Zestawy : Microkit 250W

Komentarze

Transkrypt

Zestawy : Microkit 250W
Zestawy : Microkit 250W
Microkit 250W
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Ró?nica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena netto po rabacie: 385,00 €
Cena po rabacie
Cena sprzeda?y netto: 385,00 €
Cena sprzeda?y netto: 385,00 €
Kwota rabatu:
Kwota podatku:
Zadaj pytanie o produkt
Szczegó?y produktu
Zestaw sk?ada si? z jednego panelu s?onecznego 255W i falownika 250 wat. Wspornik p?aski do monta?u. Do??czona jest do tego wtyczka i
instrukcja obs?ugi w j?zyku polskim. Zapewnia 250 watów energii przy pe?nym nas?onecznieniu. Gwarancja producenta 10 lat.
Plug and play
Zestaw MicroKits - Nie ma urz?dze? elektrycznych ?atwiejszych w monta?u. Wystarczy, ?e po?aczysz elementy ze sob?, a nast?pnie
zamontujesz odpowiedni? d?ugo?? kabla i pod??czysz do zwyk?ego gniazdka elektrycznego z bolcem uziemniaj?cym. Gotowe - juz
oszcz?dzasz energi?. ?atwe pod??czenie do sieci: plug and play sprawia, ?e jest to doskona?e urz?dzenie do pierwszej przygoty z fotowoltaik?.
Idealnie nadaje si? na pikniki, przyczepy campingowe, jachty, dzia?ki etc. Zestaw sk?ada si? z panelu Poly 250 Watt i mikro - falownika. Po
pod??czeniu natychmiast produkujesz pr?d w atrakcyjnej cenie, bo produkcja nic Ciebie nie kosztuje. Jedynie koszt zakupu zestawu.
Opinie
Nikt jeszcze nie ocenia? tego produktu.
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty