Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor

Transkrypt

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ogłasza
konkurs na krótki film pod hasłem „Uzależnienia wokół mnie”,
którego celem jest propagowanie życia bez nałogów, promowanie
wśród młodzieży zachowań i postaw asertywnych, zachęcanie do
prowadzenia zdrowego stylu życia.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
województwa pomorskiego.
Partnerem konkursu jest Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!
Załączniki:
1.
Regulamin konkursu.
2.
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia.
3.
Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu.
4.
Formularz przeniesienia praw autorskich.

Podobne dokumenty