seminarium licencjackie_dr A_Wierzbicka

Komentarze

Transkrypt

seminarium licencjackie_dr A_Wierzbicka
Prowadząca seminarium licencjackie na II roku filologii polskiej – dr Agnieszka Wierzbicka
(Katedra Współczesnego Języka Polskiego)
Zapraszam na moje seminarium wszystkie osoby zainteresowane analizą zagadnień związanych ze
współczesnym językiem polskim. W czasie seminarium zajmiemy się obserwacją różnych wytworów
ludzkiej komunikacji (zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej). Spojrzymy na komunikację z punktu
widzenia różnych metodologii i nurtów językoznawczych oraz wykorzystamy taki materiału, który jest
Seminarzystom bliski oraz łatwy do gromadzenia!
Proponowany zakres tematyczny seminarium:
— Rozwój i zmiany współczesnej polszczyzny, czyli nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji.
— Analiza dyskursu medialnego w ujęciu językowym - szczególnie TV i internetu (np. język programów informacyjnych w TV, język graczy gier komputerowych).
— Analiza nowych gatunków internetowych, np. blog i mikroblog (twitt), mem, hipertekst, czat, wywiad internetowy, newsletter internetowy, FAQ.
— Specyfika języka dziennikarskiego i analiza języka w prasie, TV I intrnecie (np. wywiadów konkretnej osoby, reportaży danego autora).
— Propaganda, perswazja, manipulacja w mediach (prasa, radio, TV, internet) i języku polityki.
— Tworzenie językowego wizerunku osób publicznych lub instytucji.
— Internacjonalizacja słownictwa polskiego.
— Szeroko pojęta kultura języka polskiego – poprawność językowa na co dzień (w komunikacji nieoficjalnej, gwarach środowiskowych) i w nowych mediach (w tym również netykieta).
— Poradnictwo językowe w internecie.
— Językowe i niejęzykowe sposoby wyrażania grzeczności w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
— Socjalne (socjolekty) i profesjonalne (profesjolekty) odmian współczesnej polszczyzny.
— Zagadnienia stylistyczne, w tym analiza tekstów użytkowych, dziennikarskich i innych.
Uwaga!
Możliwe jest także zaproponowanie przez Seminarzystów własnego tematu pracy!
Przykładowe tematy prac licencjackich:
1. Poprawni kontra spontaniczni? Jaki jest współczesny język polskich polityków – rozważana na
podstawie wypowiedzi… (wybór polityków dowolny).
2. Językowe przejawy feminizmu i emancypacji kobiet w “Wysokich Obcasach” (roczniki 20142015).
3. Językowy obraz Polski w tekstach zespołu Kult.
4. Zapożyczenia angielskie w języku subkultury graficiarzy/skejtów/metalowców.
5. Wykorzystanie internetu, mediów społecznościowych, aplikacji mobilnych do komunikacji z klientami banków.
6. Anatomia randek w Sieci - słowa, gesty, zachowania uczestników czatów portali randkowych MyDwoje.pl, sympatia.pl, przeznaczeni.pl.
7. Gry słowne, kontaminacje, aluzje w debacie publicznej o polskiej polityce, czyli o POlitykach i
PiSiorach.
8. Język memów o tematyce politycznej na portalach Demotywatory i Kwejk.
9. In vitro – szatańska metoda czy cud poczęcia? Język komentarzy internetowych na temat in vitro.
10. (Nie)świadome kreowanie wizerunku wybranych celebrytów w internecie – portale Plejada.pl,
kozaczek.pl, pudelek.pl.
11. Przeobrażenia normy językowej w internecie - analiza opinii językoznawczych poradni internetowych.

Podobne dokumenty