tego rodzaju dotacji szczególnie zainteresowane nimi mogą być sieci
franczyzowe. Z kolei przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają biznes na licencję mogą skorzystać z
atrakcyjnych pożyczek z Inicjatywy JEREMIE.
Rynek franczyzy w Polsce, mimo przyhamowania w ostatnim roku, ciągle notuje wzrost. Co prawda więcej
punktów franczyzowych jest otwieranych niż zamykanych, jednak nie sposób nie zauważyć malejącego zainteresowania biznesem na licencji. Kryzys nastąpił w branży finansowej. Duża konkurencja oraz wysokie
koszty utrzymania placówek doprowadziły do tego, że w Internecie łatwo znaleźć ogłoszenia osób chcących pozbyć się przynoszącej straty placówki. Nieco lepiej jest w gastronomii. Tutaj co prawda wiele lokali
się zamyka, ale jeszcze więcej jest chętnych do spróbowania sił w prowadzeniu własnego interesu. Swojego
sposobu na rozwój szukają duże sieci odzieżowe i obuwnicze, które coraz częściej wchodzą do mniejszych
miast, liczących ok. 20 tys. mieszkańców. Ekspansja do coraz mniejszych miejscowości okazuje się jedyną
możliwością odnotowania zysku. Franczyzobiorcy zgodnie mówią, że mimo problemów, ryzyko wejścia do
systemu franczyzowego może się jednak opłacić. Aby to zrobić należy jednak pozyskać środki na start, a jeśli
już prowadzi się własny biznes starać się o jego rozwój. Dążąc do tych celów warto zwrócić uwagę na wciąż
dostępne fundusze europejskie.
Dobra komunikacja przepisem na sukces
Jedną z możliwości, którą dają środki unijne jest poprawa komunikacji w sieci franczyzowej, co przekłada
się na efektywność pracy i podwyższa jakość świadczonych usług. Przedsiębiorcy zainteresowani realizacją
tych celów mogą skorzystać z dotacji z Działania 8.2 PO IG. Za jego pośrednictwem sieć może stworzyć
zintegrowany system informatyczny do porozumiewania się i wymiany informacji pomiędzy firmami. Usprawni to współpracę z partnerami biznesowymi, np. dostawcami czy biurami księgowymi, a także placówek
franczyzowych pomiędzy sobą. Zalet takiego systemu jest znacznie więcej, m.in. przesyłanie faktur drogą
elektroniczną, zredukowanie czasu poświęcanego pracy biurowej i wzrost efektywności kontaktów z dostawcami. Dzięki niemu możliwe jest również zarządzanie wspólną bazą klientów lub towarów w tym np. szybkie
sprawdzenie stanów magazynowych i skierowanie klienta do innego punktu jeżeli w naszym dany towar byłby niedostępny. Wdrożenie nowoczesnych technik komunikacji jest więc dla sieci franczyzowych ogromną
szansą rozwojową, budującą przewagę konkurencyjną. Do tego ostatnie zmiany w regulacjach dotyczących
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w znaczący sposób ułatwiły im możliwość uzyskania dotacji. – Jedną z największych modyfikacji przepisów obowiązujących dla Działania 8.2 PO IG jest umożliwienie ubiegania się o dotację dużym przedsiębiorcom dla potrzeb rozwoju sieci, którą zarządzają. Dofinansowanie będzie mógł przekazać swoim mniejszym kontrahentom Koordynator takiej sieci, składającej się z
minimum trzech firm, posiadających status MSP - informuje Paulina Puchalska, doradca ds. finansowania
inwestycji w firmie ECDF – Ponadto wnioskodawcy mogą pozyskać dofinansowanie jako pomoc de minimis.
To bardzo dobre udogodnienie dla przedsiębiorców, pozwalające na pozyskanie wyższych kwot dotacji, niż
by to wynikało z mapy pomocy regionalnej. Dla przykładu - średnia firma z Wielkopolski na system B2B o
12
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
Dobocom
Wiadomości
wartości 500 tys. zł będzie mogła pozyskać nie 50%, lecz 70% dofinansowania. Otrzymane środki można
przeznaczyć na zakup sprzętu IT oraz dedykowanego oprogramowania lub na skorzystanie z usług doradczych o charakterze informatycznym. Ostatni nabór wniosków do Działania 8.2 POIG odbędzie się w dniach
18-28 czerwca. Aby dobrze przygotować wniosek oraz biznes plan warto skorzystać z usług firm informatycznych i doradczych, które pomogą zidentyfikować potrzeby firmy oraz partnerów w zakresie planowanego
do wdrożenia systemu. Poniesione na ten cel koszty mogą zostać zwrócone w ramach przyznanej dotacji.
Nie tylko dotacje
Według aktualnych szacunków w Polsce działa ponad 800 firm oferujących biznes na licencji. Z możliwości
tej obecnie korzysta ok. 45 tys. placówek. Często ich właściciele dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w
biznesie, a prowadzone przez nich punkty franczyzowe są podręcznikowym przykładem startupów spotykających na swojej drodze wiele trudności. Pomijając fakt, że potencjalni franczyzobiorcy już na początku
muszą wyłożyć z własnej kieszeni najczęściej od pięćdziesięciu do stu tysięcy złotych na opłatę licencyjną to
dodatkowym utrapieniem mogą okazać się koszty związane z utrzymaniem interesu. Wydatki na urządzenie lokalu oraz comiesięczne opłaty za czynsz i media mogą nawet podwoić sumę środków potrzebnych
do rozkręcenia franczyzowego biznesu. Startupom trudno szukać wsparcia w bankach, które niechętnie
udzielają kredytu, a jeżeli już zdecydują się to zrobić to jego kwota jest zbyt niska i obarczona wysokim
oprocentowaniem. Franczyzobiorca nie jest jednak pozostawiony bez wyjścia. Możliwości wsparcia dają
instytucje udzielające pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE. Warunki zaciągnięcia takiego zobowiązania są znacznie korzystniejsze niż oferty banków. Dokładne zasady udzielenia pożyczki określają Pośrednicy Finansowi odpowiedni dla danego województwa. W każdym z przypadków odznacza się ona jednak
dużo większą elastycznością niż kredyt bankowy. Na przykład Fundusz Pożyczkowy Aktywna Wielkopolska
ECDF-TISE proponuje maksymalny czas spłaty pożyczki na 5 lat przy czym możliwe jest zawieszenie spłaty
na okres 6 miesięcy. Takie rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla początkujących firm, które w pierwszej fazie działalności nie generują zadowalających przychodów. Zaciągnięte zobowiązanie może wynieść
nawet do 300 tys. zł. Wkład własny, który muszą zapewnić pożyczkobiorcy to tylko 10%, a oprocentowanie
zaczyna się już od 4,9 %. Fundusz jest również elastyczny co do rodzajów zabezpieczeń – nie musi to być
hipoteka na nieruchomości, jak w przypadku większości kredytów bankowych. Taka możliwość jest szczególnie dogodna dla franczyzobiorców, którzy wynajmują lokal do prowadzenia działalności.
Pożyczka może się opłacać
Pożyczka unijna może być korzystniejsza nie tylko od kredytów, ale także od bezzwrotnych środków pomocy – W przypadku Inicjatywy JEREMIE procedura oceny wniosków jest krótsza, a środki docierają na
konto szybciej. Pożyczkobiorcę obowiązuje również znacznie mniej formalności - mówi Sonia Leszkowicz-Baczyńska, doradca ds. finansowania inwestycji w Funduszu Pożyczkowym Aktywna Wielkopolska
ECDF-TISE – Ponadto szerszy jest katalog kosztów kwalifikowanych, który obejmuje część wydatków obrotowych przedsiębiorstwa, utworzenie nowych miejsc pracy, zakup środków transportu, takich jak samochód dostawczy oraz nabycie lub zmodernizowanie potrzebnych w firmie środków trwałych – urządzeń,
wyposażenia czy maszyn, a także wdrożenie nowych technologii. Za pieniądze z pożyczki można również
sfinansować budowę lub remont budynków oraz adaptację pomieszczeń, również wynajmowanych.
Właściciele punktów franczyzowych, którzy chcieliby pozyskać dotacje z Działania 8.2 POIG muszą pamiętać,
że w terminie 17-28 czerwca będzie trwał ostatni nabór wniosków. Czasu pozostało niewiele, warto więc
już teraz zacząć zbierać niezbędną dokumentację aplikacyjną. Spóźnialscy, osoby rozpoczynające przygodę
z biznesem, jak i ci, którzy chcą go rozwinąć w innym kierunku niż pozwala na to Działanie 8.2 POIG będą
mogli nadal korzystać ze zwrotnej formy wsparcia jaką oferuje Inicjatywa JEREMIE.
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
13
Wiadomości
Mr Hamburger
Mr HAMBURGER REAKTYWACJA
Mr Hamburger, otworzył 16 marca w Pszczynie nowy lokal franczyzowy. Spotkaliśmy się tam z
bardzo ciepłym przyjęciem ze strony mieszkańców, których do naszego lokalu zapraszała nasza
firmowa maskotka „Pan Kanapka”.
Kolejne otwarcie również
lokalu
franczyzowego
zaplanowaliśmy już 20
kwietnia w Wiśle.
W międzyczasie w Zebrzydowicach kolejny lokal
franczyzowy (w lutym) przeszedł proces remodelingu
i uzyskał świeży wygląd.
Aktualnie
podpisaliśmy
umowę z galerią handlową
w niedługim czasie zatem
otworzymy następny lokal.
Trwają również zaawansowane rozmowy z dwoma
innymi galeriami...
Easy Food jak wolimy na14
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
zywać dania Mr Hamburger’a
jest skierowany do osób, które
w dzisiejszych czasach żyją
szybko i są prawie zawsze zajęte.
To zjawisko wciąż się nasila
i dotyczy bardzo wielu osób.
Szybko żyjący Polacy nie
mają czasu na przygotowywanie jedzenia, a ponieważ
są głodni „tu i teraz” chcą
zaspokoić swój głód szybko i bez zbędnych ceregieli.
Ludzi żyjących szybko i chcących równie szybko zaspokoić
swój głód będzie przybywało i właśnie dlatego Mr
HAMBURGER wychodzi im
naprzeciw z posiłkami bardzo dobrej jakości w rozsądnej cenie.
Mr HAMBURGER jest jedną z
bardziej rozpoznawalnych marek
działających w sektorze usług
gastronomicznych w szczególności na terenie województwa
śląskiego. Firma działa od ponad
dwudziestu lat (pierwszy punkt
Mr HAMBURGER powstał w 1990
roku) i była pionierem na rynku
fast food na długo przed wejściem
dużych zagranicznych koncernów.
Wiadomości
NordGlass
Nowy serwis firmy NordGlass w Dzierżoniowie
już otwarty
Do rozrastającej się stale sieci punktów jednego z europejskich liderów naprawy i wymiany szyb samochodowych - firmy NordGlass – 29 marca 2013 roku dołączył serwis w Dzierżoniowie, mieszczący się
przy ul. Podwalnej 6. Naprawa szyb czołowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii oraz
wymiana szyb do samochodów osobowych, dostawczych i pojazdów specjalnych to tylko niektóre usługi
dostępne w nowo otwartym punkcie firmy NordGlass na terenie Dolnego Śląska.
29 marca 2013 roku w Dzierżoniowie został otwarty
nowy serwis największej
polskiej sieci serwisów szyb
samochodowych w Polsce
- firmy NordGlass. Wyspecjalizowani pracownicy tej
placówki są gotowi pomóc
kierowcom przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do
piątku w godz. : 8 -16.
Serwis NordGlass oferuje
naprawę i wymianę uszkodzonej szyby, usługę hydrofobizacji, a także wymianę wycieraczek. Serwis wykonuje
usługi dla szyb w samochodach osobowych, i dostawczych praktycznie wszystkich
marek, modeli i roczników. Profesjonaliści z firmy NordGlass
udzielą także fachowych porad
odnośnie prawidłowego zabezpieczenia szyb przed dłuższą
podróżą.
Dodatkowo nowy punkt firmy
NordGlass w Dzierżoniowie
oferuje pełen zakres likwidacji
szkód szybowych zgłaszanych
przez klientów firm ubezpieczeniowych.
Najwygodniejszy
sposób
na umówienie montażu lub
naprawy szyby - w tym także
w ramach likwidacji szkody z
ubezpieczenia - to kontakt telefoniczny z ogólnopolską infolinią NordGlass: 801 181 181 lub
zgłoszenie chęci kontaktu na www.
nordglass.pl.
Serwis przy ul. Podwalnej 6 w Dzierżoniowie - jak każda filia NordGlass - udziela bezterminowej
gwarancji na wszystkie wykonywane usługi. Warto podkreślić, że z
sieci serwisów NordGlass korzysta
rocznie ponad 100 000 klientów.
Dzięki temu, że sieć serwisów szyb
samochodowych NordGlass pokrywa cały kraj, każdy kierowca może
wybrać dogodną dla siebie lokalizację i skorzystać z usług profesjonalnego, markowego serwisu szyb
samochodowych.
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
15
Wiadomości
Romet
Romet poszukuje franczyzobiorców
Sieć Handlowa Romet Partner poszukuje partnerów biznesowych na terenie województw: lubuskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio –pomorskiego.
Ofertą biznesową Rometu jest intensywnie rozwijająca się Sieć Franczyzowa Romet Partner licząca
dzisiaj ponad 145 punktów w całej Polsce. Propozycja współpracy kierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych motoryzacją, mających doświadczenie handlowe i osobisty biznesplan, które włączone w know-how Romet Partner przyniosą obu stronom wymierne korzyści ekonomiczno-biznesowe.
Franczyzobiorcami Romet zostają również duże salony samochodowe i motocyklowe. To efekt
rozwoju asortymentu od rowerów i skuterów po motocykle o wyższych pojemnościach silnika,
które stanowią uzupełnienie oferty. Niedawno dołączył do nich także samochód elektryczny Romet
4E. Obok jednośladów franczyzobiorcy sprzedają części, akcesoria oraz sprzęt ogrodowy Romet
Garden.
Potencjalny franczyzobiorca powinien posiadać lokal pozwalający na ekspozycję towaru tj. min. 50
m2 plus powierzchnia na prowadzenie serwisu. By stać się oficjalnym partnerem sieci musi uiścić
także opłatę licencyjną. Następnie, w ramach pakietu, otrzymuje know-how, wsparcie marketingowe i wyłączność terytorialną. Dla przedsiębiorców, którzy nie są gotowi na zaangażowanie środków w przystąpienie do sieci, Romet Partner przygotował system współpracy dealerskiej oparty na
zwykłej umowie handlowej.
Od początku roku Sieć Franczyzowa Romet Partner powiększyła się o 9 nowych placówek, a dalszy
rozwój to założenia biznesowe na sezon 2013.
16
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
7 Street – Bar & Grill
Wiadomości
Sieć restauracji „7 Street – Bar & Grill” otwiera kolejne lokale
Po udanych pierwszych 2 miesiącach 2013 roku zakończonych otwarciem restauracji w Warszawie oraz
Poznaniu przygotujemy się do kolejnych otwarć.
Kolejne
zaplanowane
na 3 kwietnia otwarcie
odbędzie się w Pruszkowie. Dodatkowo przygotowujemy się jeszcze
do otwarcia kolejnych lokali m.in. 2 w Warszawie,
jednego przy drodze krajowej nr 8 czyli trasie katowickiej przy powstającej
stacji benzynowej oraz w
nowo powstającej Galerii
Zabrze na śląsku.
Łączna powierzchnia projektowanych restauracji to
ponad 800 m2.
W kolejnych 6 miastach
poszukujemy lokalizacji
dla naszych restauracji.
Konsekwentnie realizujemy swój plan zakończenia tego roku minimum 15 funkcjonującymi restauracjami.
Gwarancją sukcesu nowo otwieranych restauracji jest przede wszystkim doskonale dopracowane i
zróżnicowane menu oparte tylko i wyłącznie na daniach kuchni amerykańskiej, ale także bardzo dobra
i bezkompromisowa lokalizacja. Każdy z naszych dotychczasowych franczyzobiorców szukał lokalu od
4-6 miesięcy.
7 Street – Bar & Grill to sieć restauracji serwujących dania kuchni amerykańskiej budowana na zasadach
franczyzy, która pozwala już przy wkładzie własnym od ok. 80 tys. zł otworzyć gotowy lokal z pełnym
wyposażeniem. Dodatkowo 7 Street, przy współpracy ze swoimi partnerami, zapewnia franczyzobiorcom
nieodpłatnie część wyposażenia m.in. część urządzeń kuchennych, ekspres do kawy, zamrażalki, lodówki, ogródek letni, potykacze reklamowe oraz odzież roboczą.
Lokale pod szyldem 7th Street można uruchomić w formie baru samoobsługowego (7th Street –Grill &
Bar), z daniami serwowanymi w jednorazowych opakowaniach, lub restauracji z pełną obsługą kelnerską
i zastawą stołową (Restauracja 7th Street – Grill & Bar).
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
17
Wiadomości
PÓŁNOC Nieruchomości
Imponujący początek roku w sieci PÓŁNOC
Nieruchomości
Ogólnopolska sieć biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami PÓŁNOC Nieruchomości
w imponującym stylu rozpoczęła rok 2013. Wszystkie oddziały sieci w pierwszym miesiącu bieżącego roku łącznie obsłużyły transakcje o wartości blisko 16 mln złotych, notując jednocześnie
rekordową wartość przychodów tytułem prowizji za pośrednictwo.
– Styczeń był rzeczywiście
bardzo udanym miesiącem
zarówno dla naszej placówki własnej zlokalizowanej
w Krakowie, jak i wszystkich franczyzobiorców sieci, prowadzących swoje
biura pod nasza marką –
mówi Krzysztof Pelowski,
dyrektor ds. rozwoju sieci
PÓŁNOC Nieruchomości.
– Warto dodać, że tak dobre
wyniki sieci nie są dziełem
przypadku, zwłaszcza w
okresie spowolnienia gospodarczego.
Są one efektem coraz lepszego postrzegania marki
PÓŁNOC Nieruchomości
przez naszych klientów, co z
kolei jest pochodną ciężkiej
pracy, którą wkładamy w
utrzymanie najwyższej jakości świadczonych przez
nas usług.
Dla naszych klientów liczy
się przede wszystkim profesjonalizm obsługującego
ich specjalisty i skuteczność
biura, stąd tak duży nacisk
kładziemy na jakość cyklicznych szkoleń dla agentów
i pośredników pracujących
w naszej sieci – wyjaśnia
Pelowski.
Ciągłe doskonalenie kadry
zatrudnionej w biurach sieci
18
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
jest działaniem priorytetowym
dla władz zarządzającej siecią
spółki PÓŁNOC Nieruchomości S.A., nie tylko z uwagi
na dużą konkurencję na rynku
pośrednictwa nieruchomości.
W
ramach
sieci
PÓŁNOC
Nieruchomości działa obecnie
40 placówek zlokalizowanych na
terenie całego kraju. Sieć przygotowuje się do otwarcia kilku kolejnych placówek.
Dbanie o pełną satysfakcje klienta z poziomu zrealizowanej usługi procentuje
wieloma poleceniami i pozytywnymi referencjami, które są
skuteczniejsze od każdej formy
płatnej reklamy. Na dobry
wizerunek marki pracują bowiem wszyscy partnerzy prowadzący biura w ramach sieci
PÓŁNOC Nieruchomości oraz
zatrudnieni w nich specjaliści.
W lutym została podpisana umowa
franczyzowa, na mocy której zostanie uruchomione biuro w Katowicach. Ponadto, prowadzone
są zaawansowane rozmowy z potencjalnymi franczyzobiorcami z
województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.
Wiadomości
Carrefour Express
Nowe sklepy franczyzowe Carrefour aż w 9
województwach
Sieć franczyzowa Carrefour umacnia swoją pozycję na rynku. Tylko w kwietniu pojawiło się aż 14
nowych sklepów franczyzowych w 9 województwach.
Dynamiczny
rozwój
sieci
franczyzowej Carrefour jest dowodem, że firma cieszy się dużym
zaufaniem swoich partnerów
biznesowych, a jej oferta spełnia
oczekiwania właścicieli sklepów
z różnych regionów Polski. W
kwietniu sklepy z logo Carrefour
Express i Globi zostały otwarte
w 9 województwach, zarówno w
małych miejscowościach jak m.in.
Dobrzykowice (woj. dolnośląskie), Cisiec (woj. śląskie) czy Lipce
Reymontowskie (woj. łódzkie),
jak i w dużych miastach takich jak
Warszawa, Lublin i Kraków.
Carrefour Polska oferuje trzy koncepty franczyzowe: Carrefour Express convenience, przeznaczony
dla lokalizacji w dużych miastach,
Carrefour Express minimarket,
dostosowany do potrzeb zarówno
rynku miejskiego, jak i terenów
wiejskich, oraz Globi, odpowiedni dla klientów pochodzących
z małych miejscowości. Liczne
zespoły pracowników Carrefour,
które wspierają franczyzobiorców
na każdym etapie prowadzenia
sklepu oraz kompleksowa oferta
firmy umożliwiają dynamiczny rozwój sieci franczyzowej.
czerpali korzyści z podejmowanej
współpracy. Dzięki wynikom przeprowadzonej ekspertyzy, sieć może
zaoferować franczyzobiorcy właściwy koncept, który dostosowywany jest do oczekiwań klientów
lokalnych rynków.
Carrefour to lider wielkiej dystrybucji, który od ponad 50 lat
wyznacza standardy na światowych
rynkach handlu. Swoje sklepy: hipermarkety, supermarkety i sklepy
osiedlowe rozwija w ponad 30
krajach świata. Od ponad 30 lat
firma skutecznie rozwija także
sklepy franczyzowe. W Polsce
Carrefour rozwija trzy koncepty
sklepów franczyzowych. Pierwszy
z nich to Carrefour Express minimarket z zielonym logo – sklepy
o powierzchni od 100 do 500 m2,
zlokalizowane w dużych, średnich
i małych miastach oraz na terenach
wiejskich.
Drugim formatem jest Carrefour Express convenience z
pomarańczowym logo – sklepy
samoobsługowe, przeznaczone do
lokalizacji typowo miejskich. Ich
powierzchnia sprzedaży wynosi do
100 m2. Sklepy te oferują dodatkowe usługi, np. możliwość zrobienia ksero, opłacenia rachunków czy
doładowania telefonu. Trzeci format
to Globi – sklepy o powierzchni do
100 m2 przeznaczone do lokalizacji
głównie w małych miejscowościach
oraz na terenach wiejskich. Obecnie w Polsce działa już ponad 340
sklepów franczyzowych. W kolejnych latach Carrefour Polska zamierza utrzymać dynamiczne tempo
rozwoju.
Przed nawiązaniem współpracy z partnerem eksperci Carrefour przeprowadzają szczegółową
analizę otoczenia biznesowego
– dokonywana jest ona indywidualnie dla poszczególnej lokalizacji.
Każdy sklep przystępujący do sieci
jest uważnie badany, aby zarówno
franczyzobiorca jak i Carrefour
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
19
Wiadomości
Odido
Relacja z otwarcia 1800. sklepu Odido zamieszczona w Życiu Handlowym
Trzy sklepy w 5 lat ! Wojciech Michalak z Łodzi w krótkim czasie otworzył trzy sklepy, ostatni 22
lutego. Wszystkie działają pod szyldem Odido. Detalista zdradził nam, dlaczego wybrał sieć tworzoną przez Makro.
– Większość zakupów robię w Makro Cash & Carry, gdzie
ceny dla franczyzobiorców są korzystniejsze. Dodatkowo moi
klienci dostają do domów gazetkę promocyjną – wylicza zalety
członkostwa w sieci Odido Wojciech Michalak
Współpraca Michalaka z Makro Cash & Carry zaczęła się
jeszcze w latach 90, kiedy ruszyła pierwsza łódzka hala z tym
szyldem. Biznesmen prężnie działał wówczas w gastronomii.
– Prowadziłem sieć barów w pomieszczeniach Politechniki
Łódzkiej. Oczywiste było, że część towarów brałem z Makro –
mówi.
Po kilku latach łódzki przedsiębiorca zrezygnował jednak z tej
branży.– Czynsze były za wysokie – wyjaśnia. – Z inspiracji
żony Doroty postanowiłem wejść w spożywkę. Pięć lat temu
uruchomiłem pierwszy sklep pod szyldem Twoje Delikatesy.
To okazało się strzałem w dziesiątkę – wspomina. Nieduża
osiedlowa placówka przynosiła zyski, więc Michalak ruszył z
następnymi. – Przez ostatnie lata zawsze miałem zyski. W ostatnim roku, licząc luty 2012 do lutego 2013, wzrost w moich
dwóch sklepach sięgnął 15 procent – wylicza.
Kolejny, trzeci, działający pod szyldem ODIDO otworzył 22
lutego przy ulicy Tuszyńskiej. Placówka funkcjonuje w starej
kamienicy, w której do niedawna także działał sklep spożywczy. – Taki późny Gomułka – określa jego stan Michalak. Po
kilkumiesięcznym remoncie sprzedaż w odnowionych ścianach
ruszyła pełną parą. – 95 procent towaru biorę z Makro Cash &
Carry. W resztę zaopatruję się między innymi w wędliniarskiej hurtowni Panda czy w piekarni Jazon 2 z Bełchatowa – tłumaczy biznesmen. W jego sklepach wędliny są na bieżąco krojone, klient
może poprosić nawet o dwa plasterki specjałów z JBB czy Indykpolu.
Bardzo ważną rolę w ofercie odgrywa nabiał marki Jogo (z Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej).
Bez jogurtów czy serków Jogo nie ma w Łodzi handlu – twierdzi detalista. Podobnie jest z majonezami z Zakładów Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Motyl”, przetworami z firmy Braci Urbanek
czy przecierami marki Łowicz. – Postawiłem także na marki własne Makro Cash& Carry. Wyroby
z logo Aro oraz Fine Food zyskują klientów, bo są tanie i dobrej jakości – tłumaczy Michalak. Ale
to nie koniec pomysłów na rozwój. Dorota Michalak, żona właściciela, która ma duży wpływ na
dobór asortymentu, mówi, że w najbliższym czasie w sklepach pojawi się także półka z produktami
prozdrowotnymi. Jest więc szansa, że sklep zyska nowych klientów, a jego zyski kolejny raz skoczą
w górę.
20
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
Bricomarche
Wiadomości
Nowy bricomarche w barlinku
Grupa Muszkieterów, największa sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych i
typu „dom i ogród” w Polsce, przyspiesza ekspansję. 27 lutego w Barlinku (woj. zachodniopomorskie) odbyło się otwarcie 89 supermarketu typu „dom i ogród” Bricomarché w Polsce. Jest
to już trzecie otwarcie nowego Bricomarché w tym roku.
Bricomarché poszerza cały czas sieć dostawców, poszukując dla swoich klientów najbardziej atrakcyjnych produktów w najbardziej korzystnych cenach. 1515 m2 powierzchni sprzedaży Bricomarché w Barlinku podzielone
jest na cztery główne działy: budowanie, dekoracja, majsterkowanie oraz ogród, w których klienci mogą znaleźć
około 23.000 produktów. Przy sklepie znajdzie się również ogród zewnętrzny o powierzchni ponad 2000 m2.
Klientom nowego Bricomarché oferowane są także dodatkowe usługi takie jak: cięcie płyt, pomoc w załadunku
i transporcie zakupionych towarów, sprzedaż w systemie ratalnym oraz doradztwo w zakresie wyposażenia
domu i pielęgnacji ogrodu. Za zakupy płaci się w jednej z trzech znajdujących się na terenie supermarketu kas,
w których transakcje można również zrealizować przy pomocy specjalnej karty kredytowej Bricomarché. Obok
sklepu znajduje się darmowy parking na około 170 samochodów.
W nowym sklepie zatrudnienie znalazło 26 osób. Bricomarché w Barlinku jest zarejestrowane w miejscowym
urzędzie, do którego odprowadzane są wszystkie podatki. Sklepy sieci Bricomarché lokowane są najczęściej w
małych i średnich miastach, co pozwala właścicielom poznać potrzeby i problemy mieszkańców, a przez to dostosować ofertę i politykę cenową do ich możliwości. Współpraca z samorządem pomaga lokalizować kolejne
sklepy zgodnie z potrzebami mieszkańców.
Informacje o Grupie Muszkieterów w Polsce. Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem ponad 200 niezależnych
polskich przedsiębiorców, zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami
typu „dom i ogród” Bricomarché. Muszkieterowie są obecni w 7 krajach: Polsce, Francji, Belgii, Portugalii i na
Bałkanach. Sieć 3 500 sklepów, 2 900 niezależnych przedsiębiorców 130 000 pracowników to liczby wskazujące
na wiodącą pozycję Grupy Muszkieterów wśród europejskich sieci handlowych.
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
21
Wiadomości
Piotr i Paweł
Własny Piotr i Paweł bez wkładu własnego
23 lata na rynku, 13 lat doświadczeń w rozwoju sieci franczyzowej, 90 placówek w całej Polsce, 2
miliardy złotych obrotu to kluczowe liczby, które charakteryzują uznaną polską sieć Piotr i Paweł.
Klienci doceniają markę za bardzo duży i zróżnicowany asortyment, niepowtarzalny klimat zakupów, efektowny wygląd sklepów, atrakcyjne ceny oraz profesjonalizm obsługi. Wizyty blisko 5 mln
klientów w miesiącu są potwierdzeniem, iż ten wzorzec biznesowy jest sprawdzony i skuteczny.
Własna logistyka, siła marki Piotr i Paweł, dwadzieścia trzy lata funkcjonowania na rynku detalicznym polskiej sieci, a i bezpośrednie zderzenie z zachodnią konkurencją, uwiarygodniło osiągnięcie biznesowego celu w postaci maksymalizacji obrotów na metr powierzchni handlowej.
Atrakcyjność stworzonego modelu dostrzegli też franczyzobiorcy i dlatego sieć stworzyła kilka
wariantów biznesowych umożliwiających rozwój z Piotrem i Pawłem.
Franczyzobiorcą można zostać już nie tylko zarządzając przygotowaną przez sieć placówką, lecz
również posiadając funkcjonujący sklep. To właśnie ten wariant jest obecnie mocno rozwijany
przez polską sieć.
Na czym to polega? Aby rozpocząć współpracę z Piotrem i Pawłem jako franczyzobiorca, poszukiwani kandydaci powinni mieć doświadczenia w handlu oraz sklep o powierzchni minimum 600
m2 .Wiedza, doświadczenie i znajomośc rynku franczyzodawcy wzmacnia pewność powodzenia
inwestycji. To szansa dla osób otwartych na wyzwania, potrafiących współpracować w dużych organizacjach. Docelowo franczyzobiorca staje się właścicielem sklepu w prężnie rozwijającej się organizacji, o scentralizowanym procesie zakupu i marketingu.
Wszyscy, którzy nawiążą współpracę z Piotrem i Pawłem w roku 2013 nie poniosą kosztów adaptacji funkcjonujących placówek do standardów sieci .
22
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
Wiadomości
Your Image
Łatwy start z Your Image
Właśnie rusza kolejny oddział Your Image – tym razem w Cieszynie. O tym, dlaczego warto skorzystać z oferty Your Image, na co zwrócić uwagę na samym początku i jak skorzystać ze wsparcia
Urzędu Pracy rozmawiamy z Michałem Balą, naszym nowym franczyzobiorcą.
Cieszyn jest kolejnym miastem, gdzie powstanie placówka
franczyzowa Your Image. Co spowodowało, że zainteresował się Pan ofertą tej właśnie firmy – i co zaważyło na ostatecznym wyborze?
Prowadzenie działalności gospodarczej jest tym, czym chciałem zając się od dawna. Aby zwiększyć swoje szanse
powodzenia postanowiłem uruchomić firmę na zasadzie
franczyzy. Na ogłoszenie Your Image trafiłem za pośrednictwem portalu franchising.pl. Muszę przyznać, że od razu
spodobała mi się koncepcja udzielania licencji franczyzowych
w branży PR, zwłaszcza, że jest to pierwsza tego typu oferta współpracy na polskim rynku. Your Image oferuje bardzo
szeroki wachlarz świadczonych usług, z których zresztą
w przypadku prowadzenia innej działalności pewnie bym
skorzystał. Branża PR znajduje się w fazie wzrostu, wydaje
mi się, że jest to bardzo odpowiedni czas wejścia na rynek
tych usług. Po osobistym spotkaniu z Prezesem i przedstawieniu przez niego systemu pomocy świadczonej franczyzobiorcy podjąłem decyzję o przystąpieniu do współpracy z
Your Image. Poza tym: nie ma co ukrywać, koszty przystąpienia do systemu są niewielkie, a korzyści – ogromne.
Jak ocenia Pan dotychczasową działalność firmy – i jakie pomysły sprawią, że nowy oddział
stanie się kolejną prężną jednostką?
Bogate portfolio Your Image, szereg zrealizowanych projektów i ciągły rozwój świadczą pozytywnie
o działalności firmy. Zresztą, w przypadku innej oceny niż pozytywna nie zdecydowałbym się na
wejście w struktury Your Image. Mam nadzieje jak najszybciej wdrożyć się w system i postępować
według gotowych, sprawdzonych już rozwiązań, gwarantujących sukces.
Tym razem nowy oddział powstanie na nieco odmiennych zasadach niż zazwyczaj. Z reguły
franczyzobiorca z własnej kieszeni pokrywał wszystkie koszty – ale teraz starał się Pan będzie o
uzyskanie dofinansowania na otwarcie nowej działalności gospodarczej. Jak to wszystko wygląda od strony formalnej – i skąd wziął się taki pomysł?
Będę ubiegał się o dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy. Spełniam wszystkie kryteria stawiane
przez urząd, dlaczego wiec miałbym nie skorzystać z możliwości bezzwrotnej dotacji? Jej wysokość
pozwoli na pełne pokrycie kosztów przystąpienia do sieci Your Image. Nawet jeśli dysponowałbym
pełną kwotą potrzebną do pokrycia inwestycji, a o dotacje mógłbym się ubiegać, oczywiście również
skorzystałbym z takiej możliwości. Uważam, że jeśli pojawia się możliwość finansowania, zwłaszcza
w postaci bezzwrotnej pożyczki, to należy z niej korzystać...
http://yourimage.pl/latwy-start-z-your-image/
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
23
24
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl.pl
www.portalfranczyza.pl
Katalog franczyz
Marca 2013 - Nr 1
e-Magazyn Biuranet.pl
25
Moda - Odzież - Obuwie
Okazja
Istniejemy od 2001 roku. Jesteśmy jedną z pierwszych firm na polskim rynku zajmujących się hurtową sprzedażą nadwyżek produkcji oraz końcówek kolekcji damskiej odzieży. Nasza hurtownia zaopatruje dynamicznie rozwijającą się sieć sklepów partnerskich Okazja oraz nizrzeszone w sieci butki. ZAPRASZAMY
sklepy do zaopatrywania się w hurtowni Okazja.
Sieć outletowa. Sprzedaż nadwyżek produkcji polskiej i zagranicznej odzieży.
Proponujemy Państwu współpracę na zasadzie systemu partnerskiego, różniącego się od typowej
działalności o charakterze franchising. W ramach naszej oferty mają Państwo możliwość prowadzenia punktu funkcjonującego jak franczyza, aczkolwiek na zdecydowanie korzystniejszych i bardziej
liberalnych zasadach. Z nami niskie koszty obrendowania. Brak wysokich opłat za udostępnienie marki !! Jest to szczególnie atrakcyjna propozycja dla podmiotów dopiero rozpoczynających działalność
gospodarczą.
Dodatkow istnieje mozliwosc zaopatrywania się w hurtowni bez wiazania się umową.
Opis systemu franczyzowego:
- Sieć outletowa. Sprzedaż nadwyżek produkcji polskiej i zagranicznej odzieży.
Wsparcie dla franczyzobiorcy:
- nieograniczona wymiana towaru przez pierwsze 3 miesiące działalności
- po 3 miesiącach wymiany do 15 proc. wartości zakupów u franczyzodawcy
- odroczone terminy płatności (factoring)
- minimalna kwota na zatowarowanie 20 tys. zł
- zakupy online, przy pomocy kamery
- pokrywamy koszty wysyłek towaru
Nazwa firmy tel. email
www
26
05/2013 - Nr 1
Hurtownia Okazja!
22 612 17 44 [email protected] www.sklepyokazja.pl
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
Wszystko dla samochodu
Sieć GLOBAL RENT A CAR
Założona przez polskich przedsiębiorców rynku motoryzacyjnego firma Global rent a car posiada wieloletnie doświadczenie w wynajmie samochodów osobowych dla wymagających klientów korporacyjnych.
Wynajem flotowy to jednak tylko część naszej działalności.
Od 2007 roku wykorzystujemy zdobyte doświadczenie tworząc na terenie Polski gęstą sieć wypożyczalni samochodów TOYOTA, BMW oraz innych godnych zaufania marek. Specjalnie dla Klientów, którym szczególnie zależy na komforcie i bezpieczeństwie, oddajemy do dyspozycji samochody Global rent a car.
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy zapraszamy do kontaktu.
Każdemu Partnerowi udostępniamy narzędzia pracy w postaci samochodów, jak również przekazujemy do obsługi klientów
z szerokiej sieci centralnie zawartych umów handlowych. Ponadto oferujemy bogate know-how oraz bieżące wsparcie w
sprawach związanych z prowadzeniem oddziału wypożyczalni samochodów. Dzięki temu wielu naszych Partnerów zaczyna
zarabiać już od pierwszych miesięcy współpracy.
Korzyści z przystąpienia do programu franczyzowego Global Rent a Car:
- Możliwość korzystania z uznanej w Polsce marki
- Otrzymywanie wszystkich zleceń na podległym terenie
- Pomoc i szkolenia ze strony Global rent a car
- Finansowanie oraz zarządzanie flotą
- Szeroka gama dostępnych samochodów
- Wsparcie marketingowe
Jesteśmy prężnie rozwijającą się siecią wynajmu samochodów działającą na terenie całej Polski. Poszukujemy Partnerów
franczyzowych:
Przewidywana suma inwestycji:
- Opłata licencyjna: jednorazowo 5 tys. zł netto lub 200 netto miesięcznie przez cały czas trwania umowy (36 miesięcy)
- Comiesięczna opłata za wynajęcie samochodów
- Opłata franczyzowa 10% od obrotu
- Koszty wyposażenia biura oraz wynajęcia parkingu
- Min. kwota inwestycji: 50 tys. zł
Podstawowe wymagania sieci:
- Własna działalność gospodarcza lub gotowość do jej założenia
- Przedsiębiorczość
- Dobra organizacja pracy własnej oraz zespołu pracowników
- Znajomość zasad obsługi klienta
- Zdolność do pracy pod presją czasu
- Umiejętność nawiązywania i budowania długofalowych relacji handlowych
- Znajomość obsługi komputera i kasy fiskalnej, komputer z dostępem do Internetu
(udostępniamy program do zarządzania rezerwacjami)
- Komunikatywna znajomość językowa angielskiego
Nazwa firmy tel. email
www
Global Automotive Group Sp. z o.o.
52 375 71 76 [email protected] www.globalrentacar.pl
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
27
Usługi finansowe - Bank
Bank Zachodni WBK
Bank Zachodni WBK to jeden z największych i najbardziej nowoczesnych polskich banków, lider rynku
w zakresie usług elektronicznych i poziomu zabezpieczeń. To jednocześnie bank przyjazny Klientom indywidualnym i biznesowym.
Postaw na Bank Zachodni WBK - z nami osiągniesz
sukces!
Informacje o systemie partnerskim
Perspektywy dużych zysków przy stosunkowo niskich
inwestycjach, wysoki prestiż społeczny i możliwość korzystania ze znanej, popularnej i silnie reklamowanej
ogólnopolskiej marki to podstawowe zalety prowadzenia placówki partnerskiej naszego Banku. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pod szyldem
trzeciego w Polsce banku i jednej z największych sieci
sprzedaży pozwala połączyć zalety prowadzenia własnego biznesu z profitami jakie może zapewnić jedynie
silny partner.
W BZ WBK możesz liczyć na wygodne i oferowane na
korzystnych warunkach konto osobiste oraz kartę kredytową, założyć konto oszczędnościowe o korzystnym
oprocentowaniu, skorzystać z nisko oprocentowanych kredytów, zainwestować gotówkę w lokaty i produkty
strukturyzowane. Każda z tych usług została stworzona, aby ułatwić Tobie zarządzanie codziennymi finansami
na atrakcyjnych warunkach.
Niezależnie od tego jaki produkt wybierzesz, zawsze możesz skorzystać z profesjonalnego wsparcia doradców
BZ WBK – osobiście w placówce, telefonicznie czy przez internet. Każdego dnia nasz bank zapewnia Tobie
szybką i wygodną obsługę w dużej, liczącej ponad 500 placówek, sieci placówek oraz każdym z ponad tysiąca
bankomatów. Znajdziesz je przy Oddziałach i wszędzie tam, gdzie załatwiasz codzienne sprawy – w marketach
i centrach handlowych.
W ramach współpracy oferujemy:
Stabilny i atrakcyjny system wynagradzania
Wynagrodzenie za wszystkie produkty i usługi będące w ofercie + BONUS sprzedażowy – nawet kilkanaście
tysięcy złotych więcej miesięcznie.
Szeroki wachlarz produktów i usług
Oferta dla klientów indywidualnych oraz dla firm tożsama z ofertą oddziałów własnych
Wsparcie reklamowe na miarę potrzeb
fundusz reklamowy na lokalne działania oraz centralne wsparcie
Kompleksowy program szkoleń
szkolenia produktowe, z technik sprzedaży i menedżerskie
Nazwa firmy tel. email
www
28
05/2013 - Nr 1
Bank Zachodni WBK
61 856 56 10 [email protected] www.bzwbk.pl
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
Hobby - Wolny czas
Trendy e-papierosy
Trendy na rynku e-papierosów to marka o ugruntowanej pozycji i bardzo dużej rozpoznawalności wśród
użytkowników. Możemy pochwalić się blisko 130 placówkami w całej Polsce oraz sklepem on-line, który
generuje ruch na poziomie ok 3 000 unikalnych odwiedzin dziennie. Nasze produkty plasują się na najwyższej półce pod względem jakości zachowując przy tym swoją przystępną cenę.
Marka Trendy to nie tylko e-papierosy, to również wszelkie akcesoria dla e-palaczy. Rozpoczynając od płynów tzw.
liquidów w 20 różnych smakach, kończąc na częściach wymiennych takich jak grzałki, ustniki, itp. W swojej ofercie
posiadamy różnego rodzaju e-papierosy dla każdego typu
użytkownika. Nowością jest seria Slim, która swój debiut
notuje na rok 2013, a mimo to cieszy się bardzo dobrymi
opiniami wśród klientów. Naszym partnerom oferujemy
bezpłatne wsparcie marketingowe w postaci reklamy punktu na naszej stronie www oraz materiałów reklamowych i
licznych promocji.
Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą firmą. Gwarantujemy, iż ta decyzja to strzał w dziesiątkę!
Z racji tego iż brandujemy stanowiska swoją marką, oczekujemy od kontrahentów wspólnej polityki cenowej oraz sprzedażowej. W grę wchodzi wyłączność na produkty Trendy. Towar zamawiany może być nawet każdego dnia. Wysyłany firmą kurierską K-EX (koszt przesyłki
-17,00 zł) jest ubezpieczony. Minimalna wartość zamówienia nie powinna być niższa niż 1 000,00 zł netto ceny
hurtowej.
Nie pobieramy opłat za start oraz abonamentów.
Wymagania
Z racji tego iż brandujemy stanowiska swoją marką, oczekujemy od kontrahentów wspólnej polityki cenowej
oraz sprzedażowej. W grę wchodzi wyłączność na produkty Trendy. Towar zamawiany może być nawet każdego
dnia. Wysyłany firmą kurierską K-EX (koszt przesyłki -17,00 zł) jest ubezpieczony. Minimalna wartość zamówienia nie powinna być niższa niż 1 000,00 zł netto ceny hurtowej.
Nazwa firmy tel. email
www
DAMI PHPU
(58)783-51-07 [email protected] www.twojetrendy.pl
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
29
Gastronomia
Cafe Chopin
Grupa Cafe Chopin, której założycielem i właścicielem jest , Janusz Paterman - pierwszych gości w swoje progi przyjęła w 1992 roku. Zaczynając od jednej kawiarni zlokalizowanej w centrum Katowic, firma
stopniowo tworzyła sieć, dochodząc obecnie do ponad 20 obiektów zlokalizowanych na terenie Górnego
Śląska, Krakowa i Podbeskidzia. Od początku swojego istnienia nasze kawiarnie urzekają gości kameralną
atmosferą, przytulnie i komfortowo wyposażonymi wnętrzami oraz profesjonalną obsługą.
Cafe Chopin poprzez system franchizy umożliwia swoim Partnerom:
- dostęp do nowoczesnego rozwiązania w prowadzeniu własnej działalności pod znaną marką
- przejrzyste zasady współpracy
- wsparcie w drodze do sukcesu każdego Partnera
- wieloletnie doswiadczenie Franchizodawcy gwarantuje usługi na najwyższym poziomie, świadczone wesług najlepszych
standardów rzetelności i jakości
- nowoczesne, a jednocześnie zgodne z najlepszymi tradycjamia podejście do prowadzonej działalności i profesjonalizm
- konsekwencja i profesjonalizm
- dostęp do atrakcyjnej oferty w lokalizacjach posiadających potencjal rozwojowy.
Korzyści wynikające ze współpracy:
- pomoc i doradztwo w zakresie sporządzania biznes planu
- pomoc w sporządzeniu projektu architektury wewnętrznej i zewnętrznej kawiarnii
- prowadzenie cyklu szkoleniowego dla personelu w kawairaniach własnych
- umożlwienie dostępu do dostawców i przedstawicieli handlowcyh
- korzystanie z wynegocjowanych niższych cen zakupowych
- udzielanie pomocy w organizacji działań promocyjnych w trakcie trwania współpracy
- pomoc w utrzymaniu wysokokoch standardów.
Nakłady inwestycyjne
- Minimum kwota inwestycji: 350000 zł
- Opłata wstępna: 10 000 euro
- Opłata bieżąca: 5 % całkowitych kwot netto, powiększone o opłatę ryczałtową w wysokości 2 000,00 zł netto.
- Opłata marketingowa: Franchisobiorca będzie przekazywał 1 % całkowitej kwoty uzyskanej ze sprzedaży ( pow. 9 kawiarnii) i 2 % całkowitej kwoty uzyskanej ze sprzedaży (pow.19 kawiarnii)
Nazwa firmy tel.
email
www
30
05/2013 - Nr 1
Cafe Paterman Janusz Paterman
32 241 74 04 [email protected] www.cafechopin.pl
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
Usługi dla biznesu
Hutchinson Institute
Hutchinson Institute, jedna z najlepszych firm szkoleniowych w kraju, rekomendowana i polecana przez
największe koncerny, wyspecjalizowana w skutecznych i efektywnych szkoleniach językowych dla biznesu zaprasza do współpracy wszystkich tych, dla których efekt końcowy, jakość, lojalność i partnerstwo są
ważnymi elementami współpracy.
Wejście do sieci biur Hutchinson Institute
umożliwia sprzedaż szerokiego wachlarza
nowoczesnych, skutecznych i innowacyjnych
szkoleń językowych oraz innych produktów
szkoleniowych pod szyldem firmy cieszącej się
uznaniem i utożsamianej z wysoką jakością.
Oferujemy dwa modele współpracy:
- Model Independent – Partner HI pozyskuje
klientów i sam prowadzi dla nich szkolenia;
- Model Manager – Partner HI zajmuje się tylko pozyskiwaniem klientów, nie prowadzi zajęć, szkolenia prowadzą współpracujący z nim
lektorzy/trenerzy;
Hutchinson Institute to innowacyjna, nowoczesna i zaawansowana organizacja szkoleniowa, której podstawowym celem jest efektywne kształcenie osób dorosłych w zakresie języków obcych wykorzystywanych
zawodowo.
Zdobyte przez lata doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów szkoleniowych dla klientów
polskich i zagranicznych, stawiają naszą firmę w ścisłej czołówce europejskich organizacji
o podobnym profilu.
Prowadzimy skuteczne szkolenia językowe dla korporacji, firm i instytucji. Branżowe treningi językowe dla
inżynierów, księgowych, architektów, finansistów, HR-owców, logistyków, handlowców, kadry zarządzającej i
wielu innych zawodów.
Oferujemy szkolenia kształcące umiejętność prowadzenia w sposób optymalny efektywnych spotkań biznesowych, korespondencji, negocjacji, prezentacji czy sprzedaży w języku angielskim.
Nakłady inwestycyjne:
- Minimum kwota inwestycji: 15 tys. PLN zł
- Opłata wstępna: 10 tys. PLN netto
- Opłata bieżąca: 10-20%
- Opłata marketingowa: n.d.
Nazwa firmy tel. email
www
Hutchinson Institute
42 68 55 227 [email protected] www.hutchinson.org.pl
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
31
Dom - Dekoracja - Wewnętrzny
Aromanti
Aromanti ”Zapachy & Emocje” to pierwsza w Polsce sieć sprzedaży, oferująca szeroką gamę produktów
do wnętrz takich jak: karafki z zapachami, lampy zapachowe, świece zapachowe, kominki, kadzidełka,
odświeżacze powietrza, pot-pourri, olejki zapachowe, płyny do kominka, płyny do prasowania, saszetki
zapachowe . Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się siecią i wciąż przybywa nam partnerów handlowych.
Nasza sieć przyciąga zarówno ciekawym produktem, jak i jakością.
Firma Aromanti Sp. z o.o. powstała w sierpniu 2009 roku. Firma jest importerem i dystrybutorem francuskich, brytyjskich i japońskich zapachów do wnętrz. Dzięki podpisanym umowom firma dystrybuuje produkty
firm: CLEM S.A.R.L., PROCADO DIFFUSION SAS, DECO SABLE, ASHLEIGH & BURWOOD na zasadzie
wyłączności na terenie Polski.
Aromanti - Zapachy & Emocje to ogólnopolska sieć sprzedaży zapachów do wnętrz, zapachowych elementów
wyposażenia wnętrz. Jesteśmy pierwszą w Polsce siecią sprzedaży, oferującą produkty związane z zapachami do
wnętrz, które oferujemy naszym klientom w punktach sprzedaży zwanych “Pachnącymi Wyspami”.
Działamy w chwili obecnej w dziewięciu miastach: Warszawa, Białystok, Bielsko-Biała, Janki, Kraków, Lublin,
Łódź, Sosnowiec, Szczecin posiadając 12 punktów sprzedaży. Z dwunastu wymienionych punktów sprzedaży
dwa są punktami własnymi, a dziesięć to punkty franczyzowe. Współpracujemy również z 5 punktami partnerskimi. Stale ekspansywnie rozszerzamy obszar swojej działalności. W roku 2013 zamierzamy otworzyć kolejne
Pachnące Wyspy jak również zdecydowanie rozwinąć ofertę produktową wprowadzając do sprzedaży nowe
produkty ale też
i nowe marki.
Aromanti - zapachy budzące pozytywne emocje
Nakłady inwestycyjne
- Minimum kwota inwestycji: 1500 zł zł
- Opłata wstępna: nie dotyczy
- Opłata bieżąca: nie dotyczy
- Opłata marketingowa: nie dotyczy
Wymagania
- Silna motywacja do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
- Umiejętność dostosowania się do zasad współpracy w sieci sprzedaży i działanie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie franchisingowej
- Przestrzeganie obowiązujących standardów.
Nazwa firmy tel.
email
www
32
05/2013 - Nr 1
Aromanti Sp. z o.o.
22 337 18 18 [email protected] www.aromanti.pl
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
Usługi dla biznesu
ILS Agencja Tłumaczeń
Zainwestuj w nowy i dynamicznie rosnący rynek tłumaczeń, podejmij współpracę z ILS już dziś! W dobie
powszechnej globalizacji zanotowaliśmy bardzo duży wzrost popytu na profesjonalne usługi tłumaczeniowe. Spowodowane jest to rozwojem Unii Europejskiej, dynamiczną ekonomią, masową migracją ludzi,
ich funkcjonowaniem zagranicą (wypadki, przestępstwa, choroby, sprawy podatkowe, urzędowe, prawne,
urodzenia, inwestycje finansowe, praca, edukacja, itd.), nawiązywaniem nowych kontaktów biznesowych
już nie tylko przez wielkie koncerny, ale też mniejsze lokalne firmy.
Według szacunków Komisji Europejskiej
łączne obroty w tym sektorze (tłumaczenia
pisemne i ustne, usługi lokalizacji i globalizacji, napisy filmowe i dubbing, narzędzia technologii językowych, organizacja wielojęzycznych konferencji oraz nauczanie języków)
na poziomie UE wynoszą 8, 4 mld euro (2008
rok). W ciągu najbliższych kilku lat kwota ta
najprawdopodobniej będzie rosła, o co najmniej 10 proc. rocznie i do 2015 r. będzie się
mieścić między 16, 5 mld a 20 mld euro. Jest
to jeden z najwyższych wskaźników wzrostu w
całym unijnym przemyśle.
Informacje o franczyzodawcy
- Intencją powstania firmy w 2004 roku, było stworzenie organizacji, która będzie dostarczała
usługi tłumaczeń, na najwyższym poziomie
jakościowym, w oparciu o możliwie najbardziej doskonałe standardy obsługi.
- ILS to innowacyjna, nowoczesna i zaawansowana organizacja, której podstawowym celem, jest efektywne
dostarczanie najwyższej jakości tłumaczeń klientom korporacyjnym i detalicznym
- Zdobyte przez lata doświadczenie w prowadzeniu krajowych i międzynarodowych projektów translacyjnych,
stawiają naszą firmę w ścisłej czołówce europejskich organizacji o podobnym profilu.
- Wykonujemy tłumaczenia w niemal wszystkich językach świata, zarówno pisemne jak i ustne. Począwszy od
najbardziej skomplikowanych, po standardowe dokumenty wymagające uwierzytelnienia.
Nakłady inwestycyjne
- Minimum kwota inwestycji: 1-6 tys netto zł
- Opłata wstępna: dla miasta do 200 tys. mieszkańców - 1000 PLN netto, dla miasta pow. 200 tys. mieszkańców
6 tys. netto PLN
- Opłata bieżąca: brak
- Opłata marketingowa: brak
Nazwa firmy tel. email
www
ILS Agencja Tłumaczeń
42 63 10 362 [email protected] www.tlumaczymy.org
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
33
Fast-food - Pizza - Snack
Baromania
Stwórz z nami sieć barów szybkiej obsługi BAROMANIA.Oferujemy kurczaka w panierce. Jest to młody
koncept na polskim rynku gastronomicznym pozwalający w prosty sposób i niewielkim kosztem stworzyć
bar szybkiej obsługi typu FAST FOOD oferujący charakterystycznie panierowanego kurczaka z możliwością konsumpcji na miejscu jak i w dostawie.Nasz kurczak w panierce opiera się na sprawdzonych najlepszych amerykańskich wzorcach tak lubianych w Polsce.
Dajemy Ci mozliowość za niewielki nakład finansowy
spełnic swoje marzenia o prowadzeniu własnej gastronomi w której serwuje się dania na najwyzszym
poziomie.Skozystaj z naszego doswiadczenia.
Opis systemu franczyzowego
Stwórz z nami sieć barów szybkiej obsługi BAROMANIA, jest to młody koncept na polskim rynku gastronomicznym pozwalający w prosty sposób i niewielkim kosztem stworzyć bar szybkiej obsługi typu FAST
FOOD oferujący charakterystycznie panierowane dania z kurczaka z możliwością konsumpcji na miejscu
jak i w dostawie.
Nasze menu zawiera:
Kubełki pełne chrupiących skrzydełek i zestawy z panierowanymi kawałkami kurczaka (skrzydełka,nuggetsy,pałki,uda kurczaka),frytki,tortille,chickenburgery i
w uzupełnieniu sosy.
Możemy pochwalić się szerokim gronem klientów
zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych
,którym zależy na produktach przyrządzanych na miejscu. Nie serwujemy półproduktów.
Każde z naszych dań można zamówić na miejscu, na
wynos jak i z dostawą pod wskazany adres, dostawa w
przedziale od 30-40 min. gwarantuje zadowolenie każdego klienta.
Przewidywana suma inwestycji:
- Minimalna kwota potrzebna do otwarcia restauracji wynosi ok. 15 tys. zł. (jest to koszt urządzeń gastronomicznych niezbędnych do uruchomienia lokalu)
- Koszt adaptacji, remontu i wyposażenia sali będzie zależny od stanu lokalu i jego wielkości może się wahać od
5 tyś zł do górnej granicy wyobraźni franczyzobiorcy
- Jednorazowa opłata licencyjna : 2500 zł netto · Opłata comiesięczna : 600 zł netto (pierwsza wpłata do 10 dnia
miesiąca z góry w dniu otwarcia lokalu)
tel.
515 571 931 email [email protected] wwwwww.baromania.pl
34
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
Usługi dla klientów indywidualnych
Forsend - przesyłki kurierskie
Propozycję kierujemy do osób prowadzących już działalność gospodarczą, mających do dyspozycji własny
punkt usługowy. Najczęściej naszymi partnerami stają się kioski, punkty płatnicze, przedsiębiorstwa
usługowe. Punkt odbioru przesyłek kurierskich najczęściej nie jest główną formą działalności danego lokalu usługowego. Jest to jednak idealny sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy wyjątkowo niskim kosztem oraz poprzez rozszerzenie prowadzonych usług - zwiększyć ilości odwiedzających klientów w punkcie
usługowym.
Punkt nadawania przesyłek kurierskich to idealny dodatek do już prowadzonego biznesu,
ponieważ wyjątkowo niskim kosztem umożliwia przedsiębiorcy dodatkowy dochód.
Informacje o franczyzodawcy
Firma Forsend Sp. z o.o. jest pośrednikiem
przesyłek kurierskich, które realizujemy dla
naszych klientów m.in. poprzez platformę
www.forsend.pl
Współpracujemy z firmami kurierskimi: UPS,
K-EX, DPD
Poszukujemy do współpracy na zasadach
franchisingu partnerów biznesowych, którzy
dysponują odpowiednim lokalem w celu utworzenia Punktu nadawania przesyłek kurierskich jako rozszerzenie obecnej działalności.
Nakłady inwestycyjne
- Minimum kwota inwestycji: 250 zł
Wymagania
Aby móc korzystać z usług wspieranych przez naszą firmę w Państwa lokalu musimy mieć do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu, drukarkę – kopiarkę.
Pozostałe wyposażenie takie jak:
Zewnętrzny baner reklamowy, cennik, regulamin, ulotki reklamowe w ilości 5 000 szt. (do samodzielnego kolportażu), folio-paki, koperty, folie do etykietowania, miara - w pełni finansuje nasza firma.
Na Państwa życzenie dostarczamy również wagę magazynową, koszt takiej wagi to 250 zł brutto – suma ta
podlega zwrotowi po 60 dniach od rozpoczęcia działalności.
Nazwa firmy tel. email
www
Forsend Sp z o.o.
664 959 568 [email protected] www.forsend.pl
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
35
Usługi dla klientów indywidualnych
MultiTłumaczenia.pl
Jesteśmy renomowanym biurem tłumaczeń, świadczącym usługi translatorskie na rzecz firm, instytucji
oraz osób prywatnych. Zajmujemy się przekładem tekstów pisanych i mówionych – we wszystkich spotykanych w praktyce kombinacjach językowych. Na tle konkurencji wyróżnia nas to, że systematycznie budujemy sieć punktów partnerskich, obejmującą swym zasięgiem cały kraj. Prowadząc działalność, dbamy
o fachowość, terminową realizację zleceń oraz o przystępne ceny.
Własne biuro tłumaczeń prowadzone pod marką MultiTumaczenia.pl lub pod marką własną.
Opis systemu franczyzowego
MultiTłumaczenia.pl budują trwałe relacje biznesowe zarówno z Franczyzobiorcami, jak i z Partnerami, którzy
decydują się działać pod własną marką. W obydwu przypadkach zapewniają podmiotom współpracującym:
- włączenie do sieci bez żadnych opłat wstępnych, dokonywane w ciągu 1 dnia.
- nieodpłatne korzystanie z know-how, a także z pomocy merytorycznej i technicznej przez cały okres współpracy.
- darmowy dostęp do systemu informatycznego, służącego do zarządzania zleceniami tłumaczeniowymi
(łącznie z dokonywaniem rozliczeń), bardzo łatwego w obsłudze i z interfejsem WWW.
Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu:
- http://youtu.be/TcMYEpzM7ds
Wymagania
- prowadzenie działalności gospodarczej (możemy pomóc w jej założeniu)
- posiadanie lokalu o przeznaczeniu biurowym, telefonu, komputera z dostępem do Internetu, skanera i drukarki
- poważne podejście do interesu: wytrwałość w pozyskiwaniu klientów, sumienna obsługa zleceń tłumaczeniowych, uczciwość.
Nazwa firmy tel.
email
www
36
05/2013 - Nr 1
MultiTłumaczenia.pl
618653897 [email protected] www.multitlumaczenia.pl
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
Dom - Dekoracja - Wewnętrzny
BoConcept
Duńska firma BoConcept projektuje, produkuje i sprzedaje nowoczesne, designerskie meble przeznaczone
dla mieszkańców wielkich miast, którzy kochają nowoczesność, wygodę, własny styl i odrobinę luksusu.
Meble BoConcept charakteryzuje funkcjonalność, modularność, prostota i znakomite wzornictwo. Pierwszy salon powstał w 1993 roku w Paryżu. Obecnie na świecie znajduje się ok. 250 salonów w 50 krajach.
Prowadzimy sieć salonów z artykułami wyposażenia domu: meblami i dodatkami duńskiej marki BoConcept.
Nasze produkty charakteryzuje duński design, funkcjonalność, jakość, modularność. Salony oferują kompleksową obsługę klienta w tym porady dekoratorów wnętrz, montaż i transport mebli. Szczęście jest często bezpośrednio związane z poziomem wolności, której doświadczamy w codziennym życiu. W BoConcept bardziej
wierzymy w możliwość wyboru niż gotowe rozwiązania.
Czy chciałbyś dołączyć do wielkiej rodziny BoConcept? Czy rozważasz stanie się franczyzobiorcą BoConcept?
Właśnie wykonałeś pierwszy krok, by zostać samodzielnym przedsiębiorcą i budować swoją firmę w oparciu o
sprawdzony na całym świecie system sprzedaży. Naszym celem nie jest znalezienie inwestorów, lecz partnerów
zorientowanych na osiąganie sukcesu w biznesie, zaangażowanych w rozwój BoConcept w takim samym stopniu jak my jesteśmy. Dziś znajdziesz ponad 250 Salonów firmowych BoConcept w wielkomiejskich lokalizacjach w ponad 50 krajach na całym świecie. Twój może być kolejny salon.
Osobowość nowego Franczyzobiorcy Jeżeli pragniesz być własnym szefem, zostać partnerem BoConcept i odnieść sukces w biznesie powinieneś mieć następujące kompetencje i kapitał:
- Wartość nakładów niezbędnych do otwarcia Salonu Firmowego zależy od jego wielkości i lokalizacji i wynosi
około 200.000 euro
- Masz możliwości i chęci, aby otworzyć od 1 do 5 Salonów Firmowych na ustalonym wcześniej terenie i w
ustalonym
- Masz pozytywny stosunek do swoich pracowników, motywujesz ich i potrafisz delegować odpowiedzialność
- Interesujesz się wzornictwem, stylami i trendami. Wcześniejsze doświadczenia z pracy w handlu nie są wymagane
- Ludzie mówią o tobie, że jesteś: odpowiedzialny, kreatywny, zmotywowany, extrawertyczny, uczciwy, otwarty
na zmiany, rozumiesz innych i lubisz ciężką pracę
- W swojej społeczności pragniesz promować usługi o nowych standardach
- Rozumiesz, że jesteś częścią zespołu tworzącego globalną markę i rozwijasz swój biznes zgodnie z koncepcją
Nazwa firmy tel. email
www
BoConcept Retail Poland sp. z o.o.
22 636 65 58 [email protected] www.boconcept.pl
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
37
Gastronomia
ICE’N’GO!
ICE’N’GO! to marka mrożonych deserów, których unikalna konsystencja pojedynczych, lodowych perełek,
powstaje w wyniku zamrażania kriogenicznego w temperaturze -197°C, masy złożonej ze świeżego mleka,
śmietany, owoców, soków owocowych i naturalnych aromatów. Technologia ta pozwala na zachowanie
naturalnego smaku deseru, bez napowietrzania, bez sztucznych barwników i konserwantów.
Dzięki unikalnej polityce sprzedaży nastawionej na “małego konsumenta” marka ICE’N’GO! cieszy się ogromnym powodzeniem w kilkunastu krajach europejskich. Od 2012 r rozwija się prężnie na terenie Polski. Blisko
trzydzieści punktów sprzedaży oferuje swój unikalny deser na terenie całego kraju, w miejscach atrakcyjnych
turystycznie. Z kolejnym sezonem przybywa zainteresowanych systemem franczyzowym oferowanym przez
markę.
Ci, którzy zdecydowali się już w ubiegłym roku na współpracę planują kolejne inwestycje z ICE’N’GO!
Zapewniamy:
- spawdzony model biznesowy i kow-how dot. prowadzenia punktów sprzedaży
- kompletne wyposażenie punktów sprzedaży
- pomoc w rekrutacji i szkoleniu pracowników
- wymianę doświadczeń z innymi partnerami
- wiedzę techniczną w zakresie sprzętu i licencji
- stałą opiekę doradcy-opiekuna
- benefity rozpoznawalnego brandu
Wymagania dla franczyzobiorców:
- osoba zaangażowana, nastawiona na sukces, otwarta na nowości w kategorii usług cukierniczych, gastronomicznych, spożywczych
- kapitał: od 15 000 zł netto na inwestycję na jednorazowy zakup lub dzierażawę stoiska, oraz od 11 000 zł netto
na zakup zatowarowania
- wybór planowanego miejsca sprzedaży pod kątem powierzchni, spośród rekomendowanych przez sieć rodzajów lokalizacji (4-6m2)
- opis planowanego miejsca sprzedaży - dane dot. potencjału sprzedaży w wybranej lokalizacji komunikatywność
Nazwa firmy tel. email
www
38
05/2013 - Nr 1
ICE’N’GO Polska Sp. z o.o.
697 000 500 [email protected] www.icengopolska.pl
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
Fast-food - Pizza - Snack
Mr Hamburger
Mr Hamburger jest tak wyjątkowy jak wyjątkowe są nasze kanapki, sosy oraz podejście do frachisingu.
Chcemy, aby działania podjęte pomiędzy nami a naszymi partnerami opierały się na jak najlepszych relacjach, takich, które udało się nam stworzyć wśród naszych pracowników. Rozwijając sieć franchisingową
kierujemy się zasadą ”Prowadzisz swój własny biznes- ale nie jesteś w nim sam”.
Stale poprawiamy i wzbogacamy nasze menu, które w obecnej chwili przybrało nowy, świeży wygląd. Opracowujemy nowe linie dań, takie jak: „Polskie Smaki” – przykładem jest kanapka z wysokiej jakości mięsa
wołowego, smażonego bezpośrednio przed podaniem. Chcemy linie te stale rozwijać.
Właściciel marki Mr Hamburger jest jedną z bardziej rozpoznawalnych firm działających w sektorze usług
gastronomicznych w szczególności na terenie południowej części kraju. Firma działa od ponad dwudziestu
lat (pierwszy bar powstał w 1990 roku) i była pionierem na rynku fast food na długo przed wejściem dużych
zagranicznych koncernów. Od lipca 2012 roku siecią barów zarządza nowo powołana spółka. Mr. Hamburger
Sp. z o. o., wydzielona z firmy PAKT, której działania skoncentrowane są na intensywnym rozwoju sieci barów
w pierwszej kolejności na terenie województw: śląskiego, małopolskiego oraz opolskiego.
Nakłady inwestycyjne
- Minimum kwota inwestycji: 85000 zł
- Opłata wstępna: 8 tyś. zł netto
- Opłata bieżąca: uzgadniane indywidualne, uzależnione min. od wielkości inwestycji
- Opłata marketingowa: n.d.
Nazwa firmy tel. email
www
Mr Hamburger Sp. z o. o.
(032) 264-56-62 [email protected] www.mrhamburger.pl
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
39
Dom - Ogród - Budownictwo
Delta Okna i Drzwi
Firma PPHU Delta istnieje od 1991 r. i jest producentem stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i aluminium
oraz dekoracyjnych profili elewacyjnych Dr Thomas (sztukaterii).
Oferta Biura Handlowego Delta obejmuje całą gamę produktów najwyższej jakości :
- okna greenline - bezołowiowe i energooszczędne,
- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne,
- sztukaterie - dekoracyjne profile elewacyjne Dr Thomas,
- bramy garażowe,
- rolety i żaluzje,
- parapety wewnętrzne i zewnętrzne,
- okna dachowe,
Najwyższa jakość produktów Delta - potwierdzona wieloma Certyfikatami – pozwala z powodzeniem rozwijać sieć sprzedaży Delta
w kraju, a także eksportować produkty Delta na rynki krajów Unii
Europejskiej, w tym na najbardziej wymagający rynek w Europie rynek niemiecki.
P.P.H.U. Delta już od roku 2005 spełnia wymogi „Zielonej Księgi” produkując okna i drzwi PVC w unikalnej
opatentowanej niemieckiej technologii greenline bez domieszek ołowiu i kadmu. Firma dysponuje najbardziej
zaawansowanym parkiem maszynowym, wysoce wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, a swoją działalność
prowadzi w oparciu o własne nieruchomości, majątek produkcyjny oraz środki transportu.
Wymagania
Przewidywana suma inwestycji: ok. 8-10tys. zł.
Podstawowe wymagania sieci:
- kreatywność i silne osobiste zaangażowanie w prowadzoną działalność,
- lokal handlowy o powierzchni 20-30 m²,
- gotowość do odbycia ok. 4-tygodniowego szkolenia w siedzibie firmy Delta w Augustowie,
- środki finansowe w kwocie ok. 8-10 tys. zł.
- umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji z Klientami,
- uczciwość i rzetelność,
Nazwa firmy tel.
email
www
40
05/2013 - Nr 1
P.P.H.U. DELTA
87 643 14 42 [email protected] www.deltaokna.pl
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
Gastronomia
Redberry
Redberry to sieć oferująca mrożone jogurty oraz inne zdrowe przekąski stworzone na jego bazie. Najwyższej jakości mrożony jogurt redberry ma obniżoną kaloryczność i dlatego jest znakomitą alternatywą dla przekąsek typu fast food oraz deserów. Oprócz mrożonych jogurtów z ogromną liczbą dodatków serwujemy
naszym Klientom sałatki owocowe, smoothies, świeżo wyciskane soki, a takżę mix-granolę, czyli połączenie mrożonego jogurtu, świeżych owoców i sycącego, zdrowego muesli.
Zależy nam, żeby serwować to, co najlepsze, dlatego robimy redberry z wysokiej jakości mleka beztłuszczowego
i jogurtu. Każdy deser redberry posiada ponad 10 milionów żywych i aktywnych kultur bakterii na gram, które
wspomagają trawienie i odporność. Pragniemy, aby Państwa jogurt był wyjątkowy, dlatego owoce są świeżo
krojone, a polewy i posypki wyłącznie najwyższej jakości.
Pomagamy franczyzobiorcom w:
- wyborze lokalizacji i negocjacji warunków najmu,
- otwarciu punktu (prace budowlane i architektoniczne, umeblowanie i wyposażenie stoiska)
- doborze i szkoleniu pracowników przed otwarciem oraz w trakcie funkcjonowania punktu,
- planowaniu cyklu zapasów zgodnie ze standardami jakości marki
Oferujemy:
- sprawdzony model biznesowy uznanej na rynku marki,
- wsparcie związane z codzienną działalnością operacyjną punktu,
- stałą kontrolę jakości oraz jej ulepszanie i rozwój,
- szkolenia kierownicze i pracownicze
Nakłady inwestycyjne
Minimum kwota inwestycji: 130000 zł
Opłata wstępna: 25 000 PLN
Opłata bieżąca: n.d.
Opłata marketingowa: 1% od obrotu netto
Nazwa firmy tel. email
www
Redberry int. sp. z o.o.
723-280-089 [email protected] www.redberry.pl
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
41
Artykuły spożywce - sklep
Dobrewina.pl
Grand Cru Sp. z o.o. jest firmą importującą na wyłączność i sprzedającą wina z wielu winnic świata. Pod
marką dobrewina.pl stworzyliśmy największą sieć sklepów specjalistycznych sprzedających ”Dobre Wina
w Dobrej Cenie”. Doradzamy i dzielimy się pasją i miłością do wina. O winie mówimy ”ludzkim” językiem.
Dobrewina.pl - największa sieć specjalistycznych sklepów z winem w Polsce.
Grand Cru S.A. jest firmą importującą na wyłączność i sprzedającą wina z wielu winnic świata. Pod marką
dobrewina.pl stworzyliśmy największą sieć sklepów specjalistycznych sprzedających “Dobre Wina w Dobrej
Cenie”. Doradzamy i dzielimy się pasją i miłością do wina. O winie mówimy “ludzkim” językiem.
dobrewina.pl jako największa sieć sklepów winiarskich w Polsce swój sukces zawdzięcza doskonałej własnej
selekcji i bezpośrednim imporcie. Klienci sklepów dobrewina.pl wybrali markę dobrewina.pl ze względu na
jakość win w bardzo dobrej cenie. Nasza oferta jest niedostępne nigdzie indziej poza naszą siecią.
Sieć dobrewina.pl podążając za zmieniającymi się wymaganiami i potrzebami klientów systematycznie wprowadza do swej oferty nowości winiarskiego świata.
Nasz model biznesu czerpie z doświadczeń handlowych założyciela sieci Duńczyka J.K.Petera Pulawskiego,
który z sukcesem otworzył i poprowadził pierwsze 4 sklepy w Polsce a który teraz aktywnie wspiera franczyzobiorców.
Zapewniamy następujące wsparcie:
- analizę i ocenę lokalizacji,
- ukierunkowanie i pomoc w trakcie organizacji sklepu,
- szkolenie wstępne, coaching i doradztwo w trakcie współpracy,
- dogodne warunki handlowe,
- sprawdzone rozwiązania logistyczne i organizacyjne,
- unikatowe know-how opierające się na sukcesie.
Dlaczego dobrewina.pl?
- Największa sieć sklepów specjalistycznych w Polsce
- Własna selekcja i bezpośredni import od producenta
- Doskonały produkt w bardzo dobrej cenie, wyłącznie w sieci dobrewina.pl
- Niski nakład inwestycyjny, partnerskie podejście, brak opłat licencyjnych
Nazwa firmy tel. email
www
42
05/2013 - Nr 1
Grand Cru Sp. z o.o.
(22) 641-17-49 [email protected] www.dobrewina.pl
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
Fast-food - Pizza - Snack
Canappka sandwich bar
Wychodzimy naprzeciw nie tylko swoim klientom, ale również przedsiębiorcom. Swoją wiedzą i doświadczeniem chcemy dzielić się również z innymi. Poszukujemy partnerów, którzy w oparciu o system franczyzowy, chcą z nami osiągnąć sukces. Dołącz do nas, by wspólnie budować pozytywny wizerunek Canappki. Dołącz do nas, by osiągnąć zysk!
Od 2008 roku restauracje Canappka udowadniają, że warto inwestować w dobre jedzenie, a stworzony przez nas
model biznesowy prowadzenia restauracji sprawdza się w
praktyce, pozwalając naszym klientom każdego dnia jeść
smacznie i przede wszystkim zdrowo. W prowadzeniu
restauracji Canappka nie uznajemy kompromisów: samodzielnie wypiekamy pieczywo na nasze kanapki, starannie dobieramy i kontrolujemy dostawców, aby najświeższe
owoce i warzywa docierały do naszych restauracji codziennie, jeszcze przed świtem.
Lokale Canappka to restauracje śniadaniowo - lunchowe, jedyny tego typu sieciowy koncept gastronomiczny
na rynku. Wyróżniamy się doskonałą obsługą i jakością potraw, jesteśmy alternatywą dla drugiego śniadania
przygotowanego domu, jak również dla wszechobecnych fast foodów.
Współpraca franczyzowa
Wieloletnie doświadczenie biznesowe i znajomość branży gastronomicznej, pozwoliły nam stworzyć prężnie
działające bary kanapkowe. Posiadamy pięć placówek własnych: trzy placówki Canappka i dwie placówki Canappka Express. Zauważając rosnącą konkurencyjność branży gastronomicznej oraz wzrost świadomości i wymagań klientów, opracowaliśmy system współpracy oparty na zasadach franczyzy.
Naszym celem jest stworzenie jednolitej sieci, co najmniej 20 placówek franczyzowych działających pod logo
Canappka, rozszerzenie obszaru działalności i wzmocnienie renomy naszej marki. Chcemy, aby Canappka kojarzyła się z profesjonalną obsługą klienta oraz zdrowymi, świeżymi produktami o niepowtarzalnym smaku.
W ramach franczyzy proponujemy dwie formy współpracy: standardową i rozszerzoną. Oferta współpracy w
wariancie standardowym umożliwia prowadzenie jednej placówki Canappka z powierzchnią do przechowywania produktów i możliwością przygotowywania potraw na miejscu. Oferta współpracy w wariancie rozszerzonym kierowana jest do franczyzobiorców, którzy prowadzą już placówkę Canappka, a którzy chcieliby rozszerzyć swoją działalność o dodatkowe placówki Canappka Express. Canappka Express to punkty, w których klienci
mogą zjeść szybko i tanio. Potrawy będą przygotowywane przez franczyzobiorcę poza punktem Express i dowożone na miejsce.
Jeżeli posiadasz odpowiedni lokal min. 80 m2, usytuowany w miejscu o dużym natężeniu ruchu pieszego i
kołowego w mieście powyżej 200 tys. mieszkańców, wyślij nam swoje zgłoszenie.
- Jednorazowa opłata wstępna: 20.000 zł;
- Miesięczna opłaty: Bieżąca: 4% obrotu (netto), Marketingowa: 2% wartości obrotu (netto)
- Kapitał w wysokości 180 tys. PLN
Nazwa firmy tel. email
www
KCI Gastronomy Sp. z o.o.
(61) 664 59 10 [email protected] www.canappka.pl
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl
43
Portalfranczyza.pl
Ponad 495 franczyz ! Nasi klienci to przede wszystkim specjaliści z branży franczyzy, franczyzodawcy, inwestorzy, międzynarodowe firmy, galerie handlowe, itp.
Portalfranczyza.pl: to jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od 2009, systematycznie rozwijany, od lat pomaga zarówno franczyzobiorcom jak i franczyzodawcom. Każdego miesiąca
nasz portal odwiedza ponad 12.000 osób.
www.portalfranczyza.pl
44
05/2013 - Nr 1
e-Magazyn Portalfranczyza.pl.pl
Portalfranczyza.pl
Oferta reklamowa 2013
Portalfranczyza.pl
Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w
Polsce. Działąjący już od 2009, systematycznie rozwijany, od lat pomaga zarówno franczyzobiorcom jak i franczyzodawcom.
Wpis Gold - Portalfranczyza.pl
od 79 zł /msc
Strona A4 - e-Magazyn Portalfranczyza.pl
od 200 zł
Wpis Gold to wpis wyróżniony, funcjonalnością nie różni się
od Wpisu Premium, jednak wyświetla się na topie wyników
wyszukiwania, przyciąga uwagę przez widoczny kolor.
Strona A4 w-Magazyn Portalfranczyza.pl
Reklama Web Social + Google
Wizytówka w portalfranczyza.pl
bonus
Reklama w Web social: Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ i
Goldenline. Google Adwords.
od 200 zł /za rok
Pokaż swoją firmę w Internecie. Stwórz
wizytówkę w bazie firm portalfranczyza.pl.
Marca 2013 - Nr 1
e-Magazyn Biuranet.pl
45
Zapisz się na
darmową prenumeratę
www.portalfranczyza.pl
Zostań fanem Portalfranczyza.pl na Facebooku !
http://www.facebook.com/portalfranczyza

Podobne dokumenty