TOM 26/ 2002 - Instytut Stosunków Międzynarodowych

Komentarze

Transkrypt

TOM 26/ 2002 - Instytut Stosunków Międzynarodowych
TOM 26/ 2002
AUTOR I TYTUŁ
STRONA
Studia
Włodzimierz Anioł, Dwa spojrzenia na globalizację
13
Stanisław Parzymies, Konwent w sprawie przyszłości Europy
27
Mirosław Grewiński, Kształtowanie się ponadnarodowej polityki społecznej na
przykładzie zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego
53
Michał Dobroczyński, Wielka Brytania - między Europą a gospodarką światową
69
Christoph-Benedikt Scheffel, Problemy i sprzeczności interesów w stosunkach
niemiecko-polskich na przełomie stuleci
89
Opracowania i materiały
Wawrzyniec Konarski, Ethnic and Religious Conflict in Western Europe. The Northern
Ireland Case Study
105
Gordon A. Layne, Conflict in the Balkans: The Macedonian Quagmire
119
Marcin F. Gawrycki, "Wojna z terrorem" w Ameryce Łacińskiej w polityce
zagranicznej USA
150
Joanna Kulska, Polityka kulturalna Stolicy Apostolskiej
168
Gabriela Szmidt, Charakterystyka sankcji wobec Iraku
181
Michał Missala, Perspektywy samostanowienia Papui Zachodniej
200
Sprawozdania i informacje
Marcin F. Gawrycki, Sprawozdanie z narady dydaktycznej Instytutu Stosunków
Międzynarodowych z 26 kwietnia 2002 roku
221
Paweł Borkowski, Marek Madej, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Terroryzm
międzynarodowy; źródła i przejawy w świecie współczesnym". 27-28 maja 2002 r.
Krynica Morska
226
Recenzje
Wiesław Dobrzycki, System międzyamerykański - Jolanta Bryła
237
Joanna Starzyk, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej Andrzej Harasimowicz
242
Jerzy Chodorowski, Przynęty i pułapki w europejskich traktatach integracyjnych Dariusz Miszewski
247
Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God. The Global Rise of Religious
Violence - Marek Madej
254
Franciszek Janusz Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka - Anna
M. Solarz
260
Sepp Hollwech (red.) Die Steyler Missionare. Die Mission der SVD im Jahr 2000. Die
Berichte der Provinzen und Regionen an das XV Generalkapitel. SVD - Publikation Generalat - Rom 1999. Editorial Verbo Divino-Estella-Espańa - Leonard Łukaszuk
265
Werner Kilian, Die Hallstein-Doktrin. Der diplomatische Krieg zwischen der BRD und
der DDR 1955-1973. Aus den Akten der beiden deutschen Außenministerien - Jacek
Kosiarski
267

Podobne dokumenty