SYSTEM OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH SCHRACK

Komentarze

Transkrypt

SYSTEM OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH SCHRACK
SYSTEM OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH SCHRACK
EKOLOGICZNY - PRZYJAZNY - WYDAJNY - OSZCZĘDNY
w INFORMACJE O OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH
w PANELE FOTOWOLTAICZNE, INWERTERY
w OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA, KABLE
w SYSTEM MONTAŻU I AKCESORIA
ENERGIA PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO bezpieczeństwo DANE KABLE OŚWIETLENIE
FOTOWOLTAIKA
natura
w MOC NATURY
Ziemia ma wysoki potencjał jeśli chodzi o odnawialne źródła energii m. in. słońce, wiatr, woda, biomasa
i źródła geotermalne. Ze źródeł tych jesteśmy w stanie produkować przyjazną dla środowiska energię
elektryczną. Wszystkie formy odnawialnych źródeł energii są dla nas ogólnodostępne. Od miliardów lat
słońce jest naszym nieodłącznym źródłem energii. Dzięki technologii ogniw fotowoltaicznych możemy
wykorzystywać słońce jako niewyczerpane źródło energii.
System fotowoltaiczny jest segmentem energetyki, który daje możliwości produkcji energii elektrycznej na
szeroką skalę i pozwala na osiągnięcie zrównoważonego wkładu w ochronę środowiska. Dobrze dobrane
produkty, charakteryzujące się wysoką jakością i trwałością możemy dostosować do naszych rzeczywistych
potrzeb. Dzięki temu cały system będzie niezastąpionym źródłem czystej, przyjaznej środowisku, energii
w życiu codziennym.
Zapytaj swojego opiekuna Schrack o nasz system fotowoltaiczny lub o jego pojedyncze komponenty.
Skorzystaj z naszej wiedzy, aby stworzyć dla siebie optymalny system fotowoltaiczny.
2
Spis treści
W SPIS TREŚCI
W PODSTAWOWE INFORMACJE
STR. 4
W PRZEGLĄD SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
STR. 10
W SYSTEMY OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH
STR. 12
W PANELE FOTOWOLTAICZNE
STR. 14
W INWERTERY
STR. 16
W SYSTEM MONTAŻU
STR. 24
W OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
STR. 28
W KABLE
STR. 32
W ZŁĄCZA
STR. 34
W OBCIĄŻENIE WIATREM W POLSCE
STR. 36
W OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM W POLSCE
STR. 37
W TABELA DOBORU SZYN
STR. 38
W LISTA POMOCNICZA
STR. 39
3
PODSTAWOWE INFORMACJE
w globalne pROMIENIOWANIE
w GLOBALNE PROMIENIOWANIE
Promieniowanie słoneczne padające na 1 m2 poziomej powierzchni
Nasłonecznienie w Europie
Słońce na obszarach o wysokim nasłonecznieniu
emituje do 4000 kWh/m2 rocznie. Promieniowanie
to zmniejsza się w miarę oddalania się od równika.
W Polsce roczna suma energii słonecznej padającej
na 1 m2 wynosi 950-1250 kWh/m2. Na tę ilość
promieniowania słonecznego wpływa nie tylko
pogoda, ale przede wszystkim nasze położenie
geograficzne.
Ogniwa fotowoltaiczne umieszczane na wyższej
wysokości nad poziomem morza pozwalają
zwiększyć żywotność urządzeń i zmniejszyć koszt
ich zakupu. Wynika to z faktu, że na obszarach
niżej położonych częściej występują mgły oraz jest
mniejsze nasłonecznienie, co obniża optymalne
wykorzystanie promieni słonecznych. W obszarach
tych jest również mniejsza siła promieni słonecznych
w różnych porach roku. W letnie miesiące wysoki
jest nie tylko poziom promieniowania, ale również
czas nasłonecznienia. Aż 75% użytecznego
promieniowania słonecznego przypada na miesiące
od kwietnia do września. W miesiącach zimowych
(od listopada do lutego) jest to zaledwie 12,5%.
Nasłonecznienie w Polsce
Roczna suma promieniowania słonecznego [kWh/m2]
Roczna energia elektryczna wytworzona przez 1 kWpeak
systemu fotowoltaicznego przy współczynniku wydajności
do 0,75 [kWh/kWpeak]
4
PODSTAWOWE INFORMACJE
w PODSTAWOWE ZAGADNIENIA O OGNIWACH
Słońce w każdej chwili dostarcza nam tak wielkie
ilości energii, że nie jesteśmy w stanie jej zużyć.
Teoretycznie wystarczyłby obszar o powierzchni
380x380 km, aby dostarczyć energii elektrycznej
dla całej Ziemi.
w FUNKCJE OGNIW
Podstawowym surowcem wykorzystywanym do
produkcji ogniw słonecznych jest krzemionka
krystaliczna, stosowana powszechnie w elektronice
i elementach półprzewodnikowych. Krzemionkę
uzyskuje się drogą chemicznego oczyszczania
piasku kwarcowego, który występuje w przyrodzie
praktycznie w nieograniczonych ilościach.
Obszar który może dostarczyć energii elektrycznej całej Ziemi
Ogniwo słoneczne wytwarza z promieni słonecznych
prąd stały, który jest przesyłany kablem do
inwertera. Inwerter przetwarza prąd stały na prąd
przemienny. Właściciel takiej instalacji może przesłać
prąd przemienny przez licznik bezpośrednio do sieci
elektroenergetycznej lub być odbiorcą tej energii
(zużytkować ją na własne potrzeby).
elekroda
ujemna
krzem
typu n
złącze
p-n
elektroda
dodatnia
krzem
typu p
Budowa ogniwa
Przepływ prądu 2
-
+
Napięcie 1
Gdy na panel słoneczny padają promienie słoneczne, zaczyna generować się napięcie elektryczne (1), pomiędzy oświetloną i nieoświetloną stroną panelu.
Jeśli obwód będzie zamknięty nastąpi przepływ prądu (2).
5
PODSTAWOWE INFORMACJE
w TRYBY PRACY SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO
Istnieją dwa rozwiązania, wykorzystujące produkcję energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych.
Są to:
• Wsparcie systemu energetycznego
• Wsparcie inwestycji  Dostarczanie energii bezpośrednio do sieci bez jej wykorzystania
 Dostarczenie energii dla własnych potrzeb
Dostarczanie energii dla własnych potrzeb polega na tym, że wyprodukowana energia może służyć dla
potrzeb własnych np. we własnym gospodarstwie domowym, natomiast niewykorzystana energia będzie
odprowadzona do sieci energetycznej.
w CAŁKOWITY PRZESYŁ ENERGII DO SIECI
w PRZESYŁ NADWYŻKI ENERGII DO SIECI
Panel fotowoltaiczny
Panel fotowoltaiczny
Ochrona przed przepięciami (Opcjonalnie
z wyłącznikiem prądu stałego DC)
Ochrona przed przepięciami (Opcjonalnie
z wyłącznikiem prądu stałego DC)
Inwerter ze zintegrowanym wyłącznikiem
prądu stałego DC
Inwerter ze zintegrowanym wyłącznikiem
prądu stałego DC
Licznik pobieranej
energii elektrycznej
Licznik pobieranej
energii elektrycznej
System
Licznik pobieranej
energii elektrycznej elektroenergetyczny
Odbiorniki
System
elektroenergetyczny
Odbiorniki
6
PODSTAWOWE INFORMACJE
w PANELE FOTOWOLTAICZNE
w TYPY OGNIW
Obecnie na rynku pojawiają się różnego rodzaju
panele fotowoltaiczne. Jednak najpopularniejsze są
ogniwa z krzemionki krystalicznej. Ze względu na
rodzaj surowca z jakiego wykonano ogniwo możemy
wyróżnić następujące rodzaje paneli:
• Monokrystaliczne
• Polikrystaliczne
• W technologii cienkowarstwowej
w KONSTRUKCJA PANELU
Panel fotowoltaiczny składa się z wielu połączonych
ze sobą ogniw z krzemionki krystalicznej. Ochronę
przed warunkami atmosferycznymi zapewnia mu
szklana laminowana płyta. Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe jest realizowane za pomocą
jednej lub więcej diod bocznikujących oraz możliwości
różnych połączeń elektrycznych paneli.
Panele fotowoltaiczne można łączyć ze sobą
elektrycznie w sposób szeregowy i równoległy,
w celu uzyskania optymalnego napięcia i prądu.
Wielkość paneli jest istotną sprawą przy zakupie tego
typu systemów. Waga i wymiary panela powinny
pozwalać na bezproblemowy montaż na dachu nawet
przy skomplikowanych konstrukcjach budowlanych.
Panele fotowoltaiczne
Budowa modułu w aluminiowej ramie
1 Rama aluminiowa, 2 Kompozyt, 3 Szkło, 4 Przezroczysta warstwa hermetyzująca z kopolimeru EVA, 5 Ogniwo, 6 Warstwa folii ochronnej.
7
PODSTAWOWE INFORMACJE
w INWERTER
w FUNKCJE inwertera
Inwerter przetwarza wytworzony prąd stały
z modułu fotowoltaicznego na 1-fazowy prąd
przemienny o napięciu znamionowym 230V
lub 3-fazowy prąd przemienny o napięciu
znamionowym 400V. Schrack posiada kilka typów
inwerterów. W zależności od konfiguracji instalacji
wyróżniamy połączenia inwertera: centralne,
połączenia szeregowe oraz połączenia kilku linii
inwertera.
Wszystkie inwertery spełniają następujące funkcje:
optymalizację, przetwarzanie, zasilanie i kontrolowanie.
• Optymalizacja wytwarzanej energii
z promieniowania słonecznego polega
na ustawieniu punktu pracy, który gwarantuje
najwyższą wydajność systemu fotowoltaicznego.
Punkt ten nazywamy MPP (punkt maksymalnej
mocy).
• Funkcja przetwarzania polega na zamianie prądu
stałego na prąd przemienny i regulacji poziomu
napięcia do wartości w sieci elektroenergetycznej.
• Funkcja kontrolowania zapewnia bezpieczeństwo
dla całego systemu fotowoltaicznego.
Inwerter
Wyświetlacz graficzny
Schemat systemu fotowoltaicznego złożonego z dwóch równoległych połączeń
Połączenia
szeregowe
Połączenia
szeregowe
Ochrona przeciwprzepięciowa/Wyłącznik główny prądu
Inwerter
Sieć
Odbiornik
Najkorzystniejsze rozwiązanie dla półcienia lub pełnego cienia
8
PODSTAWOWE INFORMACJE
w SYSTEMY MONTAŻU
w MOŻLIWOŚCI
Panele słoneczne umieszcza się najczęściej na dachach
budynków, ale można też zlokalizować je na ścianach
lub na ziemi. SCHRACK oferuje systemy montażu
pasujące do niemal każdego rodzaju i kształtu dachu
(również do dachów płaskich), a także systemy
przyziemne i systemy typu markiza (naścienne).
Istnieją także specjalne rozwiązania, umożliwiające
uzyskanie lepszego kąta nasłonecznienia na dachu,
a także systemy śledzące ruch słońca po niebie w celu
uzyskania największego nasłonecznienia.
w MATERIAŁ
Hak dachowy (do dachu z pokryciem ceramicznym)
Standardowym materiałem dla wszystkich rodzajów
systemów montażowych jest stal nierdzewna. Stosuje
się także systemy szynowe i obejmy aluminiowe.
w BEZPIECZEŃSTWO
Wysokiej jakości systemy mocowania określone są przez
kryteria norm, które gwarantują najwyższy stopień
bezpieczeństwa dla ludzi i paneli fotowoltaicznych.
Montaż na szynie i zacisk końcowy
Przykład montażu
9
PRZEGLĄD SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
w ZESTAWY FOTOWOLTAICZNE SCHRACK – PRZEGLĄD
W skład zestawu systemów fotowoltaicznych SCHRACK wchodzą:
panele fotowoltaiczne, złącza do kabli, system montażu, ochrona przeciwprzepięciowa, wyłączniki główne,
okablowanie i optymalnie skonfigurowany inwerter.
Schrack: ochrona
przeciwprzepięciowa,
wyłącznik główny
Schrack: złącza
Schrack: panele
Schrack: kable
fotowoltaiczne
Schrack: Inwertery
10
PRZEGLĄD SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
w ZESTAWY FOTOWOLTAICZNE SCHRACK
Wybór właściwego zestawu jest jednym z najważniejszych aspektów podczas planowania instalacji
systemu fotowoltaicznego. Poniższa tabela przedstawia zestawienie pojedynczych elementów w różnych
konfiguracjach w celu określenia optymalnej wielkości systemu.
Jeśli nie znajdziemy odpowiedniego systemu, istnieje również możliwość stworzenia instalacji z pojedynczych
elementów.
UWAGA!
W różnych zestawach elementy montażowe często nie są prawidłowo dobrane. Ważnym elementem
jest by każdy zestaw był odpowiednio dopasowany do struktury dachu. Ponadto dobór elementów musi
uwzględniać różne obciążenia śniegiem i powinien być odpowiednio rozplanowany.
Chętnie służymy pomocą przy planowaniu montażu systemu.
w ZESTAWY SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
3 kW
4 kW
5 kW
10 kW
4 kW 3ph
5 kW 3ph
B+C
PVS31410
PVS41810
PVS52210
PVS94410
PVS41830
PVS52230
C
PVS31420
PVS41820
PVS52220
PVS94420
PVS41835
PVS52235
Fronius
IG TL 3.0
Fronius
IG TL 4.0
Fronius
IG 60 HV
Fronius
IG Plus 120
Kostal
Piko 4.2
Kostal
Piko 5.5
Moduły 245 W
14
16
20
40
16
20
Złącze męskie
10
10
10
20
10
10
Złącze żeńskie
10
10
10
20
10
10
Czerwony kabel (m)
100
100
100
200
100
100
Niebieski kabel (m)
100
100
100
200
100
100
Numer
katalogowy
zestawu
Inwerter
INWERTER
KOD EAN
3 kW
opis
Zestaw B+C (14 modułów)
Fronius IG TL 3.0
9004840626698
DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.
PVS31410
3 kW
Zestaw C (14 modułów)
Fronius IG TL 3.0
9004840626704
PVS31420
4 kW
Zestaw B+C (16 modułów)
Fronius IG TL 4.0
9004840626711
PVS41810
4 kW
Zestaw C (16 modułów)
Fronius IG TL 4.0
9004840626728
PVS41820
5 kW
Zestaw B+C (20 modułów)
Fronius IG 60 HV
9004840626759
PVS52210
5 kW
Zestaw C (20 modułów)
Fronius IG 60 HV
9004840626766
10 kW Zestaw B + C (40 modułów)
Fronius IG Plus 120
9004840626797
10 kW Zestaw C (40 modułów)
Fronius IG Plus 120
4 kW
Zestaw B+C (16 modułów)
Kostal Piko 4.2
4 kW
Zestaw C (16 modułów)
5 kW
Zestaw B+C (20 modułów)
5 kW
Zestaw C (20 modułów)
PVS94410
9004840626803
PVS94420
9004840626735
PVS41830
Kostal Piko 4.2
9004840626742
PVS41835
Kostal Piko 5.5
9004840626773
Kostal Piko 5.5
9004840626780
produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
produkt dostępny w Schrack Store
11
PVS52220
PVS52230
PVS52235
produkt dostępny z Centrum Dystybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI - produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
SYSTEM OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH
w SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE SCHRACK – PRZEGLąD
w WYBÓR SYSTEMU NA PODSTAWIE MOCY
LICZBA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
MOC ZAINSTALOWANA
14 ModUłów
3,43 kw
15 ModUłów
3,68 kw
16 ModUłów
3,92 kw
17 ModUłów
4,16 kw
18 ModUłów
4,41 kw
19 ModUłów
4,65 kw
20 ModUłów
4,90 kw
22 ModUły
5,39 kw
24 ModUły
5,88 kw
40 Modułów
9,80 kw
12
SYSTEM OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH
w KONFIGURACJA POŁĄCZENIA INSTALACJI
POWIERZCHNIA PANELI
23 m2
ZASILANIE
1 fazowe
fronius
ig tl 3.0
1 FAZOWE
fronius
ig tl 4.0
3 fazowe
kostal
piko 4.2
1 fazowe
fronius
ig tl 4.0
3 fazowe
kostal
piko 4.2
1 fazowe
fronius
ig tl 4.0
3 fazowe
kostal
piko 4.2
1 fazowe
fronius
ig tl 4.0
3 fazowe
kostal
piko 4.2
1 fazowe
3 fazowe
kostal
piko 5.5
1 fazowe
fronius
ig 60 hv
3 fazowe
kostal
piko 5.5
1 fazowe
fronius
ig 60 hv
3 fazowe
kostal
piko 5.5
25 m2
27 m2
28 m2
30 m2
31 m2
33 m2
INWERTER
36 m2
POWER ONE
PVI5000
40 m2
3 fazowe
kostal
piko 5.5
66 m2
3 fazowe
fronius
ig plus 120
13
PANELE FOTOWOLTAICZNE
w PANEL FOTOWOLTAICZNY ISF-245, MONOKRYSTALICZNY
w schrack info
•
•
•
•
•
Moduły produkowane według najwyższych standardów
Duża sprawność ogniw
Doświadczenie w produkcji od 1981
Trwałość i niezawodność
Testowany i certyfikowany
PVM12450
w DANE FIZYCZNE
Typ ogniwa
Monokrystaliczny, wymiar 156 x 156
Ilość ogniw na moduł
60 ogniw w module (6x10)
Szkło
Mikrostrukturalne, wysoka przepuszczalność szkła
Budowa
Rama
Laminowane ogniwa EVA, kolor biały
Anodyzowane aluminium, ochrona przed kradzieżą, uziemiona
Połączenia wewnętrzne
PCB
Gniazda podłączenia
Okablowanie
1 x IP 65 z 3 diodami bypass
1 m (+); 1 m (-); 4 mm2 wielostykowe MC4 lub podobne
w TYPOWE WARTOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
Maksymalne dopuszczalne napięcie
Prąd wsteczny przeciążeniowy
Maksymalne mechaniczne obciążenie
Warunki pracy
Odporność na uderzenia
1000V
2 godziny maksymalnej ochrony dla 135% przeciążenia
5400 Pa / 5,4 kN/m2 540 kg/m2
-40 ºC do 85 ºC
Grad o wielkości ziarna do 25 mm, z odległości 1 m i z prędkością 23 m/s
w OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Wymiary
1667 x 994 x 45 mm
Waga
Opakowanie
Wymiary opakowania
19 kg
20 modułów w opakowaniu
20 sztuk: 1725 x 1045 x 1220 mm
w WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE - STC 1000W/m2, 25 °C, AM 1,5
Maksymalna moc znamionowa Pmax (W)
245
Napięcie obwodu otwartego Voc (V)
37,4
Maksymalne napięcie Vmpp (V)
30,6
Prąd zwarciowy ISC (A)
8,5
Maksymalny prąd Impp (A)
7,99
Sprawność (%)
14,8
Tolerancja mocy (%Pmax)
±3
Dane zgodne z IEC 60904-9 / 2, panel testowany i certyfikowany przez TUV
14
PANELE FOTOWOLTAICZNE
w WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE - 800W/m2, NOCT, AM 1,5
Maksymalna moc znamionowa Pmax (W)
175
Napięcie obwodu otwartego Voc (V)
33,8
Maksymalne napięcie Vmpp (V)
27,2
Prąd zwarciowy ISC (A)
6,84
Maksymalny prąd Impp (A)
6,43
Tolerancja mocy (%Pmax)
±3
Zmniejszenie wydajności od 1000 W/m do 200 W/m w temperaturze 25 º C, zgodne ze standardem IEC 60904-1: 5% (± 3%)
2
2
w CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO-NAPIĘCIOWA OGNIW ISF 245 PRZY ZMIENNEJ TEMPERATURZE
9
9
8
8
7
7
6
6
5
NOCT
w WSPÓŁCZYNNIKI TEMPERATUROWE
NOCT
4
5
I-V (15ºC)
I-V (25ºC)
3
4
I-V (15ºC)
I-V (45ºC)
I-V (35ºC)
max
I-V (55ºC)
1
2
OC
I-V (35ºC)
2
I-V (25ºC)
3
TEMPERATUR-KOEFFIZIENT VON Isc
47°C ± 2°C
TEMPERATUR-KOEFFIZIENT VON Isc
Współczynnik temperatury dla ISC
0,0294 %/K
TEMPERATUR-KOEFFIZIENT
VON Voc
-0,387 %/K
Współczynnik
temperatury dla V
TEMPERATUR-KOEFFIZIENT
VON Voc
TEMPERATUR-KOEFFIZIENT
VON Pmax
-0,48 %/K
Współczynnik temperatury dla P
TEMPERATUR-KOEFFIZIENT VON Pmax
NOCT
I-V (45ºC)
0
I-V (55ºC)
1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
w wymiary
w mm
opismocogniwo
KOD EANdostępnośćstorenr kat.
Moduł PV ISF-245
9004840655476
245 W
monokrystaliczne
produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
produkt dostępny w Schrack Store
15
PVM12450
produkt dostępny z Centrum Dystybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI - produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
INWERTERY
w INWERTER – FRONIUS IG TL
w schrack info
• Sprawność do 97,7%
• Bez transformatora
• Wejście USB do zgrywania danych
Wysoka jakość inwertera IG TL kwalifikuje go do zastosowania
od domów jednorodzinnych do gospodarstw rolnych lub handlowych.
Inwertery tego typu charakteryzują się systemem kontroli.
PVI13010, PVI14010
w INFORMACJE OGÓLNE
• Kontrola prądu w obwodach
Inwerter nieustannie porównuje wartości prądu połączonych ze sobą linii.
Zaleta: Pomaga w zapobieganiu strat energii.
• Najwyższa sprawność dzięki funkcji Module Manager
Inwerter dokładnie ustawia MPP (punkt maksymalnej mocy), który jest odpowiedzialny za optymalną
moc z promieniowania słonecznego. Inwerter śledzi zmianę nasłonecznienia ustawiając odpowiednio
punkt pracy.
• Łatwy system montażu
Oddzielny montaż złącz i modułu zasilania bez skomplikowanych połączeń gwarantuje szybką instalację.
Przy demontażu inwertera złącze pozostaje na ścianie, a wszystkie ustawienia i konfiguracje pozostają
niezmienione.
• Wentylacja
Dobrze przemyślana koncepcja wentylacji wyklucza przegrzanie lub zanieczyszczenie. Korpus urządzenia
jest hermetycznie zamknięty. Układ chłodzenia elektroniki pozostaje na zewnątrz. Elektronika chłodzona
jest powietrzem. Wentylator z regulacją temperatury „wypycha” ciepłe powietrze na zewnątrz, chłodząc
w ten sposób radiator. Gwarantuje to, że wewnątrz urządzenia temperatura jest znacznie niższa.
• Łatwy i szybki serwis
Jeśli wymagany jest serwis urządzenia, wszyscy autoryzowani partnerzy Fronius mogą wymienić element
PCB na miejscu. To oznacza najszybszą realizację i minimalny przestój czasu pracy systemu.
• Łatwa wymiana danych przez USB
Dzięki gniazdu USB można do inwertera podłączyć pamięć USB, co umożliwia zebranie szczegółowych
danych na temat pracy urządzenia. Informacje o systemie mogą być przeniesione na komputer
w dowolnym momencie, a następnie analizowane i archiwizowane przy użyciu oprogramowania
Fronius Solar.
Oprogramowanie można pobrać z: www.schrack.pl/fotowoltaika
16
INWERTERY
PVI13010, PVI14010
w DANE TECHNICZNE
Parametry wejściowe
Fronius IG TL 3.0
(Numer katalogowy: PVI13010)
Fronius IG TL 4.0
(Numer katalogowy: PVI14010)
Moc znamionowa DC
3100 W
4110 W
Maksymalna moc DC
3130 W
4190 W
MPP – zakres napięcia
350 – 700V
350 – 700V
Maksymalne napięcie wejściowe
850V
850V
Maksymalny prąd wejściowy
8,9 A
12,0 A
Parametry wyjściowe
Maksymalna moc znamionowa
3000 W
4000 W
Maksymalna wydajność
97,70%
97,70%
Euro wydajność
97,10%
97,30%
MPP – wydajność
Zasilanie z sieci
99,90%
99,90%
230V / 50 Hz
230V / 50 Hz
1 fazowe
1 fazowe
597 x 413 x 195 mm
597 x 413 x 195 mm
19,1 kg
19,1 kg
Podłączenie sieci
Dane ogólne
Wymiary
(wysokość x szerokość x głębokość)
Waga
MPP – śledzenie punktu pracy
Stopień ochrony
Falownik
Zakres temperatury otoczenia
1
1
IP 55
IP 55
bez transformatora
bez transformatora
-20 C do +55 C
-20oC do +55oC
Zintegrowany wyłącznik
prądu stałego
Zintegrowany wyłącznik
prądu stałego
o
Bezpieczeństwo
o
OPIS
MOC POZIOM NAPIĘCIA
KOD EANdostępność STORE
NR KAT.
Inwerter Fronius IG TL 3.0
3000 W
350 - 700V DC
9004840623901
PVI13010
Inwerter Fronius IG TL 4.0
4000 W
350 - 700V DC
9004840623925
PVI14010
produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
produkt dostępny w Schrack Store
17
produkt dostępny z Centrum Dystybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI - produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
INWERTERY
w INWERTER – FRONIUS IG
w SCHRACK INFO
Nowatorskie sterowanie mikroprocesora (Module Manager)
pozwala na niezawodne działanie i optymalne korzyści.
PVI15011
w DANE OGÓLNE
• Zasilanie w układzie MIXTM - Concept
Połączenie dwóch inwerterów w MIX™ - Concept pozwala na efektywne wytwarzanie napięcia
z odpowiednim podziałem pracy oraz znaczny wzrost wydajności przez jednoczesne zmniejszenie czasu
pracy urządzenia. Przy częściowym obciążeniu pracuje tylko jeden z inwerterów, a przy pełnym pracują
obydwa. Częściowe obciążenie występuje jeśli słońce jest zbyt słabe - na przykład podczas wschodu
lub jego zachodu oraz dużego zachmurzenia.
• Technologia transformatora wysokiej częstotliwości (Trafo-HF)
Jednostka mocy oparta jest na przetwarzaniu energii z wysoką częstotliwością, dlatego transformator
jest mały, lekki i wydajny oraz zapewnia separacje galwaniczną. Wysoką sprawność oraz elastyczność
można uzyskać w połączeniu z metodą przesunięcia fazowego (zmniejszenie strat podczas przełączania).
• Bezpieczeństwo
Najwyższą jakość bezpieczeństwa zapewnia separacja galwaniczna, układy ochrony przepięciowej
oraz wysokiej jakości zaciski podłączeniowe DC i AC.
• Dostęp do sklepu z każdego miejsca
• Bezpośredni kontakt z opiekunem Schrack
• Możliwość sprawdzenia stanów magazynowych w dowolnym
STORE w Polsce i magazynie centralnym w Austrii
• Szybkie odszukiwanie produktów dzięki automatycznemu
skanerowi kodów kreskowych
więcej informacji na stronie www.schrack.pl/livephone
18
INWERTERY
w DANE TECHNICZNE
Parametry wejściowe
Fronius IG 60 HV
(Numer katalogowy: PVI115011)
Moc znamionowa DC
4950 W
Maksymalna moc DC
5380 W
MPP – zakres napięcia
150 – 400V
Maksymalne napięcie wejściowe
530V
Maksymalny prąd wejściowy
35,8 A
Parametry wyjściowe
Maksymalna moc znamionowa
5000 W
Maksymalna wydajność
94,30%
Euro wydajność
93,50%
MPP – wydajność
99,90%
Zasilanie z sieci
230V / 50 Hz
Podłączenie sieci
1 fazowe
Dane ogólne
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)
610 x 344 x 220 mm
Waga
16 kg
MPP – śledzenie punktu pracy
1
Stopień ochrony
IP 21
Falownik
HF-Trafo
-20oC do +50oC
Zakres temperatury otoczenia
OPIS
MOC POZIOM NAPIĘCIA
KOD EANdostępność
INWERTER FRONIUS IG 60 HV
5000 W
150 - 400V DC
9004840623932
produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
produkt dostępny w Schrack Store
19
STORE NR KAT.
PVI15011
produkt dostępny z Centrum Dystybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI - produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
INWERTERY
w INWERTER – FRONIUS IG PLUS PVI11030
w schrack info
Seria FRONIUS IG Plus gwarantuje:
• Maksymalne bezpieczeństwo
• Różnorodne zastosowanie
• Najwyższą niezawodność w przypadku 3-fazowego zasilania
PVI11030
w DANE OGÓLNE
• 3 szczyty wydajności
Większe korzyści dla każdej wielkości systemu fotowoltaicznego umożliwia funkcja automatycznego
przełączania Fronius IG Plus. Dzięki temu uzyskujemy stałą sprawność w szerokim zakresie napięcia
wejściowego.
• Funkcja MIXTM - Concept
Stopniowanie wytwarzanej mocy w inwerterze Fronius różni się w zależności od godzin pracy.
Urządzenie pozwala na maksymalne przetwarzanie dostępnej w danej chwili mocy ( np. w dni
pochmurne) za pomocą funkcji MIXTM - Concept.
• Doskonała trwałość
Funkcja MIX™ - Concept zwiększa żywotność inwertera. Doskonały system oraz nowa koncepcja
wentylacji zapewnia, że chłodzone układy mocy mogą pracować efektywniej, a także wydłużają czas
bezawaryjnej pracy.
• Monitoring zabezpieczeń dla linii ogniw
Fronius IG Plus zawiera standardowo zintegrowany monitoring linii ogniw, co czyni instalację łatwiejszą
i bardziej opłacalną. Do inwertera można podłączyć 6 linii ogniw. Wbudowany system kontroli stanu
bezpieczników powiadamia użytkownika informacją na wyświetlaczu o przepalonym bezpieczniku.
• System montażu
Zaciski podłączenia i moduł zasilania są instalowane osobno. System montażu jest bardzo prosty
i bezpieczny: najpierw mocuje się podstawę, a następnie podłącza się moduł zasilania. Obie części łączy
wtyczka. Kiedy wymagany jest serwis urządzenia, podłączenia kabli pozostają na ścianie, a urządzenie
można naprawić lub wymienić.
20
INWERTERY
w DANE TECHNICZNE
Parametry wejściowe
Fronius IG Plus 120
(Numer katalogowy: PVI11030)
Fronius IG Plus 150
(Numer katalogowy: PVI11230)
12770 W
Moc znamionowa DC
10500 W
Maksymalna moc DC
10500 W
12770 W
MPP – zakres napięcia
230 – 500V
230 – 500V
600V
600V
45,8 A
55,5 A
Maksymalna moc znamionowa
10000 W
12000 W
Maksymalna wydajność
96,00%
96,00%
Euro wydajność
95,50%
96,50%
MPP – regulacja wydajności
99,90%
99,90%
230V / 50 Hz
230V / 50 Hz
3 fazowe
3 fazowe
1221 x 434 x 244 mm
1221 x 434 x 244 mm
49 kg
49 kg
1
1
Maksymalne napięcie wejściowe
Maksymalny prąd wejściowy
Parametry wyjściowe
Zasilanie z sieci
Podłączenie sieci
Dane ogólne
Wymiary (wysokość x
szerokość x głębokość)
Waga
MPP – śledzenie punktu pracy
Stopień ochrony
Inwerter
Zakres temperatury otoczenia
Bezpieczeństwo
OPIS
MOC IP 55
IP 55
HF-Trafo
HF-Trafo
-20oC do +55oC
-20oC do +55oC
Zintegrowany wyłącznik
prądu stałego
Zintegrowany wyłącznik
prądu stałego
POZIOM NAPIĘCIA
KOD EANdostępność STORE NR KAT.
Inwerter Fronius IG Plus 120
10000 W
230 - 500V DC
9004840623918
Inwerter Fronius IG Plus 150
12000 W
230 - 500V DC
9004840629019
produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
produkt dostępny w Schrack Store
21
PVI11030
PVI11230
produkt dostępny z Centrum Dystybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI - produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
INWERTERY
w INWERTER – Seria KOSTAL PIKO
w SCHRACK INFO
Seria KOSTAL Piko oferuje:
• Łatwą instalację
• Łatwą konfigurację
• Globalną komunikację
• 3 fazowe zasilanie
PVI34000, PVI35000, PVI38000
w DANE OGÓLNE
Niezawodny, o wysokiej sprawności, beztransformatorowy inwerter jest wykorzystywany w szerokim
zakresie instalacji fotowoltaicznych. Inwerter zamienia prąd stały w trójfazowy, symetryczny prąd zmienny
wykorzystywany w sieci elektroenergetycznej. Wyłącznik zasilania prądu stałego jest bezpośrednio
wbudowany w inwerter. Panele fotowoltaiczne są połączone poprzez złącza MC4 bezpośrednio
z falownikiem.
Moc:
• Można ustawić dwa lub trzy MPP w trybie równoległym do konwersji dużych wartości prądu.
• Redukuje asymetrię napięcia przy 3-fazowym zasilaniu.
• Zintegrowany wyłącznik zasilania prądu stałego.
Zalety:
• Rożne poziomy mocy inwertera dają elastyczność przy konfiguracji systemu fotowoltaicznego.
• Szeroki zakres napięcia wejściowego od 360 (400) – 850V DC umożliwia konfiguracje systemu
w szerokim zakresie.
• Automatyczny MPP dla każdego z wejść umożliwia połączenie paneli słonecznych w różnych
konfiguracjach.
• Zintegrowany serwer WWW zapewnia komfortowe wyświetlanie informacji o wytwarzanej energii
i danych z systemu.
• Wybór z ponad 10 000 produktów
• Proste i szybkie zamawianie on-line przez 24 godziny na dobę
• Łatwa nawigacja i szybkie dotarcie do wszystkich produktów
• Możliwość porównywania produktów
• Szybka dostawa w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia
• Liczne promocje i upominki
więcej informacji na stronie www.schrack.pl
22
INWERTERY
DC1
DC2
DC1
DC2
L1 L2 L3 N PE
OFF
Opcjonalnie 2, 3 linie
w DANE TECHNICZNE
Parametry wejściowe
Kostal Piko 4.2 DCS
(Numer katalogowy:
PVI34000)
Kostal Piko 5.5 DCS
(Numer katalogowy:
PVI35000)
Kostal Piko 8.3 DCS
(Numer katalogowy:
PVI38000)
Moc znamionowa DC
4000 W
5500 W
8300 W
Maksymalna moc DC
4400 W
5800 W
8700 W
MPP – zakres napięcia
360 – 850V
360 – 850V
400 – 850V
950V
850V
950V
9A
9A
12,5 A
4200 W
5000 W
8300 W
Maksymalne napięcie wejściowe
Maksymalny prąd wejściowy
Parametry wyjściowe
Maksymalna moc znamionowa
Maksymalna wydajność
96%
95,3%
96%
Euro wydajność
94,7%
94,2%
95,3%
Maksymalny prąd wyjściowy na fazę
6,1 A
8A
12 A
230 V / 400 V, 50 Hz
230 V / 400 V, 50 Hz
230 V / 400 V, 50 Hz
3 fazowe
3 fazowe
3 fazowe
420 x 350 x 211 mm
420 x 350 x 211 mm
420 x 350 x 211 mm
20,5 kg
20,5 kg
33 kg
2
3
2
IP 55
IP 55
IP 55
bez transformatora
bez transformatora
bez transformatora
-20oC do +60oC
-20oC do +60oC
-20oC do +60oC
Zintegrowany wyłącznik DC
Zintegrowany wyłącznik DC
Zintegrowany wyłącznik DC
Zasilanie z sieci
Podłączenie sieci
Dane ogólne
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
Waga
MPP – śledzenie punktu pracy
Stopień ochrony
Inwerter
Zakres temperatury otoczenia
Bezpieczeństwo
OPIS
MOC POZIOM NAPIĘCIA
KOD EANdostępność STORE NR KAT.
INWERTER KOSTAL PIKO 4.2 DCS
4200 W
360 - 850V DC
9004840626421
PVI34000
INWERTER KOSTAL PIKO 5.5 DCS
5000 W
360 - 850V DC
9004840626438
PVI35000
INWERTER KOSTAL PIKO 8.3 DCS
8300 W
400 - 850V DC
9004840626445
PVI38000
produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
produkt dostępny w Schrack Store
23
produkt dostępny z Centrum Dystybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI - produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
SYSTEM MONTAŻU
w RODZAJE DACHÓW – OPCJE
RODZAJE DACHÓW
OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM
Strefa 2*/2/31)
Dachówka
ceramiczna
Strefa 31)/4
Dach falisty
z włóknami
cementowymi
Dach z blachy
trapezowej
Strefa 2*/2/31)
Strefa 31)/4
Strefa 2*/2/31)
Strefa 31)/4
Strefa 2*/2/31)
Dach fałdowany
Strefa 31)/4
Dachówka
łuskowa / karpiowa
Strefa 2*/2/31)
Strefa 31)/4
1)
patrz tabela obciążania śniegiem (strona 38)
24
SYSTEM MONTAŻU
w SYSTEM MONTAŻU – OPCJE
MOCOWANIE
SYSTEM SZYN
Mocowanie dachu
Standard (PVF21010)
Szyna Tecto Sun
(PVF21160/PVF21170)
Mocowanie dachu Plus
(PVF21050)
Szyna Tecto Sun Plus
(PVF21180)
Mocowania dachu falistego
(PVF21110)
Szyna Tecto Sun
(PVF21160/PVF21170)
Mocowania dachu falistego
(PVF21110 / PVF21120)
Szyna Tecto Sun Plus
(PVF21180)
Zestaw do mocowania dachu
z blachy trapezowej (PVF21130)
Szyna Tecto Sun
(PVF21160/PVF21170)
Zestaw do mocowania dachu
z blachy trapezowej (PVF21100)
Szyna Tecto Sun Plus
(PVF21180)
Mocowanie do dachu
fałdowanego (PVF21130)
Szyna Tecto Sun
(PVF21160/PVF21170)
Mocowanie do dachu
fałdowanego (PVF21130)
Szyna Tecto Sun Plus
(PVF21180)
Mocowanie do dachu łuskowego
/ karpiówki (PVF21090)
Szyna Tecto Sun
(PVF21160/PVF21170)
Mocowanie do dachu łuskowego
/ karpiówki (PVF21090)
Szyna Tecto Sun Plus
(PVF21180)
25
SYSTEM MONTAŻU
w SYSTEM MONTAŻU
w schrack info
• Brak wiercenia. Śruby SPAX-S są przykręcane bezpośrednio
do drewna.
• Wszystkie czynności montażowe mogą być prowadzone przy użyciu
standardowych narzędzi. Istnieją tylko trzy rodzaje wkrętów do
zamontowania modułów.
• Prosty montaż. Wszystkie czynności wykonywane są w kilku
prostych krokach.
• Wszystkie komponenty zostały przetestowane mechanicznie na
odporność przy obciążeniu śniegiem i wiatrem.
w ZESTAWY/elementy
Zestaw montażowy (haki dachowe) Tecto Sun III
• Hak dachowy FP6/45/110 (PVF21010)
• Hak dachowy FP6/55/110 (PVF21020)
• Hak dachowy FP6/45/140 (PVF21030)
• Hak dachowy FP6/55/140 (PVF21040)
• Hak dachowy FP8/45/110 (PVF21050)
• Hak dachowy FP8/55/110 (PVF21060)
• Hak dachowy FP8/45/140 (PVF21070)
• Hak dachowy FP8/55/140 (PVF21080)
UWAGA: Zestaw bez śrub SpaxS
Każdy zestaw wymaga 2 śrub SpaxS
• SpaxS 8x80mm (PVF11014)
• SpaxS 8x100mm (PVF11015)
• SpaxS 8x120mm (PVF11016)
Śruby do montażu dachu falistego
z włóknami cementowymi
• Śruba M10x180 (PVF21110)
• Śruba M12x250 (PVF21120)
Zestaw montażowy do dachów trapezowych
(PVF21100)
Zestaw montażowy do dachów łuskowych
/ karpiówki (PVF21090)
UWAGA: Zestaw bez śrub SpaxS
Każdy zestaw wymaga 2 śrub SpaxS
• SpaxS 8x80mm (PVF11014)
• SpaxS 8x100mm (PVF11015)
• SpaxS 8x120mm (PVF11016)
Mocowanie do dachu fałdowanego (PVF21130)
Szyny do ogniw fotowoltaicznych
• Szyna standardowa 4,15 m (PVF21160)
• Szyna z kanałem kablowym 4,15 m (PVF21170)
• Szyna Plus 4,15 m (PVF21180)
Wyrównanie
• Hak wyrównujący (5mm) (PVF21140)
• Szyna wyrównująca (3mm) (PVF21150)
Złącza szynowe
• Złącze szynowe Standard (PVF21190)
• Złącze szynowe Plus (PVF21200)
• Złącze połączeniowe krzyżowe (PVF21210)
Zacisk środkowy modułu 35-50mm (PVF21240)
Zacisk końcowy modułu
• Zacisk końcowy 35mm (PVF21250)
• Zacisk końcowy 45mm (PVF21260)
• Zacisk końcowy 46mm (PVF21270)
• Zacisk końcowy 50mm (PVF21280)
Zacisk końcowy
• 1x zacisk końcowy Standard (PVF21220)
• 1x zacisk końcowy Plus (PVF21230
26
SYSTEM MONTAŻU
w HAKI / podwyższenia
PVF21010
PVF21110
PVF21100
PVF21130
OPIS
RODZAJ
KOD EAN
DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.
Hak dachowy FP6/45/110
dachówka ceramiczna
9004840658590
PVF21010
Hak dachowy FP6/55/110
dachówka ceramiczna
9004840658606
PVF21020
Hak dachowy FP6/45/140
dachówka ceramiczna
9004840658613
PVF21030
Hak dachowy FP6/55/140
dachówka ceramiczna
9004840658620
PVF21040
Hak dachowy FP8/45/110
dachówka ceramiczna
9004840658637
PVF21050
Hak dachowy FP8/55/110
dachówka ceramiczna
9004840658644
PVF21060
Hak dachowy FP8/45/140
dachówka ceramiczna
9004840658651
PVF21070
Hak dachowy FP8/55/140
dachówka ceramiczna
9004840658668
PVF21080
Zestaw do dachu łuskowego 6/45/240
łuskowy / karpiówka
9004840658675
PVF21090
Zestaw do dachów trapezowych
blacha trapezowa
9004840658682
PVF21100
Wieszak śrubowy zmontowany M10x180
dach falisty
9004840658699
PVF21110
Wieszak śrubowy zmontowany M12x250
dach falisty
9004840658705
PVF21120
Zacisk łączący stojący
dach fałdowany
9004840658712
PVF21130
w SZYNY/ZACISKI
PVF21160
PVF21190
PVF21240
PVF21210
OPIS
WYMIARY
KOD EAN
Hak wyrównujący
5 mm
9004840658729
PVF21140
Szyna wyrównująca
3 mm
9004840658736
PVF21150
Szyna Standardowa - 40x35x1,2 mm aluminium
4,15 m
9004840658743
PVF21160
Szyna Standardowa z kanałem kablowym - 40x35x1,2 mm aluminium
4,15 m
9004840658750
PVF21170
Szyna Plus - 55x45x2 mm aluminium
4,15 m
9004840658767
PVF21180
Złącze szynowe Standardowe
9004840658774
PVF21190
Złącze szynowe Plus
9004840658781
PVF21200
Złącze połączeniowe krzyżowe
9004840658798
PVF21210
Zacisk końcowy Standard
9004840658804
PVF21220
Zacisk końcowy Plus
9004840658811
PVF21230
Zacisk środkowy modułu
35-50 mm
9004840658828
PVF21240
Zacisk końcowy modułu
35mm
9004840658835
PVF21250
Zacisk końcowy modułu
45m
9004840664782
PVF21260
Zacisk końcowy modułu
46mm
9004840658842
PVF21270
Zacisk końcowy modułu
50mm
9004840658859
PVF21280
produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
produkt dostępny w Schrack Store
27
DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.
produkt dostępny z Centrum Dystybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI - produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży
OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
w Zestawy ochrony przeciwprzepięciowej
w schrack info
Na ochronę odgromową w ostatnich latach zwraca się
większą uwagę, z powodu występowania coraz silniejszych burz.
Aby zagwarantować systemowi fotowoltaicznemu i jego elementom
długi czas eksploatacji, należy chronić je poprzez stosowanie ochrony
przeciwprzepięciowej. Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej
SCHRACK są całkowicie okablowane i gotowe do użycia. Zostały
specjalnie skonstruowane dla systemów fotowoltaicznych.
Uniwersalność zastosowania i najwyższe standardy bezpieczeństwa,
były najważniejszym celem.
PVP20000
w DANE OGÓLNE
• Aby zapewnić systemowi fotowoltaicznemu, poprawną funkcjonalność pracy, konieczne
jest zastosowanie środków ochrony. Te środki ochrony określone są w normie PN-IEC 60364.
Potencjalne zagrożenia dla systemów fotowoltaicznych są nie tylko wywołane poprzez bezpośrednie uderzenie
pioruna, ale również przez niebezpieczne skoki napięcia, co w najgorszym wypadku może spowodować
całkowite uszkodzenie systemu fotowoltaicznego. Aby temu zapobiegać należy stosować ochronniki
przeciwprzepięciowe zintegrowane z systemem fotowoltaicznym.
• Dla łatwej instalacji naszych ochronników w celu ochrony przeciwprzepięciowych w zestawie znajduje się
kompletne okablowanie w różnych kolorach, które umożliwia bezpośrednie podłączenie do złącz MC4.
Systemy ochrony przeciwprzepięciowej dostępny jest w 4 wariantach:
- system ochrony przeciwprzepięciowej Schrack Photec B+C 1000V DC dla 4 linii
- system ochrony przeciwprzepięciowej Schrack Photec C 1000V DC dla 4 linii
- system ochrony przeciwprzepięciowej Schrack Photec B+C 1000V DC dla 3 linii łącznie z wyłącznikiem
prądu stałego 32 A na 600V / 13 A na 1000V
- systemy ochrony przeciwprzepięciowej Schrack Photec C 1000V DC dla 3 linii łącznie z wyłącznikiem
prądu stałego 32 A na 600V / 13 A na 1000V
• Dostęp do sklepu z każdego miejsca
• Bezpośredni kontakt z opiekunem Schrack
• Możliwość sprawdzenia stanów magazynowych w dowolnym
STORE w Polsce i magazynie centralnym w Austrii
• Szybkie odszukiwanie produktów dzięki automatycznemu
skanerowi kodów kreskowych
więcej informacji na stronie www.schrack.pl/livephone
28
OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
w ZESTAWY OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ
w DANE TECHNICZNE
PVP10000
PVP15000
PVP20000
PVP25000
Maks. liczba wejść linii
4 x +/-
4 x +/-
3 x +/-
3 x +/-
Liczba wyjść linii
1 (+/-)
1 (+/-)
1 (+/-)
1 (+/-)
Złącza
MC4
MC4
MC4
MC4
B+C (TI+TII)
C (TII)
B+C (TI+TII)
C (TII)
1000V DC
1000V DC (2x250V DC)
1000V DC
1000V DC (2x250V DC)
III+IV
-
III+IV
-
Prąd impulsowy 10/350 (Iimp)
12,5 kA
-
12,5 kA
-
Znamionowy prąd wyładowczy
In (8/20)
20 kA / pole
20 kA / pole
20 kA / pole
20 kA / pole
nie
nie
tak
-
-
1000V DC / 600V DC
13A DC / 32A DC
Typ ochrony
Maks. napięcie stałe
Klasa odgromowa
Wyłącznik DC
Napięcie
tak
Prąd
-
-
Ilość pól
-
-
2-pola
Pozycje przełącznika
-
-
on - off
każde 5x10mm2
połączone
każde 5x10mm2
połączone
Zaciski śrubowe
każde 5x10mm2
połączone
każde 5x10mm2
połączone
Obudowa
Wymiary (bez MC4)
Materiał
300 x 200 x132 mm
Obudowa: wzmacniana włóknem szklanym z poliwęglanu/osłona czołowa: poliwęglan
Kolor
RAL7035/osłona czołowa przeźroczysta
OPIS
U C
KLASA
Zestawy ochrony przeciwprzepięciowej - 4 linie
1000V DC
TI + TII (B + C) 9004840624724
PVP10000
Zestawy ochrony przeciwprzepięciowej - 4 linie
1000V DC
TII (C)
9004840624731
PVP15000
Zestawy ochrony przeciwprzepięciowej - 3 linie + wyłącznik 1000V DC
TI + TII (B + C) 9004840624748
PVP20000
Zestawy ochrony przeciwprzepięciowej - 3 linie + wyłącznik 1000V DC
TII (C)
PVP25000
produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
produkt dostępny w Schrack Store
29
KOD EAN
9004840624755
DOSTĘPNOŚĆstore NR KAT.
produkt dostępny z Centrum Dystybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI - produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
w OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPIĘCIOWE Kl. b+c
w SCHRACK INFO
Produkt SCHRACK-PHOTEC został opracowany specjalnie do ochrony
systemu fotowoltaicznego, przy pośrednim i bezpośrednim zagrożeniu
piorunowym oraz przepięciowym.
Dobrze dobrane ochronniki chronią system fotowoltaiczny w klasie
odgromowej II i III.
Zastosowanie ochronnika nie wymaga dodatkowych filtrów
przeciwprzepięciowych pomiędzy panelem fotowoltaicznym
i inwerterem.
IS011110
w DANE TECHNICZNE
PHOTEC B+C 1000
Zgodne z
PHOTEC B+C 550
Test klasy I + II (B + C) IEC61643 -1/EN 61643 -11
Maks. ciągłe napięcie
Prąd impulsowy Iimp (10/350)
1000V DC
550V DC
12,5 kA / pole
12,5 kA / pole
Maks. prąd rozładowania Imax (8/20)
40 kA / pole
40 kA / pole
Znamionowy prąd rozładowania IN (8/20)
20 kA / pole
20 kA / pole
≤2,25 kV
≤2,0 kV
Stopień ochrony Up (dla IN)
Zaciski
4,5 Nm
4,5 Nm
Maksymalne dobezpieczenie
125 AgL
125 AgL
Zakres temperatur
-40ºC - +80ºC
-40ºC - +80ºC
35 mm (drut), 25 mm (linka)
Przekrój zacisku
2
Montaż
2
na szynie DIN
Stopień ochrony
IP20
IP20
Wymiary
35 x 90 x 70 mm
72 x 90 x 70 mm
Wymiary z szyną
35 x 98 x 70 mm
72 x 98 x 70 mm
w SCHEMAT OCHRONNIKA PRZECIWPRZEPIĘCIOWEGO
w DANE OGÓLNE
Ochronnik przeciwprzepięciowy ze stykiem pomocniczym:
numer artykułu kończy się na „1”.
W przypadku pojawienia się czerwonego pola ostrzegawczego,
ochronnik musi być wymieniony
OPISklasa ODGROMOWA KLASA uC
KOD EAN
PHOTEC B+C 1000/12,5 IIII + IV
TI + TII (B + C)
1000V DC
9004840547610
DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.
IS011110
PHOTEC B+C 1000/12,5 + H
IIII + IV
TI + TII (B + C)
1000V DC
9004840547627
IS011111
PHOTEC B+C 550/12,5 IIII + IV
TI + TII (B + C)
550V DC
9004840547597
IS011150
PHOTEC B+C 550/12,5 + H
IIII + IV
TI + TII (B + C)
550V DC
9004840547603
IS011151
produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
produkt dostępny w Schrack Store
produkt dostępny z Centrum Dystybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI - produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
30
OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
w OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPIĘCIOWE Kl. c
w SCHRACK INFO
Produkt SCHRACK-PHOTEC został opracowany specjalnie do ochrony
systemów fotowoltaicznych, przy pośrednim i bezpośrednim zagrożeniu
piorunowym oraz przepięciowym.
Dobrze dobrane ochronniki chronią system przed przejściowymi
przepięciami. Wklad ochronnika może być szybko wymieniony
w przypadku przepalenia.
Wymiany wkładki nie należy dokonywać pod obciążeniem.
IS011210
w DANE TECHNICZNE
ISO11250-A PHOTEC
C 550/12,5
ISO112501-A PHOTEC
C 550/12,5+H
550V DC
550V DC
1000V DC
1000V DC
Maks. prąd rozładowania Imax
(8/20)
(+) – PE / (-) –PE
40 kA
(+) + (-) – PE
80 kA
(+) – PE / (-) –PE
40 kA
(+) + (-) – PE
80 kA
(+) – PE / (-) –PE
30 kA
(+) + (-) – PE
60 kA
(+) – PE / (-) –PE
30 kA
(+) + (-) – PE
60 kA
Znamionowy prąd rozładowania
IN (8/20)
(+) – PE / (-) –PE
20 kA
(+) + (-) – PE
40 kA
(+) – PE / (-) –PE
20 kA
(+) + (-) – PE
40 kA
(+) – PE / (-) –PE
20 kA
(+) + (-) – PE
30 kA
(+) – PE / (-) –PE
20 kA
(+) + (-) – PE
30 kA
Stopień ochrony Up (dla IN)
<2,2kV
<2,2kV
<2,8kV
<2,8kV
Zaciski
3,5Nm
3,5Nm
3,5Nm
3,5Nm
Zgodny z
ISO11210-A PHOTEC
C 1000/12,5
Test klasy II (C) IEC61643 -1/EN 61643 -11
Maks. napięcie stałe
Maksymalne dobezpieczenie
Nie jest konieczne
Zakres temperatur
-40ºC - +80ºC
35 mm2 (drut), 25 mm2 (linka)
Przekrój zacisku
Montaż
na szynie DIN
Stopień ochrony
IP20
w SCHEMAT WEWNĘTRZNY OBWODU
w WYMIARY
OPISklasa ODGROMOWA KLASA uC
KOD EAN
PHOTEC C 1000/20 -
TII (C)
1000V DC
9004840547665
PHOTEC C 1000/20 + H
-
TII (C)
1000V DC
9004840547672
PHOTEC C 550/20 -
TII (C)
550V DC
9004840547634
PHOTEC C 550/20 + H
-
TII (C)
550V DC
9004840547641
produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
produkt dostępny w Schrack Store
31
ISO11211-A PHOTEC
C 1000/12,5+H
DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.
IS011210
IS011211
IS011250
IS011251
produkt dostępny z Centrum Dystybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI - produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
KABLE
w KABEL FOTOWOLTAICZNE RADOX®
w SCHRACK INFO
Kable fotowoltaiczne zostały specjalnie skonstruowane na potrzeby
połączeń elementów składowych systemu fotowoltaicznego. Kable są
wytrzymałe na duże obciążenia mechaniczne oraz wysokie temperatury. Specjalny proces produkcji izolacji zwiększa żywotność kabli co korzystnie wpływa na eksploatację systemu fotowoltaicznego.
w DANE OGÓLNE
• Pojedynczy przewód wykonany z cienkich drutów typu linka, przeznaczony do połączeń elektrycznych
ogniw fotowoltaicznych.
• Ekstremalnie wytrzymały, odporny na wysokie obciążenia mechaniczne i ścieranie, doskonała odporność
na wodę, oleje i substancje chemiczne.
• Odporny na wysoką temperaturę oraz wysoka odporność na promieniowanie UV i ozon.
• Brak wpływu niskich temperatur.
• Długa żywotność.
w BUDOWA KABLA
1 Przewód: ocynowany drut miedziany typu linka,
zgodny z EN 60228, klasa 5
2 Izolacja: Radox 125
3 Osłona: Radox 125
• Wybór z ponad 10 000 produktów
• Proste i szybkie zamawianie on-line przez 24 godziny na dobę
• Łatwa nawigacja i szybkie dotarcie do wszystkich produktów
• Możliwość porównywania produktów
• Szybka dostawa w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia
• Liczne promocje i upominki
więcej informacji na stronie www.schrack.pl
32
kable
w DANE TECHNICZNE
Typ
Opakowanie
Radox 4,0 mm2
Radox 4,0 mm2
Karton 100 m / Szpula 500 m
Szpula 500 m
Przekrój przewodu
4,0 mm2
6,0 mm2
Średnica przewodu Ø
2,54 mm
3,3 mm
Średnica zewnętrzna Ø
Liczba pojedynczych drutów
Waga
Rezystancją przewodu +20ºC
Aprobaty
5,8 mm
6,9 mm
56x Ø 0,3
81x Ø 0,3
6,6 kg / 100 m
9,2 kg / 100 m
5,09 Ω/km
3,39 Ω/km
TUV, UL
TUV, UL
czerwony, niebieski, czarny
czerwony, niebieski, czarny
Napięcie znamionowe, biegun-ziemia U0
600V AC
600V AC
Napięcie znamionowe, biegun-biegun U
1000V AC
1000V AC
Maks. napięcie, biegun-ziemia
660V AC
660V AC
Maks. napięcie, biegun-biegun Um
1100V AC
1100V AC
Maks. napięcie, biegun-ziemia V0
1000V DC
1000V DC
Maks. napięcie, biegun-biegun
1650V DC
1650V DC
Napięcie probiercze AC
3,5 kV
3,5 kV
Napięcie probiercze DC
8,4 kV
8,4 kV
Najniższa temperatura otoczenia
-40ºC
-40ºC
Maks. temperatura otoczenia
+85ºC
+85ºC
Kolor
Maks. temperatura przewodu
Min. promień gięcia
+110ºC
+110ºC
dla D < 8 mm - 4 x średnica kabla
dla D ≥ 8 mm - 6 x średnica kabla
dla D < 8 mm - 4 x średnica kabla
dla D ≥ 8 mm - 6 x średnica kabla
+280ºC
+280ºC
Wytrzymałość krótkotrwała układu
PVW11001
PVW11002
PVW11003
OPIS
WYMIARY
KOLOR
DŁUGOŚĆ
KOD EANdostępność STORE NR KAT.
Kabel 4 mm²
4 mm²
czerwony
100 m
9004840624762
PVW11001
Kabel 4 mm²
4 mm²
czerwony
500 m
9004840624779 PVW15001
Kabel 4 mm²
4 mm²
niebieski
100 m
9004840624786 PVW11002
Kabel 4 mm²
4 mm²
niebieski
500 m
9004840624793 PVW15002
Kabel 4 mm²
4 mm²
czarny
100 m
9004840624809
PVW11003
Kabel 4 mm²
4 mm²
czarny
500 m
9004840624809
PVW15003
Kabel 6 mm²
6 mm²
czerwony
400 m
9004840624823 PVW14001
Kabel 6 mm²
6 mm²
niebieski
400 m
9004840624830 PVW14002
Kabel 6 mm²
6 mm²
czarny
400 m
9004840624847 PVW14003
produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
produkt dostępny w Schrack Store
33
produkt dostępny z Centrum Dystybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI - produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
złącza
w SYSTEM ZŁĄCZ MC4
Złącza są zmontowane, przetestowane i gotowe do podłączenia.
Puszka do paneli
Kabel
Złącza i zestawy kabli
Zespół gniazd
Inwerter
34
złącza
w DANE TECHNICZNE
Prąd znamionowy
17 A (1,5 mm2)
22 A (2,5 mm2; 14 AWG)
30 A (4 mm2, 6 mm2; 12 AWG)
Napięcie znamionowe
1000V (IEC/CEI)
600V (UL)
Napięcie testowe
6kV (50 Hz, 1 min.)
Kategoria przepięciowa/stopień zanieczyszczenia
Kat. III/2
Rezystancja złącz wtyków
0,5 mΩ
Materiał złącz
miedź ocynowana
Materiał izolacyjny
PC/PA
Styki
MC Multilam
Zamknięcie
Snap-in
Stopień ochrony przy prawidłowym podłączeniu
IP 67
Stopień ochrony przy odwrotnym podłączeniu
IP 2X
Klasa ochrony
II
Klasa ognioodporności
UL94-V0
Zarabianie kabla zgodne z
DIN V VDE 0126-3
Zakres temperatury otoczenia
-40ºC…+90ºC (IEC/CEI)
-40ºC…+75ºC (UL)
Maksymalna temperatura
105ºC (IEC/CEI)
Zaciskarka do złącz MC4,
szczególnie nadaje się zwłaszcza
do zastosowania przy przewodach
o średnicy 2,5-4-6mm2
PVA15000
opisprzewód Øsztuk (VPE)
KOD EANdostępność STOREnr kat.
Złącze MC4 4-6mm męskie
4 - 6 mm²
100
9004840624182
PVA11000
Złącze MC4 4-6mm2 żeńskie
4 - 6 mm²
100
9004840624199
PVA12000
Łącznik przestawny MC4 męski
4 - 6 mm²
100
9004840624205
PVA13000
Łącznik przestawny MC4 żeński
4 - 6 mm²
100
9004840624212
PVA14000
Wtyczka rozgałęźna MC
4 - 6 mm²
100
9004840624229
PVA15000
Gniazdo rozgałęźne MC
4 - 6 mm²
100
9004840624236
PVA16000
2
Pokrywa łącznika MC4 męskiego
-
100
9004840624243
PVA17000
Pokrywa łącznika MC4 żeńskiego
-
100
9004840624250
PVA18000
4 - 6 mm²
-
Zaciskarka do złącz MC4
produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
produkt dostępny w Schrack Store
35
9004840624267
PVA19000
produkt dostępny z Centrum Dystybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI - produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
OBCIĄŻENIE WIATREM W POLSCE
w OBCIĄŻENIE WIATREM W POLSCE
Oddziaływanie wiatru jest nierównomierne na całym obszarze dachu. Największe siły działają w narożach
i krawędziach dachu. Takie siły mają również duży wpływ podczas montażu paneli fotowoltaicznych.
Poniżej przedstawiamy mapę poglądową, które dzielą obszar Polski na 5 stref obciążenia wiatrem
wg PN-77/B-02011.
Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem
(1
STREFA 1 - obejmuje przeważającą część kraju (leżące w granicach strefy 1 pasmo
Łysogór zalicza się do strefy 2)
STREFA 2 - obejmuje pas lądu od grzbietowej partii wzniesień Pojeźierza Pomorskiego
do brzegu morza oraz wąski pas lądu wokół Zatoki Gdańskiej i pasmo Łysogór.
W strefie 2 wydzielono dwie podstrefy na zachód od Władysławowa.
STREFA 2a - przybrzeżny pas lądu o szerokości około 2 km.
STREFA 2b - przybrzeżny pas morza i pasmo wydm o szerokości 200 m.
STREFA 3 - obejmuje obszar od Podgórza Sudeckiego i Podgórza Karpackiego do
szczytów włącznie. Granice stref należy traktować jako pasy o szerokości
około 5 km, przyjmując na pograniczu wartść z jednej lub z drugiej strefy
w zależności od konfiguracji terenu i ekspozycji budowli.
Wartości charakterystyczne dla poszczególnych stref w Polsce wg PN-77/B-02011
Lp.
Strefa
Obciążenie wiatrem (Ciśnienie prędkości wiatru Qp [kN/m2])
1
1
0,250
2
2
0,350
3
2a
0,450
4
2b
0,550
5
3
0,250 + 0,0005A≥0,350, gdzie A – wysokość n.p.m. w m
Przykładowo wartość charakterystycznego ciśnienia prędkości wiatru dla 2 strefy wynosi Qp=0,350 kN/m2.
(1
Źródło: http://www.namioty.com.pl/warunki.php
36
OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM W POLSCE
w OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM W POLSCE
Rozwój pomiarów i obserwacji meteorologicznych spowodowało, że obciążenie śniegiem gruntu stało
się podstawową wielkością odniesienia, stosowaną do wyznaczenia obciążenia śniegiem dachów. Wyniki
powstały na podstawie wieloletnich pomiarów, prowadzonych według jednakowych metod i technik
pomiarowych. W ten sposób obszary Polski zostały podzielone na 5 stref obciążenia śniegiem. Obecnie
obciążenie śniegiem bezpieczne dla konstrukcji budowlanych jest określone normą PN-EN 1991-1-3:2005.
Każda strefa charakteryzuje się innym obciążeniem śniegiem, zależnym od natężenia występujących tam
opadów śniegowych.
Podział Polski na strefy obciążenia śniegiem gruntu
(2
Wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem gruntu w Polsce
Strefa obciążenia śniegiem
1
Qk [kN/m2]
0,007A-1,4
2
3
;
Qk≥0,7
;
Qk≥1,2
0,9
0,006A-0,6
4
1,6
5
0,93exp(0,00134A)
;
Qk≥2,0
A – wysokość miejscowości n.p.m. w m (wartość liczbowa)
Na pograniczu stref można przyjmować wartości z jednej lub drugiej strefy, na szerokości około 5 km
od granicy.
UWAGA!!!
Powyższe obliczenia dotyczą budowli znajdujących się na wysokości do 1000 m n.p.m.
Dla terenów położonych powyżej, obciążenia Qk ustalamy indywidualnie.
(2
Źródło: http://www.projektoskop.pl/img-3792-strefy.html
37
TABELA DOBORU SZYN
w ZALECANE HAKI DACHOWE TECTO SUN II & TECTO SUN PLUS II
Dopuszczalna rozpiętość dla szyn i haków na dachach
Nachylenie
dachu
Stopnie
Długość panela
fotowolt.
m
1,2
1,6
do 30°
1,8
1,9
1,2
1,6
do 40°
1,8
1,9
1,2
1,6
do 50°
1,8
1,9
Obciążenie wiatrem
Q*
Tecto Sun II: Obciążenie śniegiem Qk** w kN/m2
Tecto Sun Plus II: Obciążenie śniegiem w kN/m²
kN/m²
0,65
0,85
1,00
1,75
0,65
0,85
1,00
1,75
0,5
1,53
1,53
1,45
1,18
2,20
2,20
2,20
1,50
0,8
1,53
1,48
1,41
1,16
2,20
2,20
2,20
1,50
0,95
1,53
1,45
1,39
1,15
2,20
2,20
2,20
1,50
1,15
1,53
1,43
1,36
1,13
2,20
2,20
2,20
1,50
0,5
1,46
1,33
1,26
1,03
2,20
2,00
1,80
1,15
0,8
1,40
1,29
1,23
1,01
2,20
2,00
1,80
1,15
0,95
1,38
1,28
1,21
1,00
2,20
2,00
1,80
1,15
1,15
1,35
1,25
1,19
0,99
2,20
2,06
1,80
1,15
0,5
1,37
1,26
1,19
0,97
2,20
1,85
1,60
1,00
0,8
1,33
1,23
1,16
0,95
2,18
1,85
1,60
1,00
0,95
1,30
1,20
1,14
0,94
2,14
1,85
1,60
1,00
1,15
1,27
1,18
1,13
0,93
1,90
1,75
1,60
1,00
0,5
1,34
1,23
1,16
0,94
2,15
1,75
1,55
0,95
0,8
1,29
1,20
1,13
0,93
2,12
1,75
1,55
0,95
0,95
1,26
1,17
1,11
0,92
2,00
1,75
1,55
0,95
1,15
1,24
1,15
1,09
0,91
1,80
1,65
1,55
0,95
0,5
1,53
1,53
1,53
1,43
2,10
2,10
2,10
1,80
0,8
1,53
1,53
1,53
1,39
2,10
2,10
2,10
1,80
0,95
1,53
1,53
1,53
1,37
2,10
2,10
2,10
1,80
1,15
1,53
1,53
1,53
1,35
2,10
2,10
2,10
1,80
0,5
1,53
1,53
1,49
1,25
2,10
2,10
2,10
1,35
0,8
1,53
1,50
1,43
1,21
2,10
2,10
2,10
1,35
0,95
1,50
1,46
1,41
1,20
2,10
2,10
2,10
1,35
1,15
1,42
1,39
1,38
1,18
1,75
1,75
2,10
1,35
0,5
1,53
1,46
1,41
1,18
2,10
2,00
1,85
1,25
0,8
1,48
1,41
1,36
1,15
2,10
2,00
1,85
1,25
0,95
1,42
1,38
1,33
1,14
1,90
1,90
1,85
1,25
1,15
1,34
1,31
1,30
1,12
1,60
1,60
1,85
1,25
0,5
1,52
1,43
1,37
1,14
2,10
1,95
1,75
1,15
0,8
1,44
1,37
1,32
1,11
2,10
1,95
1,75
1,15
0,95
1,37
1,33
1,29
1,09
1,75
1,70
1,75
1,15
1,15
1,30
1,27
1,26
1,08
1,50
1,45
1,75
1,15
0,5
1,53
1,53
1,53
1,53
2,00
2,00
2,00
2,00
0,8
1,53
1,53
1,53
1,53
2,00
2,00
2,00
2,00
0,95
1,53
1,53
1,53
1,53
2,00
2,00
2,00
2,00
1,15
1,53
1,53
1,53
1,53
2,00
2,00
2,00
2,00
0,5
1,53
1,53
1,53
1,53
2,00
2,00
2,00
2,00
0,8
1,53
1,53
1,53
1,53
2,00
2,00
2,00
2,00
0,95
1,53
1,53
1,53
1,48
2,00
2,00
2,00
2,00
1,15
1,50
1,49
1,47
1,41
2,00
2,00
2,00
2,00
0,5
1,53
1,53
1,53
1,52
2,00
2,00
2,00
1,80
0,8
1,53
1,53
1,53
1,46
2,00
2,00
2,00
1,80
0,95
1,50
1,48
1,46
1,40
2,00
2,00
2,00
1,80
1,15
1,41
1,39
1,38
1,33
1,80
1,80
1,80
1,80
0,5
1,53
1,53
1,53
1,50
2,00
2,00
2,00
1,65
0,8
1,53
1,51
1,50
1,42
2,00
2,00
2,00
1,65
0,95
1,46
1,43
1,42
1,36
2,00
2,00
2,00
1,65
1,15
1,38
1,36
1,35
1,30
1,70
1,70
1,70
1,65
* Obciążenie wiatrem (ciśnienie prędkości wiatru)
** Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu
38
lista pomocnicza
w ZESTAWIENIE DANYCH POTRZEBNYCH DO DOBORU ELEMENTÓW SYSTEMU
FOTOWOLTAICZNEGO
Prosimy o poniższe dane, aby można było pomóc Państwu przy realizacji inwestycji:
Imię/Nazwisko: ______________________________________
Telefon:_____________________________________________
Firma:______________________________________________
Fax:________________________________________________
Ulica/nr.:____________________________________________
E-mail:______________________________________________
Kod pocztowy/Miasto:________________________________
Numer klienta:_______________________________________
w RODZAJ BUDYNKU
w MONTAŻ
□ Dom
□ Budynek gospodarczy
□ Przemysłowy / handlowy
□ Inny:________________________
□ Na dachu
□ Na dachu płaskim
□ Na ziemi / wolnostojący
□ W dachu
□ Fasada
□ Elewacja
□ Układ podążający za słońcem
Dostępna powierzchnia na dachu:______________________________________m2
Wielkość powierzchni użytkowej dachu x=___________m y=_______________m
Kąt nachylenia dachu:______________________________________________stopni
Odchylenie od strony południowej::__________________________________stopni
Wysokość budynku:__________________________________________________ m
Rozstaw krokiew:_____________________________________________________m
Rozstaw listew: _____________________________________________________ cm
Wolna przestrzeń pomiędzy dachem a dachówką: ________________________cm
□ Tak
□ Nie
□ Dachówka
□ Włókno cementowe
□ Blacha
□ Bitumin
□ Dach łupkowy
□ Dachówka łuskowa
□ Inne: _________________________________________________
Dach nieocieplony:
w DANE TECHNICZNE
Pomieszczenie na inwerter:
Okablowanie:
□ Garaż
□ Piwnica
□ Pomieszczenie techniczne
Odległość od paneli PV do inwertera:
________________________m
□ Natynkowe □ Podtynkowe
Inne: _______________________
Rozdzielnica:
Wolne miejsce na licznik?
□ Tak
□ Nie
Odległość od inwertera do rozdzielnicy
głównej: ________________m
□ Natynkowe □ Podtynkowe
Dostawca energii:____________________________, Twój pobór energii _____________________kWh/rok
Produkcja energii:_____________________kWh/rok, Moc PV ______________________kWp
Ochrona odgromowa:
□ Tak
w DODATKOWE INFORMACJE
□ Nie
□ Garaż
□ Piwnica
□ Pomieszczenie techniczne
w NOTATKI
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________
Data, podpis klienta
39
CENTRALA WIEDEŃ
SCHRACH TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Wien
TEL +43 (01) 866 85 - 5900
E-MAIL [email protected]
CENTRUM LOGISTYCZNE
I KOMPETENCYJNE DLA POLSKI
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL +48 22 / 205 31 00
FAX +48 22 / 205 31 01
E-MAIL [email protected]
BIURO HANDLOWE
& STORE WARSZAWA
BIURO HANDLOWE
& STORE POMORZE
BIURO HANDLOWE
& STORE DOLNY ŚLĄSK
ul. Staniewicka 5;
03-310 Warszawa
TEL. (22) 205 31 10
FAX (22) 205 31 11
ul. Grunwaldzka 613;
80-337 Gdańsk
TEL. (58) 342 28 20
FAX (58) 342 28 21
ul. E. Kwiatkowskiego 15;
52-326 Wrocław
TEL. (71) 716 45 30
FAX (71) 716 45 31
STORE BIAŁYSTOK
STORE KIELCE
ul. Wiejska 65 lok. 10;
15-351 Białystok
TEL. (85) 745 64 80
FAX (85) 745 64 81
ul. Klonowa 55A lok. H;
25-553 Kielce
TEL. (41) 335 55 60
FAX (41) 335 55 61
BIURO HANDLOWE
& STORE KATOWICE
BIURO HANDLOWE
WIELKOPOLSKA
BIURO TECHNICZNE SZCZECIN
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5;
61-008 Poznań
TEL. (61) 652 33 62
FAX (61) 652 33 61
ul. Duńska 27B/2;
71-795 Szczecin
TEL. (91) 453 65 23
KOM. 0 600 336 141
FAX (91) 453 65 23
NOWE BIURO
ul. Żeliwna 43
40-852 Katowice
TEL. (32) 363 59 60
FAX (32) 363 59 61
BIURO TECHNICZNE
KRAKÓW
ul. Zakopiańska 85
30-418 Kraków
TEL. (12) 260 94 70
FAX (12) 260 94 71
PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE
P-PHOVOL10-PL-2011
BELGIA
RUMUNIA
SŁOWENIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14,
BE-9051 Sint-Denijis-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL [email protected]
SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-3700 Oradea
TEL +40 2/59 435 887
FAX +40 2/59 412 892
E-MAIL [email protected]
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
TEL +386/2 883 92 00
FAX +386/2 884 34 71
E-MAIL [email protected]
BUŁGARIA
SERBIA
CZECHY
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1000 Sofia
TEL +359/(2) 890 7913
E-MAIL [email protected]
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
TEL +381/11 309 2600
FAX +381/11 309 2620
E-MAIL [email protected]
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR. O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 - Hostivar
TEL +4202/810 08 264
FAX +4202/810 08 462
E-MAIL [email protected]
CHORWACJA
SŁOWACJA
WĘGRY
SCHRACK TECHNIK D.O.D.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL [email protected]
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR. O. SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
Vajnorska 137
H-1172 Budapest
SK-831 04 Bratislava
TEL +36 1/253 14 01
TEL +43 / 401 18 11
FAX +36 1/253 14 91
FAX +43 / 401 18 98
E-MAIL [email protected]
E-MAIL [email protected]
www.schrack.pl
SCHRACK nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie. Wymiary, masy, kolory produktów itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.
SCHRACK zastrzega sobie prawo dokonywania zmian technicznych i technologicznych prezentowanych produktów.
FIRMA

Podobne dokumenty