Referencje Agencja Rezerw Materiałowych

Transkrypt

Referencje Agencja Rezerw Materiałowych
AGENCJA
REZER.WMATERIALOWYCH
BIURO INFRASTRUKTURY I LOGISTYKI
BILie-Oi3- 3
- L/~/10
Warszawa, dnia 18.01.2010 r.
LIST REFERENCYJNY
Agencja Rezerw Materialowych niniejszym informuje, ze firma
"ERADUR" Sp. z 0.0. ul. Warszawska 92, 05-092 Lomianki
na mocy
zawartej umowy Nr BPzp-262-47/09 z dnia 6 listopada 2009 r. realizowala
zamówienie polegajace na wykonaniu posadzki z zywic epoksydowych w
jednej hali budynku magazynowego w Agencji Rezerw Materialowych
Skladnica w Kamienicy Królewskiej, 83-342 Kamienica Królewska, wraz z
dostawa wszelkich materialów niezbednych do realizacji calego zamówiertia,
na kwote 221.630,86 zl brutto (slownie zl: dwiescie dwadziescia jeden
tysiecy, szescset trzydziesci 86/100).
"ERADUR" Sp. z 0.0. wywiazala sie z warunków zawartej
umowy w sposób nalezyty. Prace wykonane zostaly fachowo i rzetelnie.
Zakonczenie robót nastapilo w terminie okreslonym umowa.
/akowski
00-400 Warszawa, ul. Nowy Swiat 6/12
tel. (0-22) 826-15-43
fax (0-22) 583-84-74

Podobne dokumenty