Zadanie – technologia AJAX i CGI

Transkrypt

Zadanie – technologia AJAX i CGI
Laboratorium „Technologie internetowe”
TI_lab8
Zadanie – technologia AJAX i CGI
1. Należy opracować interfejs wprowadzający do pliku tekstowego po stronie serwera dane
studenta: imię, nazwisko, login i numer albumu wykorzystując po stronie klienta
technologię AJAX - język HTML, język JavaScript i obiekt XHR oraz po stronie serwera język
python.
Użytkownik wprowadza: imię, nazwisko, numer albumu i login.
2. Dane zostają zapisane do pliku tekstowego z wykorzystaniem interfejsu CGI. Przykładowy
format danych w pliku:
Jan:Kowalski:123456:1kowalski
3. Użytkownik ma możliwość przeglądania wprowadzonych danych .
4. Przykładowy ekran aplikacji (rozbudowany o dodatkowe funkcjonalności nie wymagane w
projekcie) przedstawia rys. 1.
Rys. 1 Przykładowy ekran opracowanej aplikacji.
Wersja 1.0 (29.11.2016)
Antoni Dydejczyk @ 2016, Strona 1 z 1

Podobne dokumenty