Gatunki krawędzi

Komentarze

Transkrypt

Gatunki krawędzi
Gatunki NA krawędzi
2010 - ROK TYGRYSA
Według szacunków na świecie zostało już
tylko 3500 tygrysów żyjących na wolności.
W tym roku, który według chińskiego kalendarza
księżycowego jest rokiem tygrysa, WWF chce
zwrócić szczególną uwagę na tę dramatycznie
zmniejszającą się populację.
Wiêcej na str. 2
Tygrys bengalski © R.Isotti, A.Cambone - Homo Ambiens / WWF-Canon
Biuletyn WWF Polska
Nr 1, marzec 2010
Gatunki NA krawędzi
Wstęp
Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu Gatunki na Krawędzi,
magazynu organizacji ekologicznej WWF. Znajdą w nim Państwo informacje
o ostatnich wydarzeniach związanych ze zwalczaniem handlu zagrożonymi
gatunkami roślin i zwierząt z kraju i ze świata.
Bohaterem tego wydania jest tygrys. Z biuletynu dowiedzą się Państwo, dlaczego
rok 2010 jest niezwykle ważny dla jego przetrwania i co każdy z nas może zrobić,
żeby przyczynić się do jego ochrony. Piszemy także o wynikach Konferencji Stron
CITES i o gatunkach, które przegrały na niej walkę o skuteczną ochronę. Dowiedzą
się Państwo również, jaką międzynarodową nagrodę dostała ostatnio Polska.
Życzymy przyjemnej lektury,
Magdalena Romanowicz i Karolina Tymorek
Projekt „Ograniczenie nielegalnego handlu zagro¿onymi gatunkami roœlin i zwierz¹t”,
WWF Polska
2010 - ROK TYGRYSA
c.d. ze str.1
W kulturze azjatyckiej od tysięcy lat tygrys
odgrywa ogromną rolę jako symbol mocy
i siły, jest także jednym z chińskich
znaków Zodiaku. Tymczasem liczba tych
charyzmatycznych zwierząt żyjących na
wolności drastycznie spada. Terytorium
zajmowane przez tygrysy zmniejszyło się
w ciągu ostatnich 100 lat aż o 93%. Poza
niszczeniem siedlisk tygrysów przez
człowieka, drugim największym
zagrożeniem dla jego przetrwania jest
kłusownictwo. Tygrysy zabijane są przede
wszystkim na potrzeby Tradycyjnej
Medycyny Azjatyckiej, w której
wykorzystuje się sproszkowane części ich
ciał. Przedmiotem nielegalnego handlu
są również skóry tych zwierząt.
Niestety, jeżeli nie podejmiemy
natychmiastowych działań na rzecz
ochrony tygrysa, gatunek ten
prawdopodobnie niedługo przestanie
istnieć na wolności. Dlatego właśnie
WWF postawił sobie za cel w 2010 roku:
- zapewnić środki na powstrzymanie
kłusownictwa w najbardziej krytycznych
regionach;
- skłonić polityków do zobowiązania się
do podjęcia działań na rzecz ochrony tego
gatunku;
- chronić środowisko naturalne, w którym
żyją tygrysy, m.in. poprzez powiększenie
obszarów chronionych.
Bezprecedensową szansą na ocalenie
tygrysa będzie zaplanowany na wrzesień
2010 roku specjalny, organizowany
w Rosji szczyt, na którym ma zostać
przyjęty plan ratowania tego charyzmatycznego gatunku. Gospodarzami szczytu
będą premier Rosji, Vladimir Putin i szef
Banku Światowego, Robert Zoellick. Będą
w nim uczestniczyć przedstawiciele
wszystkich 13 krajów, na których
Tygrys indochiński © CK Wong / WWF Greater Mekong
terytorium występują te zwierzęta,
jest to więc realna szansa na uzyskanie
zobowiązania od państw, których decyzje
mają największe znaczenie dla uratowania
tego gatunku.
WWF aktywnie przygotowuje się do
szczytu i będzie w nim uczestniczył.
Liczne działania podejmowane przez WWF
na rzecz ochrony tygrysów mają na celu
podwojenie ich liczby przed kolejnym
chińskim rokiem Tygrysa, który przypada
w roku 2022.
Co ty możesz zrobić?
Nie kupuj produktów zawierających
składniki wyprodukowane z tygrysów!
Wyślij e-kartkę do znajomych:
http://posters.panda.org/gallery/tiger-ecard-gallery
Dowiedz się więcej: http://www.panda.org/
Czy wiesz, że:
· Tygrysy należą do różnych podgatunków. Do dziś przetrwało sześć
z nich (tygrys syberyjski, bengalski, indochiński, malajski,
południowochiński, sumatrzański). Trzy wyginęły bezpowrotnie
(tygrys balijski, jawajski i kaspijski) w XX wieku.
· Tygrys syberyjski jest największym z kotów. W zależności od
podgatunku tygrysy osiągają długość ciała do trzech metrów i wagę
od 100 do 300 kilogramów.
2
Biuletyn WWF Polska, nr 1, marzec 2010
Gatunki NA krawędzi
CO TY MOŻESZ ZROBIĆ?
Nie kupuj zwierząt egzotycznych, które nie posiadają
odpowiednich dokumentów. Jeśli nie jesteś pewien, czy dany
gatunek jest chroniony – skontaktuj się z WWF Polska. Pamiętaj!
Kupując zwierzęta bez dokumentów – pomagasz przemytnikom
i przyczyniasz się do wymierania gatunków.
Nie przywoź z podróży pamiątek zrobionych z zagrożonych
wyginięciem roślin lub zwierząt. Pomyśl, jaka jest prawdziwa
cena egzotycznej pamiątki!
Zobacz, czego nie przywozić z wakacji
http://assets.wwfpl.panda.org/img/original/mapa_swiata.jpg
Bądź świadomym konsumentem! Zrezygnuj z żywności, którą
przygotowano ze zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem.
Więcej informacji na
http://www.wwfpl.panda.org/co_robimy/gatunki_glowna/handel_
zagrozonymi_gatunkami/mozesz_zrobic/
CO SŁYCHAĆ W WWF?
W lutym tego roku przeprowadziliśmy
ogólnopolskie szkolenie dla
funkcjonariuszy służby celnej na temat
rozpoznania produktów tradycyjnej
medycyny azjatyckiej (ang. Traditional
Asian Medicine, TAM) wytworzonych
z chronionych gatunków zwierząt, m.in.
tygrysa. Szkolenie prowadził specjalista
z eksperckiej organizacji TRAFFIC
International, która monitoruje na całym
świecie handel okazami gatunków
chronionych. W szkoleniu udział wzięło
30 funkcjonariuszy celnych z priorytetowych przejść granicznych w całej Polsce.
Warszawy zostało przeszkolonych
z zakresu wdrażania obowiązujących
w tym zakresie przepisów unijnych oraz
krajowych.
Rozpoczęła się kolejna seria
organizowanych przez nas szkoleń
regionalnych dla policji i prokuratury
na temat zwalczania nielegalnego handlu
zagrożonymi gatunkami. W marcu
45 policjantów i prokuratorów z regionu
Przygotowujemy ogólnopolski konkurs
fotograficzny „Pamiątka, która nie
krzywdzi”. Więcej szczegółów w kolejnym
numerze biuletynu.
WWF POLSKA PATRONEM FILMU OCEAN PRZYGÓD 3D
Wielka podwodna przygoda.
Wybierz się w niesamowitą podróż po pięknym i bogatym świecie oceanów.
Żółwica, urocza przewodniczka po morskich głębinach, oprowadzi Cię po
Wielkiej Rafie Koralowej w Australii, Półwyspie Valdés w Argentynie i wyspie
Roca Partida w Meksyku. Zobacz niezwykłe podwodne sceny – czarodziejski
balet diabłów morskich, majestatyczny pochód rekinów młotów, nieustające
w polowaniach skorpeny, delfiny grające w glonową odmianę piłki nożnej.
Spotkaj się z zachwycającą hiszpańską tancerką i największymi żyjącymi na
Ziemi waleniami.
Premiera już 7 maja 2010.
Reżyseria Jean –Jacques Mantello. Ambasadorem filmu jest Jean Michel
Cousteau, badacz oceanów i działacz na rzecz ochrony środowiska.
„Ten film pozwala poczuć magię oceanów, a dzięki temu także zrozumieć,
że musimy zrobić wszystko, by ocalić ten świat przed zniszczeniem. WWF
walczy o czystą wodę i ochronę zagrożonych gatunków zwierząt na całym
świecie, dlatego z prawdziwą przyjemnością obejmujemy film patronatem.”
mówi Magda Romanowicz, kierownik projektu "Ograniczenie nielegalnego
handlu ginącymi gatunkami w Polsce" w WWF Polska
Produkcja: Wielka Brytania;
Dozwolony od lat: bez ograniczeń;
Czas trwania: 85 minut
www.monolith.pl
Biuletyn WWF Polska, nr 1, marzec 2010
3
Gatunki NA krawędzi
Morskie gatunki
przegrały walkę
o ochronę.
Podczas 15 Konferencji Stron
Konwencji Waszyngtońskiej
(CITES), która odbyła się
w Katarze w marcu tego roku,
odrzucono wszystkie propozycje
ochrony morskich gatunków
zwierząt o dużym znaczeniu
gospodarczym. Tuńczyk
błękitnopłetwy, rekiny - żarłacz
śledziowy, koleń, żarłacz
białopłetwy, głowomłot
tropikalny, a także korale
czerwone straciły szansę na
ochronę, jaką dałby im całkowity
zakaz lub ograniczenie
międzynarodowego handlu
okazami tych gatunków. Zdaniem
WWF, najważniejsze jest teraz,
aby, kiedy zawiedli politycy,
konsumenci przestali
je kupować.
Jedna z odrzuconych propozycji
dotyczyła wprowadzenia
całkowitego zakazu
międzynarodowego handlu
tuńczykiem błękitnopłetwym,
którego populacja jest w stanie
krytycznym. Na 129 państw,
72 opowiedziały się przeciw,
tylko 43 poparły propozycję, a 14
państw wstrzymało się od głosu.
Mięso tuńczyka błękitnopłetwego
stało się towarem luksusowym,
którego ceny z roku na rok
systematycznie rosną.
Jednocześnie liczebność
populacji tej ryby dramatycznie
maleje.
W ostatnich latach uległa ona
wręcz załamaniu - jej liczebność
jest tak niska, że nawet
w przypadku całkowitego
zaprzestania połowów nie ma
żadnych gwarancji, że odbuduje
się ona do poziomu
zrównoważonego. Z roku na rok
kwoty połowowe ustalane przez
Ministrów ds. Rybołówstwa
krajów członkowskich Unii
Europejskiej przekraczają
znacząco wielkości, które
zdaniem naukowców pozwoliłyby
ją uratować.
Mrożony tuńczyk błękitnopłetwy, targ rybny w Japonii © Michel Gunther / WWF-Canon
WWF nadal zamierza
przekonywać przedstawicieli
branży gastronomicznej, aby
przestali sprzedawać i kupować
ten zagrożony gatunek. Ponadto,
WWF wzywa kraje na całym
świecie, aby brały przykład
z księstwa Monako – inicjatora
walki o objęcie tego gatunku
ochroną w ramach Załącznika
I Konwencji CITES – i tak jak ono
ogłosiły, że chcą być państwami
wolnymi od handlu tuńczykiem
błękitnopłetwym.
Sushi z tuńczyka błękitnopłetwego © Bruno Arnold / WWF-Canon
Polska nagrodzona za zwalczanie
przestępstw wobec dzikich
zwierząt i roślin
Podczas 15 Konferencji Stron Konwencji Waszyngtońskiej
(CITES), która odbyła się w Katarze w dniach 13 – 25 marca tego
roku Polska otrzymała od Interpolu nagrodę za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie zwalczania międzynarodowej
przestępczości przeciwko dzikiej faunie i florze.
Nagrodę przyznano także Botswanie. Obydwa kraje nagrodzono
za szczególne zaangażowanie w przekazywanie do Interpolu
informacji o przestępczości przeciwko dzikiej faunie i florze.
W ramach systemu Eccomessage informacje te s¹ dostêpne dla
188 pañstw cz³onkowskich Interpolu, co ma kluczowe znaczenie
dla skutecznego zwalczania tych przestêpstw. Polska i Botswana
stanowi¹ pozytywne przyk³ady dla innych - powiedział David
Higgins, Kierownik Programu Przestępczości Środowiskowej
Interpolu, który wręczył nagrodę.
CITES (z ang. Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora) - Konwencja o międzynarodowym
handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych
wyginięciem.
4
Biuletyn WWF Polska, nr 1, marzec 2010
Gatunki NA krawędzi
W lutym b.r. międzynarodowa organizacja policji
Interpol przeprowadziła zakrojoną na szeroką skalę
akcję wymierzoną przeciwko nielegalnemu handlowi
produktami tradycyjnej medycyny azjatyckiej (TAM),
zawierającymi części chronionych roślin i zwierząt.
W ciągu miesiąca na całym świecie dokonano wielu
aresztowań oraz skonfiskowano produkty
TAM o wartości ponad 10mln euro. W operację
zaangażowane były instytucje wdrażające CITES
(m.in. policja i służby celne) z 18 krajów.
ZATRZYMANIA
POLSKA/ŚWIAT
W marcu b.r. służba celna zatrzymała
na warszawskim lotnisku nietypową
przesyłkę z USA - trzy serwale
i jednego karakala. Zwierzęta nie miały
zezwoleń importowych CITES, zostały
więc sprowadzone nielegalnie.
Obecnie przebywają tymczasowo
w warszawskim ogrodzie zoologicznym.
Pod koniec 2009 roku służba celna
portu lotniczego na Okęciu dokonała
pierwszego w Polsce zatrzymania
„mięsa z lasu” (tzw. bushmeat).
Nielegalnie przewożone przez
obywatelkę Kamerunu mięso małpy
zostało zatrzymane na lotnisku,
a sprawa trafiła do sądu.
© Martin Harvey / WWF-Canon
Bushmeat, czyli „mięso z lasu” to mięso dzikich zwierząt wielu cennych gatunków,
w tym tak ważnych, jak goryle, szympansy, antylopy Bongo czy słonie. Co roku w samej
Afryce Centralnej w dorzeczu Kongo ponad milion ton tego mięsa trafia na lokalne
bazary lub rynki zagraniczne. Handel mięsem zagrożonych wyginięciem dziko żyjących
zwierząt, a szczególnie rozwój komercyjnego kłusownictwa to ogromne zagrożenie
dla przetrwania bezcennej fauny afrykańskiej.
ZIELONA GALERIA
Tuńczyk błękitnopłetwy © Brian J. Skerry / National Geographic Stock
Czerwony koral © Natl. Archives of Australia / WWF
Tych gatunków nie udało się objąć ochroną
podczas Konferencji Stron Konwencji CITES,
w marcu tego roku w Katarze.
Rekin młot © Cat Holloway / WWF-Canon
Biuletyn WWF Polska, nr 1, marzec 2010
5
Gatunki NA krawędzi
Magazyn redaguje zespół: Magda Romanowicz, Karolina Tymorek, Anna Drążkiewicz.
Opracowanie graficzne: Rafał Pudło.
Adres redakcji i wydawcy: WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa, tel. 22 849 84 69
SOS dla goryli
© Martin Harvey / WWF-Canon
Populacje goryli zamieszkujące tereny
dorzecza rzeki Kongo w Afryce mogą prawie
zupełnie zniknąć do 2020 roku, alarmują
w swoim raporcie Program Środowiskowy
ONZ (UNEP) i międzynarodowa organizacja
policji Interpol . Niezbędne jest podjęcie
natychmiastowych działań w celu
ograniczenia kłusownictwa i ochrony
naturalnych siedlisk, konkludują autorzy
raportu przedstawionego podczas ostatniej
Konferencji Stron Konwencji CITES,
która odbyła się w marcu tego roku
w Katarze.
BOHATER NASTĘPNEGO NUMERU
O WWF
Misją WWF jest powstrzymanie degradacji
środowiska naturalnego naszej planety
i kształtowanie przyszłości, w której ludzie
będą żyli w harmonii z przyrodą.
Przez prawie 50 lat swojego istnienia
WWF wyrósł na jedną z największych
organizacji ekologicznych na świecie.
Przeprowadziliśmy lub pomogliśmy
w realizacji 12, 6 tys. projektów w ponad
150 krajach świata, współuczestniczyliśmy w powstaniu ponad 270 parków
narodowych. Jesteśmy pierwszą
organizacją, która zwróciła uwagę świata
na problem ginącej przyrody w Afryce,
byliśmy także prekursorami ochrony
środowiska w Chinach. Przekonujemy
rządy państw do działań proekologicznych,
wpływamy na programy nauczania
i prowadzimy dialog z przedstawicielami
biznesu. Przekonujemy międzynarodową
społeczność, że ochrona przyrody naszej
planety to warunek przeżycia dla
ludzkości.
W Polsce WWF już od prawie 10 lat chroni
rzeki i lasy. Promujemy zrównoważone
rybołówstwo i staramy się przeciwdziałać
zmianom klimatu. Ratujemy zagrożone
gatunki. Prowadzimy działania na rzecz
ochrony największych polskich
drapieżników - wilka, rysia i niedźwiedzia,
oraz ssaków bałtyckich - foki i morświna.
Walczymy z nielegalnym handlem
ginącymi gatunkami roślin i zwierząt.
To zaledwie niektóre z wielu
podejmowanych przez nas działań.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.wwf.pl
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
6
Biuletyn WWF Polska, nr 1, marzec 2010

Podobne dokumenty

Jaka ryba na obiad?

Jaka ryba na obiad? nie szkodzą środowisku. W wielu państwach Unii Europejskiej przepisy te niestety nadal nie są przestrzegane i egzekwowane. Możesz to zmienić – pytaj, skąd dany produkt pochodzi i jak został złowion...

Bardziej szczegółowo