regulator wydajności wentylacji rm1 skrócona instrukcja - Pro-Vent

Transkrypt

regulator wydajności wentylacji rm1 skrócona instrukcja - Pro-Vent
Instrukcja oryginalna
REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RM1
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
(v. 2016_01)
PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE, Dąbrówka Górna
ul. Posiłkowa 4a, 47-300 KRAPKOWICE
1. WPROWADZENIE
Regulator wydajności RM1 jest 4-stopniowym przełącznikiem trybu pracy (0, 1, 2, 3) z serii
Legrand Sistena. Przełącznik umożliwia jedynie zmianę wydajności wentylatorów, dlatego może
być stosowany w centralach nie posiadających urządzeń dodatkowych. Regulator przystosowany
jest do montażu w standardowych podtynkowych puszkach instalacyjnych (60). Do centrali można
podłączyć tylko jeden regulator.
2. MOŻLIWE TRYBY PRACY CENTRALI
POZYCJA REGULATORA
0
1
2
3
TRYB PRACY CENTRALI
Centrala wyłączona (brak wentylacji)
Praca na 1. biegu (najniższa wydajność wentylacji)
Praca na 2. biegu
Praca na 3. biegu (najwyższa wydajność wentylacji)
3. BUDOWA I KOLORYSTYKA REGULATORA
Regulator składa się 3 elementów: mechanizmu łącznika, plakietki oraz ramki pojedynczej.
Standardowo dostarczany jest regulator w kolorze Arctic. Na specjalne zamówienie dostępne są
również regulatory w kolorach Choco, Metalic, Titan, Pearl (patrz: www.legrand.pl).
4. DANE TECHNICZNE
Maksymalna odległość regulatora od centrali
Przewód łączący regulator z centralą
Wymiary ramki
Zastosowanie
100 m
UTP kat. 5 (skrętka)
83 x 91 mm
Wewnątrz pomieszczeń
W przypadku centrali Mistral 250 econo z automatyką 230 V, do połączenia z centralą należy użyć
przewodu YLY 6 x 0,75 mm2 / 250 V~.

Podobne dokumenty