medycyna pracy - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Komentarze

Transkrypt

medycyna pracy - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni
MEDYCYNA PRACY
Poradnia:
607 717 352
lub
58 711 61 24
Zakres usług:
Badania profilaktyczne:
●
●
badania wstępne, okresowe, kontrolne;
badania sanitarno-epidemiologiczne.
Badania inne:
●
●
●
badania pracownika ochrony fizycznej i technicznej
badania na pozwolenie na broń;
badania na międzynarodowe świadectwa morskie.
Dodatkowe uprawnienia:
●
●
●
badania dla kierowców kat A, B, C;
badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące;
badania stwierdzające niezdolność do uczestnictwa w postępowaniach karnych.
W naszej placówce można wykonać badania, wymagane do uzyskania Świadectwa Zdrowia do pracy na statkach
obcych bander oraz badania dla osób wykonujących prace podwodne.
Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz wykonanie badań i otrzymanie orzeczenia w krótkim czasie, zwykle w ciągu
1 dnia.
Współpracujemy z pracownią psychologiczną w której istnieje możliwość wykonania badań psychotechnicznych dla
kierowców, osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń oraz badań tzw. wysokościowych.
W naszej przychodni istnieje ponadto możliwość wykonania szerokiej gamy badań laboratoryjnych, EKG, USG,
audiogramu, spirometrii oraz badań radiologicznych.
Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z
pielęgniarką medycyny pracy p. Jadwigą Głuszek 607-717-352
lub 58 711 61 24 w godz. od 07:00 do 14:00.
Lekarze medycyny pracy:
dr n. med. Krzysztof Zabiegliński
lek. med. Adam Muszyński
lek. med. Paweł Soliński
lek. med. Sebastian Borys
1

Podobne dokumenty