Karty podarunkowe w Polsce i na świecie

Komentarze

Transkrypt

Karty podarunkowe w Polsce i na świecie
Karty podarunkowe w Polsce i na świecie
27 września 2011 w Warszawie w Hotelu Hyatt Regency odbyła się po raz drugi
konferencja poświęcona perspektywom rozwoju kart podarunkowych w Polsce. Wzięło w
niej udział kilkudziesięciu przedstawicieli polskich i zagranicznych emitentów kart
podarunkowych oraz reprezentanci firm oferujących rozwiązania dla tego sektora.
Konferencję zapoczątkowało wystąpienie Grzegorza Głowackiego, Wiceprezesa Polskiego
Stowarzyszenia Emitentów Kart Podarunkowych, w którym przedstawił on cele działalności
Stowarzyszenia oraz diagnozę aktualnej sytuacji na polskim rynku kart podarunkowych.
Wielokrotnie podkreślał, jak ważną rolę odgrywają sami wydawcy kart w rozszerzeniu ich
dystrybucji, która jest kluczem do sukcesów rynkowych tego nowego produktu.
Następnie w imieniu Brytyjskiego Stowarzyszenia Wydawców Kart Podarunkowych (UK
1/4
Karty podarunkowe w Polsce i na świecie
GC&VA) wystąpił Steve Bradbery, którym omówił rolę Stowarzyszenia w konsolidowaniu
działań wszystkich podmiotów działających na tym rynku. Brytyjskie Stowarzyszenia działa od
16 lat i było jednym z inicjatorów powstania ich odpowiednika w Polsce. Steve Bradbery
przedstawił również sytuację na rynku brytyjskim oraz wyniki badań rynkowych w zakresie kart
podarunkowych. Wynika z nich m.in., że każdego roku 38 % Brytyjczyków kupuje przynajmniej
jedną kartę podarunkową.
W dalszej części konferencji, Joanna Dosz-Szczepańska reprezentująca firmę badawczą PBS
DGA zaprezentowała wyniki badań dotyczących polskiego konsumenta, jego preferencji i
postrzegania kart podarunkowych.
Wynika z nich, że już 62% Polaków zetknęło się z kartami podarunkowymi i uznało je za
odpowiedni prezent dla przyjaciół i bliskich znajomych. Wciąż wzrasta również popularność
zastosowania kart jako formy dodatkowego wynagrodzenia w pracy – aż 62% ankietowanych
2/4
Karty podarunkowe w Polsce i na świecie
uważa je za dobry prezent z okazji premii.
52% ankietowanych Polaków uważa karty za udany upominek dla przyjaciela czy bliskiego
znajomego, a 48% badanych deklaruje, że podarowałoby je członkom najbliższej rodziny z
okazji imienin czy urodzin (54%), parapetówki (49%) czy jako prezent świąteczny lub ślubny
(48%). Polacy chętnie znaleźliby karty w ofercie drogerii (41%), salonów kosmetycznych i SPA
(38%), u jubilera, w sklepie odzieżowym czy księgarni (36%).
Po zapoznaniu się z najnowszymi wynikami badań dotyczących polskiego rynku kart, wystąpił
Juergen Stichenwirth - Vice President Sales Continental Europe & Middle East - Ceridian SVS.
Zaprezentował on sposoby marketingowego wykorzystania kart podarunkowych, ilustrując je
przykładami z całego świata. Pozwoliło to polskim wydawcom rozszerzyć wiedzę o tym, jak
wielorakie może mieć zastosowanie karta podarunkowa w działalności marketingowej sieci
handlowych i usługowych.
Płatności internetowe kartami podarunkowymi przedstawił Łukasz Sznajdrowski, Kierownik
Projektów IT Argo Card, który zaprezentował GiftPay - moduł płatności internetowych. Moduł
GifPay zaprojektowano tak, aby z łatwością można było wdrożyć go w dowolnym sklepie
internetowym i umożliwić w nim w ten sposób wykonywanie płatności za pomocą kart
podarunkowych.
Po przerwie na lunch wystąpił Prezes Zarządu Retailo AG - Christian Lindner, który
zaprezentował niezależną sieć sprzedaży kart podarunkowych działającą w Niemczech i
sześciu innych krajach, m.in. Austrii i Szwajcarii. Sieć Retailo liczy ponad 25 000 punktów
sprzedaży kart podarunkowych i tym samym jest największa w Europie. Ze stojaków Retailo
można wybrać jedną z 65 rodzajów kart podarunkowych, wydanych przez różnych emitentów.
Jakie korzyści finansowe wiążą się z emisją kart podarunkowych? Na to pytanie odpowiadał
Juergen Stichenwirth w swoim drugim wystąpieniu. Stosowanie kart w różnych akcjach
promocyjnych zawsze powoduje wzrost sprzedaży nie tylko samych kart, ale również produktów
i przyczynia się do wzrostu ilości wizyt nabywców oraz wzrostu ich wydatków podczas każdej z
nich.
Po części finansowej konferencji nastąpiły wydarzenia o charakterze społecznym.
3/4
Karty podarunkowe w Polsce i na świecie
Anna
o
prospołecznej.
zastosowania
Polskiego
podarunkowych
w
następujące
zdrowie
Laskach.
Tomczak
–Stowarzyszenia
Reprezentowała
przedstawiła
firmy:
kart
Razem
reprezentująca
–internetowego
podczas
w
Amrest
działalności
z Elżbietą
możliwości
(Pizza
Emitentów
konferencji
go
ePRUF
Iwona
fundacji,
Łaciną
Hut,
zastosowania
Kart
Starbucks),
Drabarek.
zostały
SA
zswoim
stowarzyszeń
Fundacji
Podarunkowych
- operatora
one
Na
Decathlon,
przekazane
kart
Dbam
ten
kart
podarunkowych
szczytny
ina
opiece
ozpodarunkowych
przeprowadzili
zdrowie
Gavekortet,
naspołecznej.
cel
rzecz
omówiły
karty
w
Domu
ePRUF
działalności
zbiórkę
ufundowały
w
Członkowie
dotychczasowe
sieci
Samotnej
SA.
kart
Aptek
Matki
Do
Remigiusz
sporym
kart
dla
pytań.
kwestii
konkretnej
podarunkowych,
zainteresowaniem
zastosowania
Montwiłł,
osoby,
który
np.
stała
kart
ze
zaprezentował
uczestników
się
zdjęciem
powrócił
przedmiotem
osoby
w
konferencji.
sposoby
obdarowanej,
długiej
wystąpieniu
ich
dyskusji
Możliwość
personalizacji.
Prezes
idowolną
zrodziła
produkowania
Zarządu
Temat
grafiką
wiele
szczegółowych
ten
Argo
lub
indywidualnych
spotkał
z Card,
życzeniami
sięDbam
ze
Emitentów
Zakończeniem
ioraz
wręczenia
głosowania
Kart
nagród
konferencji
Podarunkowych.
dokonał
było
Grzegorz
rozstrzygnięcie
na
Bursztynową
Głowacki
konkursu
–Kartę
Wiceprezes
Podarunkową
Złotą
Polskiego
Kartę
2011.
Podarunkową
Stowarzyszenia
Ogłoszenia
2011
wyników
W
Srebrnej
roku
2011
Karty
tytuł
Podarunkowej
Brązowej
Karty
2011
Podarunkowej
–konferencji
karta
podarunkowa
otrzymała
aptek
karta
SuperPharm.
zktóre
sieci
handlowej
Smyk,
a w
Tytułem
którą
wPartnera,
imieniu
Złotej
Karty
nagrodzonego
odebrała
2011
Maria
Jaworska.
kartę
sieci
sklepów
sportowych
Decathlon,
Marketingu
Następnie
internauci
System
Polska
przyznali
odbyło
iwszystkim
Rozwoju.
SA,
się
karcie
aPodarunkowej
wręczenie
przyznana
podarunkowej
statuetki
statuetka
zwyróżniono
Bursztynowej
wizerunkiem
trafiła
na ręce
Karty
Marilyn
Moniki
Podarunkowej
Monroe
Romaniuk
wydanej
–2011,
Dyrektora
przez
którą
Bonus
Dziękujemy
Stowarzyszenia
podczas
uczestnikom
organizacji
tego
międzynarodowego
oraz
podmiotom,
wydarzenia.
wsparły
działalność
Strefie
Kart
Prezentacje
Podarunkowych.
i 0pt
pełne
jedynie
wyniki
dla
badań
firm
będących
rynkowych
członkami
udostępnione
Polskiego
podczas
Stowarzyszenia
konferencji
Emitentów
są
dostępne
src="images/stories/konferencja_warszawa.jpg"
style="border:
none;"
<br
/>
/><img
class="multithumb"
border="0"
title="Wejścia"
width="140"
4/4

Podobne dokumenty