Nadchodzi swieto GubiNa i GubeN!

Transkrypt

Nadchodzi swieto GubiNa i GubeN!
Wiadomości Gubińskie
AKTUALNOSCI MIEJSKIE | SPOLECZENSTWO I HISTORIA I KULTURA I SPORT
ROK XXII. nr 11/2015 (530) . ISSN 1425-1558 . DWUTYGODNIK | [email protected] | I Gazeta DARMOWA
Wyspa zabaw
Dla Dzieci
Minelo 25 lat
W Gubińskim Domu Kultury pojawiło się
wiele osób związanych z funkcjonowaniem lokalnego samorządu terytorialnego. Było co wspominać.
Gubińskie obchody Dnia Dziecka odbyły
się 31 maja na Wyspie Teatralnej.
czytaj str. 3
czytaj str. 2
ILE ZEBRANO
KRWI?
A ndrzej M atłacki
22 maja w Gubinie odbyła się VIII
Edycja Programu “Zbieramy Krew
dla Polski z Grupą Muszkieterów”. W
czasie trwania akcji zarejestrowano
24 osoby, a od 21 dawców pobrano
krew. W sumie udało się pozyskać
9450 ml krwi. W międzyczasie odbywał się pokaz sprzętu ratowniczego
WOPR, Policji i Straży Pożarnej. Dzieci
z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Gubinie oraz uczniowie ze SP Nr 1 i Nr
3 w Gubinie miały okazję aktywnie
uczestniczyć w pokazach służb ratowniczych oraz oglądać panoramę
miasta z wysięgnika Straży Pożarnej.
Organizatorzy dziękują krwiodawcom za szlachetną postawę i zachęcają do udziału w kolejnych tego
typu akcji w naszym mieście.
piatek 05.06.2015
Potrafia ratowac
zycie
Oddział Rejonowy PCK zorganizował mistrzostwa w udzielaniu pierwszej pomocy
czytaj str. 5
Nadchodzi swieto Gubina i Guben!
Ewelina Lisowska, Małgorzata Ostrowska, Power Play, wojskowe klimaty i wiele więcej –
przez trzy dni (12-14 czerwca) Gubin będzie żył 54. Wiosną nad Nysą.
A ndrzej M atłacki
NERWOWE
ZACHOWANIE
A nna M ichalak
23 maja gubiński patrol policji zatrzymał do kontroli drogowej 20-letniego mieszkańca Gubina. Jego
nerwowe zachowanie wzbudziło
podejrzenia funkcjonariuszy. Jak się
okazało, mężczyzna nie posiadał
uprawnień do kierowania pojazdem,
a po przeszukaniu jego samochodu
znaleziono woreczek z haszyszem.
Gubinianin został zatrzymany do wyjaśnienia. Za posiadanie narkotyków
grozi mu kara pozbawienia wolności
do lat 3, a za jazdę bez uprawnień
obok kary grzywny sąd może orzec
zakaz prowadzenia pojazdów.
Na ten weekend czeka z niecierpliwością wielu mieszkańców Gubina i
okolic. W tym roku obchody święta
Gubina i Guben potrwają ponad tydzień. Rozpoczną się już 5 czerwca
po stronie niemieckiej, a zakończą 14
czerwca po stronie polskiej. Tematyką,
która zdominuje polską część tegorocznego święta miasta, będzie jego
wojskowa, dumna przeszłość. Starsi
mieszkańcy doskonale pamiętają, że
do 2001 roku znajdował się u nas je-
den z największych garnizonów w Polsce. W naszym mieście stacjonowały
jednostki 5. Saskiej Dywizji Pancernej,
a później 5. Kresowej Dywizji Zmechanizowanej i 5. Kresowej Brygady Zmechanizowanej.
Oprócz wojskowych wrażeń, tradycyjnie nie zabraknie występów gwiazd muzycznych oraz wielu innych atrakcji, jak
choćby gry miejskiej. Szczegółowy „rozkład jazdy” 54. Wiosny nad Nysą znajdą
Państwo w środku naszej gazety.
K aśka J anina I zdebska
„SZANOWNY KLIENCIE” - ALE CZY SZANOWANY?
Pamiętacie Państwo zapewne
sprzed ponad ćwierćwiecza puste półki, jak „rzucano” cokolwiek na rynek,
kolejki przed sklepami, a szczytem
intratnej znajomości była znajomość
ze sprzedającymi. Teraz dwudziestopięciolatkowie w ogóle nie rozumieją,
o czym my rozmawiamy, a nam, „zgredom”, ten obecny dobrobyt półkowy
w głowach poprzewracał.
Bo już teraz, „szanowni klienci”, jesteśmy pożądani i różnymi sposobami
zachęcani do zakupów. Ale czy dopieszczeni uczciwością sieci?
Gdyby tak było, nie mielibyśmy w redakcji listów, czytelnicy nie pisaliby, nie
dzwonili z prośbą o interwencję.
Najwięcej skarg i uwag jest na gubińskie TESCO. I nie chodzi tu o panie w
kasie, bo te są miłe, ale o system, jakim
objęte są wszystkie sklepy sieci TESCO.
A oto trzy przykłady:
Pan Robert Brzeziński w październiku 2014 r. przed zakupem piwa bu-
telkowego Tyskie zapytał w kasie, czy
butelki są zwrotne (na butelce jest
napisane, że tak). Odpowiedziano, że
jak będzie paragon, otrzyma zwrot za
butelki. Kupił więc 10 szt. i okazało się,
że zwracają tylko za Żywiec, za Tyskie
nie. Pan Brzeziński poprosił o rozmowę z kierownikiem, która nie doszła
do skutku. Kierownik się nie zjawił (podobno nie został zawiadomiony).
Ponieważ pan Brzeziński poczuł się
oszukany, zlekceważony przez kierow-
nika, bądź wprowadzony w błąd przed
dokonaniem zakupu piwa, w piśmie do
TESCO prosił o wyjaśnienie zaistniałej
sytuacji i przeprosiny na łamach lokalnej prasy „Wiadomości Gubińskich”.
Wysłał też pismo do wiadomości
Powiatowemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich w Krośnie Odrzańskim.
Po miesiącu otrzymał pismo z infolinii TESCO bez podpisu, ale z nazwiskiem Krzysztofa Błażejskiego,
traktujące skargę jako komentarz do
zdarzenia, z którego właściwie dla zainteresowanego nic nie wynika, poza
wkurzeniem, że jego zażalenie nie
zostało dokładnie przeczytane, bo
wysłał kopię paragonu, a pismo było
datowane, zaś odpisujący prosi o datę
i godzinę zdarzenia (to wszystko jest w
paragonie)
W listopadzie 2014 r. pan Brzeziński
napisał następne pismo, a w grudniu
otrzymał odpowiedź.
dokonczenie str.4
2
piatek 05.06.2015
aktualności miejskie
Gubińskie obchody Dnia Dziecka odbyły się 31 maja na Wyspie Teatralnej. Dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci, którzy w
niedzielę zdecydowali się przyjść w to miejsce przygotowano szereg darmowych atrakcji.
Wyspa zabaw Dla Dzieci
K rzysztof K aciunka
I
mpreza idealnie wkomponowała
się w Europejski Tydzień Sportu,
dlatego większość punktów programu była ściśle związana z aktywnością fizyczną. Co można było
znaleźć na Wyspie? Oczywiście nie
mogło zabraknąć „dmuchańców”, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem najmłodszych oraz zawodów
sportowych z nagrodami. Ponadto
zorganizowano turniej strzelecki z broni pneumatycznej, spływ kajakowy,
pokazy sztuk walki i popularny kiedyś
„wyścig kapsli”. Wszystko przy grającej muzyce, słodyczach i poczęstunku
przygotowanym przez „PUB Sąsiedzi”.
Całe przedsięwzięcie wsparło Stowarzyszenie Bootsverein Gubener e.V.
W ten sposób, co widać na zdjęciach,
powstały idealne warunki do świetnej
zabawy. I dobrze, bo przecież nie od
dziś wiadomo, że uśmiech dziecka jest
największym skarbem.
W ramach projektu „Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben – sportowe zmagania dzieci i młodzieży”
zaplanowanych zostało kilka przedsięwzięć polsko-niemieckich połączonych z akcjami promocyjnymi i
rozpowszechnianiem informacji o
podwójnym mieście. Będą to działania
nakierowane na inwestowanie w kapitał ludzki na pograniczu polsko-niemieckim poprzez sport i zabawę.
Dzięki różnorodności i otwartemu
charakterowi organizowanych spotkań, projekt skierowany został do
dzieci i młodzieży (stanowiących bezpośrednią grupę odbiorców), a także
do osób dorosłych, miłośników sportu
i pozostałych mieszkańców obu miast.
W Euromieście Gubin - Guben udało się
zorganizować: Europejską sobotą sportową - 30.05.2015, Piknik rodzinny na
Wyspie Teatralnej z okazji Dnia Dziecka
- 31.05. 2015 oraz Podsumowanie Europejskiego Tygodnia Sportu - 1.06.2015.
Wszystkie te wydarzenia miały charakter otwarty, oprócz zaproszonych
gości uczestniczyli w nich wszyscy
K
Jedną z dyscyplin, w której dzieci walczyły o czołowe miejsca i nagrody, był bieg w workach. Zmagania uczest-
Na parkingu poniżej ul. Chrobrego stworzono plenerową strzelnicę. To tam można było spróbować swych sił w
ników wywołały mnóstwo emocji i śmiechu
strzelaniu do celu z broni pneumatycznej
Jak zwykle podczas imprez dedykowanym dzieciom największym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się
Wszyscy chętni mogli ubrać specjalne rękawice i wejść na matę, na której odbywały się treningi i pokazy sztuk
dmuchane miejsca zabaw
walki przeprowadzone przez KS Pretorian Gubin
chętni mieszkańcy Euromiasta GubinGuben. Równolegle z działaniami na
rzecz poprawy kontaktów sąsiedzkich
realizowane były działania w dziedzinie
promocji Euromiasta. W tym kierunku
zaplanowano wykonanie gadżetów
promocyjnych: koszulek, smyczy, czapeczek, piłek, które były do dyspozycji
dla uczestników imprez projektowych.
Euromiasto Gubin-Guben poprzez
wspólne spotkania sportowe rozpowszechniało idee dobrego sąsiedztwa.
Projekt miał na celu szeroko rozumianą integrację mieszkańców od najwcześniejszych lat życia.
Zaktualizowali Koncepcje!
ilkanaście miesięcy temu
informowaliśmy, że dzięki
montażowi finansowemu kilku instytucji możliwe będzie
zaktualizowanie koncepcji kompleksowego zabezpieczenia Gubina przed
powodzią. Dzisiaj okazuje się, że nowy
projekt jest praktycznie ukończony
– teraz czas na wnoszenie ewentualnych uwag i poprawek.
Na spotkaniu, które odbyło się w 26
maja, pojawili się przedstawiciele zainteresowanych tematem instytucji oraz
pracownicy Biura Projektów Inżynierii
Środowiska i Melioracji „Ekoprojekt”
z Zielonej Góry. Przypomnijmy, że w
poprzedniej kadencji władze samorządowe zdecydowały, że odrzucają
propozycję nr I (zakładała przekopanie
Wyspy Teatralnej) i przyjmują wariant
II (przy zminimalizowaniu wyburzeń).
Po montażu finansowym i zleceniu
konkretnego zadania, firma z Zielonej
Góry przystąpiła do nanoszenia aktualizacji. – Minęło ponad 10 lat, a przez
ten czas zmieniły się rzeki oraz technologia, dzięki czemu jesteśmy w stanie
zaprojektować skuteczniejszą ochronę
przed żywiołem – stwierdzili przedstawiciele „Ekoprojektu”.
Jakie są główne założenia odświeżonej koncepcji? Przede wszystkim
stworzenie ciągłej infrastruktury przeciwpowodziowej na Lubszy, zastosowanie ścianek oporowych na terenie
zabudowanym, usypanie wałów ziemnych na terenie bez budynków oraz
brak obrony Wyspy Teatralnej. – Dzięki
stworzonym w poprzednich latach zabezpieczeniom ograniczymy konieczność wyburzania budynków do minimum – wyjaśnili projektanci.
Co jeszcze warto zauważyć? Koszty
przedsięwzięcia są bardzo duże. Realizacja zaakceptowanego wariantu ma
kosztować około 30 milionów złotych.
– Inwestycja, o której rozmawiamy
jest potężna, więc wysokie sumy nie
powinny dziwić – zauważył Augustyn
Filipczak zastępca dyrektora LZMiUW.
– Jest to dla nas jedno z priorytetowych założeń na następne lata i na
jego wykonanie zamierzamy pozyskać
dofinansowanie.
Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się 11 czerwca. Wtedy to naszym
radnym oraz właściwym instytucjom
zostaną przedstawione rozwiązania
opracowane przez zielonogórską firmę
projektową. – Z pewnością dokładnie
zapoznamy się zaproponowaną nam
koncepcją ochrony przeciwpowodziowej – skomentowała zastępca burmi-
strza Justyna Karpisiak. – Przez ostatnie
lata dobrze poznaliśmy niebezpieczeństwo jakie niosą nasze rzeki, więc postaramy się nanieść takie uwagi, które
ograniczą zagrożenie do minimum.
K rzysztof K aciunka
Pierwszy krok ku zabezpieczeniu
Gubina przed powodzią został wykonany. Finalizacja jeszcze daleko, ale
najważniejsze, że kolejne etapy prowadzące do celu są pokonywane.
Na spotkaniu przedstawiono aktualizacje, które naniesiono na koncepcję zabezpieczenia miasta przed powodzią
aktualności miejskie
K rzysztof K aciunka
piatek 05.06.2015
3
Minelo cwierc wieku
Na pamiątkowym zdjęciu burmistrz Gubina w latach 1990-1998 C. Fiedorowicz oraz radni I kadencji w towarzystwie J. Karpisiak i E. Patka
27 maja 1990 odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe.
Obchody 25-lecia tego wydarzenia
zostały zorganizowane praktycznie
w całej Polsce. Podobnie było w
naszym mieście, gdzie uroczystość
była okazją do spotkania się samorządowców siedmiu kadencji.
W sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury pojawiło się kilkadziesiąt osób ściśle związanych z
funkcjonowaniem lokalnego samorządu terytorialnego, między innymi
burmistrzowie Czesław Fiedorowicz
i Włodzimierz Rogowski, radni oraz
przedstawiciele magistratu i placówek
oświatowych. – Ćwierć wieku temu
grupa odważnych osób postanowiła
reprezentować mieszkańców w Radzie
Miejskiej. Był to przywilej, który wiązał
się także z dużą odpowiedzialnością –
zaznaczyła zastępca burmistrza Justyna Karpisiak. – Dzisiaj nie spotkaliśmy
się po to, żeby się licytować i sprzeczać
o to podczas której kadencji zrobiono więcej. Z satysfakcją spójrzmy na
ostatnie 25 lat.
Po tych słowach zgromadzeni obejrzeli kilkunastominutową kronikę gubińskiego samorządu. Po emisji filmu
nasuwa się jeden wniosek – przez ten
czas w naszym mieście wydarzyło się
naprawdę dużo. Kolejnym punktem
programu było wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej I kadencji.
Ryszard Sibiński w swoim referacie
opisał tworzenie się solidarności, specyfikę końcówki lat 80. poprzedniego
wieku i transformację ustrojową. –
Dzięki zmianom mogliśmy zacząć decydować o tym, jak będzie wyglądało
miejsce, w którym żyjemy. To ogromna odpowiedzialność – wyjaśnił.
Następnie Edward Patek, Przewodniczący Rady Miejskiej obecnej
kadencji, przeczytał list nadesłany
przez Marszałka Senatu RP Bogdana rzono wystawę poświęconą wydarze- sami się rządźcie. To w ten sposób
Borusewicz. Były także przemówie- niom sprzed 25 lat.
otrzymaliśmy bezpośredni wpływ na
nia, między innymi C. Fiedorowicza, Już samo słowo „samorząd” niesie to, kto ma nas reprezentować i być goW. Rogowskiego i wicestarosty kro- ze sobą niezwykle ważne przesłanie: spodarzem naszej „małej ojczyzny”.
śnieńskiego Grzegorza Świtalskiego.
- Narodziny samorządności niosły ze
sobą wielki entuzjazm, umożliwiając
ten rodzaj aktywności, która ma niebagatelny wpływ na naszą rzeczywistość – podkreślił burmistrz Gubina
w latach 1990-1998. Na zakończenie
oficjalnej części spotkania samorządowcy wszystkich kadencji otrzymali
okolicznościowe znaczki.
Dodajmy, że uroczystości towarzyszyły występy artystyczne. Na docenienie zasługują popisy kwartetu
trębaczy z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gubinie (podopieczni
Edmunda Rodziewicza) oraz występ
Anity Ziobrowskiej, której na gitarze
klasycznej akompaniował Janusz Gajda. Ponadto w galerii „Ratusz” otwo- Dużym zainteresowaniem samorządowców cieszyła się wystawa poświęcona wyborom, które odbyły się 27 maja 1990 roku
Warszawski Business Centre Club istnieje od 1991 r. oraz jest prestiżowym klubem przedsiębiorców i największą
w kraju organizacją indywidualnych pracodawców.
Cztery Gminy W Business Center Club
K rzysztof K aciunka
W
łaśnie w siedzibie tego
klubu, w ramach wspólnej promocji gospodarczej, zaprezentowały się
cztery lubuskie gminy: Gubin, Kargowa, Krosno Odrzańskie i Skwierzyna.
Jednym z głównych partnerów II
Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Tereny Inwestycyjne w Polsce” były cztery
miasta, które od kilku miesięcy wspólnie prowadzą promocję gospodarczą.
– Nie ma co ukrywać – dzisiaj gmina to
przedsiębiorstwo, które sprzedaje swo-
Gubińskie stoisko informacyjno-promocyjne przed otwarciem konferencji w Warszawie
je walory, a burmistrz to nie urzędnik,
raczej menadżer, który ma przekonać
inwestorów – powiedział w swojej prezentacji „Samorząd a biznes” włodarz
Krosna Odrzańskiego Marek Cebula.
W siedzibie BCC, w Pałacu Lubomirskich, pojawiły się stoiska wystawiennicze Gubina, Krosna Odrzańskiego,
Kargowej i Skwierzyny, które cieszyły
się sporym zainteresowaniem odwiedzających. A byli wśród nich inwestorzy szukający atrakcyjnych gruntów,
przedsiębiorcy ze średnich i dużych
firm, przedstawiciele parków przemysłowych oraz reprezentanci agencji i
firm specjalizujących się w doradza-
niu przedsiębiorcom. – Żeby zostać
zauważonym trzeba bywać tam,
gdzie pojawiają się biznesmeni – zauważył burmistrz Bartłomiej Bartczak.
– Dzięki takim budujemy swoją markę. Tylko w ten sposób możemy stać
się rozpoznawalni, co jest pierwszym
krokiem do sukcesu.
Był to kolejny wyjazd w ramach
projektu „Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny”. Wcześniej delegacje odwiedziły Lyon,
Cannes, Kolonię, Mediolan oraz Chorzów i Toruń. Jak wiadomo – kto nie
próbuje, ten nie wygrywa.
4
piatek 05.06.2015
społeczeństwo
„SZANOWNY KLIENCIE”
- ALE CZY SZANOWANY?
K aśka J anina I zdebska
Mariusz Koczara zapewniał, że „staramy się, by obsługa naszych klientów
była na najwyższym poziomie i (...)”.
Jeszcze raz przepraszamy za błąd naszej pracownicy, zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by podobna
sytuacja nie miała miejsca, oraz by w
przyszłości nic nie zakłóciło Pana zakupów w naszym sklepie”.
W ramach nie zakłócania zakupów
druga sprawa.
Pan D. (nazwisko znane redakcji) w
marcu w ramach przeceny zakupił
gumofilce w widniejącej cenie 19 zł.
Jakie było jego zdziwienie przy kasie,
kiedy musiał zapłacić pełną cenę 27
zł. Okazało się, że skończył się termin
przeceny, ale przecena została na towarze. Podobnie rzecz miała się z wódką Chopin za 56 zł (biedny kompozytor, żeby wiedział jak wykorzystuje
się jego nazwisko…). Wywieszka przy
butelce mówiła o promocji 0,75 + gratis dwie butelki - dwie butelki w cenie
jednej - pomyślał zadowolony pan D
i kupił. Przy odpakowaniu okazało się
(a był to prezent), że butelka jest jedna,
za to dwie małe buteleczki 2x50 ml. Po
interwencji klienta zapis został zmieniony (co stwierdziłam na miejscu).
Rozumiem rozczarowanie zakupem, ponieważ sama kiedyś
padłam ofiarą takiej promocji w
TESCO. Kupiłam parę kilo porcji
rosołowych, skusiła mnie konkurencyjna cena 1,45 zł za kilogram.
Moja radość trwała do momentu
sprawdzenia w domu paragonu.
Widniała na nim cena 2,99 zł, czyli
stała normalna. Pojechałam nazajutrz do sklepu z prośbą o wyjaśnienie. Okazało się, że promocja już nie
obowiązywała w godzinie mojego
zakupu, a cena na towarze widniała
niezmieniona.
STAWIAJa NA RODZINe
W ramach ogólnopolskiej kampanii
„Postaw na rodzinę” Gminne Centrum
Trzeźwości w Grabicach organizuje 6
czerwca piknik rodzinny z okazji Dnia
Dziecka. Impreza na boisku szkolnym
w Grabicach rozpocznie się o godzinie 14:00. Przewidziano takie atrakcje
jak: koncert cover-zespołu Abba, Cy-
gańskich Gitar i Hakuna Matata, występ kabaretu Wszystko Przez Kobiety
oraz tancerzy z You Can Dance – Bayershow. Ponadto odbędzie się pokaz
sztuki walki Aikido, a dzieci odwiedzi
Baba Jaga. Nie zabraknie także edukacyjnych zabaw ruchowych. Zainteresowani będą mogli porozmawiać
Jak to się ma w świetle prawa, próbuję dowiedzieć się od Powiatowego
Rzecznika Praw Konsumenta w Krośnie
Odrz., pana Tomasza Kucharskiego. Pytam o skargę pana Brzezińskiego, na
którą nie otrzymał odpowiedzi.
- Dostałem wiadomość. Nie była bezpośrednio kierowana do Rzecznika...
Procedura jest taka: trzeba wypełnić
wniosek o udzielenie pomocy prawnej,
który można uzyskać na stronie www.
powiatkrosnienski.pl lub e-mailem:
[email protected]
ze specjalistami z dziedziny neurologopedii oraz z psychologiem. W tym
roku kampania „Postaw na rodzinę”
skupia się na wzajemnym poznaniu i
przekonywaniu, że wystarczy kilkanaście minut dziennie, aby być na bieżąco ze sprawami i problemami dziecka.
Burmistrz Miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24 wywieszono na okres 21 dni od dnia ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim
przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.
Burmistrz Miasta Gubina
poszukuje wychowawców na półkolonie miejskie dla dzieci i młodzieży, które odbędą się w miesiącu lipcu na terenie
miasta. Wymagania:
- doświadczenie pedagogiczne,
- aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądownictwa o niekaralności,
- zaświadczenie o ukończonym kursie na wychowawcę kolonijnego.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu 684558113 lub 881331470.
Realizując gminny „Program przeciwdziałania rakowi piersi na terenie miasta Gubina na lata 2010-2015”
Burmistrz Miasta Gubina zaprasza wszystkie mieszkanki Gubina w wieku od 40 do 49 (roczniki 1966-1975)
lat na profilaktyczne wyjazdowe badania mammograficzne i ultrasonograficzne piersi. Badania są bezpłatne i odbywają się w 105 Szpitalu Wojskowym w Żarach.
Wszystkie chętne panie prosimy o zgłaszanie swojego udziału w badaniach telefonicznie, pod numerem
telefonu: 68 455 81 35.
VII sesja VII kadencji
S tefan P ilaczyński
Z
godnie z porządkiem obrad, po otwarciu sesji przez
przewodniczącego Rady
Miejskiej, Edwarda Patka,
burmistrz złożył sprawozdanie z działań od ostatniej sesji. Także przewodniczący poszczególnych komisji poinformowali radnych o pracach pomiędzy
sesjami. Kolejny III punkt sesji – interpelacje i wnioski radnych. Pytania radnych i odpowiedzi burmistrza, także
wicestarosty Grzegorza Świtalskiego
zdominowały obrady VII sesji. Niemal
wszyscy radni zadali wiele ciekawych
pytań, przede wszystkim w kierunku
burmistrza, ale były pytania pod adresem funkcjonującego od niedawna
ogrodnika miejskiego. Choć pytania
były z reguły ciekawe i istotne dla życia mieszkańców, to odpowiedzi do
łatwych często nie należały.
Urszula Kondracik pytała o oświetlenie ulic, na których jest ciągle – z
różnych powodów – ciemno. Czy
prawdą jest, że Gubin otrzymuje – w
porównaniu z innymi miejscowościami – najmniej punktów na działalność zakładów rehabilitacyjnych,
jaką szansę ma winda w przychodni
na ulicy Gdańskiej. Mirosław Rogiński
dopytywał o stan prac zmierzających
do zabezpieczenia miasta przed powodzią oraz o budżet obywatelski w
2016 roku. Halina Wojnicz prosiła burmistrza o przedstawienie głównych
koncepcji rozwoju miasta, a Janusz
Jażdżewski poruszył wiele aspektów związanych z bezpieczeństwem
mieszkańców. Wyraził swoje zaniepokojenie małą aktywnością mieszkańców w plebiscytach np. Gazety
Lubuskiej czy „ogród Nivea” promujących nasze miasto. O niepokojących
przykładach aktów wandalizmu mówił Krzysztof Zdobylak. - Czas najwyższy, by wandale dali spokój Wyspie
Teatralnej, czy skateparkowi na Miodowej. O bezpieczeństwo kierowców
zatroszczył się Tomasz Juskowiak,
mówiąc o dość beztroskiej lokalizacji
magazynu firmy Rondo na skrzyżowaniu ulic Lubelska – Zimna. Co dalej
z placem budowy rozpoczętej przez
„Czerwoną Torebkę”? O uporządkowanie znaków drogowych apelował
Jan Skóra – sporo jest zamazanych i
nieczytelnych, zasłoniętych zielenią.
Szereg pytań skierowali radni pod adresem obecnego na sesji Arkadiusza
Linkowskiego – ogrodnika miejskiego. Pojawiło się także kilka istotnych
pytań skierowanych do obecnego na
sesji Grzegorza Świtalskiego. Pytano
m.in. o remont ulicy Wrońskiego, a
również o inwestycje powiatu na terenie naszego miasta. G. Świtalski w
wielu kwestiach postawił sprawy jasno
– nie ma pieniędzy w kasie starostwa
i w zasadzie niewiele będzie się działo.
Remont Wrońskiego wkrótce ruszy,
a poza tym największym problemem
jest satysfakcjonujące funkcjonowanie szpitala. Zarządzanie szpitalem
przez obecną spółkę nie prowadzi do
niczego dobrego. – Miały być dochody z tej działalności, ale ich nie będzie.
Pieniędzy brakuje na wszystko. Np. są
małe pieniądze na koszenie trawy, ale
na jej zbieranie już brakuje. Starostwo
nie będzie likwidowało etatów w podległych sobie szkołach, takie decyzje
podejmują dyrektorzy szkół w ramach
budżetu, jakim szkoła dysponuje.
Zapewne odpowiedzi udzielone
przez burmistrza Bartłomieja Bartczaka nie satysfakcjonowały wszystkich zadających pytania, ale trudno
udzielić prostą odpowiedź na złożony
problem. Winda na Gdańskiej – aktualnie brak na to pieniędzy – może w
IV kwartale. W sprawie melioracji i zabezpieczeń przed powodzią – to nie
zadanie miasta, ale ciągle w tej sprawie dzieje się coś nowego, wkrótce następne spotkanie. W pytaniu dotyczącym zorganizowania porad prawnych
dla mieszkańców burmistrz poinformował, że takowe udzielane są od kilku miesięcy w budynku przychodni na
ul. Gdańskiej w każdy wtorek od 15:00
do 17:00. Także we wtorek (godz.
10:00 - 12:00) porad prawnych udziela
Józef Wójtowicz w Towarzystwie Walki
z Kalectwem ul. 3 Maja 2 (podwórze).
Póki co, najskuteczniejszą metodą walki z wandalami są kamery i z tej metody trzeba skorzystać.
Obecny na sesji dyrektor Gubińskiego Domu Kultury Janusz Gajda udzielił
obszernej odpowiedzi na pytanie H.
Wojnicz dotyczące funkcjonowania
windy w budynku GDK. Koszt obsługi
windy przerasta pożytek wynikający
z jej użytkowania. Np. w 2014 roku
winda „jechała” trzy razy, z tego dwa
razy popsuła się. Koszty poniesione na
funkcjonowanie urządzenia w 2014
roku to ponad 8 tys. złotych. Aktualnie winda została wyrejestrowana z
nadzoru technicznego i nie może być
użytkowana. Jej dalsze wykorzystywanie stoi pod znakiem zapytania.
społeczeństwo
Nowe stowarzyszenie Potrafia ratowac
piatek 05.06.2015
ludzkie zycie
S tefan P ilaczyński
W restauracji Iskra, 26 maja 2015 roku,
odbyło się spotkanie założycielskie
powołujące do życia nową gubińską
organizację: Stowarzyszenie Strzelecko-Obronne, Gubiński Klub Sportowy
„Pionier”. W spotkaniu uczestniczyło 31
osób, a prowadził je Aleksander Libertowski, trener strzelectwa, prezes LZSS,
wykładowca Wyższej Szkoły Policji w
Piknik wielkiej troski
O leg S anocki
Powiatowe Centrum o tasiemcowej
nazwie (C.O.P.O.W.P.K.) zorganizowało
w Gubinie 30 maja, piknik dla dzieci
specjalnej troski. W malowniczym, zielonym plenerze nad Nysą realizowano
bogaty program dla i z udziałem wychowanków tej pożytecznej placówki.
Joanna Papież, kierująca całym Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym,
wraz ze swym personelem sporządziła
ambitny plan pikniku, który miał przynieść radość wychowankom.
Zaznacza, że bez hojnych darczyńców i sponsorów nie miałaby szans
dać dzieciom tyle radości. Mały Bar-
Szczytnie. Uczestnicy spotkania wybrali zarząd nowego Stowarzyszenia,
w skład którego weszli: Wiesław Michnowicz, Andrzej Kalinowski, Roman
Kaczmarek, Bogusław Ratajczak i Waldemar Rasiński. Na czele zarządu stanął
W. Michnowicz. Aktualnie rozpoczęto
prace zmierzające do rejestracji Stowarzyszenia i przyjętego statutu.
Uczcili trzy swieta
A ndrzej M atłącki
tek, co widać na zdjęciu, napełnił profesjonalnie gazem ponad 200 baloników. Jacek Czerepko spławiał na Nysie
dzieciaki motorówką. Studenci uczyli
udzielania pierwszej pomocy i robienia rzeźb solnych. Quady i motocykle
dawały szansę przejażdżki. Powodzeniem cieszyły się biegi w workach, jak
i z jajkiem, podobnie jak rzuty piłki do
kosza oraz zumba. Maluchy chętnie
poddawały się zmyślnym malowaniom twarzy. Przykro tylko, jak stwierdziła jedna z organizatorek, że mimo
zaproszeń, przybyło tylko pięcioro rodziców...
29 maja br. już po raz czwarty rodzice i grono pedagogiczne z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gubinie,
zorganizowało na terenie placówki
Festyn Rodzinny, aby uczcić trzy
ważne święta: Dzień Mamy, Dzień
Dziecka oraz Dzień Taty.
- Każda z grup zaprezentowała
krótki program artystyczny - wiersze, tańce i piosenki. Na głodnych
czekała ciepła strawa w postaci grochówki, kiełbasek i kaszanki z grilla,
a nawet frytki. Dla łakomczuszków
był stół pełen lodów i słodkości. Dla
tych, co wolą żyć fit - kolorowe owoce. Chętni mogli pomalować twarze
lub poczuć się jak w profesjonalnym
salonie fryzjerskim. W kim bardziej
tkwiła dusza artysty, mógł wypróbować swych sił w malowaniu na drewnianych płytach. Sportowcy także
mogli znaleźć coś dla siebie w zawodach przygotowanych przez Piotra i
Patryka Sobolewskich, lub wyszaleć
się na dmuchanym zamku. Zachęcano także do zdrowego trybu życia
w ramach akcji „Nie pal przy mnie”.
Warto też wspomnieć, że festyn odwiedzili rycerze, którzy opowiadali o
średniowiecznych czasach i ciężkim
życiu żelaznych obrońców królestwa
– relacjonuje Ewa Kisała, nauczycielka z PM nr 2.
Co warto pokazac turystom w Gubinie? Aktywnie nawet
na emeryturze!
A M
nna
ichalak
Mirosława Granczewska: - W
naszym mieście jest wiele miejsc,
które warto pokazać turystom. W
pierwszej kolejności: Fara Gubińska, Wzgórza Gubińskie, Wyspa Teatralna, ruiny Grodu Gubińskiego z
Basztą, Dom Wilhelma Piecka, byłe
jednostki wojskowe, ruiny Zakładu
obuwniczego Carina, przejście graniczne oraz stadion miejski.
Krystyna Wiśniewska: - Na turystów w naszym mieście czeka wiele
pięknych i historycznych miejsc, to
między innymi: Wyspa Teatralna,
Wzgórza Gubińskie, Fara Gubińska,
Ratusz, Baszta Dziewicza, Kościół Św.
Trójcy, Park na ul. Królewskiej, „Schody ku słońcu” na ul. Piastowskiej,
Szkoła Muzyczna. Dla lubiących aktywny wypoczynek: ścieżka rowerowa Gubin-Kosarzyn, Żytowań-most
oraz hala sportowa.
Sylwia Husak: - Ciekawym miejscem, które warto pokazać turystom,
A ndrzej M atłacki
jest wieża kościoła farnego. Jest ona doskonałym punktem widokowym Gubina i Guben. To z pewnością największa
atrakcja turystyczna regionu. Warto zobaczyć również wieżę Bramy Ostrowskiej, Wyspę Teatralną, a także Pomnik
Pamięci w Parku im. 5 Dywizji.
Natalia Wysocka: - Turystom warto
pokazać egzotarium przy ul. Piastowskiej, zwłaszcza wiosną, kiedy wszystkie
rośliny kwitną. Szkoda tylko, że część
figur zwierząt została zniszczona. Oczywiście Wyspa Teatralna i rzeka Nysa, po
której można przepłynąć się kajakiem.
5
Na łamach miesięcznika „UTW bez
granic” zorganizowano konkurs „Nie
siedzę na emeryturze!”, który polegał na
napisaniu historii związanej ze sportem
i aktywnym trybem życia. W majowym
numerze pisma ogłoszono listę zwycięzców. Wśród sześciu wyróżnionych osób
z całej Polski znalazła się uczestniczka
zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Gubinie, Stanisława Kwiatkowska, która
napisała poruszający tekst pod tytułem
„Żeby ciało i dusza były młode wciąż!
Niech żyje sport! Niech żyje sport...”.
Opisuje w nim między innymi historię
swojego wypadku i jeżdżenia na wózku inwalidzkim. Mimo to, 91-latka nie
poddała się i nadal stara się być aktywna, pracując nad swoją pamięcią i masą
mięśniową. Pani Krystynie serdecznie
gratulujemy wygrania konkursu oraz
życzymy dalszego pozytywnego nastawienia do życia.
A ndrzej M atłacki
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował 25 maja
br. na hali sportowej Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych w Gubinie
Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Wzięły w nich udział drużyny
szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z miasta i gminy
Gubin. Sędzią głównym mistrzostw
był Kazimierz Sokalski. Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych
zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Starosiedlu, w składzie: Agata
Turowska i Marcel Mazur - opiekun
Anna Sieczkowska, drugie miejsce
zajęła drużyna ze SP nr 2 w Gubinie, a
trzecie drużyna ze SP w Strzegowie. W
kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła drużyna Gimnazjum
nr 2 w Gubinie, w składzie: Ewa Nesterowicz i Patrycja Szkołuda - opiekun
Gabriela Adamska, drugą pozycję
wywalczyła drużyna z Gimnazjum nr
1 w Gubinie, a trzecią Gimnazjum z
Czarnowic. Z kolei w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych wygrała drużyna
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Gubinie w składzie: Justyna Jaszczyszyn, Bartosz Baszura, Oskar Smolarek,
Maciej Klacza i Jakub Matuszak - opiekun Gabriela Adamska. Drugie miejsce
zajęła drużyna ZSLiT w Gubinie, natomiast trzecie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie. Zdaniem
organizatorów uczestnicy mistrzostw
reprezentowali wysoki poziom umiejętności ratowania ludzkiego życia.
Finał wojewódzki mistrzostw odbył
się 2-3 czerwca w Sławie. Pojechały na
niego drużyny ze Starosiedla i ZSO w
Gubinie.
Wsparcie dla mlodych
bezrobotnych
A ndrzej M atłacki
Powiatowy Urząd Pracy ma do dyspozycji dodatkowe prawie 2 miliony
złotych na wsparcie bezrobotnej młodzieży. Wszystko dzięki unijnemu projektowi „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie
krośnieńskim”. Z okazji mogą skorzystać osoby w przedziale wiekowym
18-29 lat. Do wyboru są 3 opcje: staż
trwający do 6 miesięcy, gdzie wysokość stypendium wynosi 997,40 zł
netto miesięcznie, jednorazowe środki
na podjęcie działalności gospodarczej
(wysokość dofinansowania do 22 tys.
zł) oraz bon szkoleniowy (do wysokości 3.900,00 złotych, stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez
osobę bezrobotną szkolenie). Dodatkowe informacje udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie
Odrzańskim Filia w Gubinie, Na temat
jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej należy rozmawiać z Moniką Kluczycką (pokój nr
7, tel. 68 455 82 21), a o bonach szkoleniowych z Roksaną Hasiuk (pokój 13,
tel. 68 455 82 14). W sprawie staży kontaktować się można z Katarzyną Ratajczak lub Michaliną Dalecką z PUP w
Krośnie Odrzańskim - tel. 68 383 03 06.
6
piatek 05.06.2015
społeczeństwo
Wpisana w
krajobraz Gubina
Z Haliną Bogatek rozmawia Oleg Sanocki
Z inicjatywy niemieckiego historyka i wydawcy, gubinianina Andreasa Petera, na
Wyspie Teatralnej odbyła się uroczystość
związana z dawnym pomnikiem artystki
Corony Schröter.
Nowe tablice na pomniku
S tefan P ilaczyński
Przed 110 laty, 20 maja 1905 roku
pomnik artystki został przekazany
społeczeństwu. Wojenna zawierucha sprawiła, iż z pomnika pozostał
jedynie jego cokół. Z inicjatywy A.
Petera i za prywatne datki pieniężne mieszkańców zakupiono tablice,
które zostały umocowane u podstawy cokołu. Pojawiły się na nich
dwa wersy Goethe’go – w języku
polskim i niemieckim – oraz portret
artystki i tym samym pomnik nabrał
nowego blasku.
A. Peter zabierając głos powiedział
m.in.: „Ciągle brakuje na pomniku popiersia z brązu, stworzonego przez
Karla von Dondorfa ze Stuttgartu, ale
Corona Schröter patrzy na nas z tablic
i jest między nami. Przyjmijmy ją i zadbajmy o to, by przez wiele lat tutaj
trwała”. Głos zabrał również burmistrz
Guben Fred Mahro.
Naprawianie i
dewastowanie
Mieszkancy wsi
wybrali(by)
Komorowskiego
A ndrzej M atłacki
W poprzednim numerze „WG” pisaliśmy o zdewastowanym przez
wandali obiekcie sportowym „Orlik”
przy ulicy Roosevelta. Przypominamy, że chodziło o poucinanie nowych
klamek, a dopiero co odświeżony
budynek służący jako szatnia został
pobazgrany. W czwartek, 28 maja
br., podjęto kolejne prace, tym razem
związane z odświeżeniem i pomalowaniem ścian budynku. Po wyczynach wandali nie ma teraz śladu.
Budynek wygląda ładnie i schludnie.
Ciekawe jednak na jak długo? Czy
tym razem wandale odpuszczą i czy
jest na nich sposób? Przejaw ich bezsensownych i szkodliwych działań
jest również widoczny na skateparku
przy ulicy Miodowej.
- Jak dyrektoruje dziesiąty w kolejności
szef Liceum Ogólnokształcącego w Gubinie?
- Jak to niełatwo powiedzieć. Spełniło
się więcej niż marzenie, bo uczęszczałam do tej szkoły i ją kończyłam. Kieruję
nią i jestem zadowolona z pracy, realizuję swoje marzenia. Nie wiem, kiedy
minęło te 15 lat, a jest to dystans czasowy, jaki dotychczas pokonał tylko dyrektor Edward Wołoszyn. Jako humanistka musiałam zdobyć umiejętności
kierowania wykwalifikowanymi kadrami. Wszystkich nauczycieli, i to zawsze,
traktuję jak kolegów. Zarządzając
obiektem, ciekawą, zabytkową budowlą musiałam przebrnąć przez gąszcz
przepisów odnośnie traktowania zabytków, remontów, zawierania umów,
rozpisywania przetargów i wielu innych
dla mnie dotąd obcych spraw. Mówię
czasem, że odróżniam już rury spustowe od rynien, bo ukończyłam wiele
kursów i szkoleń. Pan pytał o liceum, a
jest też gimnazjum i była też podstawówka w naszym Zespole Szkół. Trzeba podkreślić, że uczniowie w gimnazjum przechodzą okres dojrzewania,
często związany z przejawami buntu
młodzieńczego w różnych aspektach.
Rodzą się konflikty koleżeńskie. Bywa,
że dążenie do dorosłości objawia się w
paleniu papierosów, lub w innym naśladownictwie starszych. Rozwiązuje te
problemy przeważnie wicedyrektor do
spraw wychowawczych, Joanna Matuszak, z bardzo zaangażowaną pedagog
szkolną Magdaleną Eret. Zresztą cały
zespół nauczycielski wykazuje duże
zaangażowanie wychowawcze. Dlatego wszystkie problemy daje się nam
uładzić.
- Ciekawe, jakimi liczebnie gremiami
nauczycieli i uczniów Pani dowodzi?
- W gimnazjum mamy 431 uczniów,
liceum to odpowiednio 165 młodych
ludzi. Wychowuje ich 54 nauczycieli i
zatrudniamy też 15 pracowników niepedagogicznych.
- Podlega Pani równo pół tysiąca osób.
Jest to niemała „maszyna” na pełnych
obrotach. Widziałem ten ruch ćwiczących na boisku, biegi, rzuty, grę w piłkę.
- Mamy klasy sportowe, specjalizują się
głównie w piłce siatkowej. Dziewczęta
z klasy Karola Smyka doszły w ubiegłym roku do finałów krajowych. W b.r.
uczniowie II klasy gimnazjum, których
trenuje Sylwester Cichosz, wygrali finał
wojewódzki i jadą na finał ogólnopolski
do Lublina. Nasza młodzież jest dzielna
i ambitna. Dzięki jej wynikom szkoła
klasyfikowana jest w pierwszej 20-stce
wojewódzkiej spośród 130 szkół. W
tym roku czasopismo PERSPEKTYWY
sklasyfikowało nas na 16-tym miejscu.
- Wiadomo, że Wasi uczniowie wygrywają wiele konkursów humanistycznych.
- Oczywiście. Przykładowo gimnazjalista Stasiu Karpisiak został finalistą
wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego. Wojtek Siwik podobnie w
języku polskim. Licealista Mateusz Turowski zajął I miejsce w wojewódzkiej
olimpiadzie tematycznej Dzieje Oręża
Polskiego i pojedzie na finał do Warszawy. Poprzednio podobne sukcesy
odnosił Tomasz Pruszczyński. Kuratorium Oświaty w Krakowie organizuje
konkurs literacki „Losy bliskich i dalekich”, w którym docenione zostały prace
Julii Nowak i Gabrysi Kowal. Wcześniej
laureatami byli w tym konkursie Jakub
Winiszewski i Marek Matuszak. W 2014
roku Jakub Bukowski był trzeci w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim. Powiatowe Konkursy ORTOGRAF najczęściej
wygrywają nasi uczniowie.
- Co i rusz widać jakieś prace budowlane w szkole.
Czas zrobic tu porzadek
A ndrzej M atłącki
Wiecej ofert dla
„fizycznych”
A ndrzej M atłacki
A ndrzej M atłacki
Informowaliśmy już, jak w Gubinie
rozłożyły się głosy podczas wyborów
prezydenckich. Teraz sprawdźmy, jak
to wyglądało w przypadku mieszkańców Gminy Gubin. W I turze frekwencja nie powalała - 34,28%. Dwa
tygodnie później było trochę lepiej,
ponieważ do urn poszło 40,90% obywateli uprawnionych do głosowania.
I turę wygrał Bronisław Komorowski
(44,48%), drugie miejsce zajął Andrzej
Duda (24,92), a trzeci był Paweł Kukiz
(18,20%). Kandydat ludowców, Adam
Jarubas, uzyskał 1,65%. W II turze wyborów ustępujący prezydent zdobył
61,84% głosów, natomiast A. Duda
38,16%.
- Władze miejskie rozumieją nasze potrzeby. Jesienią przeprowadzono ważny remont, bo wymieniono kanalizację
deszczową, zaizolowano i ocieplono
fundamenty. Jest w planie właściwe zagospodarowanie dziedzińca.
- Zapewne pomoc Roberta Woszaka, przewodniczącego Miejskiej Komisji
Oświaty jest owocna i bardzo potrzebna.
- Sądzę, że każdy nauczyciel zna
potrzeby swojej szkoły. Nasza szkoła
obfituje w radnych, są to: Jan Skóra,
Ziemowit Patek, Tomasz Romanowski i
urlopowany wicestarosta Świtalski.
Oni muszą brać udział w sesjach rady,
posiedzeniach komisji i innych gremiów, dlatego poprosiłam burmistrza
Bartczaka, by działo się to w piątki po
godz. 11-tej. Burmistrz przyjął propozycję. Jestem mu za to wdzięczna, bo nie
muszę organizować zastępstw w czasie
ich nieobecności w szkole (...).
Cały wywiad dostępny jest na stronie
www.gazeta.gubin.pl
Jedna z naszych czytelniczek zwróciła uwagę na zaniedbany trawnik
mieszczący się przy ulicy Kresowej,
nieopodal apteki i przychodni lekarskiej, wzdłuż chodnika prowadzącego do ulicy Kossaka. - Nie mam
pojęcia, kiedy ostatnio ktoś kosił tu
trawę, ale na pewno było to dość
dawno – mówi gubinianka. - Myślę,
że nie tylko w centrum miasta po-
winno się dbać o takie sprawy, ale
również w innych częściach Gubina. Gigantyczne zarośla sięgają tu
praktycznie do pasa. To wstyd, że
są u nas takie miejsca, gdzie w taki
sposób wyglądają trawniki. Mam
nadzieję, że odpowiednie osoby lub
służby zajmą się tym i jak najszybciej doprowadzą to miejsce do ładu
– dodaje.
Zajrzyjmy do gubińskiej filii Powiatowego Urzędu Pracy. Okazuje się,
że w pośredniaku znajduje się więcej
ofert dla osób, które są zainteresowane lub mają kwalifikacje do pracy
fizycznej. Poszukiwani są: piekarze,
sprzedawcy, obsługujący myjnię samochodową, kierowcy samochodów
ciężarowych, robotnicy budowlani,
kierowca autobusu, brukarz, robotnik gospodarczy, kucharz, kelner,
piekarz, barman, fryzjer, magazynier i
płytkarz. Mniej do wyboru mają bezrobotni z wykształceniem średnim
lub wyższym z odpowiednim dyplomem. Takie osoby znajdą pracę w
zawodzie: recepcjonista, sprzedawca
na telefon, księgowa, pracownik biurowy, nauczyciel języka angielskiego
i matematyki lub psycholog. Szczegółowe informacje można uzyskać w
Urzędzie Pracy, który w Gubinie znajduje się przy ulicy Obrońców Pokoju.
piatek 05.06.2015
54. Wiosna Nad Nysą
7
8
piatek 05.06.2015
54. Wiosna Nad Nysą
Pod honorowym patronatem Podsekretarza
Ministerstwa Obrony Narodowej
Macieja Jankowskiego
Piątek 12.06.2015
10.00 17:00 18:00 Niedziela 14.06.2015
Biegi uliczne „Gubińska Mila im. Jurka Gąsiora”, ul. 3-go Maja
Oficjalne otwarcie święta z udziałem zaproszonych gości oraz wręczenie Gubińskiej
Nagrody Kulturalnej im. C. Schrötter, scena główna Plac J
ana Pawła II
40 - lecie PSM I st. w Gubinie (koncert uczniów i nauczy
cieli oraz zaproszonych gości)
PREZENTACJE GUBIŃSKIEGO DOMU KULTURY
18:30 19:15 Formacja taneczna ZADYMA / Studio wokalne GDK
PROHIBICJA (rock)
20:00 21:30 Koncert gwiazdy BRYGIDA I ROBERT ŁUKOWSCY (Śląska Lista Szlagierów)
Koncert gwiazdy POWER PLAY (disco polo)
OPEN AIR DISCO
23:00 00:15 DJ CAMILLA
BSD & DJ BASTOSS
Wystawa współczesnego sprzętu wojskowego oraz pokazy
działania w wykonaniu żołnierzy 17 Brygady
Zmechanizowanej z Międzyrzecza, 5 Kresowego Batalionu
Saperów z Krosna Odrz. oraz Żandarmerii Wojskowej z Żagania, tereny
zielone przy Eurodeptaku oraz Nysa Łużycka
Miejska gra terenowa „Losy gubińskiego żołnierza, czyli 50 lat historii w jeden dzień”
Ogólnopolski turniej freestyle w piłce nożnej, scena głów
na Plac Jana Pawła II
Pokaz ratownictwa wodnego WOPR i Wasserwacht na Ny
sie Łużyckiej, Aleje Łużyckie
Prezentacje Klubu Pretorian, scena główna Plac Jana Pawła II
Gubińskie Łużyczanki / Senioren Chor Guben
Program wojskowy Klubu Garnizonowego w Żaganiu
Szkoła tańca towarzyskiego „Calipso”
Studio tańca nowoczesnego „Etna”
Flex - Fitnessoase Guben ZUMBA i Tae Bo, scena główna
OUTSIDER (covery zespołu DŻEM)
Złote lata Garnizonu Gubin - wywiady, ciekawostki
Koncert gwiazdy MAŁGORZATA OSTROWSKA (pop-rock)
DOBRE PIWO (blues)
PAIHIVO (reggae)
REGGAE MAJSTER & KNIFE (reggae & electro)
iosna NAD NYSĄ
Wiosna NAD NYSĄ
Wiosna NAD NYSĄ
W��������������
Wiosna NAD NYSĄ 54
A NAD NYSA
Przedszkole Miejskie nr 1
Przedszkole Miejskie nr 2
Przedszkole Miejskie nr 3
Zespół Szkół im. M. Kopernika
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Koncert Orkiestry Wojskowej z Żagania
Złote lata Garnizonu Gubin - wywiady, ciekawostki
Koncert gwiazdy EWELINA LISOWSKA
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
12.06.2015
12.06.2015
12.06.2015
12.06.2015
13.06.2015
13.06.2015
13-14.06.2015
12-14.06.2015
12:00, Konkurs wiedzy „Życie i twórczość Jana Pawła II”, Miejska Biblioteka
Publiczna
18:00, Wernisaż wystawy retrospektywnej Walde
mara Pawlikowskiego, Galeria „Ratusz”
18:00, Mecz towarzyski Gubińsko - Krośnieńskiej Akademii Siatkówki Tęcza-Volley
oraz Młodej Plus Ligi SKRY Bełchatów, Hala ZSLiT, ul. Krakowska
12:00, Rodzinny spływ kajakowy, Wyspa Teatralna
12:00, Stoisko sołectwa Kosarzyn, sekcji strzelec
kiej LOK Gubin oraz Stowarzyszenia „Muszkiet w Gubinie”, tereny zielone przy Eurodeptaku
7:00, Spławikowe drużynowe mistrzostwa Gubina, Aleje Łużyckie
10:00, Turniej „trójek” dziewcząt klas V im. K. Ma
ternika, Hala ZSLiT, ul. Krakowska
14:00 - 18:00, Zwiedzanie gubińskiej Fary, Plac Jana Pawła II
WIOSNA NAD NYSA
Wiosna NAD NYSĄ
Wiosna NAD NYS�
Wiosna NAD NYSĄ
Wiosna NAD NY��
W��������������
Wiosna NAD NYSĄ
13:00 13:45 14:30 15:15 15:45 16:05 16.25 18:00 19:00 21:00 WIOSNA NAD NYSA
Sobota 13.06.2015
12:00 11:00 13:45 14:00 15:15 15:45 16:15 17:15 17:30 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00 00:00 01:00 PREZENTACJE GUBIŃSKICH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI, scena główna Plac
Jana Pawła II
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej
13.06.2015, 13-14.06.2015, 13-14.06.2015, 13-14.06.2015, 12:00 - 18:00 Wystawa plenerowa „Historia garni
zonu Gubin”, tereny zielone przy Eurodeptaku
11:00 - 17:00 Zwiedzanie Baszty Ostrowskiej, ul. 3 Maja 2
11:00 - 16:00 Zwiedzanie Izby Muzealnej, ul. 3 Maja 2, III p.
11:00 - 16:00 Wystawa fotograficzna pt. „Gubinia
nie”, ul. 3 maja 2 (podwórze)
Małgorzata Ostrowska
Małgorzata Ostrowska
Organizatorzy / Organisatoren
Małgorzata
Ostrowska Ewelina
Lisowska
POWER
PLAY
Małgorzata
Ostrowska
Ewelina
Lisowska
POWER PLAY
POWER PLAY
POWER
PLAY
54.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 - 2013, Fundusz Małych Projektów i
Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa. Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość.
„Das Projekt wird aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung in Rahmen des Operationellen Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013, Small Project
Fund (SPF) und Netzprojekte der Euroregion „Spree-Neiße-Bober“ und des Staathaushaltes kofinanziert“.
„Die Grenzen überwinden durch gemeinsame Investitionen in die Zukunft“
,
Małgorzata Ostrowska
Małgorzata Ostrowska
Małgorzata
Ostrowska
GUBIN
- GUBEN
12.-14.06.2015
Małgorzata
Ostrowska Ewelina Lisowska
54.
Ewelina
Lisowska
POLSKO - NIEMIECKIE SWIETO
WIOSNY
,
54. Wiosna Nad Nysą
gwiazdy 54. Wiosny
nad nysa
Power Play - polski zespół muzyczny wykonujący disco polo oraz
dance i pop, założony w 2001 roku
w Zamościu przez wokalistę, lidera
formacji oraz autora tekstów i muzyki, Sylwestra Gazdę. Zespół tworzy
własną muzykę od 2009 roku. Skład
zespołu zmieniał się przez lata i aktualnie tworzą go trzy osoby. Formacja
wydała pięć albumów. Pierwszym
przebojem zespołu była piosenka „Zawsze coś (oj tam, oj tam)” z 2011 roku”.
Inne przeboje zespołu to „Banan”,
„Wirtualny światek”, „Bez Ciebie”, „Wolę
Olę”, „Nie, bo nie”, „Chce się żyć”, „Skok
w Bok”, „Kochaj mnie”, czy „Na zawsze”.
W 2012 roku zespół otrzymał nagrodę
w kategorii Teledysk Roku 2012, przyznawaną przez stację telewizyjną TV
Disco, a zespół nominowany był także
w kategoriach Przebój Roku i Wykonawca Roku.
9
Program „Wiosny Nad Nysą” w Guben
(jeżeli nie jest napisane inaczej, punkty programu odbywają się na scenie głównej)
Piątek, 5.06.2015
14:00 - 24:00
Jarmark na starym mieście
17:00 - 18:30 Jubileusz 200-lecia przynależności Guben do Prus. Orkiestra Policji Landu Branednburgia, Fryderyk II oraz Müller z Sanssouci (znani z Antenne Brandenburg)
20:00 – 24:00 Atomic Playboys (Hamburg) – Hity radiowe
Sobota, 06.06.2015
9:00 – 18:00
11:00 – 24:00
14:00
15:00
16:00 – 20:00
20:30 – 24:00
Jarmark staroci, Friedrich-Wilke Platz
Jarmark na starym mieście
Program Miejskiej Szkoły Muzycznej im. J. Crügera
Promocja książki dr. Hartmuta Schatte „Hi
storia Teatru w Guben”, Wyspa Teatralna
Letnie Party Antenne-Brandenburg. Ze
spół „The Best 4” oraz Anna Carina Woitschack
AVION Showband – covery rock i pop
Niedziela, 07.06.2015
Małgorzata Ostrowska zaczęła
śpiewać w wieku 11 lat. Jest laureatką Festiwalu Piosenki Radzieckiej w
Zielonej Górze, gdzie w 1975 roku
zdobyła główną nagrodę, Złoty Samowar, za interpretację piosenki
„Słowiki”. W roku 1981 została wokalistką zespołu Lombard, i jej współpraca z nim trwała przez dziesięć
lat. W roku 1999 rozpoczęła karierę
solową. W 2008 roku pojawiła się
gościnnie na płycie KSU, a wcześniej
nagrywała z takim wykonawcami jak: Lech Janerka, Dżem, Michał
Urbaniak i Acid Drinkers. W Sopocie
(1999 r.) otrzymała Bursztynowego
Słowika za całokształt działalności,
a w Opolu (2007 r.) odcisnęła swoje
dłonie w Alei Gwiazd.
Ewelina Lisowska - piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. Debiutancki minialbum
piosenkarki pt. „Ewelina Lisowska”
ukazał się 7 sierpnia 2012 roku.. Jej
singiel „W stronę słońca” został w
serwisie YouTube odsłuchany ponad dwa miliony razy w ciągu tygodnia i dzięki temu znalazł się na
liście najchętniej odtwarzanych
materiałów muzycznych na świecie.
8 czerwca 2013 z utworem „W stronę
słońca” Lisowska wystąpiła w koncercie „Największe przeboje roku” na
festiwalu TOPtrendy 2013 w Sopocie.
Podczas 50. KFPP w Opolu odebrała
Superjedynkę w kategorii SuperArtystka. 3 sierpnia 2013 podczas gali
Eska Music Awards 2013 nagrodzona została w kategoriach Najlepszy
hit („W stronę słońca”), Najlepszy
debiut oraz Najlepszy artysta w sieci.
We wrześniu Lisowska została nominowana do nagrody MTV Europe
Music Awards 2013 w kategorii Najlepszy polski wykonawca.
piatek 05.06.2015
9:00 – 18:00
Jarmark staroci, Friedrich-Wilke Platz
11:00 – 24:00
Jarmark na starym mieście
10:00
Bieg Stowarzyszenia Gimnazjum Pestalo
zzi dookoła „Trójkąta”
11:30
Wycieczka rowerowa na Wzgórza Gubiń - skie ze Stowarzyszeniem „Wzgórza gubiń
skie” pod kierownictwem prezes Jany Wilke, zbiórka tereny EVG, Gasstrasse
13:45
Otwarcie Tygodnia Seniora
14:00
Dzień Otwarty Stowarzyszeń, program na scenie oraz stoiska
stowarzyszeń
15:00
11. Gubeński Wyścig Kaczek, Egelneisse, wręczenie nagród o 17:00
16:00
Kolorowa Scena, show dla dzieci z Retzim (klown, magia itp.)
18:00
Koncert Franka Schöbel z zespołem
T
ECHNO KURY Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Gubinie
zapraszają wszystkich na aranżację słowno-muzyczną
“Techno kury z Biłgoraju”. Jej premiera zaprezentowana zostanie w niedzielę, 14 czerwca, o godzinie 17:00 na
głównej scenie podczas 54. „Wiosny nad Nysą”. - Jest to pomysł
połączenia wiersza “Ballada o Kogucie” Wandy Chotomskiej z
muzycznym miksem techno i utworu Grzegorza Ciechowskiego
“Piejo kury, piejo...” Pełen temperamentu artysta i energicznie
roztańczona grupa z pewnością wprowadzą widownię w dobry
humor - zapewnia Halina Butkiewicz-Łachowska, dyrektorka
SOSW w Gubinie.
10
piatek 05.06.2015
54. Wiosna Nad Nysą
Regulamin Imprezy (Regulamin Obiektu)
1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Gubiński Dom Kultury,
z siedzibą w: 66-620 Gubin, ul. Westerplatte 1, zwanego dalej „Organizatorem”.
w ramach obchodów 54. Wiosny Nad Nysą na Pl. Jana Pawła II.
•
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie
trwania Impreza zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
•
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania
się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest
Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
•
Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
•
„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji
ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób
uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone
w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres
ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
•
„Teren Imprezy” oznacza Plac Jana Pawła II, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne
miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej
wiadomości przed Imprezą;
1.
„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.
II
•
Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
•
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
•
broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
•
materiałów wybuchowych,
•
wyrobów pirotechnicznych,
•
materiałów pożarowo niebezpiecznych,
•
napojów alkoholowych,
1.
środków odurzających lub substancji psychotropowych,
1.
Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia
bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie
Imprezy.
2.
utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk.
•
Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających
na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
•
Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
•
Zaplecze techniczno-socjalne,
•
Widownia – miejsca stojące,
•
Zespoły wejścia głównego,
1.
Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
1.
Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu
gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania
straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
•
Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np.
odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod
względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
•
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie
zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
IV
1.
Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione
zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają
niebezpieczne przedmioty,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do
opuszczenia Imprezy;
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku
zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na
zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz.
740, z późn.zm.)
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków
1.
2.
3.
Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze
ograniczenia wolności.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są
stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa
zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad
nimi pieczę.
2.
Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
V
3.
Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia
Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Gubiński Dom Kultury ul. Westerplatte 14
, 66-620 Gubin
•
Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem
poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
VI
III
1.
Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania
Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego
pracę Służb Porządkowych;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
d) zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
•
Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do
1.
1.
2.
Niniejszy Regulamin jest dostępny: w siedzibie organizatora Gubiński Dom Kultury ul. Westerplatte 14,
66-620 Gubin
na stronie internetowej www.gdk24.pl
Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 17 na piśmie, przesyłką poleconą.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
Organizato imprezy
Dyrektor Gubińskiego Domu Kultury
Janusz Gajda
54. Wiosna Nad Nysą
S tefan P ilaczyński
O leg S anocki
powstal Komitet
Obrony
Bezrobotnych
dowych przy ul. Krakowskiej odbył
się XI Międzynarodowy Turniej Piłki
Ręcznej Dziewcząt Gubin-Guben. Organizatorem było Ludowe Towarzystwo Sportowe „Sparta” w Gubinie.
11
Czy tu straszy?
Kalendarium Gubina rok 2002
- 10 stycznia - pod przewodnictwem
Jerzego Łuniewskiego powstał Komitet Obrony Bezrobotnych, liczący
około 50 członków. W mieście i gminie zanotowanych było 3.659 osób
piatek 05.06.2015
Podobno nocą dają się słyszeć z
wnętrza tej budowli różne odgłosy.
Wiele osób zastanawia się, dlaczego
przerwano modernizację i remont w
tym pawilonie. Do niedawna funkcjonował tutaj chętnie odwiedzany
przez klientów dobry sklep materiałów budowlanych. Bywa jednak, że
fortuna kołem się toczy. Nie wnikając
jednak w szczegóły, domniemywać
można, że jakiś niefart spotkał inwestora. Jednak choć szkoda każdego,
komu biznes nie daje pożądanych
rezultatów, to na tych dywagacjach
poprzestanę i nie będę drążył tematu.
Tak czy inaczej, stwierdzić wypada, że
przepisy określają szczegółowo warunki zabezpieczenia budowli i placu
budowy. Wypadałoby je egzekwować, bo o nieszczęście nietrudno.
miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w Bielsku-Białej w biegu na 10
000 m,
- 1-2 czerwca Magda Kaczmarek z
Gubińskiego Klubu Kyokushin Kara-
Uwaga na oszustów
A nna M ichalak
Rok 2002. Do pamiątkowej fotografii pozowali uczniowie i pedagodzy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Piastowskiej
bezrobotnych (bez prawa do zasiłku
w mieście 2.127, w gminie 1.036).
- 19 stycznia - w Gorzowie odbył się
etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy
o Unii Europejskiej w temacie „Ekologia”. Zwyciężyła reprezentantka
Liceum Ogólnokształcącego w Gubinie, Agnieszka Kulewska. Przemysław
Ozierski zajął IX miejsce, a XVI Tomasz
Skipor. Ich opiekunami byli Joanna
Matuszak i Bogusław Wypych.
- 13 lutego - na ogólnopolską pikietę przed Sejmem ph. „Dość oszczędzania na dzieciach i edukacji” udały
się: Krystyna Kaczmarek-Skóra - prezes ZO ZNP, Jolanta Olszewska - zastępca prezesa oraz Maria Kotapska
- przewodnicząca sekcji emerytów i
rencistów, i Halina Szafrańska.
- 21 lutego - w Miejskiej Bibliotece
Publicznej został przeprowadzony II
Środowiskowy Konkurs Czytelniczo
-Recytatorski pn. „Maria Konopnicka
dzieciom”. Nagrody otrzymali: Patryk
Wawrzyniak SP-2, Maja Bogdanowicz
SP-Bieżyce, Patrycja Świtalska SP-3,
Katarzyna Jakusik SP-2, Anna Wawrzyniak SP-Chlebowo, Karolina Stępień SP-2, Justyna Wachowicz SP-Bieżyce i Jakub Ilnicki SP-3.
- 21 lutego - tytuł Honorowego
Obywatela Miasta otrzymał Gottfried
Hain, burmistrz Guben w latach 19942002,
- luty - w hali Zespołu Szkół Zawo-
- 23 marca - Jarosław Polański z Gubińskiego Klubu Kyokushin Karate
wywalczył w Koszalinie brązowy medal w kategorii do 75 kg,
- 15 maja - rozpoczęło działalność
BONi - Biuro Obrotu Nieruchomościami - Bożena Bakalarz, mieszczące się przy ulicy Śląskiej 21/1.
Głównym przedmiotem działalności jest pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, zarządzanie
nieruchomościami na zlecenie oraz
wynajem nieruchomości. BONi to
jedyny licencjonowany podmiot
zajmujący się taką działalnością w
mieście.
- 29 maja - premier Leszek Miller
przebywający z wizytą na przejściu
granicznym w Gubinie otrzymał od
burmistrza Lecha Kiertyczaka złotą
odznakę - symbol Euromiasta GubinGuben,
- 31 maja - biskup polowy Wojska
Polskiego, gen. dyw. Sławoj Leszek
Głodź odwołał dominikanina, ojca
kpt. Edwarda Olecha z urzędu proboszcza parafii wojskowej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. Tym samym ostatecznie
zlikwidowano parafię wojskową w
Gubinie. O. kpt. Olech – ostatni oficer
opuszczający Gubin - został przeniesiony do Nysy.
- maj – zorganizowano „VI Gubińską Milę”. Michał Kaczmarek zdobył II
Zdarzenie, które miało miejsce 25
maja br. w Krośnie Odrzańskim, niech
będzie przestrogą dla wszystkich
mieszkańców naszego miasta. Każdy z
nas może stać się ofiarą oszusta.
Do jednej z mieszkanek Krosna
Odrzańskiego zapukał mężczyzna
podający się za pracownika zakładu
wodociągów. Kobieta niczego nie
podejrzewając wpuściła go do mieszkania, a następnie zgodnie z jego
poleceniem udali się do łazienki, aby
sprawdzić stopień zanieczyszczenia
wody. W tym samym czasie do mieszkania wszedł współpracujący z oszustem złodziej, który zabrał z jej portfela
i szafki 400 zł. Kobieta po wyjściu fałszywego pracownika zorientowała się,
te została na zawodach w Sieradzu
mistrzynią Polski w kategorii clicker
juniorek młodszych do 55 kg. Juniorzy starsi trenowani przez R. Zakrzewskiego wywalczyli mistrzostwo województwa i półfinał mistrzostw Polski
w siatkówce.
- 4 czerwca - laureatem Gubińskiej Nagrody Kulturalnej został
wieloletni pedagog, publicysta,
autor książek, prezes Gubińskiego
Towarzystwa Kultury, Stanisław Turowski,
- 7 czerwca - w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przeprowadzono konkurs
czytelniczy „Życie i twórczość Bolesława Prusa”. Laureatami zostali: I
miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących w składzie: Monika Błażewicz,
Magdalena Midzio, Alicja Juncewicz;
II miejsce - Zespół Szkół Zawodowych, III miejsce - Zespół Szkół Rolniczych.
- 19 czerwca - w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się spotkanie autorskie i promocja książki Stanisława
Turowskiego pt. „Adres Pana Boga szkoła w oczach rodziców”,
- czerwiec – Michał Kaczmarek zajął VII miejsce w Pucharze Europy we
Florencji w biegu na 5000 m., a Mar- Szef Miejskiego Ośrodka Sportu w
cin Joachimiak I miejsce na Mistrzo- Gubinie, Jacek Czerepko, często lustruje
stwach Polski Juniorów w Bielsku-Bia- obiekty sportowe. Bulwersują go bezmyślne dewastacje mienia. 1 czerwca
łej w biegu na 400 m przez płotki.
na skateparku ratownicy dmuchawami
że została okradziona.
Policja przestrzega, zwłaszcza osoby
starsze, bo to one zazwyczaj stają się
ofiarami oszustów, przed wpuszczaniem do mieszkania osoby nieznanej.
Konieczne jest sprawdzenie jej wiarygodności. O pomoc możemy również poprosić sąsiada, by był obecny
podczas takiej rozmowy. Zauważając
kogoś, kto chodzi po domach i oferuje sprzedaż lub kupno różnego
rodzaju rzeczy, należy informować
o tym fakcie swojego dzielnicowego lub zadzwonić pod nr 997. Nasza
szybka reakcja i współdziałanie może
zapobiec ludzkiej krzywdzie, a także
pozwolić na zatrzymanie sprawców
przestępstw.
Krajobraz po weekendzie
oczyścili schody z łusek słonecznika i
śmieci, uzupełnili wyrwane kostki brukowe, wkręcili nowe śruby na huśtawkach i podjazdach. Pozostały do naprawienia dziury w siatce ogrodzeniowej.
12
piatek 05.06.2015
sport
PIŁKA NOŻNA W 27. kolejce „okręgówki” Carina pokonała na własnym
boisku Amator Bobrowniki 5:2. Gole dla
naszego zespołu zdobyli: Przemysław
Haraszkiewicz – 3, Andrzej Donaj oraz
Artur Hryniewicz. Liderem rozgrywek
jest Tęcza Krosno Odrz., która zapewniła sobie awans do IV ligi. O ten sam cel
walczą cztery drużyny: Syrena Zbąszynek (55 pkt.), Carina (53), Błękitni Ołobok (53) i Odra Nietków (52). Do końca
sezonu pozostały trzy kolejki. U siebie
gubinianie zagrają 7.06. z UKS Czarnymi
Żagań. Początek meczu o godz. 17.
KARATE W maju w Szczecinie, rozegrano Międzynarodowe Mistrzostwa
Pomorza Karate Kyokushin. Rywalizowało w nich 332 zawodników z 25
ośrodków z Polski, Niemiec i Białorusi.
W klasyfikacji drużynowej Gubin zajął
7 miejsce. Nasi zawodnicy zdobyli jedne złoty i trzy srebrne medale. Kumite
juniorek 55 kg - 1. miejsce Natalia Jarosz. Kumite juniorów 70 kg - 2. miejsce
Mateusz Antonowicz, Kumite seniorek
Open pierwszy krok – 2. miejsce Ewelina Malinowska. Kumite Masters 85 kg,
2. miejsce Krzysztof Kolano.
Przedszkolaki z Gubina nabywają pozytywne nawyki
SZACHY W ramach VII Europejskiego
Tygodnia Sportu w Gubinie, 28 maja
br. w Szkole Podstawowej nr 2 odbył
się Turniej Szachowy, którego organizatorem był Gubiński Dom Kultury.
Sędzią zawodów był Robert Rogala. Po
rozegraniu siedmiu rund w grupie wiekowej do 10 lat zwyciężył Szymon Bezdziczek (SP nr 3), drugi był Hubert Kwiecień (SP nr 2), a trzecia Julia Pietruszka
(SP nr 2). Z kolei w kategorii do lat 18
najlepszy okazał się Mateusz Woźniak
(LO Gubin), drugie miejsce wywalczył
Jakub Koźmiński (Gimnazjum nr 1), a
trzecie Kacper Rybkowski (ZS Grabice).
Przypominamy, że od maja w naszym
mieście działa Gubiński Klub Szachowy.
Informacji na ten temat udziela Robert
Rogala, po numerem telefonu: 512 235
202.
SIATKÓWKA W Głogowie w dniach
23-25 maja br., już po raz szesnasty rozegrano Memoriał Jerzego Najgebauera. Wzięło w nim udział dwadzieścia
zespołów z całej Polski. Drużyna młodzików MLKS Volley Gubin uplasowała
się na szóstym miejscu. Wśród najlepszych zawodniczek biorących udział w
turnieju znalazły się zawodniczki MLKS
Volley Gubin: Natalia Chorążak oraz Ada
Sikorska - reprezentująca w zawodach
Lubuską Kadrę Wojewódzką. Memoriał
Jerzego Najgebauera to ogólnopolski
turniej siatkówki dziewcząt z roczników
2000 i młodszych. Klasyfikacja końcowa: 1. Siatkarz Jarocin, 2. USA Beach
Volley Lubsko, 3. MKS Piast I Głogów, 4.
UKS Środa Wlkp., 5. SOS G3 Świdnica, 6.
MLKS Volley Gubin, 7. GLKS Barycz Janków Przygodzki, 8. Kadra woj. lubuskiego 2001, 9. Kadra woj. lubuskiego 2002,
10. UKS Śmigiel, 11. UKS Ares Nowa Sól,
12. SOS Gimnazjum nr 3 Świdnica II, 13.
UKS Libero Wałcz, 14. SKF SK Poznań,
15. MKS Piast II Głogów, 16. UKS Lubin,
17. MKS Rokita Brzeg Dolny, 18. UKS
Akademia Siatkówki Zduńska Wola, 19.
KS Energetyk Poznań, 20. MKS Rokita
Brzeg Dolny II.
Zabawa i emocje w jednym - tak powinno być również w dorosłym świecie... W maju, na „Orliku” znajdującym się przy ulicy Roosevelta odbył się mecz pomiędzy Przedszkolami Miejskimi Nr 1 i Nr 2. Wszystkie
dzieci świetnie się bawiły. Każda z drużyn otrzymała puchary, a „piłkarze” za zaangażowanie zostali nagrodzeni dyplomami ufundowanymi przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie. Zajęcia poprowadzili Piotr i Patryk Sobolewscy.
Przy okazji apelujemy do mieszkańców Gubina, którzy mają dzieci, aby jak najczęściej propagowały u swoich pociech aktywny tryb życia, który w połączeniu ze zdrowym żywieniem jest warunkiem zachowania i
wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach ich rozwoju. Odpowiedni poziom ich aktywności stymuluje rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny. Ponadto powoduje wiele pozytywnych efektów zdrowotnych, jak choćby redukcję nadmiaru masy, sprzyja lepszej samoocenie i ogranicza skalę występowania zjawisk patologicznych, takich jak agresja, czy też przemoc.
Przez tydzien królowal sport
A ndrzej M atłacki
Kolejny raz nasze miasto przystąpiło do ogólnopolskiej rywalizacji
miast i gmin w ramach programu
„Europejski Tydzień Sportu”. Od
26 maja do 1 czerwca na terenie
Gubina odbyło się wiele imprez
sportowo-rekreacyjnych, organizowanych przez instytucje, szkoły,
stowarzyszenia i inne podmioty.
Zawody w poszczególnych dyscyplinach przeprowadzane były
na stadionie miejskim, Wyspie
Teatralnej, krytej pływalni, Orlikach, szkolnych boiskach, halach
sportowych i korcie tenisowym.
Uczestniczyły w nich osoby w każdym wieku. Wynikiem zgłoszonym
do oceny był udział jak największej ilości uczestników. Każdy miał
prawo sprawdzić się w nieograni-
SIATKÓWKA Podczas 54. „Wiosny
nad Nysą” 12 czerwca od godziny 12:00
do 20:00 MLKS Volley Gubin zorganizuje na hali sportowej Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych w Gubinie
spotkanie z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego,
którzy rozważają możliwość, aby uczyć
się i trenować siatkówkę w Gubinie. Dla
dziewcząt i chłopców zostanie zaprezentowana oferta gubińskich szkół, internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, MLKS Volley Gubin, Akademii
Siatkarskiej SKRA Bełchatów i klas sportowych Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego w Gimnazjum nr 2. O godzinie 18:00
rozegrany zostanie mecz towarzyski
pomiędzy juniorami GKAS Tęcza-Volley, a PGE Skra Bełchatów (młoda liga).
czonej liczbie imprez i wielokrot- Gubińskich” statystycznie podsu- Wszelkich informacji na temat spotkanie punktować każdego dnia. W mujemy Europejski Tydzień Spor- nia można uzyskać, kontaktując się za
następnym numerze „Wiadomości tu w naszym mieście.
pomocą e-maila: [email protected]
SOFT DART 24 maja w Pubie "Sąsiedzi" rozegrano Turniej Soft Darta,
którego uczestnicy walczyli o Puchar
Stowarzyszenia "Esquadra Gubin" Do
zawodów zgłosiło się prawie dwadzieścia osób. Pojedynki toczyły się
najpierw w grupach, a następnie od,
ćwierćfinału, systemem play-off. Zdobywcą pucharu został Łukasz Andrukiewicz. Drugie miejsce zajął Maciej
Nowak, a trzecie Kamil Wawrzyszczuk.
Rozpoczynająca się na przełomie
sierpnia i września następna edycja
ligi zapowiada się niezwykle ciekawie
i emocjonująco. Tym bardziej, że nowi
zawodnicy prezentują wysoki poziom
i już dziś stanowią poważną konkurencję dla starych wyjadaczy.
PIŁKA NOŻNA Coraz bliżej do końcowych rozstrzygnięć wiosennego
sezonu Gubińskiej Ligi Piłki Nożnej,
organizowanej przez Miejski Ośrodek
Sportu w Gubinie. Mecze odbywają się
we wtorki i czwartki od 18:30 do 21:30
na Orliku przy ulicy Roosevelta. Do końca rozgrywek pozostały już tylko cztery
kolejki. Wciąż szansę na mistrzostwo
mają: Amigole, Szkoła Jazdy Pietsch,
Prezesi Team, Hydro i i Igła Team. Na
dole tabeli od dłuższego czasu bez
zmian. Czerwoną latarnią od początku
sezonu pozostaje drużyna Esquadra,
która jako jedyna nie wywalczyła żadnego punktu. O miejsca w środku tabeli walczą Grafit, Enea i Jano. Sezon
zakończy się 18 czerwca.
piatek 05.06.2015
historia I społeczeństwo
Z Ziemi Gubińskiej
O pr . i przekład : K. F reyer
Ze wspomnień superintendenta ulokowano naszą szkołę, rozstrzelano młodych Czechów, ponieważ w
Wolframa Schulza:
okolicznych lasach mieli się ukrywać
yraźnie pamiętam dzień bojownicy ruchu oporu. Wtedy mój
8 maja 1945 roku. By- tata powiedział do nas: „Żywi stąd nie
łem wtedy dziewięcio- wyjdziemy. Wy, moje dzieci, będziecie
letnim chłopcem. Ran- cierpieć za przestępstwa naszych pokiem siedzieliśmy nad potokiem pod zbawionych sumienia władz. Biada,
miejscowością Frauenau w krainie jeśli Czesi uczynią nam tak, jak my
zwanej Las Bawarski. Było nam zimno uczyniliśmy im.”
i doskwierał głód. Moje rodzeństwo, Mój ojciec mocno czuł się Niemcem.
moja mama i liczni uczniowie jednej z Ale my, dzieci, wyczuwałyśmy, że za
berlińskich szkół, których w 1943 ewa- nieszczęścia Niemiec obwiniał nazikuowano z Berlina.
stów. W marcu 1945 roku mój tata
Oficjalnie nazywało się to „wysyła- powiedział do kierownika obozu, że
nie dzieci na tereny wiejskie”. Mój tata w końcu trzeba około 250 uczniów
był nauczycielem i wraz ze swą szkołą przenieść w kierunku Bawarii w bezmusiał się udać w ramach wspomnia- pieczne miejsca. Odpowiedź: „Kolego
nej ewakuacji na teren ówczesnego Schulz, dla ludzi, którzy wypowiadaProtektoratu Czech i Moraw w oku- ją takie defetystyczne hasła, mamy
powanych Czechach, ponieważ nalo- jeszcze dosyć obozów koncentracyjty bombowe na Berlin miały miejsce nych.”
dzień i noc.
Ale kilka dni później ów kierownik
Jeszcze w styczniu 1945 roku w po- obozu nie zdołał się dodzwonić do
bliżu małego miasteczka, w którym nikogo z członków swego kierow-
W
nictwa partyjnego w Pradze. Teraz
wszystko potoczyło się w sposób niezorganizowany. Przyszedł czas ucieczki. Niebawem wyszliśmy na ulice,
którymi podążały już tysiące uciekinierów. Kiedy pomiędzy uciekinierów
wmieszały się jednostki armijne oraz
SS-mani, do akcji wkroczyło lotnictwo
amerykańskie. Na krótko przed granicą bawarską stwierdziliśmy, że droga
jest zamknięta. Co dalej?
W końcu doszliśmy do wzniesień
Czeskiego Lasu. Burza śniegowa.
Utkwiliśmy, bez kwatery i zaprowiantowania. Dalej w drogę ku Bawarii. Tu
naszą kolumnę uciekinierską rozdzielono, tak, że mój młodszy brat i ja nie
wiedzieliśmy, gdzie podziała się druga część naszej kolumny, gdzie była
nasza rodzina, która nic nie wiedziała o nas. Powód: Niektóre oddziały
wojskowe chciały jeszcze powalczyć
o ostateczne zwycięstwo obiecane
przez władze nazistowskie. Tam powiedział nam pewien młodzieniec z
Hitlerjugend, że „nasz Führer Adolf
Skad przychodzisz – kim jestes
S tefan P ilaczyński
Gubińskie Towarzystwo Kultury i
Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęły nową formę działalności mającej na
celu poznawanie historii miasta i jego
mieszkańców. To spotkania pod hasłem: Skąd przychodzisz – kim jesteś?
Bohaterami pierwszego spotkania
była Stefania Bogdanowicz i Włodzimierz Kemp. Ona, rocznik 1938, urodzona we wsi Naliboki (dziś Białoruś),
on, rocznik 1936, urodzony w Łodzi.
Oboje opowiedzieli o latach swojego
dzieciństwa, wojnie i drodze do Gubina. Ona – po wojennej gehennie całej
rodziny, okropnej śmierci ojca, nieludzkim traktowaniu najpierw przez
Niemców, potem przez Rosjan, obozie w Austrii, pojawiła się w 1947 roku
wraz z siostrami na Ziemi Lubuskiej
we wsi Wełmice. On wojnę wspomina
jako czas zdecydowanie łagodniejszy
od losów pani Stefanii. Jako kilkulatek
patrzył w Łodzi z podziwem na niemieckie parady wojskowe, głodny nie
chodził – mama pracowała tam, gdzie
można było się jakoś pożywić. Ojciec,
po zakończeniu wojny, wracając z obozu pracy w Niemczech „zahaczył” o
Gubin, i tak w sierpniu 1945 roku całą
rodziną zamieszkali nad Nysą Łużycką.
Jakże ciekawe wspomnienia tych,
którzy rozpoczynali swoje życie w
mieście pełnym ruin, zgliszczy i nowo
powstającego życia. – Na Łódź spadły
może trzy bomby, była prawie „nietknięta” wojną, a ojciec wybrał Gubin,
w którym np. zdobył piękne, bogato
umeblowane mieszkanie, ale do kuchni
wejść nie było można, pocisk rozwalił
okno, zdemolował wyposażenie, a gruz
uniemożliwiał otwarcie drzwi. Albo:
pierwsze lekcje w szkole na ulicy Warszawskiej (Obrońców Pokoju). Okna
zabite dyktą, u sufitu jedna żarówka,
Hitler poległ w boju o stolicę Rzeszy”.
Ten młody człowiek jednak nie wiedział, że w rzeczywistości Hitler odebrał sobie życie w podziemnym bunkrze po tym, jak na swoim owczarku
upewnił się, że trucizna działa, i że wydał rozkaz, aby rozstrzelać lub powiesić każdego, kto nie chciał walczyć.
Niezliczeni młodzi ludzie w wieku od
14 lat i mężczyźni z Volkssturmu padli
ofiarą tego ostatniego rozkazu Hitlera. Chłopak z Hitlerjugend o tym nie
wiedział i dlatego ze łzami w oczach
zameldował nam bohaterską śmierć
Hitlera.
Któregoś następnego dnia odnalazła się druga część naszej szkoły. I
potem nadszedł poranek, którego
nigdy nie zapomnę. Wtedy ojciec powiedział nam, około 80-100 uczniom,
którzy przykucnęli na łące, następujące słowa: „Kapitulacja na wszystkich
frontach. Teraz nie musicie się już
niczego więcej obawiać, wojna się
skończyła i Rzesza Adolfa Hitlera też.”
Zwrotu „dzień wyzwolenia” nauczy-
13
łem się dopiero w okresie późniejszym, nauczyłem się go rozumieć.
Wszystkie cierpienia, których Niemcy
doznali po zakończeniu wojny, zgotował nam reżim narodowo-socjalistyczny, którego członkowie wciąż się
szczycili swoimi niecnymi czynami.
Tak, dzień 8 maja przypomina o
strasznym końcu, który musiał nadejść, ponieważ zła nie zduszono w
zarodku. Zapłacili za to - jak to często
bywa - prości ludzie. Ale o wiele gorzej by się stało, gdyby Niemcy wojny
nie przegrały.
Głupią i gorszącą grę prowadzą tacy
ludzie, którzy jeszcze dziś na nowo
obwieszczają nazistowskie hasła i zaprzeczają zbrodniom nazistowskim,
których ów reżim dopuścił się na milionach Niemców i ludach Europy, i
którzy dzień 8 maja próbują wykorzystać w kontekście swoich nienawistnych i rewanżystycznych tyrad.
Tekst: Superintendent Wolfram Schulz
Opr. i przekład: K. Freyer
Dzielnicowi
Rejon nr 4 pozamiejski
pośrodku olbrzymia koza-piec, a na niej
gar z zupą. Przynosiliśmy zdobyczne
kawałki, by w klasach było widniej. Ja
bez wiedzy rodziców rozebrałem największy obrazek i szkło zaniosłem do
szkoły. Byłem dumny z siebie – opowiadał ciekawie W. Kemp.
Pomimo, że spotkanie trwało prawie
dwie godziny, na twarzach uczestników
nie było widać znużenia. No, bo jak nudzić się przy tak ciekawych wspomnieniach. Bohaterowie – dziś dobiegają
osiemdziesiątki – prawie całe swoje dorosłe życie związali z naszym miastem.
Po latach nie żałują tego. - Łódź jest
piękna, ale Gubin nie mniej – podkreśla
W. Kemp. A pani Stefania? – Śpiewam w
parafialnym chórze „Gloria Domine”. Zawsze lubiłam śpiewać. I czuję się z tym
bardzo dobrze.
Organizatorzy zapraszają na kolejne
spotkania. Kiedy i z kim – warto zaglądać na stronę www. mbp-gubin.pl
sierż. szt. Grzegorz Żurek
Tel. służbowy: 68 476 34 19,
kom. 519 534 431
Rejon służbowy: Bieżyce, Budoradz,
Chęciny, Chlebowo, Czarnowice, Dobrzyń, Dobre, Drzeńsk Mały, Drzeńsk
Wielki, Dzikowo, Grochów, Jaromirowice, Kaniów, Komorów, Kosarzyn, Łomy,
Łazy, Pleśno, Pole, Przyborowice, Wałowice, Zawada, Żenichów, Żytowań
VII Grand Prix Gubina
Coraz bliżej do VII Grand Prix Gubina.
Charytatywna impreza, organizowana
przez Stowarzyszenie Esquadra, odbędzie się 20 czerwca na Orliku przy ulicy
Roosevelta i pobliskim placu. Wszystko
zacznie się o godzinie 9:00 turniejem
piłki nożnej z udziałem szesnastu drużyn, także z zagranicy. Od godziny 12:00
przez trzy godziny będzie królował
Świat Dziecka. Na popołudnie zaplanowano pokazy sportowe (Lubuska
Federacja Strongman, Klub Sportowy
Pretorian Gubin, Football freestyle) i
Taneczne Show (Dziecięcy Zespół Estra-
dowy “Zadyma”, Woman Zumba, Szkoła Tańca Towarzyskiego „Calipso”, wokaliści ze studia GDK). O godzinie 19:30 z
pomocą iluzjonisty przeniesiemy się w
świat magii. Ostatnim akcentem imprezy będą występy muzyczne DJ Pivo i
sobowtóra Maryli Rodowicz. Przez cały
dzień będzie można licytować wiele
cennych rzeczy, nie zabraknie także
fantów. Szczegóły na Facebook-owej
stronie Grand Prix Gubina. Tam też na
bieżąco modyfikowany jest szczegółowy program imprezy.
DOBRA OBSTAWA RATOWNICZA
Gubiński Oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zabezpieczał w maju regaty kajakowe w
Gorzowie Wielkopolskim. Dwie motorówki i skuter ratowniczy miały pełne
ręce roboty przy wywrotkach kajaków.
Nasi woprowcy świetnie sobie poradzili. Z dumą i satysfakcją podkreślają,
że wśród widzów zawodów mogli słyszeli o sobie opinie, że “takiej obstawy
ratowniczej w Gorzowie jeszcze nie
mieliśmy”.
14
społeczeństwo
piatek 05.06.2015
Przyjemna pogoda dopisała uczestnikom Festynu Rodzinnego, który odbył się w piątek,
29 maja, na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie.
A ndrzej M atłacki
W tym roku nosił on nazwę „Na ludową nutkę”. Podczas festynu dzieci, ubrane w przepiękne stroje, prezentowały swoje umiejętności
wokalne i taneczne. Mimo małego stresu, wszystko wyszło doskonale, a rodzice i dziadkowie byli dumni! Dużym zainteresowaniem
maluchów cieszyły się zawody sportowe oraz możliwość pomalowania twarzy. Organizatorzy przygotowali dla podopiecznych i swoich
gości kawiarenkę, loterię fantową, pokaz sztuk walki, prezentacje ratownicze Straży Pożarnej oraz pierogarnię u Pyzy. Podsumowując,
było gwarno, ciekawie, wesoło i kolorowo! Czyli tak, jak być powinno. Zadowolone miny przedszkolaków mówiły same za siebie. I był to z
pewnością najlepszy sposób podziękowań dla organizatorów i jednocześnie miłe podsumowanie festynu.
K aśka J anina
I zdebska
WKURZA MNIE!
TO NIE DZIWI, ALE TROCHe DZIWI!
go ustrojowego przełomu, karierę w
wielkiej polityce zakończył ponad 20
lat temu po przegranych wyborach
prezydenckich w 1995r. Sama jego
prezydentura była oceniana w swoim
czasie jako bardzo kontrowersyjna,
albo wręcz zupełnie nieudana. Potem, a już zwłaszcza po 2005 r. Wałęsa
stał się celem zawziętych ataków pisowskiej prawicy.
Na dalszych miejscach znalazły się
osoby z proponowanej listy: Waldemar Pawlak, Janusz Palikot, Jan Olszewski, Zygmunt Solorz i Mariusz
Walter. 10 proc. badanych odpowiedziało „trudno powiedzieć”, a 5 proc.
nie wybrało żadnego nazwiska.
A jacy są sami Polacy, po 25 latach nowego systemu?
Ćwierćwiecze III RP to dobra okazja do ciekawej debaty historyków o
wielkich zmianach sprzed 25 lat. Ale
to nie może być debata partyjnych
polityków o historii. Bo ona nie będzie bezinteresowna.
Patrząc na wielką tradycję polskiej
inteligencji, można zapytać, gdzie
dziś jest polski głos w ideowych, kulturalnych debatach Europy i o Europie. 25 lat temu było słychać głos
Bronisława Geremka, Jacka Wożniakowskiego, ks.Tischnera, Andrzeja
Wajdy.
Te głosy liczyły się na scenie europejskiej. Polska kultura ma duży potencjał.
Jej obecność w europejskiej debacie
jest znacznie poniżej tego potencjału.
Sądzę, że polskie myślenie ma zbyt
małe wsparcie instytucjonalne, ze strony państwa, ale też ze strony prywatnych instytucji. Gdyby takie wsparcie
powstało, można by polski udział odbudować. Czy to jest zadanie na drugie
ćwierćwiecze?
Prosta kara
Ostatnie przykłady wandalizmu w
naszym mieście pokazują, że dzisiejsza młodzież nie ma szacunku dla
wspólnego dobra. Ich „popisy” widać
nie tylko na orliku i skateparku, ale
również w innych częściach miasta.
Robią to, bo czują się bezkarni. Za
swoje czyny muszą być karani w bardzo prosty sposób – po prostu powinni sami naprawiać szkody, które zrobili. Może wtedy czegoś się nauczą?
Jarosław Szymczak
Cudze chwalicie...
Jest takie słynne powiedzenie:
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”.
I rzeczywiście, czasami można się
przekonać o tym, że coś w tym jest.
Często słyszy się opinie, że ten Gubin
to generalnie dziura i nic tu nie ma
ciekawego. Tymczasem parę dni
temu, w niedzielne popołudnie byłam
na spacerze na Wyspie Teatralnej.
Przypadkowo usłyszałam, jak pewna
pani spoza Gubina mówiła do swojej koleżanki: „Jezu, jak tu pięknie! Po
prostu cudownie”. Bardzo zachwycała
się Wyspą Teatralną i doceniła jej walory. Myślę, że również my, miejscowi,
powinniśmy doceniać nasze „perełki”,
a nie tylko ciągle narzekać i marudzić.
Mieszkanka Gubina, Teresa
Na ludowa nutke
Minęło 25-lecie nowej polskiej niepodległości.
W maju 2014 r. w 1000-osobowej reprezentacyjnej grupie, w sondażu „Polityki” i OBOP respondenci wybierali najbardziej wpływowe postaci minionego
25-lecia.
Z listy zaproponowanej przez „Politykę”, na której znalazło się 25 nazwisk, a
wśród nich wszyscy prezydenci, większość premierów i innych ważnych polityków, postaci publicznych, działaczy,
sportowców, twórców mediów, można
było wskazać maksymalnie 7 osób.
Pytanie brzmiało: - Kto wywarł
największy wpływ na historię III RP
(1989-2014)? O pozycji decydowała
częstość wskazań. W ten sposób wyłoniono pierwszą siódemkę, na czele
której stanął Lech Wałęsa (55 proc.).
To nie dziwi, ale trochę dziwi. Wałęsa,
człowiek wielkich zasług, dla same-
Listy do Redakcji
A póki co, mamy nowego prezydenta.
W październiku wybierzemy nowych
posłów i senatorów. Aby dotrzymać
terminów, prezydent musi ogłosić wybory na początku sierpnia.
Od maja do października polska gospodarka będzie się promować na
wystawie Expo 2015 w Mediolanie, na
najbardziej prestiżowym wydarzeniu
świata.
1 lipca wejdzie w życie znowelizowany kodeks postępowania karnego. Wśród wielu zmian szczególnie
istotna jest inna rola sędziego, mającego być od tej pory przede wszystkim arbitrem.
W roku 2015 pracujemy o 16 dni dłużej niż w poprzednim, zatem to może
mieć wpływ na nasze PKB. Czyli jak
mówi optymista - będzie lepiej, a pesymista dodaje, że już było.
70 lat po
wojnie
S tefan P ilaczyński
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej i Stowarzyszenie
Wspierające Odbudowę Fary z
Guben zorganizowały cykl odczytów poświęconych rocznicy
zakończenia wojny. W sobotę, 16
maja, w sali wykładowej na wieży
kościoła farnego odbyło się spotkanie poświęcone 70. rocznicy
powstania polskiego Gubina.
Wykładu Wiesława Łabęckiego
wysłuchało kilkudziesięciu mieszkańców Gubina i Guben. Mówca
w obszernym wystąpieniu omówił wszystkie aspekty związane
z 70-letnią historią miasta. Wiele
czasu poświęcił okresowi po zakończeniu działań wojennych,
wskazując na pozytywne i negatywne aspekty tego czasu.
Na zakończenie spotkania padły
ciekawe pytania i refleksje słuchaczy, wywiązała się interesująca
dyskusja. Wielu skorzystało z okazji i zwiedziło wieżę kościoła, spoglądając na miasto z wysokości.
Miejski Ośrodek Sportu
w Gubinie
informuje że w czasie
54. Wiosny Nad Nysą
(12-14 czerwca)
kryta pływalnia będzie
czynna w godz. 7.00-15.00
Plywali i biegali
30 maja na krytej pływalni oraz na
kompleksie sportowym Zespołu Szkół
Ogólnokształcących odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gubina w Dwuboju
Nowoczesnym, których organizatorem był Międzyszkolny Klub Sportowy
Aquatic” oraz Ziemowit Patek. Zawody
połączono z festynem sportowo-rekreacyjnym, gdzie na najmłodszych czekał
dmuchany zamek oraz wiele innych
atrakcji. Zawody zostały rozegrane w
siedmiu kategoriach wiekowych. Każdy
miał za zadanie przepłynąć i przebiec
określony dystans.
Poniżej prezentujemy czołowych zawodników z poszczególnych kategorii:
Rocznik 75 lat i starsi: 1. Marcin Horbacz/ Open mężczyźni: 1. Piotr Pytel,
2. Szymon Spalle, 3. Michał Wysocki/
Open kobiety: 1. Sabina Kuczkowska, 2. Dorota Nawój/ Chłopcy rocznik 1999-2001: 1. Gerard Machel, 2.
Tadeusz Spalony, 3. Mateusz Hoeft/
Dziewczęta rocznik 1999-2001: 1. Ni-
ogłoszenia I społeczństwo
cola Horbacz, 2. Angelika Stokłosiński,
3. Karolina Stokłosiński/ Chłopcy rocznik 2002-2003: 1. Adrian Wiśniewski,
2. Kacper Biłas, 3. Bartosz Grzybowski/ Dziewczęta rocznik 2002-2003: 1.
Magdalena Pytel, 2. Martyna Mękalska, 3. Martyna Kryczkiewicz/ Chłopcy
rocznik 2004-2005: 1. Paweł Miluch, 2.
Maciej Jakubowski, 3. Piotr Wawrzyniak/ Dziewczęta rocznik 2004-2005:
1. Zuzanna Jurasek, 2. Wara Gorockiewicz Jimenez, 3. Aleksandra Malcher/ Chłopcy rocznik 2006-2007: 1.
Mateusz Marucha, 2. Wiktor Bednorz,
3. Mikołaj Sakowicz/ Dziewczęta rocznik 2006-2007: 1. Matylda Horbacz, 2.
Aleksandra Kasperczak, 3. Iga Maciejewska/ Chłopcy rocznik 2008 i młodsi:
1. Kacper Piasek, 2. Szymon Leszkiewicz 3. Gracjan Kuczkowski, Dziewczęta rocznik 2008 i młodsi: 1. Marysia
Stokłosiński, 2. Natalia Gawlik, 3. Liwia
Horbacz/ Olimpiady Specjalne: 1. Paweł Krupiński.
mieszkania, lokale
SPRZEDAM pół domu na parterze plus
ogród (działka budowlana). Tel. 510 139
531 lub 600 130 798.
NOCLEGI, kwatery dla firm. Tanio! Ceny do
negocjacji. Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA mieszkania. Tel. 791 127
765.
SPRZEDAM dom, zabudowanie gospodarcze, 19 arów ziemi, Gubinek 17. Tel. 605
649 488.
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany, z
własną łazienką i dostępem do kuchni. Tel.
881 481 798.
SPRZEDAM dom 117 m kw z garażem w
Gubinie, ul. Sawickiej w cenie 165.000 zł.
Blisko sklepy, szpital. Tel. 603 844 734.
SPRZEDAM mieszkanie w Gubinie , 48 m
kw, dwa pokoje, kuchnia, umeblowane.
Centrum miasta. Tel. 665 499 266.
WYNAJMĘ garaż wolnostojący 30 m kw
przy ul. Krzywej. Tel. 606 931 375.
SPRZEDAM działkę budowlaną – Bieżyce.
Tel. 691 095 859.
SPRZEDAM działkę budowlaną na ulicy
Spokojnej (596 m kw). Cena do uzgodnienia. Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM 80-letni las sosnowy (2100
sztuk) 0,5 ha. Cena do uzgodnienia. Tel. 607
721 973.
DO WYNAJĘCIA pawilon sklepowy o pow.
30 m kw przy ulicy Lubelskiej 31. Tel.: 692
311 239.
DO WYNAJĘCIA pomieszczenie na warsztat
samochodowy, po byłym warsztacie LPG
przy ulicy Wrońskiego 1. Tel. 692 311 239
USlUGI
Burmistrz Miasta Gubina informuje o przystąpieniu do wyboru ławników
do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019. Szczegółowe informacje
można uzyskać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego bip.gubin.pl lub w Urzędzie Miejskim w Gubinie ul. Piastowska
24 pok.201 tel. 68/45558137
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżycach serdecznie dziękuje:
Sołectwom: Żenichów, Bieżyce, Zawada, Kaniów, Grochów,
Gubinek i Czarnowice, M&K Studio Metal s.c. Kordian
Gierczyński, Marek Ziętka, Auto Chos Paszkowscy,
Kołu Łowieckiemu „Krzyżówka”, Karat II Ewa Dmytrów,
Stowarzyszeniu o Charakterze Strzeleckim i Kolekcjonerskim
„Muszkiet” w Gubinie, A. Z. Iwaniccy Meble Tapicerowane,
WOPR Gubin, Przedsiębiorstwu Usług Miejskich w Gubinie,
PGEGiEK S.A., Fructofresh w Czarnowicach, McDonald’s,
„ENERGIA” sp.j. Zakład Energo-Elektryczny Józef Wieczorek,
Zbigniew Bołoczko, Urzędowi Gminy w Gubinie, Piekarni
Jerzy Sikora, Gminnej Komisji Ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gubinie, Firmie Usługowej
Magdalena Gralak, Adamowi Kokoszce, Przedsiębiorstwu
Handlowemu „WDF Fijołek” sp.j., Komendzie Policji w Gubinie,
Straży Granicznej, Straży Pożarnej w Gubinie za wsparcie
podczas organizacji polsko-niemieckiego festynu z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Dyżury aptek 01-05 każdego miesiąca APTEKA „PRZY SZPITALU”ul. Śląska 37 tel: 68 359 51 59
06-10 każdego miesiąca APTEKA „NASZA” (Przy Atolu) ul. Kossaka 1 tel: 68 454 26 59
11-15 każdego miesiąca APTEKA „NOWA” ul. Kinowa tel: 68 359 49 75
16-19 każdego miesiąca APTEKA „FAMILIJNA” ul. Śląska 39a tel: 68 359 38 32
20-23 każdego miesiąca APTEKA „POD BASZTĄ” ul. 3 Maja tel: 68 455 41 40
24-27 każdego miesiąca APTEKA „W GALERII” ul. Wyspiańskiego 10 tel: 68 391 52 45
28-31 każdego miesiąca APTEKA „CENTRUM” ul. Chopina 4 tel: 68 359 39 52
25.12.2015 I dzień Bożego Narodzenia – dyżur Apteka „Familijna” Śląska 39a
NC+ Numid-Serwis, przedłużenia umów,
nowe umowy. Żanetta Cieślak, ul. Obr.
Pokoju 21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703
402/68 451 86 09.
SCHODY drewniane, balustrady - wyrób i
montaż. Tel. 609 351 799.
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW „GÓRA”
Gubin, ul. Żwirki i Wigury 52
Legalizacja tachografów cyfrowych
Zapraszamy na badania techniczne
pojazdów, pon.-piątek 8:00-20:00,
sobota 8:00-16:00
Tel. 68 359-41-58 lub 502 150 208.
SERWIS komputerowy - sprzedaż, fachowe
doradztwo. Numid, ul. Obr. Pokoju 21,
Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703 402/68
451 86 09.
AGD-Service, naprawa pralek, zmywarek, kuchenek elektrycznych. Gubin, ul.
Kołłątaja 10. Tel. 68 359 46 54 lub 692 717
031.
KIEROWNIK budowy, projektowanie,
przeglądy techniczne, załatwianie spraw
w urzędach dotyczących budów. Doprowadzanie budynków do stanu zgodnego z
prawem. Doradztwo budowlane. Tel. 504
352 015.
RÓzNE
TANIO sprzedam VV Polo poj. 1,3, ubezpieczenia do sierpnia 2015. Tel. 502 827 612.
SPRZEDAM za 400 zł kosiarkę spalinową z
ważną gwarancją. Tel. 502 827 612.
KUPIĘ mały ekonomiczny samochód. Tel.
786 114 757.
SPRZEDAM Seat Cordoba Kombi. Rok
10/1998, bezwypadkowy. TDI 1,9 Diesel
90 KM. Udokumentowany przebieg 290
tys. km. Wgniecione tylne drzwi. Wersja na
Niemcy (pełne wyposażenie). W kraju 4 lata
(zadbany). Cena 3 700 zł do negocjacji. Tel.
505 124 479.
TUSZE/tonery – Numid Żanetta Cieślak, ul.
Obr. Pokoju 21, Gubin, obok PKS-u. Tel. 609
703 402/68 451 86 09.
AGD części - Numid Żanetta Cieślak, ul.
Obr. Pokoju 21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609
703 402/68 451 86 09.
TUJE, smaragd, brabant, columna 70-250
cm od 12 zł, a także jałowce, cyprysy, sosny,
świerki i liściaste, poleca Ogrodnictwo, ul.
Legnicka 49 A. Tel. 511 663 785.
PRACA
NIEMIECKIE POŚREDNICTWO PRACY
POSZUKUJE DWÓCH KUCHARZY.
KALTENBORNER STRASSE 1a
TEL. 49(0) 3561/51/96 331
ZATRUDNIĘ kierowcę samochodu
ciężarowego kat. C, E. Firma NYSA Gubin.
Tel. 607 083 110.
PILNIE zatrudnię fryzjerkę oraz pomoc
fryzjerską. Dobre warunki oraz możliwość
dostosowania godzin.
Tel. 669 323 826.
POSZUKUJEMY osoby do pracy w biurze,
na stanowisku Doradca Klienta. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka
niemieckiego w mowie i piśmie oraz MS
Office. Prosimy o przesyłanie CV wraz z
listem motywacyjnym w języku polskim
i niemieckim na adres mailowy: [email protected]
kunstschmiede-hammerman.eu
Wyprzedź innych !
Zareklamuj się u nas !
tel. 68 4558203
lub 68 4558169
[email protected]
NIERUCHOMOŚCI POLTRAG
Lokale użytkowe
i pawilony handlowe!!!
DO WYNAJĘCIA
więcej informacji:
www.poltrag.pl [email protected]
tel. 68 455 40 02
tel. 793 687 744
wiecej
informacji
na stronie
www.gazeta.gubin.pl
WYDAWCA - Gubiński Dom kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 8203 - czynna poniedziałek - piątek godz. 08.00-16.00.  Andrzej Matłacki - redaktor naczelny  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (068) 455 8169  Stale współpracują z redakcją: Janina Izdebska, Andrzej Winiszewski, Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki, Krzysztof Freyer,  Skład i grafika: GDK  Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
piatek 05.06.2015
15
Telefony
Pogotowie Ratunkowe - 999
- Policja - 997
- Straż Pożarna – 998
- Pogotowie Gazowe - 992
- Pogotowie Energetyczne - 991
- Awarie Wodne - 68 455 82 68
- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288
Szpitale i przychodnie
Szpital Gubin Ul. Śląska 35 Tel. 68 359-30-18
- Szpital Krosno Odrzańskie Tel. 68 38350-39
- Poradnia Ul. Gdańska Tel. 68 359-30-83
- Wspl Tel. 68 455-80-62 68 455-80-77
- Atol Centrum Medyczne Tel. 68 475-15-40
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tel. 68 455-82-52
Kościoły- Msze Św.
Kościół Parafii Pw. Matki Bożej Fatimskiej W
Gubinie, Tel. 68 359-68-00.
Niedziele I Święta: Godz. 7.45, 9.00, 11.00,
12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 8.00,
17.00 (Czas Letni Godz. 18.00).
Kościół Parafii Pw. Trójcy Świętej W Gubinie,
Tel. 68 359-44-01. Niedziele I Święta: Godz.
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – Godz. 8.30.
Kościół Parafii Pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego W Komorowie, Tel. 68 359-43-27.
Niedziele I Święta: Godz. 9.00, 12.00.
Dni Powszednie: Godz. 17.00 (Czas Letni
Godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: Godz. 8.30
Dni Powszednie: Godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
Ul. Kresowa Niedziela: Godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
Ul. Stroma 9 Tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy
Ul. Paderewskiego 13 Tel. 68 359-36-79
Niedziela 10.00 Czwartek 18.00
Radio Taxi Gubin Tel. 196-27
Tel. 68 359 66 44 - Całodobowa
Taxi BisTel. 68 359-33-31
Taxi stacjonarny 800 20 20 20
Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna
Telefon (0-68) 455-81-66
Inne Telefony
Straż Miejska – Tel. 68 455-81-11
Informacja Pks- Tel. 68 359-32-97
Urząd Miejski- Tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – Tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- Tel. 68 455 -81-40
Związek Nauczycielstwa Polskiego- Tel. 68
455-42-98
Biuro Pck Ul. Gdańska 17
Tel. 68 359-86-44
Placówka Straży Granicznej W Gubinku Tel.
068 358-15-00, 68 358-15-43
Telefon Zaufania Do Lubuskiego Oddziału
Straży Granicznej- Tel. 68 383-70-07
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania
Tel. 0800 422 322
Pełnomocnik Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Poniedziałek – Środa
Tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny Dla Osób
Doświadczających Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-99
Usługi Pogrzebowe – Cmentarz
Tel. 68 455-81-98
16
piatek 05.06.2015
Z okazji dnia dziecka firma Horex rozdawała prezenty, słodycze i balony. W zabawie uczestniczyli nasi milusińscy i
ich rodzice. Wszystkim klientom serdecznie dziękujemy.