London on tour

Transkrypt

London on tour
Publiczne Gimnazjum w Ujeździe
rok szkolny 2016/2017
KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
1. Temat projektu:
London on tour – moja wymarzona 7-dniowa wycieczka po Londynie.
Imię i nazwisko nauczyciela (zespołu nauczycieli) : Marta Biedrzycka
Cele projektu:
a)
b)
c)
d)
e)
umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy;
umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
kształtowanie umiejętności komunikacji, organizacji pracy własnej oraz grupowej;
poszerzanie wiedzy na temat Anglii;
motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez poznanie kultury mieszkańców
Londynu;
Czas realizacji: od 03.2016. do .05.2016
Wielkość grupy projektowej(od 3 do 5osób) : 4 osoby
Ilość grup projektowych: 1
Opis projektu : Projekt polegający na zaplanowaniu 7-dniowego pobytu w Londynie.
Zadania do zrealizowania:
1. Wyszukiwanie informacji w przewodnikach, encyklopedii, Internecie.
2. Opisanie i przedstawienie zabytków oraz ciekawych miejsc w Londynie.
3. Poznanie i przyswojenie słownictwa z dziedziny architektury;
Proponowane sposoby prezentacji:
a) prezentacja multimedialna