Regulamin zawodów krótkofalarskich „Sięgaj do gwiazd”

Transkrypt

Regulamin zawodów krótkofalarskich „Sięgaj do gwiazd”
Regulamin zawodów krótkofalarskich
„Sięgaj do gwiazd”
1. Organizator: Harcerskie Kluby Łączności „Emiter” SP2ZCI i „Dromader” SP2ZAO
2. Cel:

Upamiętnienie kolejnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w środowisku
krótkofalowców Polski.

Zapoznanie kolegów krótkofalowców z dokonaniami M. Kopernika w różnych
dziedzinach życia.

Podniesienie na wyższy poziom umiejętności operatorskich harcerzy.
3. Pasmo: 3,5 MHz, emisje CW i SSB (zgodnie z „Band Planem”);
4. Uczestnicy: operatorzy stacji amatorskich nadawczych i nasłuchowych z Polski.
5. Termin: 18 lutego 2012 r. (sobota) w godzinach 07.00÷09.00 UTC.
6. Wywołanie w zawodach: test SP na CW i Zawody „Sięgaj do gwiazd” na SSB.
7. Raporty: RS(T) + numer QSO + skrót województwa i powiatu np. 599 001 PBM;
8. Punktacja:
stacje indywidualne i klubowe przydzielają w zawodach po 2 pkt. na CW i 1 pkt. na SSB;
9. Klasyfikacje na KF:
„A” – stacje indywidualne,
„B” – stacje klubowe,
„C” – stacje nasłuchowe;
10. Uwagi: obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach; łączności różnymi emisjami nie zalicza
się; łączności przez przemienniki nie zalicza się; łączności ze stacjami, które nie przyślą
dzienników nie będą brane pod uwagę!!!
QSO nie będzie zaliczone obu korespondentom w razie stwierdzenia:
a) źle odebranego znaku;
b) niezgodności w grupach kontrolnych;
c) braku potwierdzenia w logu korespondenta;
d) różnicy czasu przekraczającej 5 min.
Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatora.
11. Rozliczenie zawodów do końca mają 2012 r.
12. Nagrody - Wyróżnienia: za miejsca od 1-5 dyplomy /w zależności od sponsorów upominki/.
13. Dzienniki zawodów należy przesłać w pliku Cabrillo lub w wersji papierowej do 10 marca
(decyduje data stempla pocztowego) na adres: Witold Błasiak SP2JBJ ul. Wczasowa 3 86-065
Łochowo lub e-mail: [email protected]
14. Komisja sędziowska zawodów: Witek SP2JBJ, Andrzej SP2RIQ

Podobne dokumenty