remont klatek schodowych

Transkrypt

remont klatek schodowych
ARKUSZ KALKULACYJNY
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
Romont klatki schodowej
ul. Zielonogórska 39A,B, Czerwieńsk
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Zielonogórska 39A,B, Czerwieńsk
Stawka roboczogodziny :
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Zysk [Z] ..................................................................
VAT [V] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
% R, S
% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
% Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
:
:
:
zł
zł
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przed złożeniem oferrty należy zwerfikować przedstawiony obmiar oraz udać się na wizję lokalną w celu obejżenia zakresu prac. Wszelkie wątpliwości należy kierowac na piśmie do Zarządcy Wspólnoty.
Lp.
1
1
1.1
1
d.1.
1
2
d.1.
1
3
d.1.
1
4
d.1.
1
5
d.1.
1
6
d.1.
1
7
d.1.
1
8
d.1.
1
Podstawa
wyceny
Opis
Klucz wy- Jedn. miakonawry
czy
4
5
2
3
REMONT KLATKI SCHODWEJ
Ściany, sufity
KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią
1216-01
Ilość
Cena
zł
6
7
m2
69.87*2 =
139.740
Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe
do robót wykonywanych na sufitach przy wys. do 4
m
Zeskrobanie i zmycie starej farby
m2
140.0
m2
KNR 2-02
0825-01
analogia
KNR 0-33
0121-01
analogia
KNR-W 2-02
0830-02
Równanie ścian i sufitów masą tynkarksą GOLDBAND lub równoważną
m2
139.74+
409.48/2 =
344.480
549.22*0.2
= 109.844
Ochrona narożników wypukłych
m
190.0
Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
m2
204.74*2 =
409.480
KNR-W 2-02
0830-06
Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
m2
KNR 2-02
1505-03
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem kolor do ustalenia z inwestorem - sufity,
ściany
Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej - lamperia
Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0
mm, wykonywane ręcznie - lamperia
m2
139.74+
409.48/2 =
344.480
m2
409.48/2 =
204.740
m2
204.74
Mycie po robotach malarskich okien
m2
16.0
KNR-W 4-01
1215-02
Mycie po robotach malarskich drzwi
m2
50.0
KNR-W 4-01
1215-08
Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
m2
140.0
Wymiana włączików dzwonkowych
szt
15*2 =
30.000
Wymiana włączników do światłą
analiza indywidualna
Wymiana drzwi piwnicznych na stalowe w kolorze.
KNKRB 3
0702-06
analogia
Dwukrotne malowanie farbą olejną śnieżką superKNR 4-01
mal balustrad schodowych
1212-05
szt
9*2 =
18.000
m2
1.84*2 =
3.680
m2
24.48*2 =
48.960
Montaż pochwytu drewnianego do balustrady na
klatce schodowej
m
30.6*2 =
61.200
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. Drzwi "ciepłe", oszklone, otwierane na
zewątrz, wyposarzone w samozamykacz dostosowany do wielkości drzwi. Kolor oraz przeszklenie
do ustalenia z inwestorem.
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego demontaż nieczynnej instalcji centralnego ogrzewania na półpiętrach
m2
1.20*2.10*
2 = 5.040
m
12
KNR-W 2-02
1604-01
KNR 4-01
1202-09
9
d.1.
1
10
d.1.
1
KNR 0-33
0124-01
1.2
11
d.1.
2
12
d.1.
2
13
d.1.
2
14
d.1.
2
15
d.1.
2
16
d.1.
2
17
d.1.
2
18
d.1.
2
19
d.1.
2
Inne
KNR-W 4-01
1215-05
KNR 0-33
0124-06
analiza indywidualna
KNR-W 2-02
1035-01
analogia
KNNR 3 070206
20 KNR 4-02
d.1. 0114-02
2
-2-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
139.74
Wartość
zł
(6 x 7)
8
Lp.
Podstawa
wyceny
Opis
1
2
21 KNR-W 4-01
d.1. 1304-03
2 analogia
3
Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub
płaskowników. skrócenie poręczy schodowych na
czołach biegu schodowego na każdym piętrze (4
szt).
- odcięcie istnięjącej balustrady
- skrócenie balustrady
- przyspawanie balustrady
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
-3-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Klucz wy- Jedn. miakonawry
czy
4
5
m
Ilość
6
4*0.5 =
2.000
Cena
zł
7
Wartość
zł
(6 x 7)
8

Podobne dokumenty