Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w

Transkrypt

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w
Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach został włączony
w Ogólnopolską Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.
Koalicja istnieje przy Polskim Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Fundacja
Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Koalicja jest
inicjatywą skupiającą organizacje i instytucje, które podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży w Internecie. Jej celem jest jak najszersze upowszechnianie wiedzy na temat
bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przede wszystkim wśród najmłodszych
internautów.
Organizacje, które przystąpiły do Koalicji popierają działania Polskiego Centrum
Programu Safer Internet.
Jesteśmy szóstą placówką w Kielcach, która została włączona do Koalicji.
Więcej informacji: http://www.saferinternet.pl

Podobne dokumenty